Нововолинська міська рада Управління освіти Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Розробка педагогічної ради з виховної роботиСкачати 265.3 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір265.3 Kb.
Нововолинська міська рада

Управління освіти

Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4

Розробка педагогічної ради з виховної роботи

«Роль родинного виховання в умовах розвитку загальнолюдських цінностей»

c:\users\root\downloads\013.jpg

Розробила: заступник директора з навчально-виховної роботи

Сачвк Наталія Леонідівна

2013 - 2014

Виховання - велика справа:

ним вирішується доля людини.

(Бєлінський В. Г.)

       Добрий день шановні педагоги та батьки. Тема сьогоднішньої педагогічної ради «Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи і сім'ї».

     «Всі ми вийшли з дитинства» - знаменитий вислів Антуана де Сент - Екзюпері чітко відображає закономірність первинного впливу сім'ї на становлення особистості. Дуже важливо, щоб сім'я забезпечила міцні особисті утворення, такі як прихильність, любов до сім'ї та рідного дому, звички елементарної соціальної поведінки, інтерес до навколишнього світу.

  Перший досвід соціальних відносин і зв'язків набуває дитина в сім'ї: батьки, родичі, сусіди, знайомі та друзі батьків, а також діти, що грають у дворі, - це перший мікросоціум, де формується соціальний досвід. Але все ж, сім'я як перший чинник розвитку особистості дитини вражає і силою, і широтою впливу.

      Педагог в якості професіонала не може ігнорувати такий глибокий вплив на дитину сім'ї, не можна сердитися на дітей, відтворюючих сімейний стиль мовлення, поведінки, ставлення.

       Коли малюк приходить в школу, він представляє світ своєї родини, умови життя. Звички поведінки, рівень інтелекту - все, обумовлене рівнем культури родини. Придбане в сім'ї фізичний і духовний розвиток стають запорукою його шкільних перших успіхів.

       Сім'я передає естафету виховання школі. І продовжує чинити сильний виховний вплив. А процес формування дитини знаходить двох суб'єктів виховання - це сім'я і школа, які взаємодіють один з одним.

Сімейне виховання є невід'ємною частиною національної системи освіти і виховання. З його допомогою в сім’ї як вічному загальнолюдському мікросередовищі життєдіяльності декількох поколінь людей починається процес соціалізації особистості, здійснюється передача дітям накопиченого людством, родоводом і батьками досвіду, закладаються основи громадянських, трудових і моральних принципів і норм поведінки, здійснюється підготовка дітей до самостійного сімейного життя.

Сімейне виховання (у широкому змісті слова) — це одна з найбільш древніх споконвічних форм соціалізації і виховання дітей, яка органічно об’єднує об’єктивний вплив культури, традицій, звичаїв, поглядів народу, сімейно-побутових умов і взаємодію батьків з дітьми, у процесі якої відбувається повноцінний розвиток і становлення їхньої особистості.

Сім'я тисячами ниток пов'язана з суспільством, державними і громадськими організаціями й установами. Вона чутливо реагує на всі зміни, що відбуваються в державному і громадському житті. Процеси, що відбуваються в середині самої сім'ї, у свою чергу, виявляють вплив на суспільство. Тому необхідна постійна турбота держави і суспільства про сім'ю. Разом з тим, сім'я повинна керуватися не лише вузькосімейними, але й суспільними інтересами.

Основою сімейного виховання слугує сімейне право, яке гарантоване Конституцією України, різноманітними законодавчими і нормативними документами про шлюб, сім'ю, права дитини і захист дитинства. Важливе місце серед документів, що гарантують право на життя і здоров'я Дітей, займає "Декларація прав дитини (проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року)", "Конвенція про права дитини", схвалена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року і ратифікована Верховною Радою України 27 лютого 1991 року. Це документи високого світового рівня. У відповідності з ним батьки гарантують свободу і гідність своїм дітям, створюючи в сім'ї умови, при яких вони можуть сформуватися як особистості і як громадяни, забезпечуючи передумови для їхнього вільного творчого життя.

Конвенція — це документ, спрямований не лише в майбутнє, але й сьогодення, бо діти, в першу чергу, — наш сьогоднішній світ, а вже потім — наше майбутнє. Цей документ для України дуже своєчасний. В епоху руйнування політизованих стереотипів, перегляду багатьох життєвих орієнтирів за звичкою повторюють: "Все краще — дітям", "Діти — єдиний привілейований клас". На практиці ж, повсюдно й досить активно руйнують ці принципи. Тому діти особливо потребують соціальної і батьківської турботи. Конвенція надає нові можливості виявлення конкретної любові до дітей. Сучасна цивілізація, її гуманістичні передумови набувають у наші дні загальнолюдського характеру. Разом з тим, відомо багато фактів порушень і зловживань, жертвами яких стають діти. Ось чому в кожній сім'ї батькам необхідно засвоїти такі положення Конвенції, як право дитини на життя і право дитини на батьків. Необхідно також засвоїти три принципи реалізації Конвенції: знання основних положень; розуміння проголошених у ній прав; підтримка й конкретні заходи та справи, спрямовані на реалізацію її в життя.

Програмі реальних дій на користь дітей присвячені ще два документи, підписані у 1990 році в ООН на Всесвітній зустрічі на найвищому рівні. "Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захист та розвиток дітей" і План реалізації цієї декларації у 90-х роках. У цих двох документах розроблені заходи спільноти, спрямовані на захист прав дитини, охорону її здоров'я, забезпечення продуктами і харчуванням, захист гарантій сімейних можливостей. Ці міжнародні документи повинні стати для батьків визначальними, щоб у вирі щоденності Й побутових негараздів не втратити висоти батьківських почуттів і відповідальності, щоб у сьогоденні батьки орієнтувалися не лише на сучасне дитини, а й на її майбутнє.

У "Конвенції про права дитини" підкреслено, що діти мають право на особливу турботу і допомогу, для чого в сім'ї як найважливішому осередку суспільства і природного середовища для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей, повинен бути забезпечений необхідний захист.

Спираючись на Закон України «Про освіту», у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти у XXIст., у державній національній програмі «Освіта УкраїниXXIст.» серед пріорітетних напрямків реформування освіти визначено, що в основу національного виховання мають бути покладені такі чинники: принципи єдності сімї та школи, наступності та спадковосиі поколінь

Під сімейним вихованням у вузькому змісті слова (виховною діяльністю батьків) нами розуміється взаємодія батьків з дітьми, яка ґрунтується на родинній інтимно-емоційній близькості, любові, турботі, повазі і захищеності дитини і сприяє створенню сприятливих умов для задоволення потреб у повноцінному розвитку і саморозвитку особистості дитини.

Сімейне виховання — своєрідний і специфічний процес. Його специфіка полягає в наступних основних характеристиках:

1) сприяння здійсненню нерозривного зв'язку поколінь, їхнього минулого, сучасного і майбутнього, морально-духовній єдності членів сім’ї як близьких людей і як представників суспільства;

2) здатність сімейного виховання на відміну від суспільного непомітно (мимоволі), але дуже дієво за допомогою унікального механізму функціонування сімейних зв'язків і інстинкту формувати в дітей людські почуття до своїх батьків, дідуся, бабусі, членів сім’ї і через них до всіх інших людей, свого народу, усього людства;

3) наявність природної теплоти любові і сердечності в сімейному спілкуванні і відносинах, що служить могутнім фундаментом для морально-емоційного виховання дітей;

4) неперевершеність сімейного виховання за своїм емоційним характером;

5) безперервність, тривалість і різноманіття виховного впливу на дітей людей різної статі і віку, професійних інтересів, життєвого досвіду і людських цінностей;

6) виконання ролі споконвічної (вихідної) ланки в процесі виховання;

7) можливість глибокого і систематичного практичного вивчення й врахування індивідуальності дитини;

8) відкритість виховного процесу в сім’ї на відміну від подібного процесу в навчальних закладах;

9) неформальність процесу виховання в сім’ї, заснованого на позитивних традиціях родоводу, сімейних традиціях, звичаях, звичках, вдачах, укладі життя;

10) можливість сприятливої сім’ї як виховного колективу виконувати роль організуючого "центра", що направляє на дітей усі виховні впливи, засоби і сили;

11) наявність визначеної стихійності і суб'єктивності батьків і інших членів сім’ї стосовно дітей;

12) можливість зменшення негативного впливу несприятливого середовища для виховання дитини, його повноцінного розвитку і виховання.

Суб'єктом сім’ї і сімейного виховання є особистість дитини (з моменту народження до досягнення 18-літнього віку). У системі сімейних відносин дитина не тільки почуває вплив на неї батьків і старших членів сім’ї, але, у свою чергу, також активно впливає на батьків, членів сім’ї, їхній образ життєдіяльності і стиль сімейного виховання. При гуманістичному стилі сімейного виховання як процесі міжособистісної взаємодії батьків і дітей (суб'єкт-суб'єктивна взаємодія) створюються необхідні умови для самостійного повноцінного розвитку дитини як суб'єкта сімейної життєдіяльності, особистості, індивідуальності.

Основними задачами сімейного виховання на сучасному етапі розвитку України як суверенної держави є виховання в дітей гуманності (поваги до людей, співчуття і чуйності, доброзичливого відношення до них, турботи про їхнє благополуччя) і духовності (прагнення до освоєння багатств вітчизняної і світової культури, до формування загальнолюдських ідеалів добра, справедливості, чуйності, чесності і порядності, до свого способу життя на основі волі, моральності, культури, краси); виховання дитини свідомим громадянином-патріотом своєї Батьківщини, чесним трудівником, гарним сім'янином. Для їхнього рішення використовуються різноманітні шляхи, засоби і форми виховання, спрямовані на освоєння дітьми визначених знань і оволодіння практичними уміннями і навичками; методи виховання як сукупність способів виховних взаємодій батьків з дітьми, що допомагають останнім розвивати свою свідомість, почуття і волю, активно стимулюють (заохочують) формування досвіду поведінка, організацію самостійної життєдіяльності, повноцінний психофізичний, моральний і духовний розвиток.

Взаємодія школи, сім’ї та громадськості – один з головних принципів організації роботи нашої школи є важливим чинником у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості школяра, його самовизначення, самореалізації. Педагогічна союз учителів та батьків – це могутня сила виховання.

Досвід школи підтверджує: активна співпраця із сім’єю, визнання за батьківською та учнівською громадськістю права на участь у діяльності закладу, в прийнятті рішень – така співпраця має реальне втілення в конкретних справах і дає вагомі результати.

За останні роки створено дієздатну систему родинно-сімейного виховання, яка має за мету створити модель школи з пріоритетним формуванням життєвої компетенції та успіху шляхом забезпечення умов для гармонійного розвитку та самореалізації інноваційної особистості. Впроваджуючи систему родинно-сімейного виховання, ми вирішуємо такі завдання: • Дати батькам глибокі знання з педагогіки, психології, виховання;

 • Залучити до активної співпраці та розв’язання важливих шкільних проблем;

 • Пропагувати кращий досвід виховання дітей у сім’ї;

 • Інформувати батьків щодо шкільного, освітнього процесу;

 • Встановлювати тісний контакт між учительськими та батьківськими колективами;

 • Дати можливість батькам відчути себе педагогом, вихователем, краще зрозуміти вчительські проблеми;

 • Здійснювати профорієнтаційну та краєзнавчу роботу за допомогою батьків;

 • Пропагувати здоровий спосіб життя;

 • Пропагувати культуру поведінки, спілкування.

З цією метою розроблений батьківський лекторій та правовий лекторій для батьків 1-11 класів. Крім того, передбачаються різні форми роботи: індивідуальні, групові, колективні. На початковому етапі проводяться:

 • Анкетування батьків

 • Відвідування сімей

 • Індивідуальні бесіди

 • Написання творів мініатюр «Моя сім’я», «Моя дитина»

Другий етап – узагальнення інформації, створення банку даних класу, школи, залучення батьків до шкільного навчально-виховного процесу, створення батьківських комітетів, піклувальної ради. Засідання нашої піклувальної ради відбувається згідно плану. Голова -Піковець

Третій етап - проведення занять батьківського лекторію, які проходять у нестандартних формах. • «У сімейному колі» - анкетування батьків, індивідуальна робота, консультації (2012-2013 н.р.- анкетування для батьківських комітетів всієї школи та обстеження матеріально-побутових сімей учнів 1-11 класів (вересень –жовтень кожного року), щорічні анкетування класними керівниками1-11 класів. Семенюк С.П.(класний керівник 9 класу) Павловська Т.П. ( класний керівник 6- Б класу), Юзефович Т.С. ( класний керівник 8-Б класу), Власюк Л.С. ( класий керівник 6-А класу) постійно проводять індивідуальні бесіди з батьками та опікунами дітей, схильних до правопорушень та тими дітей, які виховуються у кризових сімях. Юзефович Т.С. (класний керівник 8-Б клас), Власюк Л.С.( класний керівник 6-А клас) постійно проводять індивідуальні бесіди з сімєю Касянчуків. Класний керівник 7 класу Прядун Т.Ф. провела бесіду щодо «Робота над творчими здібностями»

 • «Родинний міст» - зустріч з батьками та обговорення проблем виховання (класні батьківські збори 4 рази на рік в 1-11 класах ( класні керівники 1-11 класів)

У жовтні 2013 р. відбувся «Родинний міст» з питань «Проблеми виховання у сімї та його наслідки у колективі» (класний керівник Власюк Л.С., 6-А клас). 20.03.14 зустріч з батьками та учнями «Відповідальне батьківство»

 • «Народна світлиця» - звернення до народних традицій (проведення щорічних конкурсів «Дари осені», виставка ужитково-декоративного мистецтва)

27.01.2014 – виховна голина «Домашні обереги» . Семенюк С.П.(класний керівник 9 класу)

23.01.2014 – виховна голина «Традиції моєї родини». Класні керівники 1-5 класів проводили свята до Миколая (класні керівники Шворак Л.А., Братчук Л.В., Гончарова О.В., Римарчук В.А., Буйницька Т.В., Юхно Л.Я., Ференц Л.В.), у 6-Б класі захід «Моя сімя – моя фортеця» (класний керівник Павловська Т.П.) • «Вечір великої родини» - організація вечорів, вистав, ігор. Щорічні родинні свята за участю усіх педагогічних учнів, педагогічних працівників, батьків: «Андріївські вечорниці» (2012), «80-річчя О.П.Каліщука» (2011), «Батьківський ринг» - взаємонавчання, взаємозбагачення членів родини, розв’язання проблемних ситуацій - участь Босак М.А.(8-Б клас) в конкурсі «Дві зірки», 1-А,1-Б,2-А,2-Б,3,4-А,4-Б (класні керівники Шворак Л.А., Братчук Л.В., Гончарова О.В., Римарчук В.А., Буйницька Т.В., Юхно Л.Я.) провели свята за участю батьків до200-річчя від дня народження Т. Г.Шевченка, 2-А,2-Б,3 класи Свято букварика (класні керівники Гончарова О.В., Римарчук В.А., Буйницька Т.В.), 7 клас – «Творчість моєї родини» (класний керівник Прядун Т.Ф.)

 • «Батьківська школа»- проведення диспутів, банків ідей, бесід, добірки літератури проводяться протягом року усіма класними керівниками 1-11 класів

 • Сімейні свята у класі - родинні свята у класах «Наша родина» Буйницька Т.В. (2013), свято весни (класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-6 класів), конкурсна програма на « День збройних сил» - Буйницька Т.В.(2013), «8 Березня» -2014р. у 6-А класі ( класний керівник Власюк Л.С.), 5 класі (класний керівник Ференц Л.В.) у 7 класі (класний керівник Прядун Т.Ф.), «Бабусина Скриня» 06.03.2013р. - Семенюк С.П.(класний керівник 9 класу), свято Миколая, «Козацькі забави» , «Новий рік» у 5 класі (класний керівник Ференц Л.В.), свято Миколая – у 2 Б класі . (класний керівник Римарчук В.А), у 6-Б класі – «Не розгубіть скарби душі своєї», конкурс «Я вишиваю рушничок з мамою» (класний керівник Павловська Т.В.),у 7 класі- «Альбом моєї родини», «Сімейні хроніки», «Пісні моєї бабусі» (класний керівник Прядун Т.Ф.)

 • Батьківський день у школі – у цей день учителі школи проводять відкриті уроки, заходи. Традиційні тижні «День відкритих дверей у початковій школі»(листопад 2013)

 • «Азбука родинного виховання» - обговорення проблем труднощів виховання дітей у неповних, неблагополучних сімях, виступи спеціалістів :юристів, психологів, лікарів.

Психолого-педагогічна консультація для учня 5 класу Шуттєва Д. (класний керівник Ференц Л.В.) «Проблеми над роботою із домашнім завданням», 6-Б класу Коноплюка Д., «Проблеми у стосунках учня з однокласниками», Кулі П. «Навчання, поведінка»

Взаємодія сім'ї та школи здійснюється за основними принципами:Перший - принцип згоди, що забезпечує обопільне розуміння виховної мети і взаємна довіра партнерів.

Другий - принцип сполучення, завдяки якому зберігається гармонійність шкільних і сімейних норм життя і вимог до дитини.

Третій - принцип співпереживання, рівень доброзичливості двох сторін при взаємодії.

Четвертий - принцип співпричетності. Взаємна інформація про дитину завжди повинна допомагати в роботі у вихованні дітей.

П'ятий - принцип співпраці, що допускає спільну діяльність представників двох різних сфер у єдиному справі з дітьми.

Взаємна домовленість - запорука успішності педагогічного альянсу (об'єднання, спілка)

     Підвищенню активності батьків у вихованні дитини сприяють, насамперед, спільні справи батьків і дітей.

     У той же час педагоги можуть використовувати і спеціальні засоби:

- Організацію психолого - педагогічної освіти батьків, орієнтованого на обговорення актуальних і значущих для батьків проблем;

 - Залучення батьків до визначення перспектив розвитку дитини, її майбутнього і, відповідно, до розробки програми дій, що забезпечує досягнення намічених перспектив;

- Участь батьків у аналізі досягнень дитини, її труднощів і проблем;

- Заохочення, підтримку, пропаганду успіхів і досягнень батьків у вихованні дітей.

     Важливо залучати батьків не тільки до виховання своєї дитини, але і до організації навчально-виховного процесу в класі та школі. Чому?

У "Конвенції про права дитини" підкреслено, що діти мають право на особливу турботу і допомогу, для чого в сім'ї як найважливішому осередку суспільства і природного середовища для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей, повинен бути забезпечений необхідний захист.

Доведено, що для повного і гармонійного розвитку особистості дитині необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові, взаєморозуміння. Тільки такі умови сприятимуть підготовці дітей до самостійного життя в суспільстві і вихованні їх у дусі загальнолюдських ідеалів, миру і власної гідності.

Якщо батьки жорстоко поводяться з дитиною або не турбуються про неї, якщо свідомо чи несвідомо вони шкодять фізичному або моральному здоров'ю дітей, відповідні компетентні органи на основі рішення суду позбавляють їх батьківських прав і ухвалюють рішення про направлення дітей на виховання в державні заклади. Особливий наголос на роль сім'ї зроблено в Плані реалізації Декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей у 90-их роках: "В сім'ї розпочинається прилучення дітей до культури, цінностей і норм суспільства. Сім'я несе основну відповідальність за забезпечення харчування дітей з дитячого до підліткового віку" (розділ "Роль сім'ї").

Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а також дітей непрацездатних і тих, хто потребує допомоги. Матеріальне утримання дітей є необхідною передумовою для забезпечення всіх інших батьківських прав і обов'язків. Матеріальне забезпечення дітей — це моральний обов'язок батьків. До батьків, які не виконують свого обов'язку перед дітьми щодо їх утримання і виховання, може бути застосований суворий моральний захід — позбавлення батьківських прав. Підставою для такого рішення може стати жорстоке поводження з дітьми, вияв на них шкідливого, аморального впливу, анти-суспільна поведінка: алкоголізм, наркоманія, проституція, хуліганство, тяжкі психологічні розлади. Недобросовісне виконання батьківських обов'язків у справі виховання дітей не проходить безслідно, воно обов'язково відобразиться на особистості дитини. В цих випадках органи опіки здійснюють нагляд, регулюють відносини батьків, інших родичів, якщо складається тяжка ситуація у справі виховання дітей. Для правового розв'язання таких ситуацій в нових умовах життя в Україні вживаються заходи, в тому числі й на державному і законодавчому рівні.1.Гіпопротекція – це нестача опіки і контролю за поведінкою, яка іноді досягає повної бездоглядності. Вона частіше проявляється як нестача уваги і турботи до фізичного й духовного благополуччя дитини, її справ, інтересів, тривог тощо Невключенность дитини в життя сім'ї призводить до асоціальної поведінки через незадоволеність потреби в любові і прихильності
2. Домінуюча гіперпротекція проявляється в підвищеній, загостреній увазі до дитини і турботі. Це надмірна опіка і контроль поведінки, стеження, численні заборони і обмеження. Дитину не привчають до самостійності, пригнічують розвиток її самостійності і відповідальності. Це призводить або до реакції емансипації, або до безініціативності, невміння постояти за себе
3. Потуральна гіперпротекція – це виховання за типом «кумир сім'ї», потурання всім бажанням дитини, надмірне заступництво і обожнювання, що призводять до непомірно високого рівня домагань дитини, нестримного прагнення до лідерства і вищості, яке поєднується з недостатньою завзятістю і опорою на власні можливості. Підсилює істероїдні акцентуації у дітей
4. Емоційне відкидання. Дитина в сім'ї – це тягар. Її потреби ігноруються. Іноді з нею жорстоко поводяться. Батьки вважають дитину тягарем і проявляють загальне невдоволення нею. Часто зустрічається приховане емоційне відкидання: батьки прагнуть завуалювати реальне ставлення до дитини підвищеною турботою і увагою. Цей стиль виховання має найбільш негативний вплив на особистісний розвиток дитини.
5. Жорстокі взаємини можуть проявлятися відкрито, коли на дитині зривають зло, застосовуючи насильство, або бути прихованими, коли між батьками і дитиною стоїть «стіна» емоційної холодності і ворожості
6. Підвищена моральна відповідальність: не відповідають віку і реальним можливостям дитини вимоги безкомпромісної чесності, почуття обов'язку, порядності, покладання на нього відповідальності за життя і благополуччя близьких, наполегливі очікування великих успіхів у житті - все це природно поєднується з ігноруванням реальних потреб дитини, його власних інтересів , недостатньою увагою до його психофізичним особливостям
Найбільшою мірою шкодять дитині непослідовний, змішаний стиль чховання, неузгодженість і суперечливість установок батьків на процес виховання, оскільки постійна непередбачуваність реакцій батьків позбавляє дитину відчуття стабільності оточуючого світу, породжуючи в неї підвищену тривожність.

Стиль виховання дитини є репродуктивним, тобто багато в чому репродукує стиль виховання, який застосовувався у дитинстві батьків. При цьому самооцінка, Я-образ дитини є інтроекцією батьківського ставлення і способів керування поведінкою дитини, що реалізується, по-перше, через пряме чи непряме (у зразках поводження) навіювання образу чи ставлення до себе, по-друге, через формування у дитини стандартів виконання тих чи інших дій, формування рівня домагань, по-третє, через контроль за поведінкою дитини, у якому вона засвоює способи самоконтролю.Отже, стиль виховання в сім'ї відіграє одну з найважливіших ролей у розвитку особистості дитини, в процесі її формування як члена сучасного суспільствав. Проблема стилю виховання ставить нові вимоги до системи виховання підростаючої особистості, в якій варто завжди враховувати особливості функціонування й розвитку сучасної сім'ї як мікрогрупи суспільства.

 Причини залучення батьків до організації НВП: • Знання умов навчання і виховання дитини

 • Допомога класному керівнику у розвитку інтересів і здібностей учнів

Чим цікавіше і різноманітніше діяльність дитячого колективу, тим комфортніше дитині в школі, тим більше він отримує для свого соціального розвитку.

Як же залучити батьків до організації роботи в класі?

 1. На початку року організовується цілепокладання і планування роботи. У процесі колективного планування виявляються проблеми, способи їх вирішення, конкретні справи. Потім діти і батьки визначають справи, в яких вони могли бути організаторами.

 2. На батьківських зборах класний керівник пояснює важливість співпраці, пропонує перелік справ, видів роботи, які можуть організувати батьки. Працюючи в мікрогрупах і заповнюючи лист з переліком справ, батьки допомагають один одному знайти конкретну роботу в класі.

 3. При організації роботи використовується методика чергування доручень, які виконуються невеликими групами по черзі. Таким чином, кожен з батьків має можливість і обов'язок взяти участь в організації якої-небудь справи з учнями.

 4. Педагоги, адміністрація школи залучають батьків до обговорення виникаючих проблем у класі, вважаючи думку батьків визначальною.

 5. Ведеться цілеспрямована робота по формуванню позитивного відношення до школи.

     В результаті склалася складна модель роботи школи з родиною.

Сімейне виховання розпочинається з любові до дитини. Педагогічно доцільна батьківська любов — це любов до дитини в ім'я її майбутнього, на відміну від любові в ім'я задоволення власних швидкоплинних батьківських почуттів, бажання батьків "купити" дитячу любов і прихильність, "сюсюкання", задарювання, часом щедрим субсидуванням "на морозиво", "на пепсі", "гумки". Сліпа, нерозумна любов деформує у свідомості дітей систему цінностей, породжує утриманство. У дітей формується зневага до праці, не розвивається почуття вдячності, безкорисної любові до батьків та інших родичів.

Виховний процес у сім'ї не має меж, початку чи кінця. Батьки для дітей — це життєвий ідеал, нічим не захищений від пильного дитячого ока. В сім'ї координуються зусилля всіх учасників виховного процесу: школи, вчителів, друзів. Сім'я створює для дитини ту модель життя, в яку вона залучається. Існує багато гарних сімей, які усвідомлюють це високе батьківське покликання. Вплив батьків на власних дітей повинен забезпечувати їхню фізичну досконалість і моральну чистоту. Кожна дитина мимовільно й не усвідомлено повторює своїх батьків, наслідує татуся і маму, бабусю й дідуся. Саме діти відображають соціальне середовища, в якому живе сім'я.

Сімейне виховання — це педагогіка буднів, педагогіка кожного дня, яка в повсякденному житті здійснює велике таїнство — формування особистості людини. Сімейна педагогіка потребує філософського осмислення закономірностей образу життя в сім'ї, стилю спілкування й умов життяУ сімейному житті найважніший гвинтик – це любов.

(А.Чехов)

   Як же класні керівники на різних ступенях навчання розвивають особистість дитини через взаємодію сім'ї та школи?

     (Обговорення питання вчителями, обмін досвідом)

     Не випадково, сьогодні в нашій педагогічній раді присутні батьки з різних паралелей і ланок (початкова, середня, старша ланка).

     Сьогодні я пропоную Вам взяти участь у спільній роботі - вчителі та батьки.

Проблема: Як виховати особистість дитини на різних ступенях навчання, яка буде затребувана суспільством через взаємодію сім'ї та школи?

   Основна мета - об'єднати всі зусилля для розширення і поглиблення зв'язків школи і сім'ї у розвитку особистості школяра.

(Далі робота будується за схемою)

ПРОБЛЕМА

МЕТА

ЗАВДАННЯ

МЕТОДИ

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

(Учасникам педради пропонують розділитися на 4 групи:

(1 - 4кл, 5 - 8кл, 9-11кл, батьки), обрати керівників групи).

Щоб вирішити цю проблему, я пропоную попрацювати в групах, використовуючи інтерактивну форму. Але перш, ніж ми почнемо працювати, зверніть увагу на правила, яких ви повинні дотримуватися:

(На стенді або дошці)


 • Рівність усіх учасників - ім'я як форма спілкування

 • Активність учасників (круглий стіл не лекція, а загальна робота)

 • Право кожного учасника на власну думку з будь-якого питання

 • Право піднятої руки (говорити коротко, по черзі, по одному, по темі)

 • Добровільність

 • Почуття гумору

 • Уміння слухати і чути інших

 • Не критикувати

 • Регламент (не більше 10 хв на презентацію)

 • У разі порушення правил скористатися жестом відкритих долонь.

(Під час роботи груп звучить спокійна музика)

Вправа: ОЧІКУВАННЯ

Мета: визначити очікування учасників від роботи в групах.

        Учасники педради повинні написати свої очікування від роботи в групі на кольорових листочках і потім прикріпити на аркуш паперу. Наприклад:

1. Педрада підкаже, як утримати дитину від поганого впливу

2. Розширення знань з даної проблеми

3. Подолання труднощів, як діяти спільно

4. Взаємозв'язок (батько + вчитель + учень)

5. Вміння орієнтуватися в сучасному суспільстві

6. Терпимість до оточуючих

7. Співпраця

8. Педрада підкаже нам, як правильно організовувати допомогу сім'ї

9. Підвищення своїх психолого - педагогічний знань для виховання власної дитини

10. Як виховати дитину, щоб він розумів слово

11. Довіра

12. Взаєморозуміння

13. Педрада повинна допомогти організувати допомогу сім'ї у вихованні підлітків

14. Можливість дізнатися шляхом вирішення проблем особистості шкільного підліткового віку і взаємин дитини з учителем, однокласниками і батьками

15. Почути відповіді на питання, які не поставиш в слух

16. Почути нові форми співпраці: класний керівник + сім'я

17. Труднощі в переконанні батьків

18. Терпіння і труд, все перетруть 19. Ця проблема вирішена не буде 20. Рекомендації щодо організації роботи з дітьми та батьками на основі досвіду педагогівВправа: МІЙ ВКЛАД

Мета: закріпити емоційним підйомом роботу в групах.

    Учасники педради повинні написати свій внесок у роботу групи на білих аркушах прямокутної форми (цеглинки) і потім прикріпити на аркуші паперу. В результаті на аркушах паперу повинні вийти картинки: ДІМ і ДЕРЕВО.

(Через 30 хвилин групи презентують роботи)

Орієнтовні програми реалізації груп.

Група 1-4 класи

Проблема:

Як виховати особистість дитиниМета:

1. Створення умов для формування духовно - розвиненої, творчої, моральної особистості.Завдання:

1. Підвищення педагогічної культури вчителів та батьків

2. Інноваційні підходи до навчання

3. Поліпшення матеріальної бази

4. Шефство над неблагополучними сім'ями

План реалізації:

1. Індивідуальні консультації

2. Батьківські збори

3. Психолого - педагогічна освіта батьків

4. Залучення батьків до шкільного самоврядування

5. Вихователь повинен бути тим, ким він хоче зробити вихованця

6. Спільні творчі справи

Група 5-8 класи

Мета:

Виховання гармонійно розвиненої особистості, соціально адаптованої в сучасних умовах.Завдання:

1. Виховання толерантності у підлітків

2. Здійснення взаємодії сім'ї та школи - основоположний принцип.

3. Виховання ціннісних орієнтацій у підлітка

 Методи: (за способом організації)

1. Масові (конференції, лекторії, кінолекторії)

2. Групові (круглий стіл, інформаційні зустрічі (з фахівцями), батьківські збори)

3. Індивідуальні (відвідування сімей, анкетування, індивідуальні бесіди)

 Очікуваний результат:

Підготовка підлітка до навчання в старших класах в умовах профільної школи з урахуванням реалій сучасного суспільства, соціальним замовленням держави і сім'ї.9-11 класи

Проблема:

Вироблення життєвої твердої позиції.Мета:

Виховання особистості, затребуваною суспільством.Методи:

1.Індівідуальний («Людяність в людині» - бесіди, диспути, особистий приклад; «Прийняття рішень і вміння нести за них відповідальність» - громадські доручення, ставлення до навчання, самоврядування,; «Здоровий спосіб життя »- особистий приклад, традиції школи і сім'ї, участь у спортивно - масовій роботі школи).

2. Групові (реалізація програм «Освіта і здоров'я», «Я громадянин України», «Сім'я», «Профорієнтація»)

Очікуваний результат:

Самовизначення дитини. Довіра, взаєморозуміння, співпраця, толерантність, вміння орієнтуватися в навколишньому світі, дитина визначилася у суспільстві, знайшла своє місце.Група батьків

Проблема:

Виховання гнучкої особистості, здатної до реалізації поставлених цілей, способами які не суперечать моральним засадам.Завдання

1. Навчити зберігати власне «Я», при цьому поважаючи думку оточуючих.

2. Виховати особистість незалежну від соціальних проблем

3. Виховання високоморальної особистостіПлан реалізації:

1. Спільні позакласні заходи

2. Вивчення особистості дитини

3. Спільна робота сім'ї та школи щодо вирішення проблем пов'язаних з віком статевого дозрівання, інтелектуального розвитку самодостатньої особистості

4. Спільна робота сім'ї і школи по згуртуванню колектива

5. Професійна орієнтація (відвідування різних навчальних закладів, підприємств; вивчення індивідуальних особливостей дітей)

6. Робота батьківського комітету щодо організації спільної діяльності школи та родини.

(Обмін досвідом вчителів та батьків).

      Проект рішення педагогічної ради

   Заслухавши та обговоривши ряд проблем, що стоять перед родиною, школою і в цілому перед суспільством, педагогічна рада приймає рішення:

1. Продовжити ознайомлення з існуючими в сьогоднішній педагогіці підходами і концепціями виховання, які визначають взаємодію сім'ї та школи, через семінари, МО кл. керівників, круглі столи, консультації, конференції, відкриті уроки і т.д.

2. Організувати випуск загальношкільної газети «Сім'я і школа» по місяцях: вересень, листопад, січень, березень, травень. Призначити відповідальними: заступника директора з виховної роботи, класних керівників, шкільного психолога, представники батьківського комітету.

3. Ввести педагогічний лекторій для батьків, створивши робочі групи.

4. З метою більш тісної взаємодії школи і сім'ї вести 1 раз на місяць відкриті уроки для батьків.

5. Щомісяця організувати випуск методичного бюлетеня, відображаючи в ньому напрямки освітнього процесу. З цією метою затвердити редакційну колегію: 1.Діректор; 2. Зам. директора з НВР; 3. Керівники МО; 4. Вчителі вищої категорії.

6. Провести батьківську конференцію в травні (торкнутися питання: зайнятість учнів під час літніх канікул, працевлаштування учнів та здорового способу життя).

7. Прагнучи до попередження і вирішення проблем у вихованні та навчанні учнів, скласти план виховної роботи школи на наступний навчальний рік, враховуючи пропозиції вчителів і батьків, учнів школи. Відповідальний: заступник директора з виховної роботи.

(Проект виноситься на голосування).

Підсумком нашої роботи стала ця чудова картина: ви побудували свій ДІМ, над вами буде завжди світитиме сонце і буде блакитне небо.

Велике спасибі Вам за роботу і до нових зустрічей!(Для емоційного піднесення усім учасникам педради роздаються мотиватори)

c:\users\root\downloads\motivator_6.jpg

c:\users\root\downloads\4c87aed0ee50.jpg

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал