Новий всеукраїнський науково-педагогічним проект «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»Скачати 112.34 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір112.34 Kb.
Новий всеукраїнський науково-педагогічним проект «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти »
З 2016-2017 навчального року стартує новий всеукраїнський науково-педагогічний проект «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти».

Актуальність Проекту пов’язана насамперед з новими вимогами до вчителя як основного архітектора навчально-виховного процесу. Тому реалізація основних завдань, які постали перед сучасною школою значною мірою залежать від культури професійного мислення педагога, його методологічної культури як основи професійної компетентності.

Окрім того, спостерігається новий етап взаємозв'язку науки та практики, який характеризується залученням педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до науково-дослідної роботи, організації та проведення педагогічних експериментів. Усе це потребує розвитку методологічної культури вчителя, його готовності до запровадження нових навчальних програм, підручників, інноваційних педагогічних технологій.Разом з тим практика діяльності сучасної школи свідчить про недостатню готовність вчителя до роботи в таких умовах, що зумовлює низку суперечностей:

 • між модернізаційними процесами в Україні та недостатньою методологічною культурою вчителя, що характеризується низьким рівнем методологічних знань, досвіду рефлексії самосвідомості, практики розв’язання завдань дослідницького характеру;

 • між зростанням вимог до професійної компетентності вчителя та недостатнім рівнем функціональної ефективності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті інноваційно-емпіричного досвіду, особистісного ставлення до методологічної культури як нової професійної цінності;

 • між необхідністю запровадження інноваційних педагогічних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах та реальним станом педагогічної практики, що вказує на недостатність методологічної культури педагогів.

Отже, реформування освітньої галузі, потребує нового змісту діяльності вчителя, що характеризується методологічною культурою вчителя як основою наукового мислення педагога і яка проявляється в здатності на високому рівні проектувати та організовувати навчально-виховний процес, вести наукові дослідження, реалізовувати стратегії державної освітньої політики в Україні.

Провідною ідеєю Проекту є положення про те, що розробка й реалізація нової моделі розвитку методологічної культури вчителя є важливою передумовою зростання професійної компетентності вчителя в умовах нових соціокультурних змін.

Основні концептуальні ідеї:

 • спрямованість на розвиток методологічної культури вчителя як основи його професійної компетентності .

 • взаємоузгодженість чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ навчального закладу, які впливають на розвиток методологічної культури вчителя.

 • дотримання цілісного підходу щодо формування методологічної культури вчителя, яка передбачає оволодіння вчителями-практиками методами науково-дослідницької діяльності, розвитку культури професійного мислення, формування методичної рефлексії.

 • процес розвитку методологічної культури вчителя ґрунтується на основі співробітництва та партнерства між школою, громадськими організаціями, науково-методичними центрами та вищими навчальними закладами і забезпечується суб'єкт-суб'єктною взаємодією між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Мета Проекту: розробити модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти, яка забезпечуватиме зростання його професійної компетентності на засадах інноваційно-зорієнтованого сталого розвитку суспільства.

Основні завдання Проекту :

 • Проаналізувати та узагальнити існуючий у вітчизняній та зарубіжній науці та практиці досвід щодо розвитку методологічної культури вчителя з використанням сучасних наукових підходів.

 • Розробити концепцію розвитку методологічної культури вчителя в нових соціокультурних умовах.

 • Виявити основні закономірності і принципи процесу розвитку методологічної культури вчителя в освітньому середовищі сучасної школи.

 • Розробити модель розвитку методологічної культури вчителя, його професійної компетентності, формування його професійної рефлексії.

 • Розробити та апробувати технологію розвитку методологічної культури вчителя в сучасній шкільній освіті.

 • Розробити комплекс методичних матеріалів щодо проектування процесу розвитку методологічної культури вчителя на засадах аксіологічного, діяльнісного та компетентнісного підходів.

У Проекті методологічна культура розглядається як багатогранний феномен сучасної психолого-педагогічної науки і практики, яке представлено у моделі як складне, багатоаспектне поняття, що характеризується

 • на теоретико-методологічному рівні наявністю відповідних професійних знань, особливої культури наукового мислення, знанням та розумінням природи інноваційних процесів та процесів саморозвитку;

 • на практичному рівні – умінням використовувати методи творчої діяльності, ІКТ та інші навчально-інформаційні засоби, володіння основними методами експериментальних досліджень у педагогіці,

 • на психологічному рівні – наявністю стійкої внутрішньої мотивації до позитивних змін, готовністю ризикувати, наявністю вольових зусиль та емоційної стабільності;

 • на особистісному рівні – інтелектуальним потенціалом (рівень та структура інтелекту, уважність, пам’ять, спостережливість інше), соціальною компетентністю (відповідальність, уміння налагоджувати міжособистісні стосунки, спрямованість на конструктивну діяльність, морально-етичні чинники).

Головний механізм даного Проекту – це функціонування ефективної системи розвитку методологічної культури вчителя, у рамках якої проектуються і створюються найбільш сприятливі умови для професійного його зростання .

Передбачається, що створення моделі розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти здійснюватиметься за науковим супроводом, розробленим Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та науково-методичним супроводом ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Виходимо з того, що сучасний учитель – це архітектор освітнього простору школи, саме він проектує траєкторію індивідуального розвитку учня, організовує навчально-виховний процес, забезпечує його ефективність, розвиває в учнів самостійність, ініціативу, творчі здібності. Тому володіння методологічною культурою стає необхідною умовою ефективності педагогічної праці. Адже методологічна культура – це і вищий рівень професіоналізму і сучасна характеристика професійної компетентності вчителя.

В управлінні процесом розвитку методологічної культури вчителя беруть участь менеджери шкільної освіти, вчителі, громадськість, науковці вищих навчальних закладів. Кожен елемент системи взаємодіє з іншими елементами системи і має своє функціональне призначення. Погодження діяльності відбувається через розподіл та делегування повноважень. Управлінська підсистема школи є системоутворювальним фактором від якого залежить якість та ефективність формування методологічної культури вчителя. Відповідно до цього визначено навчальні заклади, які стали базовими у проведенні дослідно-експериментальної роботи щодо реалізації всеукраїнського проекту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти». Серед них:

1. Навчально-виховний комплекс № 102 м. Дніпропетровська (директор Бондаренко Ірина Олександрівна).

2.Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та вихованням. Дніпропетровськ (директор Кульбач Лариса Михайлівна).

3.Навчально-виховний комплекс № 3 м. Дніпродзержинська (директор Нагай Людмила Володимирівна).

4.Загальноосвітній навчальний заклад № 19 м. Дніпродзержинська (директор Сухракова Любов Федорівна).

5.Загальноосвітній навчальний заклад № 25 м. Дніпродзержинська (в.о  директора Бєсєдіна Ірина Євгенівна).

6.Криворізька спеціалізована школа № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та англійської мови (директор Лозівець Інесса В’ячеславівна).

7.Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 61 (директор Галицька Олена Вікторівна).

8.Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. № 128 ((директор Остапенко Світлана Василівна).

9.Булахівська ЗШ Павлоградського району (директор Масловська Наталія Анатоліївна).

10.Лозуватська ЗШ Криворізький район (директор Фуголь Надія Русланівна).

11.Калинівська ЗШ Широківського району (директор Усик Галина Олексіївна).

12.Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради Дніпропетровської області (директор Ковтун Валентина Володимирівна).

13.Гімназія-інтернат № 13 Солом’янського району м. Києва (директор Алексієнко Світлана Володимирівна).

14.Балашівський навчально-виховний комплекс «Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Березнівської районної ради Рівненської області (директор: Драганчук Алла Вікторівна).

15.Млинівська гуманітарна гімназія Млинівської районної ради Рівненської області (директор: Кравчук Микола Володимирович).

16.Котівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області (директор:Мазур Оксана Володимирівна).

17.Степнянська загальноосвітня школа 1-111 ст. Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району (директор Обух Валентина Миколаївна).

18.Ювілейна загальноосвітня школа 11-111 ст.. Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району (директор Голендяєва Світлана Вікторівна).

19.Ювілейна загальноосвітня школа 1 ст. № 2 Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району (директор Полупанова Валентина Миколаївна).

Однією з умов реалізації моделі розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти є ефективне використання системи післядипломної освіти як системоутворювального фактора становлення професійної компетентності педагога. Окрім того, процес розвитку методологічної культури вчителя значно підвищиться, якщо будуть виявлені основні чинники компетентнісного підходу, які суттєво впливають на формування досвіду рефлексії самосвідомості та буде запроваджено технологію розвитку методологічної культури вчителя.

Серед таких чинників ми виділяємо:

взаємоузгодження цілей саморозвитку педагога з цілями розвитку педагогічного колективу;

створення ефективної системи мотивацій до інноваційної діяльності; виявлення факторів, джерел та механізмів творчої активності вчителя;

забезпечення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу як кожного вчителя зокрема, так і педагогічного колективу в цілому.

До важливих умов, які значно впливають на розвиток методологічної культури вчителя слід віднести зорієнтованість освітнього простору школи на співвіднесення шкільного життя із цінностями суспільства, держави, людства в цілому. У навчальному закладі створена цілеспрямована система розвитку творчого потенціалу вчителя. Повністю забезпечується потреба вчителя у саморозвитку та самореалізації.

Специфіка методологічної культури вчителя обумовлена тим, що у процесі методологічного пошуку формується суб’єктивність педагога щодо розуміння педагогічних явищ взаємозв’язку пізнавального процесу з реальним життям, розумінням важливості та відповідальності за результати педагогічної праці.Успішна реалізація Концепції забезпечить можливість ефективно впровадити модель розвитку методологічної культури вчителя та збагатити сучасну шкільну освіту новими підходами до розвитку професійної компетентності вчителя. Будуть виявлені основні закономірності і принципи процесу розвитку методологічної культури вчителя в освітньому середовищі сучасної школи. Буде розроблено комплекс методичних матеріалів щодо проектування процесу розвитку методологічної культури вчителя на засадах аксіологічного, діяльнісного та компетентнісного підходів і визначено перспективи розвитку професійної компетентності вчителя, підвищення рівня його методологічної культури .
Науковий керівник Проекту

доцент кафедри освітнього менеджменту

Дніпропетровського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти,

кандидат педагогічних наук, доцент Л.В.Вознюк

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

науково-педагогічного проекту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»


Вознюк

Лідія Володимирівна (автор, науковий керівник проекту)

доцент кафедри освітнього менеджменту КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент

Бондаренко

Ірина Олександрівна

директор Навчально-виховного комплексу № 102 м. Дніпропетровська

Ватковська

Марина Григорівна

проректор КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидат філософських наук, доцент

Висоцька

Ольга Євгенівна

декан факультету відкритої освіти , КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», доктор філософських наук, доцент

Єрмаков

Іван Гнатович

методист з інноваційного розвитку навчальних закладів Печерської райдержадміністрації міста Києва, кандидат педагогічних наук

Кириленко

Світлана Володимирівна


начальник відділу дослідження підготовки вчителів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук

Кіян

Ольга Іванівна (координатор проекту)

голова правління всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація шкіл майбутнього», старший науковий співробітник відділу дослідження підготовки вчителів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук

Кольчіба

Галина Миколаївна

методист Криворізького інноваційно-методичного центру Дніпропетровської області

Нагай

Людмила Володимирівна

директор навчально-виховного комплексу № 3 м. Дніпродзержинська

Рогальська-Яблонська ІннаПетрівна

(науковий консультант проекту)завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор

Романенко

Катерина Михайлівна

(науковий консультант проекту)завідувач кафедри освітнього менеджменту КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», доктор наук з державного управління

Шеремет

Микола Олександрович

начальник відділу освіти

Ювілейної селищної радиДніпропетровський район Дніпропетровської області


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал