Нормативно технічна документація у виробництві та пакуванні фармацевтичних препаратів згідно gmpСторінка7/7
Дата конвертації12.04.2017
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Промислове виробництво супозиторіїв. Характеристика основ та допоміжних речовин. Блок-схема виробництва, обладнання. Опис технологічного процесу . Випробування.

Актуальність: За останні роки збільшився випуск ректальних та вагінальних лікарських форм, що обумовлено їх значними перевагами в порівняні з іншими.

Мета заняття:Засвоїти технологію промислового виробництва супозиторіїв і методики показників, що характеризують їх якість відповідно до вимог нормативно - технічної документації.

Контрольні запитання:

 1. Загальна характеристика супозиторіїв.

 2. Класифікація супозиторних основ.

 3. Характеристика основ та допоміжних речовин.

 4. Методи виготовлення супозиторій в промислових умовах.

 5. Особливості введення діючих речовин в супозиторні основи залежно від їх фізико - хімічних властивостей.

 6. Технологічне обладнання для виробництва супозиторій.

 7. Стандартизація супозиторіїв.

 8. Перспективи розвитку ректальних та вагінальних лікарських форм.

Інформаційний матеріал

Супозиторії –дозовані лікарські форми, тверді при кімнатній температурі, які розплавляються при температурі тіла або розчиняються в рідинах організму, призначенні для введення в порожнини тіла.

Відповідно до фізико - хімічної теорії супозиторії розглядають як дисперсні системи, що складаються із дисперсійного середовища (основою) і дисперсійної фази(лікарські речовини). Залежно від властивостей лікарських речовин супозиторії можуть створювати різні дисперсні системи: гомогенні і гетерогенні.

У структурі супозиторій розрізняють основні (лікарські речовини) і допоміжні (носії або основа) компоненти.

Основи для приготування супозиторій поділяють на дві групи:


 • Гідрофобні(природні жири,гідрогенізовані жири і сплави на їх основі,сплави продуктів етерифікації високомолекулярних спиртів з жирними та іншими кислотами);

 • Гідрофільні (желатино – гліцеринові, мильно- гліцеринові гелі,поліетиленоксидні);

Для поліпшення структурно – механічних властивостей і спроможності вивільнення лікарських речовин до основ додають допоміжні речовини: лецитин, віск білий, крохмаль,мікрокристалічну целюлозу, аеросил, пальмову олію.

Для підвищення температури плавлення сплавів використовують віск, парафін, озокерит, спермацет. Ланолін, лецитин, холестерол уводять для кращого емульгування рідин.

Для забезпечення оптимальних структурно – механічних характеристик основи та збільшити резорбційну здатність додають стеарати алюмінію, магнію та інші солі жирних кислот, а також твіни, емульгатори Т-2,№1, бентоніт, глюкозу, крохмаль, аеросил.

Для запобігання нестабільності основ до них додають антиоксиданти, консерванти, стабілізатори.

Залежно від шляху введення розрізняють:


 • ректальні супозиторії(Suppositoria rectalia) можуть мати форму:

-конуса;

-цилиндра із загостреним кінцем;

-иную форму з максимальним діаметром 1,5 см


 • вагінальні супозиторії(Suppositoria vaginalia) можуть мати форму:

-сферическая (кульки, глобули);

-яйцевидная (овули);

-у виді плоского тіла із закругленим кінцем (пессарии).


 • палички(Bacili) мають форму циліндра із загостреним кінцем і не більше 1 см

Маса одного супозиторія повинна знаходитися в межах від 1,1 до 4,0 г.

Довжина – 2,5-4 см. Маса одного супозиторія для дітей – 0,5 до 1,5г. Маса одного песарію- 1,5-6,0г, товщина – 2-5 мм; довжина – до 10см.

У промислових умовах супозиторії виготовляють методом:


 • Виливання розплавленної маси у форми;

 • Пресування на спеціальному устаткуванні;

Фармакопейні вимоги до супозиторіїв складають:

 • Однорідність маси (перевіряється на подовжньому зрізі не повинно бути включень, частинок різного забарвлення, кристалічних блискіток, допустима наявність повітряного стержня).

 • Однакова форма.

 • Твердість, що забезпечує зручність застосування.

 • Відхилення в масі від середнього значення не повинне перевищувати ±5%.Тільки два супозиторії можуть мати відхилення не більше ±7,5%. Середню масу визначають зважуванням 10 або усіх супозиторіїв.

 • Температура плавлення супозиторіїв на гідрофобній основі не повинна перевищувати 37°С. Якщо визначення температури плавлення ускладнене, визначають час повної деформації, який не повинен перевищувати 15 хв.

 • Час розчинення супозиторіїв, виготовлених на гідрофільних основах, не повинен перевищувати 1 годину(визначають у воді).

 • Лікарські речовини в супозиторіях мають бути точно дозовані. На них поширюється правило вищих разових і добових доз для внутрішнього застосування речовин списку А і Б.

Навчальні задачі та приклади рішення

Розрахувати матеріальний баланс технологічного процесу виробництва супозиторій «Анальдім 110 мг» на стадії виробництва супозиторної маси, якщо серія готового продукту складає 15000 штук супозиторій, загальні механічні витрати сировини складають 2% відповідно до даних технологічного регламенту, на стадії приготування механічні витрати супозиторної маси складають 1,7%.Г %

Склад : Анальгін 0,1 10,0

Димедрол 0,01 1,0

Основа (твердого жиру - 95%

Емульгатора №1- 5%) до 1,0 89,0Характеристика сировини:

Анальгіну ( вміст основної речовини) – 99%;

Димедрол( вміст основної речовини) – 99%;

Твердого жиру ( вміст основної речовини)- 100%;

Емульгатор №1 –( вміст основної речовини)- 100%;

Заповнити таблицю

Рішення:

Дитячі супозиторії готують від 0,5до 1,5г; беремо середнє- 1,0

1).Для виготовлення серії продукту необхідно сировини:

1,0 х 15000 = 15000г = 15 кг

із врахуванням витрат на виробництві :

100% –х = 100 – 2% = 98%

С вих. = (15 х100)/ 98 = 15,3кг

З урахуванням некондиційних супозиторій (відходів) в кількості 0,3 кг

С вих. + С витр. = 15,3 + 0,3 = 15,6 кг

В тому числі :

1). Анальгіну ( в перерахунку на основну речовину) – 15,6 х 0,1 = 1,56 кг

З урахуванням домішок – 1,56 \ 0,99 = 1,57 кг

2). Димедрол ( в перерахунку на основну речовину) – 15,6 х 0,01 = 0,156 кг=0,16

З урахуванням домішок – 0,156 \ 0,99 = 0,157 кг

3) Супозиторії основи:

15,6 – ( 1,56 + 0,16) = 15,6- 1,72 = 13,88кг

В тому числі :

Твердого жиру – 13,88 х 0,95 = 13,186=13,19 кг

Емульгатор №1 – 13,88 – 13,19 = 0,69 кг

Втрати супозиторної маси на стадії складають 107%, або

15,6 х 0,017= 0,27 кг

В тому числі :

1). Анальгіну ( в перерахунку на основну речовину) – 0,27 х 0,1 = 0,027 кг

З урахуванням домішок 0,027 \ 0,99 = 0,027 кг

2). Димедрол ( в перерахунку на основну речовину)- 0,027 х 0,01 = 0,00027 кг

З урахуванням домішок – 0,00027 \ 0,99 = 0,00027 кг

3) Супозиторії основи:

0,27 – ( 0,027 + 0,00027) = 0,243кг або 0,27 х 0,89 = 0,240 кг

В тому числі :

Твердого жиру – 0,240 кг х 0,95 = 0,228 кг

Емульгатор №1 –0,240 кг х 0,05 = 0,012 кг

На стадію формування супозиторій передається супозиторії маси у вигляді напівпродукту:

15,6 - 0,27 = 15,33

В тому числі :

1). Анальгіну ( в перерахунку на основну речовину) – 15,33 х 0,1 = 1,533 кг

З урахуванням домішок 1,533 \ 0,99 = 1,548 кг

2). Димедрол ( в перерахунку на основну речовину)- 15,33 х 0,01 = 0,153 кг

З урахуванням домішок – 0,153 \ 0,99 = 0,154 кг

3) Супозиторії основи:

15,33 – ( 1,533 +0,153) = 13,64 кг

В тому числі :

Твердого жиру – 13,64 кг х 0,95 = 12,96 кгЕмульгатор №1 – 13,64 кг – 12,96 = 0,68 кг або 13,64 х 0,05 = 0,68 кг
Матеріальний баланс стадії ТС-2. Приготування супозиторної маси.

назва

Вміст основної речовини в %

Використано і одержано


Загальна маса

Основної речовини

Кількість штук

Використано на стадії ТС-2

А.напівпродуктів:

Супозиторій некондекційних
0,3В. сировина, в т.ч
15,3анальгін

99

1,57

1,56
димедрол

99

0,157

0,156
твердий жир

100

13,19

13,19
Емульгатор №1

100

0,69

0,69
Всього
15,6

15,3

15000

Одержано на стадії ТС- 2

А.напівпродуктів супозиторної маси, в т. ч
15,33анальгін

99

1,548

1,533
димедрол

99

0,154

0,153
твердий жир

100

12,96

12,96
Емульгатор №1

100

0,68

0,68
В.витрати механічні
0,27Всього
15,6

15,3

15000

Навчальні завдання до виконання практичної роботи

Завдання №1

1.Приготувати супозиторії з іхтіолом 50 шт.

Склад: іхтіол – 0,2г

Поліетилоксидна основа – до 1,5г

Технологія виготовлення: форми промити в теплій воді, висушити на повітрі, змастити вазеліновою олією. Відважену кількість основи з урахуванням коефіцієнту заміщення розплавити у фарфоровій чашці на водяній бані при температурі 36°С, перемішуючи. До розплавленої основи додати іхтіол, ретельно перемішати. Готову масу розлити у охолодженні форми. Залишки зняти шпателем. Після охолодження форми помістити на пергаментний папір і відкрити.

Завдання №2


 1. Скласти матеріальний баланс по основній і допоміжній речовині.

Завдання №3

1.Вказати показники за ДФУ, що характеризують якість супозиторіїв.

Завдання №4

 1. Скласти блок – схему виробництва супозиторій.Матеріали самопідготовки

Теоретичні питання самоконтролю

1.Користуючись літературними джерелами провести характеристику основ для супозиторій.гідрофобні

гідрофільні

Природні жири

гідрогенізовані жири і сплави на їх основі

сплави продуктів етерифікації високомолекулярних спиртів з жирними та іншими кислотами
2.Користуючись літературними джерелами провести характеристику лікарських речовин.

ЛР розчинні в жирах

ЛР розчинні у воді

ЛР, що володіють амфотерними властивостямиЗадачі для самоконтролю

1.Скласти матеріальний баланс для одержання 450 свічок «Бетіол», якщо розхідний коефіцієнт на стадії приготування основи становить 1,230, на стадії уведення екстракту в основу - 1,060, на стадії гомогенізації – 1,150,на стадії виливання – 1,120. Склад:екстракту беладони 0,15г; іхтіолу 0,2г.

2.Розрахувати робочий пропис на приготування 250 свічок парацетамолу по 0,17г. Основа твердий жир із додаванням 10% емульгатора №1. Маса одного супозиторію рівна 2,62г. Розхідний коефіцієнт на стадії приготування приготування концентрату становить 1,060, на стадії розливання супозиторної маси - 1,120.

3.Розрахувати передбачену кількість упаковок ректальних супозиторій з метилурацилом по 0,5г № 10, якщо в технологічний процес надійшло 20кг метил урацилу, за умовою що розхідний коефіцієнт на стадії отримання концентрату рівний – 1,080, на стадії розливу – 1,060.

4. Розрахувати технологічні витрати при виготовленні супозиторій з олією обліпихи, якщо при цьому витрачено 6 кг олії обліпихи. Внаслідок одержано готового продукту 1180упаковок по 10 штук із вмістом 0,5г олії обліпихи у кожному супозиторію.

5. Скласти робочий пропис на приготування гліцеринових супозиторій №10 в кількості 1200упаковок , при цьому врахувати розхідний коефіцієнт на стадії приготування основи1,002, на стадії уведення лікарської речовини в основу - 1,010, на стадії гомогенізації – 1,008.


Ситуаційні завдання.

1.На фармацевтичному підприємстві впровадили новий новий лікарський препарат – супозиторії, до складу яких входять біогенні стимулятори, які при високій температурі руйнуються. Супозиторії готували методом виливання, сушка проводилась при температурі15°С протягом 2 годин. Оцінити дії технолога.2. На фармацевтичному підприємстві виготовляли супозиторії з дігітоксином 0,00015г. Перед технологом – оператором стало питання, яким методом їх виготовляти. Оцінити його дії .

Джерела інформації

 1. Промышленная технология лекарств /Под ред. Проф. В. И. Чуешова: в 2-х т. Харьков. Изд-во НФАУ МТК-Книга. – 2002, - 716 с.

 2. Технологія ліків промислового виробництва Підручник. За ред. В.І. Чуєшова.- Х: Видавницвтво УкрФА. - 2003.-716 с.

 3. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва: навчальний посібник / Дмитрієвський Д. І., Богуславська Л. І., Хохлова Л. М. та ін.– Вінниця: Нова Книга,2008 - 277с.

 4. Фармацевтическая технология: руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / В. А. Биков, Н. Б. Демина, С. А. Скатков, М. Н. Анурова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с.

 5. Практикум з промислової технології лікарських засобів для студентів спеціальності «Фармація» / Під ред. Рубан О.А.- Х.: НФаУ, 2011.- 342 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал