НевербальнаPdf просмотр
Сторінка6/17
Дата конвертації23.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
висококінетичних і протиставляються культурам низькокінетичним, якими є, наприклад, британська, норвезька або естонська культури. У кожного народу є своя жестова мова і свої улюблені комунікативні жести. Наприклад, в Європі та Америці чи не найчастішою формою вітання є рукостискання, а народ тікопіа рукостисканнями взагалі не користується. Тут одна людина вітає іншу, встановлюючи з нею контакті висловлюючи певне почуття або ставлення (зазвичай той чи інший ступінь поваги, торкаючись носом носа, руки в області зап'ястя або коліна партнера.
Жести.
Жести – виразні рухи головою, рукою або кистю, які здійснюють з метою спілкування, і які можуть супроводжувати роздум або інший душевний стан. Ми розрізняємо вказівні, вони спрямовані вбік предметів або людей з метою звернути на них увагу і підкреслюючі (підсилюючі) жести. Підкреслюючі жести служать для підкріплення висловлювань. Вирішальне значення надається при цьому положенню кисті руки.
Жести поділяються на демонстративні, дотичні, комунікативні. Демонстративні жести пояснюють стан справ.
За допомогою дотичних жестів партнерни по спілкуванню хочуть встановити соціальний контакт або отримати знак уваги збоку партнера. Ці жести використовуються також для послаблення значення висловлювань. Конкретний зміст окремих жестів різний у різних культурах. Засоби невербальної комунікації як своєрідна мова почуттів є таким же продуктом суспільного розвитку, які мова слів, і можуть не співпадати в різних національних культурах. На невербальні засоби накладає сильний відбиток кожна конкретна культура, тому немає загальних норм для всього людства. Болгари незгоду зі співрозмовником висловлюють кивком голови, який українець сприймає як твердження і згоду, а негативне похитування головою,

94 94 прийняте у росіян, українців, білорусів, болгари можуть легко прийняти за знак згоди. Однак у всіх культурах є подібні жести, серед яких можна виділити
- комунікативні (жести привітання, прощання, привернення уваги, заборону, задоволення, негативні, питальні і т.д.);
- модальні, тобто такі, що виражають оцінку і ставлення (жести схвалення, незадоволення, довіри і недовіри, розгубленості і т. п .);
- описові жести, які мають сенс тільки в контексті мовного висловлювання.
Розрізняють також довільні і мимовільні жести. Невербальні сигнали можуть бути конгруентними, тобто відповідними словесному вислову, і неконгруентними. Дослідження доводять, що невербальні сигнали несуть у 5 разів більше інформації, ніж вербальні, і у випадку, якщо сигнали неконгруентні, люди покладаються на невербальну інформацію, віддаючи перевагу їй перед словесною. Довільними жестами є рухи голови, рук або кистей, які відбуваються свідомо. Такі рухи, якщо вони виконуються часто, можуть перетворитися на мимовільні жести. Мимовільними жестами є рухи, що виконуються несвідомо. Часто їх позначають також як рефлекторні рухи. Цим жестам непотрібно вчитися. Як правило, вони бувають вродженими (оборонний рефлекс) або набутими.
Всі ці види жестів можуть супроводжувати, доповнювати або заміняти будь-яке висловлення. Супроводжуючий висловлення жест є в більшості випадків підкреслюючим і уточнюючим.
Однією з найбільш серйозних помилок, якої можуть припуститися новачки в справі вивчення мови тіла, є прагнення виділити один жесті розглядати його ізольовано від інших жестів і обставин. Наприклад, почісування потилиці може означати тисячу речей – лупа, блохи, виділення

95 95 поту, невпевненість, забудькуватість або проголошення неправди – залежно від того, які інші жести супроводжують це почісування, тому для правильної інтерпретації ми повинні враховувати весь комплекс супровідних жестів.
Які будь-яка мова, мова тіла складається зі слів, речень і знаків пунктуації. Кожен жест подібний до одного слова, а слово може мати кілька різних значень. Цілком зрозуміти значення цього слова ви можете тільки тоді, коли використаєте це слово в реченні поряд з іншими словами. Жести надходять у формі "речень" і точно говорять про дійсний стан, настрій і ставлення людини. Спостережлива людина може прочитати ці невербальні пропозиції і порівняти їх зі словесними пропозиціями того, хто говорить. У Великобританії ми підкликаємо жестом, коли пальці і долоня дивляться вгору, а от в Азії такі жести робляться рукою, спрямованою вниз. У західних культурах люди найчастіше показують на що-небудь пальцем, хоча часом використовуються і ноги. Будьте обережні в арабських країнах і в деяких країнах Азії там вказування кінцем черевика вважається грубим. В Індонезії для вказівки використовується не вказівний палець, а великий, а філіпінці вказують на об'єкт очима і витягнутими губами. Такий незвичайний для нас вказівний жест досить широко поширений також серед американських індіанців і деяких африканських народів.
Звичний для нас "кличний" жест, коли рука піднята на рівень грудей, пальці спрямовані вгору і здійснюють погойдування до себе, може бути прочитаний деякими народами, наприклад арабами, в прямо протилежному сенсі – як вимога піти. Щоб кликнути когось, араби (і іспанці та латиноамериканці, що перейняли цей жесту них) перевертають руку долонею вниз і рухають пальцями, неначе риють землю. Точно так само підзивають людей в Японії, Китаї та Гонконгу. Правда, там можна побачити і людину, яка манить когось вказівним пальцем. Але можна бути впевненим,

96 96 що людина на такий заклик ніколи не відгукнеться, оскільки цей жест призначений тільки для тварин.
Для того, щоб покликати офіціанта, в різних країнах теж існують специфічні жести. Наприклад, англійці й американці, підкликаючи офіціанта, зображують у повітрі цілу пантоміму двома руками, як ніби вони підписують рахунок. А у Франції досить відкинути голову назад і сказати "Месьє!" У Колумбії та інших латиноамериканських країнах іноді, щоб покликати офіціанта, плескають руками над головою, але цей жест вважається проявом невдоволення. Серед жестів одні одиниці є прагматично освоєними, тобто стали стійкими і звичними для людей даного етносу чи даної культури і порівняно часто вживаються, тоді як інші одиниці, прагматично неосвоєні, використовуються в комунікативному акті набагато меншою мірою і далеко не завжди в ньому розпізнаються як жести. Перший клас жестів утворює центр невербальної системи будь-якої мови тіла, а одиниці другого класу жестів або складають периферію системи, або взагалі тільки ще находяться на шляху до лексикону даної невербальної мови. Важливим показником того, що даний жест відноситься до прагматично освоєних, є наявність у нього стандартного мовного позначення у вигляді закріпленої в мові номінації (а частіше – кількох синонімічних номінацій. Прикладом українських прагматично освоєних жестів і їх назв є підморгнути, простягнути руку, потиснути руку, показати очима, доторкнутися до плеча. Прагматично неосвоєні або погано освоєні жести зазвичай не мають загальноприйнятної мовної (словесної) назви. Жести поділяються на референтні (сенс жесту міститься в самому жесті) і зумовлені (сенс жесту залежить від специфічних для даної культури символів та умов. Дослідники виявили, що у разі референтних жестів реципієнти з різних культур здатні правильно розпізнати їх основний

97 97 сенсі те послання, яке міститься в них. Що стосується обумовлених жестів, то їх можуть правильно інтерпретувати тільки представники тих культур, в яких ці жести сформувалися. Такі результати говорять проте, що жести єні цілком універсальними, заснованими на загальній для всіх системі сенсовового кодування різних дійні цілком прив'язаними до культури, але вони мають значення тільки для людей, знайомих з конкретною внутрікультурною системою кодів.
Жести відкриті. Відкритими жестами вважаються ті, при яких руки розводяться в сторони або показуються долоні. Ці жести говорять проте, що людина хоче і готова йти на контакт. Помічено, що розстебнуті піджаки частіше призводять опонентів до угоди, ніж застебнуті.
Жести закриті. Жести закриті – це ті, з допомогою яких ми всіляко загороджуємося, відгороджуємося від співрозмовника, перекриваємо сторонніми предметами або руками своє тіло. Вони говорять проте, що мине цілком готові довіряти оточуючим. Спроба приховати щось від партнера або відчуття розчарування виражаються зчепленими в замок пальцями. Зчеплення рук за спиною або накладання долоні на долоню сигналізують про високу зарозумілість і почуття переваги над оточуючими. Це відкриття допомогло багатьом людям знайти упевненість в собі за допомогою вправи спробуйте руки закласти за спину – і ви тут же відчуєте себе легше і впевненіше, відразу ж піде напруга. Якщо руки встромлені в кишені, а великі пальці стирчать назовні (жест більше характерний для чоловіків) – це означає владну натуру або агресивний настрій. Наведемо тепер основні функції жестів у комунікації. Серед них можна виділити

98 98
а) функцію регулювання та керування вербальною поведінкою того, хто говорить і слухача, порівн. жести, що супроводжують привітання, накази, переконання, прохання, згоду, загрозу і багато інших мовних актів
б) відображення в комунікативному акті актуальних мовних дій. Ця функція є основною у так званих перформативних мовних жестів. До такого роду жестів належать, наприклад, невербальні акти прохання типу покликати пальцем, жести-питання, жести-загрози, жести-пропозиції і т.ін.;
в) комунікативну функцію передачі адресату деякої частини
змістової інформації. Цією функцією володіють, наприклад, комунікативні емблеми
г) репрезентацію внутрішнього психологічного стану того, хто жестикулює або його ставлення до партнера по комунікації. Прикладом жестів з такою функцією є симптоматичні емблеми
д) дейктичну функцію, наприклад вказівку на місце розташування людини або об'єкта або жестовое уточнення місця розташування
е) жестовое зображення фізичних дій людини, контурів і параметрів об'єкта та ін., порівн., наприклад, жестовое уявлення чиєїсь ходи або імітацію манери чужої поведінки за столом, пояснення величини або розміру якогось предмета
є) риторичну функцію. Риторичними можуть бути як жести- емблеми, такі жести-ілюстратори. Основним призначенням риторичних ілюстраторів, однак, є не смислове доповнення мовних повідомлень або їх фрагментів, яку звичайних ілюстративних жестів, а прикраса і посилення окремих аспектів тієї промови, яку вони супроводжують. У риторичних жестів є свої функції в комунікативному акті окрім передачі точного значення, вони беруть участь в обробці виконання повідомлення.99 99
Класифікація жестів
Жести приязні. Сенси людська прихильність і любов передаються в європейській культурі в основному губами і руками, порівн. поцілунок, погладити, доторкнутися, обійняти, пестити і ін., а зміст свобода тілесної поведінки передається, як правило, всім корпусом та / або ногами
«розв'язні жести ходити перевальцем ходити, качаючи стегнами розвалитися сидіти нога на ногу сидіти ноги на стіл потягуватися та ін. Тимчасом в культурі народу Тікопіа, що живе на тихоокеанському узбережжі Австралії, як вказує Р. Ферс (Ферс 1970), природний простір членується на переднє (anterior) і заднє (posterior), і всі найважливіші сенси, що відображають міжособистісні відносини, закріплені за переднім простором, або, як називає його народ Тікопіа (у перекладі на українську) – обличчям. Наприклад, зміст любов до людини в цій культурі закріплений заносом кажучи точніше, зміст любов, а також зміст повага до іншого і встановлення контакту виражаються шляхом торкання носом різних частин тіла іншої людини (носа, зап'ястку або коліна – чим більше любов або повага, тим місце торкання нижче, яка повинна стояти обличчям до того, хто жестикулює. Просторова орієнтація лицем до лиця і просторова близькість тут мають на увазі тотожність чи подібність соціальних статусів.
Жести дотику до обличчя. Дотики до носа, вуха або шиї повинні вас насторожити – ваш співрозмовник, скоріше за все, бреше (якщо, звичайно, він не застуджений. При цьому він ще може терти очі. Люди, які постійно тримають пальці біля рота, потребують схвалення, захисту, підтримки оточуючих. Любителі підпирати щоку або підборіддя – це зазвичай люди, чим- небудь сильні захоплені. Ознака того, що людина обмірковує якесь важливе рішення – коли вона потирає підборіддя.

100 100 У процесі виявлення обману дуже інформативні жести, пов'язані з наближенням рук до обличчя. Вони завжди повинні насторожувати мабуть у вашого співрозмовника на думці щось нехороше. Найчастіше це явне перебільшення дійсного факту або явна неправда. Психолог В. Шейнов у своїй книзі Приховане управління людиною описує такі жести наступним чином Колими спостерігаємо або чуємо, як інші говорять неправду або брешемо самі, ми робимо спробу закрити наш рот, очі або вуха руками. Захист рота рукою є однією з небагатьох відвертих жестів, що явно свідчать про неправду. Рука прикриває роті великий палець притиснутий до щоки, ніби посилає сигнал стримувати вимовлені слова. Деякі люди намагаються удавано покашлювати, щоб замаскувати цей жест. Якщо такий жест використовується співрозмовником у момент мовлення, це свідчить проте, що він говорить неправду. Однак, якщо він прикриває рот в той момент, коли говорите ви, а він слухає – це означає, він думає, що вибрешете. Дотик до свого носа є витонченим, замаскованим варіантом попереднього жесту. Він може виражатися в декількох легких дотиках до ямочки підносом або водному швидкому, майже непомітному дотику до носа. Поясненням цього жесту може бутите, що під час неправди з'являються делікатні позиви на нервових закінченнях носа і його дуже хочеться почухати. Потирання повіки викликано тим, що з'являється бажання сховатися від обману чи підозри й уникнути погляду в очі співрозмовнику, якому говорять неправду. Чоловіки зазвичай потирають повіку дуже енергійно, а якщо неправда серйозна, то відводять погляд убік або ще частіше – дивляться в підлогу. Жінка дуже делікатно виконує цей рух, проводячи пальцем під оком. Брехня зазвичай викликає свербляче відчуття в м'язових тканинах не тільки обличчя, ай шиї. Тому деякі співрозмовники відтягують комірець, коли брешуть або підозрюють, що їх обман розкритий. Жести, що видають нещирість, значною мірою пов'язані з лівою рукою. Це пояснюється тим, що права рука як більш

101 101 розвинена у більшості людей більше управляється свідомістю і робить так, як треба. Ліва ж менш розвинена і управляється правою півкулею мозку. Вона частіше робить те, що хоче підсвідомість – тим самим видаючи таємні помисли людини. Якщо співрозмовник жестикулює лівою рукою, то це має насторожити вас дуже ймовірно, що він обманює або займає недружню позицію. Взагалі в будь-якій культурі жести нещирості пов'язані з лівою рукою, тоді як права рука у нас окультурена, вона робить те, що треба, а ліва – те, що хоче, видаючи таємні почуття власника. Той же самий принцип можна використовувати при аналізі міміки людини. Основне правило завжди дивіться на ліву половину обличчя. Художникам і фотографам добре відомо, що обличчя людини асиметричне, в результаті чого ліва і права його сторони відображають емоції по-різному. Справа втому, що ліва і права половини обличчя перебувають під контролем різних півкуль мозку. Ліва півкуля контролює мову й інтелектуальну діяльність, права управляє емоціями, уявою і сенсорної діяльністю. Оскільки робота правої півкулі мозку відбивається на лівій половині обличчя, то націй стороні важче приховати почуття. При цьому встановлено, що позитивні емоції відбиваються рівномірно на обох сторонах, негативні емоції більш чітко виражені на лівій. Задовільний і мимовільний вираз обличчя відповідальні різні ділянки мозку. Тому обличчя звичайно несе відразу два повідомлення – те, що брехун хоче показати вам, і те, що він хотів би приховати. Одні вирази обличчя підтримують брехню, намагаючись дати співрозмовникові невірну інформацію, інші ж – мимоволі видають правду, тому що виглядають фальшиво, і справжні почуття просочуються через всі спроби приховати їх. У якийсь момент обличчя, будучи брехливим, може виглядати цілком переконливим. Проте вже через мить на ньому можуть з'явитися потаємні думки. А буває і так, що справжні і показні емоції передаються різними частинами обличчя в один і той же час. Як вже було

102 102 сказано, саме на лівій половині обличчя важче приховати справжні почуття. Корисна порада коли ваш співрозмовник висловлює вам співчуття з приводу чого-небудь, не полінуйтеся і уважно розгляньте ліву половину його обличчя – чи не проступає чи там приховане торжество або зловтіха.
Жести нетерпіння. Ми видаємо своє нетерпіння, якщо потираємо руки або постукуємо пальцями, притупуємо ногою і т.д.
Жести захисні. У стані розгубленості або невпевненості люди схильні охоплювати одну руку іншою.
Жести флірту. Готовність до флірту сигналізується дотиком до волосся, поправленням одягу або закладанням пальців за пояс. Можлива зайва жестикуляція, що говорить про схвильованість або невпевненість.
Деякі культури (наприклад, єврейська або італійська) заохочують використання експресивних жестів під час розмови. Інші культури наприклад, японська або тайська) диктують своїм представникам дотримуватися більшої стриманості у використанні жестів як ілюстраторів. Вражає, наскільки ми звикаємо до нормі очікувань нашої власної культури щодо жестів. У культурному середовищі, що заохочує використання жестів як ілюстраторів – того, що Кендона називає жестикуляцією – люди абсолютно нормально будуть сприймати людину, яка, розмовляючи, поводиться подібно млину, використовуючи найширші жести (і, будемо сподіватися, достатньо безпечну дистанцію. Вірогідно, що люди цих культур відчують деяку незручність, спілкуючись з людиною із більш стриманої культури. І навпаки, люди з культур, яким наказана стриманість, можуть вважати поведінку людини дивною або навіть загрозливою і зарозумілою, якщо ця людина активно використовує в розмові експресивні жести. Мив спілкуванні не надаємо особливого значення лівій чи правій руці. Але будьте обережні на Близькому Сході не здумайте кому-небудь

103 103 протягнути гроші або подарунок лівою рукою. У тих, хто сповідує іслам, вона вважається нечистою, і ви можете завдати образу співрозмовнику. Також психологами помічено, що при укладанні брехливої угоди обман може виявлятися у таких деталях поведінки ваших партнерів
1. Смикання дрібних предметів в руках, гудзиків на одязі і т.п.
2. Часте запалювання сигарет.
3. Переривчаста мова, обрив фраз на півслові.
4. Часте блимання під час відповіді на незручне запитання.
5. Уникання контакту очей з співрозмовником. Однак при тлумаченні цих особливостей поведінки слід бути дуже обережним, оскільки вони не обов'язково свідчать про брехню, а можуть бути всього лише ознакою невпевненості у собі. Більшість культур мають достатньо розроблену структуру емблематичних жестів. Комунікативні жести можна знайти в невербальних мовах різних народів і культур, причому існують культури, наприклад, італійська, арабська або іспанська, в яких репертуар емблематичних, особливо комунікативних, жестів особливо багатий і різноманітний. Такі культури отримали в невербальної семіотики назва висококінетичних і протиставляються культурам низькокінетичним, якими є, наприклад, британська, норвезька або естонська культури.
Емблеми – це жести і рухи, які самі по собі мають певне і чітке значення. Палець, знак «о'кей» – великий палець, піднятий вгору, кивок і похитування головою, знак «V» та інші подібні жести являють собою приклади емблем, використовуваних в Сполучених Штатах. Знизування плечима з піднятими долонями вгору кистями рук – ще один емблематичний жест, що повідомляє про нашу невпевненість або незнання чогось. Ми вважаємо такі емблематичні жести природними і зрозумілими без пояснень. Однак можна навести багато випадків, коли американські мандрівники

104 104 потрапляли у важкі ситуації, намагаючись використати американську систему жестів в інших країнах, де жести мають інше значення. У деяких частинах Європи, наприклад, не варто використовувати знак
«о'кей». У той час як ви хочете сказати, що все о'кей», в деяких місцевостях цей жест вважається грубим і вульгарним і часто інтерпретується як пропозиція зайнятися сексом. У деяких інших частинах Європи він може означати Ти – ніщо. Найвідомішим з жестів-оберегів, який існує втому чи іншому виглядів багатьох культурах, є спльовування. Ще одним дуже поширеним жестом- оберегом є кінема кулак з витягнутими вгору або вперед вказівним пальцем та мізинцем. Цей жест, який носить ім'я роги, або mano cornata, означає рука з рогами і символізує роги диявола. Його виконання вважається досить потужним засобом, щоб захистити людину від магічних диявольських сил. У штаті Мічиган серед італійських студентів дуже популярний амулет, що також оберігає від пристріту. Він має форму стручку червоного перцю. Показуючи вказівним пальцем на власну голову в області скроні, в Сполучених Штатах ви повідомляєте проте, що ви розумні. Проте в деяких частинах Європи та Азії цей рух може означати, що ви дурні. Жителі Мальти замість слова ні злегка стосуються кінчиками пальців підборіддя, повернувши кисть вперед. У Франції та Італії цей жест означає, що у людини щось болить. Для того, щоб показати самогубність тієї або іншої дії, рішення тощо, американці приставляють один або два пальці до голови, якби показуючи тим самим пістолет. В аналогічній ситуації мешканці Папуа і Нової Гвінеї проводять рукою по горлу, а японці роблять енергійний рух рукою, затиснутою в кулак, біля живота. Жести, що означають захоплення жіночою красою, в усіх культурах вважаються нескромними. Але якщо в Європі жінки цілком прихильно

105 105 ставляться до усіляких присвистувань, підморгувань, клацання пальцями і повітряних поцілунків, які ім посилають, то в азійських країнах за подібне захоплення можна отримати по пиці. У кожного народу є своя жестова мова і свої улюблені комунікативні жести. Наприклад, в Європі та Америці чи не найчастішою формою вітання є рукостискання, а народ Тікопіа рукостисканнями взагалі не користується. Тут одна людина вітає іншу, встановлюючи з нею контакті висловлюючи певне почуття або ставлення (зазвичай той чи інший ступінь поваги, торкаючись носом носа, руки в області зап'ястя або коліна партнера. У корінних жителів Нової Зеландії прийнято вітати гостей, торкаючись носом носа гостя і здійснюючи дихання з рота в рот (аборигени вважають, що треба "дати гостю відчути подих один одного. В індусів привітанні на знак вищого вшанування прийнято торкатися стоп батьків, старших братів і сестер, а також вчителів. Китайці у привітаннях часто користуються мануальною кінемою, що існує з найдавніших часів і носить назву Лаі. Її форма така руки того, хто жестикулює знаходяться трохи нижче рівня очей, долоня правої руки накриває кулак лівої. Вживаний сьогодні в якості привітання жест Лаі вважається знаком ввічливості і особливої поваги. У Болівії, входячи в будинок, обов'язково слід вітати всіх, хто знаходяться в ньому, рукостисканням або особливими обіймами abrazo (жест abrazo зазвичай застосовується до літніх і старих людей. Навіть якщо члени сім’ї та гості знаходяться в іншій кімнаті або у внутрішньому дворику, патіо, гостю все одно слід піти до них і обмінятися з ними рукостисканнями або обіймами одним загальним зверненням типу Hola «Здрастуйте» тут обійтися не можна, причому неважливо, прийшов гість поговорити тільки з одним членом сім'ї або поспілкуватися з усіма. Аналогічним чином відбувається і стандартне болівійське прощання.

106 106 У деяких культурах Заходу низький уклін – ознака раболіпства. В інших (Японія) – ознака поваги.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал