НевербальнаPdf просмотр
Сторінка5/17
Дата конвертації23.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

3. ПРОСОДИКА
Розглядаються екстралінгвістичні засоби невербальної комунікації. Визначаються складові поняття «просодика» та описуються просодичні засоби невербальної комунікації. Основні поняття артикуляція, темп, інтонація, ритм, тон, швидкість, гучність, голосові модифікації.

Екстралінгвістична система – це включення в мову пауза також різного роду психофізичних проявів людини плачу, кашлю, сміху, вдиху і т.д. Всі ці явища відносяться до просодики. Просодика – це загальна назва

60 60
таких ритмо-інтонаційних сторін мови, як висота, гучність голосового
тону, тембр голосу, сила наголосу.
Просодичні й екстралінгвістичні засоби спілкування пов'язані з голосом, характеристики якого створюють образ людини, сприяють розпізнанню її фізичного, емоційного, психологічного та психічного стану, виявленню психічної індивідуальності.
Просодичними й екстралінгвістичними засобами регулюється потік мови, економляться мовні засоби спілкування, вони доповнюють, заміняють й передбачають мовні висловлювання, висловлюють емоційні стани. Голосова гра, падіння і підвищення тону, раптово виникаючі паузи, зміна сили і тембру голосу постійно супроводжують мову. Основне призначення тону – узгоджувати міжособистісні та соціальні відносини між учасниками даного акту спілкування, атому тон є етикетно нормативним, контрольованим і регламентованим. Голос же, завдяки своїм природним властивостям, є головним виразником людських емоцій й у діалозі часто не контролюється. З його допомогою ми, висловлюючи деякий зміст, можемо впливати на адресата. Якщо тон виконує в діалозі організуючу і регулятивну функції і пов'язаний з манерою і стилем ведення усного діалогу, то голосу діалозі є, перш за все, основним інструментом емоційного впливу. Зміна голосу, невикликана хворобою або віком, зазвичай маркує зміну стану або статусу, причому це характерно як для звичайних способів комунікації, такі для різних форм народної культури. Наприклад, в магічній практиці використовуються тільки марковані голоси і голосові модифікації, навмисна голосова мімікрія, причому способи виголошення тексту залежать від типу ситуації і рольових характеристик її учасників.

61 61 При зустрічі з чаклуном ритуальну формулу оберега людина вимовляла пошепки і, навпаки, під час обходу полів люди голосно співали і кричали. У російській народній культурі ряджені говорять з домочадцями підкреслено низькими або занадто високими голосами, доповнюють свою промову іншими парамовними елементами, наприклад свистом або реготом, і наслідують голосам тварин. Здатність міфологічного персонажа змінювати голос вважається одним з проявів властивості нечистої сили. Відомо, що лісовик може реготати і співати півнем, водяний бекає, як баран, або крякає, як качка а упирі, не маючи тілесного вигляду, позначають свою присутність не інакше як голосом, тобто голос тут є єдиним проявом нечистої сили. Голосові особливості впливають на сприйняття адресатом одержуваної інформації та на кваліфікацію переданого повідомлення, надаючи повідомленням певне аксиологічне або експресивно-стилістичне забарвлення. Уході діалогу голос слугує надзвичайно потужним інструментом впливу, переконання, придушення. Ним можна висловити найрізноманітніші почуття і відношення – ніжність і ласку, співчуття і покірність, презирство і ненависть, в голосі можна почути іронію і глузування, радість і жалість, захваті зловтіху, захоплення і біль. Від невірно обраного або незвичного тону може виникнути діалогічна напруженість, неприємне відчуття, яке зазвичай важко формулюється і часто залишає на душі осад. Змінюються тон або інтонація, звичайний мелодійний малюнок мовлення або бесіди – і розмова стає напруженою, або, навпаки, раптово наступають внутрішній спокій і навіть умиротворення. Володіючи психологічною реальністю, голосові характеристики самі є корелятами людських характерів, почуттів, індивідуальних і соціальних міжособистісних відносин, різноманітних поведінкових реакцій, причому відповідності ці настільки стійкі, що утворюють у свідомості людей стереотипні уявлення проформи прояву емоцій, про розподіл

62 62
інтерперсональних ролей і про структури поведінки, що відображаються в мовній просодиці.
Ентузіазм, радість і недовіра звичайно передаються високим голосом, гніві страх – теж досить високим голосом, але в більш широкому діапазоні тональності, сили і висоти звуків. Горе, сум, втому зазвичай передають м'яким і приглушеним голосом, з пониженням інтонації до кінця фрази. Швидкість мови також відображає почуття швидка мова – схвильованість або стурбованість повільна мова свідчить про пригноблений стан, горе, зарозумілість чи втому. Отже, потрібно вміти не тільки слухати, ай чути інтонаційний лад мови, оцінювати силу і тон голосу, швидкість мовлення, які практично дозволяють висловлювати наші почуття, думки, вольові устремління не тільки разом зі словом, але і без нього, а іноді і всупереч йому. Більше того, добре підготовлена людина може поголосу визначити, який рух (жест) відбувається в момент виголошення тієї чи іншої фрази, і навпаки, спостерігаючи за жестами вході промови, можна визначити, яким голосом говорить людина. Тому непотрібно забувати, що іноді жести і рухи можуть суперечити тому, що повідомляє голос. Отже, необхідно контролювати даний процесі синхронізувати його. Прикладом такого роду може служити інтонація, що сигналізує нам про запитальному характері речення про пропозицію, сарказм, відразу, гуморі т.д. Тобто при паравербальній комунікації інформація передається через голосові відтінки, яким в різних мовах надається певний сенс. Тому вимовлене слово ніколи не є нейтральним. Те, як ми говоримо, іноді важливіше самого змісту повідомлення. Тон є мовним оператором, що переводять один мовний акт в іншій, одні почуття в інші, і тим самим являє собою своєрідний канал передачі емоційних відчуттів і відносин від однієї людини до іншої вході комунікативного акту. Той, хто говорить, завжди

63 63 вибирає тон усвідомлено і навмисно, на відміну від інтонації і голосу, які мовцеві часто непідконтрольні. Сенс висловлювання може змінюватися в залежності від того, яка інтонація, ритм, тембр голосу були використані для його передачі. Мовні відтінки впливають на зміст висловлення, сигналізують про емоції, стан людини, її впевненість або невпевненість і т.д. Уявіть сцену, що ілюструє, як невербальні символи можуть створювати шуму процесі обміну інформацією. Ви заходите до кабінету вашого керівника, щоб одержати інформацію про проект, над яким випрацюєте. Ви увійшли, а він кілька секунд продовжує розглядати папери в себе на столі. Потім дивиться на годинник і говорить відчуженим невиразним голосом Чим можу бути вам корисний" Хоча його слова самі по собі не мають негативного змісту, мова позі жестів ясно вказує, що ви – небажане відволікання від його роботи. З яким почуттям вибудете задавати питання Які думки прийдуть вам в голову швидше за все, коли наступного разу у вас виникне питання до керівника Можна думати, вони жодним чином не будуть позитивними. Уявіть тепер, як з вашою появою в кабінеті, керівник, навпаки, відразу піднімає на вас погляд, привітно посміхається і бадьорим тоном звертається до вас "Як просувається проект Чим можу бути вам корисний " Керівник, що використовував негативні символи мови позі жестів, можливо, насправді хоче допомогти підлеглим так само, як той, чиї невербальні символи випромінюють тепло. Слова в обох випадках вимовляються ті ж самі. Проте вданому випадку, як часто буває у розмовах людей, невербальні символи цілком придушують вербальні. Важливий висновок з цього прикладу такий потрібно домагатися, щоб використовувані вами для передачі невербальні символи відповідали ідеї, яку ви маєте намір

64 64 повідомити. В іншому випадку невербальні символи створюють такий шум, що реципієнти майже напевно неправильно сприймуть повідомлення. Засобами досягнення ефективної комунікації тут служать наступні характеристики людського голосу
1) Швидкість мови. Жвава манера говорити, швидкий темп мови свідчать про імпульсивність співрозмовника, його впевненість у своїх силах. І, навпаки, спокійна повільна манера мови вказує на незворушність, розсудливість, грунтовність мовця. Помітні коливання швидкості мови виявляють недолік врівноваженості, невпевненість, легку збудливість людини.
2) Гучність. Велика гучність мови притаманна, як правило, виловленню щирих спонукань або хизування і самовдоволення. У той час як мала гучність вказує на стриманість, скромність, такт чи брак життєвої сили, слабкість людини. Помітні змінив гучності свідчать про емоційність і хвилювання співрозмовника. Як показує комунікаційна практика, посиленню емоційності мовлення в багатьох випадках сприяє відсутність логічних доводів.
3) Артикуляція. Ясна і чітка вимова слів свідчить про внутрішню дисципліну мовця, його потребу в ясності. Неясна, розпливчаста вимова свідчить про поступливість, невпевненість, млявість волі.
4) Висота голосу. Фальцет найчастіше притаманний людині, у якої мислення і мова більше грунтуються на інтелекті. Грудний голос є ознакою підвищеної природної емоційності. Високий пронизливий голос є ознакою страху і хвилювання.
5) Режим мови. Ритмічне говоріння означає багатство почуттів, врівноваженість, гарний настрій. Строго циклічне говоріння показує сильне усвідомлення пережитого, напругу волі, дисципліну, педантичність.

65 65
Незграбно-уривчаста манера мови служить виразом тверезого, доцільного мислення.
1.2.3. Голосній тихі культури
Паравербальна комунікація грунтується на тональних і тембрових особливостях мови та їх використанні в культурі. Націй підставі можна виділяти тихі й голосні культури. Наприклад, в Європі американців засуджують за їх манеру говорити занадто голосно. Ця їхня риса викликана тією обставиною, що дуже часто для товариських американців немає ніякого значення, слухають їх мовлення чині. Для них набагато важливіше показати свою компетентність і відкритість. На відміну від них, англійці дотримуються зовсім іншої точки зору вони вважають, що не слід втручатися в чужі справи. Тому у них дуже розвинена здатність направляти свою промову прямо на потрібного партнера і при цьому враховувати не тільки шум, але і відстань. У малайській, а також філіпінській культурах, на відміну, наприклад, від культури чорношкірих американців, не прийнято голосно і багато розмовляти. За уявленнями індусів характер людини визначають не що інше, як три основних види голоси голос Джелал, що означає силу, голос Джемал, що означає красу, і голос Кемаль – голос мудрості. У різних життєвих ситуаціях і в різних мовних актах людина користується різними голосами і якостями голосу (див. нижче, іноді ховаючи за ними свої справжні почуття. Водна, вогняна, повітряна та ефірна якості пов'язані з конкретними людськими властивостями або станами, а також з тими цілями, які ставить перед собою людина, вступаючи в комунікацію. Земна якість – це голос надії або схвалення, водна якість – це голос заспокійливий і зцілювальний, якість вогню – це голос гучний, діючий дратівливо, збудливо або страхітливо наприклад, попередження зазвичай робляться голосом вогню.

66 66 Повітряна якість підносить людину, це голос легкий, що ніби відносить людину вдалечінь. Нарешті, ефірна якість голосу волає і п'янить, ефірний голос – голос неземний. У кожному з трьох типів голосів – Джелал, Джемал і
Кемаль – може переважати одна з якостей, і відповідно з нею голос має той чи інший вплив на людину й навколишній світ.
Культурно-специфічні особливості паравербальної комунікації відображаються і в швидкості мови. Так, наприклад, фінни говорять відносно повільно із довгими паузами. Ця мовна особливість створила їм імідж людей, які довго думають і неквапливо діють. До швидкомовних культур відносяться носії романської мови (французи, румуни, молдавани, цигани. За цим показником німці займають середнє положення, хоча швидкість мовлення вище в Берліні і нижче на півночі Німеччини. Наступним засобом паравербальної комунікації є манера, з одного боку, говорити багатослівно, аз іншого – лаконічно, не використовуючи надто багато слів. У багатьох культурах часто зміст висловлювання має другорядний характер. Високо цінується така манера у арабів, умові та літературі яких змісті значення сказаного не є головним. Там перевага віддається грі слів. Різні слова можуть вживатися водному і тому ж значенні. Араби дуже люблять висловлювати одну і ту ж думку різними словами. Мовленнєвий етикет японців відводить комунікантам кожному свою роль, наказуючи кожному бути максимально уважним. В японській культурі з особливою силою підкреслюється, що мовленнєва комунікація – це непросто обмін мовленнєвими висловленнями, а душевне об’єднання в тих межах, які можливі для кожного комуніканта. Це підтверджує думку В.
Гумбольдта, що в процесі комунікації певною мірою відбувається процес розуміння й нерозуміння. Кожен з комунікантів створює в процесі комунікації свою думку. Але в мовленнєвому етикеті японців підкреслюється, що обидві сторони активні. Вони розуміють і кожен по-

67 67 своєму розгортають мисленневий зміст, що висловлений мовним знаком. Мовлення несе відбиток індивідуальності, але це не заважає мовцеві, виявити повагу до того, хто слухає і це не суперечить повноті самовираження того, хто говорить, а, навпаки, є необхідною умовою дотримання гармонії спілкування і душевної рівноваги. До комунікативної поведінки відноситься також мовчання, яке часто є, за висловом М. Бахтіна, продовженням бесіди і яке буває двох абсолютно різних з функціональної, семантичної та прагматичної сторони типів, нащо, до речі, здається, досі не звертали уваги, незважаючи на досить велику кількість літературу про акт мовчання. До першого типу належить мовчання з парамовними і жестовими заповненнями, до другого – мовчання з повною відсутністю голосових звуків.
Парамовні елементи і жести можуть повністю витіснити словесні репліки, руйнуючи мовну комунікацію або зовсім роблячи її неможливою. Настання мовчання в конкретному акті спілкування часто свідчить не про просте неговоріння, а про перехід комунікантів до іншого семіотичного коду при цьому виражальні можливості мовчання в поєднанні з парамовними елементами і жестами ніяк не менші, ніж при повному мовчанні, оскільки тіло нерідко говорить нам проте, про що слова сказати не можуть.
Питання для самоперевірки
1. Що таке паралінгвістика?
2. Що входить до паралінгвістичної системи
3. Назвіть основні культурно-специфічні особливості паравербальної комунікації.
4. Наведіть класифікацію основних паралінгвістичних категорій.

68 68 5. Наведіть класифікацію культур згідно з параметрами паралінгвістики.
6. Дайте визначення просодики.
7. Назвіть приклади впливу просодичних характеристик на якість спілкування.
8. Назвіть показники паралінгвістичної невербальної поведінки.
9. Наведіть приклади впливу невербальної паралінгвістичної поведінки на якість комунікації.
10. Опишіть структуру паралінгвістичної системи.
4. КІНЕСИКА
Розкривається поняття «кінесика», визначаються складові кінетичної системи, подається класифікація жестів та інших частин кінетичної складової невербальної комунікації, надається характеристика низькокінетичних та висококінетичних культур, описується мінімальна жестова одиниця. Основні поняття кінема, жест-емблема,жест-ілюстратор, жест-резулятор,
іконічний та симптоматичний жест.
Невербальні засоби спілкування поділяються на візуальні і
кінетичні.
Кінесика – рухи рук, ніг, голови, тулуба напрям погляду і
візуальний контакт вираз очей вираз обличчя пози, зокрема,
локалізація, зміни поз щодо словесного тексту шкірні реакції
(почервоніння, поява поту. Все це взяте разом – жести, міміка,
пантоміміка й називається кінесикою.
Кінесика, що розуміється – в широкому сенсі слова – як наука промову тіла і його частин, поряд з паралингвістикою є центральною областю невербальної семіотики, вченням про жести, насамперед жести рук. Серед кінетичніх засобів спілкування виділяємо власне жести, вирази обличчя міміка, пози, рухи тіла, одяг, аксесуари і манери. Під манерами

69 69 розуміються соціально зумовлені ритуалізовані форми поведінки, пристосовані до певних ситуацій. Всім відомий дуже поширений жест – відстовбурчений вгору великий палець. Застосовувати його можна по-різному. Таку автостопщиков усього світу він використовується для зупинки попутного транспорту. Якщо показати його, піднявши перед собою руку, він означатиме Все нормально смикнувши руку вгору й показуючи великим пальцем за плече означатиме "пішов ти. Так в основному він застосовується в Європі. У мусульманських країнах же цей жест є непристойним, а в Саудівській Аравії, здійснивши обертальні рухи виставленим нагору великим пальцем, виговорите котися звідси. Вітатися і прощатися в різних країнах прийнято теж по-різному. У багатьох державах, включаючи Китай і Японію, офіційний уклін є необхідним ритуалом при знайомстві. У Лапландії, вітаючи один руга, необхідно потертися носами. Європейці, прощаючись, махають долонею, піднімаючи її вгору і ворушачи пальцями. Американець сприйме цей жест як заклик йди сюди. Прощаючись, американці тримають долоню горизонтально, лише злегка її піднімаючи, начебто поплескують когось по голові або по плечу. Росіяни при прощанні звичайно махають рукою не вперед-назад, аз боку вбік, правда, латиноамериканець сприйняв би це як жест запрошення. А жителі
Андаманських островів на прощання підносять долоню знайомого до своїх губі тихенько дмухають на неї. Є кілька екстравагантних жестів. Наприклад, якщо в Тибеті зустрічний перехожий покаже вам язик – не засмучуйтеся. Це означатиме – "Я нічого поганого не маю на думці. Будь спокійний. Але наслідувати його приклад будучи в Європі не варто – небезпечно для гаманця, враховуючи витрати на адвоката, а може і здоров'я.

70 70 В Індії зображення пальцем язика змії означає, що "Ти – брехун" Для того, щоб висловити знак захоплення, жителі Іспанії та Мексики складуть три пальці, притиснуть їх до губі відтворять звук поцілунку.
У таджицькій родині господар будинку, приймаючи гостя, потискує простягнуту йому руку двома своїми на знак поваги. У Саудівській Аравії в подібних випадках після рукостискання глава приймаючої сторони кладе свою ліву руку на праве плече гостя і цілує його в обидві щоки. Іранці, потиснувши один одному руки, потім притискають власну праву до серця. У Конго на знак вітання люди при зустрічі простягають назустріч один одному обидві руки і при цьому дмуть на них. Своєрідні рукостискання прийняті у африканських масаїв: перш ніж подати руку, вони на неї плюють. А кенійські акамба навіть і руку не простягнуть просто плюють один водного на знак вітання. Виразні рухи представляють свого роду "підтекст" до певного тексту, який необхідно знати, щоб правильно розкрити зміст того, що відбувається. Мова руху розкриває внутрішній зміст в зовнішній дії. "Ця мова, – писав С. Л. Рубінштейн, – має в своєму розпорядженні
найвитонченіші засоби мови. Наші виразні рухи – це часто-густо метафори. Коли людина гордовито випрямляється, намагаючись піднестися над іншими, або навпаки, шанобливо, принижено або улесливо схиляється перед іншими людьми і т.п., вона власною персоною змальовує образ, якому надається переносне значення. Виразний рух перестає бути просто органічною реакцією в процесі спілкування він сам стає дією і притому громадською дією, найістотнішим актом впливу на людей. Проблема міжкультурної комунікації полягає втому, що невербальні слова вимовляються мовчки, а процеси інтерпретації несвідомій автоматичні. Звертаємо ми на це увагу або не звертаємо, але повідомлення передаються. У більшості випадків невербальна мова людей з інших культур

71 71 відрізняється від тієї, яка знайома нам. Недивно, якщо після зустрічі з кимось з іншої культури вибудете довго гадати, чи дійсно ви зрозуміли, що ця людина мала на увазі. Найчастіше в таких ситуаціях у нас залишається відчуття, що ми щось не зрозуміли. Це відчуття виникає через те, що наша несвідома система невербальної комунікації не в змозі інтерпретувати невербальну поведінку людини з іншої культури. Ви просто відчуваєте, що щось не так. Кожна культура має свій власний репертуар основних і улюблених ідей, які постійно кодуються вербальними або невербальними семіотичними засобами. Ці культурні сценарії, якщо скористатися терміном А. Вежбицької, і їх коди управляють багатьма аспектами невербальної поведінки людей вданому колективі або спільноті. Як ми знаємо, поклони надзвичайно поширені в Японії, поплескування по тілу співрозмовника – в Італії, усмішки
– в Таїланді, а обійми hugs – у Північній Америці. У слов’янській культурі такими є жести переривання контакту, деякі жести вітання і прощання, жести запрошення до випивки, поцілунки, жест йти, взявшися заруки і деякі інші. Жести, включаючи посмішки, є культурно зумовленими, тобто залежать від культурних вимог і переваг. Так, на відміну від європейських, азійські культури орієнтовані не стільки на розкриття індивідуальності кожної окремої людини, на ідеали освіти і цивілізації і на життєвий успіх як на основний результат, скільки на нормативне виховання особистості, тобто на виховання дитини у відповідності з існуючими в суспільстві принципами і моделями життя релігійними та культурними традиціями, духовними і моральними цінностями, поведінковими стереотипами і людськими зразками. Таке виховання передбачає і в подальшому житті слідування особливому сталому укладу, стилю відносин і поведінки, а також способам і прийомам етикетного спілкування, погано зрозумілим, наприклад, європейцям.

72 72 Ось що пише, наприклад, про японський етикет, японську усмішку і відповідний невербальний комунікативний акт О. Клінеберг: Японська посмішка зовсім не обов'язково є мимовільним вираженням задоволення вона підпорядковується нормам і законам японського етикету, який розвивають і культивують у суспільстві з самих юних років. Ця мовчазна мова, мабуть, буває часто погано зрозуміла її важко пояснити європейцям і, як наслідок, вона може викликати у них непереборну неприязнь і лють. Японська дитина з дитинства навчається посміхатися як якомусь соціальному обов'язку так само, як вона вчиться кланятися або падати ниць. На обличчі японця завжди має бути вираз радості, щоб не нав'язувати друзям і знайомим свій смуток. Відзначається наступна відмінність в ситуаціях вживання посмішок у американців і корейців Американські наречений і наречена під час шлюбної церемонії посміхаються, виглядають щасливими, а в Кореї ні нареченому, ні нареченій посміхатися не дозволяється. Якщо наречена посміхається, то у неї першою народиться дівчинка, а це зовсім небажано. Тому відсутність посмішки на обличчі, крім того, що відображає ідею підкресленої пристойності і скромної поведінки, що йде від давнього етикету часів Конфуція, служить також цілком усвідомленим і практично корисним інструментом, що запобігає появі небажаної події. З цієї причини корейські наречений і наречена залишаються серйозними ідо, і під часі безпосередньо після шлюбної церемонії. А в деяких культурах, наприклад в малайській, в цілому ряді формальних ситуацій заборонені всі жести, навіть погляди, що виражають добрі почуття до адресата. У малайській культурі, які в корейській, наречений і наречена на весіллі неповинні посміхатися один одному. Коли чоловік ще тільки починає залицятися до жінки, обом теж наказується ретельно приховувати свої почуття і не посміхатися. В іншому

73 73 випадку їм же самим буде соромно (таlі), а оцінка таlі соромно є різко негативною характеристикою поведінки в малайському суспільстві. Кінетичні сторони поведінки людей, такі як жести і жестикуляція, способи, якими люди стоять або сидять, як розташовуються один по відношенню до одного, як змінюються їх пози під час бесіди, як, нарешті, вони дивляться один на одного, грають вирішальну роль в комунікативній взаємодії. Всі кінетичні дії можна умовно розділити натри великі групи. Перша, прекінесика, займається аналізом фізіології і морфологічної будови жестових рухів, їх межами, а також можливостями та умовами переходу одних жестів в інші. Друга, мікрокінесика, вивчає мінімальні одиниці жестової мови – кіни і кінеми та їх об'єднання в більші одиниці і класи. Основним предметом мікрокінесіки є морфологія, семантика, синтаксисі прагматика жестових слів і жестових фразеологічних одиниць. Третя група отримала назву макрокінесики, або соціокінесики. Вона присвячена опису функціонування жестів в соціальному контексті, тобто в таких умовах, де функції жестів досить чітко окресленій визначені. У макрокінесіку входять також дослідження, які пов'язані з побудовою теорії невербальних мовних актів, що мають очевидну соціальну спрямованість. Всі кінетичні форми можна розділити на два класи – вільні та зв'язані. Вільними кінетичними формами є рухи або пози, виконувані в інтерактивному акті однією або декількома частинами людського тіла без участі будь-яких об'єктів – інших людей або предметів. Зв'язані кінетичні форми являють собою рухи або пози, здійснювані за допомогою якихось предметів або тіл. Було відзначено, що частота зв'язаних форму спілкуванні досить висока і набагато вища, ніж вільних. У кожній з жестових форм, чи то вільна чи зв'язана, з різним ступенем чіткості виділяються фази (стадії) артикуляції жесту, або фази жесту. За

74 74 аналогією з фонетикою, їх можна назвати, відповідно, екскурсія, реалізація відтворення) і рекурсія. На підставі навмисності-ненавмисності розрізняють три типи невербальних засобів поведінкові знаки (тремтіння і т.д.); ненавмисні знаки, або самоадаптори (терти перенісся, поправляти волосся і т.д.); власне комунікативні знаки. Розробляючи методологічні проблеми цієї області, Р. Бердвістл запропонував виділити одиницю рухів тіла людини. Основне міркування в цій сфері будується на основі досвіду структурної лінгвістики рухи тіла поділяються на одиниці, а потім з цих одиниць утворюються складніші конструкції. Сукупність одиниць являє собою своєрідний алфавіт рухів тіла. Найбільш дрібною семантичною одиницею запропоновано вважати кін, або кінему (за аналогією з фонемою в лінгвістиці. Хоча окремий кін самостійного значення немає, при його зміні змінюється вся структура. З кинем утворюються кінеморфи (щось подібне фразам, які і сприймаються в ситуації спілкування. У словнику Бердвісла зібрані кінеми різних культур. Так, в його рідній американській культурі люди регулярно використовують у спілкуванні зазвичай близько 50-60 кінем, з яких більше половини співвідносяться з головою, головним чином з областю обличчя. Це 3 види кивків одноразовий кивок, дворазовий і триразовий, 2 види поворотів голови в сторону (lateral head sweeps): одно-і дворазовий поворот голови 1 кінема: підняття голови вгору (head cock kineme); 1 кінема: нахил голови вперед ( head tilt kineme); 3 види зв’язку (connectives), або рухів всій головою (whole head motion kinemes): голова піднята і деякий час перебуває в такому становищі, голова опущена і знаходиться в такому положенні якийсь час голова приймає якесь інше положення 5 кінем брів 4 носових кінеми: зморщений ніс, стискати ніздрі, видихнути або висякатися, стискаючи одну ніздрю

75 75 жест презирства видихнути або висякатися через дві ніздрі 7 кінем для рота стиснуті губи, випнуті губи, втягнуті губи, одна губа накриває верхню частину іншої, надуті губи, трохи відкритий роті широко відкритий рот (large mouth opening); 1 кінема для язика (висунути язик, кінеми для підборіддя висунуте вперед підборіддя і рух підборіддя убік (anterior and lateral chin thrust) і, нарешті, 2 кінеми для щік надути щоки і втягнути щоки, кинема брів (див. також Екман 1979): а) підняті вгору брови (так званий спалах брів, див. Греммер та ін
1988), характерні для здивованих очей. У цієї кінеми в українській мові є й інші синонімічні номінації підняті вгору) брови, брови піднялися, поповзли вгору і ін. б) зігнуті брови, що вказують на подив, а також, як стверджується в словнику Йорданської, Паперно (1996, с. 19), на нерозуміння чи недовіру. Інший спосіб назвати той же жест – використовувати дієслівні поєднання згинати брови або брову, поводити, повесті бровами (бровою в) брови, опущені вниз і зсунуті з силою до перенісся. Ця форма жесту, який українською називається насуплені (або зсунуті) брови. Насуплені брови супроводжуються характерним виразом всього обличчя і насамперед особливою формою губ. Така комбінація кінем надає особі суворий, похмурий, або, як говорять також, насуплений вигляді вказує на незадоволеність або гнів г) існує й інша, зовні нагадує її форма брів – насуплені брови. При насуплених бровах ведучим супутнім рухом є не зміна положень губ, як при насуплених бровах, а змінена в порівнянні з нормальною форма чола. Зморшки на лобі людини збираються в змошки, внаслідок чого її обличчя набуває дещо більш «м'якого» – сердитого виразу, – або ще більш м'які форми, (кажуть, незадоволене, заклопотане або зосереджене, замислене

76 76 обличчя. Пор. також сердитий, незадоволений, заклопотаний, задумливий вигляд обличчя або сердите, незадоволене обличчя. Піднімання вгору (або опускання вниз) однієї брови – те, що по- англійськи передається термінами lifted (lowered) (або single-brow) movement. В українській мові очей дана кинема є мімічним виразом скепсису. Крім того, вказаний рух брови часто супроводжується словесно вираженим питанням, що зачіпає або хвилює того, хто говорить і жестикулює, тобто висловлюється те, що називається питанням особистої важливості. Рух і положення брів, як ми бачимо, тісно пов'язані з виразом різноманітних почуттів і відносин. На підставі пропозиції Бердвістла були побудовані свого роду "словники" рухів тіла, навіть з'явилися роботи про кількість кінов в різних національних культурах. Але сам Бердвістла дійшов висновку, що поки побудувати задовільний словник рухів тіла не вдається саме поняття кіна виявилося достатньо невизначеним і спірним. Більш локальний характер носять пропозиції про побудову словника жестів. Існуючі спроби не є занадто точними (питання про одиницю в них просто не вирішується, але тим не менш визначений "каталог" жестів у різних національних культурах вдається описати.
Бердвістл запропонував для них досить повну і зручну систему запису. Так, для позначення закритих очей вчений використовував знака для позначення широко розкритих очей – знак "??". Символ "-?" в його системі позначає підморгування, «/» – нахил вперед, "N" – повний кивок головою вгору і вниз, а о – вертикальне положення тіла. Подібні умовні знаки Р.
Бірдвістел називав кінеграфи. У його нотації тіло ділиться на вісім областей, а руху кожної з них описуються особливим видом кінеграфіческіх символів. З помошью

77 77 послідовностей, або ланцюжків, умовних знаків можна описувати складні рухи, в яких природним чином вичленяються структурно або змістовно важливі елементи. Наприклад, ланцюжком АТА шифрується положення рук, паралельних тулубу, де частина ланцюжка АА вказує, що в русі беруть участь обидві руки, а не, скажімо, одна. Послідовність RAC кодує круговий рух, виконане правою рукою, а підпослідовності Сі позначають, відповідно, кінеграфи "круговий рух" і "права рука. Р. Бірдвістл, очевидно, був першим, хто поставив проблему співвідношення голосу і жесту. Зокрема, він був упевнений в існуванні жорсткої кореляції між голосовими і кінетичними ознаками, вважаючи відносини між ними причинно-наслідковими і стверджуючи, що при достатньому тренуванні можна навчитися поголосу визначати, який рух робить людина вданий момент виголошення, і навпаки, спостерігаючи за жестами в момент мовлення, можна встановити, яким голосом говорить людина. Серед кінем можна виділити три основні семіотичні класи а) кінеми, що мають самостійне лексичне значення і здатні передавати зміст незалежно від вербального контексту, б) кінеми, що виділяють якийсь мовний чи інший фрагмент комунікації, в) кінеми, що керують ходом комунікативного процесу, тобто встановлюють, підтримують або завершають комунікацію. Перший вид кінем Давид Ефрон ще в 1941 році назвав емблематичними, або емблемами (Ефрон 1941/1972). Бувають емблеми – невербальні аналоги слів, але для української мови жестів більш типові емблеми – аналоги мовних висловлювань. Більшість емблематичних жестів в межах однієї жестової мови автономні відмови і можуть виступати в

78 78 комунікативному акті ізольовано від неї, хоча існують також емблеми, що вимагають обов'язково мовного або звукового супроводу. Другий вид кінем отримав назву ілюстративних жестів, або ілюстраторів, а третій – регулятивних, або регуляторів (терміни теж належать Д. Ефрону). Ілюстративні жести за своєю природою не можуть передавати значення незалежно від вербального контексту і ніколи не використовуються окремо від нього. Прикладами ілюстраторів служать українські невербальні одиниці легке опускання повік при проголошенні позитивної пропозиції в кінці його, трохи розширюються очі в кінці звичайного питання і розкриті руки в напрямку долонями вгору і злегка нахилені до адресата. Остання жестовая форма, наприклад, показує, що той, хто жестикулює, має намір відразу ж слідом за виконанням даного жесту ввести в свою промову нову тему повідомлення. У комунікативному акті даний жест завжди виступає разом зі словами А тепер, А ось заразі т.п. Ілюстратори вносять свій великий внесок у змістову, синтаксичну, прагматичну та образотворчу складові комунікативного акту і усного оповідання, роблячи відповідні висловлювання не тільки більш багатими змістовно, але і більш живими за формою. Ілюстратори набирають самого різного вигляду у зв'язку з ритмом мови, з її ходом і зупинками, з просодичними і змістовими акцентами, з багатьма мовними, парамовними і жестовими лексичними одиницями, з організацією мовного потоку в зв'язний текст-дискурс та ін. Деякі ілюстратори, такі як ритмічні жестові наголоси і різного роду імітаційні жести-идеографи, кінефонографи і кинетографи (див. про них нижче, – наприклад, клацання пальцями, ритмічні постукування ногою чи помахи руками, допомагають мовцеві згадати слово, що вислизнуло з пам’яті і витягти зі своєї пасивної пам'яті потрібну назву предмета або позначення поняття, дії або властивості. Такі ілюстратори звільняють застрягле слово, і м'язова активність мовця ніби виштовхує слово назовні, активізуючи

79 79 лексичну пам'ять" (термін, що належить, мабуть, американському психологу Р. Клауссен), прискорюючи і роблячи більш вдалим процес мовного спілкування. Найбільш типовими представниками ілюстраторів є жести руки, або мануальні жести, аз функціональної точки зору найважливішими є такі типи ілюстраторів (класифікація розширена в порівнянні з тією, що була запропонована Д. Ефроном):
- жестові наголосив термінології Д. Ефрона, underliners в термінології П. Екмана або strokes в термінології А. Кендона). Жестові наголоси – це рухи рук, синхронні з актуальною промовою і здійснювані водному з нею комунікативному просторі, рухи головою та ін. Основне призначення цих ілюстративних жестів, як випливає з самої їх назви, – кінетично акцентувати, виділяти якісь фрагменти мовлення, відокремлюючи їх від інших, і тим самим більш чітко структурувати мовний потік. У часі жестові наголоси нерідко передують мовним відрізкам, які вони супроводжують, або паузам, що передують зміні мовців вході діалогу (хоча різниця в часі між жестовим наголосом і співвіднесеною з ним одиницею мовив нормі надзвичайно мала.
Жестовій організації мовлення у деяких східно-африканських народів присвятив своє цікаве дослідження С. Крейдер (Creider 1978). Описуючи те, як відбувається жестова комунікація серед мовців на кенійському луо, він виявив, зокрема, що їх мова звичайно супроводжується рухами рук або голови руки чи голова послідовно піднімаються, деякий час перебувають у нерухомому положенні, після чого опускаються. Така жестова послідовність, що акцентує ті або інші змістові елементи мови, за місцем і часом майже в точності збігається з одиницями, які С. Крейдер називає "тоновими групами"
(tone groups) і які він вважає основними змістовими одиницями в мовному

80 80 потоці. Іншими словами, мова і жестікуляція служать загальним пакувальним матеріалом для опису дійсності. Можна розрізняти основні та додаткові (вторинні) жестові наголоси. Основний жестовий наголос являє собою чіткий і ясний кінетичний рух, що зазвичай супроводжує сильний мовленнєвий наголос або передує йому. Основні жестові наголоси виконують в комунікації роль, аналогічну тій, яку грають на письмі деякі пунктуаційні знаки, не тільки виділяючи, але і одночасно з тим відокремлюючи одну порцію інформації від іншої. Тим самим наголос ніби додає пунктуації візуальну форму. Провідна функція всіх таких жестових наголосів в акті комунікації – граматична. Додатковий, або вторинний, жестовий наголос є рухом більш ослабленим і менш акцентованим в порівнянні з основним наголосом. Він протиставлений безударному кінетичного руху, що супроводжує мовлення, а також жесту зі вдсутнім або сильно зредукованим наголосом в живому мовному потоці. Прикладами жестових наголосів є "ритмічне відбивання складів кистю руки при скандуванні, "різкий рух рукою зверху вниз, "підйом" або "відведення руки вбік. Наступний за ступенем своєї значущості для комунікації і за своєю частотністю клас ілюстраторів – це дейктичні маркери, або супроводжуючі мову вказівні жестові рухи (кінеми).
Дейктичні маркери можуть додатково до вербального повідомленням вказувати на людину, об'єкт, розмір, місце втому числі і у випадку, коли референт відсутній (див. фрази Я тільки що звідти і Підійдіть до мене ось настільки ближче з відповідними жестами, вони можуть вказувати на час події або його стадії "зараз, "завжди, "спочатку, "потім" (пор. послідовність рухів, що супроводжувала усну розповідь Спочатку – рука йде вбік він встав, потім – рука відводиться ще далі – пішов до дверей ...»).

81 81 Слова «он там часто супроводжуються ілюстраторами – кивком голови і поглядом убік людини або предмета, причому жест може вказувати навіть на об'єкти, відсутні в полі зору комунікантів. Зауважимо, що вказівка головою зазвичай супроводжується вказівкою за допомогою очей у разі, коли в комунікації беруть участь тільки двоє коли ж присутній ще хтось третій крім співрозмовника, контакт очей може відбуватися (хоча це і необов'язково) із співрозмовником, а голова жестикулюючого вказує при цьому в сторону третьої людини. У середовищі латиноамериканців поширена така вказівна жестовая комбінація підборіддя – погляд втім, характерна і для української культури вказівка підборіддям Що все це значить – і він суворо вказує підборіддям на нещасливу розписку. У народу масаї в Африці і в індіанців куна в Панамі широко використовується вказівний жест нижньою губою. Втім, це теж скоріше не один жест, а поєднання кінем, що включає підйом (різке підкидання) голови, прямий погляд, відкритий роті висунення вперед губи. Вказівку губою можна спостерігати в різних комунікативних контекстах. Це питання і відповіді про місце і напрямку, команди, декларативні судження з демонстративним значенням або вітання. До дейктичних ілюстраторів відносяться в культурі куна деякі кінеми-торкання. Третій різновид жестових одиниць, регулятори, може, які емблеми, виступати як разом з промовою, такі без неї. У комунікації ці жести, як випливає з визначення, виконують регулятивну функцію, зокрема функцію підтримки спілкування. Приклад регулятивного жесту ми вже наводили – це кивок ще одним прикладом регулятивного жесту є періодичне відкривання і закривання очей, мімічний аналог кивка. Виділяються два основних семантичних типи емблем – комунікативні та симптоматичні. До комунікативних емблематичних жестів відносяться

82 82 кінеми, що несуть інформацію, яку той, що жестикулює в комунікативному акті, навмисно передає адресатові. Характерною властивістю жестів взагалі, і особливо комунікативних емблем, є їх жорстка прив'язаність до певних актуальним ситуацій. Так, російський емблематичний жест поплескати рукою по животу передає відчуття ситості і, можливо, отриманого задоволення від щойно з'їденої їжі, але не використовується, наприклад, в ситуації "біль у животі. Деякі комунікативні емблеми містять у своїй семантиці вказівку на учасників актуальної ситуації спілкування, на об'єкт і його параметри, на місце і час, релевантні для цієї ситуації. Наприклад, для невербального вираження сенсу "я" європейці і американці часто показують вказівним пальцем або рукою на область серця або грудей, а китайці вказує наніс. Такого роду жести за вже сформованою в кинесиці традицією називають вказівними, або дейктичними. Приклади українських дейктичних емблем – це підкликати рукою, показати рукою, показати пальцем, показати очима, поманити пальцем.
Дейктичний підклас комунікативних емблематичних жестів є, як уже давно встановлено, найдавнішим в жестовій системі будь-якої мови. Недивно, що вданій точці жести різних народів і культур виявляють найбільше спільних рис. Комунікативні жести мають суворо закріплені за ними умови нормального, або стандартного, вживання, які цілком допускають словниковий опис. Окремий підклас комунікативних жестів складають етикетні жести. Етикетні жести – це невербальні знакові одиниці комунікативної поведінки людей, що говорять про її відповідність нормам суспільної поведінки вданій актуальної ситуації і підкреслюють ритуальні особливості цієї ситуації. Етикетні жести виконуються в конкретних, суворо фіксованих ситуаціях в якості елемента, що передає або інформацію про структуру колективу, до

83 83 якого включено того, хто жестикулює, або інформацію про тип ситуації, що розгортється. Можна сказати, що кожен етикетний жест є кінетичним корелятом деякого конкретного мовного акту. Соціально маркованою є, наприклад, ситуація гостьового візиту, що регламентується певними етикетними правилами, втому числі і невербальними. За прийнятими в нашій культурі нормами етикетної поведінки господар має перевагу перед гостем. Людина, яка прийшла в гості, чекає, коли їй відкриють двері, потім на якийсь час зупиняється у дверях, чекаючи ритуального запрошення увійти. Увійшовши до кімнати (не в спальню) або на кухню, гість не може, наприклад, лягти або сісти, де захоче, без дозволу господарів. При відповіді на запитання вчителя, задане на уроці, за винятком особливо обумовлених ситуацій, учень в українській школі, перш ніж відповісти, повинен встати, а при появі вчителя в класі встає, як правило, весь клас, чого, до речі, майже ніколи не роблять українські студенти. Тимчасом у Німеччині навіть поява лектора у студентській аудиторії нерідко відзначається постукуванням кісточками пальців постолу, і цей жест є вираженням подяки так студенти дякують викладачу зате, що той прийшов до них читати лекцію чи проводити семінарське заняття. З трьох виділених підкласів комунікативних жестів найбільший за обсягом клас утворюють, звичайно, загальнокомунікативні жести. Комунікативні іконічні жести можуть утворювати іконічні пропозиції, в яких одні знаки функціонують як суб'єкти пропозиції, а інші виконують роль предикатів. Так, зображуючи поведінку якоїсь людини, ми можемо одним невербальним знаком вказати на референт, або об'єкт ідентифікації наприклад, показавши головою або пальцем на цю людину або в його бік, а іншим знаком дещо повідомити про неї (наприклад, випнувши вперед живіт, сказати цим, що дана людина товста, або, трохи нахиливши вниз голову і

84 84 підставивши долоню однієї руки під очима, зобразимо за допомогою іншої руки, як стікають сльози, тобто показати жестом, що дана людина плаче.
Іконічний жест, що відображає якусь ситуацію, часто суміщає в собі обидві функції – і суб'єктну і предикатну. Піднімаючи над головою витягнуту вертикально вгору руку, той, хто жестикулює, цим рухом зазвичай описує не висоту взагалі, а якусь конкретну високу людину імітуючи закривання або відкривання кватирки, він повідомляє цим або те, що сам зробить (або вже виконав) відповідну дію, або те, що він просить зробити це адресата і т.п. Симптоматичні жести висловлюють емоційний стан того, хто жестикулює. Основним для всіх симптоматичних жестів є саме емоція, а не її фізіологічний прояв (тобто, наприклад, горе, а не сльози. Прикладами українських симптоматичних жестів є прикрити рот рукою (від подиву, кусати губи, барабанити пальцями постолу, підвестися зі стільця, робити великі (круглі, страшні) очі, тупнути ногою. Ці жести можуть виконуватися не тільки у присутності іншої людини, але і тоді, коли людина залишається одна, тобто симптоматичні жести, на противагу комунікативним, у своєму початковому вживанні не являються діалогічними. Однак для симптоматичних жестів вірно і те, що той, хто жестикулює, може відтворювати їх у діалозі тією чи іншою мірою навмисно для позначення відповідної емоції, при цьому або зовсім не відчуваючи даної емоції, або відчуваючи її в набагато меншому ступені, ніж той, про який свідчить жест. Фактично йдеться про можливість регулярного переходу жестів з розряду симптоматичних в розряд комунікативних. Почервоніння щік, наприклад у випадку сорому, жестом не є, оскільки нормальна людина не може викликати почервоніння щік зусиллям власної волі. Почервоніння щік – це неконтрольована фізіологічна реакція на якусь причину, що викликала емоцію, або на саму емоцію. Тимчасом та ж емоція сорому може бути висловлена і передана жестом, наприклад українським

85 85 симптоматичним жестом закрити обличчя руками від сорому. Істотно, що, навіть не відчуваючи почуття сорому, той, хто жестикулює, може закрити обличчя руками, імітуючи сором. У цьому випадку ми очевидно маємо справу з вторинним, комунікативним, вживанням симптоматичного жесту. Таким чином, для симптоматичних жестів ми розрізняємо два типи вживань симптоматичні жести в симптоматичному (вихідному) і симптоматичні жести в комунікативному (переносному) вживанні. Уклони відомі дуже давно, так, очевидно, перший опис японського уклону в японській літературі сходить до 600 року до не. Він міститься у священній книзі синтоїзму «Кодзікі» – Записи про діяння давнини, найдавнішому пам'ятнику японської писемності, що зберігся до наших днів. Оскільки в книзі «Кодзікі» є спеціальна згадка уклону, можна вважати, що цим відзначена не так його прагматична освоєність, скільки особлива соціальна і культурна значушість. Згодом японські підручники, що мають відношення до освіти ідо виховання в суспільстві моралі та моральності, при описі правильної етикетної поведінки людей під час привітання стали виділяти різні види уклонів як особливі жестові різновиди вітання, що передавали насамперед ідеї ввічливості і чемності Невипадково японське слово Отдзігі уклін складається з морфем ввічливості – от, привітання – дзі, жесту – гі та означає буквально жест для привітання. Основне правило щодо відтворення найбільш характерних і частих неглибоких японських поклонів говорить не слід кланятися від таліїв поклонах повинні брати участь тільки голова і шия. Виділяються як основні щонайменше, оскільки насправді поклонів існує набагато більше) такі види японських уклонів а) есяку – легкий уклін. Есяку – це швидкий (порядку 1 сек) рух нахиленою головою вперед під кутом приблизно 15 градусів погляд того, хто жестикулює, спрямований на адресата. Есяку, уклін-кивок, є дуже часто

86 86 виконуваним жестом привітання при повсякденному спілкуванні з друзями або колегами по роботі, з рівними або з тими, хто нижчий за рангом і / або віком. Есяку докорінно відрізняється від іншого японського кивка, наттоку, жеста-регулятора. б) наттоку – це діалогічний жест, який за правилами ведення діалогу, прийнятими в японській культурі, виконується неодноразово протягом розмови. Постійно або періодично киваючи головою, той, хто жестикулює показує мовцю, що уважно його слухає і розуміє, що йому говорять або хочуть сказати. Жест наттоку служить невербальним засобом підтримки спілкування. в) юу – ще один різновид легкого поклону. Виконується стоячи або сидячи на колінах. При виконанні поклону в положенні сидячи руки тримають на колінах, кисті схрещені перед тим, хто жестикулює, тулуб нахилений вперед під кутом приблизно 15 градусів. Таким поклоном японці, сидячи на татамі, вітають колег по роботі та друзів, що прийшли до них додому. Якщо хтось з гостей сідає ззаду чи збоку від вас, ви повинні вітати його цим поклоном, повертаючи в напрямку гостя корпусі руки, коліна дозволяється залишати нерухомими. г) фуцурей (ліга) сьогодні відносно рідко зустрічається. Цей жест – це нормальний, або середній, уклін під кутом близько 20-30 градусів, тривалістю 2-2,5 сек д) сайкейрей (кекта) – глибокий уклін, відбувається під кутом приблизно 45 градусів і триває 3-4 сек. У багатьох поклонів є варіанти. Так, існують різновиди глибокого поклону, зокрема чоловічий і жіночий. Більш тривалий за часом виконання чоловічий уклін зазвичай виконується таким чином перед поклоном жестикулюючий дивиться на адресата і ввічливо посміхається, руки залишаються прямими, кисті рук схрещені перед тим, хто жестикулює.

87 87 Протягом першої секунди тулуб нахиляється під кутом 45 градусів, руки розводяться вздовж тулуба, голова опускається вниз так, щоб обличчя виявилося паралельно підлозі, очі людини при цьому закриті. У такому положенні той, хто виконує уклін знаходиться приблизно секунду, після чого повільно, протягом ще однієї секунди, піднімається, руки і кисті рук повертаються у вихідне положення. Після виконання поклону знову стоять, дивляться на співрозмовника і ввічливо посміхаються. Жіноча версія глибокого поклону окрім швидкості виконання відрізняється від чоловічої тим, що руки жінки весь час звисають уздовж тулуба. Є також більш короткий варіант чоловічого глибокого поклону, що триває приблизно 2 секунди і виражає менший ступінь ввічливості. Він використовується, наприклад, привітанні людини, яка займає високе суспільне становище, коли та зайнята. Всі присутні незалежно від свого статусу, віку та інших кінетичних параметрів здійснюють поклони вбік покійного на весіллях завжди вклоняються старшим за віком. Взагалі, у всіх ситуаціях, крім похорону, при виконанні поклонів чітко визнасається різниця в статусах, при цьому, хоча сайкейрей сьогодні виходить з ужитку і існуючі японські книги з етикету стверджують, що він не користується популярністю, 31 відсоток опитаних відзначили, що цілком могли б виконати цей жест перед старшими за віком або рангом. Глибокий уклін в його повному варіанті японці здійснюють перед національним прапором, перед вівтарем у буддійському монастирі, він виконується в процесі традиційних для Японії чайних церемоній, прогулянок посаду під час цвітіння сакури і в деяких інших формальних і напівформальних ситуаціях. Глибокий уклін виконує продавець, вітаючи в магазині покупця (а у великих універмагах продавцям навіть дають спеціальні уроки того, як слід виконувати цей жест, проте в менш

88 88 формальних ситуаціях застосування глибокого поклону сьогодні різко зменшилася. У той же час неглибокі поклони відбуваються і привітанні, і при прощанні, і при обміні візитними картками. Вони виконуються навіть при розмовах по телефону, оскільки і при дистантному діалозі японці відчувають, що знаходяться в тісному, як вони самі кажуть, "тілесному, контакті один з одним.
Ще більш складними, ніж форма японських поклонів, є правила їх вживання.
1. Нижчий за статусом завжди вклоняється вищому за рангом. Вищими рангом за інших рівних умов вважаються старші за віком люди для більш молодих, чоловік по відношенню до жінки, батько в порівнянні з матір'ю – навіть притому, що вплив матерів сім'ї може бути набагато більшим. Розглядаються як вищі клієнти перед обслуговуючим персоналом, наприклад, покупець завжди має ранг вище, ніж продавець, замовник – ніж кравець, а персонал готелю – нижчий, ніж будь-хто, що що оселився в ньому. Учитель є особою вищою для учня, незалежно відвіку чи якихось інших, наприклад соціальних, чинників. Звання вчителя ніби дано людині довічно. Японці кажуть, що учень, який став, наприклад, міністром уряду і зустрів на вулиці свого колишнього вчителя, буде так само глибоко йому вклонятися, які раніше.
2. Раніше при зустрічі з вищою за рангом людиною нижча за рангом людина мала знімати надягнуте пальто, а якщо вона їхала на велосипеді, то повинна була злізти з нього для привітання. Сьогодні ні те ні інше робити необов'язково, єдине, що нижчий повинен зробити неодмінно, так це зупинитися і поклонитися вищому.
3. Якщо людина йде з сумкою, то її спочатку потрібно покласти і тільки потім виконати уклін. Якщо покласти сумку нікуди, то потрібно помістити її під пахву або тримати на витягнутих руках перед собою і в такому положенні

89 89 виконати уклін. Якщо людина йшла з сумкою через плече, то вона не може відразу після поклону знову перекинути її через плече, їй слід пройти кілька кроків, зупинитися і тільки потім знову перекинути через плече сумку.
4. Ідо, і після поклону прийнято дивитися на партнера і посміхатися.
5. При виконанні поклонів в храмі або під час деяких офіційних церемоній слова не вимагаються, проте в повсякденному побутовому спілкуванні поклони частіше виступають разом з мовним супроводом. Японці вважали і продовжують досі вважати поклони всіх зазначених видів суто своїми жестами і, особливо якщо судити з сучасних японських живопису та реклами, а також літератури, театру і кіно, вони дуже хочуть, щоб інші люди теж вважали поклони японськими невербальними знаками, тобто характерними саме для японської культури, – і це незважаючи нате, що поклони дуже широко використвуються також в цілому ряді інших культур, головним чином східних індійській, корейській, китайській та ін. Так, ще в часи Конфуція в Китаї передбачалося, що кожен громадянин точно знає, кому, коли і як слід вклонятися (наприклад, китайській жінці належало вклонятися чоловікові, причому навіть якщо він сидить, а вона сама в цей момент перед ним стоїть, а в Індії навіть словесне вітання відкривається запозиченим з санскриту словом «намасте», що означає уклін тобі, а словесне прощання випереджається, так би мовити, іншим словесним поклоном – словом намаскар, яке означає виконання (букв. роблення) поклону. Китайські поклони, які японські, значною мірою пов'язані з культурними традиціями. В позначенні поняття уклін різна кількість лексем, кожна з яких позначає який-небудь вид поклонів залежно від того, кому він адресований, ким виконується і в яких ситуаціях. Одиниця Libai, наприклад, позначає поклони, які виконуються на недільному богослужінні в храмі. Тут морфема

90 90 Лі має значення обряд, церемонія, етикет, а морфема Бай, що входить складовою частиною у велике число слів, значення яких так чи інакше пов'язане з поклоном, позначає саме дію кланятися. Морфема Бай, вжита самостійно, кодує найбільш нейтральний уклін, а саме коли людина схиляє голову, трохи нахиляючи при цьому вперед корпус. Якщо та ж морфема не приєднується до якої-небудь іншої, яка описує спеціальну ситуацію, яку випадку з Libai, то позначені так поклони теж відносяться до нейтральних і невимушених. Наприклад, для слів jiaobai duibai, де Цзяо і дуй передають взаємне напрямок руху один до одного, китайські словники дають значення кланятися, вітати один одного. Проте вживання відповідних жестів обмежено друзями і близькими людьми, причому показово, що слово jiaobai означає також пити на брудершафт. Китайські поклони бувають і більш складними. Є уклін-вітання гонгу буквально підняти руки на знак вітання) зі складеними на грудях руками, ліва долоня частково покриває правий кулак. Цим жестом починається сутичка в ушу, ним же вона закінчується, хоча подібна форма називається в цьому випадку вже інакше – gongbie, де морфема Бі означає буквально розлучатися. Поряд з гонг китайці часто використовують позначення
Gongshou і Gongyi зі значенням вітати в поклоні зі складеними на грудях руками (морфема шоу позначає руки, Yi має значення стародавній обряд вітання зі складеними на грудях руками. Крім глибокого поклону Коу-Ту є також поклони guixiakoutou – стати на коліна + відбивати поклони = стоячи на колінах, відбивати земні поклони, gubdaketou стоячи на колінах, класти земні поклони, koutoulibai відбивати глибокі (земні) поклони на богослужінні. Якщо на Сході уклін був побутовим жестом, то в Європі в Середні століття уклін був жестом ритуальним, і сфера його вживання була обмежена. Особливо часто поклони виконувалися під час урочистих

91 91 церемоній і судових процесів. Наприклад, у середньовічних Англії, Франції та Іспанії вклонятися два-три рази при підході до короля або до іншої знатної особи було справою цілком звичайною. Перший уклін робився при входів залу, де король приймав гостей, другий – приблизно посередині шляху до короля, а третій – безпосередньо перед королем, ті ж дії в зворотному порядку виконувалися і при розставанні, при цьому не поверталися щоразу спиною до короля, а задкували назад і зупинялися лише для поклонів. У Франції вклонялися також в суді і на балах, де чоловіки вклонялися жінкам, а в Німеччині було прийнято навіть спеціальне навчання улесливого поклону, який слід було виконувати, наприклад, під час танців. Навчання поклонам на уроках танців було доволі жорстким під час уроку вчитель міг з силою схилити голову недбайливого учня перед особою жіночої статі. Навчання подібних етикетних жестів у Німеччині і в ряді інших держав світу входило складовою частиною в одержувану світську освіту. Спільним для всіх ритуальних і раболіпних поклонів було їх кількаразове повторення. Так, люди, що приїжджали в Китай на аудієнцію до імператора, повинні були кланятися йому дев'ять разів (три рази потри поклони. Повтор поклонів ми пропонуємо інтерпретувати як спосіб посилення і підкреслення тих змістів, які передає одинарний уклін. Згодом, головним чином у Європі, увійшли в моду взаємні, або симетричні, поклони – знаки обопільної поваги, а потім поклони стали поступово витіснятися рукостисканнями і зникати. У слов’янській культурі побутовий звичайний уклін (жест, що нині теж виходить з вживання) є знаком ввічливості й поваги. Невипадково його основна номінація – іменник уклін – виступає в текстах не тільки в поєднанні з прикметниками низький або глибокий, що підкреслюють характер виконання жесту, його фізичну реалізацію, ай зі словами ввічливий, шанобливий, а дієслово вклонитися супроводжується прислівниками

92 92 ввічливо, шанобливо і т. п, пояснюючи семантику жесту порівн. Старий пан підняв циліндрі шанобливо вклонився імператриці (М Алданов). У XIX столітті на Русів середовищі вихованих людей було прийнято передавати будь-кому уклін, а не, скажімо, привіт (слово привіт означало в той час привітність, а поєднання передати привіт в його сучасному розумінні увійшло до вживання в ті роки минулого століття. Що ж до глибокого поклону, то сьогодні він існує в слов’янській культурі лише як знак релігійного шанування і схиляння, порівн. також було незручно зустрічатися очима з цими хасидами та цадиками: як зустрінешся – поклоняться, вітаючи людей переможених (М. Пришвін).
У російській мові є й такі вирази, як вклонятися в пояс. Вклонятися відповідно до словника Даля це низько нахилятися, перегинаючись в поясі, гнути спину перед будь-ким, вклонятися в ноги або бити земні поклони, які передають різний ступінь нахилу спини і позначають різні поклони. Симетричні, виконувані однаково обома учасниками акту комунікації жестові форми вітання – це все комунікативні знаки, що передають ідеї солідарності і миру (їх навіть іноді такі називають солідарні вітання. Однак російська побутова кінема стояти, зігнувшись перед кимось, або кланятися, – жест несиметричний. Це знак того, що ви слабше або нижче за рангом згинаючись і ніби роблячи себе менше, одночасно опускаючи додолу очі, видаєте адресату зрозуміти, що у нього перевага. Японський уклін як вираження ввічливості і відображення більш низького статусу є жестом смиріння, а також вказівки – через порівняння з суспільним становищем адресата – на власний соціальний статус (Морсбах
1988). Іконічні, индексальні і символічні комунікативні жести можна знайти в невербальних мовах різних народів і культур, причому існують культури, наприклад, італійська, арабська або іспанська, в яких репертуар емблематичних, особливо комунікативних, жестів особливо багатий і

93 93 різноманітний. Такі культури отримали в невербальній семіотиці назву


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал