НевербальнаPdf просмотр
Сторінка4/17
Дата конвертації23.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
1.2. ПАРАЛІНГВІСТИКА
Розглядаються складові поняття «паралінгвстика», визначаються центральній периферійні елементи паралінгвістики, надається класифікація паралінгвістичних елементів. Основні поняття паралінгвістика, екстралінгвістика, інтонаційно-кінетичний комплекс (ІКК), диференціатори, кваліфікатори, альтернанти.

44 44 Навіть коли люди тільки говорять і не користуються ніякими іншими знаками, в їх розпорядженні виявляється набагато більше число голосових елементів, ніж реально вміщує даний мовний код. Для реалізації своїх комунікативних намірів люди нерідко вдаються до парамовних, або паралінгвістичних, одиниць. Коли і ким було введено термін
«паралінгвістика», дотеперішнього часу в точності невідомо. Деякі дослідники, наприклад М. Кей (Кей 1975), у цьому зв'язку називають 1954 рік і прізвище Уелмерс (Welmers). Більш відома, проте, точка зору Дж.
Трейджера (Трейджер 1958), згідно з якою термін «паралінгвістика» вперше в науковий ужиток ввів А. Уілл, хоча самі парамовні явища вже давно відзначалися і вивчалися фонетистами. Дж. Трейджер (1952) вживав саме це слово. У вітчизняній традиції поняття і термін «паралінгвістика» отримало відразу кілька різних інтерпретацій, від дуже вузької до надмірно широкої. В якості підтвердження сказаного вийшла вже досить давно книжка-брошура Г. В. Колшанського (Колшанський 1974), яка такі називається
«Паралінгвістика» іде під цим словом мається на увазі широка сфера знань, що вбирає в себе мало не все, що сьогодні відносять до невербальної семіотики.
Під паралінгвістикою розуміється наука, яка складає окремий
розділ невербальної семіотики і предметом вивчення якої є парамова -
додаткові до мовного звукові коди, включені в процес мовної
комунікації, і які можуть передавати у цьому процесі змістову
інформацію.
Призначення паравербальної комунікації полягає втому, щоб викликати у партнера ті чи інші емоції, відчуття, переживання, які необхідні для досягнення певних цілей і намірів. Такі результати зазвичай досягаються за допомогою паравербальних засобів спілкування, до яких відноситься просодика – це темп мови, тембр, висота і гучність голосу екстралінгвістика

45 45
– це паузи, кашель, зітхання, сміх і плач (тобто звуки, які ми відтворюємо за допомогою голосу. У центр паралінгвістичної системи входять а) окремі немовні звуки, які виходять з ротової і носової порожнин людини, б) звукові комплекси, які виникають і беруть активну участь у різного типу фізіологічних реакціях і які в акті комунікації допускають конвенціональну семіотизацію, або набувать змісту (тобто набувають особливого контекстного значення, порівн.: нежить, кашель, плювки, гикавка, ридання, свисті т.п.), вголос і його постійні якості, голосові особливості мови, що звучить або гра голосом (фонації), г) парамовні просодичні елементи, що беруть участь у процесі комунікаціі і сприяють організації та передачі змістової інформації (тобто те, що можна було б назвати парамовною просодикою). До них відносяться, наприклад, емоційно акцентне виділення складів і більш великих фрагментів мовного потоку, темп мовної реалізації фраз при скандуванні, тональний рівень гучної, тихої і шепітної мови, тривалість стилю, наприклад, при тривалій промові, тривалість розділів між фонетичними синтагмами і т п. Важливу роль у просодичній реалізації змісту відіграють також жести і міміка, що супроводжують емоційні інтонації, насамперед при вираженні суб'єктивно-модальних (оцінних, експресивних та ін.) значень. Наприклад, при висловленні здивування зазвичай реалізується
інтонаційно-кінетичний комплекс (ІКК) с невисоким рівнем підвищення тону
(ср. Куди він подівся Просто не уявляю, плечі того, хто говорить, звичайно підняті, руки розводяться в боки, голова теж злегка відводиться вбік. Таким чином формуються своєрідні інтонаційно-кінетичні комплекси (про такі єдності писав Муханов 1989, с. 11);

46 46 д) значуще мовчання й паузи. До периферії паралінгвістичної системи можна віднести вентрологічні звуки та їх параметри, звуки природи й різних механізмів або пристроїв, які відіграють далеко неостанню роль у людській комунікації. До периферії паралінгвістичної системи належать також різноманітні звуки або звукові послідовності, що виникають під час дій людини з якимись природними об'єктами і артефактами (наприклад, звук від ляпаса, звуки оплесків, звук від удару кулаком об стіл в ситуації, коли людина розсердилася, стукіт у двері при входів будинок, а також звуки, що виникають від контакту з людським тілом, як зі своїм власним, такі з чужим. Особливість всіх паралінгвістичних засобів полягає втому, що вони, хоч і не є мовними і не входять в систему природної мови, значною мірою організовують і визначають комунікативний акт. Лише вкрай невелика кількість усних мовних повідомлень здатна стати фактом людської комунікації без будь-якого паралінгвістичного супроводу паралінгвістичні засоби тією чи іншою мірою представлені в кожному усному висловленні. Майже зі стовідсотковою обов'язковістю будучи присутніми умові, ці засоби відрізняються несистемністю і нерегулярністю свого реального втілення. Слідом за Фернандо Пойатосом [41, C. 129], одним з найбільш авторитетних зарубіжних фахівців у галузі семіотики, антропології та теорія комунікації, ми виділяємо чотири основні паралінгвістичні категорії – параметри звучання, кваліфікатори, розрінювачі (диференціатори) і альтернанти. Параметри звучання (primary qualities, по Пойатосу) – це невпорядковані в систему основні складові (ознаки та їх комбінації) людської мови і немовних звуків, що виконують комунікативну або емотивну функцію. До параметрів звучання відносяться, наприклад, мелодика інтонем, градації інтенсивності звуку, тривалість паузі складів, темп, ритм, висота

47 47 тону та ін. Різні характеристики звучання можуть бути обумовлені різними причинами а) біологічними Наприклад, у чоловіків зазвичай більш низький тембр голосу, ніжу жінок у людей похилого віку в нормі голос тихіше, ніжу молодих, а мова більш повільна. Дитячі голоси, як правило, більш високі, чисті і мелодійні, тобто більш дзвінкі, ніж голоси дорослих крім того, у дітей в нормі висока швидкість мови. б) психологічними. Таку людей, що знаходяться в стані явно вираженої депресії, інтонація одноманітна, а мова монотонна у людини в стані крайнього хвилювання – причому у жінок це проявляється більшою мірою, ніжу чоловіків, – під впливом емоційного впливу голосу розмові тремтить, часто стає голосніше звичайного, доходить до крику і, як кажуть, зривається або рветься. Лабіалізація в угорській мові, (згідно зданими роботи Магліч 1963), є одним із засобів вираження ніжності особливі тональні елементи тісно пов'язані з певними емоціями. Такі фактори, як психологічний тип особистості, теж мають стійкі кореляції з мовними параметрами. Так, гучність і швидкість мовлення у людей-екстравертів зазвичай вище, ніжу інтровертів відрізняються ці люди один від одного і манерою говоріння. в) фізіологічними. Прикладом впливу фізіологічних факторів є вікова ломка голосу у юнаків. г) соціальними. У людей, що займають більш високе місце на соціальній ієрархічній драбині, при розмові з людьми нижчого рангу темп мови зазвичай більш повільний, ніжу їхніх співрозмовників. д) національно-етнічними та культурними. Згідно зданими, отриманими з наукових джерел (див, наприклад, Кочман 1981), у

48 48 чорношкірих афроамериканців звук в нормі більш сильний і повний, ніжу білих англосаксонських американців. е) жанрово-стилістичними. Існують особливі звучання, що відрізняють саркастичну або іронічну мову. ж) прагматичними. Швидкість (наприклад, втрата звичайної швидкості мови або, навпаки, прискорена мова, тембрі загальна тональність промови, особливості якісної характеристики окремих звуків і структури мовного потоку в цілому, застосування спеціальних паралінгвістичних засобів і тактик комунікативної мовленнєвої поведінки (паузи, мовні коливання і фонації, мовні пропуски і помилки, редукування або, навпаки, надмірно висока вербальна продуктивність, відмінні звукові, голосові і тональні ознаки, що свідчать про перехід від одного семіотичного коду до іншого, паралельне використання вербальних і невербальних одиниць, особливі умови і способи передачі комунікативного мовленнєвого ходу від однієї особи до іншої іще дуже багато іншого) відрізняють справжню мову від брехливої. До кваліфікаторів відносяться різноманітні за своїми властивостями звуки, що зазвичай викликаються людиною свідомо звукові ефекти додаткові до промови модифікатори, спрямовані на досягнення певної комунікативної мети. До кваліфікаторів належать також звукові ефекти і функції шепотной, часто інтимної, мови або, наприклад, жорсткого голосу, утвореного за рахунок коливань нижньої щелепи або її сильного випинання.
Розрізнювачі (диференціатори): а) звуки, що розрізняють моделі поведінки або окремі компоненти моделей, в яких ці звуки є невід'ємним і важливим складовим елементом. Прикладами розрізнювачів даного типу можуть служити зітхання, позіхання, кашель, плач, ридання, свист, сміх, шмигання носом, гикавка та багато інших. Деякі зі згаданих поведінкових форм та пов'язані з ними звуки і

49 49 звукові ефекти відіграють вирішальну роль у кваліфікації міжособистісних відносин і в вираженні актуальних емоційних станів, порівн. плачі ридання вгорі, звуки сміху при реалізації позитивних чи негативних відносин соціального плану, наприклад сміх лестощів або підлабузництва, сміх при знятті нервової напруги (сміх радості чи полегшення, кепкування зі співрозмовника та ін; б) різні патологічні звукові варіанти паралінгвістичні звукові та голосові засоби, регулярно співвідносні з обманом, маніпуляцією або мовною грою, наприклад особлива манера вимовляння окремих слів і висловів, гра голосом. Ще одна паралінгвістична категорія, альтернанти – це немовні звуки і комбінації звуків, що протиставляються нормативним, і які зустрічаються в комунікації або ізольовано, або разом з промовою. До альтернантів належать так звані кінетико-голосові форми типу горлових прочисток, клацань, фарінгальні і ларінгальні інгресії і ексгрессій (тобто, відповідно, входу повітря в легені і виходу повітря з легень. Альтернанти – це, наприклад, шипіння і сипіння, звуки, що виникають при всмоктуванні повітря, звуки- заповнювачі пауз гм, мм, е-е і т.п., звуки, які добуваються при замкнутих зубах або широко відкритому роті, звуки від тертя і тисячі інших.
Альтернанти характеризуються тим, що, по-перше, більшість з них мають лексичну і системну значущість, атому несуть певне змістове і функціональне, насамперед регулятивне, навантаження при діалогічній взаємодії. Пор., наприклад, різноманітні мукання, звук глибокого видиху, що позначає фізичну втому, або звук важкого подиху, що позначає, зокрема, щось на зразок психологічної втоми від негараздів і важкого життя або означає, що в погано (у цьому зв'язку можна згадати історію-анекдот проте, як двоє чоловіків їдуть в купе поїзда, якийсь час мовчать, а потім

50 50 раптом обидва по черзі глибоко зітхають. І тоді перший з пасажирів вимовляє Ну, що, може, вже досить нам говорити про політику. Згідно зі схемою Екмана і Фрізена, типи паралінгвістичної невербальної поведінки можна розбити на п'ять основних категорій ілюстратори адаптери / маніпулятори емблеми емоції регулятори.
Комплекси із звуків, що виникають від дій з матеріальними об'єктами або за їх участі, і самих об'єктів-джерел цих звуків (включаючи людське тіло і звуки, що виникають від маніпуляцій з ними, які беруть участь в акті комунікації і під впливом певних ситуацій семіотизуются, або набувать змісту, отримали назву адаптерів. Термін адаптер стосовно аналізу невербальної комунікації був уперше застосований в роботі Экман, Фризен
1969.
Адаптори тіла являють собою здатність пристосовуватися до мінливих зовнішніх умов, тобто адаптивні форми комунікативної поведінки людей. Це комплекси, які складаються з вчинених у комунікативному акті самостійних знакових рухів тіла або з тілом людини (див. Верещагін, Костомаров 1981, ста звуків від цих рухів і які є функціонально орієнтованими, насамперед, на партнера по комунікації. До адапторів тіла відносяться, наприклад, звуки, зобов'язані своїм походженням таким рухам і жестам, як поплескування по плечу, тупання ногою, оплески, погладжування, клацання, ляпанець, удар, ляпасі пр. (більш формально, адаптер тіла – це комплекс типу ляпасі звук від цього руху, тупання ногою і відповідний звук і т.п.). Адаптери тіла можуть змінювати зміст вербального повідомлення, додатково кваліфікувати його, уточнювати і навіть повністю заміщати словесне висловлювання. Коли

51 51 людина знаходиться, наприклад, у стані люті, вона може стискати зуби або скреготати зубами. Переконуючи з пристрастю адресата, що саме він зробив щось, чоловік іноді б'є себе в груди (я, я це зробив. Ми даємо ляпаса, щоб принизити, а не покарати, як нерідко помилково вважають, іншу людину, висловлюючи таким чином їй своє презирство, і, навпаки, часто захищаємося ляпасом від отриманого приниження чи образи. Раптові часті підстрибування на місці в поєднанні з посмішкою, плесканням в долоні позначають сильну радість, радість, а енергійне поплескування себе по животу передає ідею ситості. З силою охоплюють руками голову і навіть іноді стогнуть, перебуваючи у відчаї. Коли людина постукує кулаком по лобі, потім по дереву і після цього показує на адресата, вона демонструє як даною жестовою послідовністю, такі виробленими при її реалізації звуками, що вважає самого адресата або тільки що вчинені адресатом дії дурними. Миттєве прийняття людиною рішення іноді маркується дзвінким ляпанням рукою по стегну або стегнам, а те, що людина отримала задоволення від гри акторів, може виражатися оплесками різної сили і тривалості. Використання самоадапторів в живій побутової мові залежить від того, яким ступенем свободи володіє людина, зокрема чи може вона в конкретній комунікативній ситуації торкатися себе і приймати ті чи інші пози, чи здатна виконувати певні дії (наприклад, чи може людина стояти або ходити з руками, зімкнутими ззаду в зап'ястках, чи може чухатися або відкрито, не соромлячись сліз, ридати і плакати, чи вільна вона кашляти або повинна придушувати кашель, щоб, наприклад, не розбудити сплячу дитину.
Самоадаптори і ступінь свободи їх вживання різняться по культурах, географічних районах, функціях, фізичних, психічних і соціальних ознаках, таких як етнос, раса, вік, стать, здоров'я, актуальний психічний стан, статус, ступінь знайомства, ставлення до іншої особи і багатьох інших.

52 52 До типових адаптерів-об'єктів належать комплекси, в які входять матеріальні предмети, що беруть участь в комунікації і які безпосередньо пов'язані з тілом і призначені для захисту тіла і задоволення різних інших тілесних потреб. Наприклад, це предмети, що допомагають тілу в повсякденних побутових ситуаціях і навіть надають певного впливу на поведінку людини одяг (або його окремі аксесуари, взуття, предмети туалету, прикраси та ін. Особливе значення для комунікації мають окуляри,
ґудзики, носові хустки, краватки, ордени, парасолі, черевики, капелюхи, сумочки та деякі інші предмети незважаючи нате, що за допомогою перерахованих речей людина здебільшого виконує підсвідомі дії, в якомусь конкретному акті комунікації дії людини з ними можуть бути проінтерпретовані адресатом як усвідомлені. Наприклад, під час бесіди той, хто говорить, може чисто машинально, просто в силу звички, смикати гудзики пальто або костюма або постійно відкривати і закривати сумочку, однак адресат вільний вважатити такі рухи як такі, що свідчать про хвилювання мовця або про його нетерпіння. Адаптери / маніпулятори – це види невербальної поведінки, які допомагають нашому тілу адаптуватися у навколишньому середовищі. Якщо ми чухаємося, чіпаємо себе за кінчик носа, кусаємо губи або тремо очі – це адаптивна поведінка. Хоча така поведінка може не представляти особливої важливості для спілкування, вона важлива для нашого повсякденного життя спробуйте іноді не почухати те місце, яке свербить, і всі культури виробляють у себе норми етикету і манери, що стосуються адаптивної поведінки. Ілюстратори – це види невербальної поведінки, які ми використовуємо для того, щоб підкреслити якісь аспекти нашої мови. З їх допомогою ми ілюструємо візуально те, що намагаємося символічно виразити словами. Багато людей, наприклад, використовують жести рук, щоб проілюструвати

53 53 або підкреслити свої слова. Жести можуть підкреслювати характеристики голосу, повідомляти, наскільки схвильована людина тим, що вона говорить, або описувати сам зміст повідомлення. Ви, можливо, помічали, що скрипаль піднімає брови, коли бере високу ноту. Коли ж він бере більш низьку ноту, його брови опускаються. Можливо, таку ж поведінку можна спостерігати у
Пласідо Домінго або Паваротті, коли вони співають свої арії, або у вас, коли ви підвищуєте або знижуєте голос. Емблеми – це невербальна поведінка, яка несе інформацію сама по собі. Емблеми можуть і не застосовуватися під час спілкування, хоча використовуються досить часто. У таких випадках вони передають повідомлення, подібно слову, пропозиції або фразі. Як можна здогадатися, багато емблем визначаються культурою, і далі в цьому розділі будуть розглядатися питання, пов'язані з розходженням невербальної поведінки у людей різних культур. У Сполучених Штатах, наприклад, якщо ви піднімаєте брови, висуваєте вперед нижню губу, опускаючи при цьому куточки губі похитує головою збоку вбік, це, як правило, означає, що ви сумніваєтеся в обгрунтованості слів вашого співрозмовника. Звичайно, є простіші і більше прямолінійні емблеми, такі як кивок головою, що означає так, похитування головою, що означає ні, і палець. Погляньмо на досить відому фотографію американських військовослужбовців, захоплених у полон корейцями в 1968 році. Фотографія була зроблена корейською стороною і відправлена до Сполучених Штатів з метою показати, що бранці утримуються в хороших умовах. Однак якщо ви подивитеся пильніше, то виявите, що деякі з них показують палець. Для американців, які бачили фотографію, це був ясний знак того, що з полоненими далеко не все добре. Багато хто також розцінював цей сигнал як знак непокори.

54 54 Емоції – ще один вид послань, що передається за допомогою невербальної поведінки. За допомогою одного з типів невербальної поведінки, виразу обличчя, передається інформація про емоції, як універсальними, такі специфічними для певної культури способами. Обличчя людини – найбільш широко досліджуваний канал невербальної передачі емоцій, ймовірно, через його гарні здатності передавати дискретні, специфічні для даного моменту емоційні стани. Однак інші види невербальної поведінки, включаючи тон голосу і положення тіла, також можуть нести певну інформацію про емоційні або афективні стани. І, нарешті, регулятори – це такі аспекти невербальної поведінки, за допомогою яких ми регулюємо потік мови під час спілкування. Ми часто використовуємо вираз свого обличчя для того, щоб сигналізувати проте, що втомилися, або чекаємо, або навіть пропонуємо комусь іншому щось сказати. Наш тон голосу також регулює мову, інформуючи інших проте, що ми закінчили говорити. У багатьох культурах функцію регуляторів промови виконують погляд, візуальна увага і жести, що запрошують іншу людину вступити в розмову. Крім того, що існує велике число каналів невербальної поведінки, по кожному з них передається безліч різних типів повідомлень. Хоча по невербальних каналах передається така величезна кількість інформації, ми, на жаль, приділяємо їм досить мало уваги, коли розглядаємо питання комунікації. Насправді невербальна поведінка життєво важлива для успішного спілкування, як міжкультурного, такі будь-якого іншого, навіть якщо вона реалізується несвідомо й автоматично.
1.2.1. Висококонтекстні і низкоконтекстні культури
Невизначеність, конфлікті контекст перетворюють міжкультурну комунікацію в складний, але захоплюючий процес, який викликає труднощі навіть у найбільш досвідчених і культурно сенситивних людей.

55 55 Співвідношення вербальних і невербальних елементів спілкування в різних культурах різне. Є культури, де мало вислухати словесне висловлювання. Щоб зрозуміти його, потрібно добре уявляти собі, в якій ситуації воно вимовлене, хто його сказав, кому і в якій формі. Але є культури, де для розуміння досить одних словесних висловлювань. Іншими словами, існують культури, в яких контекст дуже важливий, і культури, в яких значення контексту невелика, тобто існують високо- і низкоконтекстні культури. Культури високого контексту менше покладаються на експліцитну, розмовну мову при передачі думок і повідомлень, оскільки значна частина інформації, яку необхідно передати в комунікативному епізоді, описана параметрами контексту – фізичною обстановкою, статусними відносинами між учасниками інтеракції, попереднім ходом дискусії, майбутніми цілями учасників інтеракції і т. д. У японській мові є термін «Іссин денсін», який перекладається буквально як традиційна уявна телепатія. Цей термін відображає те, що високо цінується даною культурою – імплицитну або мовчазну комунікацію. У корейській мові є аналогічний термін, «І-сим-Жун- сім, який вважається в Кореї однією з вищих форм комунікації. Культури низького контексту набагато більше покладаються на експліцитну, розмовну мову при передачі думок і повідомлень. Вербальні навички набагато більше цінуються в культурах низького контексту. З цієї причини вони, як правило, заохочують здатність точно виражати свою позицію вербальним способом. Подібні навички менш важливі в культурах високого контексту (імпліцитних. Недавнє дослідження, що порівнює використання безмовних паузу США і Японії, висвілює подібні відмінності між експліцитною й імпліцитною комунікаціями.


56 56
Контекстні відмінності приведенні бізнесу
Одним із прикладів подібних контекстних відмінностей у комунікації є характер ділових угод. У культурах низького контексту, наприклад у США, угоди закріплюються підписанням контракту. Письмовий контракт обумовлює всі умови, обмеження, обов'язки та зобов'язання сторін у експліцитній, відкритій формі. У США бізнесмени та їхні юристи витрачають багато часу, зусиль та енергії на складання подібних контрактів, уважно переглядаючи їх і переконуючись, що контракти в експліцитному вигляді точно всловлюють те, що повинні виражати. Однак у багатьох культурах високого контексту здійснення бізнесу за допомогою подібних контрактів – нечувана річ. Типовим способом підприємницької діяльності буде широка, розгорнута усна угода між сторонами. Деталі можуть приноситися в жертву загальній імпліцитній впевненості втому, що обидві сторони будуть робити те, що правильно для відносин і для обох людей. Тоді як представники культур низького контексту вважатимуть подібну угоду початком всіляких бід, люди з культур високого контексту вважають настільки ж пагубною захопленість американців письмовими контрактами. Контекст, мабуть, є важливою змінною, яку слід враховувати при міжкультурній комунікації. Чи будуть учасники інтеракції представниками низько- або висококонтекстної культури, вплине нате, якою мірою комунікація буде експліцитною або імпліцитною, поєднаною з контекстом або з безпосередньою вербальної експресією. Можна сказати, що представники висококонтекстних культур говорять скороченими мовами, а низкоконтекстних культур – розширеними. Скорочені мови мають схожість з жаргоном або з так званою стенографічною промовою. Так, щоб зрозуміти один одного, близьким друзям буває досить

57 57 одного слова або навіть жесту, але оточуючі при цьому не зрозуміють нічого, так яку них немає спільних з цими людьми переживань.
Кодові слова, які зустрічаються в мові лікарів, інженерів, членів сім'ї та близьких друзів, мають приховане значення і спочатку відомі лише членам таких груп. І, навпаки, ті, що говорять розширеними мовами, спілкуються за допомогою розширених (розповсюджених) висловлювань, та рідко вдаються до невербальних засобів спілкування й інших контекстуальних показників. В якості висококонтекстної культури можна навести китайську культуру і письмову китайську мову. Щоб добре знати китайську мову, необхідно знати підтекст, видатних особистостей і китайську історію. Також потрібно знати систему вимовив якій є чотири тони, причому зміна тону означає зміну значення. Сенс висловлювання неможливо зрозуміти і без знання соціального статусу адресата. Справа втому, що в китайській мові (які в багатьох інших азійських мовах) позначається соціальне становище людини по відношенню до мовця. Це робиться за допомогою так званих шанобливих суфіксів або префіксів і за допомогою поважних або зневажливих слів. Така мовна модель, що відображає важливість ієрархічного контексту, відсутня у більшості європейських мові тому часто стає причиною нерозуміння в комунікації. Отже, культури розрізняються залежно від того, яке значення в них надається словам. На Заході стара традиція ораторського мистецтва риторики) наочно демонструє виняткову важливість вербальних повідомлень. Ця традиція повною мірою відображає західний тип логічного, раціонального та аналітичного мислення. На Заході мова сприймається незалежно від контексту розмови, і тому її можна розглядати окремо, за межами соціального контексту. Тут в комунікації той, що говорить і той, що слухає розглядаються як два самостійні суб'єкти, чиї відносини стають

58 58 зрозумілими з їх усних висловлювань. Це не означає, що на Заході зовсім не надається значення невербальним засобам і іншим контекстуальним елементам, але підкреслюється, що мовця цілком можна пізнати за його індивідуальним мовним способом впливу на співрозмовника. І, навпаки, в азійських і східних культурах, для яких контекст має велике значення, слова вважаються складовою частиною комунікативного контексту в цілому, що включає також особисті якості учасників спілкування і характер їх міжособистісних відносин. Таким чином, в цих культурах вербальні висловлювання вважаються частиною комунікативного процесу, нерозривно пов'язаного з етикою, психологією, політикою та соціальними відносинами. Вони сприяють соціальній інтеграції та встановленню гармонії, а непросто є вираженням індивідуальності мовця або його особистих цілей. Тому основний акцент в азійських культурах робиться не на техніці побудови усних висловлювань, а на манері їх виголошення, відповідно встановленим суспільним відносинам, які визначаються положенням в суспільстві кожного з комунікантів. З цим пов'язана і традиційна недовіра азійських культур дослівна відміну від західних, які завжди вірили в силу слова. Традиції східних культур швидше враховують культурні очікування і правила, ніж самовираження за допомогою слів. Без контекстуальної основи манера вимови і подачі висловлювання вважається менш значущою або навіть брехливою, тобто такою, що вводить в оману. Азійське внутрішнє розуміння обмеженості можливостей мови змушує представників цієї культури приділяти велику увагу суворим манерам та етикету. Адже вони чудово знають те, що вимовляється вголос, і те, що насправді мається на увазі – це зовсім різні речі. Обережне ставлення до слова в азійських культурах виявляється втому, що азіати в будь-якій ситуації намагаються завжди бути якомога стриманіше в своїх негативних або стверджувальних висловлюваннях. Чемність часто буває важливіше

59 59 правдивості. Саме тому для японця майже неможливо безпосередньо сказати співрозмовнику ні. Стриманість і двозначність – найважливіша частина комунікації в Азії. Багато хто з нас нездатні слухати або не бажають цього робити. Такого висновку дійшов Лаймен Стіл (Стіл, 1982), американський спеціаліст з проблем слухання. Він наголошує, що дефектне слухання часто обертається величезними втратами, а іноді має навіть трагічні наслідки. Наприклад, в японському мовленєвому етикеті і в сучасній японській мові традиційно підкреслюється важливість цього боку процесу спілкування. Японський мовленнєвий етикет надає абсолютний пріоритет тому, хто говорить, надаючи йому всю повноту самовираження. Той, хто слухає, має докласти максимум зусиль, щоб зрозуміти думку та мету його висловлення. В європейській традиції важливо те, що говорять, а в японській – як це робиться. В японській традиції комуніканти вважаються такими, що їдуть водному вагоні. Тобто вони бачать і відчувають однаково все, що відбувається за вікном. Японський слухач має надати потрібну увагу тому, якщо висловлюється, чому це говориться. Щоб адекватно зрозуміти те, що говориться, слухач має поставити себе на місце того, хто говорить, поділяти його точку зору і оцінювати висловлення з цієї позиції.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал