НевербальнаPdf просмотр
Сторінка3/17
Дата конвертації23.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Конфлікт в процесі інтеракції
Стереотипи – це узагальнення, що стосуються людей, зокрема їх основоположних психологічних характеристик або особистісних рис. Стереотипи є неминучим продуктом нормальних психологічних процесів, які включають виборчу увагу, оцінку, формування понять і категоризацію, атрибуції, емоцію і пам'ять. Стереотипи – це безцінна ментальна підтримка, що допомагає нам організовувати інформацію просвіт. Як особливий вид категорії, що має відношення до взаєморозуміння людей, вони дуже важливі, оскільки дозволяють нам взаємодіяти з іншими людьми в навколишньому світі, і є особливо значущими для міжкультурної комунікації. Стереотипи легко підтримати, вони відповідають нашим очікуванням. Ми можемо вибірково направляти увагу на події, які підтверджують наші стереотипи, й ігнорувати, нехай неусвідомлено, події та ситуації, які ставлять ці стереотипи під сумнів. Негативні атрибуції можуть підкріплювати негативні стереотипи. Навіть коли ми сприймаємо події, що суперечать стереотипу, то можемо переконувати себе, що стереотип

31 31 правильний. Подібний відбір часом відбувається дуже швидко, без особливих свідомих зусиль або думок з нашого боку, і легко піддається емоціям. Конфлікт при міжкультурному спілкуванні неминучий. Оскільки учасники інтеракції не можуть надіслати або прийняти сигнали однозначним чином, як вони звикли це робити у внутрішньокультурних ситуаціях, епізод міжкультурної комунікації може викликати у нас фрустрацію або випробовувати наше терпіння. Люди можуть втратити терпіння через двозначності, а це веде до гніву чи роздратування. У подібних ситуаціях легко вийти з себе, і люди можуть швидко почати хвилюватися, нервувати або втратити інтерес до подібних интеракцій через ті додаткові зусилля, яких вони вимагають. Навіть якщо учасники інтеракції домагаються певного успіху в розпакуванні сигналів, інтерпретація повідомлень може виявитися частковою, двозначною або помилковою. Можливо, повідомлення не вдасться розшифрувати у відповідності з початковим наміром відправника, що веде до комунікативних помилок і проблему подальшому спілкуванні. Звичайно, цьому конфлікту сприяє невизначеність. Однак навіть після того як невизначеність зменшена, конфлікт все одно неминучий через відмінності в значенні вербальної мови і невербальної поведінки у різних культурах, а також у супутніх емоціях і цінностях, притаманних культурній системі. Результатом часто стають різні інтерпретації прихованих намірів учасниками
інтеракції
– що може іноді мати місце й при внутрішньокультурній комунікації. Аналіз та виявлення типів сімволіки, характерної для певної культури, має велике значення для оптимізації процесу спілкування між різними культурними спільнотами. Вивчення спеціфічних рис тієї чи іншої культури може сприяти виявленню непорозумінь, які обов'язково виникають в процесі

32 32 міжкультурної комунікації через об'єктивно існуючі відмінності в способах існування та мислення.
Ефективність міжкультурної комунікації
Дослідники виділяють шість основних перешкод, або каменів спотикання, що заважають ефективній міжкультурній комунікації.
1.
Допущення
подібностей. Однією з причин нерозуміння при міжкультурній комунікації стаєте, що люди наївно припускають, ніби всі вони однакові або, принаймні, досить схожі для того, щоб легко спілкуватися один з одним. Зрозуміло, всім людям властивий ряд базових подібностей в біологічних і соціальних потребах. Однак комунікація – це унікальна людська особливість, яку формують специфічні культури і суспільства. Певно, що комунікація являє собою продукт культури. Крім того, вихідці з деяких культур роблять більше припущень щодо подібностей, ніж вихідці з інших тобто ступінь допущення людьми того, що інші їм подібні, варіює для різних культур. Таким чином, саме допущення подібностей являє собою культурну змінну.
2. Мовні відмінності. Коли люди намагаються спілкуватися мовою, яку знають недосконало, вони часто вважають, що слово, фраза або пропозиція мають одне і тільки одне значення – те, яке вони мають намір передати. Робити таке припущення – значить ігнорувати всі інші можливі джерела сигналів і повідомлень, включаючи невербальну експресію, інтонацію голосу, позу, жести і дії. Доки люди чіплятимуться за одиночні, прості інтерпретації того, що, по суті, є складним процесом, доти в комунікації будуть виникати проблеми.
3. Помилкові невербальні інтерпретації. Як ми бачили, в будь-якій культурі невербальна поведінка становить більшу частину комунікативних повідомлень. Але дуже важко повністю зрозуміти невербальну мову культури, яка не є вашою власною. Неправильна інтерпретація невербальної

33 33 поведінки може легко призвести до конфліктів чи конфронтації, які порушують комунікативний процес.
4. Упередження та стереотипи. Стереотипи і упередження щодо людей – природні і неминучі психологічні процеси, які впливають на всі наші сприйняття та комунікативні контакти. Зайва опора на стереотипи може перешкодити нам об'єктивно подивитися на інших людей і їх повідомлення та знайти підказки, які допоможуть проінтерпретувати ці повідомлення втому виглядів якому нам мали намір їх передати. Стереотипи підтримуються безліччю психологічних процесів (включаючи виборчу увагу, які можуть негативно впливати на комунікацію.
5. Прагнення оцінювати. Культурні цінності також впливають на наші атрибуції щодо інших людей і оточуючого нас світу. Різні цінності можуть викликати негативні оцінки, які стають ще одним каменем спотикання на шляху до ефективної міжкультурної комунікації.
6. Підвищена тривога або напруга. Епізоди міжкультурної комунікації часто пов'язані з більшою тривогою і стресом, ніж знайомі ситуації внутрішньокультурної комунікації, що також має негативний вплив на якість спілкування.
Фактори, що впливають на якість міжкультурної комунікації
Зазвичай виділяють чотири головні чинники, які впливають на сприйняття однієї людини іншою фактор першого враження, фактор переваги, фактор привабливості і фактор ставлення до нас.
Фактор першого враження. Перше враження допомагає вибрати стратегію подальшого спілкування. Важливим є питання про його вірність або невірність. Перше враження часто буває оманливим, й іноді його буває важко змінити.

34 34 Зовнішній вигляд (охайність, одяг) може служити інформацією про соціальний статус людини, її професію (китель, офісний костюм, роба, білий халат, події життя (весільна сукня, лікарняний одяг. Одяг може привернути увагу, створити сприятливе враження, допомогти загубитися в натовпі, все зіпсувати (футболка і рвані джинси – на співбесіду / вечірня сукня – в магазині т. д. У невербальному спілкуванні мають значення колір одягу і манера його носити. Дослідження показують, що майже кожна доросла людина, що має достатній і різноманітний досвід спілкування, здатна більш-менш точно визначити за зовнішнім виглядом майже всі характеристики партнера – його психологічні риси, соціальну приналежність тощо.
Фактор переваги. Перше враження створює тільки основу для подальшого спілкування, його виявляється недостатньо для постійного й тривалого спілкування. У цій ситуації починає діяти фактор вищості, відповідно до якого відбувається визначення статусу партнера по комунікації. Для його визначення використовують два джерела інформації одяг людини, що включає всі атрибути зовнішності людини (силует високий соціальний стан – суворий, класичний крій, багато вертикальних ліній, ціна одягу, окуляри, зачіска, коштовності тощо манера поведінки (як сидить, ходить, розмовляє, дивиться людина – зарозуміло, впевнено (розслаблена поза, погляду вікно / на руки – нудьга, перевага, багато іноземних слів, спеціальних термінів – прагне перетягти увагу на себе, неважливо, щоб його зрозуміли. Уданий час, коли практично у всіх культурах зникли дуже жорсткі приписи й обмеження, роль одягу в кодуванні соціального стану людини все ж залишається значущою. Можна, мабуть, говорити про існування неофіційної знакової системи одягу та зовнішніх атрибутів людини, елементи

35 35 якої одночасно є ознаками, визначальними для формування першого враження про статус людини.
Фактор привабливості. Існують об'єктивні підстави для сприйняття і розуміння людини за її зовнішністю. Деталі зовнішнього вигляду людини можуть нести інформацію про її емоційний стан, ставлення до оточуючих людей, про її ставлення до себе, стан її почуттів вданій ситуації спілкування. У кожного народу існують свої, відмінні один від одного, канони краси і схвалювані або несхвалювані суспільством типи зовнішності. Привабливість або краса суб'єктивні, залежать від існуючого вданій культурі ідеалу. Суттєва ознака чинника привабливості – статура людини. Три основних типи статури і приписуваних їм характерів гиперстеники – схильні до повноти люди (товариські, люблять комфорт, добродушні, мінливі у настроях нормостеники – стрункі, сильні, мускулиста статура (рухливі, часто сангвініки, люблять пригоди астеники – високі, худі, тендітні фігури стримані, мовчазні, спокійні, уїдливі. Характер часто не збігається з приписуваними йому якостями, але в повсякденній свідомості людей ці зв'язки зафіксовані досить міцно. Самі по собі типи статури не мають принципового значення для комунікації.
Фактор ставлення до нас. Цілком очевидно, що також важливим є питання про ставлення до нас збоку партнера по комунікації люди, які нас люблять або добре до нас ставляться, здаються нам значно кращими за тих, хто ставиться до нас погано. Фактор ставлення до нас проявляється при спілкуванні в почуттях симпатії чи антипатії, у згоді або незгоді з нами. Існує велика кількість непрямих ознак згоди (кивки головою, що схвалюють підбадьорливі посмішки в потрібних місцях і т.д.). Основою цього чинника служить уявлення про так звані суб'єктивні групи, які існують

36 36 тільки в нашій свідомості (люди однієї з нами професії, місця проживання, особливо за його межами, і т.д.). Вплив зазначених факторів відчувається постійно в процесі сприйняття інформації при комунікації, проте роль і значення кожного з них в тій чи іншій конкретній ситуації різні. Найважливішим фактором, що керує цим процесом, є ступінь значущості об'єкта для сприйняття. Враховуючи всі описані проблеми, ми можемо запитати як нам їх подолати, щоб стати учасником ефективної міжкультурної комунікації Протягом останніх 10-20 років дослідники приділяли значну увагу цьому питанню, позначивши його як
«міжкультурно-комунікативна компетентність».
Міжкультурно-комунікативна компетентність
Міжкультурно-комунікативною компетентністю (МКК) називають здатність здійснювати ефективну комунікацію в міжкультурному контексті. В останні роки все більша кількість досліджень ідентифікує різні фактори, які імовірно пов'язані з МКК. Беннетт [39, C. 65] першим розробив моделі, що ідентифікують основні компоненти міжкультурно-комунікативної компетентності. Модель Беннетта пропонує шість стадій міжкультурної сенситивності.
1. Заперечення. Найбільш примітивна етноцентрічна стадія починається з заперечення того, що культурні відмінності взагалі існують. Людина цій стадії можуть бути фізично чи психологічно ізольовані від інших культурних груп або ж можуть споруджувати фізичні або соціальні бар'єри, щоб дистанціюватися або відгородитися від подібних відмінностей.
2. Захист. Друга стадія етноцентризму передбачає визнання людиною того, що культурні відмінності існують, але людина оберігає себе від них, оскільки відмінності сприймаються як загрозливі для власного Я. Багато людей націй стадії захищаються від культурних відмінностей, очорняючи

37 37 інших і дотримуючись зневажливих установок по відношенню до них. Споріднений процес передбачає оцінку власної культурної групи як таку, що перевершує інші. Цікаво відзначити, що деякі люди вважають за краще захищатися від культурних відмінностей, змінюючи спрямованість двох цих процесів – очорняючи власну культурну групу і оцінюючи інші як переважаючі.
3. Применшення. Третя стадія етноцентризму включає в себе визнання того, що культурні відмінності існують, але відбувається одночасне применшення їх впливу на власне життя або їх значущості для неї. Одним із способів, яким людина націй стадії вдається до применшення, є універсалізація культурних відмінностей, коли ті дають про себе знати Всі люди однакові, тому навіщо мені турбуватися з приводу відмінностей.
4. Сприйняття. Націй першій стадії етнорелятівістского розвитку культурні відмінності не тільки визнаються, але і викликають повагу. Повага проявляється на двох рівнях спочатку нарівні різних поведінкових маніфестацій культурних відмінностей, а потім нарівні культурних цінностей, яких дотримуються представники різних культур.
5. Адаптація. На наступній стадії етнорелятівістского розвитку індивіди пристосовуються до культурних відмінностей, які вони тепер визнають, і починають набувати нових навичок для того, щоб встановити відносини з представниками інших культурі спілкуватися з ними. Одна з цих навичок – емпатія, тобто здатність відчувати емоції і переживання іншої людини, ставши на її точку зору. Колими встановлюємо контакти з людьми із різних культурі адаптуємося до цих відмінностей, прояв емпатії (на відміну від симпатії) означає, що мине тільки розуміємо ситуацію цих людей когнітивно, але можемо відчувати її так, як ніби вона означає для нас теж саме, що і для них. Друга навичка відноситься до поняття плюралізму.

38 38 Індивідууми починають осягати філософію плюралізму (множинності) стосовно до свого розуміння цінностей, ідей і установок, подумки створюючи безліч культурних контекстів, які містять їх поняття про множинність і відмінності. Плюралізм в цьому сенсі тісно пов'язаний з термінами бікультурність і багатокультурність.
6. Інтеграція. Остання стадія етнорелятивізму передбачає включення плюралізму як філософії й усвідомленого розуміння та здатності оцінювати культурні відмінності з точки зору контексту, в якому вони проявляються. Відмінності оцінюються на підставі множинності і контексту, а не з якоїсь одиночної культурної позиції. Цей рівень інтеграції може призвести до конструктивної маргінальності, при якій індивіди можуть подумки жити всередині кордонів різних культурних систем, адекватно включаючись в ці культурні системи і виходячи з них у відповідності із соціальним контекстом. Приклади, які наведені нижче, демонструють культурно-соціальні відмінності в дії. Іспанська фірма домовилася з Мексикою про продаж великої партії короків для шампанського, але мала необережність пофарбувати їх у бордовий колір, який виявився в мексиканській культурі кольором трауру – й угода зірвалася. Пітер Устинов, англійський письменник, артист, режисер, громадський діяч російського походження, описує конфлікт культур, що мав місце на зйомках англійського фільму в Італії між італійськими та англійськими робітниками, коли останні намагалися виконати в умовах чужого світу вимоги своєї культури і своєї профспілки. Проблема полягала втому, що профспілка англійських робітників наказувала їм, відповідно до культурної традиції Англії, переривати роботу на чай. От і в Італії в заздалегідь встановлені години робота переривалася для чаювання, хоча спека стояла

39 39 майже сорокаградусна, а прохолодні напої були завжди. Італійські робочі дивилися на нас з подивом. Студенти з Таїланду перестали відвідувати лекції з російської літератури. Вона на нас кричить, – сказали вони про викладачку, що говорила, відповідно до російської педагогічної традиції, голосно, чітко і ясно. Ця манера виявилася неприйнятною для студентів-тайців, які звикли до інших фонетичних і риторичних параметрів. Надзвичайно яскраво культурні відмінності проявляються в рекламі. Реклама має відповідати світогляду потенційних споживачів. Відчувши цей світогляд під час створення рекламного образу, рекламіст може розраховувати на успіх, бо рекламу сприймуть та зрозуміють. Цей світогляд, або навіть світовідчуття, має свої складові мова, магія, міфи, мистецтво, мораль, історія, культура, національна пам'ять, релігія, ставлення до життя та праці тощо. Саме ними наповнюється поняття ментальності, утому числі й поняття ментальності у рекламі. Кожному народові притаманні свої потреби, настанови, бажання у кожного народу є своя, власна душа та вдача. Кожний народ, нація, держава виробляють свою культуру, а значить, і свою рекламу. Національна реклама є суспільним продуктом та продуктом культури, отже, вона теж має свої особливості, притаманні саме цьому суспільству. Наприклад, фірма, що експортувала до Швейцарії американські посудомийні машини та рекламувала їх як автомати, що зберігають часта енергію домогосподарок для більш цікавого дозвілля, не досягла успіху саме з причин поганої адаптації реклами до національного характеру швейцарців. Провівши дослідження, фірма виявила, що швейцарки вважають своїм обов'язком працювати вдома якомога більше, щоб утримувати сім'ю в ідеальному комфорті та чистоті. Реклама таких машин викликала в швейцарок підсвідоме почуття провини. Фірма створила нову рекламу, яка

40 40 пояснювала домогосподаркам незрівнянні можливості посудомийних машин з точки зору санітарії, а це цілком вдало спрацювало. У Латинській Америці не працює реклама сигарет Мальборо ковбой, людина на коні – це представник найбіднішого населення, який може палити тільки найдешевші і тому погані сигарети. Іноді чужі культурні елементи замінюються традиційними для даної країни. Наочним прикладом є реклама чоловічих парфумів «Drakkar Noir». На європейському рекламному оголошенні була зображена оголена чоловіча рука, що тримає флакон парфумів, і жіноча рука, яка міцно стискає чоловічу. Теж оголошення в арабських країнах було змінено. Рівноправне і злегка агресивне положення жіночої руки у вихідному оголошенні не було б прийняте в арабських країнах. Там чоловіча рукав рукаві темного костюма тримає флакона жіноча рука лише трохи торкається чоловічої. Імпортні товари вимагають деякої корекції в назвах або рекламних слоганах, з урахуванням психолінгвістичних особливостей мови національних і психологічних особливостей людей, що населяють країну, куди експортується товар. Наприклад, корпорація Coca-Cola, назву якої намагаються зробити символом молодого покоління, вчинила саме так, підкоригувавши назву свого продукту в деяких країнах, з урахуванням їх національних, психологічних і мовних особливостей. Так, для мусульманського світу з'явився напій «Salam-Cola», в назві якого враховуються національні і релігійні тонкощі («Salam» у перекладі з арабської означає мир. У Китаї цей напій носить назву «Коку-Колі», що в перекладі означає щастя в роті. На смак всі ці напої абсолютно однакові, але в назві враховані певні національні, культурні та ментальні особливості. Представляючи на ринку Німеччини щипці для завивки волосся з функцією пари, менеджери не змінили назву приладу, а залишили англійську назву Mist-Stick. Знавці англійської мови чудово знають чим відрізняються

41 41 англійські слова «vapour» і «mist». Перше частіше простежується у технічних і науково-популярних текстах у значенні пара. Друге ж позначає цілу низку понять – мла, серпанок, туман, мжичка. Очевидно, що товар, який розрахований на жіночу цільову аудиторію, лише виграє від такої образності. Але насправді вийшла комічна ситуація німецькою мовою слово «mist»
означає добриво. Саме тому перекладачеві краще було зупинитися на
«vapour».
Культурний конфлікт стався у російських студентів, що вчилися за американською програмою, з викладачами з США. Помітивши, що кілька студентів списують, американські викладачі, поставили незадовільні оцінки всьому потоку, що позначало і моральний ударі великі фінансові втрати для російських студентів. Американці обурювалися тими, хто давав списати, і тими, хто не доніс негайно про це викладачам, навіть більше, ніж тими, хто списував. Ідеї не спійманий – не злодій і донощику перший батіг не мали ніякого успіху. Всі, хто здавали цей письмовий іспит, були змушені знову його здавати і знову платити гроші. Частина російських студентів, обурена цією ситуацією, відмовилася продовжувати програму. Подарунковий конфлікт часто псує ділові та особисті стосунки. Американська викладачка англійської мовив МГУ на церемонії видачі дипломів випускникам, отримавши в подарунок альбоми з російського мистецтва і російський фарфор, вручила свій прощальний подарунок – величезну коробку в красивій західної упаковці, перев'язану стрічкою. Її відкрили прямо на сцені. Уній виявився ... унітаз. Таким оригінальним, але абсолютно неприйнятним, з точки зору культури господарів, способом вона хотіла, мабуть, показати, що їй не подобається стан наших туалетів. Всі були шоковані. На наступний рік її на роботу не запросили. У нас, які в в Росії, прийнято дарувати подарунки, квіти, сувеніри набагато частіше і щедріше, ніжна Заході. Західні гості зазвичай сприймають

42 42 це не як широту душі і гостинність, а як ексцентричність, як приховуване матеріальне благополуччя (вони зовсім не такі бідні, якщо дарують такі подарунки – а їх російські партнери можуть бути набагато біднішими, ніж виглядають вони просто дотримуються вимог своєї культури) або як спробу підкупу, тобто вбачають у такій поведінці мотиви, образливі для росіян, які старалися безкорисливо. Значна кількість жестів, звуків і актів поведінки в цілому інтерпретується носіями різних культур неоднаково. Наприклад, німець подарував своєму російському другові на день народження вісім прекрасних троянд, тобто парне число троянд. Але в російській культурі парне число квітів зазвичай приносять покійним. Тому такий подарунок, відповідно доданої культурної інтерпретації, буде російській стороні щонайменше неприємний. У нас хлібом-сіллю зустрічають, а у Фінляндії буханець хліба, особливо чорного, звичайний подарунок на день народження.
Непрямий конфлікт культур при міжкультурній комунікації
На відміну від прямого, безпосереднього конфлікту культур, що виникає при реальному спілкуванні з іноземцями, такого роду контакти і конфлікти з іноземною культурою (книги, фільми, мова тощо) можна назвати непрямими, опосередкованими. У цьому випадку ми менше бачимо і усвідомлюємо культурний бар’єр, що робить його ще небезпечнішим. Так, читання іноземної літератури неминуче супроводжується знайомством з чужою культурою, і конфліктом з нею. У процесі цього конфлікту людина починає глибше усвідомлювати свою власну культуру, свій світогляд, свій підхід до життя ідо людей. Яскравий приклад конфлікту культур при сприйнятті іноземної літератури наводить американський антрополог Лора Бохеном, що переказала Гамлета Шекспіра тубільцям Західної Африки. Вони сприйняли сюжет через призму своєї культури Клавдій – молодець, що

43 43 одружився на вдові брата, такі повинна діяти хороша, культурна людина, але потрібно було це зробити негайно після смерті чоловіка і брата, а не чекати цілий місяць. Привид батька Гамлета взагалі не вклався у свідомість якщо він мертвий, то як він може ходити і говорити Полоній викликав несхвалення навіщо він заважав дочці стати коханкою сина вождя – це і честь і, головне, багато дорогих подарунків. Гамлет вбив його абсолютно правильно, у повній відповідності до мисливської культури тубільців почувши шурхіт, крикнув що, щур, А Полоній не відповів, за що і був убитий. Саме такі робить кожен мисливець в африканському лісі почувши шурхіт, гукає і, якщо немає людського відгуку, вбиває джерело шереху і, отже, небезпеки.
Питання для самоперевірки
2. Дайте визначення невербальної комунікації.
3. Поясніть, в чому полягає важливість знання основ невербальної комунікації.
4. Назвіть форми невербальної комунікації.
5. Назвіть види невербальної комунікації.
6. Визначте функції невербальної комунікації в спілкуванні.
7. Проясніть, в чому полягає проблема міжкультурної відповідності невербальних форм комунікації.
8. Поясніть, що таке конфлікт культур при міжкультурній комунікації.
9. Які бар’єри існують при міжкультурній комунікації
10. Опишіть стадії міжкультурної компетентності та фактори, що впливають на її якість.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал