Недостатньо знати, треба й застосовувати. Недостатньо хотіти, треба й робитиPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Праця неповнолітніх
Мета: дати загальне уявлення про нормативні акти, які регулюють особливості праці неповнолітніх; ознайомити з основними пільгами, які надаються законом неповнолітнім щодо робочого часу, часу на відпочинок та оплати праці; формування основних життєвих компетентностей (соціальна, полікультурна, комунікативна,
інформаційна, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності).
Тип уроку: комбінований
Література:
Підручники:
1.Наровлянський О.Д.П Правознавство (практичний курс): Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.:Грамота, 2009.- с122-165 2. Самолюк В. Філіп’єв А.Основи правознавства.- Остріг, 2006.
Посібники:

93 1. Ратушняк С.П. Практичний курс: Навчальний посібник для 9-го класу. 12- річна школа: Навчальна книга – Богдан, 2009.- 208с)
Методичні посібники:
1. Бізбіз Т.О. Усі уроки «Правознавство. Практичний курс». 9 клас./ Т.О Бізбіз,
Я.Г.Бондаренко, В.О Коваль, Л.Г. Чабан, І.А.Карп’юк . – Х.: Вид. група «Основа»,
2009. – с.97-126 2.Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144с.
3. Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза,
2006. – с. 215-222
І.Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів або підготовка школяра
до сприйняття нової теми.
Розігрування ситуації за ролями
Основні ролі:


Особи, що хочуть отримати роботу – 2учні.

Працівники, що бажають звільнитися з роботи – 2 учні.

Керівники підприємства(ті, що проводять співбесіду;ті,що підписують заяву
за власним бажанням;) -3-4 учні.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Пригадаєте казку «Буратіно». Як ви вважаєте чи є в казці приклади експлуатації дітей?
ІV. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.
Вчитель оголошує тему уроку. Після цього уроку Ви зможете:

описувати права неповнолітніх у трудових відносинах;

характеризувати особливості робочого часу та часу відпочинку неповнолітніх.
V. Вивчення нового матеріалу.
Використовуючи метод «Ажурна пилка» опрацюйте такі питання:
1.

Якою повинна бути тривалість робочого дня неповнолітніх?
2.

За яким принципом нараховують зарплату неповнолітніх?

94
3.

Які пільги мають неповнолітні щодо відпустки?
4.

Які обмеження, пов’язані з тривалістю робочого часу неповнолітніх
існують?
Використовуйте ст. 51, 187, 192,194, 195 Кодексу законів про працю.
VІ. Осмислення нових знань та умінь.
VІІ. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь на перетворюючому і
творчому рівні.
Використовуючи метод «Письмові дебати» дайте відповідь на запитання: Чому не
варто працевлаштовуватись «по-чорному»?
VІІІ. Підведення підсумків уроків.
Оцінювання навчальної діяльності учнів по завершені уроку.
ІХ. Інструктаж з домашнього завдання.
Опрацювати параграф підручника 22. Підготуйтеся до залікового уроку, повторивши параграфи 17-22підручника.
Х. Перевірка знань та умінь учнів.
1.
У трудовому праві поняття “колективний договір” і “трудовий договір”: a.
тотожні за змістом b.
поняття “колективний договір” має ширшу дію c.
поняття “трудовий договір” має ширшу дію d.
правильна відповідь відсутня
2.
За загальним правилом строк випробування для працівників становить: a.
1 місяць b.
3 місяці c.
6 місяців d.
1 рік
3.
Строк випробування для працівників, які щойно закінчили вищі навчальні заклади: a.
не повинен перевищувати 1 місяця b.
не повинен перевищувати 3 місяців c.
не повинен перевищувати 6 місяців d.
строк випробування не встановлюється

95 4.
Власник при прийнятті особи на роботу не має права вимагати: a.
документ про освіту b.
характеристику c.
довідку про стан здоров’я d.
правильна відповідь відсутня
5.
Працівник може бути звільнений власником без згоди профспілкового органу у разі: a.
незадовільних результатів випробовувального терміну b.
ліквідації підприємства c.
вчинення розкрадання майна власника d.
усі відповіді правильні
6.
Яке твердження є помилковим: a.
працівник може укласти трудовий договір лише на одному підприємстві b.
колективний договір може надати працівникам додаткові гарантії порівняно з чинним законодавством c.
за угодою між працівником та власником можуть бути встановлені інші умови праці, ніж визначені законом d.
контракт укладається лише у письмовій формі
7.
До трудової книжки не заносяться відомості про: a.
займану посаду b.
заохочення та нагороди c.
стягнення d.
період працевлаштування
8.
При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: a.
особам, в сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком b.
працівникам, які є інвалідами c.
працівникам, які проживають в даній місцевості d.
усі відповіді правильні
9.
Гаврилюк, який працював слюсарем, за трудовим розпорядком мав знаходитись на робочому місці протягом 8-годинного робочого дня. Однак він без

96 поважних причин запізнився на роботу на 2 години і без дозволу керівника покинув робоче місце за 1 годину до закінчення робочого дня. Через це Гаврилюк може бути звільнений: a.
за прогул b.
за одноразове грубе порушення трудових обов’язків c.
за виявлену невідповідність займаній посаді d.
за систематичне невиконання обов’язків, покладених на нього трудовим договором e.
не може бути звільнений
10.
Право на відпустку настає після закінчення: a.
3 місяців безперервної роботи b.
6 місяців безперервної роботи c.
11 місяців безперервної роботи d.
12 місяців безперервної роботи
11.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене, якщо з часу проступку минуло: a.
1 місяць b.
3 місяці c.
6 місяців d.
1 рік.
12.
У трудовому праві обмежена матеріальна відповідальність працівника означає, що: a.
працівник не несе відповідальності за шкоду, спричинену власнику підприємства b.
за шкоду, спричинену працівником, відповідає власник підприємства c.
за шкоду, спричинену працівником, відповідає профспілка d.
працівник несе відповідальність за шкоду в межах свого середнього заробітку.
13.
Поняття “неповний робочий час” і “скорочений робочий час”: a.
тотожні за змістом b.
поняття “неповний робочий час” ширше

97 c.
поняття “скорочений робочий час” ширше d.
поняття не збігаються.
14.
При роботі в нічний час тривалість зміни: a.
залишається такою ж, як і при роботі в денний час b.
скорочується на одну годину c.
продовжується на одну годину d.
робота у нічний час заборонена
15.
Творча відпустка надається працівникам для: a.
закінчення дисертаційних робіт b.
складання випускних іспитів c.
догляду за дитиною d.
додаткового відпочинку
16.
Працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації: a.
в кожному випадку заподіяння шкоди b.
у випадку умисного заподіяння шкоди c.
у випадку будь-якого винного заподіяння шкоди d.
працівники не несуть жодної матеріальної відповідальності.
Урок №7
Тема: Закони в житті твоєї сім’ї та твої права в трудових відносинах

Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевірити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття пов’язані з сімейним та трудовим правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних та трудових відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати основні життєві компетентності
(соціальна, полікультурна, комунікативна, інформаційна, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності).
Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь та навичок.
Література:
Підручники:
1.Наровлянський О.Д.П Правознавство (практичний курс): Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.:Грамота, 2009.- с.151-158.

98 2. Самолюк В. Філіп’єв А.Основи правознавства.- Остріг, 2006.
Посібники:
1. Ратушняк С.П. Практичний курс: Навчальний посібник для 9-го класу. 12- річна школа: Навчальна книга – Богдан, 2009.- 208с)
Методичні посібники:
1. Бізбіз Т.О. Усі уроки «Правознавство. Практичний курс». 9 клас./ Т.О Бізбіз,
Я.Г.Бондаренко, В.О Коваль, Л.Г. Чабан, І.А.Карп’юк . – Х.: Вид. група «Основа»,
2009. – с.97-126 2.Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144с.
3. Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза,
2006. – с. 215-222
І.Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів або підготовка школяра
до сприйняття нової теми.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
ІV. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.
Вчитель оголошує тему уроку. Після цього уроку Ви зможете:

узагальнити отримані на протязі теми знання;

оцінювати позитивні на негативні сторони вивченого;

пояснювати власне ставлення з поставленої проблеми.
ІV. Перевірка знань та умінь

Використовуючи метод «Прес…» порівняйте переваги та недоліки різних
систем заробітних плат.

Використовуючи метод «Письмові дебати» вискажіть «За» та «Проти»
шлюбного договору.
«Письмові дебати». Клас поділяється на дві групи і розсаджується так, щоб по одну сиділи стверджуюча сторона, а по другу – заперечуюча. Вчитель дає аркуш паперу стверджуючій стороні, і та пише свій аргумент. Потім листок передається другій стороні…Дебати тривають до тих пір, поки в однієї з груп не вичерпається аргументи чи контраргументи.

99

Використовуючи метод «Снігова куля» оцініть переваги та недоліки
заняття підприємницькою діяльністю приватним підприємцем та шляхом
створення юридичної особи.

Складіть юридичні ситуації, у яких мало би місце особисте та спільне
майно подружжя.
V. Підведення підсумків уроків.
Оцінювання навчальної діяльності учнів на уроці.
VІ. Інструктаж з домашнього завдання.
Повторити теми «Галузі права, правопорушення та юридична відповідальність».
«Правовий ерудит»
Мета:
Розширити знання з теми «Закони вжитті твоєї сім’ї» та «Твої права в трудових відносинах», зокрема, з термінології, розв’язування юридичних ситуацій, ознайомити учнів з практичним застосуванням набутих теоретичних знань з сімейного та трудового права.
Поглибити уміння і навички: орієнтування у правовому просторі; застосування юридичних понять і термінів; аналізу правових ситуацій.
Формувати правову культуру школяра; формування основних життєвих компетентностей (соціальна, полікультурна, комунікативна, інформаційна, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності).
Виховувати у школярів інтерес до правових знань.
Обладнання. Різнорівневі завдання на картках; ватмани; маркери.

Хід заняття

І. Підготовчий етап.
Вивчення теоретичного матеріалу з теми трудове та сімейне право. Напередодні гри проводиться інструктування та консультація учнів.
ІІ. Проведення гри.
Гра складається з таких раундів:

100 1.
Розминка.
2.
«Юридичний буквар».
3.
Правова естафета.
4.
«Логічні ланцюжки».
5.
Ситуації.

1.Розминка (робота в парах).
Визначте види юридичної відповідальності, які застосовуються за кожне із вказаних правопорушень:
1)
безквитковий проїзд у транспорті -
2)
несплата комунальних послуг -
3)
шкідливі викиди в атмосферу -
4)
пошкодження паркану сусідньої дачної ділянки -
5)
продаж наркотичних засобів -
6)
вбивство -
7)
розтрата матеріальних цінностей -
8)
прогул -
9)
крадіжка -
10)керування автомобілем у нетверезому стані -
Визначте види юридичної відповідальності, які застосовуються за кожне із вказаних правопорушень:
1)
запізнення на роботу -
2)
збут підроблених грошей -
3)
ухилення від сплати податків -
4)
ухилення від подачі декларації про доходи -
5)
знищення пам'ятки архітектури, що охороняється державою порушення правил пожежної безпеки -
6)
втручання у роботу суддів -
8)
поява на роботі в нетверезому стані -
9)
нецензурна лайка -
10)недотримання умов договору по виконанню підрядних робіт пошкодження

101 бібліотечної книги -
2. «Юридичний буквар». (метод незакінченого речення):

Сім’я – це …

Шлюб – це …

Дитина – це …

Усиновлення – це …

Опіка– це …

Піклування – це …

Працівник – це …

Роботодавець – це …

Безробітний – це …

Резюме – це …

Трудові відносини – це …

Трудовий договір – це …

Заробітна плата – це …

Трудова книжка – це …

Господарське товариство – це …
3.Правознавча естафета (метод «Мікрофон»)

1.3найдіть помилку в тексті:"На прохання працівників похилого віку, власник або уповноважений ним орган, повинен встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень".
2.3найдіть помилку в тексті:"Громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилось не більше року".
3.Громадянці Комаровій, яка працювала на МЗКЛ і має двох дітей 12 і 14 років, була надана за її бажанням додаткова відпустка тривалістю 5 днів з 10 грудня у четвер. Коли вона мала вийти на роботу?
4.Що єднає чоловіка, дружина якого перебувє у післяпологовій відпустці, хворобу дитини та поділ щорічної відпустки на частини?

102 5.3найдіть помилку в тексті: "Особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією допускається у випадках, визначених законом".
6.Криве дзеркало: "3арплата при здобутті утриманця".
7.Чого і чому не вистачає в списку: "Організований набір працівників, райони з особливими природними умовами, контракт, неповноліття".
8.Чого і чому не вистачає в списку: "Неповнолітні, молоді робітники після закінчення ПТУ, молоді спеціалісти після закінчення вузів, інваліди".
9.Що зайве і чому: “Батьківські права і обов’язки по вихованню дітей, право на вибір місця проживання, право на повагу до своєї індивідуальності?”
10.Що єднає особисті немайнові блага, дії, та речі?
11.Що єднає діяльність по управлінню спільним майном подружжя, прояви турботи щодо батьків та виховання дітей?
12.Що зайве і чому: “Право чоловіка і дружини на повагу до своєї індивідуальності, реалізація права на виховання дитини, вибір місця проживання?”
13.Що єднає позбавлення батьківських прав, скасування усиновлення, визнання недійсними усиновлення та шлюбу?
14.Що зайве і чому: “Вимоги про стягнення аліментів за минулий час; вимоги про розірвання шлюбу і вимоги про повернення дітей?”
15.Криве дзеркало: “Об’єкти, яким надано материнські обов’язки”.
16.Знайдіть помилку в тексті: “У разі, якщо батько змінив своє ім’я, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою”.
4. «Логічні ланцюжки» (метод «два-чотири-всі разом» )

1.
Сім’я створюється на підставі: а) опіки; б) піклування; в) спільного проживання; г) шлюбу; д) кровного споріднення; е) усиновлення.
2.
У випадку народження дитини сім’ю може створити особа, яка: а) досягла 14-и річного віку; б) незалежно від віку; в) у залежності від того чи перебуває вона у шлюбі.
3.
Основу сімейних правовідносин складають:

103 а) особисті немайнові відносини; б) майнові відносини; в) фактичні сімейні відносини.
4.
Які з нижчевказаних сімейно-правових відносин є безстроковими: а) батьківські права і обов’язки по вихованню дітей; б) право спільної сумісної власності подружжя; в) право на вибір місця проживання.
5.
Нормами Сімейного кодексу врегульовані деякі правовідносини, які виникають між громадянами і організаціями. Ці правовідносини є: а) сімейними; б) шлюбними; в) шлюбно-сімейними; г) різновидом адміністративно-правових відносин.
6.
Правоздатність у суб’єктів сімейних правовідносин виникає: а) тільки з моменту народження; б) тільки з досяганням повноліття; в) з досягненням чоловіками 18-и річного віку, а жінками 17-и річного віку; г) в окремих випадках з моменту народження, а в окремих при досягненні певного віку.
7.
Шлюбна правоздатність виникає: а) одночасно із шлюбною дієздатністю; б) з моменту народження; в) з моменту отримання паспорта.

8.
Об’єктом трудових відносин є: а) результати праці; б) жива праця; в) як результати праці так і жива праця.
9.
Сторонами трудових відносин є: а) роботодавець і працівник; б) філія підприємства і працівник; в) філія, яка наділена правом прийняття і звільнення працівників, ведення трудових книжок і працівник.

104 10.
Чинність законодавства про працю поширюється на: а) Президента України; б) суддів; в) прокурорів; г) на осіб, які проходять альтернативну службу; д) працівників міліції.
11.
Держава гарантує: а) підбір підходящої роботи працівникові; б) працевлаштування працівника; в) сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні.
12.
Колективний договір містить: а) нормативні і рекомендаційні умови; б) нормативні і зобов’язальні умови; в) зобов’язальні і рекомендаційні умови.
13.
У кооперативах і фермерських господарствах із статусом юридичних осіб, які не використовують праці осіб, що не являються їх членами: а) колективний договір обов’язково повинен бути укладений; б) укладається тільки у тому випадку, якщо до цього прагне більшість членів фермерського господарства; в) колективний договір може не укладатись.
14.
Примирна комісія розглядає і вирішує колективні трудові спори з питань: а) встановлення нових чи зміни існуючих соціально-економічних умов праці і виробничого побуту; б) укладенння чи зміни колективного договору; в) виконання колективного договору чи його окремих положень; г) порушення законодавства про працю.

6.

Ситуація (метод «Карусель» )
Задача №1
Олена Притула, яка народилася 20 січня 1986 р. та Олег Туріс, який народився 15 січня 1985 р; 20 грудня 2002 р. подали заяву про реєстрацію шлюбу в

105 державний орган реєстрації актів цивільного стану. Урочиста церемонія реєстрації була призначена на 22 січня 2003 р. Наречені з цим спочатку погодились. Однак 2 січня 2003 року Олегу стало відомо, що йому через тиждень треба терміново виїхати за кордон, оскільки він переміг у конкурсі на зайняття вакантної посади в одній із фірм. У зв’язку з цим наречені звернулися до суду з проханням про дозвіл на дострокову реєстрацію шлюбу. У суді їм запропонували з цим проханням звернутися до міськвиконкому, але там їм відмовили. Проаналізуйте ситуацію.
Виправіть помилки, якщо вони є. Чи мали право наречені на дострокову реєстрацію шлюбу?
Задача №2
Василь Сабов та Ганна Петрище, будучи двоюрідними братом і сестрою, подали заяву на реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану. Факт родства вони приховали. 10 травня 2003 р. шлюб було зареєстровано. Оскільки Ганна перейшла для проживання до Василя, то це не сподобалося його 40-а річній незаміжній сестрі Одарці, яка так само як і її брат проживала з батьками у 2-ох кімнатній квартирі. Вважаючи, що її права порушені,
25 травня Одарка звернулася з позовом до суду про визнання шлюбу недійсним.
Судове засідання відбулося аж 2 липня 2003 р. На судове засідання Ганна принесла довідку про те, що знаходиться на першому місяці вагітності і тому на підставі ч. ІІІ ст. 41 Сімейного кодексу шлюб не може бути визнаний недійсним. Одарка наполягала на тому, що шлюб може бути визнаний недійсним, оскільки на момент її звернення з позовом до суду Ганна ще не була вагітною. Вирішіть справу.
Задача №3
Громадян
Тарчинець, будучи смертельно хворим, знаходився на стаціонарному лікуванні у гематологічному відділенні Закарпатської ОКЛ. За тиждень до смерті він зареєстрував шлюб із медсестрою Ганусяк. Однак ще за місяць до реєстрації шлюбу Тарчинець склав заповіт, за яким усе своє майно він заповів старшому брату Петру. Тарчинець помер 20 липня 2003 р. о 18 год. 10 хв., а його брат Петро, повертаючись з лікарні того ж дня о 19 год. 15 хв. - під колесами автомобіля. У Тарчинця дітей і дружини (якщо не брати до уваги медсестру), а також батьків не було, однак у нього був молодший брат Юрій, який вважав, що

106 оскільки Петро спадщину не прийняв, то вона належить йому. У свою чергу Ганусяк вважала, що спадкування має відбуватися за законом, і вся спадщина має перейти їй.
Щоб ви порадили Юрію зробити для того, щоб отримати спадщину. Проаналізуйте ситуацію.
Задача №4
25-и річний вдівець Олег одружився на 17-и річній Діані. У Олега була 4- ох річна дочка Гафія, а у Діани 2-ох річний Петро. Щоб міцніше пов’язати себе сімейними стосунками Олег виявив бажання усиновити Петра, а Діана – Гафію. Чи можливе таке усиновлення? Якщо можливе, то що для цього треба зробити?
Задача №5
Слюсарі заводу ЗКЛ Малишев і Рябчук після обідньої перерви повернулися на завод. На прохідній їх зупинив начальник охорони підприємства і заявив про те, що
Малишев подає ознаки алкогольного сп'яніння, а Рябчук - ознаки наркотичного сп'яніння і через це він відстороняє їх від роботи. Це було зроблено в присутності двох вахтерів і інженера відділу кадрів. Спроба Малишева і Рябчука зв'язатися по телефону з майстром дільниці успіхом не увінчалась і тому вони образившись, пішли скаржитись у міліцію. Наступного дня, вийшовши на роботу, вони дізнались про те , що звільнені за прогул. Вважаючи такий наказ незаконним , вони звернулись до суду про поновлення на роботі. Дайте правовий аналіз ситуації.
Задача №6
В ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 м. Житомира було встановлено графік проходження обов

язкового медичного огляду працівниками школи. Вчителька Саркісова, у дні відведені для цього, огляду не пройшла. 20 березня 2001 року директор школи своїм наказом відсторонив її від роботи, оголосив догану, і зобов"язав її на протязі трьох днів пройти медогляд, однак Саркісова замість цього три дні працювала на власній земельній ділянці, а 24 березня вийшла на роботу. У відповідь на це вона знову була відсторонена від роботи і після відповідного оформлення, отримання згоди профкому, була звільнена з роботи через невідповідність займаній посаді через стан здоров

я. У наказі директора наводилось таке обгрунтування: оскільки немає медичного підтвердження про те, що Саркісова може продовжувати виконувану

107 роботу, то вона підлягає звільненню через невідповідність займаній посаді за станом здоров"я. Дайте правову оцінку діям директора.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал