Навколишнього середовищаPdf просмотр
Дата конвертації25.04.2017
Розмір63.4 Kb.

59
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Луц Т.Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”),
Гуща О.В., Очкур С.С., ст. (ВПІ НТУУ “КПІ”)

Дієвим чинником забезпечення радіаційної безпеки є дозиметричний контроль за рівнями опромінення персоналу та за рівнем радіації в навколишньому середовищі. Оцінка радіаційного стану здійснюється за допомогою приладів, які називаються дозиметр та радіометр. Дозиметр – прилад для вимірювання потужності дози випромінювання. Радіометр – прилад для вимірювання ступеню забрудненості радіоактивними речовинами.
Розглянемо найпоширеніші методи визначення радіаційного стану, на яких базується принцип дії цих типів приладів, представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Методи визначення радіаційного стану навколишнього середовища
Назва методу
Сутність
1 2
Іонізаційна камера
Здатність швидких заряджених часток викликати
іонізацію газу.
Сцинтиляційний метод
Реєстрація спалахів світла, які виникають у сцинтиляторі (люмінофорі) під дією іонізуючих випромінювань.
Радіолюмінісцентний
(фотолюмінісцентний і термолюмінесцентний) метод
Поглинання і накопичення енергії іонізуючого випромінювання спеціальними люмінесцентними детекторами з подальшим перетворенням її на люмінесцентну, інтенсивність якої пропорційна дозі
іонізуючого випромінювання і зареєструвати яку можна при термостимуляції (нагріванні), чи фотостимуляції
(опроміненні ультрафіолетовим промінням) спеціальним реєструючим приладом.
Фотохімічний метод
Здатність випромінювань викликати фотоліз галоїдного броміду срібла (AgBr).
Хімічний метод
Реєстрація необоротних хімічних змін, вироблюваних випромінюванням в речовині.
Черенковський лічильник
Реєстрація заряджених часток і γ-квантів, у якому використовується випромінювання
Черенкова-
Вавілова
Трекові детектори: камера
Вільсона, бульбашкова камера,
іскрові камери.
Візуальне спостереження слідів (треків) часток. В камері
Вільсона
як робоча речовина використовується (перенасичена) переохолоджена пара. В бульбашкових камерах в якості робочої речовини використовують перегріту рідину, що закипає при різкому зменшенні її тиску.

60 1
2
Калориметричний метод Вимірювання кількості тепла, що виділяється в детекторі при поглинанні енергії іонізуючого випромінювання і є пропорційним енергії.
Нейтронно- активаційний метод
Вимірювання наведеної радіоактивності слабких потоків нейтронів або при короткочасній дії великих потоків нейтронів, також має застосування в аварійних ситуаціях.
Біологічні методи
Оцінка реакції, яка виникає в деяких тканинах при опроміненні
їх певною дозою, наприклад, виникнення еритеми, кількість хромосомних аберацій, рівень летальності експериментальних тварин, ступінь лейкопенії та інші.
Розрахунковий
(математичний) метод
Використання у клінічній практиці (наприклад при проведенні променевої терапії і інших випадках).
Питання про радіаційну завжди актуальне, тому створюється велика кількість приладів для контролю радіаційного стану, якими могли б користуватися як науковці, так і звичайні люди, зацікавлені в особистій безпеці.
Одним з провідних науково-виробничих підприємств, які займаються створенням і виготовленням альфа-, бета-, гамма-спектрометрів, спектрометрів випромінювання людини, приладів та систем для радіаційного та технологічного контролю для АЕС (контроль теплоносія першого контуру, паспортизаторів несортованих відходів, контроль протікань парогенератора, автоматизовані системи обліку доз) та відповідного програмного забезпечення,
є «АтомКомплексПрилад» (НВП «АКП») - Research and Production Enterprice
"Atom Komplex Prylad" (RPE "AKP").
В асортименті продукції представлено великий вибір дозиметрів.
Інтерцептор - переносний ізотопний ідентифікатор-дозиметр Interceptor™ являє собою нове покоління радіаційного дозиметра (РД) та радіоізотопного
ідентифікатора (РІ) для швидкої ідентифікації радіоактивних матеріалів. Новий
Іnterceptor ™ (Інтерцептор) фірми Thermo є зразком об'єднання персонального дозиметра з можливостями ізотопної ідентифікації. Він має високу чутливість, миттєву і точну ідентифікацію, може бути обладнаний Bluetooth - бездротовим модулем для миттєвого зворотного аналізу даних експертом через стільниковий або супутниковий телефон. Він також дозволяє записувати події за допомогою вбудованої опції - цифрової камери з роздільною здатністю VGA та вбудованого мікрофона і диктофона.
Доступні чотири версії з багатьма опціями:
- Interceptor G: удосконалений гамма-пошуковик;
- Interceptor GN: удосконалений гамма + нейтронний пошуковик;
- Interceptor Gid: удосконалений гамма-пошуковик з ідентифікацією;
- Interceptor GNid-удосконалений гамма + нейтронний пошуковик з
ідентифікацією.

61
RadEye
є вимірювальним пристроєм з високими технічними характеристиками та призначений для виявлення і локалізації радіаційних джерел, вимірювання радіаційного фону в широкому діапазоні, радіаційного моніторингу, вважається пошуковим дозиметром нового покоління. Він може використовуватися прикордонниками та митниками на кордонах, військовими, співробітниками рятувальних загонів, антитерористичних груп та т.п.
Призначення приладу виявляється в наступному: вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінювань, вимірювання еквівалентної дози
(ЕД) гамма- та рентгенівського випромінювань, вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок, вимірювання часу накопичення еквівалентної дози, вимірювання реального часу. Буває трьох видів: RadEye G, RadEye G-10 , RadEye prd .
МКС-05 «ТЕРРА» - дозиметр-радіометр, призначення якого таке ж, як і у
RadEye. Щодо конструктивних особливостей, то потрібно зазначити, що даний пристрій працює на основі вбудованого гамма-, бета-чутливого лічильника
Гейгера-Мюллера та в ньому наявні п'ять незалежних вимірювальних каналів з почерговим виведенням інформації на один рідкокристалічний дисплей
МКС-05 «ТЕРРА-П» - побутовий дозиметр-радіометр, призначений для використання в побутових цілях: для контролю радіаційної чистоти житлових приміщень, будівель та споруд, предметів побуту, одягу, поверхні грунту на присадибних ділянках, транспортних засобів; для оцінки радіаційного забруднення лісових ягід та грибів, а також як наочне обладнання для навчальних закладів. Застосовується, як правило для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання; вимірювання еквівалентної дози гамма-випромінювання; оцінки поверхневого забруднення бета- радіонуклідами.
Автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю
«АСІДК-21» призначена для вимірювання індивідуального еквіваленту дози HP
(10), потужності індивідуального еквіваленту дози HP (10) гамма- випромінювання та ведення автоматизованої бази даних дозового навантаження на персонал. Система може використовуватися на об'єктах атомної енергетики, на підприємствах та установах, де проводяться роботи з джерелами гамма- випромінювання.
Дозиметр-радіометр універсальний для служб пожежної охорони «МКС-
У»
(модернізований рентгенометр ДП-5В) призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози
(ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінювання, вимірювання еквівалентної дози
(ЕД) гамма-та рентгенівського випромінювань, вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок, вимірювання часу накопичення еквівалентної дози гамма-та рентгенівського випромінювання.
Прилад забезпечує вимірювання аварійних рівнів ПЕД гамма- випромінювання в діапазоні 0,01-100 Зв/год з доставкою виносного детектора на відстань до 30 м, можливість роботи в умовах атмосферних опадів, в умовах запиленої атмосфери та при зануренні виносного детектора гамма-

62 випромінювання у воду на глибину до 0,5 м, кріплення приладу на ремені, що дозволяє оператору вільно маніпулювати руками. У приладі використовуються:
• газорозрядні гамма-детектори Гейгера-Мюллера без зворотного ходу лічильної характеристики;
• кремнієвий детектор бета-випромінювання;
• аварійний гамма-детектор типу "Селден" (сцинтилятор-фотодіод).
EPD Mk2 - електронний персональний гамма-бета дозиметр, який об'єднує в собі кращі радіологічні характеристики та передове програмне та апаратне забезпечення. EPD Mk2 підходить для використання в якості
індивідуального дозиметра або як елемента комплексної дозиметричної системи управління.
Індивідуальний дозиметр гамма-випромінення ДКС-02К «КАДМІЙ» використовується для індивідуального дозиметричного контролю на промислових підприємствах, атомних електростанціях, в науково-дослідних організаціях, радіологічних відділах; контролю радіаційного забруднення навколишнього середовища.
Harshaw 6600 автоматизований
ТЛД зчитувальний пристрій з програмним забезпеченням
WinREMS.
Повністю автоматизований, спроектований за останнім словом техніки для реєстрації показань термолюмінесцентний наручних дозиметрів, дозиметрів для вимірювання фонового випромінювання і дозиметрів для вимірювання дози опромінення всього тіла.Середня пропускна здатність приладу (касета якого вміщує до 200
ТЛД детекторів або утримувачів з дозиметрами) поєднується з перевагами безконтактного нагрівання, що дозволяє отримувати точні та відтворювані результати вимірювань з мінімальним втручанням оператора.
Залежно від конфігурації системи, пристрій моделі 6600 може зчитувати показання дозиметрів наступних типів:
• ТЛД детекторів персоналу для вимірювання доз опромінення всього тіла, що вміщають до чотирьох ТЛ елементів у розрахунку на кожний детектор;
• детекторів для вимірювання інтенсивності фонового випромінювання, що вміщають до чотирьох ТЛ елементів у розрахунку на кожний детектор;
• наручних дозиметрів системи EXT-RAD (Chip-strate ™), що вставляються в тримачі;
• наручних дозиметрів системи DXT-RAD (Ringlet ™).
Система складається з двох основних компонентів - власне ТЛД пристрою, що зчитує, та резидентного програмного забезпечення WinREMS
(системи оцінки та контролю радіологічної інформації в операційному середовищі Windows) для персонального комп'ютера, з'єднаного зі зчитуючим пристроєм через послідовний порт зв'язку.
Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21 призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінювань, вимірювання еквівалентної дози
(ЕД) гамма- та рентгенівського випромінювання, використовується на об'єктах атомної енергетики, у фізичних лабораторіях, в установах охорони здоров'я, як

63 електронний прямо вказуючий дозиметр для автоматизованих систем
індивідуального дозового контролю, а також як автономний прилад.
РКС-01
«СТОРА-ТУ» радіометр-дозиметр гама-бета-випромінювань призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма- та рентгенівського випромінювання; вимірювання еквівалентної дози гамма- та рентгенівського випромінювання; вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок; програмування порогових рівнів спрацювання звукової сигналізації по потужності дози, дози та щільності потоку бета-частинок; вимірювання часу накопичення еквівалентної дози; вимірювання реального часу.
РКС-01
«СТОРА» радіометр-дозиметр гама-, бета-випромінювань призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінювання, вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок, вимірювання реального часу. Рекомендований Науково- методичною Радою Міністерства освіти України до використання у навчально- виховному процесі загальноосвітніх шкіл.
Даний прилад має наступні сертифікати:
• Номер у Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки № У720-96 від 4 лютого 1998р;
• Гігієнічний висновок Державної санітарно-гігієнічної експертизи № В-
7.02/27 від 04 листопада 1999р.
Корпорацією Термо Електрон було запатентовано функцію NBR (НБА)
(Корекція на природний фон).
Метод NBR був розроблений для забезпечення швидкого визначення того, чи флуктуація (зміна) фону викликана природними радіонуклідами, або штучними джерелами, створеними людиною (наприклад - радіоактивне джерело).
Наявність функції в приладі дозволяє виявити джерело за дуже короткий час (кілька секунд) оператором з початковою підготовкою. При зміні фону в результаті появи природних радіонуклідів на моніторі горить зелена лампочка, при зміні фону від штучних радіонуклідів - спалахує червона лампочка. При цьому про перевищення граничного рівня фону сигналізує звуковий сигнал в будь-якому випадку.
За допомогою функції NBR радіометр може точно визначати штучні бета- та гамма-джерела в контейнерах по флуктуації фону.
На сьогодні Україна по праву входить до десятки світових лідерів по виробництву різноманітних засобів контролю та моніторингу радіаційного стану навколишнього середовища. Чималий вибір дозиметрів на українському ринку не перешкоджає підприємствам, які займаються їх виготовленням, розробляти нові, більш універсальні моделі, постійно удосконалювати вже
існуючи, що зумовлено вимогами сьогодення як в Україні, так і по всьому світі.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал