Навчально науковий юридичний інститут кафедра кримінального права І процесу ЗатверджуюСторінка1/4
Дата конвертації26.02.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
НАВЧАЛЬНО_НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра кримінального права і процесу
Затверджую

Зав. кафедри ________ _____________

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.

 

 

ТИПОВІ ТЕСТИ


з дисципліни «Кримінальне право»

 

  

 

  

Розроблені _к.ю.н., доцент Катеринчук К.В.
1. Що таке кримінальне право України як галузь права?

а) кримінальне право – це система юридичних норм, встановлених парламентом, які визначають систему і види покарань, які можуть бути призначені особам, що вчинили злочин;

б) кримінальне право – це сукупність кримінально-правових поглядів, ідей, понять, теорій про злочин та покарання;

в) кримінальне право – це сукупність правових норм, які визначають підстави та принципи кримінальної відповідальності, встановлюють які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання можуть бути призначені особам, які їх вчинили, та підстави і умови звільнення від кримінальної відповідальності і покарання;

г) кримінальне право – це система юридичних норм, встановлених парламентом, які визначають відповідальність та покарання, які можуть бути призначені особам, що вчинили злочин;

д) кримінальне право – це система правових норм, встановлених народом України, що визначають які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання можуть бути призначені особам, які їх вчинили.2. Що є предметом кримінального права?

а) предметом кримінального права є злочин та покарання;

б) предметом кримінального права є відносини, які виникають до вчинення злочину;

в) предметом кримінального права є відносини, які виникають в результаті застосування відповідного покарання за злочин;

г) предметом кримінального права є відносини, які виникають в результаті вчинення злочину і подальшого застосування відповідного покарання за його вчинення;

д) предметом кримінального права є відповідальність за злочини.3. Між ким виникають кримінально-правові відносини у результаті дії кримінально-правової норми?

а) між злочинцем та потерпілим;

б) між державою та потерпілим;

в) між державою і особою, яка вчинила злочин;

г) між злочинцем, потерпілим та державою;

д) між юридичними особами.4. Що складає зміст кримінально-правових відносин?

а) обов'язки злочинця;

б) права та обов’язки потерпілої сторони;

в) сукупність прав і обов'язків суб'єктів злочину;

г) права та обов’язки держави;

д) сукупність прав і обов'язків суб'єктів відносин.5. Яке із всіх завдань кримінального права є найбільш пріоритетним

за чинним КК?

а) державна безпека, охорона лише особистих благ людини;

б) охорона прав і свобод людини і громадянина;

в) охорона державної власності та конституційних прав громадян;

г) охорона довкілля;

д) охорона миру та безпеки людства.6. П. був звільнений судом від кримінальної відповідальності у зв’язку

з примиренням з потерпілим (ст. 46 КК). Яка функція кримінального права

була здійснена?

а) охоронна;

б) профілактична;

в) правофіксуюча;

г) виховна;

д) регулятивна.7. Що може бути віднесено до предмету науки кримінального права?

а) дослідження чинного кримінального права, а також практики його застосування;

б) дослідження чинного кримінального права та шляхів попередження злочинності;

в) дослідження положень майбутнього закону про кримінальну відповідальність та вивчення особи злочинця;

г) дослідження положень різного законодавства та теорії покарання;

д) вивчення тенденцій розвитку кримінальної юстиції.8. Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявляється у тому:

а) така особа повинна визнати власну вину у вчиненні злочину;

б) така особа не може бути покарана за один і той самий злочин двічі;

в) кожній особі, в протиправних діяннях якої є склад злочину, слід призначити покарання;

г) така особа може бути покарана;

д) кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності.9. Л. був звільнений від кримінальної відповідальності в зв’язку з дійовим каяттям. Який принцип кримінального права знайшов реалізацію в даній ситуації?

а) принцип законодавчого визначення злочину;

б) принцип невідворотності відповідальності;

в) принцип гуманізму;

г) принцип справедливості;

д) принцип законності.10. За КК України 2001 р. законодавець відмовився від криміналізації такої дії, як спекуляція. Яким принципом кримінального права керувався законодавець при декриміналізації цього злочину?

а) принципом економії кримінально-правових репресій;

б) принципом стабільності кримінального закону;

в) принципом законодавчого визначення злочину;

г) принципом гуманізму;

д) принципом законності.11. З чого складається Особлива частина кримінального права?

а) з норм про кримінальну відповідальність за всі види злочинів та Прикінцевих положень;

б) з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю, Переліку майна, що не підлягає конфіскації та Прикінцевих і перехідних положень;

в) з норм, що визначають, які діяння є злочинами та які покарання передбачені за їх вчинення;

г) з норм загального та особливого характеру боротьби зі злочинністю;

д) з норм про кримінальну відповідальність за окремі види злочинів.12. Поняття «кримінальна відповідальність»:

а) визначено в Кримінальному кодексі України;

б) визначено в Кримінально-процесуальному кодексі України;

в) визначено в законі України «Про міліцію»;

г) визначено в законі України «Про прокуратуру»;

д) законодавчо не визначено.13. Позитивна кримінальна відповідальність – це:

а) обов’язок особи, визначений нормами Кримінального кодексу

України, не вчиняти злочинів та відповідна цьому поведінка особи;

б) обов’язок особи, покладений на неї трудовим колективом, не вчиняти злочинів;

в) обов’язок особи, визначений сімейною традицією, не вчиняти злочинів та відповідна цьому поведінка особи;

г) обов’язок особи, визначений її сумлінням, не вчиняти злочинів та відповідна цьому поведінка особи;

д) обов’язок особи, покладений на неї угодою про працю, не вчиняти злочинів та відповідна цьому поведінка особи.

14. Негативна кримінальна відповідальність – це:

а) обов’язок особи, яка вчинила злочин, перетерпіти передбачені Кримінальним кодексом України заходи реагування;

б) бажання особи, яка вчинила злочин, зазнати на собі заходів кримінально-правового реагування;

в) це лише факт засудження особи до позбавлення волі;

г) це лише факт перебування особи в місцях позбавлення волі;

д) це лише факт порушення кримінальної справи.15. Вичерпний перелік об’єктивних ознак негативної кримінальної відповідальності – це:

а) вчинення особою злочину;

б) наявність кримінально-правової заборони, складу злочину в діянні особи та факту перетерпіння нею заходів, передбачених Кримінальним кодексом України;

в) наявність кримінально-правової заборони та факту вчинення злочину;

г) факт вчинення злочину і перетерпіння особою заходів, передбачених Кримінальним кодексом України;

д) наявність кримінально-правової заборони, вчинення злочину і перетерпіння особою заходів, передбачених Кримінальним кодексом України.16. Початок негативної кримінальної відповідальності:

а) з моменту наміру вчини ти злочин;

б) з моменту відмови особи від пропозиції вчинити злочин;

в) з моменту вчинення діяння, що містить склад злочину;

г) з моменту, коли особа впевнилась в успіху задуманого злочину;

д) з моменту, коли особа ознайомилась з Кримінальним кодексом України.17. Повне завершення негативної кримінальної відповідальності пов’язується:

а) із щирим каяттям особи, що вчинила злочин;

б) із настанням можливості працевлаштування особи, що вчинила злочин;

в) із можливістю обрання постійного місця проживання особи, що вчинила злочин;

г) із можливістю сплатити заподіяні злочином збитки;

д) із фактом погашення або зняття судимості за вчинений злочин.18. Які із правових відносин «супроводжують» негативну кримінальну відповідальність протягом всього терміну її реалізації:

а) кримінально-процесуальні відносини;

б) кримінально-виконавчі відносини;

в) кримінологічні відносини;

г) кримінально-правові відносини;

д) сукупність названих.19. Що є фактичною підставою кримінальної відповідальності?:

а) вказівка Кримінального кодексу України про те, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину;

б) вирок суду;

в) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину;

г) постанова про обрання запобіжного заходу;

д) згода особи, що вчинила злочин.20. Що є правовою підставою кримінальної відповідальності?:

а) положення Кримінального кодексу України про те, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину;

б) постанова про порушення кримінальної справи;

в) обвинувальний висновок;

г) конституційне положення просо те, що незнання закону не звільняє

від кримінальної відповідальності;

д) заява потерпілого.

21. Суб’єктом відносин негативної кримінальної відповідальності є:

а) керівник установи, де особа, що вчинила злочин, працювала;

б) дружина особи, що вчинила злочин;

в) стороння особа, яка була присутня в залі судового засідання під час розгляду кримінальної справи;

г) начальник відділу кадрів установи, де працювала особа, що вчинила злочин, котрий готував на цю особу характеристику;

д) особа, яка вчинила злочин.22. Закон про кримінальну відповідальність в широкому розумінні це:

а) система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права;

б) система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми різних галузей права;

в) система положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права;

г) система національних законодавчих актів України, що містять норми кримінального права;

д) система національних законодавчих актів України, що містять норми різних галузей права.23. Завданням чинного закону про кримінальну відповідальність є:

а) охорона життя, здоров'я людини як найвищої соціальної цінності, суспільного ладу України, її політичної та економічної систем, власності й усього правопорядку від злочинних посягань;

б) правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам;

в) виховний та превентивний вплив на осіб, засуджених за вчинення злочину, а також на інших громадян;

г) охорона життя та здоров'я людини;

д) правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля.24. Диспозиції в кримінально-правових нормах Особливої частини КК

описують:

а) умови, за яких застосовуються кримінально-правові норми;

б) правила кваліфікації злочинів;

в) визначення покарання;

г) форми засудження особи;

д) стандарти забороненої (злочинної) поведінки певного виду.25. Які є види диспозицій?

а) проста, описова, складна та диференційована;

б) проста, описова, відсильна та бланкетна;

в) відсильна, описова, бланкетна та диференційована;

г) проста, конкретна, відсильна та описова;

д) описова, відсильна та банкетна.26. Які види санкцій, передбачені в чинному законі про кримінальну відповідальність?

а) альтернативні та невизначені;

б) відносно та абсолютно визначені;

в) відносно визначені та альтернативні;

г) структурні та системні;

д) описові та бланкетні.27. На які види поділяється тлумачення норм кримінального права за суб’єктом?

а) президентське, парламентське та прем'єрське;

б) судове, доктринальне, виконавче;

в) офіційне, доктринальне, слідче;

г) граматичне та історичне;

д) доктринальне, судове, офіційне.28. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність за обсягом кола суспільно небезпечних діянь може поділятися на такі види:

а) порівняльне, обмежене та буквальне;

б) буквальне, поширювальне та обмежувальне;

в) порівняльне, буквальне та систематичне;

г) обмежене, філологічне та буквальне;

д) компаративне, історичне та доктринальне.29. У грудні 2006 р. К. вчинив крадіжку на суму 580 грн. Слідчим міліції була порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 185 КК. У січні 2007 р. справа була закрита, у зв’язку з тим, що мінімальна вартість викраденого майна повинна була становити вже більше 600 грн. Чи правильно вирішена справа?

а) ні;


б) так;

в) так, у відповідності зі зворотною дією закону про кримінальну відповідальність у часі;

г) ні, бо це порушує права потерпілої особи;

д) так, у відповідності з потребами правоохоронних органів.30. Громадянин України вчинив крадіжку в іноземній державі. Він був затриманий в м. Житомир і притягнутий до відповідальності за крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК). Який принцип дії закону про кримінальну відповідальність у просторі був застосований?

а) універсальний;

б) спеціальний;

в) територіальний;

г) ультраактивний;

д) громадянства.31. Іноземний громадянин І. порушив правила безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті пішохода в м. Ялта. Він був затриманий і притягнутий до відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК). Який принцип дії закону про кримінальну відповідальність у просторі був застосований?

а) космополітичний;

б) територіальний;

в) національний;

г) реальний;

д) екстрадиції.32. К. разом із іншими особами 20 серпня 2001 року вчинив бандитський напад на інкасаторську машину. 28 серпня 2001 року його було затримано. Слідчий кваліфікував його дії як бандитизм (ст. 69 КК). За новим КК такі дії передбачені ст. 257, при цьому вид та розмір покарання не змінилися у порівнянні з КК 1960 року. За яким законом буде притягатися особа до відповідальності?

а) за законом про кримінальну відповідальність, який діє на момент досудового слідства;

б) за законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння;

в) за законом про кримінальну відповідальність, який буде діяти на час передачі матеріалів справи до суду;

г) за законом про кримінальну відповідальність, який буде діяти на час передачі матеріалів справи до прокуратури;

д) за законом про кримінальну відповідальність, який діяв під час призначення покарання.33. Що відноситься, згідно вітчизняного законодавства, до території України?

а) український риболовний сейнер в порту Мурманська;

б) військовий український крейсер в порту Сан-Франциско;

в) цивільний “ТУ-154», приписаний до аеропорту Жуляни (м. Київ), що знаходиться на аеродромі біля Лондону;

г) цивільний літак, приписаний до аеропорту Бориспіль, що знаходиться у повітряному просторі над територією Російської Федерації;

д) український танкер поблизу Турції.34. Іноземні громадяни в м. Дрезден захопили заручників і на автомобілі направлялись до Росії. В Україні їх було затримано. Чи буде цей злочин (захоплення заручників) визнаватися вчиненим на території України?

а) так, якщо тільки правоохоронні органи Німеччини не будуть вимагати повернення цих осіб;

б) ні;

в) так, якщо вони погодяться відбувати покарання в Україні;г) ні, бо вони не згодні відбувати покарання в Україні;

д) так.
Змістовний модуль 2.1. Законодавство України злочином визнає:

а) визначене законом України суспільно небезпечне діяння, яке посягає на права та законні інтереси особи;

б) суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом, яке вчиняється винно суб’єктом злочину і є караним;

в) суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння вчинене особою;

г) будь-яке винне діяння особи, передбачене законом про кримінальну відповідальність;

д) передбачене законом про кримінальну відповідальність суспільно-небезпечне, винне діяння, вчинене суб’єктом злочину.2. Суспільна небезпечність діяння полягає в тому, що…

а) діяння причиняє матеріальну чи фізичну шкоду потерпілим;

б) діяння заподіює реальну шкоду суспільним відносинам, що охороняються законом про кримінальну відповідальність;

в) діяння заподіює істотну шкоду відносинам, що охороняються законом, про кримінальну відповідальність або містить у собі реальну можливість заподіяння істотної шкоди;

г) діяння може завдати матеріальної і фізичної шкоди суспільним відносинам, що хороняються законом про кримінальну відповідальність;

д) діяння завдає будь-якої шкоди суспільним відносинам, що охороняються законом про кримінальну відповідальність.3. Термін “бездіяльність» означає:

а) що особа, яка вчиняє злочин, не передбачає шкідливість своєї поведінки;

б) утримання особи від виконання покладених на неї обов’язків при можливості їх виконати;

в) утримання особи від будь-яких дій, які вона могла виконати;

г) невиконання особою своїх обов’язків;

д) особа, яка вчинила злочин байдуже ставилась до його наслідків.4. Караність злочину означає:

а) що за цей злочин може бути призначено покарання;

б) що покарання призначається обов’язково;

в) що покаранню підлягають лише осудні особи;

г) що покарання призначається за будь-яких обставин;

д) що покарання підлягають лише осудні особи, які досягли на момент

вчинення злочину встановленого законом віку.

5. Малозначним діяння буде визнане тоді:

а) коли воно не заподіяло істотну шкоду фізичним та юридичним особам, суспільству, державі;

б) коли істотна шкода правоохоронюваним інтересам не заподіяна і не могла бути заподіяна;

в) коли шкода, яка могла бути заподіяна, не сталася під впливом непереборної сили;

г) коли заподіяна шкода була відшкодована винною особою;

д) коли заподіяна шкода є меншою ніж та, яку бажала завдати винна особа.6. За формою вини злочини поділяються на:

а) умисні та необережні;

б) умисні та самовпевнені;

в) умисні та неумисні;

г) умисні та необачні;

д) самовпевнені та необережні.7. Особливо тяжким визнається злочин, за який передбачене покарання

а) довічне позбавлення волі;

б) більше 10 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі;

в) більше 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі;

г) від 5 до 10 років позбавлення волі;

д) тільки довічне позбавлення волі.8. Чи слід притягати до кримінальної відповідальності 10-річну особу,

яка вчинила крадіжку майна в особливо великих розмірах?

а) так, бо діяння є суспільно небезпечним;

б) так, бо діяння є протиправним;

в) ні, бо діяння малозначне через вік особи;

г) ні, бо діяння вчинене особою, яка не є суб’єктом злочину;

д) ні, бо вік особи свідчить, що вона вчинила це діяння неумисно.9. Поняття “діяння» охоплює:

а) дію і бездіяльність;

б) дію, бездіяльність, наслідки;

в) дію, бездіяльність, наслідки, причинний зв’язок;

г) дію та наслідки;

д) дію, бездіяльність, час і місце вчинення злочину.10. Протиправність діяння означає:

а) що застосування закону про кримінальну відповідальність можливе за аналогією;

б) що застосування закону про кримінальну відповідальність неможливе у випадку заподіяння значної шкоди;

в) що застосування закону про кримінальну відповідальність можлива тільки у випадках спеціально передбачених у Особливій частині КК України;

г) що застосування закону про кримінальну відповідальність можливо у випадку, коли діяння створює загрозу завдання значної шкоди;

д) коли діяння вчинено умисно або з необережності.11. У чому головна відмінність злочину від інших правопорушень?

а) у характері суспільної небезпечності;

б) у ступені суспільної небезпечності;

в) у характері протиправності або юридичних наслідках;

г) у формі вини;

д) у знаряддях та засобах.12.Що таке склад злочину?

а) це сукупність ознак, за допомогою яких можна злочин відрізнити від інших правопорушень;

б) це суспільно небезпечне діяння, яке передбачене кримінальним законом є винним і караним;

в) це сукупність встановлених законом про кримінальну відповідальність об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин;

г) це суспільно небезпечне діяння, шкідливі наслідки та причинний зв’язок між діянням та наслідками;

д) це сукупність, встановлених законом про кримінальну відповідальність об’єктивних ознак, які характеризують суспільно небезпечні діяння як злочин.13.Назвіть елементи складу злочину.

а) Об’єктивна сторона, предмет злочину, діяння (дія чи бездіяльність), суб’єкт злочину;

б) об’єктивна сторона, об’єкт, суб’єкт злочину, суб’єктивна сторона;

в) об’єкт, об’єктивна сторона, мотив, мета злочину;

г) об’єкт, суб’єкт злочину, знаряддя та засоби вчинення злочину; д) об’єкт, об’єктивна сторона злочину, особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, вина.

14.Назвіть підстави кримінальної відповідальності.

а) кримінальній відповідальності підлягає особа, що вчинила протиправне діяння;

б) кримінальній відповідальності підлягає особа, що вчинила суспільно небезпечне діяння, яке містить склад злочину;

в) кримінальній відповідальності підлягає особа, що вчинила умисно чи необережно будь-яке протиправне діяння;

г) кримінальній відповідальності підлягає особа, що вчинила суспільно-небезпечне діяння, яке містить склад злочину;

д) все вищевказане.15. Які ознаки є обов’язковими для всіх складів злочинів?

а) всі об’єктивні та суб’єктивні ознаки;

б) ознаки об’єкту, предмет злочину, мотив, мета, осудність, фізична особа;

в) ознаки об’єкту, вік, осудність, фізична особа, мотив, мета, місце, час.

г) ознаки об’єкту, дія чи бездіяльність, фізична особа, вік та осудність, вина;

д) прості та складні.16. Яке співвідношення між злочином і складом злочину?

а) поняття «злочин» характеризує соціальну сутність кримінального-карного діяння, а склад злочину розкриває його юридичну структуру, його необхідні властивості;

б) поняття «злочин» і «склад злочину» – тотожні, бо характеризують діяння, яке об’єктивно має властивість суспільної небезпеки;

в) злочин – це скоєне в реальному житті суспільно-небезпечне, винне, протиправне і карне діяння, а склад злочину це процесуальна форма закріплення злочину;

г) злочин – поняття кримінального права, а склад злочину – поняття кримінологічного характеру;

д) поняття злочину характеризує діяння, а склад злочину – особу, яка вчинила це діяння.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал