Навчально-методичний посібник навчального курсу за вибором для 8 (9) класів знз міністерство освіти І науки УкраїниPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.78 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5

МИ ОБИРАЄМО ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
навчального курсу за вибором
для 8 (9) класів ЗНЗ
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання ТОВ Друкарня Вольф – 2014
Розроблено за підтримки Благодійної організації
«Центр споживчих ініціатив,
ПАТ «Бель Шостка Україна»

2 3
УДК 373.5.091.214.18-027.556:613.2](076.53)
ББК 74.265.123 3-46
Видано за рахунок коштів технічної допомоги. Продаж заборонено.
Автори: Довгань А. І.,канд.геогр.наук, доцент, Овчарук О. В, канд.пед.наук, с.н.с.,
Пужайчереда Л. М.
Загальна редакція Овчарук О. В, канд.пед.наук, с.н.с.
Рецензенти: Ващенко Л.М., доктор пед..наук, проф., Пліш І.В., канд.пед.наук.
Відповідальні за випуск Семенова Т.О.
Схвалено рішенням Вченої ради Інституту інформаційних технологій і
засобів навчання НАПН України (Протокол № 9 від 28 листопада 2013 р.)
Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах Комісією
з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (Лист Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 29.05.2014 № 14.1/12–Г-767)
Ми обираємо здорове харчування: Навч.-метод. посіб. навч. курсу за вибором для 8
(9) кл.[ Довгань А. І, Овчарук О. В, Пужайчереда Л. М. За заг.ред. Овчарук О. В. – К.
: (ТОВ Друкарня Вольф. - 2014. – (110) с.
ISBN
Навчально-методичний посібник з основ раціонального харчування складається з програми, календарно-тематичного планування, які можуть слугувати основою проведення уроків з основ здорового харчування в рамках курсу за вибором у 8(9) класах загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні матеріали містять інформаційні матеріали для вчителя та учнів, вміщують приклади уроків, завдання для учнів. Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів. Може бути використаний для підготовки студентів педагогічних ВНЗ та в системі післядипломної педагогічної освіти. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена у будь-якому вигляді і будь-якими засобами без попередньої згоди БО Центр споживчих ініціатив та МОНУ (Україна)
3-46
© Довгань А.І., Овчарук О.В., Пужайчереда Л.М., 2014
© Міністерство освіти і науки України, 2014
© Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2014
© БО Центр споживчих ініціатив, 2014
© ТОВ Друкарня Вольф, 2014
ЗМІСТ
Передмова ..................................................................................... Пояснювальна записка ................................................................ Програма навчального курсу за вибором для 8 (9) класів ЗНЗ Ми обираємо здорове харчування
Календарно-тематичне планування ......................................... 10
Навчально-методичні матеріали до уроків .............................. Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини ...... Тема 2. Піраміда харчування. Тема 3. Харчові уподобання та звички .................................... Тема 4. Справжній майстер-шеф............................................... Тема 5. Правила споживача. Тема 6. Етикет харчування. Список рекомендованих джерел ............................................. 108

4 5
НАПН України з Благодійною організацією Центр споживчих ініціатив та ПАТ «Бель Шостка Україна, має наметі популяризацію здорового способу життя школярів, зокрема, раціонального харчування, впровадження у зміст освіти знань про здорове харчування, сприяння формуванню споживчої культури в учнів, батьків та вчителів. Навчальний курс Ми обираємо здорове харчування для 8 (9) класів ЗНЗ розроблено з метою формування в учнів свідомого ставлення до свого раціону харчування, сприяння формування свідомого споживчого вибору, безпечної поведінки у інформаційному просторів якому відбувається інтенсивне просування різноманітних споживчих товарів та послуг. Автори сподіваються, що інформація, подана уданому навчально-методичному посібнику, сприятиме прискоренню процесів, що наближатимуть Україну до європейських стандартів життя та споживання, вихованню свідомих та здорових громадян нашої держави.
Бажаємо успіхів у роботі та навчанні
ПЕРЕДМОВА
Шановні друзі!
Важливим фактором впровадження формування культури здорового харчування є стратегія держави щодо здоров’я дитини як підґрунтя здорової нації, яка послідовно здійснюється в системі освіти. Питання поінформованості школярів, їх батьків та педагогічної громадськості з питань здорового харчування тісно пов’язано сьогодні з сучасними уявленнями прохарчування, значним впливом на споживчий вибір засобів масової інформації, серед якої – зовнішня реклама, реклама на телебаченні та інформація, що міститься у мережі Інтернет. У сучасному світі, покладаючись на рекламу продуктів харчування, школярі та батьки нерідко опиняються перед складним вибором й, іноді, роблять його не на користь натуральних продуктів. Питання вибору продуктів, які діти, підлітки споживають щодня, є визначальним для здоров’я. Педагоги повинні якомога змістовніше знайомити школярів з основами здорового харчування і, таким чином, сприяти їх повноцінному фізичному розвитку та готувати до життя в умовах ринкової економіки.
Сучасній молоді необхідно мати уявлення про здорове харчування, вміти здійснювати свідомий вибір продуктів харчування, бути компетентними у сфері споживчих товарів, бути обізнаними в питаннях здорового способу життя. Впровадження знань з основ здорового харчування в освітній процес є відповіддю на виклики сучасності, сприянням гармонійному фізичному та психічному розвитку дитини та підлітка, соціальній адаптації школярів. Таке навчання повинно розпочинатися з молодшого шкільного віку та продовжуватись у середній та старшій школі.
Проект «Здоров’я дитини – здорове харчування, що реалізується в рамках співпраці Інституту інформаційних технологій
Передмова
Ми обираємо здорове харчування

6 раціонального їх вибору. Вибір продуктів, які учні споживають щодня, важливий як для батьків, такі для педагогів і в цьому питанні школа покликана знайомити школярів з основами здорового харчування і, таким чином підготувати їх до життя в сучасних ринкових умовах. Навчальний курс для учнів 8 (9) класів Ми обираємо – здорове харчування, що побудований на практичних життєвих ситуаціях, покликаний виконати вищезазначені завдання.
Навчально-методичний посібник з курсу Ми обираємо здорове харчування є логічним продовженням навчального курсу
«Здоров’я дитини – здорове харчування у 3-4 та 5-7 класах
ЗНЗ та становлять повний комплект навчально-методичного забезпечення з питань здорового харчування в рамках курсу за вибором для основної школи.
Курс за вибором розрахований на 17 навчальних годину або 9 класі.
Метою курсу за вибором є ознайомлення школярів із загальними підходами до раціонального харчування, формування раціонального способу мислення, вміння робити свідомий споживчий вибір та формування культури здорового харчування.
Завдання курсу за вибором:
• навчити учнів розпізнавати корисні та некорисні продукти;
• навчити учнів користуватися інформацією щодо термінів придатності продуктів харчування, термінів та умов споживання і зберігання продуктів;
• формувати вміння знаходити та аналізувати інформацію щодо продуктів харчування;
• навчити учнів робити висновок про набір страв для здорового харчування;
• навчити робити висновок про роль здорового харчування вжитті людини;
• формувати навички збереження здоров’я під час споживання продуктів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
(Кількість годин – 17)
Впровадження знань про здорове раціональне харчування є важливою складовою освіти у наш час.
Сучасній людині, безумовно, необхідно знати основи споживання здорової їжі, вміти робити вибір серед широкого спектру продуктів, мати знання та компетентності у сфері споживчих товарів та основ здорової поведінки.
Організація системи споживчого виховання та навчання школярів ґрунтується на сучасному міжнародному та українському законодавстві Декларації ООН Керівні принципи для захисту споживачів, Законі України Про захист прав споживачів, Законі України Про рекламу, Постанові Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 14 Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-
2011 роки, Указі Президента України Про Національну доктрину розвитку освітив Україні (Національна доктрина розвитку освітив Україні 17/14/2002); Постанові Президії Академії педагогічних наук України Про концепцію громадянського виховання дітей та молоді, Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи Про освіту споживача у школах, Концепції споживчої освіти (2008 р.).
Даний курс за вибором створено в контексті свідомого підходу суспільства до основ споживання та концепції споживчої освіти, що була розроблена в Україні (2008). Споживча освіта реалізується шляхом формування раціональної та свідомої споживчої поведінки і є одним з актуальних завдань системи освітив Україні. Важливим завданням школи у контексті здорового споживання є формування основ раціонального харчування. Адже сьогодні учні та батьки нерідко опиняються перед складним вибором не на користь натуральних продуктів,
Пояснювальна записка
Ми обираємо здорове харчування

8 Курс, що пропонується, укладено та систематизовано, як наскрізний, його також можна вивчати окремо у такій тематичні послідовності:
• Харчування – основа життя і діяльності людини;
• Піраміда харчування;
• Харчові уподобання та звички;
• Справжній майстер-шеф;
• Правила споживача;
• Етикет харчування.
Автори навчально-методичного комплекту рекомендують використовувати різні форми й методи навчання навчальні ігри, практикуми, екскурсії, бесіди, вікторини, конкурси.
Кожен тематичний блоку посібнику для вчителя вміщує інформацію щодо тем, які є предметом вивчення та допомагає з’ясувати ключові поняття, ознайомитись з особливостями проведення уроку, виконання завдань.
Важливим автори курсу вважають відхід від традиційних форм оцінювання навчальних досягнень учнів. Перевірку вмінь учнів використовувати набуті знання, навички та компетентності можна здійснювати під час виконання практичних завдань, досліджень, реалізацію учнівських проектів, через ставлення школярів до питань здорового харчування. Представлені у навчально-методичному посібнику матеріали, надають можливості для формування громадянської позиції учня щодо раціонального вибору, реалізації споживчих прав, культури раціонального харчування та свідомого споживання через моделювання реальних життєвих ситуацій.
Бажаємо успіхів у реалізації завдань курсу Ми обираємо здорове харчування»!
• формувати навички та компетентності свідомої споживчої поведінки та культури здорового харчування сприяти розумінню значення для здоров’я людини раціону харчування, якості продуктів, їх кількості та режиму прийому їжі.
Представлені матеріали надають широкі можливості для інтелектуального розвитку дитини, формування її громадянської позиції щодо раціонального вибору, реалізації споживчих прав, культури раціонального харчування та свідомого споживання через моделювання реальних життєвих ситуацій.
Навчати школярів основам здорового раціонального харчування пропонується такими шляхами:
• через впровадження окремого курсу за вибором Ми обираємо здорове харчування»;
• шляхом інтеграції споживчих знань в сфері раціонального харчування у зміст різних предметів;
• шляхом впровадження основ раціонального харчування у зміст позакласної та позашкільної освіти, для проведення виховних заходів та роботи з батьками.
Добираючи матеріали навчально-методичного посібника, автори сподівалися, що він стане у нагоді всім, хто зацікавиться даною тематикою, сприятиме набуттю здоров’язбережувальних компетентностей учнями, допоможе навчитись робити свідомий споживчий вибір.
Пропонований курс має можливості здійснення міжпред- метних зв’язків з іншими курсами основами здоров’я, фізичною культурою, основами безпеки життєдіяльності тощо. Він може стати окремим навчальним модулем, доповнюючи інші навчальні предмети, розширюючи їх можливості. Крім того, теми, представлені у змісті курсує важливою складовою системи громадянської освіти.
Важливою характеристикою курсує його персоніфікований та прикладний характер, який має безпосереднє відношення до життя та інтересів кожної людини.
Пояснювальна записка
Ми обираємо здорове харчування

11
ПРОГРАМА
навчального курсу за вибором для 8 (9) класів ЗНЗ
«МИ ОБИРАЄМО ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ»
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Тема,
кількість
годин
Зміст
навчального
матеріалу
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Вступ. (1 год.)
Загальна характеристика впливу харчування на організм людини
Тема 1. Харчування
– основа життя і діяльності людини год.)
Роль харчування ужитті людини. Моє здоров’я залежить від мого харчового раціону.
Як обирати безпечні продукти та страви.
Практична
робота №1
«Правильний
підбір режиму
харчування».
Учень:
знає речовини, які необхідні людському організму;
розуміє значення для організму людини білків, жирів, вуглеводів, вітамінів наводить
приклади продуктів харчування, які містять корисні речовини
знає як обирати безпечні
продукти та страви;
робить висновок про здорове харчування
Програма навчального курсу
Ми обираємо здорове харчування
Тема 2. Піраміда харчування год.)
«Піраміда раціонального харчування. Її складові.
Режим харчування.
Практична
робота №2
«Складання
мого денного
меню».
Учень:
має уявлення про піраміду харчування та її головні складові;
описує значення для здоров’я людини не тільки раціону харчування, ай якості продуктів, їх кількості та режиму прийому їжі
робить висновок,
що вибір продуктів харчування – це запорука здоров’я
Тема Харчові уподобання та звички год.)
Мої уподобання у харчуванні.
Естетика харчування.
Звички у харчуванні шкідливі та корисні.
Практична
робота №3
«Власний графік
та раціон
харчування».
Учень:
знає як організувати процес щоденного харчування;
розуміє значення звичок у харчуванні для власного здоров’я;
наводить приклади
найкорисніших продуктів та тих, вживання яких потрібно зменшити;
робить висновок, що уникнення шкідливих звичок у харчуванні – це запорука здоров’я
10

12 Тема 4. Справжній майстер- шеф год.)
Смакуємо нові страви. З лану – до столу Ділова гра Рекламний агент. Проект Полуниця з вершками»
Учень:
знає особливості приготування різних корисних страв
аналізує якість продуктів харчування стосовно вмісту різних речовин
уміє визначати та вибирати якісні продукти харчування.
усвідомлює, що від того, якими продуктами людина харчується, залежить її здоров’я та працездатність
Тема Правила споживача
(3 год.)
Купуємо продукти. Скарби супермаркету.
Практична
робота №4
«Оцінка
упаковки
товару»
Учень:
знає особливості вимог щодо безпеки продуктів харчування;
розуміє, що вибір продуктів харчування – це запорука здоров’я;
усвідомлює негативну роль для здоров’я людини фальсифікованої харчової продукції;
уміє застосовувати головні правила споживача стосовно вибору продуктів харчування
Програма навчального курсу
Ми обираємо здорове харчування
Тема 6. Етикет харчування год.)
Норми та поведінка у здоровому харчуванні.
Соціальне значення продуктів та харчування
Традиції та культура харчування у різних країнах
Практична
робота №5
«Кухня народів
світу»
Учень:
знає основні правила етикету харчування;
розуміє, що сучасна людина має знати і дотримуватись основних правил етикету харчування;
застосовує їх у повсякденні, яку родині, такі в соціумі;
аналізує соціальну значущість здорового харчування;
оцінює особливості харчування різних народів.
Резерв (1 год.)

14 15
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ
ТЕМА 1. ХАРЧУВАННЯ – ОСНОВА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬ-
НОСТІ ЛЮДИНИ
Після опрацювання матеріалу учень буде:
• знати як впливають на організм людини продукти харчування;
• розуміти, що вибір якісних продуктів харчування – це запорука здоров’я;
• усвідомлювати, що від того, як людина харчується, залежить її здоров’я, настрій, працездатність;
• уміти обирати безпечні продукти харчування та страви.
Основні поняття: їжа, харчування, продукти харчування, безпечні продукти та страви, здоров’я людини.
Обладнання: ілюстративні матеріали, на яких зображені різні продукти харчування.
БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Моє здоров’я залежить від харчового раціону. Харчування людини і його значення для здоров’я організму.
Харчування людини – досить складний процес, що включає в себе отримання організмом їжі, виділення з неї в процесі травлення поживних речовин та їх засвоєння. Значення харчування для людини неможливо переоцінити, адже воно необхідно для забезпечення найважливішої функції організму людини – його життєдіяльності. Харчування дозволяє організму отримувати енергію для існування і забезпечує можливість оновлення тканині клітин за рахунок отримання організмом з їжею білків, вуглеводів, жирів, мінеральних солей і вітамінів. Також значення харчування полягає в стимулюванні вироблення гормонів і ферментів, що регулюють обмін речовин в організмі.
Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини
Ми обираємо здорове харчування
Характером харчування людини визначаються не тільки особливості його обміну речовина й функції та структура клітин, органів і тканин його організму.
Правильне і збалансоване загальне харчування, організоване з урахуванням умов життя людини, його праці та побуту, необхідно для підтримки стабільності внутрішнього середовища людського організму, чіткої діяльності всіх системі органів для забезпечення гармонійного розвитку, доброго здоров’я і високої працездатності.
Також харчування людини повинно забезпечувати високий рівень опірності організму дії зовнішніх несприятливих факторів і як можна більш тривалу активну фазу життя людини. В якості критерію біологічної цінності їжі використовується вмісту ній поживних речовин, необхідних для організму вуглеводів, білків, жирів, мінеральних солей і вітамінів. Значення харчування для поповнення запасів організму мінеральними елементами дуже велике. Залежно від їх змісту в людському організмі мінеральні елементи діляться натри основні групи макроелементи (кальцій, калій, фосфор, натрій, хлор, сірка, магній, мікроелементи (основними є залізо, фтор, цинк, мідь, йоді т. ді ультрамікроелементи (кобальт, селен, ванадій, нікель, хроміт. д. Макроелементи повинні бути широко представлені в організмі людини. Проте через недооцінку значення харчування для здоров’я людини і неправильного складання раціону в організмі може виникати їх дефіцит (найчастіше магнію, кальцію, фосфору і калію. Мікроелементи присутні в тканинах людського організму в малих кількостях (не більше тисячних часток відсотка, але роль їх дуже велика вони беруть участь практично у всіх обмінних процесах, у процесі кровотворення, тканинному диханні та багатьох інших, необхідних для організації здорової життєдіяльності людського організму.
Загальне харчування має забезпечувати надходження мікроелементів в організм людини, особливо тих з них, які є незамінними заліза, йоду, міді, цинку, хрому, кобальту, молібдену, селену і марганцю. Харчування людини, що не забезпечує

16 надходження в організм цих елементів, призводить до серйозних порушень обміну речовині важким хронічним захворюванням. Так що применшувати значення харчування для здоров’я людини просто нерозумно, адже здорова життєдіяльність людського організму базується на наявності органічно пов’язаних мікро- і макроелементів, які надходять в наш організм тільки з
їжею.
Їжа забезпечує розвиток і постійне оновлення клітині тканин організму, фізичну і розумову працездатність, є джерелом речовин, з яких синтезуються ферменти, гормони і інші регулятори обмінних процесів. Вона є джерелом енергії для нашої життєдіяльності, засобом профілактики, і, водночас, може бути фактором ризику розвитку захворювань.
Про найважливішу роль харчування не тільки в попередженні, але і в лікуванні недуг знали ще зароків дона- шої ери в Стародавньому Єгипті. Батько практичної медицини Гіппократ (460-370 рр. до не) вважав, що убога і невідповідна дієта може стати причиною погіршення стану хворих як при гострих, такі при хронічних процесах. Ним було вперше описано зміни, що відбуваються в організмі внаслідок нераціонального харчування.
Чому на початку XXI століття у всьому світі харчуванню приділяється особлива увага У більшості населення планети до мінімального рівня знижені енерговитрати, приблизно на
1000 ккал - це розплата за так звані блага цивілізації. Змінилася структура харчування населення - недостатнє споживання вітамінів, макро- і мікроелементів, поліненасичених жирних кислот, харчових волокон, незамінних амінокислотна тлі надлишкового надходження тваринного жиру. Розвиткові хвороб сприяють негативні звички в харчуванні, відмова від повноцінного сніданку, низький вміст необхідних речовин в харчовому раціоні, рясна жирна їжа, шкідливі звички тощо.
Спеціалісти з питань харчування виділяють такі типи раціональне, збалансоване, адекватне, функціональне,
Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини
Ми обираємо здорове харчування
лікувально-оздоровче, спеціалізоване (спортивне, дитяче і т.д.) харчування.
Розглядаючи проблему харчування, необхідно звернутися до класичних правил харчування. Правильне харчування - основа здоров’я людини. Саме їжа, яку ми приймаємо, є джерелом енергії, яку наш організм витрачає не тільки при фізичних навантаженнях, але і в стані спокою. Продукти харчування - джерела речовин, з яких синтезуються ферменти, гормони і інші регулятори обмінних процесів. Обмін речовин, що лежить в основі життєдіяльності людського організму, знаходиться в прямій залежності від характеру харчування Харчування і здоров’я
Здоров’я - найбільша цінність людського життя. Відстану здоров’я залежить все те, що робить наше життя повноцінним і щасливим якість життя, його тривалість, фізична активність тощо. Існує цілком обґрунтована наукова думка, що при раціональному харчуванні тривалість людського життя може досягати понад 100 років. Їжа забезпечує організм енергією, необхідною для життя, слугує джерелом пластичних речовин - білків, жирів і вуглеводів, а також вітамінів і мінеральних солей, завдяки яким відбувається оновлення клітині тканин. Від характеру та повноцінності харчування залежить обмін речовин в організмі, функціонування органів і систем, тканині клітин. При правильному харчуванні забезпечується постійність внутрішнього середовища організму людини, що є запорукою здоров’я, фізичної активності і довголіття. Забезпечується повноцінне функціонування імунної системи, підвищується опірність організму, його можливість протистояти хворобам, підтримується нормальний перебіг енергетичних, пластичних і каталітичних процесів харчування. Харчування здорової людини має відповідати його фізіологічним потребам в залежності від статі, фізичного навантаження, регіону проживання, характеру праці та інших

18 факторів. Їжа повинна бути різноманітна. У раціон харчування повинні входити всі групи продуктів, необхідні для поповнення енергетичних витраті функціонування органів та систем організму.
Неправильне харчування призводить до порушення процесів обміну речовин в організмі, ослаблення імунітету, виникнення хронічних захворювань, передчасного старіння. Надмірне харчування є частою причиною захворювань органів кровообігу, ожиріння, атеросклерозу, цукрового діабету та інших хвороб. Недостатність білкової їжі викликає важкі захворювання у дітей та підлітків уповільнення зростання, розумового розвитку, кісткоутворення, виникнення змін в підшлунковій залозі та печінці. Для кращого засвоєння їжа повинна піддаватися певній кулінарній обробці, при якій повинна бути збережена її поживна цінність. Важливу роль в правильному харчуванні грає культура споживання їжі, її кількість, якість, естетика приготування страв, що покращує апетиті процеси травлення. Крім кількості і якості їжі, істотне значення має режим харчування - час прийому їжі, проміжки між її прийомами, розподіл протягом дня. Сучасний ритм життя у зв’язку з дефіцитом вільного часу змушує користуватися напівфабрикатами для домашнього приготування страв. Це зручніше і швидше, ніж займатися приготуванням страв з початкових етапів. Однак, не завжди такі продукти якісні. Уданому випадку ні зовнішній вигляд, ні ціна, за рідкісним винятком, не можуть бути критерієм якості. Тому використання напівфабрикатів для приготування їжі, особливо тривалий час, вкрай небажано. Через погіршення екологічної ситуації якість продуктів харчування та питної води значно погіршився. Як відомо, вода - основна складова людського організму. Всі процеси життєдіяльності організму відбуваються за участю води, тому її якість робить великий вплив на здоров’я. Воду для пиття і приготування їжі потрібно застосовувати тільки очищену, особливо в промислових регіонах.
Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини
Ми обираємо здорове харчування
Останнім часом спостерігається недостатність якісних продуктів харчування. Застосування сучасних інтенсивних технологій при виробництві пов’язане зі зниженням якості, а іноді й до ризику нанесення прямої шкоди організму людини. Це стосується інтенсивних технологій виробництвам яса птиці та тварин із застосуванням хімічних, гормональних і анаболічних препаратів. Деякі з них не нейтралізуються при термічній обробці, і потрапляючи в організм людини, викликають порушення функціонування органів і систем.
Використання при виробництві продуктів харчування генетично модифікованих продуктів (ГМП) рослинництва і тваринництва становить загрозу для здоров’я нинішнього і майбутнього поколінь. Їх випробування проводиться не в повному обсязі, а вплив ГМП може проявитися через кілька поколінь. Продукти з вмістом ГМП вживати в їжу вкрай небажано, особливо дітям і підліткам.
Не існує універсальних рецептів, як залишатися здоровим протягом довгих років, однак відомо - правильно харчуючись, кожен зможе надовго зберегти той рівень здоров’я, який він отримав від народження. Це залежить тільки від бажання кожної людини.
Умови харчування можуть чинити вплив на розвиток не лише індивідуальної особи, ай кількох поколінь. На думку дослідників, ці умови сприяють навіть формуванню певного типу нервово-психічної організації.
Адже харчування є раціональним тоді, коли їжа, задовольняючи всі потреби дорослої людини, створює сталість маси тіла та робить можливим правильне протікання всіх функцій організму.
У молодого організму повноцінний харчовий раціон повинен забезпечувати прогресивний приріст показників маси та росту тіла, розвиток відповідно віку всіх його системі органів.

20 21
Роль їжі в збереженні здоров’я
Зв’язок харчування і здоров’я був відомий ще в давнину. Люди бачили, що від неправильного харчування діти погано ростуть і розвиваються, дорослі хворіють, швидко втомлюються, погано працюють.
Так, у XVII столітті адмірал англійського флоту Джордж
Ансон в битвах з іспанською флотилією не втратив жодного солдата, а від спалаху на кораблях хвороби цинги загинуло 800 осіб з 1000. Відсутність вітамінів у їжі виявилося сильніше і небезпечніше зброї ворогів.
Після того як на Алеутські острови в 1912 році були завезені рафіновані продукти (цукор, борошно, консерви, у дітей швидко поширився карієс зубів, і вже в 1924 році майже все молоде населення страждало від карієсу. Історія рясніє подібними випадками. Спостереження показують залежність виникнення виразок, пухлин та інших захворювань від якості їжі, від нестачі в ній вітамінних комплексів. Одночасно з цим можна навести приклади і зворотної залежності, коли з поліпшенням харчування значно знижувалася захворюваність населення.
Основні порушення в харчуванні, що спостерігаються в різних вікових та професійних групах, зазвичай однакові. Це надлишок у їжі вуглеводів та жирів тваринного походження, дефіцит овочів, фруктів та ягід, а також найбільш страшний наслідок зміни ритму життя - порушення режиму харчування.
Кожне з цих порушень, навіть окремо взяте, може впливати на стан здоров’я людини. Фактор харчування є одним знай- важливіших у профілактиці захворювань, збереження здоров’я і підвищенні працездатності.
Харчування і виклики сучасності
Стабільний настрій, висока розумова і фізична працездатність, повноцінний сон, гармонійна статура - результат правильного харчування.
Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини
Ми обираємо здорове харчування
Загальновідомий факт рівень здоров’я людини на 50 % залежить від умові способу життя, на 20 % - від генетичних факторів, ще на 20 % - від екології навколишнього середовища та тільки на 10 % - від медицини. Сучасна медицина зі своїм арсеналом близько 12 тисяч медикаментів виявляється в багатьох випадках безсилою перед 10 тисячами захворювань, зареєстрованих у міжнародній класифікації. Заданими ВООЗ Всесвітньої організації охорони здоров’я), смертність від застосування медикаментів посіла друге місце у світі.
Фахівці з раціонального харчування стверджують, що 80% нашого здоров’я безпосередньо залежить від здорового харчування, яке полягає у встановленні гармонії між продуктами харчування та гомеостазом організму людини. Водночас важливо враховувати вік, стать, наявність хронічних захворювань та ін.
ХХ століття внесло корінні зміни, як в спосіб життя, такі в структуру харчування людей. Різко знизились енерговитрати організму в більшості економічно-розвинутих країна в теперішній час вони досягли критичного рівня. Людині немає потреби в повсякденних умовах займатися тяжкою фізичною працею і втрачати багато енергії. В сучасному світі люди менше рухаються, не виконують тяжку фізичні працю, прогрес технологій дозволяє людині спростити добування їжі у повсякденному житті. Щоб збалансувати таку ситуацію, харчові продукти, які споживає людина, повинні бути відібрані у відповідності до способу життя сучасної людини. Що ж потрібно їсти здоровій людині, щоб не захворіти на хронічні недуги та почуватися бадьорою та життєрадісною довгі роки активного життя?
Вплив їжі на свідомість і характер людини
Учені прийшли до висновку, що наш характер визначається двома факторами що ми їмо, і як ми їмо. Хоча раціон харчування, насамперед у нашій свідомості пов’язаний з нашою вагою та здоров’ям, можливо, ви здивуєтеся, дізнавшись, що він може впливати на наш характер.

22 Хоча спочатку важко уявити, що їжа може впливати на нашу поведінку, точно доведено, що правильне харчування є одним знай- важливіших факторів розвитку й функціонування мозку. Знаючи це, розумно припустити, що зміна функцій мозку може впливати на наші думки, емоції, вчинки, які визначають характер людини.
Неправильне харчування може привести до хронічної втоми, вплинути на психічне сприйняття світу. Прикладом може слугувати цікавий досвід шкіл, де учням змінювали щоденний раціон харчування. Таку одній зі шкіл штату Вінсконсін (США) була впроваджена нова програма шкільних сніданків, що складались з натуральних свіжих продуктів. Раніше їх раціон переважно складався з їжі швидкого приготування, гамбургерів, солодких газованих напоїв, сухих снеків. Вся ця їжа була призначена для швидких перекусів на перервах між уроками. Учні цієї школи відрізнялися грубою і некерованою поведінкою, на уроках поводилися нечемно з учителями, були агресивними, погано навчались. Після ведення нового раціону харчування вчителі відмічали менш агресивну поведінку, появу більшої уваги збоку учнів до навчання, покращення його результатів.
Є така думка, що їжа визначає свідомість. Що потрібно з’їсти, щоб не зіпсувати собі характер?
В Японії було визначено список продуктів, які впливають на поведінку людей в залежності від їх смакових уподобань. Цей вплив було описано так. Ті, хто віддає перевагу овочам або стравам з овочів, мають енергійний характер, допитливі і честолюбні. Такі люди, зазвичай, досягають поставлених цілей. Ті, хто обирають фрукти, зазвичай, є творчими людьми. Їм більше подобається придумувати щось нове, ніж штурмувати вершини кар’єри. Незважаючи на удавану безтурботність, любителі фруктів не поспішають проявляти емоції, а у стосунках із протилежною статтю вони дуже боязкі. Любителів м’яса відрізняє імпульсивність, непослідовність завзятість. Завдяки останньому, вони майже завжди вимагають вирішення поставлених завдань.
Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини
Ми обираємо здорове харчування
4. Любителів морепродуктів відрізняє спокій та надійність. Любителі смаженого та жирного обожнюють життя у всіх його проявах і не можуть жити без спілкування. Любителі гострої їжі обожнюють авантюри, мають емоційний темперамент.
Навколишнє середовище
Навколишнє середовище може впливати нате, як ми їмо, а також нате, скільки ми їмо. Якщо ми відчуваємо себе комфортно, то відповідно в тарілку покладемо більше страв, ніж тоді, коли відчуваємо себе не в своїй тарілці. Порція їжі, а також вибір страв також багато в чому залежить від того, чи їмо ми з друзями або з незнайомими людьми. Перебуваючи в знайомій обстановці, зазвичай, з’їдається більше їжі. Перегляд телевізора також впливає нате, коли ми приступаємо до трапези і закінчуємо її, а також на кількість їжі, що поглинається відволікаючись на фільм або шоу, існує реальна небезпека з’їсти набагато більше, ніж потрібно.
Особисте ставлення до їжі
Особисте ставлення до їжі може також впливати нате, як ми харчуємось. Емоції та особисте ставлення до того чи іншого продукту можуть впливати на розмір порцій, а також вибір продуктів. Особисте ставлення може допомогти контролювати ситуацію, зняти стрес або задовольнити емоційну та психологічну потребу. Переїдання або навпаки, ігнорування їжі, може стати звичною частиною нашого життя і може призвести до проблем зі здоров’ям, таких як анорексія або ожиріння.
Культурні традиції та віросповідання
Культурні традиції та етикет також можуть впливати нате, яку їжу ми обираємо. Саме культурні традиції, зазвичай, визначають

24 прийнятні для нас продукти харчування, правила поведінки за столом, страви і поєднання продуктів. Віросповідання також може впливати на наш раціоні те, як ми їмо. Під час посту не рекомендовано вживати певні види продуктів. У деяких релігіях певні види продуктів вживати не рекомендовано, а іноді й заборонено.
Як обрати безпечні продукти і страви
При приготуванні їжі, увагу потрібно звернути не лишена температуру зберігання, але на гігієну та відповідну термічну обробку. Необхідні кроки до безпеки продуктів, це - чистота відповідне зберігання необхідна термічна обробка тощо.
Що потрібно враховувати при зберіганні та обробці продуктів Продукти, що містять протеїни (м’ясо, птиця, риба, яйця і яєчні продукти, молочні продукти) зберігаються таким чином- сирі продукти, необроблені потрібно зберігати й обробляти окремо від готових до вживання продуктів, так як вони можуть містити небезпечні мікроорганізми, які можуть потрапити на інші продукти- для обробки сирого м’яса потрібно використовувати окремі кухонні прилади- у молотому м’ясі може бути більше мікроорганізмів, оскільки до нього вільно надходить кисень, тому воно не призначене для тривалого зберігання- яйця, рибу, м’ясо та інші продукти, багаті білками, які швидко псуються, треба зберігати в холодильнику, приблизно +4 С в окремому закритому посуді- яйця перед використанням потрібно помити - це не дозволяє в продукт потрапити бактеріям, які знаходяться на шкаралупі- особливу увагу потрібно звернути на термічну обробку багатих протеїнами продуктів. Важливо, щоб температура всередині продукту досягала +72 С- щоб не сприяти розмноженню мікроорганізмів, тепла їжа до подачі страви повинна підтримуватися до +63 С, а охолоджена, нижче +4 °С;
Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини
Ми обираємо здорове харчування
- треба бути обережним, вибираючи непастеризовані молочні продукти - вони можуть містити небезпечні мікроорганізми щоб знизити ризик розмноження бактерій, молочні продукти потрібно тримати в холодильнику в закритому посуді.
Продукти, що містять крохмаль (хліб та інші вироби) потрібно зберігати таким чином- щоб зберегти свіжість, хліб потрібно тримати закритим при температурі не вище +25 С- при підвищеній вологості і температурі в хлібі з’являється цвіль, яка не тільки отруйна, але є канцерогеном, який впливає на утворення злоякісних пухлин. Ураженню цвілі також схильний заздалегідь порізаний хліб, до нього надходить більше кисню- хлібницю регулярно потрібно провітрювати і чистити, щоб не з’явилася цвіль. Раз на тиждень бажано хлібницю мити водою з оцтом.
Зберігання соусів та маринадів- майонез потрібно зберігати в холодильнику, оскільки він містить яйця і молочні продукти- соуси потрібно тримати в закритій упаковці, при вказаних на упаковці умовах- часто соус використовують тривалий частому перед використанням потрібно перевірити термін зберігання- щоб маринад, в якому знаходилося м’ясо, використовувати як соус, його потрібно злити перед маринуванням м’яса або довести до кипіння перед вживанням.
Свіжі овочі або фрукти зберігають наступним чином- потрібно вибирати цілі овочі та фрукти, оскільки в порізаних овочах та фруктах швидко розмножуються мікроорганізми- перед вживанням овочі та фрукти потрібно ретельно вимити під поточною, чистою водою, особливо, якщо вони не будуть оброблені термічно. Завжди потрібно вимити руки та інвентар.
Особливо ретельно потрібно вибирати домашні консервовані овочі, при неправильному консервуванні вони можуть містити небезпечні бактерії. Перевагу потрібно віддати сертифікованим підприємствам.

26 27
Як вибрати безпечний для здоров’я продукт?
Влітку зростає ризик виникнення харчових отруєнь та інфекційних захворювань, пов’язаних з вживанням в їжу неякісних продуктів. Нащо потрібно звернути увагу при виборі продуктів харчування?
У теплу пору року потенційну небезпеку становлять продукти харчування, що вимагають особливих умов зберігання (на холоді. Особливо уважно потрібно поставитися до вибору продуктів, які не потребують теплової обробки. Наприклад, готові другі страви перед вживанням в їжу розігрівають кілька хвилину мікрохвильовій печі до 40-60 С. Цього недостатньо, щоб знищити патогенні мікроорганізми.
Натуральний продукт, який пройшов найменше технологічних обробок, є біологічно цінним та корисним. Фарші котлети з нього є більш небезпечними продуктами, з точки зору розвитку мікроорганізмів, ніж шматок м’яса. Щоб отримати котлету, м’ясо пропускають через м’ясорубку, потім у фарш додають сіль і спеції, потім формують. На кожній з цих стадій існує ризик потрапляння мікроорганізмів.
Схожа ситуація виникає із салатом, який є одним з найнебезпечніших продуктів. Чим більше компонентів у салаті, тим менше термін його реалізації, і тим більше ймовірності придбати зіпсований продукт. Салати заправлені майонезом або соусом потрібно вживати після їх приготування.
Традиційно до групи ризику належать молочні продукти, а також кондитерські вироби з кремом на натуральному вершковому маслі або з натуральним білковим кремом.
Літо - сезон дозрівання кавунів. Кавун потрібно купувати цілим тому, що при вирощуванні, транспортуванні й зберіганні поверхня кавуна забруднюється. Якщо пошкодити товсту шкірку, всередину кавуна можуть потрапити патогенні мікроорганізми. Кавун можна різати тільки вдома, після ретельного миття з милом.
Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини
Ми обираємо здорове харчування
Купуємо продукту магазині
- Огляньте продукт з усіх сторін, навіть якщо Ви купуєте буханку хліба. Якщо в ньому є якісь сторонні включення або він здається несвіжим, краще відкладіть його вбік і візьміть інший- Зверніть увагу на умови зберігання продукту. Продукти, які швидко псуються, повинні зберігатися на холоді, при температурі не вище +6 С, а заморожені продукти - при температурі не нижче -18 С- Упаковка замороженого продукту неповинна бути деформована. Якщо продукт заморожений, лежить грудкою, він вже піддавався розморожуванню і туди могли потрапити мікроорганізми- Зверніть увагу на дату виготовлення продукту. Чим менше часу пройшло з моменту його виробництва, тим краще. Не слід купувати продукт, в якого закінчується терміни придатності. Зазвичай такі продукти продаються зі знижкою- Щоб купити бажаний продукт, потрібно вивчити його склад. Склад продуктів на упаковці нерідко набраний дрібним шрифтом. Іноді, щоб прочитати склад продуктів, необхідно скористатись лупою. Важливо пам’ятати, що склад продукту на упаковці вказується у напрямі спадання вмісту інгредієнтів. Якщо на упаковці курчати для смаження на першому місці стоїть м’ясо птиці, а на другому - вода, то слід пам’ятати, що при розморожуванні даного продукту може виділятися води до 50 відсотків від його початкового ваги. Для порівняння звичайна курка при розморожуванні неповинна втрачати близько 4 відсотків своєї ваги.
Коли ми харчуємось не вдома
Відвідування ресторану, кафе або їдальні є більш безпечним варіантом, ніж придбання готових страв в нестаціонарних підприємствах громадського харчування. Конкуренція серед стаціонарних підприємств громадського харчування досить

28 серйозна, і в ресторанах і кафе, які бережуть свою репутацію, зазвичай дотримуються всі санітарно-гігієнічні норми й вимоги. Вибираючи місце, де можна пообідати, варто звернути увагу на наступні фактори та санітарно-гігієнічні умови- зовнішній вигляд обіднього залу наскільки комфортно у ньому перебувати, чи немає якихось підозрілих запахів зовнішній вигляд посуду тощо- умови зберігання продуктів харчування. Холодні закуски і компоти мають реалізовуватися при температурі не вище
+14 С. Всі салати повинні перебувати в працюючій холодильній вітрині. Перевірити, чи працює холодильна вітрина, дуже просто потрібно доторкнутися до неї рукою- температура реалізації гарячих перших страв має бути не нижче +75 С, других стравне нижче +65 С- якщо салати продаються у відкритій вітрині, та ще й тарілки з салатами стоять одна на іншій, ризик появив таких продуктах патогенних мікроорганізмів дуже великий- продукти харчування, які повинні перед вживанням піддаватися тепловій обробці, неповинні знаходитись поруч з готовими стравами. Якщо це відбувається, готовий продукт вважається брудним і в їжу не годиться- суші та страви японської кухні є потенційно небезпечними продуктами, оскільки при їх приготуванні кулінарний виріб змішується з сирою охолодженою рибою або сирим слабо маринованим м’ясом. Тому в усьому світі такі продукти готують виключно на замовлення.
Щоб зберегти здоров’я, потрібно бути уважним до вибору продуктів харчування тане вживати в їжу продукти, які викликають підозру.
Тема 1. Харчування – основа життя і діяльності людини
Ми обираємо здорове харчування
Список використаної літератури:
1. Антонюк, Г. Здорова дитина – здорова нація : програма
виховання / Г. Антонюк // Шкільний світ. – 2013. – № 5. – С.
11-13.
2. Зелінська, О. Здоров’язбережувальна компетентність
учнів на уроках та в позаурочний час / О. Зеленська, В. Маринич
// Позашкілля. – 2013. – № 10. – С. 13-15.
3. Зубар НМ. Основи фізіології та гігієни харчування :
Підручник. — К Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.
4. Воложин А.И., Субботин ЮК, Чикин С.Я. Путь к здо-
ровью. — М Знание, 1989. — 160 с.
5. Для всех и каждого / Сост. В.Черников. — Харьков:
Харьков, 1993. — 303 с.
МЕТОДИЧНИЙ БЛОК
Практична робота №1. Обговорюємо харчування ужитті людини. Дискусія.
Мета: обговорити роль харчування ужитті людини, засвоїти, як потрібно зберігати різні продукти харчування.
Обладнання: наочність з зображенням різних продуктів харчування, видів технологій зберігання продуктів.
Хід роботи Вчитель проводить дискусію, використовуючи такі питання. Яку роль для організму людини відіграє їжа. Як їжа впливає на діяльність та поведінку людини. Чому потрібно вибирати безпечні продукти харчування. Як потрібно зберігати різні продукти. Нащо потрібно звертати увагу, якщо виїсте не вдома?

30 31


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал