Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»Сторінка9/9
Дата конвертації23.12.2016
Розмір1.89 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Тематичні модулі укладенні на підставі орієнтовного тематичного планування з дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн”.

2. Структурна побудова пропонованої модульно-тематичної системи тестування базується на логічно завершених розділах навчального матеріалу.

3. Оцінювання результатів тестування відбувається на основі кредитно-модульної системи, а саме:

- кожний модуль містить 30 тестових завдань;

- кредит одного модуля складає 100 балів;Критерії оцінювання:

 • оцінка “відмінно” – 27-30 правильних відповідей;

 • оцінка “добре” – 23-26 правильних відповідей;

 • оцінка “задовільно” – 15-22 правильних відповідей;

 • оцінка “незадовільно” – менше 15 правильних відповідей;

МОДУЛЬ 1. «ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ АНТИЧНОСТІ»

1. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ВЗАЄМОДІЄ З:

 1. політологією;

 2. соціологією;

 3. теорією держави та права;

 4. конституційним правом.

2. НАЗВІТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРАВА:

 1. О. Конт;

 2. Г. Спенсер;

 3. О. Холмс;

 4. Ф. Савіньї;

3. ЧАС ВИНИКНЕННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЯК САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ НАУКИ:


 1. кін. ХV – поч. ХVІ ст.

 2. кін. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.

 3. кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

 4. кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

4. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ВИВЧАЄ:

 1. суспільство в цілому;

 2. право в цілому;

 3. процеси становлення, розвитку, причини загибелі держав і різних систем права;

 4. динаміку виникнення держав у світі.

5. ЩО ВИСТУПАЄ ДЖЕРЕЛАМИ ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ?

 1. Закони Хаммурапі;

 2. Закони Ману;

 3. кодифікація Бокхора;

 4. Книга законів царства Вей.

6. ЯКІ ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА СТАРОІНДІЙСЬКІ:

 1. Закони Хамурапі;

 2. Закони Ману;

 3. “Книга законів царства Вей”;

 4. “Саксонське зерцало”.

7. КОМУ ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ БОГІВ ПОКЛОНЯЛИСЯ ЄГИПТЯНИ:

 1. Адоніс;

 2. Шамаш;

 3. Мардук;

 4. Амон.

8. ОСНОВНОЮ ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ У СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ БУВ:

 1. цар;

 2. племарх;

 3. базилевс;

 4. монарх.

9. ТВЕРДЖЕННЯ, ЩО У СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ ЖІНКА НЕ МОГЛА БУТИ СВІДКОМ?

 1. вірне;

 2. невірне.

10. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЖЕРЦІВ СТАРОДАВНЬОГО ВАВИЛОНА ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ:

 1. вони здійснювали функцію судочинства;

 2. вони не могли мати у власності рабів;

 3. вони не могли займатися природничими науками;

 4. до них застосовувалися найважчі види кримінальних покарань;

11. ЯК НАЗИВАЛИСЯ ПЕРШІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОСТІ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ?

 1. номи;

 2. міста-поліси;

 3. різноплемінний союз;

 4. родоплемінний союз;

12. НАЗВІТЬ ОСНОВНІ МІСТА-ПОЛІСИ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ:

 1. Мегари, Афіни, Спарта, Корінф, Фіви;

 2. Урук, Умма, Лагаш;

 3. Еріду, Ларса, Кротон, Ольвія;

 4. Агрігент, Сіракузи, Херсонес.

13. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ БУЛО СТВОРЕНО КЛІСФЕНОМ?

 1. Ареопаг, Рада старійшин;

 2. Колегія 10-ти стратегів, Рада-500;

 3. Геліея, Базилевс;

 4. Народні збори, Рада-400;

14. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ СУСПІЛЬНИХ ВЕРСТВ ВІДПОВІДАЮТЬ СУСПІЛЬНОМУ ЛАДУ АФІНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ?

 1. кшатрії, брахмани, шудри;

 2. вардуми, арії, вайші;

 3. метки, приватні раби, вільновідпущеники, державні раби;

 4. лужень, переіки, ілоти;

15. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ АФІНЯН МОГЛИ БРАТИ УЧАСТЬ У НАРОДНИХ ЗБОРАХ?

 1. жінки від 18 років;

 2. чоловіки-громадяни від 20 років;

 3. метеки;

 4. раби-чоловіки;

16. ДО РИС ІНСТИТУТУ СЛУЖБОВИХ ОСІБ В АФІНАХ ВІДНОСЯТЬСЯ:

 1. безоплатність, колегіальність, короткотерміновість, виборність;

 2. оплатність, одноособовість, довготерміновість;

 3. безоплатність, колегіальність, успадкування посади;

 4. короткотерміновість, одноособовість, призначеність;

18. ЯКІ ПЛЕМЕНА ПРОЖИВАЛИ НА ТЕРИТОРІЇ ДОДЕРЖАВНОГО РИМУ?

 1. сюнну, дорійці, арії.

 2. етруски, лігури, сикули, латини.

 3. ахейці, гуни, готи.

 4. скіфи, сармати, кімерійці;

19. ЯКІ ВЕРСТВИ УТВОРЮВАЛИ СУСПІЛЬСТВО ДАВНЬОГО(ДОДЕРЖАВНОГО) РИМУ?

 1. плебеї, клієнти, квірити;

 2. перегрини, латини, нобілі;

 3. колони, смерди, шудри;

 4. серви,

20. ЯКІ ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ ОЗНАК ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ІНСТИТУТ МАГІСТРАТУРИ?


 1. одноособовість прийняття рішень, успадкування посади,

 2. тривале ( більше 10 років) перебування на посаді;

 3. колегіальність, відповідальність перед народом, виборність, безоплатність;

 4. оплачуваність виконаної роботи, виборність, безоплатність.

21. ГАЙ МАРІЙ ПРОВІВ:

 1. аграрну реформу;

 2. військову реформу;

 3. кодифікаційні роботи;

 4. реформу з відміни рабства.

22. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ВИНИКЛИ В РИМІ НА ЕТАПІ КРИЗИ РЕСПУБЛІКИ.


 1. жирондисти, діакрії;

 2. популяри, оптимати;

 3. республіканці, торв;

 4. якобінці, лейбористи.

23. ХТО З ПЕРЕЛІЧЕНИХ РИМСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ ВХОДИВ ДО СКЛАДУ ПЕРШОГО ТРІУМВІРАТУ?


 1. Тиберій Гракх;

 2. Нерон, Сулла;

 3. Цезар, Помпей, Красс;

 4. Діоклетіан, Октавіан Август;

24. ЯКИМ БУВ РЕЗУЛЬТАТ ПОВСТАННЯ РАБІВ ПІД ПРОВОДОМ СПАРТАКА?

 1. ліквідація державою інституту рабства;

 2. розгром повстання, жорстоке покарання повстанців;

 3. пом‘якшення правового статусу рабів.

25. ХТО З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ БУВ ОБРАНИЙ НА ПОСАДУ ПОЖИТТЄВОГО ДИКТАТОРА?

 1. Сулла;

 2. Гай Марій;

 3. Костянтин;

 4. Цезар;

26. СПАДКОЄМЦЕМ ЦЕЗАРЯ БУВ:

 1. Помпей;

 2. Гай Октавіан;

 3. Красс;

 4. Нерон.

27. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ БУЛА ПОДІЛЕНА НА СХІДНУ ТА ЗАХІДНУ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ:

 1. Костянтина;

 2. Октавіана Августа;

 3. Діоклетіан;

 4. Цезаря;

28. ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВЕРСТВИ РЕАЛЬНО ВІДОБРАЖАЛИ ЗАКОНИ “ХІІ ТАБЛИЦЬ”?

 1. плебеїв;

 2. патриціїв;

 3. клієнтів;

 4. рабів.

29. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИДІВ ПРАВОВІДНОСИН УРЕГУЛЬОВУВАЛИ „ЗАКОНИ ХІІ ТАБЛИЦЬ”?

 1. конституційні, адміністративні, кримінальні;

 2. трудові, шлюбно-сімейні, майнові;

 3. майнові, шлюбно-сімейні, кримінальні;

 4. адміністративні, майнові, кримінальні.

30. РИМСЬКЕ ПРАВО ЯКОГО ЧАСОВОГО ПРОМІЖКУ НАЗИВАЛИ КЛАСИЧНИМ?

 1. періоду пізньої Імперії;

 2. періоду раньої Республіки;

 3. періоду зародження римської державності;

 4. періоду пізньої Республіки та раньої Імперії.


МОДУЛЬ 2. «ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»

1. ФОРМУВАННЯ ЕПОХИ ФЕОДАЛІЗМУ ПРИПАДАЄ НА:

 1. V-VI ст.ст.;

 2. VI-VIII ст.ст.;

 3. V-ІХ ст.ст.;

 4. IV-VIII ст.ст.

2. ЯКІ ЕТАПИ ПРОЙШЛА У СВОЄМУ РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА?

 1. Ранньофеодальна монархія

 2. Станово-представницька монархія

 3. Абсолютна монархія

 4. усі варіанти відповіді вірні

3. КАПІТУЛЯРІЇ – ЦЕ:

 1. франкські конституції;

 2. звичаї;

 3. акти майдордомів;

 4. постанови королів законодавчого характеру

4. ДОМЕН – ЦЕ:

 1. джерело французького феодального права;

 2. вищий станово-представницький орган Франції;

 3. воєнно-релігійна експедиція на Блиєький Схід;

 4. землеволодіння короля.

5. ЗА РОКИ ПРАВЛІННЯ ЯКОГО КОРОЛЯ ФРАНКСЬКА ДЕРЖАВА ДОСЯГЛА НАЙВИЩОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ?

 1. Карла Великого

 2. Карла Мартелла

 3. Хлодвіг І

 4. Дагоберт І

6. ДО ДЖЕРЕЛ ПРАВА ФРАНКІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

 1. прецеденти, кутюми, обрядки;

 2. міське право, Закони Ману;

 3. „Велика Хартія вільностей”, канонічне право;

 4. „Салічна правда”, капітуляції, звичаї.

7. КОЛИ БУЛИ СКЛИКАНІ ПЕРШІ В ІСТОРІЇ ФРАНЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНІ ШТАТИ?

 1. у 1302 р.;

 2. у 1356 р.;

 3. у 1357 р.;

 4. у 1634 р.

8. КОЛИ БУЛО ПРИЙНЯТО „ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНЕВИЙ ОРДОНАНС”?

 1. у 1297 р.;

 2. у 1598 р.;

 3. у 1357 р.;

 4. у 1656 р.

9. ПРО КОГО ЙДЕТЬСЯ: ВОНИ ЗАРЕКОМЕНДУВАЛИ СЕБЕ ЯК НАЙБІЛЬШ ПОСЛІДОВНІ ПРИБІЧНИКИ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ І ПОСИЛЕННЯ КОРОЛІВСЬКОЇ ВЛАДИ, СКЛАЛИ НАЙБІЛЬШ ВПЛИВОВУ ГРУПУ ПОСАДОВИХ ОСІБ, А КОРОЛІ З ЇХНЬОЮ ДОПОМОГОЮ УСУНУЛИ ІМЕНИТУ ЗНАТЬ ВІД ОСНОВНИХ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФРАНЦІЇ”?

 1. легисти;

 2. канцлери;

 3. конетабль;

 4. палатини.

10. ДО ДЖЕРЕЛ ФРАНЦУЗЬКОГО ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА ВІДНОСЯТЬСЯ:

 1. Гортинські закони, прецеденти;

 2. міське право, кутюми, капітулярії;

 3. „Велика Хартія вільностей”, звичаєве право;

 4. „Салічна правда”, канонічне право.

11. ЯКІ СУСПІЛЬНІ ВЕРСТВИ УТВОРЮВАЛИ СУСПІЛЬНИЙ ЛАД АНГЛІЇ АНГЛОСАКСОНСЬКОГО ПЕРІОДУ?

 1. джентрі, віллани, лицарство;

 2. ерли, керли, лети;

 3. духовенство, дворянство, лакеї;

 4. фригольдери, копигольдери, селяни.

12. ЗА ПРАВЛІННЯ ЯКОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОНАРХА БУЛА ПРИЙНЯТА “ВЕЛИКА ХАРТІЯ ВІЛЬНОСТЕЙ”?

 1. Едуарда І;

 2. Єлизавета І;

 3. Іоанна Безземельного;

 4. Генріха VІ Ланкастера.

13. “ЩИТОВІ ГРОШІ” ЦЕ:

 1. податок, яким обкладалися іноземні купці в Англії;

 2. податок на церкву;

 3. воєнний податок;

 4. гроші, котрі надавались в борг.

14. В АНГЛІЇ РОЗМІР ПОДАТКІВ ВСТАНОВЛЮВАВ:

 1. монарх;

 2. парламент;

 3. Зоряна палата;

 4. канцлер королівської Ради.

15. ЗОРЯНА ПАЛАТА – ЦЕ:

 1. представницький орган;

 2. вища судова установа;

 3. орган законодавчої влади;

 4. орган виконавчої влади.

16. КОЛИ В АНГЛІЇ БУЛА ПРИЙНЯТА «ВЕЛИКА ХАРТІЯ ВОЛЬНОСТЕЙ»:

 1. 1215 р.;

 2. 1295 р.;

 3. 1265 р.;

 4. 1539 р.

17. ПАРЛАМЕНТ АНГЛІЇ СТАВ ДІЛИТИСЯ НА ДВІ ПАЛАТИ (ВЕРХНЮ І НИЖНЮ)

 1. з середини ХIV ст.;

 2. з середини XVI ст..;

 3. кінця XVII ст.,

 4. ІІ половини XIII ст..

18. СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ БУЛА УТВОРЕНА В:

 1. 843 р.;

 2. 962 р.;

 3. 970 р.;

 4. 1495 р..

19. ХТО СТОЯВ НА ЧОЛІ СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ?

 1. Папа Римський;

 2. імператор Німеччини;

 3. курфюрсти;

 4. спільно Папа Римський та імператор Німеччини.20. ЗАГАЛЬНОІМПЕРСЬКИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН «СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ» З ДОРАДЧИМИ ФУНКЦІЯМИ І ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ, ЯКИЙ СКЛАДАВСЯ З ТРЬОХ КОЛЕГІЙ:

 1. колегія курфюрстів;

 2. гофрат;

 3. рейхстаг;

 4. ландаг.

21. ЯКІ ЗЕМЛІ ВКЛЮЧАЛА У СЕБЕ СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ?

 1. Північну та Середню Італію;

 2. Бургундію, Чехію;

 3. Британію, Іспанську марку;

 4. Візантію, Південну Італію.

22. ЯКИМ ІМПЕРАТОРОМ БУЛО ВИДАНО „ЗОЛОТУ БУЛЛУ”?

 1. Оттом І;

 2. Карлом IV;

 3. Йосифом ІІ Габсбургом;

 4. Максиміліаном.

23. ВКАЖІТЬ, ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ДОКУМЕНТІВ БУЛИ ПРОГРАМАМИ СЕЛЯНСЬКО-ПЛЕБЕЙСЬКОГО НАПРЯМКУ РЕФОРМАЦІЇ.


 1. „95 тез”, „Золота Булла”;

 2. „Статейне письмо”, „12 статей”;

 3. Версальський трактат;

 4. „Саксонське зерцало”.

24. ЯКА КІЛЬКІСТЬ НІМЕЦЬКИХ ДЕРЖАВ УВІЙШЛА ДО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПІСЛЯ ВЕСТФАЛЬСЬКОГО МИРУ 1648 Р.?

 1. 355;

 2. 94;

 3. 320

 4. 104.

25. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НІМЕЦЬКОГО ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА?

 1. „Кутюми Бовезі”;

 2. „Саксонське зерцало”, „Кароліна”;

 3. Велика хартія вільностей, канонічне право;

 4. „Салічна правда”, звичаєве право.

26. ХТО ВВАЖАЄТЬСЯ УКЛАДАЧЕМ „САКСОНСЬКОГО ЗЕРЦАЛА”?

 1. Філіп де Бомануар;

 2. Іоанн Безземельний;

 3. Ейхе фон Репков;

 4. укладач невідомий.

27. ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, СТВОРЕНИЙ У 1760 Р. ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ І СЛІДКУВАННЯ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ:

 1. Рейхстаг;

 2. Таємна рада;

 3. Ландтаг;

 4. Державна рада

28. ЯКА З НАЗВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ АБСОЛЮТИСЬКОЇ ФРАНЦІЇ НЕ БУЛА СКЛАДОВОЮ ЧАСТИНОЮ ДЕРЖАВНОЇ (ВЕЛИКОЇ) РАДИ

 1. Рада депеш

 2. Генеральні штати

 3. Рада фінансів

 4. Таємна рада

29. ЯКА З НАЗВАНИХ «ВАРВАРСЬКИХ ПРАВД» НЕ БУЛА ГЕРМАНСЬКОЮ

 1. Саксонська

 2. Рипуарська

 3. Руська

 4. Салічна.

30. ВІДДІЛЕННЯ ТАЄМНОЇ РАДИ АБСОЛЮТИСТСЬКОЇ АНГЛІЇ, СТВОРЕНЕ ДЛЯ БОРОТЬБИ З СУПРОТИВНИКАМИ КОРОЛЯ

 1. Висока комісія

 2. Зоряна палата

 3. Палата шахової дошки

 4. парламент

МОДУЛЬ 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ В НОВИЙ ТА НОВІТНІЙ ЧАС.

1. „ПЕТИЦІЯ ПРО ПРАВА” ПЕРЕДБАЧАЛА:

 1. ліквідацію монархії;

 2. введення податків за згодою парламенту;

 3. запровадження конституційної монархії;

 4. ліквідацію парламенту.

2. ПРИХИЛЬНИКИ ОБМЕЖЕННЯ АБСОЛЮТИЗМУ АНГЛІЙСЬКОГО МОНАРХА БУВ КЛАС:

 1. старого дворянства;

 2. духовенства;

 3. нового дворянства.

3. ЯК НАЗИВАВСЯ ПЕРЕДРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПАРЛАМЕНТ ФРАНЦІЇ?

 1. Народні збори;

 2. Національні збори;

 3. Генеральні Штати;

 4. Національний Конвент.

4. У ЯКИХ ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ РОКІВ НАПРИКІНЦІ XVIII СТ. У ФРАНЦІЇ ПРИЙМАЛИСЯ КОНСТИТУЦІЇ?

 1. 1789, 1790, 1792;

 2. 1791,1795, 1799;

 3. 1793, 1794, 1796;

 4. 1794, 1797, 1798.

5. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ СТАВИЛИСЯ ДО „АКТИВНОГО” ГРОМАДЯНИНА ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ ФРАНЦІЇ 1791 Р.?

 1. вік від 30 років, внесення до списків шанованих людей, прийняття присяги на вірність Англії;

 2. наявність не менше 10 років постійного місця проживання;

 3. сплата щомісячного податку, який дорівнював десятиденному заробітку;

 4. вік від 25 років, внесення до списків національної гвардії, прийняття присяги на вірність Франції.

6. КОЛИ БУЛО ПРИПИНЕНО ІСНУВАННЯ СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ?

 1. у 1806 р.;

 2. у 1814 р.;

 3. у 1815 р.;

 4. у 1866 р..

7. У ЯКОМУ РОЦІ БУЛО РОЗПОЧАТО ПРОВЕДЕННЯ ВІДЕНСЬКОГО КОНГРЕСУ?

 1. у 1800 р.;

 2. у 1814 р.;

 3. у 1848 р.;

 4. у 1867 р.

8. КОЛИ БУЛО УТВОРЕНО НІМЕЦЬКИЙ СОЮЗ?

 1. 1814 р.;

 2. у 1815 р.;

 3. 1848 р.;

 4. у 1866 р..

9. У ЯКОМУ РОЦІ БУЛО УТВОРЕНО АВСТРО-УГОРЩИНУ?

 1. у 1800 р.;

 2. у 1866 р.;

 3. у 1814 р.;

 4. у 1867 р.

10. ГРУПА “СПАРТАК” БАЧИЛА НІМЕЧЧИНУ ЯК:

 1. демократичну державу;

 2. державу, засновану на диктатурі пролетаріату;

 3. імперією;

 4. конституційною монархією.

11. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ДЕРЖАВ УТВОРИЛИСЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКЛАДАННЯ МИРНИХ ДОГОВОРІВ?

 1. Данія, Болгарія, Югославія, Чехословаччина, Естонія;

 2. Югославія, Угорщина, Латвія, Литва, Чехословаччина, Естонія, Польща;

 3. Бельгія, Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина;

 4. Албанія, Чехія, Латвія, Литва, Польща.

12. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ УМОВ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЩОДО НІМЕЧЧИНИ У ВЕРСАЛЬСЬКОМУ МИРНОМУ ДОГОВОРІ?

 1. позбавлення Німеччини частини колоній, заборона об’єднання з Австрією

 2. позбавлення Німеччини усіх колоній, цілковита заборона мати армію;

 3. цілковита заборона мати підводний флот, обмеження чисельності армії, втрата частини довоєнної території;

 4. приєднання нових земель, обмеження чисельності армії.

13. ЯКА ФОРМА ПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ?

 1. конституційна монархія;

 2. абсолютна монархія;

 3. президентська республіка;

 4. парламентська республіка;

14. ЯКИЙ ІЗ ОРГАНІВ ВЛАДИ НІМЕЧЧИНИ СЬОГОДНІ ВІДІГРАЄ НАЙБІЛЬШУ РОЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ?

 1. Бундестаг;

 2. Бундесрат;

 3. Президент ФРН;

 4. Федеральний канцлер.

15. НА ЯКИЙ ТЕРМІН ОБИРАЄТЬСЯ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДЕНТ?

 1. 5 років;

 2. 9 років;

 3. 10 років;

 4. довічно.

16. ЩО ПЕРЕДУВАЛО ТРЕТЬОМУ РЕЙХОВІ:

 1. Німецька імперія;

 2. Веймарська Республіка;

 3. Північно-німецький союз.

 4. Священна Римська імперія німецької нації.

17. Ф. МІТТЕРАН БУВ ПРИХИЛЬНИКОМ ІДЕОЛОГІЇ:

 1. соціал-демократичної;

 2. ліберальної;

 3. соціалістичної;

 4. консервативної.

18. НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ БУЛА СТВОРЕНА:

 1. Ліга Націй;

 2. Європейська економічна співдружність;

 3. Ліга Чемпіонів

 4. Європейське об’єднання вугілля та сталі;

19. КОНСТИТУЦІЮ ФРАНЦІЇ 1946 РОКУ БУЛО ПРИЙНЯТО:

 1. парламентом;

 2. народом на референдумі;

 3. Конституційною Асамблеєю.

 4. Лігою Націй

20. ЕВІАНСЬКІ УГОДИ БУЛИ ПІДПИСАНІ МІЖ:

 1. Францією і Великобританією;

 2. Францією і Камеруном;

 3. Францією та Конго;

 4. Францією та Алжирською республікою;

21. ЗА ЯКОЮ ВИБОРЧОЮ СИСТЕМОЮ ПРОВОДИЛИСЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ ФРАНЦІЇ 1946 РОКУ:

 1. мажоритарною;

 2. пропорційною;

 3. змішаною.

22. ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ ВИБОРИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ ФРАНЦІЇ 1946 РОКУ ОБИРАЛИ НА ТЕРМІН:

 1. 4 роки;

 2. 5 років;

 3. 6 років;

 4. 7 років.

23. ФРАНЦІЯ ВСТУПИЛА В НАТО У:

 1. 1949 р.;

 2. 1955 р.;

 3. 1980 р.;

 4. 2000 р.

24. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ НАСЛІДКІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ?

 1. територіальні втрати;

 2. виплата контрибуцій;

 3. одержання репарацій;

 4. розширення колоніальних володінь.

25. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЗІ СВОЇМИ ДОМІНІОНАМИ ОДЕРЖАЛИ НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ В:

 1. Акті про народне представництво 1918 р.

 2. Вестмінстерському статуті 1931 р;

 3. Акті про надзвичайні повноваження 1939 р.;

 4. Акті про парламент 1911 р.

26. ГОЛОВОЮ СПІВДРУЖНОСТІ НАЦІЙ Є:

 1. міністр у справах Співдружності;

 2. прем’єр-міністр Великобританії;

 3. королева Великобританії;

 4. голова щороку змінюється через вибори з числа глав держав-учасниць Співдружності.


27. СТОРОНАМИ ФОЛКЛЕНДСЬКОЇ ВІЙНИ БУЛИ:

 1. Великобританія і Франція;

 2. Великобританія і Мексика;

 3. Великобританія і Бразилія;

 4. Великобританія та Аргентина.

28. ПОЛІТИКУ “НОВОГО КУРСУ” ПРОВОДИВ:

 1. Л. Джонсон;

 2. Ф. Д. Рузвельт;

 3. Р. Ніксон;

 4. Дж. Ф. Кеннеді.

29. РОЗПАД ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА ЧЕХІЮ І СЛОВЕНІЮ ВІДБУВСЯ:

 1. 4 січня 1999 р.;

 2. 1 січня 1993 р.;

 3. 17 січня 1996 р;

 4. 11 січня 1992 р..

30. “ОКСАМИТОВА РЕВОЛЮЦІЯ ” ПРИЗВЕЛА ДО:

 1. реформування комуністичної системи;

 2. виникнення незалежних держав;

 3. початку “холодної війни”;

 4. ліквідації комуністичного режиму.

Відповіді на тестові завдання
(для самоконтролю)


Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3ВідповідьВідповідьВідповідьС

1.

C

1.

BС

2.

D

2.

CС

3.

D

3.

BС

4.

D

4.

BС

5.

A

5.

DB

6.

D

6.

AD

7.

A

7.

BA

8.

C

8.

BA

9.

A

9.

DA

10.

B

10.

BB

11.

B

11.

BA

12.

C

12.

CB

13.

C

13.

DC

14.

A

14.

DB

15.

B

15.

AA

16.

A

16.

BB

17.

A

17.

CA

18.

B

18.

AA

19.

D

19.

BC

20.

C

20.

DB

21.

B

21.

BB

22.

B

22.

DC

23.

B

23.

AB

24.

A

24.

DD

25.

B

25.

BB

26.

C

26.

CC

27.

D

27.

DB

28.

B

28.

BC

29.

C

29.

BD

30.

B

30.

D

V. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ПРАВА, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

(http://www.pravoznavec.com.ua/books/8/22/)

ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

1. Закони Хаммурапі, царя Вавилону

2. Закони Ману

ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН АНТИЧНОГО СВІТУ

СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ

3. Плутарх про виникнення спартанського суспільства і державного ладу

4. Арістотель про спартанські установи

5. Плутарх про реформи Солона

6. Арістотель про реформи Клісфена

Арістотель про державний лад Афін у V— IV ст.ст. до н.е.

7. Громадянські списки

8. Порядок обрання посадових осіб. Рада п'ятисот і народні збори

9. Архонти

10. Посади, що заміщуються підняттям рук

11. Організація судів

СТАРОДАВНІЙ РИМ

12. Тіт Лівій про реформи Сервія Тулія

13. Закони XII таблиць

14. Інституції ГаяДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНІХ ВІКІВ

15. Салічна правда

А. Імунні грамоти

16. Королівське пожалування

Б. Встановлення феодальної залежності

17. Про людину, яка комендується під владу іншої

18. Прекарна грамота

19. Зобов'язання

20. Кабальна грамота

ФРАНЦІЯ

21. Бомануар, «Звичаї Бовезі»

22. Нантський Едикт (1598 р.)

23. Королівська декларація 1626 р. про знищення фортець

24. Едикт 1641 року, що забороняє парламентам втручатись у державні справи і адміністрацію

НІМЕЧЧИНА

25. «Золота булла» 1356 р.

Саксонське зерцало

26. «Земське право»

27. «Ленне право»

28. Кароліна

29. Магдебурзьке право

АНГЛІЯ

30. Правда короля Етельберта (VI—VII ст.ст.)

31. Велика Хартія вільностей (1215 р.)

32. З Вестмінстерського статуту стосовно судців і шерифів (1330 р.)

33. З Ордонансу про суддів (1346 р.)

34. З статуту, виданого в парламенті, що засідав у Вестмінстері у 34 р. за правління Едуарда III (1360—1361 pp.)

35. З Ордонансу про робітників і слуг (1349 р.)

АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ

36. З КорануРОСІЯ

37. Соборное Уложение 1649 г.ДЕРЖАВА I ПРАВО ПЕРІОДУ НОВОЇ ІСТОРІЇ

АНГЛІЯ

38. Акт про запобігання незручностям, що виникають внаслідок тривалих перерв між скликаннями парламентів (15 лютого 1641 р.)

39. Акт про регулювання діяльності таємної ради і про знищення суду, звично йменованого «Зоряною палатою» (5 липня 1641 р.)

40. Велика демонстрація з петицією 1641 р.

41. Акт про позбавлення усіх осіб, що посідають духовні посади, права здійснювати яку-небудь світську юрисдикцію або повноваження (13 лютого 1642 р.)

42. Палата громад — верховна влада англійської держави (4 січня 1649 р.)

43. Акт про знищення палати лордів (19 березня 1649 р.)

44. «Інструмент управління» (13 грудня 1653 р.)

45. Акт про краще забезпечення свободи підданого і про запобігання ув'язненням за морями (26 травня 1679 р.) (Habeas Corpus Act)

46. Білль про права (1689 р.)

47. Бредська декларація (Карла II) (4 квітня 1660 р.)

48. Постанова палати громад про форму правління англійського королівства (1 травня 1660 р.)

49. Акт про забезпечення свободи парламентів через подальше встановлення умов членства для засідання у палаті громад (1710 р.)

50. Акт про престолоуспадкування (1701 р.)

51. Акт про народне представництво (1832 p.)

52. Акт про народне представництво (1867 р.)

53. Акт, що регулює працю дітей і підлітків на фабриках З'єднаного королівства (29.08.1833 р.)

54. Акт, що обмежує години праці підлітків і жінок на фабриках (08.VI. 1847 р.)СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

55. Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки (4.VII.1776 р.)

56. Статті конфедерації 1781 року

57. Конституція Сполучених Штатів Америки (17.ІХ.1787 р.)

58. Білль про права (1789—1791 pp.)

59. Конституція Південної Конфедерації (1862 р.)

60. Прокламація про звільнення рабів (1 січня 1863 р.)

61. Додатки до Конституції США

62. Акт для захисту торгівлі і комерції від протизаконних обмежень і монополії («Закон Шермана» 1890 р.)

63. «Сполучені Штати проти Дебса» (1894 р.)ФРАНЦІЯ

64. Декларація прав людини і громадянина

65. Декрет від 11 серпня 1789 р. про знищення феодальних прав і привілеїв

66. Французька Конституція 1791 р.

67. Декрет Національного Конвенту про знищення королівської влади (21—23 вересня 1792 р.)

68. Декрет Конвенту про створення Комітету громадського порятунку (6 квітня 1793 р.)

69. Декрет Конвенту про створення Надзвичайного Кримінального Трибуналу в Парижі (10 березня 1793 р.)

70. Декрет 25 березня 1793 р. про утворення Комітету Загальної безпеки і Громадського Порятунку

71. Декрет від 9 квітня 1793 р. про відрядження народних представників в армію

72. Декрет 23 серпня 1793 р. про масовий набір

73. Декрет 10 червня 1794 р. (Про ворогів народу)

74. Декрет проти спекулянтів 26 липня 1793 р.

75. Закон 29 вересня 1793 р. про максимум

76. Декрет 17 липня 1793 року про остаточне знищення феодальних прав

77. Декрет Конвенту про захист власності (18 березня 1793 р.)

78. Закон про революційний порядок управління (4 грудня 1793 р.)

79. Декрет про встановлення єдиного максимуму на всій території Республіки (1 листопада 1793 р.)

80. Постанова Комітету Громадського Порятунку (2 липня 1794 р.)

81. Декрет про підозрілих (17 вересня 1793 р.)

82. Декрет Конвенту про секвестр майна ворогів революції (26 лютого 1794 р.)

83. Декрет про громадські землі (10—11 червня 1793 р.)

84. Конституція (24 червня 1793 р.)

85. Конституція (1799 p.)

86. Органічний сенатус-консульт 18 травня 1804 р.

87. Кримінально-процесуальний кодекс Франції 1808 р.

88. Кримінальний кодекс Франції 1810 р.

89. Французький цивільний кодекс 1804 року

90. Конституція Французької республіки (4.ХІ.1848 р.)

91. Паризька комуна Резолюція делегатських зборів 24.02.1871 р.

92. Декларація Комуни до французького народу

93. Конституційний закон про організацію державних влад (25.02.1875 р.)

94. Закон про створення сенату (24.02.1875 р.)

НІМЕЧЧИНА

95. Конституційна хартія Прусії (31 січня 1850 р.)

96. Конституція Німеччини (16.04.1871 р.)

97. Німецьке цивільне Уложення (1898 р.)ЯПОНІЯ

98. Клятвена обіцянка імператора Муцухіто

99. Конституція Японської імперії (11.02.1889 р.)

ДЕРЖАВА I ПРАВО НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ

Сполучені Штати Америки

100. Закон про відновлення національної економіки (16.07.1933 р.)

101. Кодекс про справедливу конкуренцію для бавовняної текстильної промисловості (17.07.1933 р.)

102. Закон Вагнера (5.07Л935 p.)

103. Закон Тафта - Хартлі (23.06.1947 р.)

104. Закон «Про внутрішню безпеку» (Закон Маккарена) (23.09.1950 р.)

105. Виконавчий наказ 10450 (27.04.1953 р.)

106. Закон Хемфрі — Батлера (24.08.1954 р.)

107. Додатки до Конституції СШАРОСІЯ

108. Про утворення робітничого і селянського уряду (Декрет II Всеросійського з'їзду Рад)

109. З Декрету про мир

110. З Декрету про землю

111. Про пресу (Декрет Ради Народних Комісарів 27.10.1917 р.)

112. Декларація прав народів Росії (прийнята РНК 2.11.1917 р.)

113. Про суд (Декрет РНК 22.11.1917 р.)

114. Декрет ВЦВК і РНК від 2(15) грудня 1917 р. Про ВРНГ

115. З протоколу РНК № 21 про створення ВНК (Всеросійської надзвичайної комісії) 7(20) грудня 1917 р.

116. Декрет ВЦВК. Про суд № 2 від 7 березня 1918 р.

117. Постанова Робітничого і Селянського Уряду 22.10.1917 р. Про восьмигодинний робочий день, тривалість і розподіл

118. Декрет ВЦВК і РНК від 18.12.1917 р. Про шлюб і ведення книг актів громадянського стану

119. Декрет ВЦВК від 27(14) квітня 1918 р. Про відміну успадкування

120. Декрет РНК від 8.05.1918 p. (про хабарництво)

121. Декрет РНК від 22.07.1918 р. Про спекуляцію

122. Декрет РНК від 11 січня 1919 р. Про розкладку між губерніями зернових хлібів і фуражу, що підлягають відчуженню в розпорядження держави

123. Постанова ВРНГ від 20 листопада 1920 р. Про націоналізацію підприємств

124. Постанова РНК від 5 вересня 1918 р. Про червоний терор

125. Декрет ВЦВК від ЗОЛІ. 1918 р. Про народний суд РРФСР

126. Постанова ВЦВК від 17.02.1919 р. Про ВНК

127. Декрет ВЦВК від 12.04.1919 р.

128. Декрет ВЦВК від 24.10.1919 р. Про ревкоми

129. Декрет ВЦВК від 8.02.1920 р. Про РСІ

130. Кодекс законів про акти громадянського стану, шлюбні, сімейні і опікунське право 16.09.1918 р.

131. Постанова ВЦВК від 14.02.1919 р. Про соціалістичний землеустрій і про заходи переходу до соціалістичного землеробства (положення)

132. Постанова наркому юстиції 4.11.1920 р. Керівні засади кримінального права РРФСР. Про кримінальне право

133. Конституція (Основний закон) РРФСР (прийнята У Всеросійським з'їздом Рад 10.07.1918 р.)

134. Про заміну продовольчої і сировинної розкладки натуральним податком (Декрет ВЦВК від 21.03.1921 р.)

135. Про обмін (Декрет РНК від 21.05.1921 р.)

136. Про відповідальність за порушення декретів про натуральний податок і обмін (Декрет РНК від 15.06.1921 р.)

137. Про підприємства, що перейшли у власність Республіки (Декрет ВЦВК і РНК від 10.12.1921 р.)

138. Про об'єднання Радянських республік: Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії для боротьби з світовим імперіалізмом (Декрет ВЦВК РРФСР 1.06.1919 р.)

139. Конституція СРСР 1924 р.

АНГЛІЯ

140. Акт про народне представництво (1918 р.)

141. Акт про народне представництво (1928 р.)

142. Акт про народне представництво (1948 р.)

143. Акт про міністрів корони (1937 p.)

144. Акт про народне представництво (1983 р.)

145. Вестмінстерський статут 1931 р.

НІМЕЧЧИНА

146. Конституція Німецької імперії (11.08.1919 р.)

147. Закон про усунення бідувань народу і держави (1934 р.)

148. Закон про переустрій імперії (1934 р.)

149. Закон про верховного главу Німецької імперії (1.07.1934 р.)

150. Указ про захист уряду національного відродження від підступних замахів (1933 р.)

151. Закон проти утворення нових партій (1933 р.)

152. Закон про забезпечення єдності партії і держави (1933 р.) із змінами за законом від 8.07.1934 р.ФРАНЦІЯ

153. Конституція Французької республіки (1946 р.)

154. Закон про обрання Національних зборів (5.10.1946 p.)

155. Закон від 9 травня 1951 p., що змінює закон від 5 жовтня 1946 р. про обрання членів Національних зборів

156. Закон, що встановлює щорічну оплачувану відпустку в індустрії, торгівлі, вільних професіях, домашній службі і сільському господарстві (20 червня 1936 р.)

157. Закон, що встановлює 40-годинний робочий тиждень на індустріальних і торговельних підприємствах і визначає тривалість праці на підземних рудниках (27 червня 1936 р.)КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

158. Конституція Чехословацької Республіки (9.05.1948 р.)

159. Румунський закон № 187 про проведення земельної реформи (23 березня 1945 р.)

160. Декрет № 83 про доповнення деяких положень закону № 187 (1.03.1949 р.)

161. Болгарський закон про трудову земельну власність (2.03.1946 р.)

162. Польський закон про перехід у власність держави основних галузей народного господарства (3.01.1946 р.)

163. Угорський закон про націоналізацію деяких промислових підприємств (1948 р.)

VI. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Безродний Є.Ф. Світова класична думка про державу та право: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 400 с.

2. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с.

3. Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. - Х.: Одиссей, 2005. - 832 с.

4. Крестовская Н.Н. История государства и права зарубежных стран: Практикум. - Х.: ООО "Одиссей", 2002. - 608 с.

5. Кучма В.В. Государство и право Древнего мира: курс лекций по истории государства и прав зарубежных стран. - Волгоград: Офсет, 1998. - 240 с.

6. Макарчик В.С. Загальна історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - 3-тє вид., доп. - К.: Атака, 2001. - 624 с.

7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: (Новое и Новейшее время) / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 1999. - 592 с.Додаткова:

1. Английская революция середины XVII века / Отв. ред. Барг М.А., Ястребицкий А.Л. - М.: ИНИОН, 1991. - 184 с.

2. Аннерс Э. История европейского права. - М.: Наука, 1996. - 395 с.

3. Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции, 1870 - 1918. - М.: Мысль, 1986. - 488 с.

4. Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. - М.: Юридическая литература, 1989. - 447 с.

5. Византийский Земледельческий закон / Под ред. И.П. Медведева. - Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1984. - 280 с.

6. Внутренняя политика французского абсолютизма (Сборник документов) / Под ред. А.Д. Люблинской. - Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1980. - 278 с.

7. Война Белой и Алой розы / Сост. М. Тимофеева. - М.: Вече, 1998. - 607 с.

8. Ворошилов С.И. Рождение второй республики в Австрии. - Л.: Издательство Ленинградского университета, 1968. - 231 с.

9. Гладкий В.Д. Древний мир: Энциклопедический словарь: В 2 т. - Донецк: МП "Отечество", 1997.

10. Город и государство в древних обществах / Редкол.: В.В. Мавродин (отв. ред.) и др. - Л.: Издательство ЛГУ, 1982. - 161 с.

11. Город и феодализм в Англии / Отв. ред. Е.В. Гутнова. - М.: Наука, 1987.- 283 с.

12. Гриффитс Ральф, Томас Роджер. Становление династии Тюдоров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 319 с.

13. Данилова Г.М. Возникновение феодальных отношений у франков VI - VII вв. Петрозаводск: Гос. изд. Карельской АССР, 1959. - 260 с.

14. Дигесты Юстиниана / Отв. ред. Е.А. Скрипилев. - М.: Наука, 1984. - 456 с.

15. Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. - М.: Наука, 1978. - 374 с.

16. Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья. Шумер. - М.: Издательство восточной литературы, 1959. - 300 с.

17. Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции. - М.: Издательство АН СССР, 1956. - 503 с.

18. Ивонин Ю.Е. Становление Европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. - Мн: Университетское, 1989. - 197 с.

19. История буржуазного конституционализма XIX века. - М.: Наука, 1986. - 279 с.

20. История буржуазного конституционализма XVII - XVIII веков. - М.: Наука, 1983. - 296 с.

21. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. О.А. Жидкова. - Ч. 1. - М., 1988; Ч. 2. - М.,1991.

22. История государства и права СССР / Под ред. О.И. Чистякова и И.П. Мартынсевича. - Ч. 1-2. - М.: Высшая школа, 1985.

23. История государства и права: Хронология / Под ред. М.И. Сизикова. - М.: Инфра-М, 1996. - 160 с.

24. История древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и первые шаги рабовладельческих цивилизаций: В 2-х ч. / Под ред. И.М. Дьяконова - М.: Наука, 1983.

25. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. / Гл. редкол. З.В. Удальцова и др. - М.: Наука, 1988-1992.

26. История России: Народ и власть. - СПб: Лань, 1997. - 445 с.

27. Кареев Н. Поместье-государство и сословная монархия в средние века. - СПб.: Б. и., 1913. - 412 с.

28. Катрич В.М. Держава і право стародавнього Рима. - К.: Вид. Київського ун-ту, 1974. - 113 с.

29. Катрич В.М. Історія рабовласницької держави та права Стародавньої Греції. - К.: Вид. Київського ун-ту, 1969. - 78 с.

30. Основы государства и права // Правовые памятники, нормативные акты / Под ред. В.В. Комарова. - Харьков: Основа, 1994. - 256 с.

31. Федоров К.Г., Лисневский Э.В. История государства и права зарубежных стран. - Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1994. - 308 с.

32. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп.- К.: Атіка, 2004.- 616 с. 

33. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2001. — 384 с.34. Шостенко І. І., Шостенко О. I. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.-метод. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 104 с.: іл.

ЗМІСТ

 1. ЗМІСТ КУРСУ……………………………………………….3-11

Розділ І. Держава і право античності

Розділ ІІ. Держава і право зарубіжних країн Середньовіччя

Розділ ІІІ. Становлення та розвиток державно-правових систем в
новий та новітній час


 1. КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ……………………………………11-138

Розділ І. Держава і право античності

Розділ ІІ. Держава і право зарубіжних країн Середньовіччя

Розділ ІІІ. Становлення та розвиток державно-правових систем в
новий та новітній час


 1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНІВ…..138-141

 2. ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУВАННЯ…………………………………………….141-158

 3. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ПРАВА, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ
  САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ……………………….158-162


 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………163-164


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал