Навчально-методичний посібник для викладачів суддів і працівників апарату суду Розроблений у 2010 р., доповнений у 2011 рPdf просмотр
Сторінка1/17
Дата конвертації06.02.2017
Розмір4.83 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Академія суддів України

CТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

Навчально-методичний посібник
для викладачів суддів і працівників апарату суду
Розроблений у 2010 р., доповнений у 2011 р.

ЛЮТИЙ 2011

ВСТУП

Цей посібник підготовлено в рамках Проекту «Україна: верховенство права» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Цілями Проекту є:
• підвищення прозорості та підзвітності судової системи;
• здійснення судової реформи на засадах верховенства права.
У цьому посібнику представлені матеріали навчальної програми з ефективних стратегічних комунікацій суду. Програми з цієї тематики сприятимуть забезпеченню справедливого та неупередженого судочинства. За допомогою ефективної комунікацій суди зможуть не лише вирішувати свої поточні завдання, але й підвищувати довіру громадян до судової системи, сприяти покращенню якості правосуддя в Україні.
Відповідні органи, зокрема Державна судова адміністрації України та її територіальні управління, зможуть використати цей посібник для розробки та впровадження власних програм зі стратегічних комунікацій.
Посібник складається із шести частин:
·
Частина 1 «Розробка навчальної програми для суддів» стосується процесу планування програми, зокрема принципів навчання дорослих, мети навчальної програми, необхідності колективного планування та обговорення програми, визначення цілей програми та викладачів, а також використання цього посібника.
·
Частина 2 «Графік занять» пропонує восьмигодинний та чотирьохгодинний розклади навчання.
·
Частина 3 «Конспект заняття» включає виклад змістовної частини навчання та
інструкції щодо методики представлення матеріалу учасникам.
·
Частина 4 «Матеріали» включає навчальні матеріали для учасників.
·
Частина 5 «Слайди» пропонує зміст наочних матеріалів.
·
Частина 6 «Оцінка навчання» містить форму оцінки якості навчальної програми, матеріалів та викладачів.
Посібник підготовлений під керівництвом Девіда Вона, керівника Проекту «Україна: верховенство права», та Наталії Петрової, заступника керівника Проекту «Україна: верховенство права», за участі радників з питань права та комунікацій Проекту «Україна: верховенство права» Юрія Мухіна та Дмитра Філіпенка. За результатами семінарів для суддів, працівників апарату суду та журналістів «Суди та ЗМІ», а також семінарів
«Підвищення ефективності судової системи і довіри до неї громадян через управління зв’язками з громадськістю» за участі експертів Ліа Гуровіц, Девіда Рамондіні, Анджеліти
Племмер, судді Евелін Ланс, Розалін МакІннес.
Структура цього посібника та зміст розділів базуються на матеріалах посібника
«Стратегічні комунікації суду або як досягти поставлених цілей», підготовленого Юрієм
Мухіним, радником з питань права та комунікацій Проекту «Україна: верховенство права» та посібники «Суди у відносинах з журналістами: посібник для суддів», «Основи судової журналістики: посібник для журналістів» під редакцією Михайла Буроменського,
Олександра Сердюка та Ірини Підкуркової.

ЗМІСТ


Частина 1. Розробка навчальної програми
1

Частина 2. Порядок денний навчання
9

Частина 3. Конспект заняття
13

Частина 4. Матеріали
63

Частина 5. Слайди
134

Частина 6. Оцінка навчання
1471
ЧАСТИНА 1


РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ СУДДІВ

I.
Принципи навчання дорослих
II. Процес планування
III. Використання навчально-методичного посібника


2
Ця частина навчально-методичного посібника представлена у трьох аспектах, які доцільно брати до уваги при розробці навчальної програми зі стратегічних комунікацій для представників суддівського корпусу та працівників апарату суду. По-перше, оскільки навчання суддів і працівників апарату суду є різновидом навчання дорослих осіб, ця частина починається зі стислого огляду принципів навчання дорослих, що становлять підґрунтя для планування програми. Далі представлено процес планування моделі курсу.
Цей розділ закінчується рекомендаціями щодо використання навчально-методичного посібника при розробці програми зі стратегічної комунікації судів.
I
Принципи навчання дорослих

Чотири види принципів навчання дорослих є доречними для планування навчальних програм для суддів і працівників апарату суду. По-перше, дорослі особи мають низку характеристик, які впливають на те, як вони вчаться. По-друге, цілі навчання та навчальні роботи можуть стосуватися шести різних рівнів мислення дорослих. По-третє, щоб гарантувати досягнення цілей навчальної програми всіма учасниками, потрібні різнопланові навчальні методи. І по-четверте, важливими компонентами ефективного навчання дорослих є друковані та наочні матеріали.
U
Характеристики «дорослих учнів».
U
Навчання суддів буде максимально ефективним, якщо при його підготовці взяти до уваги такі характеристики «дорослих учнів».
·
Дорослі особи зазвичай прагнуть здобути нову інформацію і навички, якими можна негайно скористатися. Менш імовірно, що вони бажатимуть нових знань як таких.
·
Дорослі володіють значним обсягом знань та досвіду ще до того, як починають опановувати навчальну програму. Існуючі знання та досвід учасників – важливий ресурс для викладачів навчальних програм для суддів.
·
Дорослі вчаться найуспішніше, коли вони відчувають, що їх цінують і поважають.
Вони побоюються відкритої конкуренції та провалу в очах публіки, і це певною мірою шкодить навчанню.
·
Дорослі краще засвоюють навчальний матеріал, коли беруть активну й творчу участь у самому процесі навчання.
U
Рівні мислення дорослих.
U
Блум (Bloom) у своїй таксономії навчання стверджує, що у дорослих навички мислення можна розділити на шість категорій складності. Навчання суддів можна вибудувати таким чином, щоб допомогти учасникам досягти встановлених цілей на всіх вказаних нижче рівнях.
·
Знання. На цьому, найфундаментальнішому, рівні розуміння учасники можуть повторювати, згадувати і характеризувати представлену інформацію.
·
Розуміння. Цей рівень вивчення передбачає відтворення учасниками інформації власними словами. Вони можуть пояснювати, наводити приклади та підсумовувати.
·
Застосування. Учасники здатні застосовувати інформацію або навички в новій ситуації. Вони можуть тлумачити, модифікувати та використовувати поняття й


3 навички.
·
Аналіз. На цьому рівні мислення учасники здатні роз’єднати ціле на складові частини. Вони можуть виокремлювати, окреслювати й підрозділяти ідеї та навички.
·
Синтез. Цей рівень розуміння дає учасникам змогу використовувати інформацію для створення нових ідей. Вони можуть розробляти плани й вирішувати проблеми.
·
Оцінка. На цьому, найвищому, рівні мислення учасники можуть складати судження на основі набору критеріїв. Вони здатні до критичного осмислення речей.
U
Набір різнопланових навчальних методів.
U
Жоден окремий навчальний метод не може бути ефективним для всіх учасників. Так само жоден окремий навчальний метод не підходить для досягнення всіх цілей навчання. Використання набору різнопланових навчальних методів дасть змогу всім учням зберегти зацікавленість і досягти цілей програми. Нижче дається опис різних видів навчальних робіт.
Лекція. Цей метод дозволяє інструкторові контролювати надання інформації.
Лекція може бути ефективним способом передачі інформації, коли цілі програми обмежені здобуттям знань та досягненням розуміння. Однак більшість учасників не здатні зберігати увагу до лекції впродовж більш ніж 20 хвилин підряд. Лекції ефективніші, коли їх доповнює показ наочних матеріалів та коли їх поєднано з
іншими навчальними методами.
Дискусія. Дискусія є двостороннім спілкуванням між ведучим та учасниками або безпосередньо між учасниками. Дискусія залучає учасників до активного навчання.
Вона може бути ефективним методом поліпшення запам’ятовування учасниками понять і здатна допомогти їм здобути навички вирішення проблем та критичного мислення. Дискусія дає змогу учасникам пропонувати нові ідеї і часто стимулює їх продовжувати навчання. Дискусія може відбуватися у великій або малій групі, а також між двома учасниками.
Ситуативний аналіз. У ситуативному аналізі фігурує реальна чи уявна ситуація, що ілюструє поняття або навички. Цей метод може посприяти досягненню прикладних цілей, а також тих, що пов’язані з аналізом, синтезом та оцінкою.
Ситуативний аналіз можна застосовувати при роботі у великій або малій групі, а також індивідуально. Його можна проводити усно, проте зазвичай викладачеві простіше, коли його представлено в письмовій формі. Ситуативні аналізи найефективніші, коли в їх основі лежать реальні проблеми, з якими учасники мають справу в своїй професійній діяльності.
Моделювання. Цей метод передбачає, що кожен учасник гратиме певну роль.
Моделювання має відображати реальні ситуації, що мають стосунок до учасників.
Переваги моделювання полягають у тому, що воно залучає учасників до активного навчання і заохочує їх до критичного мислення та оцінок. Моделювання має ретельно готуватися ведучим, з тим щоб учасники чітко розуміли свої ролі та цілі моделювання.


4
Письмова робота. Короткі письмові вправи можуть підсилювати ефект інших навчальних методів. Наприклад, під час лекції викладач може зробити перерву на дві хвилини, впродовж яких учасники мають підсумувати в письмовій формі головні принципи лекційного матеріалу. Або ж, запропонувавши питання чи проблему для дискусії, ведучий може попросити учасників коротко викласти на папері їхні думки; скоріш за все, в подальшій дискусії візьмуть активну участь більше учасників і прозвучить більше вдумливих відповідей. Додатковою перевагою письмових вправ є те, що вони залучають до активної роботи кожного учасника.
Вікторини. Вікторина передбачає, що учасники дадуть відповіді (мовчки, „самі собі”, або в письмовій формі) на низку питань. Вікторини – ефективний спосіб розпочати заняття, з’ясувавши настрої та визначивши знання учасників, а також завершити заняття, закріпивши основні поняття, що їх було розглянуто на ньому.
Вікторини залучають учнів до активної роботи і можуть використовуватись як метод започаткування дискусії.
U
Матеріали та наочні засоби
U
. Більшість дорослих осіб краще засвоюють інформацію, коли сприймають її візуально, а не на слух. Ефективність навчання зростає, коли інформація подається й усно, і візуально. Отже, друковані матеріали та наочні засоби є важливими компонентами продуктивного навчання суддів.
Друковані матеріали повинні фігурувати на кожному занятті програми навчання суддів. Ці матеріали можуть мати різні форми. Нижче дано опис типових видів друкованих матеріалів, використовуваних у навчанні суддів.
Виклад. Цей вид матеріалу представляє інформацію в текстовій формі. Він містить усю інформацію, яку викладач має намір представити усно, а іноді й додаткові відомості. Учасники можуть підготуватися до заняття, прочитавши викладений матеріал; його можна також використовувати як довідковий, коли програму буде завершено.
Конспект. Цей вид матеріалу систематизує та підсумовує, в форматі конспекту,
інформацію, що представлена викладачем на занятті. Учасники можуть користуватися конспектом під час заняття, щоб було легше слідкувати за лекцією і засвоювати матеріал. Конспекти також можуть містити відповідні графи, які можуть бути заповнені учасниками під час заняття, що має посприяти ще кращому розумінню змісту.
Перевірні листи. Перевірний лист містить низку питань для учасників або вказівок, якими вони можуть користатися, щоб вирішувати проблеми, аналізувати питання чи реалізовувати навички. Викладачі можуть використовувати перевірні листи для структуризації своїх лекцій. Учасники можуть використовувати перевірні листи під час заняття для того, щоби засвоювати зміст і оволодівати навичками, а також після заняття з тим, щоби застосовувати здобуті знання й


5 навички у своїй професійній діяльності
Форми. Цей вид матеріалу є корисним і під час програми, і після її закінчення. Під час заняття форми ефективно підходять для ілюстрації понять. Після завершення заняття учасники можуть пристосувати форми до використання у своїй повсякденній праці.
Бібліографія. Анотована бібліографія часто додається до вказаних вище видів друкованих матеріалів. Анотації містять стислий опис джерел друкованої
інформації, а також вказівки учасникам щодо того, де вони зможуть дістати цю літературу, якщо захочуть дізнатися більше про ту чи ту тему, коли програму буде закінчено.
Наочні засоби мають використовуватися під час занять. Вони допомагають учасникам зрозуміти поняття, а викладачам дозволяють розширити арсенал активних навчальних методів. Існує чотири види наочних засобів: плівкові слайди, дошки для крейди, фліп- чарти та роздавальні матеріали.
Плівкові слайди – є найбільш поширеним видом електронних наочних засобів.
Вони дають змогу всім учасникам бачити один і той же матеріал одночасно.
Викладачі можуть підготувати слайди перед заняттям, скопіювавши матеріал на плівку або написавши текст на слайді. На відміну від матеріалу, який представлено на дошках, такі слайди є багаторазовими засобами тож викладачі можуть використовувати їх постійно. Щоб максимізувати ефективність слайдів як візуальних інструментів, на кожному з них слід давати незначний обсяг тексту, а шрифт має бути досить великим для того, щоб усі учасники могли прочитати текст.
Дошки для крейди – є вдалими наочними засобами для навчання й опанування матеріалу, якщо використовувати їх ефективно. На дошці можна написати перелік цілей заняття, ключових моментів лекції, ідеї, які висловлені учасниками в ході дискусії, і багато чого іншого. Дошки є найефективнішими, коли викладач використовує їх вибірково, подаючи на них лише найважливіші аспекти з метою закріплення головних ідей заняття.
Фліп-чарти – це великі листи паперу. Викладачі в більшості ситуацій можуть використовувати фліп-чарти замість слайдів та дошок. З огляду на свій обмежений розмір, фліп-чарти не можуть бути настільки ж ефективними при роботі з великими групами, як слайди та дошки. З іншого боку, фліп-чарти є ефективними засобами для занять з малими групами, коли потрібно зафіксувати ідеї, які висловлені учасниками. Крім того фліп-чарти є мобільним засобом, тож їх неважко мати під рукою, коли відсутні інші наочні засоби.
Роздавальні матеріали – різноманітні візуальні засоби. До їх числа належать конспекти, перевірні листи, графіки, діаграми, задачі, приклади та інструкції.
Роздавальні матеріали дають змогу економніше розпоряджатися часом, відведеним


6 на заняття, оскільки учасникам не потрібно переписувати інформацію з дошки чи слайда. Крім того це – багаторазові матеріали, тож викладачі можуть використовувати їх у подальших заняттях, а учасники – після закінчення програми.
II
Процес планування
У цій частині навчально-методичного посібника представлено модель процесу планування програми зі стратегічних комунікацій суду. Модель покликана служити орієнтиром. У більшості ситуацій організаторам програми буде доцільно дотримуватися цієї моделі.
Проте в окремих випадках організатори пристосовують модель процесу планування до своїх конкретних потреб.
Модель процесу планування складається з п’яти елементів: (1) оцінка потреб; (2) цілі навчання; (3) створення комітету з планування; (4) викладацький склад; і (5) оцінка програми.
U
Оцінка потреб
U
. Першим кроком організаторів програми зі стратегічних комунікацій має стати проведення оцінки потреб. Один із способів проведення ними такої оцінки – поставити собі низку запитань і спробувати дати на них відповідь. Наприклад:
·
Чому потрібна або бажана програма зі стратегічних комунікацій суду?
·
На яку аудиторію має бути спрямовано програму?
·
Яким є нинішній рівень обізнаності учасників із принципами ефективної комунікації?
Що вони вже знають про комунікацію?
Який досвід вони мають у сфері комунікаційної взаємодії?
Яке їхнє ставлення до комунікацій суду?
·
Які суттєві знання й навички потрібно здобути потенційним учасникам?
Можливо, організатори знають відповіді на ці питання завдяки своєму попередньому досвіду участі в програмах з цієї теми. В інших випадках організаторам доведеться проконсультуватися з експертами з комунікацій з тим, щоб одержати відповіді на деякі з питань. Не виключено також, що організаторам доведеться провести опитування потенційних учасників та з’ясувати, які знання та досвід вони мають і яким є їхнє ставлення до комунікацій суду. Так чи інакше, організаторам необхідно відповісти на наведені вище питання для того, щоби підготувати таку програму зі стратегічних комунікацій, яка відповідатиме потребам учасників.
U
Цілі навчання
U
. Другий крок організаторів у ході планування програми з стратегічних комунікацій – намітити загальні навчальні цілі програми. Цілі навчання є відповіддю на питання: “Що зможуть робити учасники в результаті опанування програми?” При визначенні кожної навчальної цілі організаторам варто дотримуватись трьох етапів процесу. По-перше, почніть виклад навчальної цілі такими словами: „В результаті опанування цієї програми учасники зможуть...” По-друге, виберіть дієслово, що позначає активну дію, щоб описати, що саме зможуть робити учасники після закінчення програми,


7 як-от „визначити”, „вказати”, „розробити”, „створити”, „проаналізувати”, „дослідити”.
Уникайте таких дієслів як „знати” та „розуміти”, оскільки вони не відображають спостережувану поведінку. По-третє, закінчіть виклад навчальної цілі відповідною конкретикою. Наприклад, всі або деякі з наведених нижче навчальних цілей будуть доречними для програм різної тривалості зі стратегічних комунікацій суду.
У результаті опанування цієї програми учасники зможуть:
1. Пояснити важливість ефективної комунікаційної взаємодії суду із своїми цільовими аудиторіями.
2. Визначити основні принципи та поняття у сфері комунікацій.
3. Спланувати і провести комунікаційні дослідження, визначити комунікаційні пріоритети суду.
4. Проаналізувати цільові аудиторії суду, їх потреби і вподобання, цінності та
інтереси.
5. Визначити ефективні канали комунікації з цільовими аудиторіями.
6. Сформулювати ключові повідомлення суду до кожної з цільових аудиторій.
7. Визначити основні комунікаційні інструменти і скласти комунікаційний план суду.
8. Сформувати комунікаційну стратегію суду.
9. Проаналізувати ефективність комунікаційної взаємодії суду з цільовими аудиторіями.
10. Управляти комунікаціями під час кризових ситуацій.
U
Створення комітету з планування
U
. Закінчивши оцінку потреб і намітивши навчальні цілі програми, організатори мають утворити комітет з планування. Хоча спланувати програму може й одна особа, проте саме колективне планування підвищує шанси на створення логічно вивіреного, збалансованого й репрезентативного курсу. Комітет з планування має складатися з п’яти – восьми членів, обізнаних з навчанням суддів та працівників апарату суду, а також стратегічними комунікаціями.
Комітет повинен запропонувати свої поради щодо основних елементів планування програми. Комітет має розглянути оцінку потреб та навчальні цілі і висловити свою думку щодо них. Потім комітет повинен представити висновки щодо конкретних тем, потрібних для досягнення цілей навчання. Далі комітет має визначити, скільки часу слід відвести в рамках програми на кожну окрему тему. Комітет повинен вирішити, які навчальні роботи потрібні для досягнення цілей програми. Нарешті, комітет повинен дати потенційним викладачам рекомендації щодо програми.
U
Викладацький склад
U
. Ефективний склад викладачів є конче необхідним для досягнення успіху курсу. В ідеалі викладачі повинні знати теми, що їх вони висвітлюватимуть, мати чудові викладацькі навики і бути різного віку, статі та етнічного походження. Якщо це можливо, викладачам слід зустрітися до початку програми, щоб узгодити зміст своїх занять і тим самим уникнути повторів та пропусків. Інструктивний семінар з акцентом на ефективних методиках навчання дорослих осіб, що передбачають активну участь аудиторії в заняттях, якнайкраще допоміг би викладачам зробити програму ефективною.


8
Стосовно будь-якого із занять за програмою викладач, який має його проводити, відповідає за розробку навчальних цілей, робіт, матеріалів та наочних засобів. В Частинах
3, 4 та 5 цього навчально-методичного посібника наведено рекомендації щодо навчальних цілей, робіт, матеріалів та наочних засобів для кожного заняття за програмою зі стратегічних комунікацій суду. Викладачі можуть використати ці елементи без змін або модифікувати їх згідно з потребами свого заняття.
U
Загальні оцінки
U
. Організатори повинні розробити форму для письмової оцінки якості та успішності програми зі стратегічних комунікацій. Результати письмових оцінок міститимуть важливу, з точки зору зворотного зв’язку, інформацію для організаторів та викладачів, яка знадобиться їм при плануванні наступної реалізації програми. Частина 6 навчально-методичного посібника містить шаблон оціночної форми для визначення ефективності змісту й матеріалів програми, а також роботи викладацького складу.
III
Використання навчально-методичного посібника
Загальна мета цього навчально-методичного посібника – дати змогу фахівцям у галузі навчання суддів або організаторам програм реалізувати курс із стратегічних комунікацій суду. З цією метою посібник містить вказівки щодо порядку денного та цілей навчання, навчальних робіт, змістовної частини, пов’язані з програмою матеріали, наочні засоби та оціночну форму. Для того, щоби цей посібник можна було використовувати за інших умов, до нього включені пропозиції щодо розробки програм різної тривалості.
Хоча посібник має на меті полегшити реалізацію програми, проте в більшості випадків організатори та викладачі можуть адаптувати її з урахуванням знань, настроїв і досвіду учасників. Тож після проведення оцінки потреб організатори можуть видозмінити навчальні цілі програми, надавши більшої ваги певним темам і перерозподіливши час, відведений темам у рамках програми. Так само викладачі можуть ревізувати навчальні цілі будь-якого із занять, модифікувати матеріали, обрати інші учбові роботи та видозмінити наочні засоби з урахуванням свого викладацького стилю.
Таким чином, за певних обставин цей навчально-методичний посібник служитиме моделлю, яку можна використати, продублювавши курс. Проте частіше фахівці в галузі навчання суддів витратять чимало часу й енергії, пристосовуючи посібник до потреб учасників. У таких випадках цей навчально-методичний посібник може стати цінним джерелом інформації для організаторів програми та викладачів.


9
ЧАСТИНА 2


ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАВЧАННЯ


Вступ
I.
Навчання тривалістю 16 годин
II. Навчання тривалістю 8 години


10


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал