Навчально-методичний посібник для вчителя навчального курсу за вибором для 3 4 класів знзСкачати 430.64 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір430.64 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національна академія педагогічних наук України
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ – ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
навчального курсу за вибором для 3 - 4 класів ЗНЗ
Розроблено за підтримки
Благодійної організації «Центр споживчих ініціатив»,
ПАТ «Бель Шостка Україна», ЗАТ «Віллард Груп»
Друкарня ТОВ «Вольф»

- 2010

УДК 373.3.016:613.2](072.3)
ББК 74.265.123
3-46
ISBN: 978-966-1656-06-1
Видано за рахунок коштів технічної допомоги. Продаж заборонено.
Автори: Довгань А. І., Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М.
Загальна редакція: Овчарук О. В., канд.пед.наук.
Рецензенти: Протасова Н. Г., докт.пед.наук, проф., Єльникова Г. В., докт.пед.наук, проф.
Відповідальні за випуск: Фесюн Н. М., Баюн Ю. В.
Схвалено рішенням Вченої ради Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України (Протокол № 7 від 1 вересня 2010 р.)
Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-
методичною комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 13 жовтня 2010 р., Лист
№1.4/18-Г-728 від 21.10.10).
Здоров’я дитини – здорове харчування: Навч.-метод. посіб. для вчителя навч. курсу за вибором для 3 - 4 кл. [ Довгань А. І., Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М.
За заг. ред. Овчарук О. В.]. – К. : Друкарня ТОВ «Вольф». -

2010. – (44) с.
Навчально-методичний посібник з основ раціонального харчування складається з програми, календарно-тематичного планування, які можуть стати основою проведення уроків з основ здорового харчування в рамках курсу за вибором. Навчальні матеріали побудовані на інтерактивних, ігрових формах навчання, вміщують приклади уроків. Для вчителів, методистів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Може бути використаний для підготовки студентів педагогічних ВНЗ та в системі післядипломної педагогічної освіти.
Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена у будь-якому вигляді
і будь-якими засобами без попередньої згоди БО «Центр споживчих ініціатив»
та МОНУ (Україна)
© Довгань А.І., Овчарук О.В., Пужайчереда Л.М., 2010
© Міністерство освіти і науки України, 2010
© Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
© БО «Центр споживчих ініціатив», 2010
©

Друкарня ТОВ «Вольф», 2010

3
З М І С Т
ПЕРЕДМОВА
РОБОЧА ГРУПА ПРОЕКТУ ТА ПАРТНЕРИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ПРОГРАМА ТА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Список основної використаної літератури
ПЛАНИ УРОКІВ
1. Що потрібно для здорового організму?
2. Що таке здорове харчування (збалансоване харчування, режим, навантаження)
3. Корисні та некорисні продукти (негативні наслідки)
4. Молоко та молочні продукти
5. Як визначити якісний продукт (споживча культура)

4

5
ПЕРЕДМОВА
Шановні друзі!
Європейська якість життя, стандарти споживання та освіти є очікуваними результатами інтеграції України до світового економічного та суспільного простору.
Цілі розвитку тисячоліття та Концепція людського розвитку, прийняті Організацією
Об’єднаних Націй, розглядають розвиток людини як основну мету і критерій суспільного прогресу, одним з напрямів яких є можливість прожити довге життя, підтримуючи добрий стан здоров’я.
Сучасній людині необхідно мати уявлення про здорове харчування, вміти здійснювати свідомий вибір продуктів харчування, бути компетентними у сфері споживчих товарів, життєстійкості, здорової поведінки та способу життя.
Упровадження знань з основ здорового харчування в освітній процес є відповіддю на виклики сучасності, сприяння гармонійному фізичному та психічному розвитку дитини, соціальній адаптації школярів. Така освіта повинна мати місце, починаючи з раннього віку впродовж всього життя.
Проект «Здоров’я дитини – здорове харчування», підтриманий Благодійною організацією «Центр споживчих ініціатив», «Бель Шостка Україна», ЗАТ «Віллард
Груп», має на меті популяризацію здорового способу життя школярів, раціонального харчування та опікується питаннями впровадження до змісту освіти знань про здорове харчування, сприяння формуванню споживчої культури в учнів, батьків та педагогічної громадськості.
Навчальний курс «Здоров’я дитини – здорове харчування» для початкових класів
ЗНЗ покликаний зацікавити учнів, вчителів, батьків у здоровому харчуванні, вмінні робити свідомий споживчий вибір.
Укладачі навчальних матеріалів сподіваються, що інформація, подана у книзі, сприятиме прискоренню процесів, що наближатимуть Україну до європейських стандартів життя та споживання.
Бажаємо успіхів і натхнення у роботі та навчанні!
Биков В. Ю., Овчарук О. В., Фесюн Н. М.

6
РОБОЧА ГРУПА ПРОЕКТУ ТА ПАРТНЕРИ
Відповідальні за випуск
Фесюн Н. М.
Директор із зовнішніх зв’язків
ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат»
Баюн Ю. В.
Віце-президент ЗАТ «Віллард Груп»
Науково-педагогічна експертиза
Протасова Н. Г.
Завідуюча кафедрою управління освітою
Національної академії державного управління при Президентові України, докт.пед.наук, проф.
Єльникова Г. В.
Проректор з науково-педагогічної діяльності, директор Інституту менеджменту та психології освіти Університету менеджменту освіти
НАПН України, докт.пед.наук., проф.
Колектив авторів
Довгань А. І.
Проректор Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти МОН
України, канд.іст.наук
Овчарук О. В.
Завідуюча інформаційно-аналітичним відділом педагогічних інновацій інституту
інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України, канд.пед.наук, ст.наук.співр.
Пужайчереда Л. М.
Старший викладач Харківського інституту безперервної освіти дорослих
Подяка
Бикову В. Ю.
Директору інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, докт.пед.наук., проф.
Гладковському Р. В.
Головному спеціалісту відділу природничо- математичної та технологічної освіти
Департаменту загальної середньої освіти
МОНУ
Фесюн Н.М.
Директору із зовнішніх зв’язків
ПАТ «Бель Шостка Україна»
Баюн Ю. В.
Віце-президенту ЗАТ «Віллард Груп»
Антіповій М. Г.
Художнику-ілюстратору

7
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Шановні колеги!
Впровадження знань про здорове раціональне харчування є важливою складовою освіти сучасної людини.
Сучасній людині, безумовно, потрібно знати основи споживання здорової їжі, вміння робити вибір серед широкого спектру продуктів, мати знання та компетентності у сфері споживчих товарів та основ здорової поведінки.
Даний посібник створено в контексті свідомого підходу суспільства до основ споживання та концепції споживчої освіти, що була оприлюднена в Україні (2008).
Споживча освіта реалізується шляхом формування раціональної та свідомої споживчої поведінки і є актуальним завданням системи освіти в Україні. Така освіта повинна мати місце, починаючи з раннього дитинства та є доцільною у початкових класах ЗНЗ.
Важливим завданням школи у контексті здорового споживання є формування основ раціонального харчування дітей. Адже сьогодні, покладаючись на рекламу продуктів харчування, діти та батьки нерідко опиняються перед складним вибором не на користь натуральних продуктів, раціонального їх вибору. Саме тому питання вибору продуктів, які діти споживають щодня, важливе як для батьків, так і для педагогів, які покликані якомога змістовніше знайомити школярів з основами здорового харчування і, таким чином, забезпечити індивідуальний розвиток особистості та підготувати до життя в умовах ринку.
Організація системи споживчого виховання та навчання школярів ґрунтується на сучасному законодавстві: Декларації ООН «Керівні принципи для захисту споживачів», Законі України «Про захист прав споживачів», Законі України «Про рекламу», Постанові Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки,
Указі Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти в Україні»
(Національна доктрина розвитку освіти в Україні 17/14/2002); Постанові Президії
Академії педагогічних наук України «Про концепцію громадянського виховання дітей та молоді», Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи «Про освіту споживача у школах», Концепції споживчої освіти (2008 р.).
Навчати школярів основам здорового раціонального харчування ми пропонуємо
різними шляхами: y
y через впровадження курсу за вибором «Здоров’я дитини - здорове харчування»;
y y
шляхом інтеграції споживчих знань в сфері раціонального харчування у зміст різних предметів;
y y
шляхом впровадження основ раціонального харчування у зміст позакласної та позашкільної освіти, для проведення виховних заходів, роботи з батьками.
Пропонований навчально-методичний комплект навчального курсу за вибором
для 3-4 класів ЗНЗ «Здоров’я дитини – здорове харчування» допоможе вчителям, які оберуть цей курс для викладання, розширити свої споживчі знання, знання з питань

8
здорового харчування та свідомого вибору продуктів, а потім донести їх до своїх учнів за допомогою різних дидактичних засобів та прийомів, які пропонує даний посібник.
Добираючи матеріали посібника для вчителя та робочого зошита для учнів, автори сподівалися, що він стане у нагоді всім, хто сприяє розвитку української молоді, як здорового покоління, що вміє робити свідомий споживчий вибір.
Метою курсу є ознайомлення школярів із загальними підходами до раціонального харчування, формування раціонального способу мислення, вміння робити свідомий споживчий вибір та формування культури здорового харчування.
Завдання курсу:
y y
формувати навички та компетентності свідомої споживчої поведінки та культури здорового харчування;
y y
формувати вміння знаходити та аналізувати інформацію щодо продуктів харчування, що діти та дорослі споживають щодня;
y y
розуміти значення для здоров’я людини раціону харчування, якості продуктів,
їх кількості та режиму прийому їжі;
y y
робити висновок про роль здорового харчування в житті людини;
y y
вміти користуватися інформацією щодо термінів придатності продуктів харчування, термінів та умов споживання і зберігання продуктів;
y y
навчити учнів розпізнавати корисні та некорисні продукти;
y y
пояснювати та усвідомлювати основні поняття поживних речовин для людини;
y y
навчити учнів робити висновок про набір страв для здорового харчування;
y y
формувати навички збереження здоров’я під час споживання продуктів;
Пропонований курс має можливості доповнення основних курсів та здійснення міжпредметних зв’язків з екологічним та фізичним вихованням, основами здоров’я та фізичної культури, основами безпеки життєдіяльності, образотворчим мистецтвом, природничо-математичними дисциплінами, «Я і Україна», «Довкілля» та ін. Курс також може виступати й окремим модулем, доповнюючи навчальні предмети.
Тому в початковій школі курс за вибором «Здоров’я дитини – здорове харчування» забезпечить набуття учнями базових споживчих знань, формування основ раціонального харчування та свідомої споживчої поведінки. Важливим є також викладання подібної дисципліни й у основній та старшій школах. Крім того, програми даного курсу
є важливою складовою системи громадянської освіти.
Важливою характеристикою курсу є його персоніфікований та прикладний характер, який має безпосереднє відношення до життя та інтересів кожної людини.

9
Курс, що пропонується, укладено та систематизовано, як наскрізний, його також можна вивчати окремо у такій тематичні послідовності:
y y
Що потрібно для здорового організму? y
y
Що таке здорове харчування (збалансоване харчування, режим, навантаження);
y y
Корисні та некорисні продукти (негативні наслідки); y
y
Молоко та молочні продукти;
y y
Як визначити якісний продукт (споживча культура).
Автори навчально-методичного комплекту пропонують різні форми й методи навчання: навчальні ігри, практикуми, екскурсії, бесіди, вікторини, конкурси.
Текст посібника для вчителя містить вступ, пояснювальну записку, програму та календарне планування, методичні рекомендації щодо впровадження змісту 5-ти уроків за вищезазначеними темами. Зміст робочого зошита для учнів співвідноситься з тематиками посібника для вчителя та є робочим інструментом для школярів у виконанні завдань, що пропонуються вчителем під час уроків та виховних годин.
Кожен тематичний блок у посібнику для вчителя вміщує ґрунтовну інформацію для вчителя щодо тем, які є предметом вивчення та допомагають з’ясувати ключові поняття та ознайомитьсь з формами проведення уроку, виконання завдань та роботи в класі.
Посібник для вчителя містить також інформацію для роботи з батьками, які залучаються до закріплення змісту уроків та навичок отриманих під час роботи в класі, а також до підтримки концепції здорового харчування дітей та сімей, просвітницької роботи.
Слід також зазначити, що при викладанні курсу важливо відійти від традиційних форм
оцінювання навчальних досягнень учнів, перевірку здатності учнів використовувати набуті знання, вміння, навички та компететності можливо здійснювати у ігровій, ситуативній формі, через життєвий досвід та ставлення школярів.
Загалом, представлені у навчально-методичному комплекті матеріали, надають широкі можливості для інтелектуального розвитку дитини, формування її громадянської позиції щодо раціонального вибору, реалізації споживчих прав, культури раціонального харчування та свідомого споживання через моделювання реальних життєвих ситуацій.
Бажаємо успіхів у реалізації завдань курсу «Здоров’я дитини – здорове харчування»!
Колектив авторів

10
ПРОГРАМА
ТА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
навчального курсу за вибором для 3-4 класів ЗНЗ
«ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ – ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ»
1. ПРОГРАМА
Кількість
годин, тема
уроку
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
(1 год.)
Тема 1. Що потрібно для організму?
Роль харчування у житті людини.
Білки, жири, вуглеводи. Вітаміни.
Мінеральні речовини та мікро- елементи. Вода.
Практична робота:
Робота з малюнками, зображеними
у робочому зошиті на сторінці
«Зупинка «Вітамінна».
Учень:
називає речовини, які необ- хідні людському організму;
розуміє значення для організму людини білків, жирів, вугле- водів, вітамінів;
наводить приклади продуктів харчування, які містять корисні речовини;
робить висновок про здорове харчування.
(1 год.)
Тема 2. Що таке здорове харчування збалансоване харчування, режим, навантаження)
Здорове та раціональне харчування.
Вимоги до раціонального харчування.
«Піраміда раціонального харчування».
Режим харчування.
Практична робота:
Робота з малюнками, зображеними
у робочому зошиті на сторінці
«Зупинка «Корисна».
Учень:
має уявлення про здорове
(раціональне) харчування;
називає основні правила раціонального харчування;
розкриває зміст «піраміди раціонального харчування»;
описує значення для здоров’я людини не тільки раціону харчування, а й якості продуктів, їх кількості та режиму прийому їжі;
робить висновок про роль здорового харчування в житті людини.

11
(1 год.)
Тема 3.
Корисні та некорисні продукти
(негативні наслідки)
Перелік корисних продуктів.
Некорисні продукти харчування.
Практична робота:
Робота з малюнками, зображеними
у робочому зошиті на сторінці
«Зупинка «Продуктова».
Учень:
має уявлення про продукти харчування, які приносять користь організму людини;
розпізнає
та
називає корисні та некорисні продукти харчування;
розуміє значення поживних речовин для людини;
наводить
приклади найкорисніших продуктів та тих, вживання яких потрібно зменшити;
робить висновок про набір страв для здорового харчування
(1 год.)
Тема 4.
Молоко та молочні продукти
Молочна продукція. Молочнокислі продукти.
Практична робота:
Робота з малюнками. зображеними
у робочому зошиті на сторінці
«Зупинка «Молочна».
Робота з батьками.
«Чим корисний для дитини твердий
сир?» Зустріч з мамою, татом
(бабусею, дідусем), одного з учнів.
Додаткові вправи з учнями.
1. Аукціон «Страви з використанням молока і молочних продуктів»
2. Конкурс «Молочний коктейль».
3. Конкурс «Народна мудрість»
4. Конкурс «Реклама сиру»
Учень:
має уявлення про значення молока для організму дитини;
називає основні молочні продукти;
знає рецепт приготування сиру;
має розуміння того, що потрібно організму для повноцінного розвитку.

12
(1 год.)
Тема 5.
Підсумковий урок. Як визначити якісний продукт
(споживча культура)
Споживання.
Якісні продукти.
Упаковка продуктів. Маркування.
Якісні послуги. Ознаки якісних та неякісних продуктів.
Практична робота:
1.
Бесіда
«Ознаки
неякісних
товарів».
2. Гра «Чужий серед своїх».
3. Гра «Не помились».
4. Рольова гра «Увага! Наші
помилки».
5. Бесіда «Ця цікава упаковка».
6. Бесіда «Відкритий мікрофон».
7. Зустріч з «Айболитом».
8. Вправа: «Доповніть речення…»
9. Практична робота № 1.
«Розповідь упаковки».
10. Практична робота № 2
«Екскурсія
в
супермаркет
(продуктовий магазин)».
Учень:
має уявлення про якість продуктів харчування;
користуєтся інформацією щодо термінів придатності продуктів харчування, термінів та умов споживання
і зберігання саме молочних продуктів;
розрізняє за зовнішніми ознаками неякісні продукти;
усвідомлює вплив неякісних продуктів на здоров’я людини;
наводить
приклади
життєвих ситуацій, коли якість продуктів харчування була неналежною;
робить висновок про необхідність визначення основних ознак неякісних продуктів харчування
2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
№ уроку
Дата проведення уроку
Тема уроку
Примітки
1
Що потрібно для організму?
2
Що таке здорове харчування
(збалансоване харчування, режим, навантаження)
3
Корисні та некорисні продукти (негативні наслідки)
4
Молоко та молочні продукти
5
Підсумковий урок.
Як визначити якісний продукт (споживча культура)

13
Список основної використаної літератури:
1. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюх О.І. Основи здоров'я: Підручник для 2 класу. – К.: Навчальна книга, 2003. – 111 с.
2. Ващенко О., Свириденко С. Організація здоров'язберігаючої діяльності початкової школи // Початкова освіта. – 2005. – №46. – С. 2-4.
3. Гриценчук О.О., Овчарук О.В. Впровадження основ споживчих знань у систему загальної середньої освіти в Україні: аналітичний коментар. – Захист прав споживачів у Європейському Союзі. Спільнота споживачів та громадські об’єднання/Аналітичний звіт. – К.: 2007. – С. 34-36.
4. Законодавство України про захист прав споживачів/ відп. ред. В.Є Демський.
– К: Юрінком-Інтер, 1999. – 464 с.
5. Єресько О. В. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я»
/ О. Єресько // Здоров’я та фізич. культура. – 2005. – № 6. – С. 13-15.
6. Концепція споживчої освіти для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи споживчих знань.: Навч.-метод.посібник для загальноосвітніх навчальних закладів.: 1-12 кл./ Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін.: За заг.ред.
Бєскової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навч. книга,
2008. – 216 с. с.: іл.. С. 13-20.
7. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації / М-во України у справах сім’ї, дітей та молоді;
Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді; Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – К., 2004. – 108 с.
8. Резолюція 39/248 Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту
інтересів споживачів» – http://consumers.unian.net/ukr/detail/4464 – електронний ресурс.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 14
«Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002-2011 роки. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws – електронний ресурс.
10. Програма «Абетка харчування». Методичний матеріал для вчителя 1 клас./
Ващенко О.М., Свириденко С.О., Чорновіл О.В. – К.: Нестле-Україна, 2009. – 28 с.
11. Як виростити дитину здоровою.: Посібник для батьків шкільного віку/ Бойченко Т.,
Колотій Н., Царенко А. та ін.. – К.: Прем’єр-Медія, 2001. – 204 с.
12. Портал споживача www.consumerinfo.org.ua – електронний ресурс.

14
ПЛАНИ УРОКІВ
І. Тема 1. ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОРГАНІЗМУ
Після опрацювання цієї теми учні будуть:
y y
мати уявлення про речовини, які необхідні людському організму;
y y
усвідомлювати значення для організму людини білків, жирів, вуглеводів, вітамінів; y
y наводити приклади продуктів харчування, які містять корисні речовини;
y y
робити висновок про здорове харчування.
ІНФОРМАЦІйНИй БЛОК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Харчування відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини. Воно має бути спрямоване на оптимальне задоволення фізіологічної потреби організму в харчових речовинах і енергії, з урахуванням вікових особливостей, а також витрат енергії на фізичну і розумову діяльність.
Життя людини неможливе без постійного надходження з їжею комплексу всіх незамінних і замінних харчових речовин, включаючи білки та амінокислоти, жири та вуглеводи, вітаміни та мінеральні речовини тощо. Ця вимога може бути забезпечена тільки за умови правильно організованого, раціонального (здорового, оптимального, збалансованого) харчування.
Білки, як відомо, складають основу життя і є найважливішою складовою раціону.
Їх склад визначає цінність їжі, оскільки вони необхідні для побудови організму людини.
При недостатній кількості білка в їжі у дітей затримується ріст, розумовий розвиток, знижується опірність організму до захворювань, порушується діяльність залоз внутрішньої секреції. Добова потреба визначається віком. Мінімальна добова потреба дорослої людини в білках складає 1,5 г на 1 кг ваги людини. Організму школяра потрібно
2-3 г на 1 кг ваги тіла. Шкідливим є як недостатня, так і надмірна кількість білків, які надходять до організму.
Білки бувають тваринного та рослинного походження. На думку вчених, більш корисними є тваринні білки. Вони є джерелом незамінних амінокислот, які не виробляються організмом людини і мають обов’язково надходити з їжею. Проте обидва види білків завжди повинні доповнювати один одного. Тому саме різноманітне харчування забезпечує організм усіма повноцінними білками.
До білків, які мають високу харчову цінність, відносяться білки м’яса, риби, молока, сиру, яєць, а також деяких овочів, наприклад, картоплі та капусти. Також варто зазначити, що за складом до більш цінних можна віднести білки вівсяної та гречаної круп, рису.
Дещо меншу харчову цінність мають білки пшона, манної та перлової круп.
В таблиці 1.1. наведено дані про вміст білків (в г на 100 г продукту) у деяких харчових продуктах.

15


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал