Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладівСкачати 12.38 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка5/19
Дата конвертації11.01.2017
Розмір12.38 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
68

Рис. 5.14. Обмежувачі вантажопідйомності
а – пружинний 1 – шток, 2 – ролики, 3 – вимикач, 4 - важіль вимикача
б – гідравлічний 1, 7 – шарніри, 2 – пружина, 3 – поршні привода, 4 – шток,
5 – поршень, 6 – циліндр, 8 – упор, 9 – вимикач, 10 – манометр
Вантажопідіймальні крани, вантажопідіймальність яких змінюється зі зміною вильоту, обладнуються показником допустимої
вантажопідіймальності, що відповідає встановленому вильоту. Шкала (табло) показника має бути чітко видима з робочого місця машиніста крана. Вантажопідіймальні крани, крім тих, що керуються з підлоги, а також однорейкові візки обладнуються звуковим сигнальним
пристроєм, який має бути виразно чутний у робочій зоні таза тональністю відрізнятися від автомобільного. У разі наявності декількох постів керування ввімкнення сигналу має бути можливе з будь-якого з них. Крани обладнуються пристроєм для автоматичного зняття
напруги з електродвигунів механізмів і струмопроводів до них під час69
виходу обслуговуючого персоналу на галерею крана або на площадку з механізмами. Двері входу до кабіни керування з посадкової площадки мають бути обладнані електричним блокуванням, що не дає змоги почати пересування, якщо двері відчинені. Вантажопідіймальні крани, крім залізничних, що пересуваються рейковими коліями просто неба, обладнуються протиугінними
пристроями зручним або машинним приводом, які мають забезпечувати стримувальне зусилля від дії на кран вітру неробочого стану, зазначене в настанові з експлуатації крана. Легкодоступні частини механізмів (зубчасті, ланцюгові та черв’ячні передачі з’єднувальні муфти з болтами та шпонками, що виступають, а також усі муфти, розташовані в місцях проходу обслуговувального персоналу барабани, розташовані поблизу робочого місця машиніста чи в проходах) мають бути закриті закріпленими металевими знімними огорожами, що допускають зручний огляді змащення. Відповідно до НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів вантажопідіймальні крани всіх типів, крани екскаватори, призначені для роботи з гаком або електромагнітом, і однорейкові візки до введення в експлуатацію підлягають реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці. Перед пуском у роботу вантажопідіймальних кранів і машин суб’єкт господарювання повинен одержати дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на експлуатацію цих вантажопідіймальних кранів і машин. Вантажопідіймальні крани і машини підлягають первинному технічному огляду періодичному технічному огляду позачерговому технічному огляду.70
Первинному технічному огляду підлягають нововиготовлені вантажопідіймальні крани і машини перед уведенням їх в експлуатацію.
Періодичному технічному огляду підлягають вантажопідіймальні крани і машини, що перебувають в експлуатації впродовж установленого строку служби
- повному – не рідше одного разу натри роки
- частковому – не рідше одного разу на 12 місяців.
Позачерговий повний технічний огляд вантажопідіймальних кранів і машин належить проводити в разі
– введення їх в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації
– перерви в експлуатації більш як на 12 місяців
– демонтажу та встановлення на новому місці
– закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження
– експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу механічного або корозійного, залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення
– аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру і ті. Технічний огляд вантажопідіймального крана чи машини має наметі встановити, що їх установлення відповідає вимогам НПАОП
0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів і поданій на реєстрацію документації вони перебувають у справному стані, який забезпечує їх безпечну експлуатацію. Повний технічний огляд має включати вивчення експлуатаційних (паспорт, настанова з експлуатації, вахтовий журнал тощо, конструкторських (проектних) і ремонтних документів, а також інформації, накопиченої реєстратором робочих параметрів у разі наявності реєстратора на крані аналіз умов та режимів71
експлуатації; огляді перевірку роботи вантажопідіймального крана чи машини статичне випробування динамічне випробування оцінку технічного стану визначення умов експлуатації та строку чергового періодичного технічного огляду.
Статичне випробування вантажопідіймальних кранів і машин проводиться навантаженням, що на 25
% перевищує їх вантажопідйомність або тягове зусилля і має наметі перевірку міцності вантажопідіймального крана чи машини та міцності окремих їх елементів. Кран вважається таким, що витримав випробування, якщо протягом 10 хвилин піднятий вантажне опустився на робочий майданчик або основу, а також не буде виявлено тріщин, залишкових деформацій та інших пошкоджень у металоконструкціях і механізмах крана.
Динамічне випробування вантажопідіймальних кранів і машин проводиться вантажем, що на 10 % перевищує їх вантажопідйомність, і має наметі перевірку дії механізмів вантажопідіймального крана чи машини та їх гальм. Під час динамічного випробування проводиться багаторазове (не менше трьох разів) підіймання та опускання вантажу, пуск із проміжного положення, а також перевірка дії всіх інших механізмів вантажопідіймального крана чи машини. Результати технічного огляду та строк наступного огляду вантажопідіймального крана чи машини записуються до їх паспорта особою, що його проводила. Наказом по підприємству призначається інженерно-технічний працівник, відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних машин та механізмів. Працівники, які здійснюють відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією, працівники, відповідальні за утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою та колисками для підіймання працівників, обслуговуючий і ремонтний персонал перед призначенням повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Розглянемо вимоги безпеки праці до експлуатації ліфтів.72
Так, залежно від призначення і вантажопідйомності ліфти поділяють на пасажирські вантажопасажирські вантажні з провідником вантажні без провідника вантажні малі вантажопідйомністю до 160 кг включно. Вимоги до безпечної експлуатації ліфтів встановлюються
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. Основні види небезпек, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків, що можуть виникнути під час нормальної експлуатації ліфтів і які становлять небезпеку для користувачів та обслуговуючого персоналу защемлення здавлювання; падіння несанкціонована зупинка кабіни ліфта між поверхами пожежа електрошок вібрація ушкодження матеріалу з причин механічного ушкодження, зносу, корозії.
Новоустановлені ліфти, крім малого вантажного, підлягають
реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці. Ліфти повинні підлягати технічним оглядам:
- первинному (повному
- періодичному (черговому
- позачерговому.
Первинний (повний) технічний огляд ліфтів проводять після установлення ліфта перед введенням у експлуатацію. Під час проведення повного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевірянням і динамічному випробовуванню. Під час огляду ліфта повинно бути перевірено стан устаткування і його кріплень, канатів, ланцюгів, електропроводки, огорожі шахти, огорожі машинного і блочного приміщень, а також відстані і розміри, регламентовані НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів наявність і стан заводських табличок і графічних символів наявність і стан технічної документації наявність дозволу на експлуатацію.73
Під час перевіряння ліфта з порожньою кабіною повинна бути проконтрольована робот лебідки дверей кабіни і шахти пристроїв безпеки, крім тих, які перевіряються під час динамічного випробовування ліфта системи керування сигналізації і освітлення гідроприводу. Під час динамічного випробовування ліфта повинні бути перевірені міцність механізмів ліфта, його кабіни, підвісок, канатів ланцюгів) і їх кріплення, а також дія гальма.
Періодичному технічному огляду підлягають ліфти не рідше одного разу на 24 місяці протягом установленого строку служби, якщо інше не встановлено експлуатаційними документами виробника.
Позачерговий технічний огляд ліфта проводять у разі
- введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації
- перерви в експлуатації більше як на 12 місяців
- демонтажу та встановлення на новому місці
- закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження
- експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу механічного або корозійного, залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів
- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру. Усі пасажирські і вантажні ліфти обов’язково обладнуються вловлючами, які утримують кабіну відпадіння при обриві троса, гальмом підйомної лебідки, контр-вантажем, дверними контактами, що виключають можливість руху кабіни при відкритих дверях, вимикачами, що зупиняють кабіну на поверхнях, обмежувачами вантажопідйомності, кінцевими вимикачами. До обслуговування ліфтів допускаються особи не молодше
18 років, які закінчили спеціальні курси і отримали посвідчення.74
5.9. Безпека внутрішньозаводського транспорту
Внутрішньозаводський транспорт призначений для перевезення в межах підприємства сировини, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва. Як внутрішньозаводський транспортна підприємстві використовується автонавантажувачі, електрокари, електронавантажувачі, залізничний транспорт риса
б75

в
Рис. 5.15. Внутрішньозаводський транспорт
а – автонавантажувач VP FD 30 и FD 35; б – електрокари
в – електронавантажувачі
Відповідно до ГОСТ 12.3.020-80 “ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии” для руху транспортних засобів на території підприємства мають бути розроблені і встановлені на видних місцях схеми руху. Внутрішньозаводський транспорт, вантажно-розвантажувальні майданчики, місця виробництва вантажно-розвантажувальних і складських робіт, транспортні дороги повинні мати знаки безпеки і колірне позначення відповідно до ГОСТ 12.04.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”. Так, елементи будівельних конструкцій у зоні робіт повинні мати попереджувальне забарвлення у вигляді чорних і жовтих смуг, що чергуються. Кордони проїжджої частини транспортних доріг у цехах мають бути встановлені з врахуванням габаритів транспортних засобів із вантажем. Відстань від кордонів проїжджої частини до елементів конструкцій будівель і устаткування має бути не менше 0,5 м, а при русі людей – не менше 0,8 м. Транспортні дороги мають бути вільні від предметів, що перешкоджають вільному проїзду. Транспортні дороги, вантажно-76
розвантажувальні майданчики слід утримувати в справності, чистоті і порядку, у вечірній і нічний час освітлювати, узимку очищати від снігу, льоду і посипати піском. Транспортні засоби підприємств повинні мати державні номерні знаки або реєстраційні номери підприємства. Максимальна швидкість руху транспортних засобів територією підприємства і у виробничих приміщеннях повинна встановлюватися залежно відстану транспортних доріг, інтенсивності вантажних і людських потоків, специфіки транспортних засобів і вантажів та забезпечувати безпеку руху. Транспортування повинне виконуватися транспортними засобами, що мають пристрої, які унеможливлюють їх експлуатацію сторонніми особами. Залишати транспортні засоби можна за умови, якщо прийняті заходи, що запобігають мимовільному їх руху, а на навантажувачах, крім того, має бути опущений піднятий вантаж. Авто, електронавантажувачі можуть працювати тільки на території, що має тверде покриття. До керування електрокарами, авто, електронавантажувачами допускаються особи віком від 18 років і старші, що мають посвідчення направо керування. Перед початком роботи на електрокарах, авто, електронавантажувачах дані транспортні засоби повинні бути перевірені на відповідність правилам безпеки.
Автонавантажувачі застосовуються тільки на відкритих ділянках для вантажно-розвантажувальних робіт. У залежності від характеру вантажу автонавантажувачі можуть бути обладнані гаком, ковшем, без блочною стрілою, вилковими захоплювачами. Основною умовою безпечної роботи автонавантажувача є відповідність маси вантажу, що підіймається, допустимим нормам навантаження. Вантажопідйомність механізму змінюється в залежності від положення центра ваги вантажу відносно опорної рами. Тому піднімати вантаж, центр ваги якого розміщений на відстані відрами, що перевищує встановлену інструкцією, забороняється. Заборонено перевозити вантаж масою, яка перевищує вантажопідйомність автонавантажувача. Вантажі великих розмірів,77
які закривають водію видимість, переміщують при русі автонавантажувача заднім ходом. При цьому відповідальна за навантаження особа, яка вказує дорогу і подає сигнали. Піднімати й опускати вантаж дозволяється лише при повній зупинці автонавантажувача. При виконанні вантажно- розвантажувальних робіт автонавантажувачами забороняється
- піднімати і перевозити людей
- залишати транспортній засіб із вантажем на вилах або з піднятими вилами
- продовжувати роботу при нестійкому положенні автонавантажувача. Швидкість руху автонавантажувача неповинна перевищувати
7 км/год при русі головними проїздами і 5 км/год при русів інших місцях.
Електрокари та електронавантажувачі застосовуються як міжцеховий та внутрішньоцеховий транспорт. На відміну від автонавантажувачів, дані транспорті засоби є екологічно чистими.
Електронавантажувачі не рідше одного разу нарік випробовують на надійність і вантажопідйомність. При експлуатації електрокарів та електронавантажувачів слід дотримуватися правил пожежної безпеки та електробезпеки. Пожежа може статися внаслідок замикання акумуляторної батареї через пошкодження електропроводки на електрокарі або електронавантажувачі, або залишеного на акумуляторній батареї якогось інструмента або металевої деталі. Не можна допускати окислення і послаблення контактів батареї, курити і користуватися відкритим полум’ям поблизу акумуляторної батареї. Підйомі опускання вантажу треба здійснювати тільки при нерухомому електронавантажувачі. Забороняється перевозити вантажі при положенні вилок електронавантажувача від рівня підлоги вище ніжна м. Перед транспортуванням вантажу водій зобов’язаний впевнитися втому, що вантаж відповідає вантажопідйомності електронавантажувача, а його габарити – розмірам проїзду.78
Швидкість руху електрокарів та електронавантажувачів у приміщеннях неповинна перевищувати 6 км/год, а при русі по естакадах та проїздах – 3 км/год.
5.10. Безпека внутрішньоцехового транспорту
Внутрішньоцеховий транспорт застосовується для транспортування вантажів між цехами, виробничими дільницями, окремими агрегатами та робочочими місцями згідно з технологічним процесом виробництва, тобто для між операційного переміщення матеріалів та виробів при поточному методі виробництва. Як внутрішньоцеховий транспорт використовують транспортери конвеєри, рольганги, елеватори, спуски риса

б


в
Рис. 5.16. Внутрішньоцеховий транспорт
а – стрічковий транспортер б – рольганги в – спіральний спуск
Транспортери є основними засобами комплексної механізації і автоматизації транспортних, вантажно-розвантажувальних робіт і поточних технологічних операцій. У технологічних процесах для транспортування вантажів застосовуються стаціонарні і пересувні транспортери різних типів і конструкцій підвісні, горизонтальні, похилі, ланцюгові, роликові, ковшові, вібраційні та інші. Для запобігання травмуванню людей рухомі частини транспортерів у зонах робочих місць, до яких можливий доступ80
обслуговуючого персоналу, повинні бути огороджені металевими кожухами або сіткою. Тягарі вертикальних натяжних станцій повинні огороджуватись на висоту не менше 2 м від підлоги. Органи управління встановлюють у місцях, які забезпечують добрий нагляд за конвеєром під час його роботи. Транспортери обладнуються звуковою та світловою сигналізацією, що попереджує про їх запуск або про аварійну ситуацію. Транспортери в головній та хвостовій частинах повинні бути обладнані аварійними кнопками Стоп для миттєвої їх зупинки. Дані кнопки також встановлюються при великій довжині транспортера через кожнім і фарбуються в червоний колір. На транспортерах, які входять до автоматизованих транспортних або технологічних систем, повинні бути передбачені пристрої для автоматичної зупинки в разі виникнення аварійної ситуації. Транспортери, призначені для транспортування вантажів, які виділяють пил або гази, повинні обладнуватися витяжною вентиляцією для видалення шкідливих речовин. Швидкість руху стрічки транспортера при ручному розвантаженні штучного вантажу повинна бути не більше
- 0,5 мс – якщо маса вантажу не перевищує 5,0 кг
- 0,3 мс – якщо маса вантажу перевищує 5,0 кг
- 1 мс – при автоматичному завантаженні і розвантаженні поштучного або сипкого вантажу. Для обслуговування транспортерів допускаються особи, які пройшли навчання з охорони праці. Для експлуатації та ремонту транспортерів повинні бути передбачені проходи. Ширина проходів повинна бути не менше
- 0,7 м – для транспортера, що обслуговується з одного боку
- 1,0 м – для пластинчатого транспортера, що обслуговується з двох боків. За необхідності, для переходу через транспортери, що мають довжину понад 20 м, у зручних місцях траси обладнують перехідні містки з майданчиками, шириною не менше 0,7 м, що мають поручні висотою не менше 1 м.81
Рольганги застосовуються при транспортуванні штучних вантажів на невеликі відстані. Рольганги можуть бути з електричним приводом і без приводні. Вантаж укладається на роликову доріжку і переміщується в горизонтальній або похилій площині за рахунок кочення по роликах, що приводяться вдію електроприводом. Для створення безпечних умов експлуатації на кінцях похилих рольгангів встановлюють гальмівні пристрої для обмеження швидкості. Ширина вантажу, що переміщується, неповинна бути більшою за ширину рольганга. Для знімання важких предметів з рольганга можуть застосовуватися різні пристрої. У місцях повороту роблять запобіжні борти висотою 0,12 - 0,13 м, а по всій довжині – борти висотою не менше 0,06 м. Усі ролики повинні бути зроблені з міцного матеріалу, що запобігає пошкодженню їх несучої поверхні, справними і легко обертатися. При роботі рольгангів не дозволяється стояти або залазити на його стійки та опори, для зручності обслуговування необхідно передбачити спеціальні майданчики та пристрої.
Спуски використовуються для переміщення вантажів під дією сили тяжіння з вищого рівня на нижчий. Вони розташовуються похило або вертикально. Приймальні люки похилих спусків і завантажувальні отвори, розташовані нарівні підлоги, закриваються щільними кришками і огороджуються з трьох боків перилами висотою від 1 м із суцільною обшивкою знизу на висоту не менше 0,2 м. Розвантажувальні отвори обладнують засувками, що регулюють вихід вантажу і запобігають його виштовхуванню при подачі нової порції вантажу, або підпорками з пружинними амортизаторами для пом’якшення удару вантажу.
Вантажні візки полегшують умови праці під час переміщення вантажів. Основний їх недолік полягає втому, що працівник, при високо накладеному вантажі, не бачить шляху переміщення. Для запобігання травмування рук водія на рукоятках візків роблять скоби. У візках відсутні гальмівні і сигнальні пристрої, атому його обслуговування по схилах та на підйом необхідно доручати декільком працівникам. При цьому необхідно слідкувати, щоб візок з вантажем не перекинувся.82


Питання до теми 5
для самоперевірки та контролю засвоєння знань
1. Яким вимогам безпеки повинно відповідати технологічне обладнання
2. Яким вимогам безпеки повинні відповідати технологічні процеси
3. Назвіть загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском.
4. Які правила будови і безпечної експлуатації котельних установок
5. Назвіть основні вимоги до безпечної експлуатації компресорних установок.
6. Які правила безпеки встановлені при експлуатації трубопроводів
7. Які правила безпеки встановлені при експлуатації балонів
8. Які загальні вимоги безпеки необхідно виконувати під час вантажно- розвантажувальних робіт
9. Які основні правила будови і безпечної експлуатації підіймально- транспортного обладнання
10. Які основні вимоги безпеки необхідно виконувати під час експлуатації внутрішньозаводського транспорту
11. Які вимоги безпеки необхідно виконувати під час експлуатації внутрішньоцехового транспорту
Г
ЛОСАРІЙ ДО ТЕМИ
5
Автономний паро-перегрівач – пароперегрівач, вбудований у котел чи газохід або який стоїть окремо, пара для перегріву в який надходить від зовнішнього джерела.
Балон – посудина, яка має одну або дві горловини для установки вентилів, фланців або штуцерів, призначена для перевезення, зберігання і використання стиснених, зріджених або розчинених під тиском газів.
Бочка – посудина циліндричної або іншої форми, яку можна перекочувати з одного місця на інше і ставити на торці без додаткових опор, призначена для перевезення, зберігання рідких та інших речовин.
Барокамера – посудина, яка працює під тиском, обладнана спеціальними приладами та устаткуванням, призначена для розміщення в ній людей.83
Вантажопідіймальність – нетто для гакових кранів та талів, проміжна для стрілових самохідних кранів, корисна для інших кранів. Маса випробувального вантажу зазначається в паспорті крана (таля).
Власник посудини – підприємство, організація, громадянину власності якого знаходиться посудина і який несе відповідальність за безпечну її експлуатацію у відповідності з діючим законодавством.
Вікно оглядове – пристрій, який дозволяє вести спостереження за робочим середовищем.
Водогрійний котел – пристрій, що має топку і огрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для нагрівання води, яка знаходиться під тиском вище атмосферного і використовується як теплоносій поза самим пристроєм.
Днище – невід’ємна частина корпусу посудини, яка обмежує внутрішню порожнину з торця.
Допустима температура стінки максимальна – максимальна (мінімальна) температура стінки, за якої допускається експлуатація посудини.
Дозволений тиск котла (елемента) – максимально допустимий надлишковий тиск котла (елемента, встановлений за результатами технічного опосвідчення або контрольного розрахунку на міцність.
Економайзер – пристрій, що огрівається продуктами згоряння палива і призначений для підігрівання або часткового випаровування води, яка надходить в паровий котел.
Експертно-технічний центр (ЕТЦ) – організація, яка має дозвіл органів Держнаглядохоронпраці (або входить у його систему) направо виконання робіт з оцінки технічного стану посудини (діагностика, технічне опосвідчення, випробування і т. д.
Заглушка – від’ємна деталь, яка дозволяє герметично закривати отвори штуцера або бобишки.
Керування з підлоги – керування вантажопідіймальним краном або машиною за допомогою підвішеного на них кнопкового апарата чи з іншого пульта (стаціонарно закріпленого на вантажопідіймальному крані чи по радіо, під час якого вантажі (або) вантажопідіймальний кран чи машина супроводжуються працівником, який керує вантажопідіймальним краном або машиною.84
Котел-утилізатор – паровий або водогрійний котел без топки або з топкою для допалювання газів, в якому як джерело тепла використовуються гарячі гази технологічних або металургійних виробництв або інші технічні продуктові потоки.
Котел-бойлер – паровий котел, у барабані якого розміщено пристрій для нагрівання води, що використовується поза самим котлом, а також паровий котел, у природну циркуляцію якого включено бойлер, який стоїть окремо.
Люк – пристрій, який забезпечує доступ до внутрішньої порожнини посудини.
Мембранний запобіжний пристрій – пристрій, який складається із мембрани запобіжної (однієї або декількох) у складі із затискуючими пристроями та іншими елементами.
Місткість – об’єм внутрішньої порожнини посудини, що визначається за заданими накресленнях номінальними розмірами.
Обмежувач вантажопідіймальності (вантажного моменту) – обмежник, що автоматично вимикає привод механізму підіймання та зміни вильоту в разі перевищення вантажопідіймальності (вантажного моменту.
Обичайка – циліндрична оболонка замкнутого профілю, відкрита з торців.
Опора – пристрій для встановлення посудини в робочому положенні і передавання навантажень від посудини на фундамент або несучу конструкцію.
Пароводогрійний котел – котел, призначений для видачі споживачу пари і гарячої води.
Паровий котел – пристрій, що має топку і огрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для отримання пари з тиском вище атмосферного, що використовується поза самим пристроєм.
Посудина – герметично закрита ємність, призначена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин. Границею посудини є вхідні та вихідні штуцери.
Покажчик вантажного моменту – пристрій, що забезпечує візуальний контроль допустимого вантажного моменту (вантажопідіймальності, що відповідає встановленому вильоту.
Розрахунковий термін служби котла – термін служби в календарних роках, після закінчення якого слід провести експертне обстеження технічного85
стану основних деталей котла, які працюють під тиском, з метою визначення допустимості, параметрів і умов подальшої експлуатації котла або необхідності його демонтажу термін служби повинен вираховуватися з дня введення котла в експлуатацію.
Розрахунковий тиск котла – максимальний надлишковий тиску деталі, на який проводиться розрахунок на міцність при обгрунтуванні основних розмірів, що забезпечують надійну роботу протягом розрахункового ресурсу.
Розрахунковий строк служби посудини – строк служби в календарних роках, по закінченні якого треба провести експертне обстеження технічного стану основних деталей посудин, які працюють під тиском, з метою визначення допустимості, параметрів та умов подальшої експлуатації посудини або необхідності її демонтажу строк служби повинен обчислюватися від дня введення посудини в експлуатацію.
Робочий тиск котла – максимальний надлишковий тиск за котлом
(пароперегрівачем) при нормальних умовах експлуатації.
Тиск робочий – максимальний надлишковий тиск за нормальних умов експлуатації.
Тиск розрахунковий – максимальний надлишковий тиск, на який здійснюється розрахунок посудини на міцність.
Температура стінки, розрахункова – температура, за якої визначаються фізико-механічні характеристики, допустиме напруження матеріалів і проводиться розрахунок на міцність елементів посудини.
Температура робочого середовища (mіn, max) – мінімальна (максимальна) температура середовища в посудині при нормальному протіканні технологічного процесу.
Технічний огляд – комплекс робіт із контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких установлено організаційно методичними документами, та випробування устаткування (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд, що проводяться у строку випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно методичними та експлуатаційними документами.
Цистерна – пересувна посудина, постійно встановлена на рамі залізничного вагона, на шасі автомобіля (причепа) або на інших засобах86
пересування, призначена для перевезення і зберігання газоподібних, рідких та інших речовин.
Штуцер – елемент, призначений для приєднання до посудини трубопроводів, трубопровідної арматури, контрольно-вимірювальних приладів та ін.
Рекомендована література до теми 5
Основна
1. Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. – те вид, випр. і доп. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – К. : Знання, 2008. – 302 с.
2. Гандзюк М. П. Основи охорони праці : підручник. – е вид.
/ М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – К. : Каравела, 2008. – 383 с.
3. Гряник Г. М. Охорона праці : навч. посібник для студ. та викладачів вищих навч. закладів інженерних спец. / Г. М. Гряник, С. Д. Лехман, Д. А. Бутко, В. А. Лущенков, В. І. Работягов. – К. : Урожай, 1994. – 272 с.
4. Грищук
М. В. Основи охорони праці : навч.-метод. посібник
/ Національний унт Острозька академія. – Острог, 2003. – с.
5. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. – Вид. е, перераб. і доп. – Львів : УАД, 2006. – 336 с.
6. Зеркалов Дмитро Володимирович. Основи охорони праці : навч. посіб.
/ Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності. – К. : Науковий світ, 2000. – с.
7. Кузнецов В. Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов. – е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2007. – 721 с.
8. Керб Л. П. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л.П. Керб. – К. : КНЕУ,
2005. – 215 с.
9. Медведев Э. Н. Основы охраны труда : учеб. пособие для студентов вузов
/ Э. Н. Медведев, Г. Ф. Сорокин. – Донецк : Норд-Пресс, 2006.
10. Основи охорони праці : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. – К. : Основа, 2003. – 471 с.87
Додаткова
1. Бутко Д. А. Безпека технологічних процесів при ремонті i технічному обслуговуванні машин та обладнання АПК / Д. А. Бутко, В. Л. Лущенков, М. Т. Воїнов. – Сімферополь : Бізнес-Інформ, 1999. – 326 с.
2. Гуревич МЛ Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и трубопроводов / МЛ. Гуревич, Г. Д. Шкуратовский. – К. :
Будивэльник, 1990. – 125 с.
3. Козьяков А. А. Охрана труда в машиностроении / А. А. Козьяков, Л. Л. Морозова. – М. : Машиностроение, 1990. – 225 с.
4. Конспект лекції Заходи безпеки при експлуатації посудин, що працюють під тиском з дисципліни Охорона праці : для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / Український держ. унт харчових технологій
/ Анатолій Михайлович Литвиненко (уклад, Микола Сергійович Карпович (уклад. – К, 1995. – 15 с.
5. Лысяков А. Г. Техника безопасности при перемещении грузов на машиностроительных предприятиях / А. Г.
Лысяков. – М. :
Машиностроение, 1982. – 239 с.
6. Люманов Е. М. Безпека технологічних процесів та обладнання на машинобудівних підприємствах : навч. посіб. / Е. М. Люманов. – Сімферополь : Сімфероп. міськ. друк, 2008. – 127 с.
7. Онищенко Н. П. Охрана труда при эксплуатации котельных установок Текст / Н. П. Онищенко. – М. : Стройиздат, 1991. – 398 с.
8. Охрана труда в машиностроении / Е. Я. Юдин, С. В. Белов. – М. :
Машиностроение, 1983. – 432 с.
9. Полтев М. К. Охрана труда в машиностроении / М. К. Полтев. – М. :
Высшая школа, 1980. – 294 с.
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів
з охорони праці до теми 5

ГОСТ 12.2.003-91 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности”.

ГОСТ 12.3.002-75 “ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности”.88

ГОСТ 12.3.009-76 “ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности”.

ГОСТ 12.3.020-80 “ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии”.

ГОСТ 14202-69 “Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

ГОСТ 19433-88 “Грузы опасные. Классификация и маркировка”.

СП 1042-73 “Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию”.

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів.

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

НПАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.89
ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
“КОЛЬОРИ БЕЗПЕКИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Мета роботи: ознайомитися з кольорами безпеки, знаками безпеки праці, розпізнавальним зафарбуванням трубопроводів набути навички орієнтування в кольорах та знаках безпеки праці.
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитися з темою та метою лабораторно-практичної роботи.
2. Ознайомитися з теоретичною частиною лабораторно- практичної роботи, яка містить наступні питання
– кольори безпеки
– знаки безпеки праці (заборонні знаки, попереджувальні знаки, приписувальні знаки, вказівні знаки
– кольорове розпізнавальне пофарбування трубопроводів.
3. Виконати практичну частину, яка містить два варіанти тестів. Номер варіанта тестів визначає викладач. Кожний варіант тестів включає 15 завдань за трьома рівнями складності (репродуктивний, евристичний, творчий. Кількість балів за правильну відповідь на завдання тестового контролю складає 1 бал.
4. Оцінювання лабораторно-практичної роботи, підведення підсумків.
5. Оцінювання результатів виконання лабораторно-практичної роботи здійснюється на основі підрахунку суми набраних балів за кожну правильну відповідь таким чином високий рівень (умовна оцінка “5”) – 13-15 балів, достатній рівень (умовна оцінка “4”) – 10-12 балів90

середній рівень (умовна оцінка “3”) – 7-9 балів початковий рівень (умовна оцінка “2”) – 0-6 балів.
Теоретична частина
4.1. Кольори безпеки
Колір безпеки – установлений колір, призначений для привертання уваги працівника до окремих елементів виробничого обладнання i (або) будівельної конструкції, які можуть бути джерелами небезпечних i (або) шкідливих виробничих факторів, а також до засобів пожежогасіння i знаків безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.026-76. “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности” визначені наступні кольорі безпеки Червоний Жовтий Зелений Синій. Для підсилення контрасту кольорів безпеки їх необхідно застосовувати на фоні контрастних кольорів. Основне змістове значення кольору безпеки та його контрастний колір наведені у табл. 4.1. Таблиця
Основне змістовне значення кольору безпеки та його контрастний колір
Колір безпеки
Основне змістове значення
кольору безпеки
Контрастний колір
Червоний Заборона, безпосередньо небезпека, позначення пожежної техніки Білий Жовтий Попередження, можлива небезпека Чорний Синій Припис, знаки пожежної безпеки, інформація Білий Зелений Безпека, знак Виходити тут Білий91
Так, червоний колір безпеки слід використовувати для позначення місць, обладнання, приладів, де може виникнути аварійна ситуація, різних видів пожежної техніки, інструментів, інвентарю, протипожежних засобів, пристроїв вимкнення (утому числі аварійних, сигнальних лампочок (рис. 4.1). Основне змістове
значення червоного кольору безпеки – це заборона, безпосередня небезпека, позначення пожежної техніки.


а

бвг
Рис. 4.1. Приклади пофарбування пожежних інструментів, інвентарю,
щитів, вогнегасників, шафок для пожежних кранів а - пожежний щит
б - шаф пожежний для пожежного крану ШПК Н
в – ящик для піску г – шаф для вогнегасників ШПО-11392
Жовтий колір безпеки використовується для позначення елементів будівельних конструкцій, що можуть спричинити отримання травм елементів виробничого обладнання, що можуть бути джерелами небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників елементів внутрішньо- та міжцехового транспорту, підйомно- транспортного обладнання робочих поверхонь сільськогосподарських машин внутрішніх поверхонь кришок, дверцят, кожухів та інших огороджень, що закривають місця розташування рухомих елементів виробничого устаткування. Для більшої помітності застосовують чергування жовтих або чорних смуг рис. 4.2). Основне змістове значення жовтого кольору безпеки – це попередження, можлива небезпека.


а
93


б


в94


г
Рис. 4.2. Приклади пофарбування елементів
підйомно-транспортного обладнання (а, будівельних конструкцій (б,
робочих поверхонь сільськогосподарських машин (в,
внутрішньоцехового транспорту (г)
Синій колір безпеки використовується для приписувальних знаків.
Основне змістове значення синього кольору безпеки – це припис, знаки пожежної безпеки, інформація.
Зелений колір безпеки застосовують для світлових табло (напис білою фарбою на зеленому фоні) евакуаційних і запасних виходів, сигнальних лампочок, які сповіщають про нормальний режим роботи, а також для вказівного знаку Виходити тут (рис. 4.3). Основне
змістове значення зеленого кольору безпеки – це безпека.


Рис. 4.3. Приклади використання зеленого кольору
для світлових табло евакуаційних знаків95
4.2. Знаки безпеки праці
Знак безпеки праці – знак, призначений для попередження працiвникiв про можливу небезпеку, заборону або припис певних дій, а також для інформування про розміщення об’єктів, використання яких пов’язано з унеможливенням або зниженням наслiдкiв дії небезпечних i (або) шкідливих виробничих чинників. Відповідно до ГОСТ 12.04.026-76. “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности” встановлені чотири групи знаків безпеки Заборонний Попереджувальний

Приписувальний Вказівний Форми знаків безпеки праці наведені нарис

а


б


в


г

Рис. 4.4. Форми знаків безпеки праці
а – заборонний б – попереджувальний в – приписувальний; г – вказівний.96
4.2.1. Заборонні знаки
Заборонні знаки призначені для заборони працівникам певних дій у місці встановлення знака. Розглянемо детальніше змістове значення, зображення і місце встановлення заборонних знаків. Заборонний знак Заборонено користуватись відкритим вогнем встановлюється на зовнішній стороні дверей складів із легкозаймистими і вибухонебезпечними матеріалами і речовинами, усередині цих складів при вході на ділянки, де проводять роботи з вказаними матеріалами і речовинами на устаткуванні, що представляє небезпеку вибуху або займання.
Заборонний знак Заборонено курити встановлюється на зовнішній стороні дверей складів із легкозаймистими і вибухонебезпечними матеріалами і речовинами, усередині цих складів при вході на ділянки, де проводять роботи з вказаними матеріалами і речовинами на устаткуванні, що представляє небезпеку вибуху або займання у місцях наявності отруйних речовин.
Заборонний знак Вхід (прохід) заборонено встановлюється при входів небезпечні зони, а також в приміщення і зони, в які закритий доступ для сторонніх осіб.

Заборонний знак Заборонено гасити водою встановлюється при входів приміщення і місця, які призначені для зберігання і роботи з матеріалами, гасіння яких водою, у разі їх спалаху, заборонено лужні метали і ін.).

97
Заборонний знак Забороняється користуватися електронагрівальними приладами встановлюється при входів зони (приміщення, де з міркувань пожежної безпеки користуватися електронагрівальними приладами заборонено.

4.2.2. Попереджувальні знаки
Попереджувальні
знаки призначені для попередження працівників про можливу небезпеку. Розглянемо детальніше змістове значення та місце встановлення даних знаків. Попереджувальний знак Обережно Легкозаймисті речовини встановлюється на вхідних дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, перед входами на ділянки робіт із легкозаймистими речовинами.

Попереджувальний знак Обережно Небезпека вибуху встановлюється на дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, перед входами на ділянки робіт із вибухонебезпечними матеріалами і речовинами.

Попереджувальний знак Обережно Їдкі речовини встановлюється на дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з їдкими речовинами.

98
Попереджувальний знак Обережно Отруйні речовини встановлюється на дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з отруйними речовинами.

Попереджувальний знак Обережно Електрична напруга встановлюється на опорах повітряних ліній, корпусах електроустаткування і електроапаратури, на дверях електроприміщень, камер вимикачів трансформаторів, на сітчастих і суцільних обгороджуваннях струмоведучих частин, розташованих у виробничих приміщеннях, на електротехнічних панелях, дверцятах силових щитків і ящиків, на шафах з електроустаткуванням різних машині верстатів. Попереджувальний знак Обережно Випромінювання лазера встановлюється на дверях приміщень, де проводять роботи з лазером, усередині цих приміщень у місцях роботи з лазером, на лазерних установках і поблизу небезпечних зон лазерного випромінювання.
Попереджувальний знак Обережно Працює кран встановлюється поблизу небезпечних зонна будівельних майданчиках, ділянках і в цехах, де використовують підйомно-транспортне устаткування.

Попереджувальний знак Обережно Можливість падіння встановлюється перед входом на тимчасово небезпечні ділянки і місця, де можливе падіння. Застосовується разом із табличкою з пояснюючим написом (наприклад, Обережно Слизько, Обережно Відкритий отвір.
Попереджувальний знак Обережно Інша небезпека встановлюється у місцях, де необхідне попередження про можливу небезпеку, а передача інформації за допомогою сигнальних кольорів або символу утруднена. Застосовується разом з табличкою з пояснюючим написом наприклад, Висока температура, Обережно Мікрохвильове випромінювання та ін.).99
4.2.3. Приписувальні знаки
Приписувальні знаки призначені для дозволу на виконання певних дій працюючих лише за умови виконання ними конкретних вимог безпеки праці, вимог пожежної безпеки та для вказування шляхів евакуації. Розглянемо більш детально змістове значення та місце встановлення приписувальних знаків.

Приписувальний знак Працювати в касці встановлюється при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт, де існує можливість падіння предметів зверху.


Приписувальний знак Працювати в захисних рукавицях встановлюється на ділянках робіт, пов’язаних з небезпекою травмування рук.Приписувальний знак Працювати в захисному одязі встановлюється при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт, пов’язані з небезпекою дії на тіло людини небезпечного і (або) шкідливого чинника.


Приписувальний знак Працювати в захисному взутті встановлюється при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт, пов’язані з небезпекою травмування ніг.

100
Приписувальний знак Працювати із застосуванням засобів захисту органів слуху встановлюється при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт із підвищеним рівнем шуму.
Приписувальний знак Працювати в захисних окулярах встановлюється при вході на ділянки робіт, пов’язані з небезпекою травмування очей.Приписувальний знак Працювати із застосуванням засобів захисту органів дихання встановлюється при вході у виробничі приміщення, зони або ділянки робіт, пов’язані з виділенням шкідливих для організму людини газів, аерозолів.


Приписувальний знак Працювати в захисному поясі встановлюється у місцях виконання робітна висоті.

4.2.4. Вказівні знаки
Вказівні знаки призначені для вказівки місцезнаходження різних об’єктів і пристроїв, пунктів медичної допомоги, питних пунктів, пожежних постів, пожежних кранів, гідрантів, вогнегасників, пунктів сповіщення про пожежу, складів, майстерень. Змістове значення та місце встановлення вказівних знаків наведено нижче.101
Вказівний знак Вогнегасник встановлюється у виробничих приміщеннях і на територіях для вказівки місцезнаходження вогнегасників.Вказівний знак Пункт оповіщення про пожежу встановлюється у виробничих приміщеннях і на територіях для вказівки місцезнаходження пункту сповіщення про пожежу.


Вказівний знак Місце для куріння встановлюється у виробничих приміщеннях і на територіях для вказівки місця куріння.Вказівний знак Пожежне вододжерело” встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження пожежного водоймища або пірсу для встановлення пожежних машин.


102
Вказівний знак Пожежний кран встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження пожежного крану.Вказівний знак Пожежний сухотрубний стояк встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження приєднання для подачі водив пожежний сухотрубний стояк.


Вказівний знак Місце розтину конструкції встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження ділянок будівельних конструкцій, призначених для розтину при пожежі.


Вказівний знак Дозволяється користуватися електронагрівальними приладами встановлюється біля місця і у напрямку до приміщень, де допускається користуватися електронагрівальними приладами.


103
Вказівний знак Органи управління систем димо- і тепло видалення встановлюється біля місця і у напрямку до місцезнаходження органів управління систем димо- та тепло видалення.


Вказівний знак Виходити тут встановлюється на дверях евакуаційних виходів, на шляхах евакуації.

4.3. Кольорове розпізнавальне пофарбування трубопроводів
Розпізнавальне зафарбування та цифрове позначення груп трубопроводів встановлюються
ГОСТ 14202-69 “Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки”.
Відповідно доданого документа з метою швидкого визначення вмісту трубопроводів і полегшення управління виробничими процесами, а також забезпечення безпеки праці встановлено десять груп речовин, якими вони транспортуються вода пара повітря гази горючі гази негорючі кислоти луги рідина горюча рідина негорюча104

інші речовини. Розпізнавальне зафарбування та цифрове позначення трубопроводів вказані у табл. 4.2. Таблиця
Розпізнавальне пофарбування та цифрове позначення груп трубопроводів
Речовина, яка транспортується
Цифрове позначення групи Найменування
Найменування кольорів
пізнавального
забарвлення
1 Вода Зелений
2 Пара Червоний
3 Повітря Синій
4 5 Гази горючі Гази негорючі Жовтий
6 Кислоти Оранжевий
7 Луги Фіолетовий
8 9 Рідинна горюча Рідинна негорюча Коричневий
0 Інші речовини Сірий Розпізнавальне зафарбування трубопроводів проводиться по всій їх довжині або на окремих ділянках залежно від місця розташування, освітленості, розмірів. Для позначення найбільш небезпечних за властивостями речовин, що транспортуються, на трубопроводи слід наносити сигнальні кольорові кільця. Кольори пізнавального забарвлення для сигнальних
кілець наступні
– червоний – для легкозаймистих, вибухо- і вогненебезпечних речовин
– жовтий – для шкідливих і небезпечних речовин (отруйні, токсичні, радіоактивні
– зелений – для безпечних і нейтральних речовин.
105
Практична частина
Варіант 1

Завдання № 1
Які кольори належать до кольорів безпеки а) червоний, жовтий, білий, синій б) червоний, жовтий, зелений, чорний в) червоний, жовтий, зелений, синій г) червоний, жовтий, білий, чорний д) червоний, жовтий, білий, зелений є) червоний, жовтий, синій, чорний
Завдання № 2
Яке змістове значення має жовтий колір безпеки а) безпосередня небезпека б) попередження, можлива небезпека в) припис г) безпека
Завдання № 3
Яке змістове значення має зелений колір безпеки а) безпосередня небезпека б) попередження, можлива небезпека в) припис г) безпека
Завдання № 4
Яка речовина транспортується по трубопроводу синього кольору пізнавального забарвлення а) вода б) пара в) повітря г) гази горючі д) гази негорючі є) кислоти ж) луги106
з) рідина горюча и) рідина негорюча
Завдання № 5
Яка речовина транспортується по трубопроводу червоного кольору пізнавального забарвлення а) вода б) пара в) повітря г) гази горючі д) гази негорючі є) кислоти ж) луги з) рідина горюча и) рідина негорюча
Завдання № 6
Яка речовина транспортується по трубопроводу фіолетового кольору пізнавального забарвлення а) вода б) пара в) повітря г) гази горючі д) гази негорючі є) кислоти ж) луги з) рідина горюча и) рідина негорюча
Завдання № 7
Що означає цей знака) заборонено курити б) заборонено користуватись відкритим вогнем в) заборонено гасити водою
Завдання № 8
Що означає цей знака) пожежне вододжерело б) пожежний кран в) пожежний сухотрубний стояк
Завдання № 9
Що означає це знака) захисне взуття б) одягти ЗІЗ в) працювати в захисному взутті
Завдання № 10
Який із нижченаведених знаків безпеки праці означає Обережно Випромінювання лазера108
а) б) в)

Завдання № 11
Який із нижченаведених знаків безпеки праці означає Заборонено користуватись відкритим вогнем а) б) в)

Завдання № 12
Який із нижченаведених знаків безпеки праці означає Пожежне вододжерело”? а б в)

Завдання № 13
Який знак безпеки праці необхідно встановити при вході у виробничі приміщення або на ділянки робіт, де існує можливість падіння предметів зверху109
а)
б) в)

Завдання № 14
Який знак безпеки праці необхідно встановити при входів зони приміщення, де з міркувань пожежної безпеки користуватися електронагрівальними приладами заборонено а б) в)

Завдання № 15
Який знак безпеки праці необхідно встановити на дверях складів, усередині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з отруйними речовинами а) б) в
110
Варіант 2

Завдання № 1
Яке змістове значення має синій колір безпеки а) безпосередня небезпека б) попередження, можлива небезпека в) припис г) безпека
Завдання № 2
Який колір використовується для позначення елементів будівельних конструкцій, що можуть спричинити отримання травма) червоний б) жовтий в) синій г) зелений д) білий
Завдання № 3
Який колір застосовується для позначення пристроїв вимкнення механізмів і машина) червоний б) жовтий в) синій г) зелений д) білий
Завдання № 4
Яка речовина транспортується по трубопроводу зеленого кольору пізнавального забарвлення а) вода б) пара в) повітря г) гази горючі д) гази негорючі є) кислоти111
ж) луги з) рідина горюча и) рідина негорюча
Завдання № 5
Яка речовина транспортується по трубопроводу жовтого кольору пізнавального забарвлення а) вода б) пара в) повітря г) гази горючі д) гази негорючі є) кислоти ж) луги з) рідина горюча и) рідина негорюча
Завдання № 6
Яка речовина транспортується по трубопроводу коричневого кольору пізнавального забарвлення а) вода б) пара в) повітря г) гази горючі д) гази негорючі є) кислоти ж) луги з) рідина горюча и) рідина негорюча
Завдання № 7
Що означає цей знака) Працювати в захисних рукавицях б) Захисні рукавиці в) Одягти ЗІЗ
Завдання № 8
Що означає цей знака) Обережно Їдкі речовини б) Обережно Випромінювання лазера в) Обережно Легкозаймисті речовини г) Обережно Отруйні речовини
Завдання № 9
Що означає цей знака) Пожежне вододжерело б) Органи управління систем димо- і тепло видалення в) Пункт оповіщення про пожежу113
г) Місце розтину конструкції
Завдання № 10
Який із нижченаведених знаків безпеки праці означає Заборонено гасити водою а) б) в)

Завдання № 11
Який із нижченаведених знаків безпеки праці означає Обережно Легкозаймисті речовини а) б) в)

Завдання № 12
Який із нижченаведених знаків безпеки праці означає Пожежний крана) б) в)114
Завдання № 13
Який знак безпеки праці необхідно встановити перед входом на тимчасово небезпечні ділянки і місця, де можливе падіння а) б) в)

Завдання № 14
Який знак безпеки праці необхідно встановити біля місця і у напрямку до приміщень, де допускається користуватися електронагрівальними приладами а) б) в)

Завдання № 15
Який знак безпеки праці необхідно встановити при вході у виробничі приміщення, зони або ділянки робіт, пов’язані з виділенням шкідливих для організму людини газів, аерозолів а) б) в)115
Висновки до лабораторно-практичної роботи під час виконання лабораторно-практичної роботи ознайомилися з кольорами безпеки, знаками безпеки праці, розпізнавальним зафарбуванням трубопроводів навчилися орієнтуватися в кольорах та знаках безпеки праці, розпізнавати кольорове пофарбування трубопроводів.
Відповіді на завдання
Варіант 1
Варіант 2
Номер завдання Відповіді Номер завдання Відповіді
1 в 1 в
2 б 2 бгав а
5 б 5 г, д
6 ж 6 з, и
7 баба в 9 в
10 в 10 ба а
12 а 12 ба а
14 б 14 в
15 в 15 в
116
ІНФОРМАТИВНО‐ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал