Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладівСкачати 12.38 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/19
Дата конвертації11.01.2017
Розмір12.38 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ТЕМА 5.
БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
План теми 5
5.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.
5.2. Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском
5.3. Безпека при експлуатації балонів
5.4. Безпека при експлуатації котельних установок
5.5. Безпека при експлуатації компресорних установок
5.6. Безпека при експлуатації трубопроводів
5.7. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
5.8. Безпека вантажопідіймального обладнання
5.9. Безпека внутрішньозаводського транспорту
5.10. Безпека внутрішньоцехового транспорту


Зміст
5.1. Загальні вимоги безпеки
до технологічного обладнання та процесів
5.1.1. Безпечність виробничого обладнання
Відповідно до ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять безпечність виробничого обладнання – це властивість виробничого устаткування відповідати вимогам22
безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією. Загальні вимоги безпеки виробничого обладнання регламентуються
ГОСТ 12.2.003-91 “ССБТ.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Відповідно доданого нормативного документа безпечність виробничого обладнання забезпечується правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, елементів конструкції вибором технологічних процесів виготовлення надійністю конструкції та її елементів використанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного керування дотриманням ергономічних вимог обмеженням фізичних і нервово психічних навантажень на тих, хто працює застосуванням у конструкції засобів захисту укомплектуванням експлуатаційною документацією. Матеріали конструкції виробничого устаткування неповинні викликати небезпечну і шкідливу дію на організм людини на всіх заданих режимах роботи, а також створювати пожежовибухонебезпечні ситуації. Конструкція виробничого устаткування і його окремих частин повинна унеможливлювати їх падіння, перекидання і мимовільний зсув при всіх передбачених умовах експлуатації і монтажу демонтажу. Конструкція виробничого устаткування повинна виключати падіння або викидання предметів, що представляють небезпеку для працівників, а також викидів різних робочих рідин. Виробниче устаткування, що є джерелом шуму, ультразвуку і вібрації, має бути виконане так, щоб шум, ультразвук і вібрація в передбачених умовах і режимах експлуатації не перевищували встановлені стандартами допустимі рівні. Виробниче устаткування має бути виконане так, щоб дія на працюючих шкідливих випромінювань була виключена або обмежена безпечними рівнями.23
Конструкція виробничого устаткування, що приводиться вдію електричною енергією, повинна включати пристрої (засоби) для забезпечення електробезпеки. Устаткування повинно бути оснащено засобами сигналізації про порушення нормального режиму роботи, а в необхідних випадках – засобами автоматичної зупинки, гальмування та вимкнення від джерел енергії. Технічні характеристики та параметри устаткування повинні відповідати антропометричним, фізіологічним, психофізіологічним, психологічним можливостям. Конструкція робочого місця, його розміри і взаємне розташування елементів (органів управління, засобів відображення інформації, допоміжного устаткування і ін.) повинні забезпечувати безпеку при використанні виробничого устаткування за призначенням, технічному обслуговуванні, ремонті і прибиранні, а також відповідати ергономічним вимогам. Розміри робочого місця і розміщення його елементів повинні забезпечувати виконання робочих операцій у зручних робочих позах і не утрудняти рухів працівників. Система управління повинна забезпечувати надійне і безпечне її функціонування на всіх режимах роботи виробничого устаткування і при всіх зовнішніх діях, передбачених умовами експлуатації. Система управління повинна виключати створення небезпечних ситуацій через порушення працівником послідовності дій, якими він керує. Система управління виробничим устаткуванням повинна включати засоби екстреного гальмування і аварійного виключення, якщо їх використання може зменшити або запобігти небезпеці. Система управління повинна включати засоби сигналізації й інші засоби інформації, які попереджують про порушення функціонування виробничого устаткування. Засоби захисту повинні виконувати своє призначення безперервно в процесі функціонування виробничого устаткування або при виникненні небезпечної ситуації.24
Сигнальні пристрої, які попереджають про небезпеку, мають бути виконані і розташовані так, щоб їх сигнали були добре помітні і чутні у виробничій обстановці всіма особами, яким загрожує небезпека.
5.1.2. Безпечність виробничого процесу
Відповідно до ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять безпечність виробничого процесу – це властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів регламентуються
ГОСТ 12.3.002-75 “ССБТ.
Процессы производственные. Общие требования безопасности”. Відповідно доданого документа безпека виробничих процесів забезпечується
– правильним вибором технологічних процесів, робочих операцій та порядку обслуговування виробничого устаткування
– вибором виробничих приміщень чи зовнішніх майданчиків
– використанням виробничого устаткування, яке не є джерелом травматизму та професійної захворюваності
– вибором вихідних матеріалів, заготовок, полуфабрикатів, які не викликають небезпечної або шкідливої дії на працівників
– раціональним розташуванням виробничого устаткування та організацією робочих місць
– вибором безпечних засобів зберігання та транспортування вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва
– розподілом функцій між людиною та устаткуванням з метою зменшення важкості праці
– професійним відбором та навчанням працівників
– застосуванням надійно діючих контрольно-вимірювальних приборів, пристроїв протиаварійного захисту
– використанням засобів захисту працівників25
– включенням вимог безпеки в нормативну-технічну документацію. При проектуванні, організації та проведенні технологічних процесів для забезпечення безпеки необхідно передбачати наступні заходи
– усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, які чинять на них небезпечний та шкідливий вплив
– заміну технологічних процесів та операцій, пов’язаних з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами та операціями, при виконанні яких дані фактори відсутні або мають меншу інтенсивність
– застосування комплексної механізації, автоматизації виробництва
– застосування дистанційного керування технологічними процесами при наявності небезпечних та шкідливих виробничих чинників у робочій зоні
– раціональну організацію праці та відпочинку з метою профілактики монотонності та гіподинамії, зниження важкості праці
– запровадження систем керування технологічними процесами, які забезпечують захист працівників та аварійне вимкнення виробничого устаткування
– застосування засобів колективного захисту працівників
– своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих чинників
– своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва, які є джерелами небезпечних та шкідливих виробничих чинників.26
5.2. Вимоги безпеки до посудин,
що працюють під тиском
5.2.1. Класифікація посудин
Посудина, що працює під тиском – герметично закрита ємність, призначена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Посудина, що працює під тиском (ресивер)
1 – запобіжний клапан, 2 – манометр, 3 – табличка, 4 – опора,
5 – вентиль для відводу масла та конденсату, 6 – днище, 7 – люк,
8 – обичайка, 9 – верхній патрубок, 10 – днище,
11- монтажна скоба, 12 – повітряний вентиль
Вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, налагоджування, монтажу, ремонту, експлуатації посудин, цистерн, бочок, балонів, працюючих під тиском надлишковий) встановлюються НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Дані Правила поширюються на27
1) посудини, які працюють під тиском води з температурою вище Сабо іншої рідини з температурою, що перебільшує температуру кипіння притиску МПа (0,7 кгс/см2), без урахування гідростатичного тиску
2) посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим
0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
3) балони, призначені для транспортування і збереження зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 МПа
(0,7 кгс/см2);
4) цистерни та бочки для транспортування і збереження зріджених газів, тиск пари яких при температурі до С перевищує тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
5) цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідині сипких тілу яких тиск вище
0,07 МПа (0,7 кгс/см2) утворюється періодично для їх випорожнення
6) барокамери. Посудини в залежності від розрахункового тиску, температури стінки і характеру середовища поділяються на групи (табл. 5.1). Таблиця
Група
посуди
ни
Розрахунковий тиск,
МПа (кгс/см2)
Температура
стінки, oC
Характер робочого
середовища
1 Понад 0,07 (0,7) Незалежно Вибухонебезпечна, або пожежонебезпечна, або 1, 2 класів небезпеки за ГОСТ
12.1.007 До 2,5 (25) Нижче мінус 70, вище 400 Понад 2,5 (25) до 4
(40) Нижче мінус 70 вище 200 Понад 4 (40) до 5
(50) Нижче мінус 40 вище 200 2 Понад 5 (50) Незалежно
Будь-яка, за винятком указаної для ї групи посудин28
Група
посуди
ни
Розрахунковий тиск,
МПа (кгс/см2)
Температура
стінки, oC
Характер робочого
середовища
3 До 1,6 (16) Від мінус 70 до мінус 20
Від 200 до 400 Понад 1,6 (16) до 2,5
(25) Від мінус 70 до 400
Будь-яка, за винятком указаної для ї групи посудин Понад 2,5 (25) до 4
(40) Від мінус 70 до 200 Понад 4 (40) до 5
(50) Від мінус 40 до 200 4 До 1,6 (16) Від мінус 20 до 200
5.2.2. Паспорт посудини
Кожна посудина має постачатися підприємством-виробником замовнику з паспортом установленої форми відповідно до НПАОП
0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. До паспорта повинна бути прикладена інструкція з монтажу та експлуатації. Паспорт посудини повинен бути складений українською мовою або, за вимогою замовника, іншою мовою. Допускається до паспорта прикладати роздруківки розрахунків, виконаних на ЕОМ. На кожній посудині повинна бути прикріплена табличка, виконана відповідно до ГОСТ 12971. Для посудин із зовнішнім діаметром менше 325 мм допускається табличку не встановлювати. При цьому всі необхідні дані повинні бути нанесені на корпус посудини. На табличці повинні бути нанесені
– товарний знак або назва підприємства-виробника;
– назва або позначення посудини
– порядковий номер посудини за системою нумерації підприємства-виготовлювача;
– рік виготовлення
– робочий тиск, МПа (кгс/см
2
);29
– розрахунковий тиск, МПа (кгс/см
2
);
– пробний тиск, МПа (кгс/см
2
);
– допустима максимальна і (або) мінімальна робоча температура стінки, С
– маса посудини, кг.
5.2.3. Арматура, запобіжні пристрої,
контрольно-вимірювальні прилади
Для керування роботою та забезпечення нормальних умов експлуатації посудини в залежності від призначення повинні бути оснащені
- запірною або запірно-регулювальною арматурою
- приладами для вимірювання тиску
- приладами для вимірювання температури
- запобіжними пристроями
- покажчиками рівня рідини.
Запірна і запірно-регулювальна арматура (вентилі, засувки) повинна встановлюватися на штуцерах, безпосередньо приєднаних до посудини, або на трубопроводах, які підводять і відводять від посудини робоче середовище (рис. 5.2). Кількість, тип арматури і місце встановлення повинні обиратися розробником проекту посудини, виходячи з конкретних умов експлуатації і вимог НПАОП
0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Посудини для вибухонебезпечних, пожежонебезпечних речовин, речовині го класів небезпечності за ГОСТ 12.1.007, а також випарники з вогневим чи газовим обігрівом повинні мати на підвідній лінії від насоса або компресора зворотний клапан, який автоматично закривається тиском з посудини. Зворотний клапан повинен встановлюватися між насосом (компресором) і запірною арматурою посудини.30абв
Рис. 5.2. Запірна і запірно-регулювальна арматура
а – вентиль б - зворотний клапан 1 – маховик, 2 – шток з різьбленням,
3 – тарілка клапана 4 – похилена перегородка 5 – сідло клапана
в – засувка – маховик, 2 – шток з різьбленням, 3 – підіймальні щічки,
які перекривають прохідний отвір
Кожну посудину і самостійну порожнину з різним тиском треба опоряджувати манометрами прямої дії. Манометр може бути встановлений на штуцері посудини або трубопроводі до запірної арматури. Манометр треба вибирати з такою шкалою, щоб межа вимірювання робочого тиску знаходилась у другій третині шкали. На шкалі манометра власником посудини має бути нанесена червона риска, яка б вказувала на робочий тиску посудині. Замість червоної риски дозволяється прикріплювати до корпусу манометра металеву пластинку, пофарбовану в червоний колір і щільно прилягаючу до скла манометра (рис. 5.3).
31

Рис. 5.3. Манометр
1 – корпус, 2 – шкала, 3 – стрілка, 4 – ніпель з різьбленням, 5 – тримач,
6 – повідець, 7 – пробка з шарнірною віссю, 8 – зубчастий сектор,
9 – трубчаста пружина, 10 – спіральна пружина, 11 – шестерня
Манометр повинен бути встановлений так, щоб його показання можна було чітко бачити обслуговуючому персоналу. Манометр не дозволяється застосовувати у випадках, коли
– відсутня пломба або клеймо з відміткою про проведення перевірки
– прострочений термін перевірки
– стрілка манометра під час його виключення не повертається на нульову відмітку шкали на величину, яка перевищує половину погрішності, що допускається для цього приладу
– розбито скло або є інші пошкодження, що можуть позначитись на правильності його показань. Між манометром і посудиною має бути встановлений триходовий кран або інший аналогічний пристрій, що дозволяє проводити періодичну перевірку манометрів за допомогою контрольного. Перевірка манометрів з їх опломбуванням або клеймуванням повинна проводитись не рідше ніж один раз на 12 місяців. Крім того, не рідше одного разу на 6 місяців власник посудини має проводити додаткову перевірку робочих манометрів контрольним манометром із занесенням результатів до журналу контрольних перевірок. Якщо32
немає контрольного манометра, допускається додаткову перевірку проводити перевіреним робочим манометром, який має однакову шкалу і клас точності з манометром, що перевіряється. Посудини, що працюють при змінюваній температурі стінок, мають бути забезпечені приладами для контролю швидкості та
рівномірності прогрівання по довжині і висоті посудини і реперами для контролю теплових переміщень (рис. 5.4).


Рис. 5.4. Термометр
1 – заглушка, 2 – гільза, 3 – ребро жорсткості, 4 – масло
Балончик термометра має бути постійно втоплений у машинному маслі. На шкалу наносять червону риску, яка відповідає максимально допустимій температурі. У разі необхідності контролю рівня рідини в посудинах, що мають границю поділу середовищ, повинні застосовуватися
покажчики рівня рідини (рис. 5.5). Конструкція, кількість і місця встановлення покажчиків рівня визначаються розробником проекту посудини.
33
Рис. 5.5. Покажчик рівня рідини
1 – покажчики рівня, 2 – видима кромка скла, 3 – спусковий кран
(служить для продування, 4 – паровий кран, 5 – водяний кран,
А – не менше 25 мм
На кожному покажчику рівня повинні бути вказані допустимі верхній і нижній рівні. Висота прозорого покажчика рівня рідини повинна бути не менше ніжна мм відповідно нижче нижнього і вище верхнього допустимих рівнів рідини. Покажчики рівня повинні бути обладнані арматурою (кранами і вентилями) для їх відключення від посудини і продувки з відведенням середовища в безпечне місце. При застосуванні в покажчиках рівня як прозорого елемента скла або слюди для запобігання травмування персоналу при їх розриві має бути передбачений захисний пристрій. Посудини, споряджені швидкознімними затворами, повинні мати
запобіжні пристрої, що виключають можливість включення посудини під тиск при неповному закритті кришки і відкривання її при наявності в посудині тиску. Як запобіжні пристрої застосовуються (рис. 5.6):
- пружинні запобіжні клапани
- важільно-вантажні запобіжні клапани
- імпульсні запобіжні пристрої, що складаються із головного запобіжного клапана і керуючого імпульсного клапана прямої дії34
- запобіжні пристрої з руйнівними мембранами (мембранні запобіжні пристрої.а

б

в
Рис. 5.6. Запобіжні пристрої
а – важільно-вантажний клапан 1 – сідло, 2 – тарілка, 3 – шток, 4 – важіль,
5 – направляюча вилка, 6 – вантаж, 7 – ланцюжок, 8 – кожух, 9 – замок
б – пружинний клапан 1 – важіль, 2 – корпус, 3 – пружина, 4 – тарілка з
направляючими, 5 – сідло клапана в – мембранний запобіжний пристрій
Встановлення важільно-вантажних клапанів на пересувних посудинах не дозволяється. Конструкція пружинного клапана повинна виключати можливість затягування пружини понад встановлену величину, а пружина має бути захищена від недопустимого нагріву35
(охолодження) і безпосередньої дії робочого середовища, якщо воно діє шкідливо на матеріал пружини. На запобіжні пристрої постачальник має видати замовникові паспорт та інструкцію з експлуатації. Запобіжні пристрої повинні бути розміщені в місцях, доступних для їх огляду. Встановлення запірної арматури між посудиною і запобіжним пристроєм, а також за ним не допускається. Необхідність і місце встановлення мембранових запобіжних пристроїв та їх конструкцію визначає проектна організація. Кожна запобіжна мембрана (пластина) повинна мати заводське клеймо із позначенням тиску спрацьовування, указанням робочої температури експлуатації, що допускається. Порядок і терміни перевірки справності дії клапанів, запобіжних і мембранних пристроїв у залежності від умов технологічного процесу повинні бути вказані в інструкції з експлуатації запобіжних пристроїв, розробленій відповідно до вказівок підприємства- виробника і затвердженій в установленому порядку. Результати перевірки справності запобіжних пристроїв, відомості про їх налагодження заносяться в змінний журнал роботи посудин особами, які виконують вказані операції.
5.2.4. Встановлення, реєстрація, технічне опосвідчення,
обслуговування посудин
Посудини повинні встановлюватись на відкритих площадках у місцях, що виключають скупчення людей, або в окремо розташованих будинках. Допускається встановлення посудин:
– у приміщеннях, що прилягають до виробничих будівель, за умови відокремлення їх від будівлі капітальною стіною
у виробничих приміщеннях у випадках, передбачених галузевими правилами безпеки36
– із заглибленням у ґрунт за умови забезпечення доступу до арматури і захисту стінок посудини від корозії під дією ґрунту та блукаючих струмів. Не дозволяється встановлювати посудини в житлових, громадських і побутових будинках, а також у прилеглих до них приміщеннях. Посудини, на які поширюються НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, допуску їх у роботу повинні бути зареєстровані в експертно- технічному центрі (ЕТЦ). Для реєстрації повинні бути подані
- паспорт посудини встановленої форми
- посвідчення про якість монтажу
- схема включення посудини із зазначенням джерела тиску, параметрів її робочого середовища, арматури, контрольно- вимірювальних приладів, засобів автоматичного керування, запобіжних та блокувальних пристроїв. Схема повинна бути затверджена власником посудини
- паспорт запобіжного клапана з розрахунком його пропускної здатності.
ЕТЦ зобов’язаний протягом 5 днів із дня отримання заяви розглянути подану документацію. При відповідності документації на посудину ЕТЦ в паспорті посудини ставить штамп про реєстрацію, пломбує документи і повертає їх власнику посудини. Про відмову в реєстрації повідомляється власнику посудини в письмовій формі із зазначенням причин відмови таз посиланнями на відповідні статті
НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. При перестановці посудини на нове місце або передаванні посудини іншому власнику, а також привнесенні зміну схему її включення посудина допуску в роботу повинна бути перереєстрована в ЕТЦ. Посудини, на які поширюються НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, підлягають технічному опосвідченню допуску в роботу, періодично в37
процесі експлуатації і в необхідних випадках – позачерговому. Технічні опосвідчення проводяться експертами ЕТЦ. Первинне технічне опосвідчення наново встановлених посудин проводиться експертом ЕТЦ після їх монтажу і реєстрації. Періодичне технічне опосвідчення допускається проводити фахівцям організацій, підприємств, установ, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку. Позачергове опосвідчення посудин, що знаходяться в експлуатації, має бути проведено в таких випадках
- якщо посудина не експлуатувалась більше 12 місяців
- якщо посудина була демонтована і встановлена на новому місці
- якщо проводилось виправлення випинів або вм’ятин, а також реконструкція або ремонт посудини із застосуванням зварювання чи паяння елементів, що працюють під тиском
- перед накладанням на стінки посудини захисного покриття
- після відпрацювання розрахункового строку служби посудини, встановленого проектом, документацією підприємства- виготовлювача або іншою НД;
- після аварії посудини або елементів, що працюють під тиском, якщо за обсягом відбудовних робіт потрібен такий огляд
- за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці України або відповідального з нагляду за технічним станом та експлуатацією посудини. Технічне опосвідчення складається із
– зовнішнього огляду
– внутрішнього огляду
– гідравлічного випробування. Зовнішній і внутрішній огляди мають замету- при первинному опосвідченні перевірити, що посудина встановлена та обладнана згідно з НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, а також що посудина та її елементи не мають пошкоджень

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал