Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладівСкачати 12.38 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка17/19
Дата конвертації11.01.2017
Розмір12.38 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
330
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів
з охорони праці до теми 8

Закон України Про пожежну безпеку.

НАПБ А Правила пожежної безпеки в Україні.

НАПБ Б Правила експлуатації вогнегасників.

НАПБ Б Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

НАПБ Б 06.001-2003 Про затвердження переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації.

НАПБ Б Типові норми належності вогнегасників.

НАПБ Б Типове положення про службу пожежної безпеки.

НАПБ Б Положення про добровільні пожежні дружини та положення про пожежну-технічну комісію.

ГОСТ 12.1.033-81 “ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения”.

ГОСТ 12.1.004-91 “ССБТ.
Пожарная безопасность.
Общие требования”.

ГОСТ 12.2.047-86 “ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения”.

ГОСТ 12.3.046-91 “ССБТ. Установки пожаротушения автоматические.
Общие требования”.

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги.

ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.

ДБН В Пожежна безпека об’єктів будівництва.

СНиП 2.08.02-89 “Общественные здания и сооружения”.

СНиП 2.11.01-85 “Складские здания”.

СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”.331

СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопроводи канализация зданий.

ДБН В “Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения”.

ДБН В Інженерне обладнання будинків та споруд. Пожежна автоматика будинків та споруд.332
ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
“ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Мета роботи: ознайомитися з методикою вибору, визначення кількості та умов розташування первинних засобів пожежогасіння у виробничих приміщеннях.

Порядок виконання роботи
Ознайомтесь з темою та метою лабораторно-практичної роботи. Ознайомтесь з теоретичною частиною лабораторно-практичної роботи, яка містить наступні питання
- пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин
- класифікація виробничих приміщень за категоріями вибухопожежної і пожежної небезпеки та класифікація пожеж
- первинні засоби пожежогасіння
- вогнегасники.
3. Виконайте практичну частину а) Пройдіть тестовий контроль (завдання № 1-8), який передбачає перевірку теоретичного матеріалу за темою лабораторно-практичної роботи. Вагомість кожного завдання (кількість балів) з тестового контролю становить 1 бал. б) Вирішить розрахункову задачу (завдання № 9), вагомість якої складає 2 бала. Звертаємо увагу, загальні умови задачі однакові, різняться тільки вихідні дані, які потрібно вибирати відповідно до номера варіанта. Номер варіанта завдання співпадає з порядковим номером прізвища студента в обліковому журналі академічної групи.333
4. Оформить звіт до лабораторно-практичної роботи. У звіті до лабораторно-практичної роботи мають бути відображені: тема і мета роботи, номер варіанта, умови завдання, розрахункові формули, пояснення до формул, розрахункові таблиці згідно з вказівками до розв’язування задач, висновки.
5. Оцінювання лабораторно-практичної роботи, підведення підсумків. Оцінювання результатів виконання лабораторно-практичної роботи здійснюється на основі підрахунку суми набраних балів за кожну правильну відповідь таким чином високий рівень (умовна оцінка “5”) – 9-10 балів, достатній рівень (умовна оцінка “4”) – 6-8 балів середній рівень (умовна оцінка “3”) – 3-5 балів початковий рівень (умовна оцінка “2”) – 0-2 балів.

Теоретична частина
5.1. Пожежонебезпечні властивості матеріалів
та речовин
Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів встановлюються ГОСТ 12.1.044-89 “ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения” з метою отримання вихідних даних для розробки систем по забезпеченню пожежної безпеки і вибухобезпеки. За властивостями горючості і вибухонебезпечності речовини поділяються на такі групи
– негорюча (неспалима) речовина, яка нездатна горіти в атмосфері повітря звичайного складу
– важкогорюча (важкоспалима) речовина, може горіти лише під дією стороннього джерела запалювання, але нездатна горіти самостійно після його вилучення334
– горюча (спалима) речовина, яка може самостійно горіти вилучення джерела запалювання
– горюча рідина, яка самостійно горить після вилучення джерела запалювання і має температуру спалаху вище 61 С у закритому тиглі С у відкритому тиглі
– легкозаймиста рідина – горюча рідина, здатна запалитися від короткочасного впливу джерела загоряння тривалістю до 1 сек з низькою енергією (полум’я сірника, іскра, тліюча сигарета тощо, з температурою загорання не більше +С у закритому або +С у відкритому тиглі
– горючий газ – газ, здатний утворювати з повітрям займисті і вибухонебезпечні суміші при температурах, не вище 55 С
– вибухонебезпечна речовина – речовина, яка може вибухнути або детонувати без наявності кисню повітря. Найменшу концентрацію горючої речовини, при якій вже можливе горіння, називають нижньою концентраційною межею поширення полум’я. Найбільшу концентрацію таких речовин, при якій ще можливе горіння, називають верхньою концентраційною межею поширення полум’я. Зону, яка розміщена між ними, називають зоною спалаху. На практиці нижню і верхню межі поширення полум’я називають межами вибуху. Нижче і вище концентраційних меж вибухові суміші, зазвичай, не утворюються. Концентраційні межі поширення полум’я визначаються або в вагових концентраціях (г/м
3
), або в об’ємних (% від об’єму). У додатку 5.1 наведені значення показників пожежовибухонебезпечності речовин, сумішей та технічних продуктів.335
5.2. Класифікація виробничих приміщень
за категоріями вибухопожежної
і пожежної небезпеки та класифікація пожеж
Згідно з ОНТП 24-86 “Общесоюзные нормы технологического проектирования. Опеределение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности” за вибухопожежною і пожежною небезпекою виробничі приміщення та будівлі поділяються на категорії А, Б, В, Г, Д (додаток 5.2). Категорії вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень і будівель визначаються для найбільш несприятливого в відношенні пожежі або вибуху періоду, виходячи з виду горючих речовині матеріалів, які знаходяться (обертаються) у приміщенні, їх кількості та пожежонебезпечних властивостей, особливостей технологічного процесу. Визначення категорії приміщень здійснюється шляхом послідовної перевірки належності приміщення до категорії від вищої Адо нижчої (Д. Відповідно до
ГОСТ 27331-87 “Пожарная техника.
Классификация пожаров”, залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовині матеріалів пожежі поділяються на відповідні класи (додаток 5.3):

клас А – пожежі твердих речовин, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, папір, солома, вугілля, текстильні вироби

клас В – пожежі горючих рідин або твердих речовин, які розтоплюються (парафін

клас С – пожежі газів (побутовий газ, водень, пропан

клас Д – пожежі металів та їх сплавів

клас (Е) – додатковий до міжнародної класифікації клас, прийнятий в Україні для позначення пожеж, пов’язаних з горіння електроустановок.336
5.3. Первинні засоби пожежогасіння
Первинні засоби гасіння пожеж застосовуються для боротьби з початковими вогнищами. Норми належності первинних засобів пожежогасіння для конкретних об’єктів повинні встановлюватися нормами технологічного проектування та галузевими правилами пожежної безпеки з урахуванням вимог щодо оснащення первинними засобами пожежогасіння відповідно до НАПБ А Правила пожежної безпеки в Україні (додаток 5.4). До первинних засобів пожежогасіння відносяться вогнегасники пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо. Для визначення видів та кількості первинних засобів пожежогасіння слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також розміри площ виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок. Якщо водному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, усі ці приміщення забезпечують вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території підприємств, як правило, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити. Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об’єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м. На пожежних щитах337
(стендах) повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися вданому приміщенні, споруді, установці. Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ.
Цвета сигнальные и знаки безопасности”.
5.4. Вогнегасники
Вогнегасник – технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною. Вогнегасники розподіляються
1). За способом транспортування на
– переносний вогнегасник – вогнегасник, за масою і конструктивним виконанням придатний для перенесення та застосування однією людиною
– пересувний вогнегасник – вогнегасник, змонтований на колесах чи візку, придатний для переміщення та застосування людиною.
2). За видом вогнегасної речовини на :
– водяний вогнегасник – вогнегасник із зарядом водної вогнегасної речовини (ВВ
– водопінний вогнегасник – вогнегасник із зарядом водопінної вогнегасної речовини (ВВП
– аерозольний водопінний вогнегасник – водопінний вогнегасник одноразового використання, з якого вогнегасна речовина подається в розпиленому вигляді (ВВПА);
– порошковий вогнегасник – вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку (ВП);
– вуглекислотний вогнегасник – вогнегасник із зарядом діоксиду вуглецю (ВВК).338
Цифра після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини в кілограмах, що міститься у його корпусі. Цифра після позначення аерозольного водопінного вогнегасника означає масу вогнегасної речовини в грамах, що міститься в його корпусі. Вибір типу вогнегасників та визначення їх необхідної кількості для оснащення виробничих, складських, лабораторних, адміністративних та побутових будинків, приміщень об’єктів різного призначення, громадських будинків та споруд здійснюється відповідно до НАПБ Б Типові норми належності вогнегасників. Для вибору типу та необхідної кількості вогнегасників для оснащення об’єкта слід ураховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, характер їх взаємодії з вогнегасними речовинами, а також площу приміщень, будинків і споруд. Необхідну кількість вогнегасників визначають окремо для кожного поверху та приміщення об’єкта. Приміщення, у якому розміщені декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, оснащують вогнегасниками за нормами найбільш небезпечного виробництва. За наявності декількох приміщень з однаковим рівнем пожежної небезпеки необхідну кількість вогнегасників для їх захисту визначають згідно з нормами належності, наведеними в таблицях 1-3 додаток 5.5), таз урахуванням сумарної площі цих приміщень. Критеріями вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для захисту об’єкта є рівень пожежної небезпеки об’єкта (будинку, споруди, приміщення клас пожежі горючих речовин та матеріалів, наявних у ньому придатність вогнегасника для гасіння пожежі певного класу та відповідність умовам його експлуатації вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу категорія приміщення за вибухопожежною або пожежною небезпекою наявність у339
приміщенні модульної установки автоматичного пожежогасіння площа об’єкта. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників проводиться згідно з нормами належності, наведеними в таблицях 1-4 додаток 5.5). У таблицях 1-3 нормування для захисту приміщення, залежно від його площі, передбачено для одного типу вогнегасника, а саме порошкового, водяного, водопінного або вуглекислотного. Тип вогнегасника потрібно вибирати, виходячи з особливостей конкретного об’єкта.

Практична частина
Завдання № 1
На які категорії поділяються приміщення та будівлі за вибухопожежною та пожежною небезпекою а) Категорія А – вибухопожежонебезпечна б) Категорія Б – вибухопожежонебезпечна в) Категорія С – вибухопожежонебезпечна г) Категорія В – пожежонебезпечна д) Категорія Г – пожежонебезпечна є) Категорія Д – пожежонебезпечна ж) Категорія Е – пожежонебезпечна
Завдання № 2
До якого класу пожеж відносяться пожежі газів а) Клас А б) Клас В в) Клас С г) Клас Д д) Клас Е
Завдання № 3
Назвіть марку порошкового вогнегасника а) ВВ - 5 б) ВВП - 6340
в) ВВПА - 400 г) ВВК - 5 д) ВП - 5
Завдання № 4
Що означає цифра, яка стоїть після позначення типу вогнегасника а) Масу вогнегасника б) Масу вогнегасної речовини в кілограмах в) Час дії вогнегасника за годину
Завдання № 5
На яку площу об’єкту встановлюється один протипожежний щитам б) 2000 м в) 2500 м г) 3000 м дм є) 5000 м ж) 5500 м з) 6000 м
Завдання № 6
Назвіть основні показники вибухопожежонебезпечності рідина) Група горючості б) Температура спалаху в) Температура спалахування г) Температура самоспалахування д) Концентраційні межі поширення полум’я є) Температурні межі поширення полум’я ж) Температура тління
341
Завдання № 7
В якому випадку можна використовувати піну для гасіння пожежі а) Для гасіння легкозаймистих рідин б) Для гасіння пожежі в спорудах в) Для гасіння творів мистецтва, які горять г) Для гасіння пожежі на воді
Завдання № 8
Назвіть марку вуглекислотного вогнегасника а) ВВ - 5 б) ВВП - 6 в) ВВПА - 400 г) ВВК - 5 д) ВП - 5
Завдання № 9
Для виробничого приміщення, де відбувається певний технологічний процес, визначити 1) необхідну кількість пожежних стендів, пожежного інвентарю та інструменту 2) зробити вибір типів і визначити необхідну кількість переносних та пересувних вогнегасників для оснащення приміщення. Вихідні дані наведені у табл. 5.1. Таблиця
Вихідні дані
Розміри приміщенням
Номер
варіанта
Назва речовини, яка
знаходиться у приміщенні
довжина ширина
1 Бензин 65 45 2 Крохмаль 70 50 3 Мазут 55 35 4 Вазелін
75 65 5 Цукор (аерозоль)
80 60 6 Масло мінеральне
60 45 7
Керосин 65 40 8 Спирт бутиловий
60 55 9 Цинк 55 35 10 Дизельне паливо 100 75342
Розміри приміщенням
Номер
варіанта
Назва речовини, яка
знаходиться у приміщенні
довжина ширина
11 Бензол 95 60 12 Чай (аерозоль) 85 65 13 Деревина (аерозоль)
70 50 14 Вугілля кам’яне
40 30 15 Масло трансформаторне
45 30 16 Елеваторний пил 90 45 17 Ацетон
95 50 18 Спирт етиловий 65 40 19 Алюміній (аерозоль) 70 50 20 Скипидар
45 30
Вказівки до розв’язання задачі за варіантом № 1
Згідно з варіантом 1 запишемо умови завдання у табл. 5.2. Таблиця
Умови завдання
Розміри приміщенням
Номер
варіанта
Назва речовини, яка
знаходиться у приміщенні
довжина ширина
1 Бензин 65 45 Згідно з додатком 5.1 запишемо значення показників пожежовибухонебезпечності бензину (табл. 5.3). Таблиця
Характеристика речовини
Температура,
0
С
Назва речовини
спалаху
(t с) спалахування сп
) само- спалахування сс
)
Нижня
концентрацій
на межа
поширення
полум’я
(НКМ) г/м
3
Бензин -
36 300 137 Визначимо вид речовини за властивостями горючості і вибухонебезпечності. На основі теоретичних відомостей встановлено, що бензин – легкозаймиста рідина (особливо небезпечна ЛЗР), так як343
з температурою спалаху від -18 Сі нижче в закритому тиглі або від -
13 Сі нижче у відкритому тиглі. Відповідно до
ОНТП 24-86
“Общесоюзные нормы технологического проектирования.
Опеределение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности” додаток 5.2) визначимо категорію приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою та встановимо клас пожежі згідно із
ГОСТ 27331-87 “Пожарная техника. Классификация пожаров” додаток 5.3). Дані запишемо у табл. 5.4. Таблиця
Категорія приміщення, клас пожежі
Категорія
приміщення
Обґрунтування
категорії
Характеристика
категорії
Клас
пожежі
Обґрунтування
класу
А Легкозаймиста рідина
Вибухопожежонебезпечна
В 1 Горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді Відповідно до НАПБ А Правила пожежної безпеки в Україні на підставі вимог щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння (додаток 5.4) визначимо площу приміщення та кількість пожежних стендів, а також кількість одиниць пожежного інвентарю та інструменту, які необхідні для укомплектування одного стенда (над рискою) та розрахункові кількості стендів (під рискою. Дані запишемо у табл. 5.5. Таблиця
Рекомендації щодо оснащення приміщення
первинними засобами пожежогасіння
Пожежний
інвентар
Пожежний
інструмент
Площа
приміщення,
S, м
2

Кількість
пожежних
стендів
Вогнегасники
покривала ящик з піском гаки лопати ломи сокири 1 3
3 1
1 1
1 3
3 2
2 2
2 2
2
344
На основі Типових норм належності вогнегасників (додаток 5.5), враховуючи категорію приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою, клас пожежі та площу об’єкта здійснимо вибір необхідної кількості переносних та пересувних вогнегасників. Відповідно до табл. 1 (додаток 5.5) пункту 1.7 числові значення кількості порошкових вогнегасників на першу 1000 м вибираємо згідно з пунктом 1.6 таблиці 1, накожні наступнім згідно з пунктом 1.6 таблиці 1. Дані запишемо у табл. 5.6. Таблиця
Необхідна кількість порошкових вогнегасників
Мінімальна кількість порошкових вогнегасників
Переносний Пересувний
Гранична
захищувана
площа, м
2

5 6 8 9 12 20 50 100 150 Більше 500 до 1000 включно
16 16 12 12 8 4 3 2 1 Усього вогнегасників як для площі
S = 3000 м 48 48 36 36 24 12 9 6 3 Здійснимо вибір необхідної кількості водопінних вогнегасників. На основі табл. 2 (додаток 5.5) пункту 1.7 числові значення кількості водопінних вогнегасників на першу 1000 м вибираємо згідно з пунктом 1.6 таблиці 2, накожні наступнім згідно з пунктом
1.6 таблиці 2. Дані запишемо у табл. 5.7. Таблиця
Необхідна кількість водопінних вогнегасників
Мінімальна кількість водопінних вогнегасників
Переносний Пересувний
Гранична
захищувана
площа, м
2

5 6 9 12 20 50 100 150 Більше 500 до 1000 включно
- - - 12 6 4 3 2345
Мінімальна кількість водопінних вогнегасників
Переносний Пересувний
Гранична
захищувана
площа, м
2

5 6 9 12 20 50 100 150 Усього вогнегасників як для площі
S = 3000 м- - - 36 18 12 9 6 Здійснимо вибір необхідної кількості вуглекислотних вогнегасників. На основі табл. 3 (додаток 5.5) пункту 1.7 числові значення кількості вуглекислотних вогнегасників на першу 1000 м
2
вибираємо згідно з пунктом 1.6 таблиці 2, накожні наступнім згідно з пунктом 1.6 таблиці 2. Дані запишемо у табл. 5.8. Таблиця
Необхідна кількість вуглекислотних вогнегасників
Мінімальна кількість вуглекислотних вогнегасників
Переносний Пересувний
Гранична
захищувана
площа, м
2

3,5 5 7 14 18 28 56 Більше 500 до 1000 включно
- - - - 4 3 2 Усього вогнегасників як для площі
S = 3000 м- - - - 12 9 6 Додаток
Значення показників пожежовибухонебезпечності
речовин, сумішей та технічних продуктів
Характеристика речовини
Температура, С
Речовина, продукт,
суміш
спалаху
(t с) спалахування
(t сп
) само- спалахування
(t сс
) Нижня концентраційна межа поширення полум’я
(НКМ) г/м
3 1 2 3
4 5 Алюміній (аерозоль)
725 58346
Характеристика речовини
Температура, С
Речовина, продукт,
суміш
спалаху
(t с) спалахування
(t сп
) само- спалахування
(t сс
) Нижня концентраційна межа поширення полум’я
(НКМ) г/м
3 Амілацетат 25 379 Анілін 73

61 Ацетон -
18 465 48 Бензин -
36 300 137 Бензол -
12
Вазелін 150
Вугілля кам’яне аерозоль)
330 500 40-100 Гліцерин
198 400 Горох
255 25,2 Деревина (аерозоль)
275 більше 65 Дизельне палеве 35
Ебоніт (аерозоль)
360 7,6 Елеваторний пил 250 250 Житнє борошно 410 50
Керосин освітлювальний
42 250 40,3 Крохмаль
640 44 Мазут 80
Масло мінеральне
150 340 Масло трансформаторне
150 300 0,906
% об. Нафталін 81
Скипидар 34 300 41,3 Спирт бутиловий 38 410 Спирт етиловий
13 404 50 Спирт метиловий
8 464 Сухе молоко 7,6 Тютюн (аерозоль)
205 84
Уайт-спірит
33
Формалін технічний
67 435 Чай (аерозоль)
32,8 Цинк
600 800 Цукор (аерозоль)

540 8,9347
Д ода то к 5 . 2
Поділ виробництв за категоріями з вибухової
та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)
Категорія
приміщення
Характеристика речовині матеріалів,
що є у виробництві
А
Вибухопожежо- небезпечна Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 С в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні паро-, газоповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа. Б
Вибухопожежо- небезпечна Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28 Ста горючі рідини в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує
5 кПа. В Пожежонебезпечна Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише горіти за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться або використовуються, не належать до категорії А та Б. Г Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум’я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо. Д Негорючі речовини та матеріали в холодному стані.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал