Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фізичне виховання*»Pdf просмотр
Сторінка3/11
Дата конвертації27.03.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Інтелектуальні якості підкріплюють дидактичні уміння вчителя, допомагають йому знаходити правильні рішення у виховній роботі, обумовлюють ефективність творчості вчителя, пошук їм нових, незвіданих шляхів у вихованні і навчанні учнів. До цих якостей відносять ясність і
логічність мислення, його критичність, уяву, винахідливість, дотепність.
Особливу роль у діяльності учителя фізичної культури грає оперативність
мислення, що характеризує здатність учителя швидко знаходити оптимальне рішення виникаючих педагогічних завдань, а також екстраполювання, тобто передбачення результатів педагогічного впливу на учнів.
Інтелектуаль ні якості базуються на перце птивних і а тенцій ни х якостях, що характеризує властивості сприйняття й уваги …
Особливу роль відіграють такі якості, як розподіл уваги (одночасно стежити за змістом і формою викладу матеріалу, якістю показуваної вправи, своєю позою, мімікою, ходою, постійно тримати під контролем весь клас) і мнемічні якості
(швидкість і міцність запам’ятовування). …Для учителя потрібна гарна
короткочасна пам'ять, щоб не забути, що він повинний сказати то му чи іншому учню, коли закінчиться виконання вправи чи фрагменту уроку .

Психомоторні якості особливо необхідні вчителю фізичної культури.
Багато вправ, які він повинний демонструвати учням, вимагають великої
фізичної сили, гнучкості, швидкості реакції.
Розподіл професійно важливих якостей учителя фізичної культури на групи не слід сприймати як догму. Мається багато переходів одних якостей в
інші, їхнє комплексування, взаємна зумовленість.
5.

Авторитет учителя фізичної культури
Авторитетом у будь-якій сфері життя і діяльності називається
людина, з думкою якої рахуються, якій прагнуть наслідувати і якій
довіряють рішення тих чи інших питань.
Учитель, що користається в учнів авторитетом, з виховної точки зору сильно впливає на них. Однак авторитет виникає в процесі діяльності вчителя, тому він є не вихідним, первинним, а вторинним компонентом майстерності вчителя.
Авторитет учителя фізичної культури складається з наступних компонентів:
Авторитет професіонала в області фізичної культури і спорту залежить від знань і умінь у цій сфері, а також від спортивного статусу в минулому
(спортивного розряду) учителя.
Авторитет віку: учитель має в очах школярів авторитет як старша, більш досвідчена людина.
Авторитет посади, тобто статус учителя як педагога, із усіма правами, які з цього випливають, і обов’язками.
Моральний авторитет як людини; відсутність його може звести нанівець всі інші компоненти авторитету учителя фізкультури.
Молоді вчителі часто намагаються прискорити процес формування авторитету і встають на шлях створення так називаного помилкового авторитету, що, за А.С. Макаренко, буває декількох різновидів.

Псевдоавторитет придушення заснований на остраху учня перед учителем.
Такі вчителі забувають, що виховання учнів не зводиться до слухняності.
Псевдоавторитет відстані характеризується можливо меншим спілкуванням учителя з учнями. Такі вчителі не враховують, що успіх школярів на уроках, у походах і на змаганнях – це загальний успіх учнів і учителі фізичної культури.
Псевдоавторитет дружби виникає в тому випадку, коли вчитель дозволяє учням звертатися до себе як до товариша -однокласника, тобто зводить взаємини свої з учнями до панібратства.
Псевдоавторитет чванства заснований на хвастощах, підкресленні своїх достоїнств і заслуг у минулому, коли учитель виступав н а змаганнях і займав призові місця чи виконав нормативи майстра спорту тощо.
Псевдоавторитет доброти часто виражається в поступливості вчителя
(наприклад, учитель, під натиском учнів, дозволяє їм грати в баскетбол, замість проходження програмного матеріалу ).
Псевдоавторитет резонерства полягає в тому, що вчитель повчає учнів, причому навіть у тих питаннях, у яких він некомпетентний.
Псевдоавторитет педантизму виражається в беззаперечному дотриман ні правил, заведеного порядку, інколи не від свідомої дисциплі нованості вчителя, а від його бюрократичного керівництва.
Помилковий авторитет може створюватися вчителем і ненавмисно, однак у будь-якому випадку він шкодить вихованню і навчанню учнів.

Саме вірне рішення, якщо вчитель допустив промах у своїй поведінці, - відкрито, у розумній і тактовній формі визнати перед учнями свою помилку

6.

Динаміка професійної самосвідомості вчителя фізичної культури
Становлення професійної самосвідомості учителів фізичної культури, що знаходить відображення в найважливішому його компоненті –
самооцінці себе як професіонала, включає два періоди.
Перший зв’язаний з навчанням у педагогічному навчальному закладі, другий – із професійною діяльністю вчителів у школі. Кожний з цих періодів має свої етапи.
Період професійної діяльності в школі, за даними С.А. Гараніна, виявляє наступні етапи: зниження самооцінок професійної майстерності у вчителів-

стажистів (у порівнянні із самооцінкою студентів-випускників), підвищення
самооцінки у вчителів зі стажем від 10 до 30 років і зниження позитивних
самооцінок у вчителів зі стажем 30 років і більше, що свідчить про феномен
професійного вигоряння, що розвивається в них.
Переважна більшість учителів відзначають наявність у себе від 60 до
90% професійно важливих якостей, знань і умінь. Чим більше стаж педагогічної роботи (до 30 років), тим частіше зустрічаються вчителі, що відзначають у себе наявність більш 80% умінь і якостей, необхідних для діяльності учителя фізичної культури. Серед молодих учителів багато тих, хто відзначає в себе менше 60% необхідних умінь і якостей…
7.

Критерії ефективності діяльності вчителя фізичної культури
Про успішність своєї роботи учитель фізичної культури може судити за багатьма критеріями, у тому числі і психологічними…Розрізняють наступні
критерії ефективності діяльності:
1.
Емоційний відгук учнів на проведені вчителем заняття (захопленість, активність, зосередженість).
2.
Задоволеність чи незадоволеність учнів заняттями фізичною культурою на уроці й у спортивних секціях, якими керує вчитель.
3.
Відвідуваність уроків і занять у секціях, стабільність складу останніх; кількість дітей, охоплених заняттями фізичною культурою.
4.
Соціально-психологічний клімат у класі і спортивних секціях, взаємини між учнями і вчителем.
5.
Результати, що досягаються учнями (успішність, зайняті на змаганнях місця, виконання учнями розрядних нормативів).
6.
Визнання заслуг шкільного спортивного колективу дирекцією школи, райвно, міськвно та ін.
7.
Позитивні зміни особистості учнів: фізкультурні знання, сформовані уміння, змінена в кращу сторону поведінка, сформовані переконання, що відповідають нормам моралі.

8.
Бажання багатьох старшокласників стати учителем фізичної культури.

8.Особливості адаптації до професійної діяльності починаючих
учителів фізичної культури.
…Швидше протікає адаптація у тих, хто товариський, упевнений у
собі. Вони легко встановлюють гарні взаємини з учнями і педагогічним колективом, за кожну справу беруться з великою енергією…
Швидше адаптуються в школі ті молоді вчителі, що за роки навчання придбали організаторські якості й уміння, а також ті, котрим допомагають більш досвідчені колеги…
Однак не всяка манера ведення уроків пасує вчителям з різним темпераментом і здібностями. Потрібно переймати прийнятні для себе способи дій, спочатку примірившись до них і установивши їх ефективність. Таким шляхом молодий учитель сформує в себе стиль діяльності, який відповідає його здібностям і схильностям…
Е.Н. Литвинов відзначає наступні недоліки в роботі молодих учителів фізичної культури:
1.
Слабко орієнтуються в доборі навчального матеріалу, не уміють вибирати головне, утруднюються у визначенні обсягу вправ і їхньої спрямованості в залежності від проходження навчальної програми, не завжди враховують можливості учнів, їхню фізичну підготовленість.
2.
Часто захоплюються або процесом навчання (таких учителів дві третини), або тренуванням учнів.
Перші не вміють правильно підібрати достатню кількість вправ, що підводять, не укладаються в часі, тобто мало встигають зробити за урок…

9.Типові утруднення учителя фізичної культури в педагогічній
діяльності.
…Молоді вчителі і студенти-практиканти мають утруднення у
відношеннях з важкими учнями молодшого віку, у проведенні виховної роботи
на уроці, в активізації розумової діяльності учнів на уроці, у підтримці

дисципліни. Молоді учителі мають також труднощі: 1) у річному і поурочному плануванні,
2) у збільшенні моторної щільності уроку, 3) в організації самостійної роботи учнів на уроці, 4) в організації і проведенні шкільних змагань, 5) у відстоюванні своєї точки зору в розмові з адміністраторами школи.
При поясненні причин своїх утруднень учителя фізичної культури частіше посилаються на зовнішні фактори: 1) небажання школярів займатися фізичною культурою, 2) недолік спортивного інвентарю, 3) велика наповнюваність класів, 4) одночасність занять хлопчиків і дівчинок, 5) різна фізична підготовленість учнів, 6) відсутність допомоги адміністрації школи,
7) недолік методичної літератури. Причини, зв’язані з професійною підготовкою самого вчителя: 1) незнання вікових особливостей дітей, 2) не володіння прийомами активізації розумової діяльності учнів, 3) невміння організувати самостійну діяльність учнів на уроці, 4) невміння спонукувати
інтерес та ін., називаються значно рідше
. Ти м часо м полови на вчител ів нав іть не знають, як перебороти труднощі в організаційній роботі й у роботі з важкими школярами, практично не читають методичну літературу і не вивчають досвід передових учителів.

10.Способи підвищення професійної майстерності учителя фізичної
культури.
Для того щоб стать майстром-педагогом, учителю фізичної культури потрібно 5-6 років роботи в школі.
Однак і в наступні роки продовжується його удосконалювання як професіонала…Майстерність учителя
– динамічна характеристика і процес удосконалювання вчителя нескінченний .
Мається декілька способів підвищення майстерності учителем фізичної культури. Один з них складається в підвищенні кваліфікації на різних курсах,
методичних нарадах тощо. Інший спосіб – самовдосконалення, що може здійснюватися декількома шляхами:
1.
Відвідування й аналіз уроків, проведених досвідченими вчителями.

2.
Підвищення своєї професійної і загальної ерудиції (читання і конспектування спеціальної літератури, узагальнення нових даних і формулювання висновків для своєї педагогічної роботи...)
3.
Повсякденний аналіз своєї педагогічної діяльності (наприклад, за допомогою щоденника…)
4.
Проведення нескладної дослідницької роботи, що дала би відповідь на цікавлячі вчителі питання, зв’язані з його діяльністю (яка, наприклад, ефективність використаних їм вправ для розвитку сили, який рівень фізичної підготовки класу в цілому й окремих учнів, який з методів ефективніше в тих чи інших конкретних умовах тощо).
… Постійне осмислювання своєї педагогічної діяльності вимагає і постійного відновлення теоретичних даних з області педагогіки, психології, фізіології, теорії
фізичного виховання. Тільки на цій базі вчитель може бути готовим до перебудови педагогічного процесу, до пошуку нових шляхів і засобів підвищення ефективності фізичного виховання школярів.
…Якщо учитель фізичної культури займається самопізнанням, виявляє свої сильні і слабкі сторони, то це допоможе йому навчитися максимально використовувати свої позитивні якості і стримувати прояв негативних.
Можливості вчителя різноманітні. Вони можуть реалізовуватися у виді знань, умінь, якостей, підсилюватися мотивами. У зв’язку з цим і спос оби досягнення професійної майстерності можуть бути різними …

11. Фактори, що впливають на задоволеність учителя фізичної
культури своєю роботою.
Задоволеність характеризує відношення, притому узагальнене і стійке,
до чого-небудь, зокрема до уроків фізичної культури як навчальному процесу.
На відміну від задоволеності задоволенняце емоційне переживання якоїсь
однократної події…Задоволеність і задоволення – поняття різні, хоча без задоволення частими моментами важко розраховувати на загальну задоволеність процесом фізичного виховання і своєю роботою.

Як показано Н.В. Журіним, задоволеність учителів фізичної культури своєю професією і місцем роботи в одних зв’язується в першу чергу з наявною в школі матеріальною базою, в інших – з результатами, що
досягаються в педагогічній діяльності, у третіх – із взаєминами з адміністрацією, у четвертих − із заробітною платою. Зі збільшенням стажу роботи в школі значимість різних факторів, що впливають на задоволеність місцем роботи, міняється…
У вчителів-чоловіків задоволеність місцем роботи обумовлена в першу чергу заробітною платою, а у вчителів-жінок – взаєминами з
адміністрацією і з результатами, що досягаються.
Серед не гатив них ф акторів учител я відз начають низьк у пре стижність своє ю професією, нервово-психічну напруженість праці, наявність у більшості шкіл жіночого вчительського колективу. Задоволені рівнем своєї майстерності менше половини учителів фізичної культури.

12. Методи і правила психолого-педагогічного вивчення особистості
школяра учителем фізичної культури.
Скласти правильне уявлення про особистість школяра можна тільки використовуючи різні методиспостереження, бесіду, анкетування,
моделювання визначених ситуацій (природний експеримент), тестування.
Метод спостереження полягає в цілеспрямованому зборі фактів
поведінки і діяльності школяра з метою їх наступного аналізу і тлумачення.
Для більшої об’єктивності одержуваних за допомогою спостереження даних воно повинно бути постійним, цілеспрямованим і закінчуватися науковим поясненням психологічної природи особливостей поведінки учнів, що спостерігаються, їх діяльності
Метод бесіди є допоміжним і використовується зі строго визначеними
цілями: учитель повинний чітко уявляти собі, що він хоче довідатися з бесіди,
і відповідно до цього будувати її план.
Метод анкетування може використовуватися вчителем для з’ясування взаємин учнів, для вираховування коефіцієнта згуртованості та ін.
З’ясування
соціально-психологічної обстановки в класі зв’язано з методикою соціометрії.
Вона заснована за підрахунку числа письмових виборів усіма членами класу того чи іншого учня для спільної діяльності чи проведення дозвілля
Природний експеримент проводиться в звичних, тобто в реальних, для школярів умовах, але
експериментальному
впливу
піддаються
(моделюються) самі умови.
Наприклад, учитель фізичної культури для виявлення в школярів морально-вольових якостей моделює в туристичному поході важкі умови.
Метод тестування пов’язаний з виконанням учнями стандартних завдань.
Наприклад, вимір стрибучості проводиться за допомогою тест у
Абалакова, властивості уваги – за допомогою червоно -чорної таблиці
При вивченні особистості учня (методом спостереження) учитель фізичної культури повинний дотримуватися наступних правил:
1.
Вивчати учнів треба в природних умовах навчання і виховання. Однак при цьому процес не повинний бути однобічним: треба не тільки вивчати школяра, виховуючи і навчаючи, але і виховувати, вивчаючи.
2.
Належить насамперед знаходити головні риси школяра, «основні осі
і пружини», як говорив А.С. Макаренко.
3.
Окремі особливості особистості школяра повинні розглядатися на
тлі всієї особистості в цілому.
Наприклад, не можна аналізувати наполегливість у відриві від спрямованості особистості школяра, тому що наполегливість може виявлятися і при досягненні негативної мети
4.
Важливо виявити позитивні риси учня, на які треба спиратися при
його вихованні і навчанні (не упускати з виду і негативні риси).
5.
Учитель не повинний квапитися з оцінками учня, допускаючи
упередженість і суб’єктивізм в інтерпретації даних спостереження.
Він повинний пам’ятати, що інтуїція – поганий союзник, коли мова йде про винесення судження про того чи іншого учня.
6.
Важливо розкрити причину прояву негативних рис особистості
школяра (
наприклад, чому він виявляє упертість – як протест проти грубого з ним поводження чи внаслідок розбещеності
).

7.
Необхідно з’ясовувати тенденцію в розвитку тієї чи іншої риси
особистості – прогресує вона чи зникає.
8.
Вивчати школяра потрібно в колективі: тут його поведінка може
відрізнятися від тої, яку він демонструє, будучи один. Потрібно установити учнів, що роблять на даного школяра найбільший вплив.
9.
Для повноцінного вивчення особистості школяра його потрібно
спостерігати в різних ситуаціях, планомірно і систематично. Це дає можливість спостерігати ефективність застосованих до нього впливів.
10.
Необхідно зрозуміти мотиви (спонукальні причини) дій і вчинків учня, тому що зовні подібні дії можуть відбуватися по різних мотивах. б) Виконайте індивідуальне завдання на вибір (1-3 бали):
1. Підготувати виступ, доповідь, реферат із теми;
2. Написати тези, статтю, есе;
3. Виступ на науково-практичній конференції.
4. Скласти кросворд із теми

Блок-завдання 3. Науково-дослідна робота
1.Проведіть мікродослідження (самотестування або запропонуйте цей тест (анкету) своїм близьким та друзям).
2. На наступному занятті обґрунтуйте власне дослідження (додатково можете отримати 1-3 бали)
А Н К Е Т А
„Самооцінка рівня професійної майстерності учителя фізичної культури”
Шановний колего! Оцінити у себе наявність кожного із перерахованих якостей і умінь.
Якщо вони проявляються у Вас постійно і Ви вважаєте, що вони у Вас виявлені, поставте знак „+” , якщо яке-небудь із перерахованих якостей і умінь Ви проявляєте рідко, епізодично, не в достатньому ступені, поставте знак „−”.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ
Зовнішній вид
1.Підтянутий, охайний.
Вміння триматися
1.Зібраний, діловий
2.Зберігаю почуття власної гідності у розмові з начальством.
3.З колегами встановив спокійні ділові відношення.

Моральні якості
1.Скромний
2.Правдивий.
3.Принциповий.
4.Ввічливий.
5.Добрий, гуманний.
Вольові якості
1.Витриманий у конфліктних ситуаціях.
2.Винахідливий у неочікуваних і складних ситуаціях.
3.Вимогливий до себе та інших.
4.Цілеспрямований, наполегливий в проведенні своєї педагогічної лінії.
5.Сміливий.
6.Рішучий.
Пізнавальні процеси
1.Вмію добре концентрувати увагу.
2.Вмію добре розподіляти і переключати увагу.
3.Вмію логічно міркувати, володію критичністю мислення.
4.Винахідливий, швидко опановую сутність справи.
5.Володію доброю пам’яттю на обличчя.
6.Володію доброю пам’яттю на прізвища, дати.
Фізична підготовка
1.Постійно слідкую за своїм фізичним станом.
2.Намгаюсь щоденно виконувати фізичні вправи.
3.Можу виконати розрядні нормативи.
4.Володію достатньо великою силою.
5.Володію витривалістю.
6.Володію достатньою гнучкістю.
7.Із задоволенням ходжу з учнями у туристичні походи.
Педагогічна спрямованість
1.Подобається професія учителя фізичної культури, розумію її важливість щодо формування дітей.
2.Люблю спілкуватися з дітьми.
3.Є намагання передавати свої знання і уміння дітям.
4.Мені подобається в школі.
5.Переходити на іншу роботу не хочу.
Професійно важливі знання
1.Добре знаю методи навчання і виховання.
2.Знаю фізіологічні і психологічні особливості дітей різного віку.
3.Можу дати психофізіологічне обґрунтування фізичного виховання школярів.
4.Вмію оперативно застосовувати свої знання на уроках.
5.Чітко уявляю собі, як треба використовувати дидактичні принципи на уроках.
6.Спираюсь на міжпредметні зв’язки при поясненні навчального матеріалу.
7.Володію достатньою ерудицією: ознайомлений з класичною і сучасною літературою, відвідую музеї і художні виставки, ходжу в театри.
8.Прагну до розширення спеціальних знань.
9.Читаю спеціальну методичну і наукову літературу з фізичного виховання, конспектую те, що прочитав і випробую на уроках новинки, що сподобалися.
10.Намагаюсь бути в курсі найбільш важливих політичних подій у нас в країні та за кордоном.
11.Регулярно переглядаю спортивну пресу (газети, журнали).
12.Прагну до експериментальної роботи.
13.Слідкую за динамікою фізичного розвитку своїх учнів.

Вміння спілкуватися з учнями.
1.Проявляю педагогічний такт.
2.Ввічливий.
3.Вмію розуміти душевний стан учнів.
4.Вмію будувати обстановку ділового спілкування.
5.Вмію будувати обстановку довіри та інтимного спілкування.
6.Легко зав’язую контакти з учнями і колегами.
7.Вмію використовувати мовні і немовні засоби спілкування в залежності від обставин.
8.Вмію вимірювати тон спілкування: від спокійного до власного та ін.
9.Із усіх форм впливу на учнів менш за все користуюсь примусовими.
10.Намагаюсь аргументувати кожну свою вимогу до учнів.
11.Знаю свої стереотипні помилки в оцінці достоїнств і недоліків учнів, прагну їх не робити.
12.Вмію проявляти рівні доброзичливі відношення до всіх учнів.
13.Уважний до запитам учнів.
14.Частіше хвалю учнів, чим осуджую, знаю, кого можна посварити, а кого можна похвалити.
Культура мови
1.Вмію грамотно будувати фрази.
2.Роблю правильний наголос в словах.
3.Слідкую за тим, щоби не використовувати у мові місцевий діалект.
4.Вмію просто розповідати учням за складні закономірності роботи людського організму, законах руху тіла та ін.
5.Вмію знайти для пояснення образні і життєві приклади.
6.Для виразності мови вмію використовувати інтонацію і тональність, паузи і динаміку звучання голосу.
7.Володію великим словарним запасом.
8.Володію доброю дикцією.
9.Правильно використовую спеціальну термінологію.
10.Вмію регулювати темп мови.
11.Вмію бути небагатослівним.
12.Використовую метод переконання, а не обмежуюся зауваженнями.
Проаналізуйте результати власного дослідження та ознайомте своїх колег та викладача. Самокритично оцініть ті ознаки, які розвинуті у Вас
(ваших друзів) недостатньо. Подумайте над тим, що варто зробити, щоб їх покращити.

4.Блок контролю
а) Дайте відповідь на контрольні запитання лекції:
1.
Які виділяють компоненти діяльності?
2.
Які існують етапи діяльності?
3.
Через які етапи здійснюється вирішення педагогічного завдання учителем фізичної культури?
4.
Які функції виконує учитель фізичної культури?

5.
У чому складається специфіка умов діяльності учителя фізичної культури? б) Дайте відповідь на питання тесту:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал