Навчально-методичний посібник для студ вищих навч закл. Старобільськ : Вид-во дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»Pdf просмотр
Сторінка12/12
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема – коло подій, життєвих явищ, змальованих, представлених утворів органічному зв’язку з проблемою, яка з них постає й потребує осмислення.
Трагедія – драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свої творчі потенції, зоб єктивною неможливістю їх реалізації.
Троп – слово, вживане в переносному значенні для характеристики будь-якого явища за допомогою вторинних смислових значень, актуалізації його внутрішньої форми О. Потебня.
Фабула – один з невід’ємних чинників сюжету, його ядро, що визначає межі руху сюжету в часі і просторі розповідь про події, змальовані в епічних, драматичних, ліро-епічних творах, на відміну від самих подій – сюжету твору.

224
Фольклор – це народне, колективне, непрофесійне мистецтво слова, що твориться за особливими специфічними законами усної передачі від покоління до покоління.
Хорей – двоскладова стопа, в якій ритмічний акцент припадає на перший склад.
Ямб – двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

Список художніх творів
для обов’язкового прочитання

1.
Усна народна творчість (колискові пісні, забавлянки та примовлянки, веснянки, колядки та щедрівки, прислів’я, приказки, загадки, казки, безкінечники, легенди, перекази, притчі) – по 3–4 на вибір студента. Міфи народів світу (на вибір студента.
3.
Андієвська Е. Казка про Яян», Казка про говорющу рибу.
4.
Андрусяк І. Сорокопуди, або Як Ліза і Стефа втекли з дому. «Стефа і її чакалка». Бердник О. Дивні Грицеві пригоди.
6.
Бердт В. Мій друг Юрко Циркуль та інші.
7.
Бічуя Н. Шпага Савка Беркути.
8.
Близнець В. Звук павутинки, Земля світлячків.
9.
Винниченко В. «Кумедія з Костем», «Федько-халамидник».
10.
Вінграновський М. Гусенятко, «Первінка», Сіроманець.
11.
Воронина Л. Суперагент ООО».
12.
Гридін С. Не такий.
13.
Дімаров А. На коні і під конем, Друга планета.
14.
Жиленко І. «Жар-птиця», Підкова, Гному буфеті. Новорічна історія про двері, яких нема і проте, як іноді корисно помилятися номером.
15.
Завадович Р. Різдвяна казка.
16.
Збанацький Ю. Морська чайка, «Курилові острови.
17.
Зима О. Казки дивогляда».
18.
Іваненко О. Тарасові шляхи. Лісові казки.
19.
Калинець Ігор. Вертеп маленького хлопчика.
20.
Ковальська К. Канікули прибульців із Салатти».

225 21.
Кокотюха А. Полювання на золотий кубок.
22.
Комар Б. Векша.
23.
Костенко Л. Бузиновий цар.
24.
Малик Г. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».
25.
Мензатюк З. Київські казки, Таємниця козацької шаблі, Як я руйнувала імперію.
26.
Нестайко ВВ країні Сонячних Зайчиків, Незнайомка з країни Сонячних Зайчиків, Вкраїні Місячних Зайчиків. Тореадори з Всюківки».
27.
Пагутяк Г. Королівство.
28.
Пчілка Олена. Сосонка, Маскарад.
29.
Рутківський В. Сторожова застава, «Потерчата»,
«Ганнуся».
30.
Симоненко В. Цар Плаксій і Лоскотон», Подорожу країну Навпаки, Казка про дурила.
31.
Січовик І. Казки (на вибір студента.
32.
Стельмах М. «Гуси-лебеді летять, Щедрий вечір.
33.
Стельмах Я. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера, Найкращий намет.
34.
Сухомлинський В. Казки.
35.
Тютюнник Гр. Облога, «Климко», Вогник далеко в степу, Степова казка, Лісова сторожка.
36.
Українка Леся. Метелик, «Лелія», Біда навчить.
37.
І. Франко. Збірка Коли ще звіри говорили.
38.
Марко Черемшина. Сльоза.
39.
Шевчук В. Зб. Панна квітів. Казки моїх дочок.
40.
Ярмиш Ю. Живі малюнки, Далекий друг, «Капітанова люлька, «Слонятко, що любило танцювати, Два майстри Як соловейко вскочив в біду та ін. казки – за вибором студента.226
Література

1.
Андієвська Е. Казки / Емма Андієвська. – Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2000. – 137 с.
2.
Андрусяк І. Сорокопуди, або Як Ліза і Стефа втекли з дому : дівчача повість / І. Андрусяк. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2009. – 139 с.
3.
Аникин В. П. Русская народная сказка : пособие для учителей / В. П. Аникин. – М. : Просвещение, 1977. –
208 с.
4.
Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор / В. П. Аникин. – М.
: Просвещение, 1957. – 186 с.
5.
Бакіна Т. С. Сучасний фольклор школярів Особливості творення й побутування) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 Фольклористика / Бакіна Тамара Степанівна ; Київ. унт
ім. Тараса Шевченка. – К, 1997. – 24 с.
6.
Близнець В. С. Звук павутинки : повість Земля світлячків : казка : для мол. та серед. шк. віку / В. С.
Близнець / передм. П. М. Перебийноса ; худож. ОМ. Михайлова-Родіна. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 2003. –
175 сіл.
7.
Брауде ЛЮК истории понятия „литературная сказка― / Л. Ю. Брауде // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. – 1977. – Т. 36, № 3. – С. 230–235.
8.
Будугай ОД. Пригодницько-шкільна повість для дітей х років жанрові особливості (О.
Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Будугай Ольга Дмитрівна ; Херсон. держ. унт. – Херсон, 2007. – 20 с.
9.
Вавілова І. В. Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

227
/ Вавілова Ірина Володимирівна ; Харк. нац. пед. унт ім. Г. С. Сковороди. – Х, 2008. – 22 с.
10.
Велес // Википедия [Электронный ресурс. – Режим доступа: Велес. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 07.09.13.
11.
Водолазька С. А. Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Водолазька Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – К, 2003. – 16 с.
12.
Вольский Н. Загадочная логика. Детектив как модель диалектического мышления. Ч. 1. [Электронный ресурс / Вольский Николай. – Режим доступа: http://literra.websib.ru/volsky/1252. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 09.09.13.
13.
Вулис А. В мире приключений : поэтика жанра / А. Вулис. – М. : Сов. писатель, 1986. – 384 с.
14.
Гнідець У. С. Концептуалізація розуміння сучасної літератури для дітей та юнацтва в світлі наукової критики Електронний ресурс / У. С. Гнідець // Література. Діти. Час. – Т, 2011. – Вип. 2. – С. 25–35. – Режим доступу http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/46. – Назва з екрана. – Дата звернення 12.06.13.
15.
Горбонос О. В. Українська літературна казках років ХІХ ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література /
Горбонос Ольга В’ячеславівна ; Херсон. держ. унт. – Херсон, 2008. – 20 с.
16.
Дереш Л. Дивні дні Гані Грак / Любко Дереш. – К. : Грані-Т., 2007. – 112 сіл Дімаров А. Друга планета ; Три грані часу : фантаст. повісті : для серед. та ст. шк. віку / А. Дімаров ; післясл. М. Слабошпицького ; іл. Т. Л. Кудиненко. – К. : Школа, 2006. – 304 сіл (Світ неймовірних пригод.
18.
Довженок Г. В. Український дитячий фольклор : віршовані жанри) / Г. В. Довженок. – К. : Наук. думка, 1981.
– 172 с.

228 19.
Дорофейчик СМ. Формирование гендерной идентичности младшего школьника посредством детской литературы [Электронный ресурс / СМ. Дорофейчик. – Режим доступа: http://edu.grsu.by/alternant/?p=384. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.05.13.
20.
Дудіна Т. К. Українська література. 6 кл. : підручник / Т. Дудіна, А. Панченков. – К. : А.С.К., 2006. –
288 с.
21.
Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка / Л. Ф. Дунаєвська. – К. : Вища шк. Вид-во при КДУ, 1987. – 126 с.
22.
Жигун С. В. Гра як художній прийом в епічному тексті на матеріалі прози українських письменників х років ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 Теорія літератури / Жигун Сніжана Віталіївна ; Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – К, 2009. – 20 с.
23.
Жиленко І. Новорічна історія про двері, яких нема, і проте, як іноді корисно помилятися номером / Ірина
Жиленко. – К. : Веселка, 1986. – 126 с.
24.
Жовновська ТБ. Онірично-міфологічний дискурс прози Валерія Шевчука : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Жовновська Тетяна Борисівна ; Південноукр. держ. пед. унт ім. КД. Ушинського. – Ос Забіла Н. Оповідання, казки, повісті / Н. Забіла. – К. : Держ. вид-во дит. л-ри УРСР, 1962. – 243 с.
26.
Зима О. Казки Дивогляда : казки : для мол. шк. віку / Зима О. / передм. В. Зими ; іл. В. Дунаєвої. – К. : Школа, 2008. – 128 сіл (Хрестоматія школяра.
27.
Іваненко ОД. Творив т. / ОД. Іваненко.
– К. : Веселка, 1966– . – Т. 1 : Казки. – 1966. – 330 с.
28.
Іванюк С. Література для дітей. ті роки
/ С. Іванюк // Історія української літератури ХХ ст. : підруч.

229 для студ. гуманіт. спец. вузів : у 2 кн. / ред. В. Г. Дончик. – К, 1998. – Кн. 2 : Друга половина ХХ ст. – С. 392–398.
29.
Ільченко О. Загадкові світи старої обсерваторії / О. Ільченко ; худож. К. Лавро. – К. : Грані-Т,
2009. – 96 с. – (Серія Сучасна дитяча проза.
30.
Ковальська К. Канікули прибульців із
Салатти : для мол. шк. віку / Ксенія Ковальська ; ілюстр. Оксани Мазур. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2010. – 262 сіл (Планета Чудасія.
31.
Кизилова ВВ. Жанрова специфіка літературної казки. Доісторії питання / ВВ. Кизилова // Вісн. Луган. нац. унту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 22
(138), ч. 2 : Філол. науки. – С. 66–70.
32.
Кизилова В. Література для дітей та юнацтва художня специфіка, тенденції інтерпретації / В. Кизилова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2012. – Вип. 17. – С. 10–19.
33.
Кизилова ВВ. Дитяча література стан. Проблеми. Перспективи / ВВ. Кизилова // Вісн. Луган. нац. унту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – № 10 (105) :
Філол. науки. – С. 58–61.
34.
Кизилова ВВ. Література для дітей та юнацтва як поліінтерпретаційний феномен / ВВ. Кизилова // Вісн.
Луган. нац. унту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. –
№ 3 (238) : Філол. науки – С. 21–30.
35.
Кизилова ВВ. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття : монографія / ВВ. Кизилова ; Держ. закл. «Луган. нац. унт імені тараса Шевченка. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 400 с.
36.
Кіт : міфологія Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.about- ukraine.com/index.php?text=1723. – Назва з екрана. – Дата звернення 07.09.13.
37.
Кокотюха А. Полювання на золотий кубок / А. Кокотюха. – К. : Грані-Т, 2008. – 80 с. – (Серія Дивний детектив – 08―).

230 38.
Колотова О. О. Мотиви дзеркала і задзеркалля як моделі тут-буття і там-буття в художніх відображеннях картини світу Електронний ресурс
/ О. О. Колотова.
– Режим доступу
: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2011_4/11.pdf.
– Назва з екрана. – Дата звернення 15.11.11.
39.
Кон І. Психологія статевих відмінностей / І.
Кон // Гендерна педагогіка : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / пер. з англ. В. Гайденко, А.
Предборської ; за ред. Вікторії Гайденко. – Суми, 2006. – С.
106–111.
40.
Кон И. С. Психология ранней юности : кн. для учителя / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 сил (Психол. наука – школе).
41.
Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : монографія / Н. Копистянська.
– Л. : ПАІС, 2005. – 368 с.
42.
Костюхина М. Дела и ужасы детского детектива
[Электронный ресурс
/ М. Костюхина. –
Режим доступа: http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200700611.
Загл. с экрана. – Дата обращения: 09.09.13.
43.
Коцюбинський М.
Харитя
/ М. Коцюбинський // Рідне слово. Укр. дитяча література : хрестоматія : у 2 кн. / упоряд. З. Д. Варавкіної, А. І. Мовчун, М. Ф. Черній. – К, 1999. – Т. 1. – С. 350–352.
44.
Кулинич С. П. Сучасний дитячий фольклор семантичний, стуктурний, функціональний аспекти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец.
10.01.07 Фольклористика / Кулинич Сергій Петрович ; Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – К, 2005. – 20 с.
45.
Левчук ЯМ. Традиційний український дитячий фольклор когнітивні можливості формування світогляду : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец.
10.01.07 Фольклористика / Левчук Ярослава Миколаївна ; Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – К, 2008. – 17 с.

231 46.
Легенда як жанр народної словесності, її художня природа Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.info-library.com.ua/books-text-4174.html.
– Назва з екрана. – Дата звернення 06.09.13.
47.
Леоненко ОС. Жанр фентезі в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Леоненко Олександра Сергіївна ; Черкас. нац. унт ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. –
19 с.
48.
Липовецкий М. П. Поэтика литературной сказки: на материале русской литературы х годов) / М. П. Липовецкий. – Свердловск : УрГПУ, 1992. – 183 с.
49.
Лихачова О. А. Поетика новелістичної творчості Григора Тютюнника : автореф.дис.на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Лихачова Олеся Анатоліївна ; Запорізький держ. унт. – Запоріжжя, 2002. – 15 с.
50.
Літературознавчий словник- довідник / О.
Астаф’єв та ін.] ; ред. Р. Т. Гром’як та ін.]. – К. : Академія,
1997. – 752 с. – (Nota bene).
51.
Малик В. Князь Кий : роман / В. Малик. – Х.
: Фоліо, 2009. – 286 с.
52.
Мензатюк З. Арніка : казка для дошк. віку / Зірка Мензатюк. – К. : Веселка, 1993. – 16 с.
53.
Мензатюк З. Київські казки / Зірка
Мензатюк. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2006. – 95 с.
54.
Мензатюк З. Таємниця козацької шаблі : пригодницька повість : для дітей мол. шк. віку / Зірка
Мензатюк. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2006. – 160 с.
55.
Мензатюк Зірка. Як я руйнувала імперію : для серед. шк. віку / Зірка Мензатюк. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 272 с.
56.
Моклиця М. Основи літературознавства : посіб. для студ. / М. Моклиця. – Т. : Підручники і посібники,
2002. – 192 с.

232 57.
Нестайко В. З. Вибрані творив т. /
Нестайко В. – К. : Веселка, 1990– . – Т. 2 : П’ятірка з хвостиком : повісті та повісті-казки : для мол. та серед. шк. віку. – 1990. – 511 с.
58.
Нестайко В. З.Країна Сонячних Зайчиків : казкові повісті / В. З. Нестайко. – К. : Країна Мрій, 2010. –
352 с.
59.
Нестайко В. З. Таємничий голос за спиною : неймовірні детективи для серед. шк. віку : повісті / В. З.
Нестайко. – К. : Молодь, 1990. – 304 с.
60.
Нестайко В. З. Чарівні окуляри для молі серед. шк. віку. – 2-ге вид. / В. З. Нестайко. – К. : Веселка Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2008. – 95 с.
61.
Нестайко В. Чому я пишу для дітей / В.
Нестайко // Література. Діти. Час : зб. літератур.-критич. ст. про дитячу л-ру / редкол.: М. К. Наєнко та ін. – К, 1989. – С.
121–126.
62.
Оксамитна С. Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі / С. Оксамитна // Гендерна перспектива / упоряд. В. Агеєва. – К, 2004. – С.
135–147.
63.
Пагутяк Г. Королівство : для серед. шк. віку / Г. Пагутяк. – Вид. 2-ге, випр. – Вінниця : Теза, 2010. – 378 с.
64.
Папуша О. Дитяча література як маргінес літературознавчої теорії до проблеми конституювання об’єктів наукового дискурсу / О. Папуша // Слово і час. –
2004. – № 12. – С. 20–27.
65.
Пащенко М. Локалізація поліфонічної техніки в новелі як чинник її модернізації (В. Стефаник, М. Коцюбинський) / М. Пащенко // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. пр. / [відп. ред. Шляхова НМ О, 2001. – Вип. 9. – С. 46–62.
66.
Присяжнюк С. С. Психологізм дитячих оповідань Володимира Винниченка (принципи і засоби зображення характерів) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Присяжнюк Світлана Степанівна ; Кіровоград.

233 держ. пед. унт ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2006. – 20 с.
67.
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – Л. : Изд-во Ленингр. унта, 1986. –
368 с.
68.
Пропп В. Русская сказка / Владимир Пропп ;
[ред. К. В. Чистов, ВИ. Еремина]. – Ленинград: Изд-во
Ленингр. унта, 1984. – 335 с.
69.
Ратке И. Гарри Потер и расколдовывание мира / И. Ратке // Вопр. лит. – 2005. – № 4. – С. 149–160.
70.
Річардсон Д. Діти, гендері соціальна структура : аналіз змісту листів до Санта-Клауса / Джон
Річардсон, Карл Сімпсон // Гендерна педагогіка : хрестоматія / пер. з англ. В. Гайденко, А. Предборської ; за ред. Вікторії Гайденко. – Суми, 2006. – С. 166–173.
71.
Рутківський В. Бомжі дитячої літератури / В. Рутківський // Літ. Україна. – 2006. – 27 квіт.
72.
Рутківський В. Ганнуся : для мол. шк. віку / В. Рутківський. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2012. – 254 с.
73.
Рутківський В. Сторожова застава / В.
Рутківський. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 304 с.
74.
Рябець О. Валерій Шевчук Ліпше бути ніким, ніж рабом Електронний ресурс / Олена Рябець. – Режим доступу http://www.day.kiev.ua/280163. – Назва з екрана. – Дата звернення 08.09.13.
75.
Рягузова Г. М. Современный французский роман-„предупреждние― / Г. М. Рягузова. – Киев : Наук. думка, 1984. – 207 с.
76.
Сабат Г.Казки Івана Франка особливості поетики. Коли ще звірі говорили монографія / Галина
Сабат. – Дрогобич : Колос.
77.
Славова М. К вопросу о функциях фантастического в беллетристике для детей / М. Славова //
Проблемы детской литературы : межвуз. сб. – Петрозаводск,
1989. – С. 78–85.
78.
Стельмах ЯМ. Митькозавр із Юрківки : повість та оповідання / ЯМ. Стельмах / худож.-іл. О. Г. Жуков ;

234 худож.-оформ. Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. – Х. : Фоліо,
2007. – 223 с. – (Українська література.
79.
Сухомлинський В. О. Вибрані творив т. /
[редкол.: Дзеверін О. Г. (головата ін. ; тексті приміт. підгот. С. П. Заволока. – К. : Рад. шк., 1977– . – Т. 3 : Серце віддаю дітям. – Народження громадянина. – Листи до сина. – 1977. – 670 с.
80.
Тарнашинська Л. Світ – все ще є, або парадокси Емми Андієвської / Людмила Тарнашинська // Всесвіт. – 2001. – № 3/4. – С. 109–111.
81.
Тихолоз Н. Б. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01
/ Тихолоз Наталя Богданівна ; Львів. нац. унт імені Івана Франка. – Л, 2003. – 229 с.
82.
Тютюнник Г. Облога : вибрані твори : літ- худож. вид / Григір Тютюнник / упоряд., передм. В. Г.
Дончика. – (2-ге вид. – К. : Пульсари, 2004. – 832 с.
83.
Українське дошкілля : зб. вихов. матеріалів для укр. родині дитячих садків / ред. Я. Чумак ; іл. Р.
Баґаутдин та ін.]. – Торонто, Онтаріо : Укр. вид-во Добра книжка. – 1977. – Ч. 208. – 472 сіл Українська література для дітей
: хрестоматія / [упорядкув. О. О. Гарачковської]. – К. : ВЦ Академія, 2011. – 800 с.
85.
Філоненко С. О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.06 Теорія літератури, 10.01.01 Українська література / Філоненко Софія Олегівна ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К, 2013. – 38 с.
86.
Чередниченко Д. Мандри Жолудя вірші, казки, оповідання : для мол. шк. віку / Д. Чередниченко / передм. А. І. Мовчун ; ілюстр. В. А. Дунаєвої. – К. : Школа,
2007. – 224 с.
87.
Шевчук В. Панна квітів : казки моїх дочок / Валерій Шевчук. – К. : Веселка, 1990. – 184 с.

235 88.
Шкловский В. Б. Старое и новое : кн. сто дет. лит. / В. Б. Шкловский. – М. : Дет. лит., 1966. – 159 с. Ярмиш Ю. У світі казки : літ.-критич. нарис / Ю. Ярмиш. – К. : Рад. письм., 1975. – 144 с.
236
ЗМІСТ
Тема 1. Дитяча література і література для дітей. Межі понять. Специфіка літератури для дітей
Тема 2. Усна народна творчість уколі дитячого читання
Тема 3. Казка як жанр усної народної творчості й художньої словесності
Тема 4. Розвиток української літературної казки у другій половині ХХ століття
Тема 5. Специфіка пригодницької літератури
Тема 6. Фантастичні творив літературі для дітей та юнацтва
Тема 7. Фентезі в літературі для дітей та юнацтва
Тема 8. Детективу літературі для дітей та юнацтва
Тема 9. Історичні творив літературі для дітей та юнацтва
Тема 10. Специфіка моделювання гендерних стереотипів у літературі для дітей та юнацтва Орієнтовна тематика практичних занять Самостійна робота студента Тестові завдання Короткий словник-довідник літературознавчих термінів Список художніх творів для обов’язкового прочитання ЛітератураПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал