Навчально-методичний посібник для системи професійно-технічної освіти СумиPdf просмотр
Сторінка5/13
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
 аналізує причини використання ненормативної лексики;
 пояснює причину виникнення звичок на власному прикладі; наслідки наркоторгівлі у світі; профілактичні заходи для уникнення ситуації торгівлі людьми;
 усвідомлює зв’язок між звичками і здоров’ям, успішністю діяльності людини; провідні причини захворювань на туберкульоз та
інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом;
 розрізняє корисні та шкідливі звички;
 виявляє негативне ставлення до шкідливих звичок і власну позицію щодо самовиховання;

ілюструє зв’язок між курінням і сприйняттям людини;
 робить висновки щодо наслідків куріння в сімейному житті;
 обґрунтовує та ілюструє негативний вплив складових пива на організм людини;
 характеризує небезпечність енергетичних і слабоалкогольних напоїв для людини.


52
ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦКУРСУ
«ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»
(автори В. М. Оржеховська, О. О. Єжова)
35 годин
(4 резервні
)
№ з/п Назва (тема) уроку
Мета уроку
Результати навчання
1.
Моє життя
Ознайомлення учнів із завданнями курсу, посібником, створення дружньої атмосфери, організація роботи
Наприкінці заняття учні мають:
 називати ознаки дорослого життя;
 пояснювати необхідність розвитку життєвих навичок;
 демонструвати позитивне спілкування, активність і роботу в команді
Розділ І. Психічне здоров’я людини
2.
Ставлення до себе
Актуалізація
і поглиблення змісту поняття «самооцінка», сприяння формуванню позитивного самосприйняття, усвідомлення необхідності керувати своїми діями і життям
Наприкінці заняття учні мають:
 розкривати зміст поняття «самооцінка»;
 називати вміння для щоденної саморегуляції;
 демонструвати навички публічних виступів;
 демонструвати вміння позитивної розбудови самооцінки, уміння керувати своїми діями, поведінкою для досягнення поставленої мети
3.
Спосіб життя людини
Визначення провідної мети життя кожної людини; усвідомлення значення суспільства для формування людини; актуалізація знань про спосіб життя
і виокремлення його
Наприкінці заняття учні мають:
 обґрунтовувати провідну мету життя людини;
 розкривати зміст поняття «спосіб життя»;
 демонструвати вміння

53 елементів, що впливають на здоров’я людини визначати елементи способу життя, які впливають на здоров’я людини
4.
Життєві цінності людини
Актуалізація і поповнення знань щодо цінностей людини; визначення особистісних життєвих цінностей
Наприкінці заняття учні мають:
 називати основні життєві цінності;
 пояснювати власні життєві цінності;
 демонструвати вміння виділяти загальнолюдські й особистісні цінності, духовні та матеріальні
5.
Здоров’я як особистісна та суспільна цінність людини
Актуалізація і поповнення знань щодо поняття
«здоров’я» та його складових, факторів, що впливають на здоров’я людини; аналіз здоров’я як особистісної та суспільної цінності
Наприкінці заняття учні мають:
 розкривати зміст поняття «здоров’я»,
«фізичне здоров’я»,
«психічне здоров’я»,
«соціальне здоров’я»;
 характеризувати фактори, які визначають стан здоров’я;
 демонструвати уміння аналізувати здоров’я людини як індивідуальну
і суспільну цінність
6.
Ціннісне ставлення до здоров’я
Ознайомлення із поняттям «ставлення до здоров’я» та його складовими
Наприкінці заняття учні мають:
 пояснювати поняття
«ціннісне ставлення до здоров’я»;
 аналізувати складові ціннісного ставлення до здоров’я;
 демонструвати вміння аналізу власного ставлення до здоров’я
Розділ ІІ. Фізичне здоров’я
7.
Розвиток як головна властивість живих організмів
Актуалізація базових знань стосовно фізичного і психічного розвитку людини; ознайомлення з
Наприкінці заняття учні мають:
 доводити властивість розвитку людині;
 пояснювати і

54 поняттями «рівень розвитку» і «темп розвитку»; усвідомлення рівня і темпу власного фізичного та психічного розвитку наводити приклади фізичного і психічного розвитку людини;
 демонструвати уміння визначити власний рівень і темп фізичного та психічного розвитку
8.
Фізичний розвиток Поглиблення знань стосовно фізичного розвитку людини; усвідомлення залежності фізичного розвитку від спадковості і способу життя
Наприкінці заняття учні мають:
 називати показники фізичного розвитку людини;
 пояснювати залежність фізичного розвитку від спадкових факторів;
 аналізувати вплив способу життя на фізичний розвиток;
 демонструвати вміння класифікувати показники фізичного розвитку на якісні і кількісні
9.
Обмін речовин – основа життєдіяльності організмів
Актуалізація базових знань про обмін речовин в організмі людини; усвідомлення взаємозв’язку обміну речовин, енергії і здоров’я людини
Наприкінці заняття учні мають:
 називати основні етапи перетворення речовин і енергії в організмі людини;
 розуміти значення їжі для життя і здоров’я людини;
 демонструвати вміння проаналізувати продукти харчування за їх складом
10–11. Харчування
Актуалізація базових знань про поживні речовини; принципи раціонального харчування; ознайомлення із добовими потребами організму в поживних речовинах
Наприкінці заняття учні мають:
 називати поживні речовини;
 орієнтовно визначати кількість калорій, що потрібна для їх організму на добу;
 демонструвати вміння визначати кількісний і

55 якісний склад, кількість калорій у продуктах харчування за даними на упаковці;
 проводити самоаналіз діяльності шлунково- кишкового тракту для орієнтовної оцінки свого харчування
12.
Рухова активність
Актуалізація базових знань щодо значення рухової активності для здоров’я; формування позитивного ставлення до занять фізичною культурою і спортом
Наприкінці заняття учні мають:
 усвідомлювати значення рухової активності для здоров’я людини;
 називати спортивні секції, що працюють в навчальному закладі та за місцем проживання;
 демонструвати уміння збільшення власної рухової активності
13.
Професії і здоров’я Усвідомлення зв’язку між характером обраної професії і здоров’ям людини
Наприкінці заняття учні мають:
 називати професійні фактори впливу на здоров’я людини і довкілля;
 усвідомлювати зв’язок між професійною діяльністю і здоров’ям людини;
 демонструвати вміння визначити профілактичні заходи щодо негативного впливу професії на організм людини
14.
Статевий розвиток
Актуалізація опорних знань щодо статевого розвитку людини; усвідомлення значення статевих гормонів у діяльності організму людини
Наприкінці заняття учні мають:
 пояснювати поняття
«статевий розвиток»,
«вторинні статеві ознаки»;
 усвідомлювати вплив і значення статевих гормонів на діяльність

56 організму і життя людини;
 аналізувати темп статевого дозрівання;
 демонструвати уміння визначити негативні фактори впливу на статеве дозрівання людини
15.
Основи репродуктивного здоров’я
Актуалізація опорних знань; усвідомлення зв’язку між зрілістю і дорослим життям, між статевим життям і репродуктивним здоров’ям
Наприкінці заняття учні мають:
 пояснювати зміст поняття «репродуктивне здоров’я»;
 називати терміни фізичної, психічної і соціальної зрілості людини;
 надавати рекомендації для своїх однолітків стосовно збереження репродуктивного здоров’я;
 демонструвати уміння збереження власного репродуктивного здоров’я
16.
Перше кохання
Аналіз емоційного стану закоханої людини; тренінг навичок позитивного мислення та протидії тиску однолітків
Наприкінці заняття учні мають:
 називати емоційні ознаки закоханої людини;
 наводити приклади першого кохання, аналізувати й оцінювати вчинки закоханих;
 аналізувати причини початку раннього статевого життя;
 демонструвати уміння позитивного мислення та елементи рефреймінгу;
 демонструвати вміння сказати «Ні» в ситуаціях тиску

57 17.
Особиста гігієна
Актуалізація базових знань з особистої гігієни; самоаналіз результату дотримання правил особистої гігієни; ознайомлення
із сучасними рекомендаціями збереження здоров’я шкіри обличчя й тіла
Наприкінці заняття учні мають:
 доводити необхідність дотримання особистої гігієни;
 демонструвати навички самоаналізу стану шкіри і зовнішнього вигляду;
 надавати рекомендації для корекції власної особистої гігієни;
 демонструвати навички вибору нижньої білизни для себе
Розділ ІІІ. Соціальне здоров’я
18.
Світ навколо нас
Розвиток позитивного сприйняття світу і свого
«Я»
Наприкінці заняття учні мають:
 називати позитивні властивості, риси, якості свого соціального оточення;
 демонструвати уміння знаходити позитивні елементи у своєму житті, оточенні
19–20. Спілкування між людьми
Актуалізація базових знань; ознайомлення із різними маніпуляціями, які несвідомо або свідомо використовує людина; тренінг елементів опору маніпуляціям
Наприкінці заняття учні мають:
 називати причини використання різних маніпуляцій;
 наводити приклади різних видів маніпуляцій;
 демонструвати вміння поводження в ситуаціях
із маніпулюванням
21.
Мобільний телефон
Актуалізація базових знань щодо різноманітних засобів спілкування між людьми; ознайомлення із впливом роботи мобільного телефону
Наприкінці заняття учні мають:
 називати два ефекти впливу електромагнітних хвиль на організм людини (термічний і нетермічний);
 наводити приклади

58
(електромагнітних хвиль) на організм людини; усвідомлення зв’язку між тривалістю мобільних розмов і самопочуттям негативного впливу тривалих розмов мобільним телефоном;
 демонструвати вміння і правила користування мобільним телефоном у навчальному закладі і побуті
22.
Лихослів’я
Ознайомлення із механізмом дії слів на організм людини;
історією виникнення ненормативної лексики; тренінг спілкування
Наприкінці заняття учні мають:
 називати провідні механізми впливу слів на організм людини (ритм і образ);
 аналізувати причини використання ненормативної лексики;
 демонструвати вміння контролювати свої висловлювання
23.
Шкідливі звички
Ознайомлення із механізмом виникнення навичок і звичок; тренінг аналізу власних звичок
Наприкінці заняття учні мають:
 пояснювати причину виникнення звичок на власному прикладі;
 усвідомлювати зв’язок між звичками і здоров’ям, успішністю діяльності людини;
 демонструвати негативне ставлення до шкідливих звичок і активну позицію щодо самовиховання
24.
І знову про паління Актуалізація опорних знань; усвідомлення зв’язку між курінням, створенням іміджу і сприйняттям особистості іншими людьми
Наприкінці заняття учні мають:
 наводити приклади зв’язку між курінням і сприйняттям людини;
 аналізувати наслідки куріння в сімейному житті;
 демонструвати позитивне ставлення до тих, хто не палить

59 25.
Пиво = алкоголь
Актуалізація базових знань про вплив алкоголю на організм людини; усвідомлення, що будь-які алкогольні напої є небезпечними; ознайомлення із впливом коктейлів та енергетичних напоїв на організм людини
Наприкінці заняття учні мають:
 пояснювати негативний вплив складових пива на організм людини;
 характеризувати небезпечність енергетичних і слабоалкогольних напоїв для людини;
 демонструвати серйозне ставлення до проблеми пивного алкоголізму та використання енергетичних напоїв у молодіжному середовищі
26–27. Наркотики
Актуалізація базових знань; ознайомлення із наслідками наркоторгівлі; тренінг навичок відмови від пропозицій вжити наркотик
Наприкінці заняття учні:
 пояснювати наслідки наркоторгівлі у світі;
 демонструвати навички відмовитися від пропозицій вживання наркотику
 демонструвати серйозне ставлення до проблеми наркоманії
28.
Соціальні хвороби
Актуалізація базових знань; ознайомлення із причинами захворювань на туберкульоз, хвороб, що передаються статевим шляхом, шляхами їх профілактики; тренінг безпечної поведінки
Наприкінці заняття учні мають:
 називати соціальні хвороби;
 характеризувати провідні причини захворювань на туберкульоз і хвороби, що передаються статевим шляхом;
 демонструвати знання профілактики соціальних захворювань;
 наводити приклади навичок безпечної поведінки з власного досвіду

60 29.
Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні
Актуалізація базових знань; тренінг безпечної поведінки
Наприкінці заняття учні мають:
 наводити приклади профілактики ВІЛ/СНІДу і захворювань, що передаються статевим шляхом у своєму місті
(селі);
 демонструвати активну життєву позицію в профілактиці ВІЛ/СНІДу
і ЗПСШ;
 демонструвати навички безпечної поведінки.
30.
Торгівля людьми
Поглиблення поняття
«торгівля людьми»; тренінг пошуку роботи в своєму регіоні
Наприкінці заняття учні мають:
 називати ознаки торгівлі людьми;
 пояснювати профілактичні заходи для уникнення ситуації торгівлі людьми;
 демонструвати вміння пошуку місця працевлаштування у своєму регіоні
31.
Підсумкове заняття Підведення підсумків оволодіння спецкурсом «Здоровий спосіб життя», визначення дієвості спецкурсу, налаштування на безпечну поведінку, протягом літніх канікул у тому числі
Наприкінці заняття учні мають:
 оцінювати своє ставлення до спецкурсу
«Здоровий спосіб життя»;
 аналізувати свої досягнення і зміни в ставленні до здоров’я;
 демонструвати бажання в самореалізації, самовихованні і саморегуляції вчинків


61
РОЗДІЛ ІІІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ СПЕЦКУРСУ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»
3.1. Тренінг як форма навчально-виховної роботи
Тренінг (від англ. to train – навчати, тренувати).
У сучасній педагогічній літературі не існує загальновизнаного визначення тренінгу. Найбільш поширеними є два варіанти:
1) тренінг як форма групової роботи, що забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем (викладачем, тренером
(фасілітатором – тим, що сприяє, полегшує), педагогом);
2) тренінг – це організаційна форма навчально-виховної роботи, яка спираючись на досвід і знання її учасників, забезпечує ефективне використання різних педагогічних методів, зокрема активних, завдяки створенню позитивної емоційної атмосфери в групі, та спрямовується на отримання сформованих навичок і життєвих компетенцій.
Основні ознаки тренінгу: тренінгова група, тренер (викладач), правила групи, активні (інтерактивні) методи навчання, структура заняття, атмосфера взаємодії і спілкування, оцінювання дієвості заняття, тощо.
Типова структура уроку-тренінгу
Частина тренінгу
Завдання (орієнтовні)
Вступна
Зворотній зв’язок.
Створення сприятливої атмосфери.
Актуалізація базових знань.
Основна
Актуалізація проблеми та конкретних завдань для її вирішення.
Надання інформації, засвоєння знань, навичок.
Тренінг умінь, навичок.
Самонавчання і взаємонавчання.
Підбиття підсумків змісту стосовно кожної проблеми.
Заключна
Підбиття підсумків процесу всього уроку-заняття.
Оцінка отриманого досвіду.
Самоаналіз уроку-тренінгу, самопізнання своїх дій, відчуттів (рефлексія).

62
Однією із головних ознак тренінгу є використання методів активізації навчально-пізнавальної діяльності. Характерною властивістю цих методів є спрямованість на розвиток творчого самостійного мислення, формування і вдосконалення творчих навичок і вмінь, застосування знань, умінь і навичок в різних ситуаціях. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності називають активними або інтерактивними.
Інтерактивний – рух, що відбувається між об’єктами: зовнішніми
(між окремими людьми) і внутрішніми (активність у самій людині, яка призводить до змін її думок, поглядів, мотивації, емоції, поведінки).
Деякі інтерактивні методи для уроку-тренінгу
Робота в групах
Цей метод дозволяє в умовах великої кількості учнів (більше 15) і обмеження часу провести дієве обговорення проблеми, обмінятися думками, залучити до обговорення практично кожного.
Учнівська молодь добре сприймає дискусії та обговорення на уроках.
Групове обговорення сприяє активності кожного учня, допомагає йому уточнити уявлення, зрозуміти почуття, усвідомити своє ставлення. Вільний обмін власними думками сприяє порозумінню між учнями і надає змогу викладачу більше зрозуміти своїх вихованців.
Для роботи в групах викладач має:
 чітко сформулювати завдання для групи;
 повідомити, скільки часу відводиться на це завдання;
 сформувати потрібну кількість груп;
 зручно розташувати групи;
 допомогти розподілити ролі в групах.
Робота в колі передбачає обмін думками, ідеями по черзі.
Рекомендації для роботи з групами:
1. Розпочніть роботу з невеликих груп (по 2–4 учня).
2. Склад групи має змінюватися в кожній вправі.
3. У групі активність мають проявляти всі учні.
4. Об’єднуйте учнів у групи за різними ознаками.

63
Прийоми об’єднання учнів у групи:
 за статтю (дві групи);
 розрахунок на перший-другий (перший–п’ятий тощо). Перші номери – перша група, другі номери – друга і т.п. (кількість груп необмежена);
 учні беруть згорнуті папірці, де записані номери груп (або будь-яка
інша ознака, що дозволить об’єднати учнів у необхідну кількість груп
(кольори, ноти, назви місяців);
 за порою року народження (зима, весна, літо, осінь).
Презентації
Як правило, презентації спрямовані на надання нової інформації з конкретного питання, вузького, практичного аспекту теми. Презентації можуть проводити учні-волонтери, які готуються до неї під керівництвом викладача. Презентації можуть бути одноособові або колективні, коли матеріал представляють 2–3 учня по черзі. Для презентації важливо підібрати аудіовізуальну, власну наочну інформацію. Добре, якщо є можливість використовувати для презентації мультимедійний комплекс.
Мозковий штурм
Мозковий штурм (мозкова атака) – метод опитування, під час якого приймаються будь-які відповіді учасників щодо обговорення запропонованого питання. Головна мета мозкового штурму полягає у формулюванні якомога більше ідей, думок щодо поставленого питання.
Перша частина мозкового штурму присвячена висловлюванню ідей, а друга – її аналізу, обговоренню й оцінюванню. Під час мозкового штурму доцільно записувати ідеї на дошці, папері тощо.
Рекомендації для проведення мозкового штурму:
1. Сформулювати запитання, проблему, ситуацію.
2. Обрати особу для ведення протоколу.
3. Ставитися з повагою до кожної думки.
4. Ідеї обговорювати тільки після того, як їх названо 10–15 і процес висловлювання припинено.

64 5. Спільно з учасниками опрацювати ідеї: додавати нові, вилучити ті, що не стосуються завдання, розподілити ідеї на групи, відібрати найкращі
і т.п.
Рольові ігри
Рольова гра – неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації.
Рольова гра допомагає набути досвід використання певних навичок в
ігровій ситуації, відпрацювати на практиці певні види поведінки в безпечному середовищі, набути впевненості у своїх силах, закріпити засвоєний матеріал, створити необхідний емоційний фон на заняттях.
Через обмеження в часі (45 хвилин) для рольової гри необхідно підбирати завдання, що не потребують тривалого часу для підготовки на занятті і великої кількості учасників. Можна використовувати інсценування як елемент рольової гри.
При проведенні рольової гри існують певні ризики, які пов’язані із недостатньою підготовкою викладача. Зокрема, зверніть увагу на те, що треба керувати ходом і аналізом рольової гри, не примушувати учнів брати участь у грі, забезпечувати зв’язок між досвідом, отриманим у грі, та реальністю.
Дебати
Дебати – організований процес формулювання і захисту колективних позицій щодо конкретної проблеми. Мета дебатів полягає в аналізі й обговоренні складної, неоднозначної проблеми. У процесі дебатів висловлюються як схвальні аргументи в ставленні до проблеми (аргументи
«за»), так і аргументи, що характеризують проблему з негативного боку
(аргументи «проти»).
Рекомендації для організації дебатів:
1. Якщо можливо, учасники самостійно обирають позицію щодо конкретної проблеми.
2. Поясніть правила проведення дебатів.
3. Контролюйте хід дебатів: дотримання правил дебатів, обговорення тільки даної теми, участь усіх учнів в дебатах.
4. Підведіть підсумки дебатів.

65
Міні-лекція
Міні-лекція триває в середньому 10 хвилин (5-15 хв.). На відміну від класичної лекції, міні-лекції застосовуються як складові цілісної теми і, як правило, висвітлюють одне питання. Застосування міні-лекцій у навчально- виховному процесі дозволяє замінити повноформатну лекцію для розкриття нового матеріалу. Переваги міні-лекції полягають в урізноманітненні засобів і методів навчання та виховання, що підвищує ефективність заняття і рівень засвоєння інформації та дозволяє розв’язувати протягом одного заняття декілька завдань.
Зміст міні-лекції має бути закріплений у подальших вправах, обговореннях тощо.
Використання аудіовізуальних матеріалів
є надзвичайно бажаним елементом міні-лекції. Це допомагає залучити більше каналів сприйняття інформації та сконцентрувати на ній увагу.
Завершення тренінгу
Наприкінці уроку-тренінгу підбиваються його підсумки, відбувається обмін відчуттями, емоціями, ставленнями.
Також урок-тренінг рекомендується завершувати певним ритуалом.
Приклади ритуалів завершення тренінгу:
1. Молодь і викладач стоять у колі. Запропонуйте їм посміхнутися один до одного і побажати здоров’я та успіхів у житті.
2. Учні кладуть руки одне одному на плечі і промовляють: «Ми – молодці!»
3. Усі беруться за руки і, починаючи з викладача, передають один одному потиск руки. Коли потискання доходить до викладача з іншого боку, усі говорять: «До побачення».
4. Усі стоять у колі, аплодують, дякують один одному за роботу на уроці і прощаються до наступного разу.
При підготовці матеріалу підрозділу 3.1. використані публікації:
1. Воронцова Т. В. Основи здоров’я. 5 клас : посібник для вчителя /
Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. – К. : Алатон, 2008. – 264 с.
2. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу: навч.-метод. посіб. /

66
[С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. П. Пурік та ін.]. – К. : Освіта України,
2005. – 292 с.
3. Технології навчання дорослих / [упоряд. : О. Главник, Г. Бевз]. – К. :
Главник, 2006. – 128 с. – (Серія «Бібліотечка соціального працівника»).
3.2. Пам’ятка викладачу
На тренінгових заняттях спецкурсу «Здоровий спосіб життя» намагайтеся створити атмосферу успіху. Попередьте учнів, що не має правильних і неправильних відповідей. Цінним є їх участь і активність у виконанні всіх завдань тренінгу. Не забувайте відзначати успіхи, досягнення і активність кожного учня.
Не забувайте, що педагогічний колектив має схвалювати дотримання учнями здорового способу життя як у навчальному, так і в позанавчальному житті. Це надає змогу використовувати на практиці ті вміння і навички, якими учні оволодівають і які актуалізують на заняттях спецкурсу «Здоровий спосіб життя».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал