Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка5/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.83 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7

Теми рефератів:
1.

Умови дійсності договорів.

44
2.

Відповідальність власників джерел підвищеної небезпеки.
3.

Презумпція винуватості у цивільному праві.
4.

Моральна шкода.

Питання для повторення:
1.

Хто виступає сторонами у зобов’язанні?
2.

Чому не можна замінити боржника у зобов’язанні без згоди на це кредитора?
3.

Які правочини не належать до цивільно-правових договорів?
4.

Які ви знаєте категорії умов цивільно-правових договорів?
5.

Які ви можете навести приклади реальних договорів?
6.

Які правові наслідки тягне відсутність у договорі істотних умов?
7.

Які наслідки може тягнути за собою недотримання форми договору?
8.

До яких видів договорів застосовується письмова, нотаріально посвідчена форма договору?
9.

Назвіть види забезпечення виконання зобов’язань. З якою метою вони застосовуються?
10.

Хто такий поручитель і які обов’язки на нього покладаються?
11.

Які види застав вам відомі?
12.

Коли відбувається припинення зобов’язань? Які підстави ви можете назвати?
13.

До яких правових наслідків може призвести порушення виконання зобов’язань?
14.

Що таке договір купівлі-продажу і які його істотні умови?
15.

Що таке договір дарування і які його істотні умови?
16.

Що таке договір оренди і які його істотні умови?
17.

Що виступає підставою для притягнення до цивільно-правової відповідальності?
18.

Що означає принцип презумпції винуватості у цивільному праві?
19.

Які види цивільно-правової відповідальності застосовуються у цивільному праві України?

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1. У міській газеті «Ваш шанс» була надрукована стаття під назвою
«Приходьте до них учитися.» У статті розповідалося про низький рівень навчання учнів в одній з приватних спеціалізованих шкіл міста, зокрема зазначалося, що випускник школи В., який вивчав англійську мову 11 років, не зміг на вступному іспиті розповісти англійською мовою про свою сім’ю. Стаття завершувалася словами: «Якщо у вас є зайві гроші, то йдіть до них учитися».
Наступного дня після виходу статті всі учні школи були обурені. «У статті немає жодного слова правди,
– говорив Сергій,
– цей випускник В.

45 провчився у нашому класі півроку і перейшов до іншої школи». «Що тепер робити?»
– звернулася до всіх Ольга. «Нашому директорові треба проглянути
Цивільний кодекс і подати позов до суду»,
– заявив Олег. «А до чого тут
Цивільний кодекс? Я завжди думала, що в ньому містяться лише положення щодо майна.»
– заперечила Лариса. Як ви вважаєте, чи справді цю ситуацію регулює цивільне право?

2. Наскільки правий був Остап Бендер, коли звертався до гр. Корейки як
«юридична особа» до «юридичної особи»? Мотивуйте свою відповідь.
3. До 14-річного Владислава звернувся 15-річний Олег із проханням дати відеокамеру для проведення відеозапису однієї з шкільних урочистостей.
Владислав погодився і дав власну відеокамеру у користування на 6 годин.
Однак шкільне свято затягнулося, Олег повертався додому пізно ввечері й тому залишив річ у класному кабінеті. Вночі відеокамера була викрадена.
Проаналізуйте ситуацію.
4. 16-річний Васильпід час відпустки своїх батьків придбав за 8000 гривень у магазині «Компсервіс» комп’ютер. Через два тижні він вийшов з ладу не з вини Василя. Коли Василь звернувся до магазину, щоб відповідно до гарантії відремонтували комп’ютер або повернули гроші, то там відповіли, що він сам в усьому винен і, оскільки неповнолітній, то не має права на гарантію.
Прокоментуйте ситуацію.

СЗ.11 – Основи сімейного права України
Зміст заняття:
1.

Шлюб та сім’я.
2.

Шлюбний договір.
3.

Права та обов’язки подружжя.
4.

Права та обов’язки батьків та дітей.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Готуючись до відповіді на питання теми, необхідно мати на увазі, що сімейне право є підгалуззю цивільного права, а тому варто дослідити, що є предметом її правового регулювання, тобто, які суспільні відносини підпадають під регулювання вказаною підгалуззю. Проаналізуйте положення Сімейного кодексу. У рамках цього питання варто зазначити про умови, що висуває українське законодавство до осіб, які бажають укласти шлюб, що мають бути обов’язково дотримані. Крім того, необхідно вказати на винятки щодо умов вступу у шлюб, які дозволяються при його укладенні. Які державні органи уповноважені на надання дозволів на відхилення від встановлених норм?

46
У цьому питанні розглядається також порядок укладання шлюбів. Необхідно визначити, які підстави, передбачені шлюбно-сімейним законодавством, можуть призвести до припинення шлюбу. Також у цьому питанні необхідно зазначити, що можливе припинення шлюбу двома шляхами: в органах РАЦСу та в судовому порядку. Крім того, варто визначитись, за яких обставин шлюб може бути визнано недійсним і які правові наслідки мають ці юридичні факти?
Окремо дослідіть положення, що стосуються мети і порядку укладення шлюбного договору, вкажіть, які права і обов’язки має подружжя. Укажіть на форму цього документа та порядок внесення в нього змін і доповнень, а також можливості його скасування. Визначте, які саме права та обов’язки можуть бути врегульовані у шлюбному договорі.
Установіть правові режими майна подружжя. Оскільки Сімейний кодекс передбачає особисту приватну власність та спільну сумісну власність подружжя, то цікавим буде встановлення видів майна, яке належить окремо чоловікові/дружині, а яке визнається є їх спільною власністю. Зверніть увагу на те, що подружжя між собою може укладати будь-які незаборонені законом правочини і визначати на власний розсуд правовий режим майна, що нажите за час їх спільного проживання. Окремо зупиніться на інституті взаємного утримання подружжя.
З’ясуйте, як визначається правовий статус осіб, що живуть однією сім’єю, але відносини яких не зареєстровані в органах РАЦСу (так зване «громадянське подружжя»). Зверніть увагу на права та обов’язки, які мають такі особи, особливо щодо майнових прав, а також встановіть, чи є відмінність у правах дітей, які народжені у шлюбі та поза ним. Дослідіть взаємні права батьків і дітей, зверніть увагу на кореспонденцію прав дітей обов’язкам батьків і навпаки. Особливої уваги на сьогоднішній день набуває проблема позбавлення батьківських прав щодо осіб, які не виконують належним чином обов’язків по догляду за дитиною. В яких випадках та в якій процедурі має застосовуватись така санкція щодо батьків? Встановіть умови, за яких такі батьки можуть поновити свої батьківські права. Зверніть увагу на те, що Сімейний кодекс встановлює декілька варіантів влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, тому варто дослідити кожен з них, а саме: встановлення опіки, піклування, усиновлення дитини та укладення договору про патронат над дитиною. Які органи займаються цими питаннями та в якому порядку відбувається оформлення цих відносин?

Теми рефератів:
1.

Еволюція інституту шлюбу в радянському та українському праві.
2.

Інститут заручин у сімейному праві.
3.

Принципи сімейного права України.
4.

Майнові та особисті немайнові права подружжя.

47
5.

Громадянський шлюб: права та обов’язки осіб, що проживають разом.
6.

Усиновлення в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання.

Питання для повторення:
1.

Чи визнається релігійний обряд шлюбом?
2.

Що собою являє шлюб?
3.

Чим громадянський шлюб відрізняється від зареєстрованого?
4.

Які права та обов’язки виникають у подружжя?
5.

Які правові режими майна подружжя вам відомі?
6.

Яке правове значення мають заручини?
7.

В яких випадках можна розірвати заручини?
8.

Які строки встановлюються для реєстрації шлюбу?
9.

Що означає гетерошлюбність як принцип сімейного права?
10.

В яких випадках шлюб визнається неукладеним?
11.

Коли шлюб визнається недійсним?
12.

Яке правове значення має реєстрація розлучення у РАЦСі?
13.

Чи може подружжя укладати між собою цивільно-правові договори?
14.

В яких органах та в якому порядку відбувається розірвання шлюбу?
15.

Які особисті немайнові права виникають між батьками та дитиною?
16.

За що можна позбавити батьків їх батьківських прав?
17.

В якому порядку та які органи беруть участь у позбавленні батьківських прав?
18.

Чи припиняються права між батьками і дитиною у разі позбавлення батьківських прав?
19.

Які вам відомі способи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування?

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
Замість знаку питання
?
поставте знак >, < або =
1. (А + Б - В) : Г - Ґ + Д
?
Ж : З + Й + К, де
А – шлюбний вік для жінок встановлюється у А років. (Сімейний кодекс
України, ст. 22).
Б – шлюбний вік для чоловіків встановлюється у Б років. (Сімейний кодекс України, ст. 22).
В – Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише у В (кількість) шлюбі(Сімейний кодекс України, ст. 25).
Г – якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як Г років, вона,

48 він матимуть право на утримання від колишнього чоловіка, жінки після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як десять років. (Сімейний кодекс України, ст. 76).
Ґ – при укладенні шлюбу наречені мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої; подвійне прізвище не може бути складеним більш як із Ґ (кількість) прізвищ, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. (Сімейний кодекс України, ст. 35).
Д – шлюб реєструється після спливу Д (місяців) від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. (Сімейний кодекс України, ст. 32).
Ж – малолітньою вважається дитина до досягнення нею Ж років.
(Сімейний кодекс України, ст. 6).
З – у разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла З років, змінюється за її згодою. (Сімейний кодекс України, ст. 148).
Й – якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу Й місяців від дня її подання.
(Сімейний кодексУкраїни, ст. 28).
К – позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом К (років) після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини. (Сімейний кодекс
України, ст. 110).
2. (А + Б) : В– Г+ Ґ х Д
?
Ж х З - Й, де
А – якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення А (років) за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. (Сімейний кодекс України, ст. 199).
Б – усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на Б років. (Сімейний кодекс України, ст. 211).
В – дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею В (місячного) віку. (Сімейний кодекс
України, ст. 209).
Г– у разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж Г років. (Сімейний кодекс України, ст. 211).
Ґ – за заявою особи, яка досягла Ґ років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
(Сімейний кодекс України, ст. 23).

49
Д – після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом Д (років) від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу. (Сімейний кодекс України, ст. 76).
Ж – усиновлювач може змінити відомості про місце народження та дату народження дитини. При цьому дата народження дитини може бути змінена не більш як на Ж (місяців). (Сімейний кодекс України, ст. 230).
З – до вимоги про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у З роки. (Сімейний кодекс України, ст. 72).
Й – до вимоги про визнання материнства (батьківства) встановлюється позовна давність в Й (років), яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір’ю (батьком) дитини. (Сімейний кодекс України, ст. 138, 139).
3. А - (Б + В) : (Г + Ґ) + Д + 2
?
(Ж + З) : Й + К, де
А – місце проживання дитини, яка досягла А років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. (Сімейний кодекс України, ст. 160).
Б – опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла Б років. (Сімейний кодекс України, ст. 243).
В – піклування встановлюється над дитиною до В років (Сімейний кодекс
України, ст. 243).
Г – дружина (чоловік), з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка (дружини) – батька (матері) дитини до досягнення дитиною Г років. (Сімейний кодекс України, ст. 84, 86).
Ґ – суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу Ґ
(місяців) від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу. (Сімейний кодекс
України, ст. 109).
Д – дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена
іноземцем, якщо вона перебуває не менш як Д (років) на обліку у Центрі з усиновлення дітей. (Сімейний кодекс України, ст. 283).
Ж – особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею Ж років на одержання інформації щодо свого усиновлення. (Сімейний кодекс України, ст. 226).
З – якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла З років, визначається нею самою. (Сімейний кодекс України, ст. 160).
Й – якщо усиновлюється дитина, яка не досягла Й років, службові особи при виявленні її згоди на усиновлення зобов’язані вживати заходів щодо

50 забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини. (Сімейний кодекс
України, ст. 227).
К – батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше К (місяців) від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану. (Сімейний кодекс України, ст. 144).

СЗ.12 – Основи спадкового права України
Зміст заняття:
1.

Загальна характеристика спадкового права.
2.

Спадкування за заповітом.
3.

Спадкування за законом.
4.

Здійснення права на спадкування та оформлення спадщини.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Вивчення даної теми потребує дослідження ключових понять спадкового права: спадкування та спадщина. Тут необхідно з’ясувати: як може відбуватися спадкування (за законом і за заповітом); що собою являє процедура спадкування; які права та обов’язки входять до «спадщини», а які не входять, і чому; що являє собою «спадкова маса»; коли і де відкривається спадщина; хто може бути спадкоємцем і спадкодавцем тощо.
Окремо слід приділити увагу процедурі спадкування за заповітом.
Починаючи розгляд цього питання, варто надати визначення і з’ясувати юридичну природу заповіту. Обов’язково вкажіть в якій формі та з дотриманням якого порядку має бути складений заповіт, які особи мають право на таке розпорядження на випадок своєї смерті. Крім того, в цьому питанні необхідно звернути увагу на осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині: хто має таке право і як вираховується ця частка? З’ясуйте порядок прийняття спадщини.
Далі слід зупинитися на порядку спадкування за законом, оскільки більшість людей не залишають заповітів і розраховують на положення законодавства щодо спадкування. Визначте, хто є спадкоємцем за законом.
Який передбачений порядок закликання їх до спадкування? Дослідіть окремо кожну чергу спадкоємців, з’ясуйте, в яких частках успадковують спадкоємці, чим зумовлюється зміна черговості спадкоємців та в якому порядку це відбувається. У чому особливість таких спадкоємців по закону, як онуки, правнуки, прабаба та прадід померлого. Крім того, охарактеризуйте правове становище таких спадкоємців, як утриманці, який порядок їх закликання до спадкування. Встановіть правову природу права представлення, в яких випадках воно застосовується та з якою метою.
Завершення вивчення теми потребує з’ясування процедури прийняття та оформлення спадщини. Також необхідно визначити, як закон гарантує права

51 недієздатних, неповнолітніх та малолітніх осіб в цьому питанні. Зверніть увагу на те, що спадкоємець може прийняти спадщину лише цілком, без умов і застережень, або повністю відмовитись від цього, тобто частково цю процедуру провести не можна. З’ясуйте, коли спадщина вважається відумерлою та яка процедура передбачається щодо оформлення такого виду спадщини.
Теми рефератів:
1.

Особливі розпорядження у заповіті.
2.

Специфіка заповіту подружжя.
3.

Інститут заповіту у зарубіжних країнах.

Питання для повторення:
1.

Що собою являє спадкове право?
2.

Що входить до складу спадщини?
3.

Що таке «спадковий масив», «спадковий актив» та «спадковий пасив»?
4.

Що мається на увазі під поняттям «спадкування»?
5.

Які права та обов’язки не можуть переходити до спадкоємців після смерті особи? Чому?
6.

Що є часом відкриття спадщини?
7.

Чи зміниться співвідношення часток спадкоємців, якщо особи, які мали право спадкувати, померли в різні календарні дні?
8.

Де відкривається спадщина у разі смерті особи?
9.

Які види спадкування встановлені Цивільним кодексом України?
10.

Хто може бути спадкодавцем?
11.

Хто є спадкоємцем у різних видах спадкування?
12.

Хто не має права на спадкування відповідно до Цивільного кодексу
України?
13.

Що собою являє усунення від спадщини? Коли воно застосовується?
14.

Хто має право на складання заповіту?
15.

В якій формі має бути складений заповіт?


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
Замість знаку питання
?
поставте знак >, < або =
1. (А + Б) : В + Г
?
Ґ – (Д + Ж) : З, де
А, Б – особа, яка досягла А - річного віку має право вільно самостійно пересуватися територією України і відповідно вибирати місце перебування, а з

52
Б – річного віку – самостійно виїздити за межі нашої держави. (Цивільний кодекс, ст. 313).
В – кількість черг спадкування за законом (Цивільний кодекс, глава 86).
Г – для прийняття спадщини встановлюється строк у Г місяців, який починається з часу відкриття спадщини. (Цивільний кодекс, ст 1270).
Ґ – з Ґ- річного віку особа, яка потребує медичної допомоги, має право на вибір лікаря та методів лікування відповідно до його рекомендацій (Цивільний кодекс, ст. 284).
Д – покупець має право протягом Д днів з моменту передачі йому непродовольчого товару неналежної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. (Цивільний кодекс, ст. 707).
Ж – вік з якого особа може бути засновником (учасником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами (Цивільний кодекс, ст 32).
З – особа, яка досягла З років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника. (Цивільний кодекс, ст. 1269).

2. (А + Б) : В + Г
?
Ґ : Д – (Ж + З), де
А, Б – неповну цивільну дієздатність має фізична особа у віці від А до Б років (Цивільний кодекс, ст 32).
В – вік з якого особа може самостійно займатися підприємницькою діяльністю. (Цивільний кодекс, ст. 35).
Г – правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, вважається схваленим, якщо її батьки (особи що їх замінюють) дізнавшись про його вчинення, протягом Г (місяців) не заявили претензії другій стороні. (Цивільний кодекс, ст. 221).
Ґ – правочини фізичних осіб між собою на суму, що не перевищує у Ґ разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян можуть укладати в усній формі (Цивільний кодекс, ст. 208).
Д – кількість видів спадкування (Цивільний кодекс, ст. 1217).
Ж – кредиторові спадкодавця належить протягом Ж (місяців) від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. (Цивільний кодекс, ст. 1281).
З – батьки спадкодавця належать до З черги спадкування за законом
(Цивільний кодекс, ст. 1261).

53
СЗ.13 – Основи спадкового права України
Зміст заняття:
1.

Загальна характеристика спадкового права.
2.

Спадкування за заповітом.
3.

Спадкування за законом.
4.

Здійснення права на спадкування та оформлення спадщини.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Вивчення даної теми потребує дослідження ключових понять спадкового права: спадкування та спадщина. Тут необхідно з’ясувати: як може відбуватися спадкування (за законом і за заповітом); що собою являє процедура спадкування; які права та обов’язки входять до «спадщини», а які не входять, і чому; що являє собою «спадкова маса»; коли і де відкривається спадщина; хто може бути спадкоємцем і спадкодавцем тощо.
Окремо слід приділити увагу процедурі спадкування за заповітом.
Починаючи розгляд цього питання, варто надати визначення і з’ясувати юридичну природу заповіту. Обов’язково вкажіть в якій формі та з дотриманням якого порядку має бути складений заповіт, які особи мають право на таке розпорядження на випадок своєї смерті. Крім того, в цьому питанні необхідно звернути увагу на осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині: хто має таке право і як вираховується ця частка? З’ясуйте порядок прийняття спадщини.
Далі слід зупинитися на порядку спадкування за законом, оскільки більшість людей не залишають заповітів і розраховують на положення законодавства щодо спадкування. Визначте, хто є спадкоємцем за законом.
Який передбачений порядок закликання їх до спадкування? Дослідіть окремо кожну чергу спадкоємців, з’ясуйте, в яких частках успадковують спадкоємці, чим зумовлюється зміна черговості спадкоємців та в якому порядку це відбувається. У чому особливість таких спадкоємців по закону, як онуки, правнуки, прабаба та прадід померлого. Крім того, охарактеризуйте правове становище таких спадкоємців, як утриманці, який порядок їх закликання до спадкування. Встановіть правову природу права представлення, в яких випадках воно застосовується та з якою метою.
Завершення вивчення теми потребує з’ясування процедури прийняття та оформлення спадщини. Також необхідно визначити, як закон гарантує права недієздатних, неповнолітніх та малолітніх осіб в цьому питанні. Зверніть увагу на те, що спадкоємець може прийняти спадщину лише цілком, без умов і застережень, або повністю відмовитись від цього, тобто частково цю процедуру провести не можна. З’ясуйте, коли спадщина вважається відумерлою та яка процедура передбачається щодо оформлення такого виду спадщини.

54


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал