Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка2/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.83 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7
Тема 7. Основи сімейного права України
Сімейне право. Шлюб та сім’я як інститути сімейного права. Визначення шлюбу. Умови, встановлені законодавством, для укладення шлюбу. Порядок укладення шлюбу. Інститут заручин. Права та обов’язки заручених осіб. Права та обов’язки подружжя. Поняття шлюбного договору. Основні умови шлюбного договору. Форма та порядок укладення шлюбного договору. Правові режими майна подружжя. Особиста приватна власність чоловіка/дружини. Спільна сумісна власність подружжя. Припинення шлюбу. Порядок та випадки припинення шлюбу в органах РАЦСу. Розірвання шлюбу в судовому порядку.
Визнання шлюбу недійсним. Випадки визнання шлюбу недійсним. Випадки одностороннього припинення шлюбу. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Способи влаштування

14 дітей, позбавлених батьківського піклування. Інститутпозбавлення батьківських прав. Порядок позбавлення батьківських прав. Поновлення у батьківстві.
Усиновлення. Умови та порядок проведення усиновлення. Інститут опіки.
Інститут піклування. Права та обов’язки опікуна та піклувальника. Патронат над дітьми. Умови договору про патронат.

Тема 8. Основи спадкового права України
Спадкове право. Поняття спадкування. Час відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Прийняття спадщини спадкоємцями. Усунення від права на спадкування. Визначення спадкування за законом. Перша черга спадкоємців за законом. Друга черга спадкоємців за законом. Третя черга спадкоємців.
Четверта черга спадкоємців. П’ята черга спадкоємців за законом. Спадкова трансмісія. Спадкування за правом представлення. Зміна черговості спадкування. Спадкування предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку. Здійснення права на спадщину. Оформлення права на спадщину.
Поняття заповіту. Види заповітів, які прирівнюються до нотаріально посвідчених. Зміст заповіту. Умови дійсності заповіту. Спільний заповіт подружжя. Секретний заповіт. Спеціальні умови, що можуть міститися у заповіті.
Підпризначення спадкоємців у заповіті. Обов’язкова частка у спадщині.
Категорії осіб, що мають право на обов’язкову частку у спадщині. Відмова від прийняття спадщини. Виконання заповіту. Спадковий договір. Порядок оформлення спадщини. Документи на прийняття спадщини та оформлення прав спадкоємців.

Тема 9. Основи трудового права України
Відносини, що підлягають регулюванню нормами трудового права. Види відносин. Предмет галузі трудового права. Визначення трудового права
України як галузі права. Метод правового регулювання. Особливості методу трудового права. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових.
Характерні ознаки трудових відносин. Функції трудового права. Система галузі трудового права. Система трудового права. Загальна частина трудового права.
Особлива частина трудового права. Джерела трудового права. Суб’єкти трудового права. Громадяни як суб’єкти трудового права. Трудові колективи.
Роботодавці. Державні органи. Профспілковий орган. Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Поняття трудового договору. Обов’язкові та факультативні умови трудового договору.
Види трудових договорів. Строковий трудовий договір. Безстроковий трудовий договір. Договір, що укладений на термін виконання певної роботи.
Переведення на іншу роботу. Поняття переміщення. Підстави припинення трудового договору. Припинення трудового договору з ініціативи працівника.
Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Розірвання

15 трудового договору з дозволу профспілкового органу. Робочий час. Нормальна тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий день. Визначення часу відпочинку. Види відпочинку. Оплата праці.
Поняття заробітної плати. Види заробітної плати. Тарифна сітка. Тарифна ставка. Посадовий оклад. Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність працівників. Зміст дисциплінарного проступку. Порядок накладення та зняття дисциплінарного стягнення на працівника. Індивідуальні трудові спори.
Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Тема 10. Основи кримінального права України
Загальна характеристика кримінального права. Поняття кримінального права. Значення кримінального права. Кримінальне право та суміжні галузі права. Співвідношення кримінального права та інших галузей права. Функції кримінального права. Система кримінального права. Загальна частина кримінального права. Особлива частина кримінального права. Наука кримінального права. Методи науки кримінального права. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі та часі. Закон про кримінальну відповідальність. Принципи кримінального законодавства. Характеристика структури Загальної частини Кримінального кодексу. Характеристика
Особливої частини Кримінального кодексу. Тлумачення кримінального закону. Легальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність.
Судове тлумачення. Наукове тлумачення. Поняття злочину. Ознаки злочину.
Поняття малозначності діяння. Відмінність злочину від інших правопорушень.
Класифікація злочинів. Поняття кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності.
Поняття складу злочину. Значення складу злочину. Елементи складу злочину.
Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Ознаки складу злочину. Види складу злочину. Поняття кваліфікації злочинів. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння.
Ознаки обставин, що виключають злочинність діяння. Поняття необхідної оборони. Затримання особи, яка вчинила злочин. Поняття крайньої необхідності. Поняття ексцесу. Фізичний та психічний примус. Виконання наказу або розпорядження. Діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик).
Поняття стадії вчинення злочину. Закінчений злочин. Незакінчений злочин та його види. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників злочину.
Форми співучасті. Поняття покарання. Ознаки покарання. Мета покарання.
Система і види покарань. Процедура призначення покарання та звільнення від покарання та його відбування.
16
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Основи теорії держави.
1.
Поняття держави та її ознаки.
2.
Закономірності та основні теорії походження держави.
3.
Характеристика функцій держави.
4.
Форма держави та її елементи.
Тема 2. Основи теорії права.
1.
Право – особливий вид соціальних норм.
2.
Поняття права та його ознаки. Функції права.
3.
Джерела (форми) права.
4.
Система права.
Тема 3. Правова поведінка. Правопорушення та юридична
відповідальність
1.
Правова поведінка та її види.
2.
Правопорушення: поняття, види, ознаки і склад.
3.
Юридична відповідальність: поняття, функції, види.
4.
Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
Тема 4. Основи конституційного ладу України. Правовий статус
особи
1.
Конституційне право, його особливості та місце в системі законодавства.
2.
Загальні засади конституційного ладу України.
3.
Народовладдя в Україні та форми його здійснення.
4.
Загальна характеристика основних органів державної влади.
Тема 5. Судові та правоохоронні органи України
1.
Загальна характеристика судової системи України.
2.
Конституційний Суд України.
3.
Правоохоронні органи України.
Тема 6. Загальна характеристика цивільного права України.
1.
Цивільне право і відносини, що ним регулюються.
2.
Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.
3.
Учасники цивільних правовідносин.
4.
Право власності в Україні. Захист власності.

17
Тема 7. Основи сімейного права України
1.
Шлюб та сім’я.
2.
Шлюбний договір.
3.
Права та обов’язки подружжя.
4.
Права та обов’язки батьків та дітей.
Тема 8. Основи спадкового права України
1.
Загальна характеристика спадкового права.
2.
Спадкування за заповітом.
3.
Спадкування за законом.
4.
Здійснення права на спадкування та оформлення спадщини.
Тема 9. Основи трудового права України
1.
Поняття, предмет, метод та система трудового права.
2.
Поняття, види, зміст і сторони трудового договору. Порядок прийому на роботу.
3.
Підстави та порядок припинення трудового договору.
4.
Робочий час і час відпочинку.
Тема 10. Основи кримінального права України
1.
Поняття, ознаки та склад злочину.
2.
Стадії вчинення злочину та співучасть у вчиненні злочину.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СЗ. 01 – Основи теорії держави
Зміст заняття:
1.

Поняття держави та її ознаки.
2.

Закономірності та основні теорії походження держави.
3.

Характеристика функцій держави.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Вивчення курсу «Правознавство» доцільно розпочати із з’ясування такого складного явища як «держава». Необхідно враховувати, що багато визначень цієї дисципліни прийнято розуміти у широкому та вузькому значеннях. Не є виключенням і поняття «держава». У співвідношенні держави з іншими організаціями у суспільстві допоможе розібратись визначення основних та факультативних ознак цього явища.

18
В наступному питанні при розгляді основних теорій походження держави слід мати на увазі, що запропонований перелік не є вичерпним, а також, що зазначені теорії походження держави можуть вважатися і теоріями походження права.
Характеризуючи функції держави в межах третього питання, варто пам’ятати, що, не дивлячись на запропоновані способи класифікації за різними ознаками, одна і та ж функція держави може бути одночасно віднесена до різних видів. Наприклад: внутрішні функції можна класифікувати за сферою суспільних відносин та іншим чином.

Теми рефератів:
1.

Держава: її сутність і основні поняття.
2.

Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів.
3.

Державний суверенітет як одна із найважливіших політико- правових ознак держави.
4.

Сутність державної території.
5.

Співвідношення держави та суспільства.
6.

Формування зворотного зв’язку між народом та державною владою в процесі здійснення політичної влади.

Питання для повторення:
1.

Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства.
2.

Назвати факультативні ознаки держави та навести приклади.
3.

Охарактеризувати види суверенітету.
4.

Довести необхідність державного апарату для існування держави.
5.

Співвідношення і взаємодія держави і особи.
6.

Пояснити необхідність вивчення основних теорій походження держави.
7.

Назвати та охарактеризувати основні теорії походження держави.
8.

Проаналізувати соціально-економічні чинники виникнення держави.
9.

З’ясувати та довести чи спростувати необхідність існування держави для сучасного суспільства.

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1. Визначте, форму держав, що описано в наведених інформаціях: а) кожні п’ять років у країні проводять вибори парламенту
– народних зборів. Після чергових виборів народні збори формують уряд на чолі з прем’єр- міністром. Держава поділяється на області, якими керують глави адміністрацій,

19 яких призначає уряд держави; б) державу очолює королева, усі закони набувають чинності після затвердження парламентом і підписання королевою. Парламент обирають строком на сім років. До парламенту входять представники 12 земель, кожна з яких має власний уряд і законодавство; в) влада в країні в руках генерала, який очолив державу внаслідок заколоту. Дію конституції зупинено. Крім центральної провінції, до складу держави входять три землі, захоплені внаслідок військової операції. Є обраний парламент, але його влада дуже обмежена.
2. Начальник податкової інспекції під час зустрічі зі студентами сказав, що Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) за своїм змістом фактично є
Податковим кодексом. Які аргументи він міг навести? Один із студентів висловив думку, що податківець помиляється. Які аргументи мав навести цей студент? Дайте оцінку обом точкам зору і висловіть свою власну.
3. Проаналізуйте ситуації і поясніть, які з них можливі у правовій державі, а які
– ні. Відповідь обґрунтуйте. а) Уряд ухвалив постанову про оплату навчання в усіх державних освітніх закладах. б) Адміністрація підприємства безпідставно звільнила працівника. в) Рішенням ректорату вищого навчального закладу було визначено відсоток студентів, яких зарахують на перший курс залежно від їхнього соціального статусу й національності. г) Податкова адміністрація наклала штраф на керівника підприємства через порушення ним податкового законодавства.
ґ) Місцева влада заборонила вихід місцевої газети за її опозиційне спрямування. д) Громадянин звернувся до суду зі скаргою на редакцію часопису за поширення недостовірних відомостей стосовно його особистого життя. е) Парламент країни ухвалив закон, що визначає одну офіційну релігію в державі.
є) Рішенням адміністрації навчально-виховного закладу до навчального плану як обов’язковий предмет введено «Закон Божий».
4. І. Кант ототожнював автократію з безпосередньою демократією. Чому?

СЗ.02 – Основи теорії держави
Зміст заняття:
1.

Форма держави та її елементи.
2.

Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави.

20

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
При вивченні форми держави треба мати на увазі, що її елементи є лише способом розуміння форми організації суспільства і що вони не можуть
існувати окремо, адже є взаємозалежними. Наприклад: республіканська форма правління як правило визначає демократичний режим правління тощо.
Загальний огляд основ теорії держави варто завершити з’ясуванням ознак та сутності «правової держави», як найвищої ланки розвитку організації суспільства. В контексті розгляду цього питання окремо слід приділити увагу ознакам «громадянського суспільства», яке вважається однією з передумов формування «правової держави».

Теми рефератів:
1.

Політична влада та її значення в процесі становлення правової, соціальної держави.
2.

Політичний (державний ) режим сучасної України.
3.

Співвідношення та взаємодія механізму та функцій держави.
4.

Класифікація органів державної влади за відповідними критеріями.
5.

Правова держава: її сутність і основні риси.
6.

Приклади існування правових держав світу.

Питання для повторення:
1.

З’ясувати необхідність розуміння форми держави та її елементів.
2.

Охарактеризувати елементи форми держави на прикладі конкретних країн: Росія, США, Швейцарія, ОАЄ, Китай, Єгипет.
3.

Охарактеризувати форму нашої держави.
4.

З’ясувати співвідношення понять «держава» і «країна».
5.

Пояснити, чому Україна на сьогодні не може називатися правовою державою.
6.

Назвіть основні умови, реалізація яких дозволить створити в
Україні правову державу.
7.

Пояснити співвідношення понять
«правова держава»
і
«громадянське суспільство».
8.

Охарактеризувати принцип розподілу влади.
9.

Поясніть вислів: «гарантованість прав громадян».
10.

Розкрийте сутність вислову «панування права».
11.

Доведіть чи спростуйте необхідність існування «плюралізму» в правовій країні.

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
Оберіть правильний варіант:

21
1. Назвіть елементи форми держави: ► апарат держави; ► політична система; ► державний устрій; ► державне правління.
2. Спосіб формування та функціонування вищих органів державної влади:
► форма держави; ► державний режим; ► державний устрій; ► державне правління.
3. Як називається форма правління, при якій вища державна влада здійснюється повністю або частково однією особою і передається у спадок: ► республіка; ► конфедерація; ► демократія; ► монархія.
4. Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки монархії: ► джерелом влади є народ; ► влада здійснюється однією особою; ► спадковий порядок правонаступництва вищої влади; ► вища влада здійснюється виборним органом.
5. Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки монархії: ► глава держави здійснює владу одноособово та безстроково; ► відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади;
► вища влада здійснюється виборним органом; ► джерелом влади є народ.
6. Яку республіканську форму правління характеризує така ознака: уряд формується та відповідальний перед парламентом: ► парламентська республіка; ► парламентська монархія; ► президентська республіка;
► президентсько-парламентська республіка.
7. Яку форму правління характеризує така ознака: уряд відповідальний і перед президентом, і перед парламентом: ► президентсько-парламентська республіка; ► президентська республіка; ► парламентська монархія;
► парламентська республіка.
СЗ.03 – Основи теорії права
Зміст заняття:
1.

Право – особливий вид соціальних норм.
2.

Поняття права та його ознаки. Функції права.
3.

Джерела (форми) права.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
В рамках першого питання теми слід з’ясувати місце і роль правового механізму регулювання суспільних відносин, характер взаємозв’язків таких

22 соціальних явищ, як право і економіка, право і держава, право і мораль.
Важливо дослідити ознаки права, які відрізняють право від інших соціальних
інститутів. Слід зазначити місце, яке посідає норма права в системі соціальних норм.
Далі слід розкрити поняття «право», використовуючи об’єктивне та суб’єктивне його розуміння, пам’ятаючи при цьому, що в більшості випадків юридична наука оперує поняттям «право», як системою загальнообов’язкових, формально визначених загальних норм
(правил поведінки), які встановлюються, гарантуються і охороняються державою з метою впорядкування суспільних відносин.
При вивченні функцій права та їх класифікації, треба виходити з тієї позиції, що основним призначенням права є регулювання суспільних відносин.
Таким чином дуже легко буде зрозуміти та запам’ятати сутність та види функцій права.
Розглядаючи принципи права, їх поняття та значення, слід запам’ятати:
1) вони, по суті, також є нормами права, 2) на відміну від норм права, їх не так легко змінити чи скасувати, адже вони уособлюють основні тенденції (правила) розвитку права.
Вивчення цієї теми передбачає аналіз джерел (форм) права. Потрібно детально розглянути п’ять основних видів джерел права, а саме: правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий акт, правову доктрину та нормативно-правовий договір. Варто визначити їх значення для науки теорії права та дослідити, в яких правових системах домінують ті чи інші джерела права. Необхідно зупинитись на більш детальному розгляді «нормативно- правових актів» (законів та підзаконних нормативних актів), оскільки саме вони використовуються в Україні як джерела права.

Теми рефератів:
1.

Співвідношення та взаємодія норм права і норм моралі.
2.

Правова норма як первинна клітина системи права.
3.

Судовий прецедент: поняття та місце серед інших форм права.
4.

Нормативно-правовий договір: поняття та місце серед інших форм права.
5.

Дія нормативно-правових актів в часі, в просторі і за колом осіб.
6.

Міжнародні договори: поняття та види.
7.

Принципи міжнародного права як джерела права.
8.

Система права як прояв внутрішньої узгодженості правових норм.

Питання для повторення:
1.

Місце і роль права в системі соціальних норм.
2.

Загальна характеристика основних галузей права.

23
3.

Реалізація норм права.
4.

Правова норма: поняття, структура.
5.

Виникнення і поняття права.
6.

Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.
7.

Співвідношення норми права і моралі.
8.

Поняття й ознаки правової норми.
9.

Структура правових норм.
10.

Види правових норм.
11.

Поняття джерел права.
12.

Правотворчість: поняття, види.
13.

Стадії правотворчого процесу.
14.

Поняття і види систематизації нормативних актів.

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1. Наведіть приклади соціальних норм, якими Ви користуєтесь у повсякденному житті. Назвіть вид кожної.
2. Назвіть вид соціальної норми, що встановлює для жінок Афганістану заборонену працювати, ходити до школи та виходити на вулицю без паранджі.
3. Відповідно до частини ст. 195 Кримінального кодексу України:
«Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози,

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до ста двадцяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців.» Визначте структуру зазначеної норми.
4. Відповідно до частини ст. 258 Кримінального кодексу України:
«1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза

24 вчинення зазначених дій з тією самою метою -караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.» Визначте структуру зазначеної норми.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал