Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовкиPdf просмотр
Сторінка4/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Лекційне заняття
План
1.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді штрафу.
2.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді виправних чи громадських робіт.
3.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.
4.
Виконання покарання у виді арешту чи обмеження волі.

Практичне заняття 1
Питання для обговорення
1.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді штрафу.
2.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді виправних чи громадських робіт.
3.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.
Практичне заняття 2
Питання для обговорення
1.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
2.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
3.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

45
Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1.
Органи, які виконують громадські роботи, їх задачі, функції та компетенція. Відповідальність засуджених до громадських робіт за порушення порядку і умов відбування покарання.
2.
Органи, які виконують виправні роботи, їх задачі, функції і компетенція. Відповідальність за порушення порядку і умов відбування виправних робіт і за злісне ухилення від їх відбування.
3.
Органи, які виконують покарання у виді конфіскації майна, їх задачі та функції. Перелік майна, яке не підлягає конфіскації.
4.
Місця відбування покарання у виді арешту. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці.

Основні терміни та поняття: штраф, заміна штрафу при неможливості його сплати, злісне ухилення від сплати штрафу, позбавлення військового звання, позбавлення спеціального звання, позбавлення рангу, позбавлення чину, позбавлення кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади, позбавлення права займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи, службове обмеження для військовослужбовців, конфіскація майна, арешт, обмеження волі, тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Види покарань, не пов’язаних з позбавленням волі».
4. Виконати тестові завдання:
1.Фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ – це: а) стягувач; б) боржник; в) виконавець; г) оферент.
2. Грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині Кримінального кодексу України – це:

46 а) штраф; б) пеня; в) коносамент; г) неустойка.
3.Закон України «Про виконавче провадження» було прийнято у: а) 2001 р.; б) 1998 р.; в) 1999 р.; г) 2003 р.
4.Грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в
інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також кошти на рахунках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території
України, що вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу – це: а) валюта України; б) валюта США; в) цінні папери; г) валюта Євросоюзу.
5. Закон України «Про державну виконавчу службу» було прийнято у: а) 2004 р.; б) 1998 р.; в) 1997 р.; г) 2005 р.
Джерела і література:
№№ 1, 5-8, 19, 27, 55-56, 80, 82-85, 117.

Тема 7. Виконання покарання у виді позбавлення волі.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Головна мета вивчення теми, яку потрібно реалізувати у процесі
опрацювання рекомендованих нормативних і літературних джерел,
полягає у з’ясуванні видових особливостей покарань у виді
позбавлення волі. Опрацьовуючи матеріал цієї теми, слід
зосередитися також на характеристиках особливостей видів
установ виконання покарань та місць відбування покарань, основних
вимог і правил режиму в установах виконання покарань (УВП).
Опрацьовуючи тему, студентам необхідно засвоїти опорні категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для

47 правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими основними поняттями, зокрема, є:
Покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи.
Класифікація засуджених до позбавлення волі – це розподіл їх на відносно однорідні категорії за певними ознаками для створення найбільш ефективних умов у досягненні цілей покарання. Головним завданням, метою класифікації засуджених до позбавлення волі є передусім диференціація їх за установами виконання покарання для того, щоб забезпечити індивідуалізацію покарання на стадії його виконання. Це означає зміну обсягу покарання залежно від особи засудженого, його поведінки під час відбування покарання, характеру і ступеня небезпеки вчиненого злочину. Окрім того, необхідність індивідуалізації виконання покарання передбачає обрання індивідуальних засобів і методів впливу, вибір необхідних саме конкретному засудженому заходів виховного характеру.
Попереднє ув'язнення є запобіжним заходом, який у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили. Метою попереднього ув'язнення є запобігання можливому ухиленню особи, взятої під варту, від органів досудового розслідування та суду, перешкоджанню кримінальному провадженню або зайняттю злочинною діяльністю, а також забезпечення виконання вироку та видачі особи (екстрадиції) або її транзитного перевезення. Підставою для попереднього ув'язнення є вмотивоване рішення суду про обрання як запобіжного заходу тримання під вартою або про застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту, винесене відповідно до
Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та/або рішення компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених законом.
Розподіл, направлення та переведення для відбування покарання
осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк та довічного
позбавлення волі, здійснюється комісіями з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, що утворюються в територіальних органах управління Державної пенітенціарної служби України, та
Апеляційною комісією Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування

48 покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, що утворюється в
Державній пенітенціарній службі України.
Переміщення засуджених під вартою здійснюється з додержанням правил тримання: чоловіки окремо від жінок; неповнолітні - від дорослих; підслідні, які притягуються до кримінальної відповідальності в одному кримінальному провадженні, - окремо між собою; засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції та правоохоронних органах, ізольовано від інших категорій; засуджені до довічного позбавлення волі - окремо від інших категорій.
Хворі на активну форму туберкульозу легенів, психічно хворі - окремо між собою і окремо від здорових, у разі потреби за висновком лікаря - в супроводі медичного працівника.
Режим у виправних і виховних колоніях – це встановлений законом та
іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування покарання, який забезпечує ізоляцію засуджених; постійний нагляд за ними; виконання покладених на них обов'язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку засуджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій засуджених; різні умови тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну умов тримання засуджених.
Оперативно-розшукова діяльність у колоніях – це діяльність, що спрямована на пошук і закріплення фактичних даних про протиправну поведінку суб'єктів та учасників кримінально-виконавчої діяльності.
Метою оперативно-розшукової діяльності є: забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та
інших осіб; виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання; вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень; надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, допомоги у розкритті, припиненні та попередженні злочинів.
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань – це правила, які мають своїм завданням конкретизувати окремі питання виконання та відбування кримінального покарання у виді арешту, позбавлення та обмеження волі відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства
України.
Правила
внутрішнього розпорядку установ виконання покарань обов'язкові для усіх арештних домів, кримінально-виконавчих установ та спеціальних виховних установ.
Праця засуджених до позбавлення волі полягає в тому, що засуджені до позбавлення волі мають право працювати в місцях і на

49 роботах, які визначаються адміністрацією колонії. Засуджені залучаються до суспільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров'я і спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції.
Засудженим чоловікам віком понад шістдесят років, жінкам - понад п'ятдесят п'ять років, інвалідам першої та другої груп, хворим на активну форму туберкульозу, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, дозволяється працювати за їхнім бажанням з урахуванням висновку лікарської комісії колонії.
Засвоївши та проаналізувавши опорні категорії, студенти повинні
ґрунтовно опрацювати рекомендовані нормативні і літературні джерела та вивчити питання щодо поняття та сутнісних ознак позбавлення волі; видів кримінальних покарань, пов’язаних з позбавленням волі; визначення виду установи виконання покарань та місця відбування покарання; основних вимог і правил режиму в установах виконання покарань; засобів забезпечення режиму в установах виконання покарань, їх правової природи і характеристики.
Особливу увагу студенти мають звернути на опрацювання та аналіз розділу ІІІ «Виконання покарання у виді позбавлення волі»
Кримінально-виконавчого кодексу України, Кримінального кодексу
України, Кримінального процесуального кодексу України, Законів
України «Про попереднє ув'язнення» від 30 червня 1993 р., «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17 березня
2011 р., «Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі», затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 08.02.2012 р. № 222/5, «Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі», затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 8 лютого 2012 року № 222/5,
«Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 лютого 2012 року № 222/5, «Правил

50 внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затвердженими наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 р. №275.

Лекційне заняття
План
1.
Поняття та сутнісні ознаки позбавлення волі. Види кримінальних покарань, пов’язаних з позбавленням волі.
2.
Визначення виду установи виконання покарань та місця відбування покарання.
3.
Основні вимоги і правила режиму в установах виконання покарань.
4.
Засоби забезпечення режиму в установах виконання покарань, їх правова природа і загальна характеристика.
Практичне заняття 1
Питання для обговорення
1.
Поняття та сутнісні ознаки позбавлення волі.
2.
Види кримінальних покарань, пов’язаних з позбавленням волі.
3.
Визначення виду установи виконання покарань та місця відбування покарання.

Практичне заняття 2
Питання для обговорення
1.
Основні вимоги і правила режиму в установах виконання покарань.
2.
Засоби забезпечення режиму в установах виконання покарань, їх правова природа і загальна характеристика.
3.
Зміна умов тримання засуджених в період відбування покарання у виді позбавлення волі.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1.
Попереднє ув’язнення під варту – правова природа, підстави, порядок виконання.
2.
Порядок направлення, прийому та реєстрації засуджених до УВП комісією і черговим помічником начальника колонії. Розподіл засуджених в УВП.

51 3.
Види і правила проведення побачень засуджених із родичами, близькими та іншими особами. Одержання засудженими посилок, передач і бандеролей, листування засуджених.

Основні терміни та поняття: позбавлення волі, попереднє ув’язнення під варту, установи виконання покарань, місця відбування покарання, облік засуджених в УВП, єдина система реєстрації і централізованого обліку арештованих і засуджених, особова справа засудженого, режим в УВП, побачення засуджених із родичами, близькими та іншими особами, пересування засуджених без конвою і без супроводу, засоби забезпечення режиму в УВП, право засуджених на працю, соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. Завдання соціально-виховної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі, заходи стягнення, які застосовуються до засуджених до позбавлення волі, заохочення, які застосовуються до засуджених до позбавлення волі.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Види покарань у виді позбавлення волі».
4. Виконати тестові завдання:
1. Кримінальний кодекс України було прийнято у: а) 2001 р.; б) 2002 р.; в) 1997 р.; г) 2003 р.
2.
Правосуддя в Україні здійснюється
: а) судами та органами державної влади і місцевого самоврядування; б) судами та органами місцевого самоврядування; в) судами та органами державної влади; г)
виключно судами
3. Запобіжний захід, який у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом
України, застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили – це:

52 а) попереднє ув'язнення; б) додаткове ув’язнення; в) затримання; г) позбавлення волі.
4.Щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених законом – це: а) пенсійна субсидія; б) додаткова заробітна плата; в) компенсаційні виплати; г) пенсія.
5.Закон України «Про попереднє ув'язнення» було прийнято у: а) 2002 р.; б) 1995 р.; в) 1993 р.; г) 2008 р.

Джерела і література:
№№ 1, 5-8, 26, 55-56, 82-85, 99, 104, 107, 117.

Тема 8. Особливості відбування покарання у виді позбавлення
волі засудженими жінками і неповнолітніми.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми має бути спрямоване на засвоєння базових понять,
які характеризують особливості відбування покарання у виді
позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми, що
дозволить підготуватися до опрацювання навчального матеріалу
щодо їх видових особливостей.
Опрацьовуючи тему, студентам необхідно засвоїти опорні категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими основними поняттями, зокрема, є:
Відбування
покарання
засудженими
вагітними
жінками,
матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до
трьох років полягає в тому, що при виправних колоніях, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі жінки, у разі потреби організовуються будинки дитини. Засуджені жінки мають

53 право влаштовувати в будинки дитини своїх дітей віком до трьох років. Засуджені жінки з вагітністю понад чотири місяці або які мають при собі дітей віком до трьох років у випадках, коли до них не застосовується звільнення від відбування покарання відповідно до статті
83
Кримінального кодексу
України, направляються адміністрацією виправної колонії для дальшого відбування покарання у виправну колонію, при якій є будинок дитини.
Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами
виправної колонії означає, що засудженим жінкам, які сумлінно ставляться до праці, у разі її наявності, і додержують вимог режиму, постановою начальника виправної колонії за погодженням із спостережною комісією дозволяється проживання за межами виправної колонії на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку.
Особливості відбування покарання у виховних колоніях полягає в тому, що у виховних колоніях засуджені мають право: витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, в сумі до ста відсотків мінімального розміру заробітної плати; одержувати короткострокові побачення без обмежень і щомісяця одне тривале побачення; безкоштовно одержувати середню освіту. При сумлінній поведінці і ставленні до праці та навчання після відбуття не менше однієї четвертої частини строку покарання засуджені мають право на поліпшення умов тримання і їм може бути дозволено: додатково витрачати на місяць гроші в сумі шістдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати; за постановою начальника колонії одержувати один раз на три місяці короткострокове побачення за межами виховної колонії.
Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених
неповнолітніх полягають у тому, що за сумлінну поведінку і ставлення до праці та навчання, активну участь у роботі самодіяльних організацій і виховних заходах до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися, крім передбачених законом, такі заходи заохочення:надання права відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі працівників колонії;надання права виходу за межі виховної колонії в супроводі батьків чи інших близьких родичів.
Заходи
стягнення,
що
застосовуються
до
засуджених
неповнолітніх означають, що за порушення встановленого порядку і умов відбування покарання до засуджених неповнолітніх можуть

54 застосовуватися такі заходи стягнення:попередження;догана;сувора догана;скасування поліпшених умов тримання;поміщення в дисциплінарний ізолятор на строк до п’яти діб з виведенням чи без виведення на навчання або роботу.
Засвоївши та проаналізувавши опорні категорії, студенти повинні
ґрунтовно опрацювати рекомендовані нормативні і літературні джерела та вивчити питання щодо особливостей відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками; особливостей та видів кримінальних покарань, які застосовуються до неповнолітніх; праці засуджених до позбавлення волі жінок і неповнолітніх; заходів заохочення та стягнення, які застосовуються до неповнолітніх.
Особливу увагу студенти мають звернути на опрацювання та аналіз гл. 21 «Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми» Кримінально-виконавчого кодексу України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17 березня
2011 р., Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних
Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх
(Пекінські правила) від 29 листопада 1985 р., «Положення про педагогічну раду виховної колонії», затвердженого наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань від
28 січня 2004 р. № 20, «Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту з питань виконання покарань від 1 березня 2002 р. №154/55, «Типового положення про батьківський комітет при виховній колонії», затвердженого наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28 січня 2004 р. № 20.

Практичне заняття
Питання для обговорення
1.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками.
2.
Особливості та види кримінальних покарань, які застосовуються до неповнолітніх.
3.
Праця засуджених до позбавлення волі жінок і неповнолітніх.

55
Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1.
Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії.
2.
Порядок і умови виконання покарань щодо неповнолітніх засуджених.
3.
Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до неповнолітніх.

Основні терміни та поняття: неповнолітні, види кримінальних покарань, які застосовуються до неповнолітніх, умови виконання покарань щодо неповнолітніх засуджених, заохочення, які застосовуються до неповнолітніх, стягнення, які застосовуються до неповнолітніх, ресоціалізація засуджених неповнолітніх, праця засуджених до позбавлення волі жінок, праця засуджених до позбавлення волі неповнолітніх.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Види кримінальних покарань, які застосовуються до неповнолітніх».
4. Виконати тестові завдання:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України було прийнято у: а) 2002 р.; б) 2012 р.; в) 1997 р.; г) 2008 р.
2. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) було прийнято у: а) 2002 р.; б) 1985 р.; в) 1987 р.; г) 2008 р.

56 3. У виховних колоніях засуджені мають право витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, в сумі: а) до ста п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати; б) до п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати; в) до двохсот відсотків мінімального розміру заробітної плати; г) до ста відсотків мінімального розміру заробітної плати.
4. При сумлінній поведінці і ставленні до праці та навчання після відбуття не менше однієї четвертої частини строку покарання засуджені мають право на поліпшення умов тримання і їм може бути дозволено додатково витрачати на місяць гроші в сумі: а) шістдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати; б) двадцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати; в) семидесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати; г) тридцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати.
5.Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» було прийнято у: а) 2004 р.; б) 1998 р.; в) 2011 р.; г) 2007 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал