Навчально-методичний посібник для самопідготовкиСторінка5/12
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.07 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Асоціативні системи таламуса

ТАЛАМОПАРІЄТАЛЬНА: від задньолатерального ядра й подушки тала-муса до тім’яної та скроневої кори.

ТАЛАМОФРОНТАЛЬНА: від медіодорсального й переднього ядер тала-муса до фронтальної та лімбічної кори.

МЕХАНІЗМИ РОБОТИ:

Мультисенсорна конвергенція.

Пластична перебудова під час гетеромодальних сенсорних впливів: вибіркове звикання, сенситизація й екстраполяція.

Короткочасне зберігання слідів інтеграції у формі реверберації імпульсів.

68

Таблиця 28Основні функції асоціативних систем таламуса

ТАЛАМОПАРІЄНТАЛЬНА СИСТЕМА

Центральний апарат аналізу й синтезу обстановочної аферентації, запуску орієнтувальних рухів очей і тулуба.

Один із центральних апаратів “схема тіла” й сенсорного контролю поточної рухливої активності.

Апарат формування полімодальних образів.

ТАЛАМОФРОНТАЛЬНА СИСТЕМА

Корковий модулятор лімбічної системи, програмування цілеспрямованих поведінкових актів на основі досвіду й мотивації.

Таблиця 29

Будова гіпоталамуса

Гіпоталамус

Сірий горб Лійка Сосочкові

тіла


Таблиця 30

Основні ядра гіпоталамуса

ЁC Передзорова група ядер:

навколошлуночкове ядро;

присереднє ядро; бічне передзорове ядро.

ЁC Передня група ядер:

надзорове;

пришлуночкове.

ЁC Середня група ядер:

вентроприсереднє;

дорсоприсереднє.

69

Закінчення таблиці 30ЁC Зовнішня група:

латеральне гіпоталамічне ядро;

горбове тіло.

ЁC Задня група:

заднє гіпоталамічне ядро;

сосочкові ядра.

Таблиця 31Функції гіпоталамусаГіпофізотропнаПрисередня зонаБічна зонаділянкагіпоталамусагіпоталамуса(передзорові та передні(медіальний гіпоталамус)(латеральнийядра)гіпоталамус)Нейрони продукуютьНейрони-датчики, щоБез’ядерна зона, у якійрилізингЁCгормониреагують на зміни внутріш-дифузно розміщені(ліберини й статини),нього середовища організму.окремі нейрони йякі регулюють функціюМіститься центр насичення,проходить присереднійаденогіпофізу;регулює активність травноїпучок кінцевого мозку.Містяться нейрони, якісистеми й харчовуРегулюють функціїреагують на темпе-поведінку.травної системи таратуру тіла ЁCхарчової поведінки.центральнітерморецептори.

70

Таблиця 32Функцї мозочка

Основні функції різних відділів мозочкаКора флокулонодулярного відділу й черв’ячка, а також зв’язаних із нею ядер намету

Кора проміжного відділу й зв’язаних із нею проміжних ядер

Кора півкуль мозочка й зв’язаних із нею зубчастих ядер


Поточна корекціяПоточна корекціяПерспективна корекціястовбурових і спінальнихпрозенцефалічних руховихпрозенцефальнихрухових рефлексів,рефлексів присто-рухових рефлексівпередусім установчих познихсувального значення, якіпристосувальногорефлексів, які вже запущенівже запущені моторноюзначення перед запускомсвоїми центрами (більшкорою (узгодження цихїх моторною корою,досконале узгодження цихрефлексів із їх програмами,тобто корекція програмрефлексів із їх пусковимщо реалізуються)цих рефлексів доподразниками)моменту їх реалізаціїТаблиця 33

Види функціональних зон кори.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗОНИ КОРИ

СЕНСОРНІ (зорові, слухові, шкіряні і ін.) МОТОРНІ (первинні, вторинні, комплексні)

АСОЦІАТИВНІ (лобові, тім’яні, скронеі) ЁC полісенсорність, пластичність, довготривале зберігання слідів.

71Таблиця 34

Роль автономної нервової системи в регуляції вісцеральних функцій

Нервова регуляція вісцеральних функцій організму

Автономна нервова система

СимпатичнаПарасимпатичнаМетасимпатична

Система ерготропноїСистема трофотропноїСистема місцевоїрегуляції, якарегуляції, яка(внутрішньоорганної)забезпечуєзабезпечує підтримкурегуляції, властивоїмобілізацію всіхгомеостазу в станісерцю, травномуресурсів організмуспокою та йогоканалу, сечовомудля його діяльностівідновлення під часміхуру та ін.відпочинку

Роль різних відділів ЦНС у регуляції вісцеральних функцій організму

Нижчі (”командні”) спінальніВищі (”інтегративні”)й стовбурові центрипрозенцефалічні центриавтономної нервової системиавтономної нервової системи

72

Таблиця 35Функції моторної кори

Основні функції моторної кори

Відірає допоміжнуЗа участю іншихЗдійснює запускРазом із лімбічноюроль у здійсненнізон кори набудь-якоїсистемою бере участь ввсіх спінальнихоснові навчанняпрозенцефалічноїінтеграції автономнихі стовбуровихзавершуєрухової реакціїфункцій організму, їхрухових рефлексівінтеграціюдля досягненнязабезпеченні приорганізму,програмпевногорізних функціональнихзавершуючипідтримкипристосувальногостанах (зокрема під часрегуляцію їхньоїрівновагирезультатум’язової діяльності)силий ходіння

Запуск найбільшЗапуск відносноЗапуск познотонічних іточних фазичнихточних фазичнихгрубих фазичнихрухових реакцій,рухових реакцій,рухових реакцій, якіякі забезпечуютьсяякі забезпечуютьсязабезпечуютьсям’язами рукдистальнимим’язами тулубам’язами кінцівокй проксимальними(за винятком м’язівм’язами кінцівокпальців рук)

Шляхи, заУсі шляхиТількиПереважноВід моторноїдопомогоюМНС і ЛНСпіраміднішляхи МНСкори дояких моторнашляхиавтономнихкора здійснюєЛНСцентрів стовбурасвої функціїмозку й доШляхилімбічної системиЛНС

Деякі основніЗміна сили спінальнихрухових рефлексів,симптомиУтрата можливостізокрема посиленняураженняміотатичних рефлексівздійснювати точні рухипірамідноїм’язів-розгиначівпальцями рук при зберіганнісистеми(пірамідна спастичність)всіх інших рухових реакційв людини

73

Таблиця 36Схема рефлекторних дуг вегетативної нервової системи

Будова й функціональні особливості рефлекторних дуг автономної нервової системи

Двонейронна структураНейрони стовбуровоїБудоваеферентних симпатичнихретикулярної формаціїрефлекторних дугта парасимпатичнихяк симпатичні нейрониметасимпатичнихшляхів2-го порядку, щорефлексівзабезпечують замиканнядуг більшостісимпатичних рефлексівна рівні заднього мозку

Спінальні симпатичні нейрони

Симпатичні нейрони, розміщені у вертебральних та в превертебраль-них гангліях

Спінальні парасимпатичні нейрони

Стовбурові парасимпатичні нейрони ядер черепних нервів

Парасимпатичні нейрони, розміщені в біляорганних та внутрішньоорганних гангліях

Внутрішньоорганні сенсорні нейрони, які формують аферентну ланку дуг метасимпатичних рефлексів

Вегетативні нейрони, які розміщені

у внутрішньоорганних гангліях і формують еферентну ланку дуг метасимпатичних рефлексівСинапси автономної нервової системи

ГангліонарніНервово-органні

74Таблиця 37

Схема “багаторівневої” рефлекторної дуги

Корковий

рівень


Діенцефальний

рівень


Середній мозок (мезенцефальний рівень)

Довгастий мозок (бульбарний рівень)

ДоцентровийСпинний мозокРецепторнейрон(спінальний рівень)

ВідцентровийЕфекторнейрон

75

Таблиця 38Вплив вегетативної нервової системи на діяльність внутрішніх органів

ОрганСимпатична нервоваПарасимпатичнасистеманервова система123ОкоЗіницяРозширенняЗвуженняЦіліарні м’язиНе проявляєтьсяСкороченняСлізні залозиНе проявляєтьсяСекреціяСлинні залозиСекреція в’язкої слиниСекреція водянистоїслиниПотові залозиПотовиділенняНе проявляється(медіатор ацетилхолін)БронхиРозширенняЗвуженняМіокардРитм скороченьПрискоренняСповільненняСила скороченьЗбільшенняПослабленняКровоносні судиниКоронарніРозширенняЗвуженняМозкуРозширенняЗвуженняШкіриЗвуженняНе проявляєтьсяСкелетних м’язівРозширенняНе проявляєтьсяЧеревної порожниниЗвуженняНе проявляєтьсяАртеріальний тискПідвищенняЗниженняШлунокСекреціяГальмуванняПідсиленняКишечникТонус і моторикаГальмуванняПідсиленняСфінктериСкороченняРозслабленняСекреціяГальмуванняЗбудженняПідшлункова залозаНе проявляєтьсяЗбудженняПечінкаГлікогенолізНе проявляєтьсяГлюконеогенез76

Закінчення таблиці 38Жовчні шляхиРозслабленняСкороченняСечоводиГальмуванняПідсиленняскороченьскороченьСечовий міхурМ’яз, якийРозслабленняСкороченнявиштовхує сечуСфінктерСкороченняРозслабленняСтатеві органиЕякуляціяЕрекціяМ’язи, які піднімаютьПідсилення скороченьНе проявляєтьсяволоссяОсновний обмінПідвищенняНе проявляєтьсяЗсідання кровіПідвищенняНе проявляєтьсяПсихічна активністьПідвищенняНе проявляється

77

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4ФІЗІОЛОГІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Основні поняття вищої нервової діяльності

1.1. Зміст навчальної програми за темою:

Вроджена нервова діяльність. Умовні та безумовні рефлекси, їх характеристика, класифікація та біологічне значення.

Формування умовних рефлексів. Методика й загальні правила.

Механізм утворення умовних рефлексів.

Гальмування умовних рефлексів, його види.

Фізіологічні механізми сну та сновидінь. Теорії сну. Снови-діння. Порушення сну та засоби його нормалізації.

Інтегративна діяльність головного мозку. Поняття про дина-мічний стереотип.

Основи типології вищої нервової діяльності.

1.2.Вивчивши тематичний матеріал, студенти повинні

знати:


ЁC відмінні особливості нижчої та вищої нервової діяльності;

ЁC біологічне значення, класифікацію й відмінні особливості умовних і безумовних рефлексів;

ЁC механізми та умови виникнення умовних рефлексів;

ЁC характерні особливості гальмування умовно-рефлекторної діяльності;

ЁC фізіологічні механізми сну та сновидінь.

ЁC основні типи нервової діяльності людини, особливості їх взаємозв’язку з характером і працездатністю людини;

уміти:

ЁC використовувати знання матеріалу теми для оптимізації про-цесів адаптації людини до дії чинників довкілля;ЁC враховувати закономірності гальмування умовно-рефлекторної діяльності в навчальному процесі, зокрема для навчання дітей рухо-вих навичок;

ЁC враховувати типи ВНД людей під час організації їхньої фізичної й інтелектуальної діяльності;

ЁC використовувати знання фізіології сну під час організації ефек-

тивного пасивного відпочинку.

78

Основні терміни та поняття теми, які необхідно засвоїти й зро-зуміти: гальмування умовних рефлексів: диференційоване, запізнювальне, згашувальне, “умовне гальмо”; зовнішнє (індукційне), позамежне (охороне) гальмування, динамічний стереотип, рефлекси умовні, вищих порядків, сон, сновидіння, повільний, швидкий сон, тип ВНД.

Тести для самоконтролю:

Про те, що основним механізмом діяльності головного мозку

рефлекс, уперше вказав:

1) І. П. Павлов; 2) І. М. Сєченов; 3) О. О. Ухтомський; 4) П. К. Анохін.

Аналітико-синтетичний метод досліджень був уведений у фізіологію:

1) І. П. Павлов; 2) І. М. Сєченов; 3) О. О. Ухтомський; 4) П. К. Анохін.

Наука про вищу нервову діяльність включає вчення про:

1) умовні рефлекси, взаємодію збудження й гальмування кори головного мозку; 2) аналітико-синтетичну діяльність кори, динамічні стереотипи, типи нервової діяльності; 3) взаємодію першої та другої сигнальних систем, сон і неспання; 4) усе вищеназване.

4. Системна діяльність кори великих півкуль, під час якої на одну й ту ж систему подразників організм відповідає чітко визна-ченою та міцно закріпленою роботою, названа І. П. Павловим:

1) функціональною мозаїкою; 2) індукцією; 3) домінантою, 4) динамічним стереотипом.

5. На відміну від безумовних рефлексів умовні рефлекси:

1) набуті, а не спадкові; 2) індивідуальні, а не видові; 3) мають сталі рефлекторні дуги.

6. Утворення умовних рефлексів неможливе без участі:

1) кори мозку; 2) довгастого мозку; 3) мозочка; 4) спинного мозку.

7. Складні безумовні рефлекси називаються:

1) інстинктами; 2) домінантою; 3) індукцією; 4) динамічним стереотипом.

8. Умовні рефлекси, які утворюються під дією природних умов-них подразників, називаються:

1) штучними; 2) натуральними; 3) гальмівними; 4) рефлексами вищих порядків.

79

Умовні рефлекси, викликані індиферентними (байдужими) для організму подразниками, називаються:1) штучними; 2) натуральними; 3) гальмівними; 4) рефлексами вищих порядків.

Умовний рефлекс, вироблений шляхом підкріплення умов-ного подразника іншим міцно виробленим рефлексом, називається рефлексом:

1) першого порядку; 2) другого порядку; 3) третього порядку,

четвертого порядку.

Усі рефлекси, починаючи від рефлексів другого порядку, називаються:

1) штучними; 2) натуральними; 3) гальмівними; 4) рефлексами вищих порядків.

Різновидностями безумовного зовнішнього гальмування умовних рефлексів є:

1) індукційне й охоронне; 2) позамежне та згашувальне; 3) зга-шувальне й запізнювальне; 4) запізнювальне та умовне гальмо.

Різновидностями умовного гальмування умовних рефлексів є:

1) індукційне й охоронне; 2) позамежне та згашувальне; 3) згашу-

вальне й диференційоване; 4) запізнювальне та умовне гальмо.

14. Умовне гальмо є різновидністю такого гальмування:

1) згашувального; 2) охоронного; 3) запізнювального; 4) дифе-ренційованого.

15. Парадоксальна фаза сну характеризується:

появою на ЕЕГ високочастотних низькоамплітудних хвиль;

швидкими рухами очей; 3) повільною високоамплітудною актив-ністю на ЕЕГ; 4) розслабленням скелетних м’язів.

16. Здатність тварин і людини передбачати напрямок руху біологічно значимого подразника називається:

композицією; 2) екстраполяцією; 3) домінантою; 4) телепатією.

17. Нервовий зв’язок, що забезпечує надходження інформації від

робочих органів до регулювальних нервових центрів, називається:

1) зворотною аферентацією; 2) екстраполяцією; 3) динамічним стереотипом; 4) домінантою.

80

Зазначте, які процеси відбуваються в корі головного мозку людини під час швидкого сну:1) аналіз інформації; 2) запам’ятовування важливої інформації;

емоційне переживання; 4) відсіювання й забування неважливої інформації.

Укажіть, які умовні рефлекси належать до вісцеральних:

1) виділення слини під час запалювання світла; 2) згинання кінцівки під час удару по сухожилку; 3) зупинка дихальних рухів під час подачі звуку; 4) виділення шлункового соку в процесі поїдання лимона.

1.5. Завдання для індивідуальної самостійної роботи.

Реферати на тему:

ЁC “Сучасні уявлення про механізм утворення тимчасового зв’язку”;

ЁC “Внутрішні потреби у формуванні поведінки. Природжені та набуті форми поведінки”;

ЁC “Гальмування умовних рефлексів і його біологічне значення”;

ЁC “Історія вчення про типи ВНД”.

Основні схеми, які повинні малювати та пояснювати сту-денти:

ЁC схема дуги умовного рефлексу;

ЁC порівняльна таблиця між умовними та безумовними рефлек-сами;

ЁC таблиця класифікацій умовних рефлексів;

ЁC схема видів гальмування умовних рефлексів.

Тема 2. Специфічні особливості вищої нервової діяльності людини

2.1.Зміст навчальної програми за темою:

Перша й друга сигнальні системи, їх біологічне та фізіологічне значення.

Функціональна асиметрія й узаємодія великих півкуль мозку людини.

Нейрофізіологічні основи психічної діяльності людини.

Фізіологічні механізми пам’яті, навчання, мови та емоцій.

81

2.2. Вивчивши тематичний матеріал, студенти повиннізнати:

ЁC функціональні блоки головного мозку;

ЁC особливості функціонування ІІ сигнальної сиcтеми;

ЁC розвиток мови в дітей;

ЁC фізіологічні механізми пам’яті та уваги;

ЁC роль емоцій у діяльності людини;

ЁC причини виникнення неврозів, істерії та інших порушень нервової системи;

уміти:


ЁC використовувати знання вікових особливостей формування мови в навчальному процесі;

ЁC пояснити біологічну суть функціональних блоків головного мозку у формуванні поведінкового акту;

ЁC використати закономірності ранньої пам’яті (імпритінгу) для направленого формування таких людських якостей, як мова, справед-ливість, чесність, почуття добра й зла тощо;

ЁC використати позитивні емоції для кращого засвоєння навчального матеріалу.

ЁC володіти навичками профілактики порушень функцій нервової системи.

Основні терміни та поняття теми, які необхідно засвоїти й зрозуміти: емоції ЁC вищі та нижчі, позитивні й негативні; запам’ятовування, імпритінг, інтелектуальна праця, мова жестова, звукова, письмова, сенсорна (слухова); мовне мислення (свідомість); невроз, нервові процеси (НП); врівноваженість НП; мотивації, потреби, рухливість НП, сила НП; пам’ять ЁC рання, сенсорна, біологічна, нейронна (нервова); емоційна, первинна, вторинна, третинна, словесно-логічна; увага довільна та мимовільна, словесний подразник, слово, істерія, функціональні блоки головного мозку.

Тести для самоконтролю:

1. Серед тверджень, що стосуються фізіологічних основ мовлен-ня, укажіть усі правильні.

1) друга сигнальна система сприймає слово як сигнал; 2) вико-нання мовної функції є результатом скоординованої роботи декількох нервових центрів; 3) друга сигнальна система представлена органами

82

чуттів; 4) перша сигнальна система представлена мовленням; 5) серед вищеперерахованих тверджень немає жодного правильного.2. У людей художнього типу:

1) у мисленні переважає І сигнальна система; 2) у мисленнєвій діяльності переважає II сигнальна система; 3) використовується пере-важно наочне мислення; 4) різко переважає здатність до абстрактного мислення; 5) переважає синтетичний спосіб переробки інформації; 6) домінує логічний спосіб мислення.

3. У людей мисленнєвого типу:

1) у мисленні переважає І сигнальна система; 2) у мисленнєвій діяльності переважає II сигнальна система; 3) використовується пере-важно наочне мислення; 4) різко переважає здатність до абстрактного мислення; 5) переважає синтетичний спосіб переробки інформації;

домінує логічний спосіб мислення.

Пошкодження центра Брока призведе до порушення:

рахунку (акалькулії); 2) відтворення письмової мови; 3) від-творення усної мови; 4) розуміння усної мови; 5) розуміння письмо-вої мови.

5. Пошкодження центру Верніке призведе до порушення:

рахунку (акалькулії) ; 2) відтворення письмової мови; 3) від-творення усної мови; 4) розуміння усної мови; 5) розуміння письмо-вої мови.

6. Серед тверджень, що стосуються типів пам’яті, укажіть усі правильні:

короткий ряд інформації запам’ятовується важче, ніж довгий;

перехід інформації з первинної пам’яті у вторинну полегшується повторенням; 3) пам’ять можна розвивати; 4) короткочасна й довгострокова пам’ять мають однакові фізіологічні механізми.

7. Серед тверджень, що стосуються сприйняття та пам’яті, укажіть усі правильні.

забування оберігає мозок від перевантаження; 2) увага завжди мимовільна; 3) інформаційна місткість мозку безмежна; 4) у довго-строковій пам’яті зберігається вся інформація, що надходить у мозок.

83

8. Серед тверджень, що стосується типів пам’яті, укажіть усі правильні.1) третинна пам’ять дуже короткочасна; 2) первинна пам’ять має значну місткість; 3) уся інформація з первинної пам’яті переходить у вторинну пам’ять; 4) покращується під впливом алкоголю й наркотиків.

9. Серед тверджень, що стосуються пам’яті, укажіть усі правильні:

1) забування є шкідливим процесом; 2) повторення матеріалу сприяє переходу потрібної інформації в довгострокову пам’ять; 3) існують заходи тренування пам’яті; 4) емоції негативно впливають на довгострокову пам’ять.

10. Енграма ЁC це:

1) модифікація пам’яті; 2) слід пам’яті, що сформувався в результаті навчання; 3) інтеграція слідових процесів, які формуються на нейронах під час навчання; 4) нейронний зв’язок.

Серед тверджень, що стосуються пам’яті, укажіть усі правильні:

1) короткочасна та довготривала пам’ять є самостійними проце-сами; 2) гіпокамп може бути структурою, яка зберігає короткочасну пам’ять; 3) гіпокамп може бути структурою, яка зберігає довго-тривалу пам’ять; 4) декларативна пам’ять зберігає факти, а не-декларативна ”відповідає” за навички та звички.

Пам’ять за видами збереженої інформації поділяється на:

1) імпліцитну та експліцитну; 2) недекларативну й декларативну;

процедурну та епізодичну пам’ять; 4) рухову й емоційну.

Серед тверджень, що стосуються пам’яті, укажіть усі правильні:

1) короткочасна пам’ять потребує фосфорилювання вже наявних у клітині білків; 2) довготривала пам’ять потребує фосфорилювання вже наявних у клітині білків; 3) довготривала пам’ять розвивається на основі експресії генів та синтезу нових білків; 4) короткочасна пам’ять зникає, коли настає блокада синтезу нових білків.

84

Серед тверджень, що стосуються емоцій, укажіть усі правильні:1) емоції виявляються у вигляді задоволення або незадоволення;

емоції впливають на процеси сприйняття; 3) емоції виникають тоді, коли мозок не може знайти необхідну відповідь на ситуацію, що виникла; 4) емоції є функцією спинного мозку.

Серед тверджень, що стосуються емоцій, укажіть усі правильні:

1) афекти ЁC тип емоцій, що характеризуються відсутністю реакцій;

2) страх ЁC це емоційний стан; 3) емоційні стани викликаються емоційними відносинами; 4) емоції можуть переключати поведінку.

16. Серед тверджень, що стосуються емоцій, укажіть усі правильні:

1) емоції ЁC активний стан спеціалізованих структур мозку; 2) посмішка ЁC це емоційне відношення; 3) афекти ЁC це тип емоцій, що відрізняються великою силою; 4) емоційний стан людини є незмін-ним.

Серед тверджень, які стосуються емоцій та емоційних станів, укажіть усі правильні:

1) емоції визначають поведінку людини; 2) емоції є функцією довгастого мозку; 3) страх ЁC це емоційний стан; 4) емоції мають зовнішні прояви.

Серед тверджень, що стосуються емоцій, укажіть усі правильні:

1) афекти ЁC це тип емоцій, що відрізняються високим рівнем контролю свідомості; 2) любов ЁC це емоційна реакція; 3) емоції

виявляються в зміні діяльності фізіологічних систем організму;

мотивації лежать в основі прийняття рішень.

Серед тверджень, що стосуються емоцій, укажіть усі правильні:

1) афекти ЁC це тип емоцій, що відрізняється слабким проявом;

тривога ЁC це емоційна реакція; 3) почуттями називаються емоційні відношення; 4) емоційні реакції людини залежать від емоційного стану оточуючих.

85

20. Теорія Джемса-Ланге полягала в тому, що:1) емоційні переживання завжди супроводжуються соматичними процесами; 2) соматичні реакції розглядаються як причина виникнен-ня емоцій; 3) емоції мають пристосувальне значення в процесі вижи-вання; 4) немає правильної відповіді.

21. Серед тверджень, що стосуються емоцій, укажіть усі правильні:

1) мигдалина бере участь у здійсненні вибору мотивацій;

активність скронево-тім’яних структур правої півкулі забезпечує емоційну напруженість, що виражається у вегетативних реакціях;

права півкуля більше чутлива до негативних емоцій, а ліва ЁC до позитивних; 4) права півкуля більше чутлива до позитивних емоцій, а ліва ЁC до негативних.

Назвіть структури мозку, які входять до кола Папеца (лімбічний мозок):

1) гіпоталамус ЁC поясна звивина ЁC мамілярні тіла ЁC таламус; 2) гіпоталамус ЁC передньовентральне ядро таламуса ЁC поясна звивина ЁC мамілярні тіла ЁC таламус; 3) гіпоталамус ЁC передньовентральне ядро таламуса ЁC поясна звивина ЁC гіпокамп ЁC мамілярні тіла ЁC таламус; 4) гіпоталамус ЁC передньовентральне ядро таламуса ЁC поясна звивина ЁC гіпокамп ЁC мамілярні тіла ЁC гіпоталамус.

23. Які медіатори найбільше забезпечують емоційні реакції?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал