Навчально-методичний посібник для підготовки магістрівPdf просмотр
Сторінка28/28
Дата конвертації12.12.2016
Розмір3.52 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Обробка і інтерпретація результатів: Відповіді порівнюються з
ключем (окремо по комунікативних і по організаторських уміннях)
Ключ:
Комунікативні уміння і схильності: «Так» — питання: 1, 5, 9, 13, 17, 21,
25, 29, 33, 37. «Ні» — питання: 3, 7,11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.
Організаторські уміння і схильності: «Так» — питання: 2, 6, 10, 14, 18,22,
26, 30, 34, 38. «Ні» — питання: 4, 8, 12, 16, 20, 24,28, 32, 36, 40.
Підраховується кількість співпадаючих з ключем відповідей, потім обчислюється Д
о
— оцінний коефіцієнт (КК — коефіцієнт комунікативних схильностей і умінь) і (Д
о
— коефіцієнт організаторським схильностям і умінням) по формулі:
Д
о
= О,О5С
де: Д
о
— величина оцінного коефіцієнта;
С — кількість співпадаючих з ключем відповідей.
Оцінний коефіцієнт може варіювати від Одо 1. Показники, близькі до
1, говорять про високий рівень комунікативних і організаційних схильностей і умінь, близькі до 0 — про низький рівень. Первинні показники оцінних коефіцієнтів (КК і Д
о
) можуть бути переведені в бали, що свідчать про різні рівні умінь, що вивчаються.
Оцінний коефіцієнт комунікативних схильностей і умінь:
0,10-0,45 — низький;
0,46-0,55 — нижче середнього;
0,56-0,65 — середній;
0,66-0,75 — високий;
0,76-1 — дуже високий.

Оцінний коефіцієнт організаторських схильностей і умінь:
0,20-0,55 — низький;
0,56-0,65 — нижче середнього;
0,66-0,70 — середній;
0,71-0,80 — високий;
0,81-1 — дуже високий.


Тест №12
Оцінка комунікативного контролю в спілкуванні (адаптований варіант
тесту М. Снайдера)

Інструкція: Комунікативний контроль грає важливу роль в організації безконфліктного спілкування між людьми і є тісно пов'язаним з емоційною сферою та з рівнем саморегуляції людини.
Оцініть кожний із запропонованих нижче висловів стосовно себе як вірне («В») або як невірне, або переважно невірне («Н») і Ви взнаєте, який
Ваш комунікативний контроль.
Мені здається важким мистецтво наслідувати звички інших людей.
Я б, мабуть, зміг (змогла) зваляти дурня, щоб привернути увагу або потішити оточуючих. З мене міг би вийти непоганий актор (акторка). Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш глибоко, ніж це є насправді. В компанії я рідко опиняюся в центрі уваги. В різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся абсолютно по-різному.
Я можу відстоювати тільки те, в чому я щиро переконаний (а). Щоб досягти успіху в справах і у відносинах з людьми, я прагну бути таким
(ою), яким (ою) мене хочуть бачити. Я можу бути доброзичливим (ою) з людьми, які мені неприємні. Я не завжди такий (а), яким (ою) здаюся.

Обробка та інтерпретація результатів: По 1 балу нараховується за відповідь «Н» на 1, 5 і 7 питання і за відповідь «В» на решту всіх питань.
Підрахуйте суму балів і порівняйте отриману суму балів з нормативними, представленими нижче, і визначите, як характеризується властивий Вам комунікативний контроль:
0-3 бали низький комунікативний контроль, характеризується:
• стійкістю поведінки, людина не вважає потрібним змінюватися залежно від ситуацій і не враховує особливостей партнера по спілкуванню, а також особливостей ситуацій;
• схильністю до спонтанного і щирого саморозкриття в спілку ванні, безпосередністю, відвертістю;

«незручністю» в спілкуванні внаслідок прямолінійності, негнучкості;
• стійкістю «Я», малою схильністю до змін і схильністю до стереотипів.
4—6 балів середній комунікативний контроль, характеризується:
• щирістю, спонтанністю поведінки;
• нестриманістю в емоційних виявах і схильністю до афектів, образ, конфліктів;
• схильністю враховувати у своїй поведінці інтереси оточуючих;
• низькою саморегуляцією.
7—10 балів високий комунікативний контроль, характеризується:

легкістю входження в будь-яку роль;

гнучкістю реагування на різні зміни ситуації;

хорошим самопочуттям і настроєм;

схильністю до прогнозування і передбачення враження, яке справляє на оточуючих;

умінням постійно тримати себе у формі, стежити за собою, знанням, де і як поводитися, умінням управляти проявами своїх емоцій;

труднощами у спонтанному самовираженні, відсутністю тяжіння
до непрогнозованих ситуацій. Характерна позиція: «Я такий, який я є в даний момент».
Не забувайте, що поняття «комунікативний контроль» в складних, у тому числі і конфліктних ситуаціях, тісно пов'язане з поняттям
«комунікативні уміння», а тому включає не тільки оцінку іншого в тій або
іншій ситуації, але і визначення його сильних і слабких сторін, уміння встановити дружню атмосферу для вирішення конфлікту, уміння зрозуміти проблему і бажання іншого, стати на його позицію, і, нарешті, здійснювати контроль партнерських, дружніх відносин і прогнозувати розвиток інцидентів і конфліктних ситуацій тощо.
Тест №13

Оцінка умінь говорити і слухати (тест У. Маклені )

Сформованість умінь говорити і слухати грають найважливішу роль в прихильності до себе людей, в підвищенні привабливості і емпатійності спілкування з Вами, в зниженні конфліктогенності суперечностей і зіткнень, у створенні атмосфери партнерства і співпраці.
Інструкція: Необхідно відповісти на кожне запитання тесту "так" чи "ні".
Питання:
1.
Коли Ви розмовляєте, пояснюєте що-небудь, чи уважно стежите за тим, щоб слухач Вас зрозумів?
2.
Чи підбираєте Ви слова, відповідні рівню підготовки і розуміння слухача?
3.
Чи обдумуєте Ви побажання, вказівки, прохання, перш, ніж їх виказати?
4.
Якщо Ви виказали нову думку, і Ваш слухач не задає питань, чи вважаєте Ви, що він зрозумів її?
5.
Чи стежите Ви за тим, щоб Ваші вислови були якомога більш
визначеними, ясними, короткими?
6.
Чи обдумуєте ви заздалегідь свої ідеї, пропозиції, щоб не говорити незв'язно і незрозуміло?
7.
Чи заохочуєте Ви задавання питань?
8.
Чи вважаєте Ви, що знаєте думки оточуючих, чи задаєте ви пи- тання, щоб це з'ясувати?
9.
Чи розрізняєте Ви факти і думки?
10.
Чи шукаєте Ви нові заперечення проти аргументів співрозмов- ника?
11.
Чи прагнете Ви, щоб Ваші друзі (слухачі) у всьому погоджувалися з Вами?
12.
Чи завжди Ви говорите ясно, чітко, повно, стисло і ввічливо?
13.
Чи робите Ви паузи в розмові, щоб і самому зібратися з думками, і слухачам дати можливість обдумати Ваші пропозиції, поставити питання?
Обробка і інтерпретація результатів: Якщо Ви, не замислюючись, відповісте «так» на всі питання, окрім 4, 8, 10 і 11-го, то можна вважати, що
Ви володієте прийомами грамотного, безконфліктного, що не викликають захисну реакцію, спілкування, вмієте висловлювати свої думки і слухати співрозмовника, володієте основними уміннями для вироблення загальної точки зору і розуміння, для вирішення і профілактики конфліктних ситуацій.

Тест №14

Чи вмієте Ви слухати (методика М. Снайдера)

Інструкція: Відзначте ситуації, які викликають у Вас незадоволення, досаду або роздратування в процесі бесіди з будь-якою людиною — будь то
Ваш друг, колега по службі, безпосередній начальник, керівник або просто випадковий співбесідник.

Питання:
1.
Співрозмовник не дає мені шансу висловитися, у мене є що сказати, але немає можливості вставити слово.
2.
Співрозмовник постійно перериває мене під час бесіди.
3.
Співрозмовник ніколи не дивиться в обличчя під час розмови, і я не впевнений, чи слухає він мене.
4.
Розмова з таким партнером часто викликає почуття порожньої витрати часу.
5.
Співрозмовник постійно метушиться, олівець і папір займають його більше, ніж мої слова.
6.
Співрозмовник ніколи не усміхається. У мене виникає відчуття незручності і тривога.
7.
Співрозмовник завжди відволікає мене питаннями і коментарями.
8.
Що б я не виказав, співрозмовник завжди гасить мій запал.
9.
Співрозмовник завжди прагне спростувати мене.
10.
Співрозмовник перекручує значення моїх слів і вкладає в них інший зміст.
11.
Коли я ставлю питання, співрозмовник примушує мене захищатися.
12.
Іноді співрозмовник питає мене, вдаючи, що не розчув.
13.
Співрозмовник, не дослухавши до кінця, перебиває мене лише для того, щоб погодитися.
14.
Співрозмовник при розмові зосереджено займається стороннім: грає сигаретою, протирає окуляри і т. д., і я твердо упевнений, що він при цьому неуважний.
15.
Співрозмовник робить висновки за мене.
16.
Співрозмовник завжди намагається вставити слово в моє оповідання.
17.
Співрозмовник завжди дивиться на мене дуже уважно, не кліпаючи.
18.
Співрозмовник дивиться на мене, як би оцінюючи. Це турбує.

19.
Коли я пропоную що-небудь нове, співрозмовник говорить, що він думає так само.
20.
Співрозмовник переграє, показуючи, що цікавиться розмовою, дуже часто киває головою, ахає і піддакує.
21.
Коли я говорю про серйозне, а співрозмовник вставляє смішні історії, жартики, анекдоти.
22.
Співрозмовник часто дивиться на годинник під час розмови.
23.
Коли я входжу в кабінет, він кидає всі справи і всю увагу звертає на мене.
24.
Співрозмовник поводиться так, ніби я заважаю йому робити що-небудь важливе.
25.
Співрозмовник вимагає, щоб всі погоджувалися з ним. Будь-який його вислів завершується питанням: «Ви теж так думаєте?» або «Ви не згодні?».

Обробка та інтерпретація результатів:
Підрахуйте відсоток ситуацій, що викликають непорозуміння і роздратування.
70-100 % — Ви поганий співрозмовник, Ви конфліктні і не орієнтовані на партнерство в спілкуванні. Вам необхідно працювати над собою і вчитися слухати.
40-70 % — Вам властиві деякі недоліки. Ви критично відноситеся до висловів, Вам ще бракує деяких вад хорошого співрозмовника, Ви нерідко використовуєте конфліктогени, часто ображаєтеся. Уникайте квапливих висновків, не загострюйте увагу на манері говорити, на дрібницях і образах, не прикидайтеся, шукайте приховане значення сказаного, не монополізуйте розмову.
10-40 % — Ви хороший співрозмовник, але іноді відмовляєте партнеру в повній увазі, повторюйте ввічливо його вислови, дайте йому час розкрити
свою думку повністю, пристосовуйте свій темп мислення до його промови і можете бути упевнені, що спілкуватися з Вами буде ще приємніше;
0-10 % — Ви чудовий співрозмовник і неконфліктна людина. Ви умієте слухати. Ваш стиль спілкування може стати прикладом для оточуючих.
Тест №15

Діагностика самооцінки і впевненості у собі в критичних ситуаціях

Інструкція: Самооцінка є центральною психологічною характеристику, що організує особистість. Рівень самооцінки і впевненої в собі особистості тісно пов'язаний з конфліктністю особистості і особливостями стилю поведінки в конфліктних ситуаціях, з використанням і ескалацією конфліктогенів спілкування.
Дайте відповіді на запропоновані нижче твердження, вказавши своє відношення до них в наступному вигляді:

Я думаю про це дуже часто — 4 бали;

Я думаю про це часто — 3 бали;

Я думаю про це іноді — 2 бали;

Я думаю про це рідко — 1 бал;

Я не думаю про це ніколи — 0 балів.
Питання
1.
Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене.
2.
Постійно відчуваю свою відповідальність по роботі.
3.
Я турбуюся про своє майбутнє.
4.
Багато хто відчуває до мене ненависть.
5.
Я володію значно меншою ініціативою, ніж інші люди.

6.
Я турбуюся за свій психічний стан.
7.
Я боюся виглядати дурним (ою).
8.
Зовнішній вигляд інших набагато краще, ніж мій.
9.
Я боюся виступати з промовою перед незнайомими людьми.
10.
Я часто допускаю помилки.
11.
Який жаль, що я не умію розмовляти, як треба з людьми.
12.
Який жаль, що мені не вистачає упевненості в собі.
13.
Мені б хотілося, щоб мої дії схвалювалися іншими людьми частіше.
14.
Я дуже скромний (на).
15.
Моє життя даремне.
16.
Багато хто неправильної думки про мене.
17.
Мені ні з ким поділитися своїми думками.
18.
Люди чекають від мене багато чого.
19.
Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями.
20.
Я легко хвилююся.
21.
Я відчуваю, що багато хто не розуміє мене.
22.
Я не відчуваю себе в безпеці.
23.
Я часто хвилююся даремно.
24.
Я відчуваю себе ніяково, коли входжу в кімнату, де вже сидять люди.
25.
Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною.
26.
Я відчуваю себе скутим (ою).
27.
Я упевнений (а), що люди майже все приймають легше, ніж я.
28.
Мені здається, що зі мною повинна трапитися яка-небудь неприємність.
29.
Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене.
30.
Який жаль, що я не такий товариський (а).
31.
В суперечках я висловлююся тільки тоді, коли упевнений (а) в своїй правоті.
32.
Я думаю про те, чого чекають від мене інші, наприклад мої колеги.

Обробка і інтерпретація результатів: Підраховується сума балів у відповідності:

дуже часто — 4 бал;

і

часто — 3 бал;

іноді — 2 бал;
„>>

рідко — 1 бал;

ніколи — 0 балів.
Від 0 до 25 балів — високий рівень самооцінки, упевненість в своїх діях.
Від 25 до 45 балів — середній рівень самооцінки і упевненості в собі.
Від 46 і вище — низький рівень самооцінки (переживання з приводу критичних зауважень на свою адресу, сумнів в правильності своїх дій, розвиток систем захистів, у тому числі і провокація конфліктів).

Тест №16
Діагностика особистісної гнучкості / ригідності

Ригідність є однією з найважливіших рис особистості, що од- ностайно відноситься психологами до найважливіших. Ригідність тісно зв'язана з конфліктогенністю поведінки, труднощами у спілкуванні, а також нерідко зумовлює конфліктність як стійку особистісну характеристику.
Ригідність припускає труднощі (аж до повної нездатності) в зміні наміченої людиною програми діяльності в умовах, що об'єктивно вимагають переструктурування діяльності. Ригідність – це тенденція до вкрай підвищеного збереження і непорушності своїх установок, стереотипів, способів мислення, нездатність змінювати поведінку і власну точку зору (у тому числі і визнавати помилки).

Інструкція до тесту: Дайте, будь ласка, відповідь на кожне запитання
– «так» або «ні»:

1.
Чи корисно читати книги, в яких містяться думки, протилежні моїм власним.
2.
Мене дратує, коли відволікають від важливої роботи (наприклад, просять поради).
3.
Свята потрібно відзначати з родичами.
4.
Я можу бути в дружніх відносинах з людьми, чиї вчинки не схвалюю.
5.
В грі я вважаю за краще вигравати.
6.
Коли я спізнююся абикуди, я не в змозі думати ні про що інше, окрім як швидше доїхати.
7.
Мені важче зосередитися, ніж іншим.
8.
Я багато часу приділяю тому, щоб всі речі лежали на своїх місцях.
9.
Я дуже напружено працюю.
10.
Непристойні жарти нерідко викликають у мене сміх.
11.
Упевнений, що за моєю спиною про мене говорять.
12.
Мене легко переспорити.
13.
Я вважаю за краще ходити відомими маршрутами.
14.
Все своє життя я суворо дотримуюсь принципів, заснованих на почутті обов'язку.
15.
Часом мої думки проносяться швидше, ніж я встигаю їх виказати.
16.
Буває, що чиясь безглузда помилка викликає у мене сміх.
17.
Буває, що мені в голову приходять погані слова, часто навіть лайки, і я не можу ніяк їх позбутися.
18.
Я упевнений, що в мою відсутність про мене говорять.
19.
Я спокійно виходжу з будинку, не турбуючись про те, чи замкнуті двері, чи вимкнене світло, газ та ін.
20.
Найважче для мене в будь-якій справі — це початок.
21.
Я практично завжди стримую свої обіцянки.
22.
Не можна суворо засуджувати людину, що порушує формальні правила.

23.
Мені часто доводилося виконувати розпорядження людей, що набагато менше знають, ніж я.
24.
Я не завжди говорю правду.
25.
Мені важко зосередитися на якій-небудь задачі або роботі.
26.
Дехто налаштований проти мене.
27.
Я люблю доводити почате до кінця.
28.
Я завжди прагну не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні.
29.
Коли я йду по вулиці, я часто помічаю зміни в навколишньому оточенні (підстрижені кущі, нові рекламні щити).
30.
Іноді я так наполягаю на своєму, що люди втрачають терпіння.
31.
Іноді знайомі жартують над моєю акуратністю і педантичністю.
32.
Якщо я не маю рації, я не серджуся.
33.
Звичайно, мене насторожують люди, які ставляться до мене доброзичливіше, ніж я чекав.
34.
Мені важко відвернутися від початої роботи навіть ненадовго.
35.
Коли я бачу, що мене не розуміють, я легко відмовляюся від наміру довести що-небудь.
36.
У важкі моменти я вмію поклопотатися про інших.
37.
У мене тяжіння до зміни місць, і я щасливий, коли броджу де- небудь або подорожую.
38.
Мені нелегко переключитися на нову справу, але потім, розі- бравшись, я справлюся з нею краще за інших.
39.
Мені подобається детально вивчати те, чим я займаюся.
40.
Мати або батько примушували підкорятися мене навіть тоді, коли я вважав це безрозсудним.
41.
Я умію бути спокійним і навіть трохи байдужим, побачивши нещастя інших людей.
42.
Я легко переходжу з однієї справи на іншу.
43.
З усіх думок із дискусійного питання тільки одна дійсно є вірною.

44.
Я люблю доводити свої уміння і навички до автоматизму.
45.
Мене легко захопити новими ідеями, технологіями.
46.
Я намагаюся добитися свого, не дивлячись на обставини.
47.
Під час монотонної роботи я мимовільно починаю змінювати спосіб дії, навіть, якщо це деколи погіршує результат.
48.
Люди деколи заздрять моєму терпінню.
49.
На вулиці, в транспорті я найчастіше розглядаю оточуючих людей.
50.
Якби люди не були налаштовані проти мене, я б досяг в житті набагато більшого.

Обробка та інтерпретація результатів:
Підраховується кількість відповідей окремо по:
«Так» — 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28. 29,
32,35,36,37,41,42,45,47,49.
«Ні» — 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, ЗО, 31, 33. 34,
38,39,40,43,44,46,48,50.
Після підрахунку:
0-13 — мобільний, гнучкий, схильний до змін;
14-27 — проявляє риси як ригідності, так і мобільності, гнучкості;
28-40 — ригідний, схильний де стереотипів і установок, несхильний до змін в своїй позиції і зміні точки зору або стилю поведінки.


Тест №17
Оцінка психологічної атмосфери в колективі (тест А. Ф. Фідлера)
Інструкція: Методика дозволяє оцінювати психологічну атмосферу в колективі і прогнозувати потенційну конфліктогенність і тенденцію до виникнення і ескалації конфліктів. На бланку приведені протилежні по
значенню пари слів, за допомогою яких можна описати атмосферу у
Вашому колективі.
Вам необхідно дати відповідь по кожному з 10 пунктів шкали, що представлена на бланку до методики. Відповідь дається зліва направо в балах. Вам потрібно вибрати відповідний бал від 1 до 8.
Чим ближче до правого або лівого слова в кожній парі (Ви поставите знак «*»), тим більше виражена ця ознака у Вашому колективі.

Бланк до методики
1 2
3 4
5 6
7 8
1. Дружелюбність
Ворожість
2. Згода
Незгода
3. Задоволеність
Незадоволеність
4. Продуктивність
Непродуктивність
5. Теплота
Холодність
6. Співпраця
Неузгодженість
7. Взаємопідтримка
Недоброзичливість
8. Захопленість
Байдужість
9. Цікавість
Нудьга
10. Успішність
Безуспішність


Обробка та інтерпретація результатів:
Таким чином, чим лівіше розташований знак «*», тим нижче бал, і, відповідно, на думку оцінюючого, сприятлива психологічна атмосфера в колективі, нижче — напруженість і потенціал конфліктогенності.
Підсумковий показник коливається від 10 (позитивна оцінка) до 80
(негативна оцінка). Нижчий бал — позитивна оцінка, вищий бал — негативна оцінка.
На підставі індивідуальних відповідей або профілів, що отримані від кожного з членів колективу створюється середній профіль.
Опрацювання методики може здійснюватися анонімно, що підвищує її надійність. Надійність збільшується і в поєднанні з іншими методиками
(наприклад, соціометрією).

Галаган Валентина Яківна
Орлов Валерій Федорович
Отич Олена Миколаївна
Фурса Оксана Олександрівна

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

Навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей
і всіх форм навчання технічних вищих закладів освіти
Редактор:

Підписано до друку . Формат 60х84/16. Папір офс.
Спосіб друку – ризографія. Тираж 500 прим. Зам. №
Видавництво ДЕТУТ
03049, вул. М. Лукашевича, 19


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал