Навчально-методичний комплексСторінка3/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

ЛІТЕРАТУРА


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова книга, 2006.

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл.

Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. — 3-тє вид., випр. — К.: Медицина, 2011. — 248 с.

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 676 с.

Френк Неттер. Атлас анатомії людини / За ред. проф. Ю.Б. Чайковського: наук. пер. з англ. канд. мед. наук А.А. Цегельського. — Львів: Наутілус, 2004. — 514 с.

Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю.Й., Ковальчук О.І. Міжнародна анатомічна термінологія. — Вінниця: Нова книга, 2010. — 392 с.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Бобрик І.І., Ковешніков В.Г. Міжнародна анатомічна номенклатура. — К.: Здоров’я, 2001. — 328 с.

Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія: навч.-метод. посіб. — Львів: Поклик сумління, 1997. — 269  .

Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології. — К.: Здоров’я, 2001. — 175 с.

Сакевич В.І., Мастеров Ю.І., Сакевич Р.П. Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 514 с.

Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. — М.: Медицина, 1984.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В трёх томах. — М.: Медицина, 1968.

Шапаренко П.П., Смольський Л.П. Анатомія людини. У двох томах. — Київ: Здоров’я, 2003.2.3.3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

2.3.3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ №1*(взірець)

ТЕМА: Історичний нарис розвитку анатомії та фізіології


Актуальність теми: В системі професійної підготовки фармацевтичного працівника анатомія та фізологія людини є важливою ланкою практичної медицини Їх вивчення служить основою для розуміння анатомо-фізіологічних закономірностей, що протікають в нормі та розвиваються при патології.

Навчальна мета:

Знати: значення анатомії в системі медичної освіти, предмет та завдання анатомії людини, методи дослідження, історію становлення та перспективи розвитку, визначення поняття “анатомія”.

Вміти: визначити етапи розвитку анатомії, методи дослідження, розпізнавати анатомічні школи та їх засновників.
Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
Дисципліни

Знати

Вміти

анатомія

Системну структуру людського тіла

Препарувати людське тіло за окремими системами

Норм. фізіологія

Функцію людського тіла в умовах норми

Визначити функціональну здатність за структурою

Патол. фізіологія

Функцію людського тіла в умовах патології

Визначити функціональну здатність за структурою

Історія медицини

Історію становлення медицини

Визначити місце дисципліни у ході розвитку медичних знань


Основні питання теми:

 1. Визначення і завдання анатомії людини та нормальної фізіології.

 2. Методи вивчення анатомії людини та нормальної фізіології.

 3. УЗД, рентгенанатомія, комп’ютерна рентгентомографія, ядерно-магнітно резонансна томографія, - сучасні методи візуалізації анатомії тіла людини.

 4. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами та місце в системі підготовки медичного працівника.

 5. Етапи розвитку анатомії та фізіології. Роль провідних вчених у становленні дисципліни.

 6. Поняття “норми”, “варіантів норми” та про форми мінливості органів і систем. Внесок школи В.М.Шевкуненко в розробку цієї проблеми.

 7. Внесок вітчизняних вчених у становлення і розвиток дисципліни. Окремі національні школи.

Матеріали для самоконтролю:

 1. Предмет анатомії людини, походження терміну, зміст предмету анатомії.

 2. Перший анатом, який написав першу книгу з анатомії?

 3. Видатні вчені стародавньої Греції: Арістотель, Гіпократ.

 4. Представники українських шкіл анатомів та фізіологів.

 5. Заслуги професора Р.Д. Сінельнікова в розвитку анатомії.

 6. Вклад вчених анатомів та фізіологів кафедр ІФНМУ в розвиток науки на Прикарпатті.ЛІТЕРАТУРА


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. — К.: Вища шк., 1992.

Старушенко Л.І. Анатомія та фізіологія людини: Підручник. — К.: Здоров’я, 2003. — 336 с.

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

Фізіологія з основами анатомії людини / За ред. Л.М. Малоштан. — X.: НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 432 с.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

Навчальний атлас з анатомії та фізіології. Людина / англ. пер. — Львів, 2000. — 240 с.

Сакевич В.І. та ін. Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 532 с.

Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: Підручник. 2-ге вид. — К.: Медицина, 2009. — 248 с.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: в 3 т. — М.: Медицина література, 1963.

Функціональна анатомія: Підручник / Я.І. Федонюк. — Тернопіль: Навч. книга — Богдан, 2007. — 552 с.

2.2.2. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
2.2.2. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ (взірець)

Тема: Анатомія кісток нижніх кінцівок. З’єднання кісток.Актуальність теми: Знання анатомії кісток таза, нижньої кінцівки та їх з’єднання має велике значення в акушерстві, хірургії, травматології, неврології.

При лікуванні травм, запальних процесів кісток, суглобів необхідно знати їх будову і функцію.Навчальні цілі заняття:

 1. ЗНАТИ:

а) поділ кісток нижньої кінцівки на кістки тазу та вільної нижньої кінцівки;

б) складові частини тазу;

в) складові частини тазової кістки;

г) скелет вільної частини нижньої кінцівки;

д) анатомічну будову стегнової кістки та наколінка;

е) анатомічну будову великогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін;

є) анатомічну будову малогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін;

ж) поділ кісток стопи;

з) кістки заплесна та їх анатомічну будову;

и) кістки плесна та їх анатомічну будову;

і) анатомічну будову кульшового суглоба;

ї) анатомічну будову і зв’язки лобкового симфізу;

й) поділ тазу на великий і малий, межа між ними;

к) статеві особливості будови тазу;

л) основні зовнішні і внутрішні розміри жіночого тазу;

м) анатомічну будову колінного суглоба, характеристику суглобових

поверхонь, суглобової

капсули;

н) анатомічну будову міжгомілкового суглоба, характеристику суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв'язок та аналіз рухів;

о) анатомічну будову гомілково-стопного суглоба, характеристику суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв'язок та аналіз рухів;

п) анатомічну будову суглобів стопи;

р) стопу в цілому, склепіння стопи та фактори, що їх утримують.

ВМІТИ: а) показати тазову, стегнову кістки, наколінок та їх складові частини;

б) пропальпувати виступаючі частини тазової, стегнової кісток та наколінка на живому;

в) показати великогомілкову, малогомілкову кістки, кістки заплесна, плесна і фаланги пальців;

г) відпрепарувати і показати колінний та гомілково-стопний суглоби;

д) показати великий і малий таз, межову лінію між ними, вхід в малий таз, вихід з малого таза;

е) виміряти розміри жіночого таза;

є) показати і відпрепарувати лобковий симфіз;

ж) показати і відпрепарувати кульшовий суглоб. 1. Виховні цілі заняття:

 1. Виховання у студентів інтересу до вивчення анатомії ділянки кісток таза і нижньої кінцівки та їх з’єднань з позицій подальшого застосування отриманих знань в практиці.

 2. Виховання гордості за вітчизняну науку на прикладі новітніх технологій по трансплатації суглобів.


Міждисциплінарна інтеграція:

п/п


Дисципліна

Знати

Вміти

Забезпечуючі дисциплін

1.

Топографічна анатомія

Анатомічні складові таза та кісток нижньої кінцівки. Анатомію кульшового та колінного суглоба

Розпізнати анатомічні елементи кульшового й колінного суглобів на препараті.

2.

Гістологія і ембріологія

Будову тканин суглобу та його вмісту.


Розпізнавати суглобові поверхні, його порожнину.

3.

Іноземні мови

Значення основних термінів, які стосуються кісток нижньої кінцівки та їх з’єднань.

Утворювати основні терміни, що стосуються захворювання кісток і суглобів.

Забезпечувані дисципліни

1.

Травматологія і ортопедія

Топографічну анатомію кісток та суглобів таза і нижньої кінцівки.


Орієнтуватися на препараті у анатомії кісткових утворень нижньої кінцівки для діагностики пошкоджень, вивихів та переломів стегна, гомілки, стопи.

2.

Топографічна анатомія та оперативна хірургія

Топографічну анатомію кісток та суглобів таза і нижньої кінцівки.


Розпізнавати приналежність кісток правої і лівої нижньої кінцівки.

3.

Терапія

Будову суглобів нижньої кінцівки

Розпізнавати захворювання суглобів.

Внутрішньопредметна інтеграція

1.

Анатомія

Загальні закономірності будови довгих трубчастих кісток.

Розпізнавати приналежність кісток правої і лівої нижньої кінцівки.

2.

Анатомія

Закономірність будови кісток стопи.

Ідентифікувати будову кісток плесна, заплесна та флангів пальців.

3.

Анатомія

Загальну закономірність будови склепіння стопи

Визначити поперечні та поздовжні склепіння.

Зміст теми (конспект заняття):

1. Анатомія кісток таза. З’єднання кісток таза.

а) будова лобкової, сідничної та клубової кісток.

б) види з’єднань кісток таза: неперервні, перервні, напівперервні.

в) кульшовий, крижово-клубовий суглоби: будова, характеристика.

г) лобковий симфіз: будова, функція.

2. Анатомія кісток вільної нижньої кінцівки.

а) поділ нижньої кінцівки на частини.

б) будова стегнової кістки.

в) будова кісток гомілки: великогомілкової та малогомілкової.

г) будова кісток стопи: плесна, заплесна та флангів пальців.

3. З’єднання кісток нижньої кінцівки.

а) будова колінного суглоба, характеристика рухів.

б) з’єднання кісток гомілки: неперервні, перервні.

в) з’єднання кісток стопи.


п/п


Основні етапи заняття, їх зміст та функція

Цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хв.

І.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи

Обґрунтування теми і мети заняття

Контроль вихідного рівня знань


І


усне опитування, тестовий контроль

тести І чи ІІ рівня

1

2


10

ІІ.

Основний етап:

Вивчення будови кісток таза і нижньої кінцівки і їх з’єднань.ІІ


Самостійне опрацювання, виконання, усне опитування з демонстрацією знань і вмінь

Таблиці, трупний матеріал, вологі препарати


60


ІІІ.

Заключний етап:

Контроль і корекція професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашні завдання, інструкція до виконанняІІІ

Індивідуальний контроль навиків. Тестовий контроль

Тести ІІІ рівня, ситуаційні завдання


12

2


3


Перелік питань для опитування:


 1. Поділ кісток нижньої кінцівки на кістки таза і кістки вільної нижньої кінцівки.

 2. Кістки поясу нижньої кінцівки (кістки тазу).

 3. Складові частини таза і тазової кістки.

 4. Кістки вільної частини нижньої кінцівки.

 5. Анатомічна будова стегнової кістки та наколінка, відмінності правої і лівої кісток.

 6. Положення і анатомічна будова великогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

 7. Положення і анатомічна будова малогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

 8. Поділ кісток стопи.

 9. Синостоз тазової кістки, його локалізація.

 10. Синдесмози тазового поясу (затульна мембрана, зв’язки).

 11. Анатомічна будова, зв’язки лобкового симфізу, практичне значення.

 12. Таз в цілому, його поділ, межі між великим і малим тазом. Статеві особливості тазу.

 13. Зовнішні розміри жіночого тазу, практичне значення.

 14. Кульшовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки. Аналіз рухів у кульшовому суглобі.

 15. Колінний суглоб, суглобові поверхні, суглобова капсула, меніски, зв’язки синовіальні сумки, характеристика в відповідності до класифікації суглобів.

 16. Гомілково-стопний суглоб, суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

 17. Поперечний суглоб заплесна (Шопара), суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, «ключова» зв’язка, аналіз рухів.

 18. Заплесно-плеснові суглоби (Лісфранка), суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, «ключова» зв’язка», аналіз рухів.

 19. Стопа в цілому, повздовжні і поперечне склепіння зв’язки та м’язи, що їх утримують (активні та пасивні затяжки).


Завдання для контролю вихідного рівня.

І. Анатомія кісток таза. З’єднання кісток таза.

1. З яких кісток складається тазова кістка?

а) клубова, сіднична, лобкова;

б) клубова, сіднична, стегнова;

в) клубова, лобкова стегнова;

г) крижова, лобкова, сіднична;

д) крижова, клубова, сіднична;

2. Які є види з’єднань між кістками таза?

а) перервні, неперервні, напівперервні;

б) перервні, неперервні;

в) перервні, напівперервні;

г) неперервні, напівперервні;

д) тільки напівперервні.

3. Яким суглобом з’єднується тазова і стегнова кістка?

а) кульшовий;

б) колінний;

в) крижово-клубовий;

г) симфіз;

д) гомілково-ступневий.


ІІ. Анатомія кісток вільної нижньої кінцівки.

1. Які відділи має нижня кінцівка?

а) стегно, гомілка, стопа;

б) стегно, таз, стопа;

в) таз, гомілка, стопа;

г) стегно, гомілка;

д) гомілка, стопа.

2. З яких кісток складається гомілка?

а) великогомілкової, малогомілкової;

б) стегнової, великогомілкової;

в) стегнової, малогомілкової;

г) стегнової, великогомілкової, малогомілкової;

д) стегнової.

3. Стопа поділяється на такі відділи:

а) заплесно, плесно, фаланги пальців;

б) заплесно, плесно;

в) плесно, фаланги пальців;

г) заплесно, фаланги пальців;

д) великогомілкова кістка, фаланги пальців.

4. Як поділяються фаланги пальців?

а) проксимальна, середня, дистальна;

б) проксимальна, середня;

в) середня, дистальна;

г) проксимальна, дистальна;

5. Зскількох кісток складається заплесно?

а) 8;


б) 9;

в) 7;


г) 6;

д) 10.


ІІІ. З’єднання кісток нижньої кінцівки.

1. Якими кістками утворений колінний суглоб?

а) стегновою, великогомілковою, наколінком;

б) стегновою, малогомілковою, наколінком;

в) стегновою, великогомілковою;

г) великогомілковою, малогомілковою, наколінком;

д) тазовою, малогомілковою, наколінком.

2. Які суглоби утворюють суглоб Шопара?

а) надп’ятково-човникоподібний і п’ятково-кубоподібний;

б) надп’ятковий і надп’ятково-човникоподібний;

в) надп’ятковий і п’ятково-кубоподібний;
Завдання для контролю кінцевого рівня засвоєння знань.

1. З яких частин складається клубова кістка?

Відповідь: тіла та крила.

2. З яких частин складається лобкова кістка?

Відповідь: тіла, верхньої та нижньої гілок.

3. З яких частин складається сіднична кістка?

Відповідь: тіла та гілки.

4. Які структури знаходять на верхньому кінці стегнової кістки?

Відповідь: головка, шийка, великий та малий вертлюги.

5. Що знаходиться на проксимальному кінці великогомілкової кістки?

Відповідь: відростки, верхня суглобова поверхня, міжвиросткове підвищення, міжвиросткові поля.

6. Перелічіть кістки заплесна.

Відповідь: надп’яткова, п’яткова, човноподібна, кубовидна, присередня, бічна та проміжна клиноподібні.


 1. Чим утворений таз та як він поділяється?

Відповідь: Утворений тазовою та крижовою кістками, куприком та їх зчленуваннями. Розрізняють великий і малий таз.

 1. Які знаєте розміри малого таза?

Відповідь: Кон’югати: зовнішня-20-21 см; діагональна -12,5-13 см; гінекологічна -10,5-11 см. Прямий розмір виходу з малого тазу-10см.

 1. Дайте характеристику колінному суглобу.

Відповідь: складний, виростковий, двоосьовий, комплексний (меніски).

 1. Назвіть склепіння стопи.

Відповідь: розрізняюь п’ять поздовжніх склепінь та одне поперечне.

Інструкція до практичної роботи.

На скелеті студенти визначають положення тазової, стегнової кісток, наколінка, велико- та малогомілкової кісток, кісток стопи. Звертають увагу на особливості їх будови на окремих сухих препаратах. На живому вказуємо місця пальпації виступаючих частин вказаних кісток. На вологому препараті розглядаємо будову колінного, гомілково-ступневого суглобів. Звертаємо увагу на особливості будови суглобової капсули, зв’язок. На стопі студенти визначають поперечний суглоб заплесна (Шопара) та заплесно-плеснові суглоби (Лісфранка) та їх «ключові» зв’язки.

Біжучий контроль за виконанням студентами завдань і корекція їх здійснюється індивідуально в бесіді з кожним студентом на його робочому місці.

Рекомендована література.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова книга, 2006.

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл.

Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. — 3-тє вид., випр. — К.: Медицина, 2011. — 248 с.

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 676 с.

Френк Неттер. Атлас анатомії людини / За ред. проф. Ю.Б. Чайковського: наук. пер. з англ. канд. мед. наук А.А. Цегельського. — Львів: Наутілус, 2004. — 514 с.

Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю.Й., Ковальчук О.І. Міжнародна анатомічна термінологія. — Вінниця: Нова книга, 2010. — 392 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Бобрик І.І., Ковешніков В.Г. Міжнародна анатомічна номенклатура. — К.: Здоров’я, 2001. — 328 с.

Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія: навч.-метод. посіб. — Львів: Поклик сумління, 1997. — 269  .

Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології. — К.: Здоров’я, 2001. — 175 с.

Сакевич В.І., Мастеров Ю.І., Сакевич Р.П. Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 514 с.

Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. — М.: Медицина, 1984.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В трёх томах. — М.: Медицина, 1968.

Шапаренко П.П., Смольський Л.П. Анатомія людини. У двох томах. — Київ: Здоров’я, 2003.

2.2.3. ТЕСТИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ (взірець)

ТРАВНА СИСТЕМА
1. До складу м’якого піднебіння належить все, крім:

1) слизової оболонки

2) фіброзної пластинки

3) м’язів

4) слинних залоз

5) мигдаликів


2. М’язи м’якого піднебіння всі, крім:

1) м’яза підіймача піднебінної завіски

2) м’яза натгувача піднебінної завіски

3) м’яза язичка

4) піднебінно-язикового м’яза

5) шило-язикового м’яза


3. До смакових сосочків належать всі, крім:

1) ниткоподібних

2) конічних

3) грибоподібних

4) валикоподібних

5) листоподібних


4. Власні м’язи язика всі, крім:

1) верхнього поздовжнього м’яза

2) нижнього поздовжнього м’яза

3) поперечного м’яза язика

4) вертикального м’яза язика

5) шилоязикового м’яза


5. Язик має частини всі, крім:

1) спинки

2) кореня

3) тіла


4) кінчика

5) дна
6. На під’язиковому сосчку відкриваються протоки слинних залоз:

1) під’язикової

2) підщелепної

3) язикових

4) губних

5) привушної
7. Яка формула молочних зубів?

1) 2,1,0,2

2) 2,0,1,2

3) 1,2,0,2

4) 0,2,1,2

5) 1,2,2,0


8. Яка формула постійних зубів?

1) 3,2,1,2

2) 2,2,1,3

3) 2,1,2,3

4) 1,3,2,2

5) 3,2,2,1


9. Частини зуба всі, крім:

1) коронки

2) кореня

3) шийки


4) тіла

5) головки


10. Глотка має частини всі, крім:

1) носової

2) ротової

3) гортанної

4) піднебінної

5) грудної


11. Стравохід має частини всі, крім:

1) шийної

2) грудної

3) черевної

4) головної

5) аортальної


12. Частини шлунка всі, крім:

1) вхідної (кардіальної)

2) дна

3) тіла


4) воротарної

5) ампулярної


13.Стінка шлунка має оболонки всі, крім:

1) серозної

2) м’язової

3) слизової

4) колагенової

5) адвентиції


14. Тонка кишка має відділи всі, крім:

1) дванадцятипалої кишки

2) порожньої

3) клубової

4) ободової

5) сліпої


15. Товста кишка має відділи всі, крім:

1) сліпої кишки

2) поперечної ободової

3) прямої кишки

4) сигмоподібної кишки

5) клубової кишки
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал