Навчальний посібник Вінниця внту 2014Pdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7
Дилер (dealer) – торговельний або біржовий посередник, що діє, як правило, від свого імені й за свій рахунок. У логістичному ланцюзі дилер займає положення, найбільш близьке до кінцевих споживачів. Дилер, який співробітничає з фірмою, продукцію якої він реалізовує, на умовах франшизи, називається авторизованим.
Дистриб'ютор (distributor) – посередник, що здійснює оптові (рідше оптово-роздрібні) торговельні операції з виробами народного споживання й ін. або із цінними паперами. У логістичному ланцюзі дистриб'ютор займає проміжне положення між виробником і дилерами, які працюють із кінцевими споживачами.
Завдання МОВ, завдання "зробити або купити" (make-or-buy
problem, MOB) завдання, яке полягає в обґрунтованому розв'язку питання про самостійне виробництво потрібних партій виробів, деталі та
ін. Або закупівлі їх в іншого виробника.
Запаси страхові (safety stock) – запаси, призначені для безперервного постачання виробництва у випадку непередбачених обставин відхилення в періодичності й величині партій поставок від планових або передбачених у договірних зобов'язаннях; у зв'язку з недовиконанням плану випуску продукції постачальником або перевиконанням плану споживачем у випадках можливих затримок матеріалів на шляху при доставці від постачальників і т. п.
Запаси поточні (cycle stock; working stock) – основна частина запасів виробничих і товарних ( засобів виробництва. Забезпечують безперервність постачання товарів між двома черговими поставками.
Канбан система (Kanban) – система організації виробництва, що дозволяє найбільш повно реалізовувати принцип "точно вчас. За класифікацією ряду авторів (Л. А. Конарєва, Р. Шонбергера і ін.) Віднесена до тягнучих систем. Розроблена й уперше у світі практично реалізована фірмою Тойота (Японія) наприкінці х – початку х рр. У цей час система канбан широко застосовується машинобудівними фірмами в США, Західній Європі та ін
Логістична операція (logistic operation) – сукупність дій, спрямована на перетворення матеріального й/або інформаційного потоку. Логістичні операції можуть бути задані безліччю початкових умов, параметрів зовнішнього середовища, альтернативних стратегій, характеристик цільової функції. Розрізняють зовнішній внутрішні логістичні операції.
Логістика (logistics) – теорія й практика управління матеріальними й інформаційними потоками в процесі руху товарів.
Маркетинг (marketing) – комплексна система організації виробництва й збуту продукції, орієнтована на одержання високих прибутків шляхом більш повного задоволення попиту споживачів.

128
Митні збори (customs fees) – збори, що стягуються митницею. До них, відносяться марочний, ліцензійний, бандерольний та інші збори.
Обслуговування (servicing) – елементарна операція в системі масового обслуговування. Характеризується часом обслуговування або величиною необхідної роботи.
Обандеролення (bundling) – логістична операція, яка полягає в обгортанні запакованого вантажу або штучної продукції паперовою стрічкою, стрічкою "скотчі т. п. По всьому периметру або частково.
Обв'язування (tying) – логістична операція, яка полягає в скріпленні вантажної одиниці за допомогою твердих або м'яких засобів шляхом механічного з'єднання кінців або зварювання.
Пакетування (unitized loads transportation) – транспортування вантажів, сформованих з окремих вантажомісць у тарі (ящиках, мішках, бочках і ін.) або без тари (дошки, шпали, труби, тарна дощечка й ін.), скріплених між собою за допомогою універсальних або спеціальних пакетувальних засобів на піддонах або без них.
Перевізник (carrier)юридична або фізична особа, що використовує власні або взяті в оренду транспортні засоби для транспортування вантажів, пасажирів і ін., що діє на підставі відповідних нормативних актів або відповідного дозволу на таку діяльність.
Піддон (pallet) – горизонтальний майданчик мінімальної висоти, відповідний до способу навантаження за допомогою візка, навантажувача, що використовується як підставка для збирання, складування, перевантаження й перевезення вантажів.
Постачальник (supplier; vendor)юридична особа, що забезпечує виробництво товарами, комплектуючими та ін.
Споживач (consumer; customer)фізична або юридична особа, що використовує товари й вироби народного споживання, послуги, продукцію транспорту, продукцію виробничо-технічного призначення для задоволення особистих потреб або для виготовлення інших товарів.
Тара (container; tare) – елементі або різновид упакування, що являє собою виріб для розміщення продукції, транспортування, складування й інших логістичних операцій (напр., контейнери, піддони, ящики, бочки й т.п.).
Експедитор (freight forwarder) – фізична або юридична особа, що є агентом перевізника, яка діє на основі договору доручення й організовує транспортно-експедиторське обслуговування, але не бере особистої участі в перевізному процесі.

129
Навчальне видання

Біліченко Віктор Вікторович
Бурєнніков Юрій Юрійович
Романюк Світлана ОлександрівнаОСНОВИ ЛОГІСТИКИ

Навчальний посібник
Редактор Т. Старічек
Оригінал-макет підготовлено Ю. Бурєнніковим
Підписано до друку Формат 29,7×42
¼
. Папір офсетний. Гарнітура Time New Roman. Друк різографічний. Ум. друк. арк. Наклад 100 прим. Зам. №
Вінницький національний технічний університет, навчально-методичний відділ ВНТУ.
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
ВНТУ, к. 2201.
Тел. (0432) 59-87-36. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університетів комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі.
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
ВНТУ, ГНК, к. 114.
Тел. (0432) 59-81-59. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал