Навчальний посібник Вінниця внту 2014Pdf просмотр
Сторінка5/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7

Рисунок 6.13 – Залежність витратна управління розподільною системою від кількості складів Залежність загальних витрат від кількості складів. Дана залежність отримується шляхом складання всіх розглянутих графіків (рис. 6.14).
Ручна обробка інформації Використання ЕОМ
N Використання ЕОМ

73
N
упр
L
общ
L
тр
L
эксп
L
зап
L
тр д
L
опт
N
Рисунок 6.14 – Залежність загальних витрат від кількості складів
6.4 Завдання оптимізації розташування розподільчих центрів Величина транспортних витратна доставку товарів споживачам зі складів розподільної системи (РС) може істотно змінюватися, не тільки залежно від кількості складів, але також і від місця їх розташування на обслуговуваній території (риса) б) Рисунок Варіанти розміщення РЦ: а) раціональний б) нераціональний Завдання розміщення РЦ можна сформулювати і вирішити як пошук оптимального рішення. Існують різні математичні і евристичні методи вирішення цієї задачі. Вибір ділянки під РЦ повинен проводитися з урахуванням таких чинників розмірі конфігурація ділянки. Велика кількість транспортних
L
заг експ

74 засобів, обслуговуючих вхідні і вихідні потоки, потребує достатньої площі для паркування, маневрування, проїзду. Їх відсутність може призвести дозаторів, втрат часу і клієнтів. Крім того, на території РЦ повинні розміститися офіс, санітарно-побутові приміщення, пост охорони, пристрої для збирання і оброблення відходів і т. д. ; транспортна доступність місцевості. Перевагу слід віддавати ділянкам, розташованим на головних (магістральних) трасах. Слід аналізувати оснащеність території іншими видами транспорту, утому числі і громадського, від якого залежить доступність РЦ як для власного персоналу, такі для клієнтів. плани місцевої влади. Знайомлячись з планами місцевих властей переконатися у відсутності чинників, які згодом могли б стримувати розвиток РЦ. Крім того, врахувати можливість залучення місцевих інвестицій, ознайомитися з ситуацією на місцевому ринку робочої сили.
6.5 Побудова системи розподілу При формуванні системи розподілу застосовується така послідовність дій Вивчається кон'юнктура ринку і визначаються стратегічні цілі системи розподілу Прогнозується величина МП, що проходить через систему розподілу Прогнозується необхідна величина запасів по всій системі і на її окремих ділянках Вивчається транспортна мережа регіону обслуговування, складається схема МП; Розробляються різні варіанти побудови систем розподілу, оцінюються відповідні витрати для кожного з варіантів Вибирається один з варіантів за критерієм мінімуму приведених витрат.
Т
К
С
С
З
т е
п, де З
п
– приведені витрати по варіанту е
С – річні експлуатаційні витрати т
С
– річні транспортні витрати К – капітальні вкладення в будівництво РЦ; T – термін окупності варіанта.
6.6 Огляд варіантів організації збутової діяльності Збут продукції по прямих зв'язках. При збуті продукції по прямих зв'язках вона доставляється споживачам безпосередньо з підприємств- виробників.

75 Це приносить ефекту випадках
– обслуговування близько розташованих споживачів
– коли значна частина продукції виробничо-технічного призначення купується крупними партіями
– закупівель унікальної продукції. Прямі постачання дозволяють
– звести до мінімуму транспортні витрати
– звести до мінімуму витрати на проміжне зберігання товарів
– надавати додаткові форми обслуговування і пільги (наприклад, зниження відвантажувальних цін
– використовувати передачу товару за графіками постачання
– зменшити рівень виробничих запасів
– зменшити потреби в додатковій місткості складів
– закріпити виробничі зв'язки при роботі за довгостроковими контрактами
– збільшити загальну надійність збуту. У більшості фірм країн Західної Європи, де рівень виробничої кооперації і концентрації виробництва надзвичайно високий, прямі постачання товарів, оминаючи склади і сховища, за системою "від дверей до дверей" є поширеною формою доведення товару до споживача. Доставка через склади (центри. Збутові агенти, приймаючи замовлення, відправляють його не в центральну збутову контору, звідки він пересилається на одне з підприємств фірми, а безпосередньо в найближчий розподільний центр. Продаж продукції з центрів фірм-постачальників дозволяє
– скоротити терміни виконання замовлень
– прискорити доставку замовлень споживачам
– зменшити величину відпускної партії товару
– збільшити асортимент пропонованої продукції
– запропонувати покупцям зручну розфасовку, упаковку, комплектацію і інші форми сервісу. У промислово розвинених країнах світу велике число фірм разом з прямими зв'язками із споживачами своєї продукції виробничо-технічного призначення широко користуються послугами оптових посередників. Кількість оптових підприємств вданих країнах постійно зростає і становить значну величину. Наприклад, у Франціїв період зсередини х до початку х років їх кількість зросла майже в два рази і досягла більше 50 тис. підприємств. Використання послуг оптових посередників приносить ефекту випадках
– обслуговування територіально розкиданого ринку
– організації додаткового каналу реалізації одного і того ж товару на окремих (нових) ринках

76
– коли у великій кількості постачаються товари (виробничо- технічного призначення) стандартної якості, що не потребують збоку споживача спеціальної підготовки
– прагнення до скорочення витрат за рахунок зменшення виробничих запасів за допомогою передачі товару на зберігання оптовим посередникам. Основна мета використання послуг посередницьких оптових підприємств – розширення ринків збуту товарів і зниження витрат. У випадках територіальної розкиданості ринку товарів фірмі- постачальникові через істотні витрати зі збуту своєї продукції невигідно постачати її по лінії прямих зв'язків зі споживачами. Оптовик, акумулюючи товари різної номенклатури, збуває їх, отримуючи частину прибутку від сумісного продажу. В результаті такої організації збуту товарів постачальники дістають можливість реалізувати свою продукцію ширшому колу споживачів. Промислові фірми вдаються до послуг посередників і коли їм потрібно організувати додатковий канал реалізації одного і того ж товару на окремих ринках. Так, ведучи боротьбу з конкурентами на нових ринках через посередників, фірма може встановити ціни нижчі, ніжна своєму традиційному ринку. Тим самим вона збільшує об'єм збуту продукції і отримує за рахунок цього прибуток в більшому розмірі. У країнах Заходу поширюється така форма відносин оптовиків і промислових фірм, коли за першими закріплюються операції із технічного обслуговування устаткування, що вже знаходиться у кінцевих споживачів. Така форма зв'язків вигідна як для постачальників, такі для посередників.
Фірми-виробники звільняються від необхідності мати у себе персонал для виконання таких операцій. У свою чергу посередники, маючи власний штат працівників із технічного обслуговування, вжене залежать від фірм- постачальників. Споживачі продукції виробничо-технічного призначення теж зацікавлені в послугах оптових посередницьких підприємств. В результаті швидшої доставки товарів у споживача не тільки скорочується час від моменту замовлення до отримання товару. Він дістає також можливість планувати прибуття продукції і часто направляти її безпосередньо у виробничий процес, оминувши склад, що істотно зменшує витрати на формування запасів, їх зберігання і витрати, пов'язані зі знаходженням товару на складі. Споживач може купувати потрібну йому продукцію крупними партіями у порівняно невеликої кількості посередників, чим значно скорочує свої витрати на матеріально-технічне забезпечення, включаючи витрати на обробку документації по закупівлі товарів. З цієї ж причини покупець може сподіватися на знижку в ціні товару, що зазвичай і спостерігається у випадках закупівлі продукції у великих об'ємах. Одночасно він економить і на транспортних витратах.

77 Критерії вибору посередника зі збуту При виборі оптових посередницьких підприємств промислові фірми беруть до уваги цілий ряд міркувань. До основних з них відносяться
– упевненість постачальника в зацікавленості посередників встановити з ним взаємні відносини зі збуту товарів
– гарне знання оптовиком товару постачальника
– достатній ступінь надійності положення того або іншого оптового підприємства в певній галузі промисловості
– наявність у посередника складських приміщень і його готовність зберігати у себе запаси продукції постачальника
– стабільність фінансового положення посередника та обґрунтованість політики ціні ін. Процеси інтеграції У останні 20 років в західних країнах змінюється характер взаємин в оптовій торгівлі. Набуває значного поширення процес створення оптових підприємств з використанням горизонтальної і вертикальної інтеграції. Одна з принципових відмінностей між ними полягає в такому горизонтальна інтеграція охоплює тільки оптові підприємства, а вертикальна – оптовиків і промислові фірми та навіть роздрібних торговців, що приводить до диверсифікації торгових функцій. Створення крупних оптових підприємств на контрактній і корпоративній основі здійснюється з метою збільшення прибутку і отримання додаткового економічного ефекту від укрупнення партій товарів і спрощення відносин між виробниками продукції і оптовиками. Збутова діяльність має свої особливості в кожній країні. Так, наприклад, в Італії найбільший інтерес для постачальників становлять північні області з високорозвинутим промисловим виробництвом. В основному, організація збутової діяльності в Італії, так само які в інших західних країнах, орієнтується на використання різних каналів збуту із залученням спеціалізованих службі агентів зі збуту. Для організації збуту промислового устаткування, сировинних товарів і напівфабрикатів фірмам інших країн рекомендується користуватися послугами брокерів, оптових торговців і незалежних агентів. Необхідно відзначити, що існують і підтримуються чисто національні традиції в організації збуту. Так, найбільш вигідною формою збуту продукції для зарубіжного постачальника в Італії є укладення угоди зі збутовою італійською фірмою, що передбачає збут товарів від імені останньої. В цьому випадку італійська сторона бере на себе певні зобов'язання з продажу, що виражаються в приватному розподілі ризику між компанією-експортером і збутовою фірмою. Вигідність такої торгівлі полягає в значному скороченні різноманітних податків і фінансових зборів. Характерна межа збуту на італійському ринку здійснюється, в достатньо

78 чистому вигляді (прямий акт купівлі товарів, коли крупні установи або збутові фірми проводять оптові закупівлі продукції через своїх торгових агентів в країні виробника. У Німеччині первинний масовий збут під впливом диференційованого попиту і комунікаційних витрат поступився місцем сегментованому збуту. Він дозволяє передбачити локалізацію груп споживачів і їх диференціацію. У зв'язку з цим з'явилася можливість створити широку базу даних, що характеризують індивідуальні потреби споживачів. Механізм збутової діяльності постійно видозмінюється залежно від зовнішніх умов. Слід чекати, що в найближчі 15 років на західному ринку процес структурних перетворень в області збутової діяльності продовжиться, а саме
– централізація систем розподілу, що дозволяє підвищити надійність постачань при скороченні рівня запасів на підприємствах і одночасно забезпечити доступ до ринків збуту дрібним постачальникам
– концентрація об'єму замовлень на постачання продукції по більшості товарів
– дії постачальників із поєднання стимулювання збуту продукції з рекламою підприємств торгівлі. Контрольні запитання № 6 Що таке розподільча логістика Два аспекти її розгляду. Які завдання розподільчої логістики на мікро- і макрорівнях Що відрізняє розподільчу логістику від маркетингу Які спільні і відмінні риси понять логістичного каналу і логістичного ланцюга Які існують варіанти каналів розподілу товарів народного споживання Які існують вигоди від використання виробниками каналів розподілу Які функції виконують організації або особи, що складають логістичний канал Горизонтальні і вертикальні канали розподілу. За якими ознаками проводять класифікацію посередників
10.
Нарисуйте схему класифікації посередників.
11.
Дилери (від чийого імені і за чий рахунок працюють, у кого право власності на товар, терміни роботи з виробником, ризик псування товару, забезпечення збереження товару, форма винагороди.
12.
Дистриб'ютори (від чийого імені і за чий рахунок працюють, у кого право власності на товар, терміни роботи з виробником, ризик псування товару, забезпечення збереження товару, форма винагороди.

79 13.
Комісіонери (від чийого імені і за чий рахунок працюють, у кого право власності на товар, терміни роботи з виробником, ризик псування товару, забезпечення збереження товару, форма винагороди.
14.
Агенти (від чийого імені і за чий рахунок працюють, у кого право власності на товар, терміни роботи з виробником, ризик псування товару, забезпечення збереження товару, форма винагороди.
15.
Види агентів.
16.
Брокери (від чийого імені і за чий рахунок працюють, у кого право власності на товар, терміни роботи з виробником, ризик псування товару, забезпечення збереження товару, форма винагороди.
17.
Види розподілу, їх суть.
18.
Нарисуйте і поясніть схему, що ілюструє варіанти організації розподілу матеріальних потоків з різною кількістю складів.
19.
Дальні і ближні перевезення.
20.
Охарактеризуйте залежність витратна транспортування від кількості складів.
21.
Охарактеризуйте залежність витратна утримання запасів від кількості складів.
22.
Охарактеризуйте залежність витратна експлуатацію складського господарства від кількості складів.
23.
Охарактеризуйте залежність витратна управління розподільчою системою від кількості складів.
24.
Охарактеризуйте графічно залежність загальних витрат від кількості складів.
25.
Нарисуйте і поясніть схему, що ілюструє варіанти розміщення розподільних центрів на обслуговуваній території.
26.
Які чинники повинні враховуватися при виборі ділянки під розподільчий центр
27.
Які етапи формування системи розподілу
28.
Які критерії вибору варіанта системи розподілу
29.
У яких випадках приносить ефект збут продукції по прямих зв'язках?
30.
Переваги та недоліки прямих постачань.
31.
Переваги та недоліки продаж продукції з розподільних центрів.
32.
У яких випадках приносить ефект використання послуг оптових посередників.
33.
Яка основна мета використання послуг посередницьких оптових підприємств
34.
Критерії вибору посередника зі збуту.

80 7 ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ
7.1 Означення і класифікація складів Склади є одним з найважливіших елементів логістичних систем. На всіх стадіях руху МП, починаючи від первинного джерела сировини і закінчуючи кінцевим споживачем, існує об'єктивна необхідність в спеціально облаштованих місцях для зберігання запасів. Цим пояснюється наявність великої кількості різноманітних видів складів. Рух МП через склад збільшує вартість товару, що пов'язано з відповідними витратами. Тому необхідно вивчати проблеми і методи ефективної організації та функціонування складів для раціоналізації руху МП в логістичному ланцюзі і зниження витрат. Склад – це будівлі, споруди і різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення і зберігання товарів, підготовки їх до споживання і відпуску споживачеві. З одного боку, склади є складними системами через різноманіття параметрів, технологічних і об'ємно-планувальних рішень, конструкцій устаткування і характеристик різноманітної номенклатури вантажів. З іншого боку, склади – елемент системи вищого рівняв логістичному ланцюгу, який і формує основні та технічні вимоги до складської системи, встановлює цілі і критерії оптимального функціонування, диктує умови переробки вантажу. Тому склад повинен розглядатися не ізольовано, а як інтегрована складова частина логістичного ланцюга. Тільки такий підхід дозволить забезпечити успішне виконання основних функцій складу і досягнення високого рівня рентабельності. Основне призначення складу – концентрація запасів, їх зберігання і забезпечення безперебійного і ритмічного виконання замовлень споживачів. Склади розрізняються За розмірами від невеликих приміщень, загальною площею в декілька сотень квадратних метрів, до складів-гігантів, що покривають площі в сотні тисяч квадратних метрів За висотою укладання вантажів у одних вантаж зберігається не вище за людський зріст, в інших необхідні спеціальні пристрої, здатні підняти і точно укласти вантажна стелажна висоті 2,4 мі більш За конструкцією розміщуватися в окремих приміщеннях закриті, мати тільки дах або дах і одну, дві або три стіни (напівзакриті. Деякі вантажі зберігаються взагалі поза приміщеннями на спеціально обладнаних майданчиках, в так званих відкритих складах За потребами створювати і підтримувати спеціальний режим, наприклад, температура, вологість

81 За кількістю користувачів склад може призначатися для зберігання товарів одного підприємства (індивідуальне користування, а може, на умовах лізингу, здаватися в оренду фізичним або юридичним особам (колективне користування або склад-готель); За ступенем механізації складських операцій немеханізовані, механізовані, комплексно-механізовані, автоматизовані і автоматичні За можливостями доставки і вивезення вантажу за допомогою залізничного або водного транспорту пристанційні або портові склади розташовані на території залізничної станції або порту, прирейкові (що мають підведену залізничну вітку для подачі вагонів) і глибинні. Для того, щоб доставити вантаж від станції, пристані або порту на глибинний склад, необхідно скористатися автомобільним або іншим видом транспорту За широтою асортименту вантажу, що зберігається спеціалізовані склади, склади із змішаним або з універсальним асортиментом За місцем в процесі руху МП від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції склади на ділянці руху продукції виробничо-технічного призначення
– склади готової продукції підприємств-виробників;
– склади сировини і витратних матеріалів
– склади продукції виробничо-технічного призначення склади на ділянці руху товарів народного споживання
– склади підприємств оптової торгівлі. На складах готових виробів підприємств – виробників здійснюється складування, зберігання, сортування або додаткова обробка продукції перед її відправкою, маркування, підготовка дозавантаження і вантажні операції. Склади сировини і витратних матеріалів підприємств – споживачів приймають продукцію, вивантажують, сортують, зберігають і готують її до виробничого споживання. Склади посередницьких фірм виробничо-технічного призначення, окрім перерахованих вище, виконують також такі функції забезпечують концентрацію товарів, комплектацію продукції, підбір її в потрібному асортименті, організовують доставку товарів дрібними партіями як на підприємства-споживачі, такі на склади оптових посередницьких фірм, здійснюють зберігання резервних партій. Склади торгівлі, виробництва (вихідні оптові бази, що знаходяться в місцях зосередження, приймають товари від виробничих підприємств великими партіями, комплектують і відправляють крупні партії товарів одержувачам, що знаходяться в місцях споживання. Склади, розташовані в місцях споживання (торгові оптові бази, отримують товари виробничого асортименту, формуючи широкий торговий асортимент, забезпечують ними роздрібні торгові підприємства.

82 7.2 Логістичні функції і операції на складах
Будь-який склад обробляє, щонайменше, три види МП: вхідний, вихідний і внутрішній. Наявність вхідного потоку означає необхідність розвантаження транспорту, перевірки кількості і якості прибулого вантажу. Вихідний потік обумовлює необхідність завантаження транспорту, внутрішній – необхідність переміщення вантажу усередині складу. До основних функцій складу відносять такі Перетворення виробничого асортименту на споживчий відповідно до попиту. Особливого значення дана функція набуває в розподільчій логістиці, де торговий асортимент включає величезний перелік товарів різних виробників, що відрізняються функціонально, за конструкцією, розміром, формою, кольором і т. д. Створення потрібного асортименту на складі сприяє ефективному виконанню замовлень споживачів і здійсненню частіших постачань втому об'ємі, який потрібний клієнтові Складування і зберігання дозволяє вирівнювати тимчасову різницю між випуском продукції та її споживанням і дає можливість здійснювати безперервне виробництво й постачання на базі створюваних товарних запасів Перетворення матеріальних потоків розформування одних вантажних партій або вантажних одиниць і формування інших, розпаковування вантажів, комплектування нових вантажних одиниць та упаковування
4.
Унітізация і транспортування вантажів. Багато споживачів замовляють зі складів партії "менше ніж вагон" або "менше ніж трейлер, що значно збільшує витрати, пов'язані з доставкою таких вантажів. Для скорочення транспортних витрат склад може здійснювати функцію об'єднання (унітізацію) невеликих партій вантажів для декількох клієнтів, до повного завантаження транспортного засобу Надання послуг. Очевидним аспектом цієї функції є надання клієнтам різних послуг, що забезпечують фірмі високий рівень обслуговування споживачів, наприклад
– підготовка товарів для продажу (фасовка продукції, заповнення контейнерів, розпаковування і т. д
– перевірка функціонування приладів і устаткування, монтаж
– надання продукції товарного вигляду, попередня обробка наприклад, деревини
– транспортно-експедиційні послуги і т. д. Логістичні функції складів реалізовуються в процесі здійснення окремих логістичних операцій. Функції різних складів можуть істотно відрізнятися одна від одної, при цьому будуть різні і комплекси виконуваних складських операцій. В цілому розрізняють такі складські операції розвантаження транспорту

83 приймання товарів розміщення на зберігання (укладання товарів в стелажі, штабелі відбірка товарів з місць зберігання комплектування і упаковування товарів навантаження

внутрішньоскладське переміщення вантажів. Найбільш тісний технічний і технологічний контакт складу зрештою учасників логістичного процесу має місце при здійсненні операцій з вхідним і вихідним матеріальними потоками, тобто при виконанні так званих навантажувально-розвантажувальних робіт. Розвантаження логістична операція, що полягає в звільненні транспортного засобу відвантажу. Завантаження – логістична операція, що полягає в подачі, орієнтуванні і укладанні вантажу в транспортний засіб. Технологія виконання навантажувально-розвантажувальних робітна складі залежить від характеру вантажу, від типу транспортного засобу, а також від виду використовуваних засобів механізації. Наступною, істотною з погляду сукупного логістичного процесу, операцією є приймання вантажів, що надійшли, за кількістю і за якістю. Під час різних технологічних операцій у складі МП можуть відбуватися несанкціоновані зміни, які носять імовірнісний характер, такі як псування і розкрадання вантажів, наднормативне падіння та ін. Крім того, не виключені помилки персоналу постачальника при формуванні партій товарів, що відвантажуються, в результаті яких утворюються недостачі, надлишки, невідповідність асортименту. В процесі приймання відбувається звіряння фактичних параметрів прибулого вантажу зданими товарно-супровідних документів. На складі прийнятий за кількістю і якістю вантаж переміщається в зону зберігання. Наступна операція – відбирання товарів з місць зберігання, може проводитися двома основними способами відбирання цілого вантажного пакета відбирання частини пакета без зняття піддону. Ця операція може виконуватися з різним ступенем механізації. У висотних складах тарно-штучних вантажів відбірник в спеціальному стелажному підйомнику пересувається уздовж стелажа, відбираючи необхідний товар. Такі склади називають статичними. Інший варіант відбирання реалізовується в так званих висотних динамічних складах. Тут стелажний підйомник автоматично подається до стелажа з необхідним вантажем. За допомогою телескопічної вилки вантажний пакет виймається з місця зберігання і транспортується до робочого місця відбірника. Необхідна кількість вантажу відбирається, інше подається назад в місце зберігання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал