Навчальний посібник Вінниця внту 2014Pdf просмотр
Сторінка2/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7

11 оборотність капіталу, відповідно збільшити прибуток, що отримується за одиницю часу, понизити собівартість продукції Понизити транспортні витрати за рахунок оптимізації транспортних маршрутів узгодження графіків, скорочення холостих пробігів і т. д Скоротити витрати ручної праці і відповідні витрати на операції з вантажем за рахунок застосування однотипних засобів механізації, однакової тари, використання аналогічних технологічних прийомів вантажопереробки у всіх ланках логістичного ланцюга. Сукупний економічний ефект від використання логістики, як правило, перевищує суму ефектів від поліпшення перерахованих показників окремо. Приклад логістичної оптимізації матеріального потоку Розглянемо, наприклад, процес доведення цукрового піску від заводу-виробника до магазинів роздрібної торгівлі. У цьому процесі три учасники завод-виробник, оптова база і мережа магазинів. Традиційно при виробництві цукровий пісок затарюється в мішки місткістю 50 кг.
Логістично не оптимізований матеріальний потік буде рухом цукрового піску в мішках аж до магазинів. У роздрібній торгівлі зручніше для продавця і покупця використовувати дрібнішу розфасовку цукру. Уявімо ситуацію, що всі три учасники знаходяться в руках одного власника і задамося питанням, де цей власник організував би розфасовку цукрового піску в пакети. Можливі варіанти а)
за прилавком магазина на робочому місці продавця під час обслуговування чергового покупця б)
у магазинів приміщенні для підготовки товару до продажу в)
на оптовій базі в цеху фасування г)
на заводі-виробнику. Дослідження цієї ситуації показують, що найбільш дорогою буде організація фасувальних робіт в магазині, особливо на робочому місці продавця. Але максимальний економічний ефект можна отримати, лише встановивши високопродуктивне устаткування на заводі-виробнику. Складність реалізації логістичного підходу на макрорівні полягає втому, що необхідно об'єднувати в єдину систему різних власників, тобто суб'єктів з різними економічними інтересами. Так, якщо роздрібна торгівля виграє від торгівлі фасованим цукром, то для заводу-виробника організація фасування зайві витрати. В результаті завезення в магазини нефасованого цукру прибуток втрачає сукупність учасників процесу руху товару в цілому. Але цього можна уникнути в разі об'єднання учасників і вирішення ними таких завдань Оптимально організувати рух матеріалопотоку, виходячи з допущення, що всі його учасники знаходяться в руках одного власника.

12 Для цього необхідно вибрати технічні засоби, розробити єдиний технологічний процес просування товару, вирішити математичними методами оптимізаційні завдання, наприклад, визначення оптимальних партій постачання товару Визначити необхідні капіталовкладення, спрогнозувати можливий розмір додаткового прибутку, що отримується за рахунок оптимізації руху матеріалопотоку; Домовитися про порядок розподілу цього прибутку між всіма учасниками. Контрольні запитання № 1 Що означає термін логістика У чому принципова відмінність, новизна логістичного підходу
3.
Зобразіть схематично традиційний і логістичний підходи до управління матеріальними потоками на макрорівні.
4.
Зобразіть схематично традиційний і логістичний підходи до управління матеріальними потоками на мікрорівні. Які основні передумови розвитку логістики Які основні етапи розвитку логістики Який економічний ефект від використання логістики Як логістика вирішує планування запасів Які переваги дає розробка методів сумісного планування, постачання, виробництва, складування, збуту і відвантаження готової продукції Дайте означення логістики з точки зору господарської діяльності. Які причини різкого зростання інтересу до логістики на сучасному етапі розвитку світової економіки В чому полягає завдання оптимізації фізичного розподілу продукції Наведіть приклад логістичної оптимізації матеріального потоку. Що спонукало до швидкого розвитку логістики наприкінці 70- х років 20 сторіччя Історичні передумови розвитку логістики. Які задачі ставить і вирішує логістика як наука В чому полягає принципова відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками

13 2 МАТЕРІАЛЬНІ ПОТОКИ І ЛОГІСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ
2.1 Визначення матеріального потоку і логістичних операцій Поняття матеріального потоку (МП) є ключовим в логістиці. МП утворюється в результаті сукупності певних дій з матеріальними об'єктами.
МП – вантаж, деталі, товарно-матеріальні цінності, що розглядаються в процесі додання до них різних логістичних операцій і віднесені до тимчасового інтервалу. Розмірність МП од. вантажу/од. часу, наприклад, т/год. Матеріальний запас МП, який розглядається для заданого моменту або періоду часу (наприклад, вантаж, що знаходиться в дорозі під час транспортування. Логістичні операції (ЛО) – сукупність дій, направлених на перетворення матеріального і/або інформаційного потоків. До ЛО з МП відносять навантаження, транспортування, розвантаження, розпаковування, комплектація, складування, упакування і ін. До ЛО з інформаційним потоком відносяться збір, обробка і передача інформації.
МП можуть розраховуватися для конкретних ділянок підприємства, для підприємства в цілому (наприклад, оптової бази, для окремих логістичних операцій. Нарис представлений приклад МП, протікаючого всередині складу торгової оптової бази. У табл. 2.1 і 2.2 наведено приклади розрахунку річного МП на окремій ділянці торгової оптової бази площею
5 тис.м
2
і сукупного МП цієї оптової бази. Таблиця 2.1 – Розрахунок МП на ділянці розвантаження залізничних вагонів оптової бази
ЛО Назва ЛО
МП, т/год
1. Розвантаження і укладання товарів на піддони
4383 2. Розвантаження і укладання товарів на електровізок
487 3. Переміщення сформованого пакета на ділянку приймання у експедицію у зону зберігання.
2922 730 1218 РАЗОМ
9740

14
Рисунок 2.1 – Схема матеріального потоку на складі торгової оптової бази Таблиця 2.2 – Розрахунок сукупного МП для торгової оптової бази Найменування технологічної ділянки або групи ЛО
МП, т/год
1. Дільниця розвантаження залізничних вагонів
9740 2. Дільниця розвантаження залізничних контейнерів
4870 3. Дільниця розвантаження автомобільного транспорту
4870 4. Ділянка приймання
7305 5. Розміщення товарів на зберігання
17435 6. Поповнення запасів на нижніх ярусах стелажів, здійснюване при зберіганні товарів
1461 7. Відбір товарів
9740 8. Переміщення товарів до ділянки комплектування
6818 9. Дільниця комплектування
6682 10. Переміщення у відправну експедицію
5844 11. Переміщення в зону навантаження
9470 12. Дільниця навантаження
9740 РАЗОМ
93975 дільниця розвантаження приймальна експедиція дільниця приймання дільниця зберігання відправна експедиція дільниця навантаження дільниця комплектування

15 2.2 Класифікація матеріальних потоків Існує велика різноманітність вантажів і логістичних операцій з ними. Тому для вивчення і вирішення конкретних задач управління матеріальними потоками необхідно чітко визначати, які саме МП досліджуються. Нарис наведено класифікацію матеріальних потоків за шістьма ознаками. Матеріальні потоки Відношення до логістичної системи
Ознаки класифікації
Види потоків Натурально-речовий склад Кількість вантажу Питома вага вантажу Ступінь сумісності Консистенція вантажу зовнішні, внутрішні, вхідні, вихідні одноасортиментні і багатоасортиментні масові, крупні, середні, мілкі важкі, легкі сумісні, несумісні насипні, навалочні, штучні, наливні Рисунок 2.2 – Класифікація матеріальних потоків Зовнішній МП протікає в зовнішньому для підприємства середовищі. Це ті вантажі, до організації руху яких підприємство має відношення (а не будь-які вантажі, рухомі зовні підприємства. Внутрішній МП – утворюється в результаті виконання ЛО з вантажем усередині логістичної системи (ЛС). Вхідний МП надходить в ЛС із зовнішнього середовища, наприклад, сумарний МП на операціях розвантаження. Вихідний МП надходить з ЛС в зовнішнє середовище, наприклад, сумарний МП на операціях навантаження нарізні транспортні засоби. На підприємствах оптової торгівлі вихідний МП називають вантажообігом бази. Розділення на одноасортиментні і багатоасортиментні МП необхідне, оскільки ця ознака істотно відбивається на роботі з МП. Наприклад, логістичний процес на продовольчому ринку, торгуючому м’ясом, рибою, овочами, фруктами, бакалією істотно відрізняється від логістичного процесу на овочесховищі, яке працює з картоплею.

16 Масовий МП – це потік, що виникає в процесі транспортування вантажів не одиничним транспортним засобом, а їх групою, наприклад, залізничним складом, колоною автомашин, караваном судів і т. д. Крупні МП можуть бути із декількох вагонів, автомашин. Дрібні МП утворюють кількості вантажів, що не дозволяють повністю використовувати вантажопідйомність транспортного засобу і які потребують при перевезенні суміщення з іншими вантажами. Середній МП проміжний між крупним і дрібним МП (одиночні вагони, автомобілі. Ваговий МП забезпечує повне використання вантажопідйомності транспортних засобів, вимагає для зберігання меншого складського об'єму наприклад, метали. У таких вантажів маса одного місця перевищує 1 т при перевезеннях водним транспортом і 0,5 т при перевезеннях залізничним транспортом. Легковаговий МП – утворюються вантажами, що не дозволяють повністю використовувати вантажопідйомність транспорту. 1 т такого МП займає об'єм більше 2 м наприклад, тютюнові вироби. Ознака сумісності і несумісності враховується при транспортуванні, зберіганні і вантажопереробці продовольчих товарів. Насипні вантажі перевозяться без тари в спеціалізованих транспортних засобах відкритих вагонах, на платформах, в контейнерах, в автомашинах. Їх головна властивість – сипучість (наприклад, зерно. Вантажі, які перевозяться навалом без тари, вони, як правило, мінерального походження, деякі можуть змерзатися, злежуватися, спікатися (наприклад, сіль, вугілля, руда, пісок.
Тарно-штучні вантажі мають різноманітні фізико-хімічні властивості, питома вагу, об'єм. Це можуть бути вантажів мішках, контейнерах, ящиках, без тари. Наливні вантажі перевозяться в цистернах і наливних судах. Для їх перевантаження, зберігання і інших ЛО потрібні спеціальні технічні засоби.
2.3 Класифікація логістичних операцій Односторонні і двосторонні ЛО визначаються фактом переходу або непереходу права власності на товар, а також страхових ризиків з одного юридичного лиця на інше. Ці відмінності виявляються при роботі з вхідними і вихідними МП.
ЛО з доданою вартістю і без доданої вартості змінюють споживчі властивості товару (наприклад, розфасовка, але виконуються в різних сферах, відповідно у сфері виробництва (наприклад, у фасувальному цеху оптової бази. Нарис наведено класифікацію ЛО за чотирма ознаками.

17

ознака класифікаціявид логістичної операції


Рисунок 2.3 – Класифікація логістичних операцій Контрольні запитання № 2 Що таке матеріальний потік, які його одиниці вимірювання Як розраховуються матеріальний потік Що таке матеріальний запас Наведіть класифікацію матеріальних потоків. Що таке логістична операція, перерахуйте відомі Вам логістичні операції Наведіть класифікацію логістичних операцій. Як утворюється легковаговий матеріальний потік
8.
Зобразіть схему матеріального потоку. Охарактеризуйте зовнішній та внутрішній матеріальний потік.
10.
Що називають вантажообігом бази
11.
Навіщо матеріальні потоки розділяються на одноасортиментні і багатоасортиментні
12.
Що таке сумісність товарів, чим вона характеризується
13.
Що таке односторонні і двосторонні логістичні операції
14.
Які вантажі бувають за типами
15.
Охарактеризуйте вхідний та вихідний матеріальний потік. ЛОГІСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ Перехід права власності Зміни споживчих властивостей Природа потоку Вид МП Односторонні Двосторонні З доданою вартістю Без доданої вартістю З матеріальним потоком
З інформаційним потоком Внутрішні Зовнішні

18 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ ЛОГІСТИКИ
3.1 Концептуальні положення логістики Реалізація принципу системного підходу. Максимальний ефект можна отримати тільки у разі, коли матеріальний потік оптимізується на всьому протязі від первинного джерела сировини аж до кінцевого споживача, а не в рамках окремого підприємства або підрозділу. Тому необхідно розглядати всі ланки логістичного ланцюга як цілісну систему, щоб погоджувати економічні інтереси окремих її елементів, технічні питання, технологічні процеси і т.д. Облік логістичних витрат впродовж всього логістичного ланцюга. Необхідною умовою ефективного управління витратами є можливість їх точного вимірювання. Тому необхідно окремо виділяти і аналізувати витрати на реалізацію логістичних операцій, визначати найбільш значущі витрати, виявляти їх взаємообумовленість і т.д. Відмова від випуску універсального технологічного і підйомно- транспортного устаткування. Оптимізація потокових процесів за рахунок використання спеціалізованого устаткування, можлива тільки в умовах масового випуску і високого рівня науково-технічного розвитку суспільства. Створення сучасних умов праці. Для залучення дисциплінованого, кваліфікованого персоналу в область управління матеріальними потоками необхідні сучасні умови праці, перспективи кар'єрного зростання, підвищення престижу подібної роботи. Розвиток логістичного сервісу. В порівнянні з підвищенням якості товару або випуском нового товару існує набагато менш витратний шлях підвищення конкурентоспроможності підприємства, а саме підвищення рівня логістичного сервісу (своєчасна доставка, зручна тара, прийнятні партії, підібраний асортименті т.п.). Здатність логістичних систем до адаптації в умовах невизначеності навколишнього середовища (поява великої кількості різноманітних товарів і послуг, коливання попиту, цінна сировину, транспортні послуги і т.д.). Існують так звані "шість правил логістики, які описують кінцеву мету логістичного управління Вантаж – потрібний товар Якість – необхідної якості Кількість – у необхідній кількості Час – повинен бути доставлений в потрібний час Місце – в потрібне місце Витрати – з мінімальними витратами.

19 3.2 Функції логістики Логістична функція (ЛФ) – це укрупнена група логістичних операцій, однорідних з погляду мети цих операцій, і операцій, що помітно відрізняються від іншої сукупності. До основних логістичних функцій відносяться формування господарських зв'язків по постачаннях товарів або наданню послуг визначення об'ємів і напрямів матеріальних потоків прогнозні оцінки потреби в перевезеннях визначення послідовності просування товарів через місця складування розвиток, розміщення і організація складського господарства управління запасами здійснення перевезень і всіх необхідних операцій з вантажем на шляху проходження упаковка, маркування, підготовка до навантаження, навантажувально-розвантажувальні роботи управління складськими операціями (здача і приймання вантажів, зберігання, сортування, підготовка необхідного асортименту і
ін.). Реалізують ЛФ наступні організації
– транспортні підприємства
– підприємства оптової торгівлі
– комерційно-посередницькі організації
– підприємства-виробники. Логістичне управління тісно переплітається з іншими видами діяльності на підприємстві, що часто приводить до розподілу логістичних функцій по різних службах (маркетинг, постачання, збуті т.п.). При цьому безпосередні цілі цих служб можуть не співпадати з метою раціональної організації сукупного матеріального потоку на підприємстві в цілому. Тому для ефективного вирішення логістичних завдань необхідне створення окремого підрозділу логістичної служби, яка повинна управляти матеріальним потоком (МП), починаючи від формування договірних відносин з постачальником і кінчаючи доставкою покупцеві готової продукції.
3.3 Логістичні системи Поняття логістичної системи (ЛС). Логістична система є одним з базовим понять логістики. Система – безліч елементів, що знаходяться у тісних зв'язках один з одним, створюючи певну цілісність, єдність. Існують наступні чотири властивості об'єкта, щоб його можна було вважати системою.

20 Цілісність і подільність. Системою є цілісна сукупність елементів, що взаємодіють один з одним, але в цілях аналізу система може бути умовно розділена на окремі елементи. Інтеграційні властивості притаманні системі в цілому, але невластиві жодному з її елементів окремо.
3.
Зв'язки. Між елементами системи існують зв’язки, які визначають інтеграційні якості системи. Зв'язки між елементами системи повинні бути більшими, ніж зв'язки окремих елементів із зовнішнім середовищем. Організація – це впорядкованість, певна структура зв'язків між елементами системи . Логістична система – це адаптивна система із зворотним зв'язком, що виконує ті або інші ЛФ. Вона як правило складається з декількох підсистемі має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем. Мета ЛС –
доставка товарів і виробів в задане місце, в потрібній кількості і асортиментів максимально можливому ступені підготовлених до виробничого або особистого споживання, при заданому рівні витрат. Приклади ЛС: промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгове підприємство і т.д.
Макрологістична система – це крупна система управління МП, що охоплює підприємства і організації промисловості, посередницькі, торгові і транспортні організації різних відомств, розташованих в різних районах, регіонах країни або в різних країнах.
Мікрологістичні системи – це підсистеми, структурні складові макрологістичних систем. Це можуть бути виробничі, торгові підприємства, територіально-виробничі комплекси. Розглянемо властивості системи в застосуванні до ЛС. Цілісність і подільність. Елементами ЛС на макрорівні, тобто при проходженні МП від підприємства до підприємства, є самі ці підприємства постачальник і споживачі зв'язуючий їх транспорт представлений на риса. ЛС на мікрорівні представлена нарис. б. Окремі елементи ЛС також є системами, тому їх ще називають підсистемами.
Зв'язки. У макрологістичних системах зв'язки між окремими елементами встановлюються на основі товарно-грошових відносин, оформлених у вигляді договору. Усередині мікрологістичної системи елементи зв'язані внутрішньовиробничими відносинами, тобто основа зв'язків безтоварна, організаційна. Організація. Зв'язки між елементами впорядковані різними законодавчими, нормативними документами, положеннями, посадовими інструкціями. Інтеграційні якості. Тільки ЛС в цілому може поставляти товар, виконавши всі вимоги постачання, а також пристосовуватися адаптуватися) до умов зовнішнього середовища. Окремі елементи ЛС самостійно не можуть вирішувати подібні задачі. Нарівні макрологістики виділяють три види ЛС (рис. 3.2).

21
МАКРОРІВЕНЬ елементизв'язки а)
МІКРОРІВЕНЬб) Рисунок 3.1 – Цілісність і подільність ЛС на макро- і мікрорівнях виробник виробник
ЛС з прямими зв'язками споживач споживач виробник споживач споживач
Ешелонована посередник
Гнучка ЛС
Рисунок 3.1 – Види макрологістичних систем

матеріальний потік постачальник транспорт покупець


матеріальний потік закупівля з управління виробництвом збут

22 3.4
Методи прийняття рішень в логістиці Для вирішення наукових і практичних завдань в області логістики використовують наступні основні методи і підходи
1) методи планування і управління виробничими і економічними системами
2) методи теорії дослідження операцій
3) системний підхід і методи системного аналізу
4) методи прогнозування
5) кібернетичний підхід
6) методи математичного моделювання
7) експертні системи. Контрольні запитання №3 Перерахуєте концептуальні положення логістики. Перерахуєте шість правил логістики. Дайте визначення логістичної функції, перерахуйте основні логістичні функції. Які організації реалізують логістичні функції Чому необхідно організовувати на підприємстві службу логістики, не дивлячись нате, що логістичні функції так чи інакше виконуються іншими службами Які з властивостей системи є системоформуючими, а які системоутворюючими? Дайте визначення поняття системи і її властивостей. Приведіть власні приклади об'єктів, що є системою і що не є системою. Що таке логістична функція, її мета Приведіть класифікацію логістичних функцій. Приведіть власні конкретні приклади логістичних системі доведіть наявність у них всіх властивостей системи.
12.
Як ведеться облік логістичних витрат впродовж всього логістичного ланцюга
13.
Як реалізується принцип системного підходу в загальному вигляді
14.
В чому полягає розвиток логістичного сервісу
15.
Які організації реалізують логістичні функції
16.
З якими видами діяльності на підприємстві переплітається логістичне управління
17.
Поняття логістичної системи.
18.
Якими властивостями має володіти об’єкт, щоб його можна було вважати системою

23 19.
Дайте визначення логістичної системи.
20.
В полягає мета логістичної системи
21.
Наведіть приклад логістичної системи.
22.
Дайте визначення макрологістичної системи.
23.
Дайте визначення мікрологістичної системи.
24.
Охарактеризуйте основні властивості системи в застосуванні до логістичної системи.
25.
Назвіть види логістичних системна рівні макрологістики?
26.
Які методи і підходи використовують для вирішення наукових і практичних завдань в області логістики
27.
Які існують методи прийняття рішень в логістиці
28.
Охарактеризуйте методи планування і управління виробничими і економічними системами.

24 4 ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА
4.1 Цілі і завдання закупівельної логістики Закупівельна логістика – це управління МП в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами сировиною, матеріалами, комплектуючими, товарами. Виділення функції закупівель визначається економічною доцільністю спеціалізації, оскільки не існує підприємства, якому було б вигідно проводити всі ресурси, використовувані у власному виробничому процесі. Тому будь-яке підприємство (виробниче, торгове, в якому обробляються матеріальні потоки, має в своєму складі службу постачання, яка здійснює закупівлю, доставку і тимчасове зберігання ресурсів. Мета закупівельної логістики – задоволення потреб виробництва в ресурсах з максимально можливою економічною ефективністю. Основу економічної ефективності становить пошук і закупівля необхідних матеріалів задовільної якості за мінімальними цінами. Основні завдання закупівельної логістики інформаційні а)
визначення продуктів і послуг, які краще придбати на стороні, завдання "зробити або купити б)
пошук, оцінювання і виявлення кращих постачальників, цін, способів доставки продуктів і послуг, завдання вибору постачальника завдання реалізації а)
дотримання обґрунтованих термінів закупівлі сировини і комплектуючих; б)
забезпечення точної відповідності між кількістю постачань і потребами в них в)
дотримання вимог виробництва за якістю сировини і комплектуючих. Загальною проблемою для більшості компаній є така дилема. Як здійснити виробничу програму шляхом повного, але не завжди економічно ефективного забезпечення матеріалами або затримуючи випуск продукції у зв'язку з витратами додаткового часу на закупівлю економічно вигідних матеріалів
4.2 Логістичний підхід до організації постачання на підприємстві Розвиток нових областей економіки і розширення пропозиції товарів на ринках промислово розвинених країн ускладнює функції сфери закупівель сировини і матеріалів. Успішне здійснення закупівель припускає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал