Навчальний посібник Луцьк Вежа-Друк 2014 2Pdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Обробка результатів
Підраховують відповіді так: А = +2, В = +1, С = –1, D = –2.
Оскільки одна половина тверджень є профеміністичного напряму, а друга – антифеміністичного, необхідно змінити математичний знак на протилежний (+2 стає –2 та ін.) у твердженнях під номерами: 1, 2, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, З0, 33, 35, 36, 37 і 42.
Підсумувавши бали за всіма пунктами, отримаєте результат у діапазоні від –84 до +84. Чим вищий бал, тим більше Ви феміністично орієнтовані.

188
Додаток 8

Роздатковий матеріал 9.
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
1. Скільки нейронів у мозку людини? – 8 мільярдів.
2. Як називається речовина, яка покриває альвеолу зсередини?
Сульфактант.
3. Які вітаміни синтезує печінка людини? – Вітаміни P, K.
4. Хто автор теорії стресу? – Ганс Сельє.
5. В якому біохімічному циклі організм людини синтезує енергію? – Цикл Кребса.
6. Перші зразки цього приладу були створені в XVII столітті.
Передбачається, що над його створенням працювало кілька вчених, але пальму першості віддають великому італійцеві, який ще запропонував ідею іншого приладу, що часто використовується в
«комплекті» з цим приладом, шкалу, яку розробляли майже 200 років
і тепер відомі вже 3 види шкали. Назвіть цей прилад. – Термометр.
7. У IVв. до н.е. великий грецький мислитель, філософ припустив, що живе стає живим завдяки деякій силі. Ця сила цілеспрямованість, якийсь активний початок, що перетворює можливість у дійсність. Вона дає можливість матерії одночасно бути і причиною, і метою розвитку.Что це за сила? – Ентелехія.
8. Ця грошова одиниця в країні введена в шістдесяті роки XIX століття. Восені 1936 р. вона була девальвована на 41% і її золотий запас різко знизився. У валюти є і східний «брат». Назвіть цю валюту.

189
Італійська ліра (LIT). Валюта ліра ще й у Туреччини. (Турецька
ліра)
9. Деякі сучасні вчені вважають, що це рослина-напівпаразит, зростає на дереві царі лісу вважалось втіленням його життєвої сили. Зрізати гілку цієї рослини означало ритуальне вбивство величного дерева. У цьому обряді відобразилися куди більш ранні ритуали справжнього вбивства жерця-царя його наступниками, що мали місце в культурах багатьох народів. Так вважають деякі сучасні вчені.Що це за рослина? – Омела.

190
Додаток 9

Роздатковий матеріал 10.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ
ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАТЕВОТИПІЗОВАНОЇ
Оцініть за семибальною шкалою ступінь вираженості у Вас зазначених нижче якостей: від «1» – ні до «7» – так.
1ця якість для вас зовсім не характерна,
2 ця якість скоріше всього для вас нехарактерна,
3ця якість виражена у вас незначно,
4ця якість виражена у вас середньою мірою,
5ця якість виражена у вас достатньою мірою,
6ця якість виражена у вас сильно,
7ця якість виражена у вас дуже сильно.
Наскільки ви вважаєте себе людиною:
1.
впевненою у собі,
2.
поступливою,
3.
корисною,
4.
здатною захищати власні переконання,
5.
привітною,
6.
людиною настрою,
7.
незалежною,
8.
сором’язливою,
9.
свідомою,
10.
атлетичною,
11.
емоційною,

191 12.
артистичною,
13.
наполегливою,
14.
ласкавою,
15.
щасливою,
16.
сильною особистістю,
17.
законослухняною,
18.
непередбачуваною,
19.
сильною,
20.
жіночною,
21.
надійною,
22.
аналітичною за складом розуму,
23.
співчутливою,
24.
ревнивою,
25.
здатною до лідерства,
26.
сензитивною,
27.
правдивою,
28.
здатною ризикувати,
29.
здатною зрозуміти інших,
30.
замкнутою,
31.
здатною приймати рішення,
32.
жалісливою,
33.
щирою,
34.
самодостатньою,
35.
яка прагне заспокоїти ображені почуття,
36.
гоноровою,
37.
домінуючою,

192 38.
з лагідним ставленням,
39.
привабливою,
40.
маскулінною,
41.
теплою,
42.
серйозною,
43.
яка хоче обстоювати певну позицію,
44.
ніжною, м’якою,
45.
дружньою,
46.
агресивною,
47.
легковірною,
48.
неефективною,
49.
яка поводить себе як лідер,
50.
довірливою, щирою,
51.
пристосованою, адаптивною,
52.
індивідуалістичною,
53.
такою, що не вживає грубі вислови,
54.
непослідовною,
55.
конкурентоспроможною,
56.
яка любить дітей,
57.
тактовною,
58.
амбітною,
59.
чемною,
60.
ввічливою.

193
Ключ до опитувальника
1 Шкала маскулінності.
Додайте бали, які стосуються відповідей на питання:
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55,
58.
Суму поділіть на 20. Отриманий результат буде показником
Вашої маскулінності.
2. Шкала фемінності.
Додайте бали, які стосуються відповідей на питання:
2, 5, 8,11,14,17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59.
Суму поділіть на 20. Отриманий результат буде показником
Вашої фемінності.
3. Шкала андрогінії.
Якщо показник маскулінності > 4,9 і показник фемінності > 4,9, то Вас можна охарактеризувати як андрогінну особистість.
Якщо за результатами набраних балів Ви досягли середніх показників маскулінних та фемінних якостей, це означає, що Ви належите до того типу людей-андрогінів, яким піддається будь-яка робота і будь-які чоловічі й жіночі ролі. Ваша поведінка досить гнучка, що дає змогу вам бути доброю людиною, чутливою, а також сміливою, рішучою, здатною постояти за себе, підтримати інших, повести їх за собою.
Якщо Ви набрали більшу кількість балів за оцінкою фемінних якостей, ніж маскулінних, це означає, що Ви людина, на яку розраховують близькі, друзі, колеги. Проте в ситуаціях, які вимагають здатності взяти на себе керівництво справами, виявити

194 наполегливість, настоювати на безумовному підпорядкуванні, Вам не вистачає характеру,
Ви ухиляєтесь від відповідальності, передоручаєте вирішення своїх проблем іншим людям.
Якщо Ви недобрали середньої кількості балів за фемінними якостями, проте у Вас яскраво виражені маскулінні якості, то це означає, що Ви здатні протистояти негараздам, згуртовувати оточуючих, надихати на досягнення цілей. Ви людина, орієнтована на досягнення успіху, подолання перешкод, самоствердження, на справу, в процесі якої нехтуєте будь-якими сентиментами. Ви прагнете виробляти у собі значною мірою притаманні Вам твердість духу і характеру. Проте, оточуючим іноді не вистачає Вашої емоційної підтримки, співчуття, ласкавих слів.
Люди, які набрали низькі бали за шкалами фемінність/маскулінність, визначаються як статевонейтральні особистості.

195
Додаток 10

Роздатковий матеріал 11.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПОРТРЕТИ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК,
НА ЯКІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗВАЖАТИ ПРИ ДОБОРІ
КАДРІВ (ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРҐЕНДЕРНОЇ ПОВЕДІНКИ):

Чоловік
Жінка
Логіка
Інтуїція
Узагальнення
Аналіз
Сприйняття в цілому
Увага до деталей
Схильність до абстракцій
Конкретне, наочне мислення
Практичність
Романтизм
Орієнтація у просторі і часі
Прив’язаність до деталей
Технічна спрямованість
Гуманітарна спрямованість
Мотив досягнення успіху
Мотив налагодження стосунків
Прагнення до лідерства
Вміння підкорятися
Схильність до новаторства
Дотримання правил
Бажання бути першим
Бажання бути єдиною і неповторною


196
Додаток 11

Роздатковий матеріал 12.
МЕТОДИКА «ЯК ВИ СТАВИТЕСЬ ДО
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТІ?»
Впишіть у відповідну графу адекватне Вашим думкам оцінне судження.
Номер твердження
Справляє надзвичайно сильне враження
Справляє достатньо сильне враження
Справляє середнє враження
Не справляє жодного враження

197
Твердження:
1. Чи дуже вразить Вас зізнання когось із найближчих друзів, що він чи вона є гомосенсуалом?
2. Як Ви відреагуєте на пристрасний поцілунок двох дівчат, що зустрілися після довгої розлуки?
3. Як Ви поставитеся до поцілунку двох хлопців в аналогічній ситуації?
4. Як Ви поставитеся до побиття людини за те, що вона іншої сексуальної орієнтації?
5. Як Ви поставитеся до двох дівчат, які постійно тримаються за руки та обнімаються?
6. Як Ви поставитеся до дівчини, яка постійно носить хлопчаче вбрання та заграє до дівчат?
7. Як Ви поставитеся до хлопця, який імітує жіночі манери у спілкуванні з особами тотожної статі?
8. Як Ви поставитеся до двох хлопців, які постійно тримаються за руки та обнімаються?
9. Як Ви відреагуєте на хлопців, які постійно бувають разом на вечірках і в громадських місцях?
10. Як Ви відреагуєте на дівчат, які постійно бувають разом на вечірках та у громадських місцях?
11. Як Ви поставитеся до того, що дівчата полюбляють приймати душ та ванну разом?
12. Як Ви відреагуєте на чоловіків, які живуть разом і спільно ведуть домашнє господарство?

198 13. Як Ви поставитеся до пари чоловіків, яка планує усиновити і виховувати дитину?
14. Як Ви поставитеся до пари жінок, яка планує удочерити і виховувати дитину?
15. Як Ви поставитеся до зібрань дівчат лише з особами тотожної статі?
16. Як Ви ставитеся до зібрань чоловіків лише з особами тотожної статі?
Якщо Ваші відповіді перебувають у лівій частині сторінки, Вам притаманна гомофобія. Проаналізуйте її причини.


199
Додаток 12

Роздатковий матеріал 13.
МЕТОДИКА «РІВЕНЬ ВАШОЇ ГОМОФОБІЇ»
Ствердіть чи заперечте твердження:
1. Суспільство потрібно охороняти від гомосексуалів, навіть якщо для цього іх доведеться ізолювати.
2. Мені було б неприємно дізнатися, що я перебуваю наодинці з гомосексуалом.
3. Гомосексуали мають право обіймати урядові посади.
4. Я не хотів би належати до організації, в якій перебувають гомосексуали.
5. Мені гидко навіть думати про статеве життя гомосексуалів.
6. Гомосексуал міг би бути добрим керівником фірми, директором і навіть главою уряду будь-якої країни.
7. Якби закони проти гомосексуалів було скасовано, їх відсоток у суспільстві не змінився б.
8. Я б стривожився, дізнавшись, що вчитель моєї дитини – гомосексуал.
9. Якби біля мене в автобусі сидів гомосексуал, я почувався б ніяково.
Ствердні відповіді на запитання 1, 2,4, 5, 8, 9 та заперечні на запитання З, 6, 7 свідчать про гомофобні настрої.

200
Додаток 13

Роздатковий матеріал 14.
ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРЕНІНГУ


У чому полягає різниця між ґендером та статтю?

Чому так важливо розглядати ґендерну тематику?

Що таке ґендерні ролі?

Як дитинство впливає на ґендерні ролі?

Яким чином відбувається набуття ґендерної ідентичності?

Які агенти соціалізації здійснюють вплив на ґендерний розвиток особистості?

Що таке ґендерні стереотипи?

Як дитинство впливає на формування ґендерних стереотипів?

Яким чином ґендерні стереотипи впливають на наше життя?

Як почати обговорення
ґендерних питань з жінками/чоловіками?

Що особисто ми можемо зробити для утвердження
ґендерної рівності та зменшення ґендерної дискримінації?

201
Для нотаток

202
Для нотаток

203
Для нотаток

204
Наукове видання

Мудрик Алла Богданівна

ҐЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ :
ТЕОРІЯ, ДІАГНОСТИКА, РОЗВИТОК
Навчальний посібникДрукується в авторській редакції


Формат 60
х
84 1/16
Обсяг 11,86 ум. друк.арк., 11,78 обл.-вид.арк.
Наклад 300 пр.Зам. 504.Видавець і виготовлювач – Вежа-Друк
(м. Луцьк, вул. Бойка 1, тел. (0332) 29-90-65)
Свідоцтво Держ. комітету телебачення та радіомовлення України
ДК № 4607 від 30.08.2013 р.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал