Навчальний посібник Луцьк Вежа-Друк 2014 2
Сторінка7/9
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПРАКТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ МОДУЛЮ

МЕТОДИКА «ЯК ВИ СТАВИТЕСЬ ДО
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТІ?»

Ціль: визначити особливості свого ставлення до гомосексуальності та визначити рівень власної гомофобії.
Методика: учасникам/учасницям пропонується відповісти на запитання методики, співвіднести свої відповіді з ключем опитувальника та визначити рівень гомофобії.
Час на виконання: 30 хвилин (10 хвилин на відповіді опитувальника, 10 хвилин на аналіз результатів та 10 хвилин на загальне групове обговорення).
Матеріали: роздатковий матеріал 12 (Додаток 11).
Завершення: обговорення вправи.

143
МЕТОДИКА «РІВЕНЬ ВАШОЇ ГОМОФОБІЇ»

Ціль: визначити особливості свого ставлення до гомосексуальності та визначити рівень власної гомофобії.
Методика: учасникам/учасницям пропонується відповісти на запитання методики, співвіднести свої відповіді з ключем опитувальника та визначити рівень гомофобії.
Час на виконання: 30 хвилин (10 хвилин на відповіді опитувальника, 10 хвилин на аналіз результатів та 10 хвилин на загальне групове обговорення).
Матеріали: роздатковий матеріал 13 (Додаток 12).
Завершення: обговорення вправи.
ВИСНОВКИ ДО МОДУЛЮ VІII
1. Ґендерно-рольовий
інфантилізм
– це невідповідність
ґендерної ролі віковій стадії ґендерного розвитку, заміна або компенсація одних ролей іншими, що відповідають більш ранньому періоду життя.
2. Ґендерно-рольова недостатність проявляється у двох основних формах – ґендерно-рольовий дефіцит та атрофія ґендерної ролі.
Ґендерно-рольовий дефіцит – це затримка ґендерно-рольового розвитку, блокування важливих потреб у рольовому розвиткові, внаслідок чого ґендерна роль не формується або розвивається частково.

144
Атрофія ґендерної ролі – це втрата роллю її функціональних особливостей, скорочення сфер застосування в результаті обмеження рольової поведінки, тривалого перебування ґендерної ролі в латентному вигляді тощо.
3. Статеві девіації – це відхилення від нормативів статевих і
ґендерних ролей. Рольові девіації можна проілюструвати прикладами так званої інверсії статевих і ґендерних ролей, тобто зміною компонентів чоловічих та жіночих ролей на протилежні, заміною одних іншими – повною (транссексуалізм) і частковою
(гомосексуалізм і трансвестизм).
4. Гомосексуалізм (грец. homos – тотожний, подібний, sexus – стать) – сексуальний потяг до особи тотожної статі та сексуальний контакт з нею. Сексуальний потяг, сексуальний контакт із особою своєї статі є провідним критерієм у психодіагностиці інверсії статевого потягу (лат. іnversio – перевертання, перестановка) – спрямування сексуального потягу на тотожну стать, гомосексуалізм.
5. Гомофобія – почуття страху або відрази до гомосексуальних
індивідів, упереджене ставлення до людини через її гомосексуальні орієнтації. Гомофобія є складовою гетеросексизму – переконання у тому, що вищим і єдино правильним способом реалізації сексуальної функції є гетеросексуальні стосунки. Гетеросексизм базується на хибних стереотипах, міфах про людей з інверсією статевого потягу.
6. Трансвестизм і транссексуалізм – це види ґендерно-рольових дисгармоній, які безпосередньо стосуються зміни статевої та
ґендерної ідентичності.

145
Ґендерна дисфорія (розлад), яка спонукає індивіда (чоловіка чи жінку) до хірургічної зміни статі, є транссексуалізм – відторгнення статі, тобто стійке переживання своєї належності до іншої статі.
Розлад статевої ідентифікації підлітків або дорослих
нетранссексуального типу (Трансвестизм) – це форма порушення
ґендерної ідентичності, що проявляється в прагненні грати роль протилежної статі, потребі перевдягатися, використовувати ім’я та запозичувати інші рольові атрибути протилежної статі, хоча це не супроводжується повним усвідомленням себе особою іншої статі.
Якщо процес перевтілення в особу іншої статі супроводжується сексуальним збудженням, то таку особливість сексуальної поведінки чоловіків називають трансвестичним фетишизмом, а таких чоловіків – трансвеститами.
7. Розлад статевої ідентифікації у дитячому віці (до настання статевої зрілості) відомий як явище «маминих синочків» і
«шибайголів-дівчисьок».
Характерною ознакою особистості дитини з порушенням статевої ідентифікації є кросґендерна ідентифікація, яка проявляється в наслідуванні статевотипових (гіперґендерних) моделей поведінки, властивих іншій статі.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Розкрийте поняття статеві девіації.
2. Порушення
ґендерно-рольової ідентичності це: спосіб збереження самобутності чи девіація?
3. Назвіть ознаки ґендерно-рольового інфантилізму.

146 4. Назвіть у яких основних формах проявляється ґендерно- рольова недостатність?
5. Означте основну симптоматику ґендерно-рольового дефіциту?
У чому основні причини його виникнення?
6. Назвіть ознаки атрофії ґендерної ролі. Причини виникнення.
7. Чим відрізняються між собою поняття транссексуалізму, трансвестизму, гомосексуалізму.
8. Назвіть головні гіпотези причин гомосексуалізму.
9. Відхилення від ґендерної ролі часто сприймають люди як доказ гомо сексуальності. Чим пояснити таке сприйняття?
10. Відомо, що гетеросексуальні чоловіки негативніше налаштовані проти гомосексуальних чоловіків, ніж жінки. Як це пояснити?
11. Чи існує небезпека, що діти, яких виховують гомосексуальні пари теж стануть гомосексуалами?
12. Розкрийте поняття гомофобія та гетеросексизм.
13. У масовій свідомості щодо гомосексуальних індивідів утвердилося чимало стереотипів. Охарактеризуйте найбільш поширені з них.
14. Сучасна наука ще не знайшла пояснення природи й походження гомосексуалізму. На сьогодні існує чимало припущень щодо причин інверсії статевого потягу. Назвіть та коротко означте основні положення найбільш відомих психологічних теорій, що вивчали означену проблематику.
15. Які виділяють основні ознаки розладу статевої ідентифікації у дитячому віці?

147
МОДУЛЬ ІХ
ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЗАВЕРШЕННЯ ТРЕНІНГУ.
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТРЕНІНГУ

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ МОДУЛЮ

Завершальний етап групової роботи передбачає вихід із ситуації
«тут і тепер», подолання «оранжереї», соціальну реабілітацію учасників.
Завершення тренінгу часто супроводжується висловлюваннями подяки один одному і зізнаннями в тому, що люди відкрили для себе нового.
Тому проведення підсумкових занять передбачає висловлювання кожного учасника про свій актуальний стан, усвідомлення роботи, що відбулася, побажання та пропозиції ведучому, а також резюмоване підведення підсумків тренінгової роботи самим ведучим. Необхідною умовою завершення тренінгової роботи є надання зворотнього зв’язку. Способів, що забезпечують подачу зворотного зв’язку, існує значна кількість. Все залежить від винахідливості ведучого і особливостей групи. Прийоми та умови надання зворотнього зв’язку, детальніше були розглянуті у модулі І.
Варіанти вправ, що дають змогу ефективно завершити тренінг представлені у практичному компоненті цього модулю.


148
ПРАКТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ МОДУЛЮ

ВПРАВА «ГРА У М’ЯЧ»

Ціль:
1) надати та отримати зворотній зв’язок;
2) оцінити зміст тренінгу;
3) визначити аспекти тренінгу, що потребують подальшого опрацювання чи адаптації;
4) освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу.
Матеріали: м’яч.
Час на виконання: 10-15 хвилин (залежно від кількості учасників/учасниць).
Методика: запропонуйте учасникам групи розповісти про одну річ, якої вони навчилися під час тренінгу. Киньте одному/одній з учасників/учасниць м’яч.
Отримавши м’яч, кожен/кожна учасник/учасниця має розповісти про свій новий досвід.

ВПРАВА «НАСТУПНІ КРОКИ»

Ціль:
1) надати та отримати зворотній зв’язок;
2) оцінити зміст тренінгу;
3) визначити аспекти тренінгу, що потребують подальшого опрацювання чи адаптації;

149 4) освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу.
Час на виконання: 10-15 хвилин (залежно від кількості учасників/учасниць).
Методика: запропонуйте учасникам розповісти про одну річ, яку вони планують зробити наступного тижня для застосування знань, опанованих під час тренінгу.
ВПРАВА «КРОСВОРД»

Ціль:
1) надати та отримати зворотній зв’язок;
2) оцінити зміст тренінгу;
3) визначити аспекти тренінгу, що потребують подальшого опрацювання чи адаптації;
4) освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу.
Матеріали: кросворд, маркери, цукерки.
Час на виконання: 10 хвилин.
Методика: придумайте кросворд, який включає основні концепції тренінгу. За 5 хвилин команда має заповнити кросворд. У разі правильних відповідей на усі питання у встановлений час, учасники/учасниці тренінгу отримують приз (наприклад, цукерки).

150
ВПРАВА «КОЛЕКТИВНИЙ ЖИВОПИС»

Ціль:
1) надати та отримати зворотній зв’язок;
2) оцінити зміст тренінгу;
3) визначити аспекти тренінгу, що потребують подальшого опрацювання чи адаптації;
4) освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу.
Матеріали: фліпчарт, ватман, кольорові маркери, фарби, олівці тощо.
Час на виконання: 10-15 хвилин (залежно від кількості учасників/учасниць).
Методика: зафіксуйте великий аркуш паперу на одній стіні
(достатньо великий, щоб усі учасниці/учасники могли працювати на ньому одночасно). Кожен/кожна учасник/учасниця має намалювати картину, яка зображує те, чого вони навчилися під час тренінгу. Інші учасники/учасниці мають здогадатися, що змальовано на кожному малюнку.
ВПРАВА «ЗІРКОВІ МОМЕНТИ»

Ціль:
1) надати та отримати зворотній зв’язок;
2) оцінити зміст тренінгу;

151 3) визначити аспекти тренінгу, що потребують подальшого опрацювання чи адаптації;
4) освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу.
Матеріали: вирізані зірки із картону.
Час на виконання: 10-15 хвилин (залежно від кількості учасників/учасниць).
Методика: наприкінці кожної тренінгової сесії запропонуйте кожному учаснику/учасниці розповісти про «зірковий момент», який вони спостерігали в іншого учасника/учасниці.
Зірковий момент – це момент, в який засяяв певний талант учасника/учасниці як члена команди. Коли учасники розповідатимуть про такі моменти, дайте їм можливість нагородити відповідного учасника/учасницю зіркою.
Переконайтеся, що кожен учасник/учасниця мав/мала такий момент. При потребі зазначте декілька зіркових моментів, які Ви помітили.

ВПРАВА «ДІЄВІ КРОКИ»

Ціль:
1) надати та отримати зворотній зв’язок;
2) оцінити зміст тренінгу;
3) визначити аспекти тренінгу, що потребують подальшого опрацювання чи адаптації;
4) освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу.

152
Матеріали: вирізані сліди із картону.
Час на виконання: 10-15 хвилин (залежно від кількості учасників/учасниць).
Методика: зафіксуйте на підлозі сліди (реального розміру) у формі черги чи підкови. Група має стати на перші сліди (дивлячись у спину попереднику/попередниці). Вони мають розповідати одну річ, яку вони зроблять наступного тижня у напрямку до тематики, яка обговорювалася під час тренінгу. Під час розповіді про свої дії учасники просуваються уперед. Вправа триває, доки не висловляться усі учасники. Після цього скажіть учасникам/учасницям, що вони зробили перший крок – взяли на себе обов’язок вжити певну дію.
ВПРАВА «ПОДЯКА»
Ціль:
1) надати та отримати зворотній зв’язок;
2) оцінити зміст тренінгу;
3) освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу.
Час на виконання: 10-15 хвилин (залежно від кількості учасників/учасниць).
Методика: щоб підкреслити те, як учасники навчалися під час тренінгу, запропонуйте їм подякувати тому учаснику/учасниці (окрім фасилітатора/фасилітаторки), який/яка допомагав/допомагала їм навчатися або зрозуміти тему тренінгу. Учасник/учасниця, якому/якій

153 дякують, має відповісти: «Будь ласка». Це навчає учасників/учасниць говорити та приймати компліменти.
ВПРАВА «ОСОБИСТИЙ БАГАЖ»

Ціль:
1) розвинути здібності складання психологічного портрета людини;
2) надати та отримати зворотній зв’язок
Матеріали: папір і ручки для всіх гравців.
Час на виконання: 20-30 хвилин (залежно від кількості учасників/учасниць).
Методика: група вже чимало часу провела разом. Ви познайомилися, дізналися один одного. Зараз ми спробуємо визначити, наскільки добре ви стали розуміти товаришів, їх особисті якості. Уявіть, що незабаром вам належить розлучитися, і кожен готує в дорогу свою валізу. Це його особистий багаж.
Ми будемо збирати валізу разом. При цьому домовимося класти в неї не речі, а особисті якості товариша/товаришки, ті, які ми в ньому/ній полюбили. Що покладе у валізу товариша/товаришки, група?
Є у цієї вправи ще кілька правил.
Перше: ми кладемо у валізу тільки ті якості, свідками прояву яких ми стали під час спільної роботи.
Друге: ми не можемо покласти у валізу ту якість, за яку не проголосувала вся група. Навіть одна людина з вас володіє правом

154 вето. Групі доведеться переконати його, інакше спірна якість так і не потрапить у багаж вашого/вашої товариша/товаришки.
Примітка: для кожного учасника/учасниці, якому/якій група допомогла зібрати особистий багаж, складаємо підсумковий список, вказуємо дату і ставимо підписи членів групи. Цей лист урочисто вручаємо зібраному в дорогу гравцеві.
Завершення: обговорення гри.
Питання для обговорення:
– Що Вам сподобалося в грі?

Що змусило задуматися над тим, як сприймає Вас група?
– Які речі, дані Вам в дорогу групою, стали для Вас несподіванкою?
– Чи згодні Ви з тим багажем, яким група спорядила Вас?

ВПРАВА «ОЦІНЮВАННЯ У ТРІЙКАХ»

Ціль:
1) оцінити зміст тренінгу;
2) визначити аспекти тренінгу, що потребують подальшого опрацювання чи адаптації;
3) освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу.
Методика: попросіть учасників/учасниць розбитися на підгрупи по три особи. Видайте кожній групі роздатковий матеріал на основі типових запитань. Кожний учасник/учасниця у підгрупах має по черзі відповісти на одне запитання менш, ніж за одну хвилину. Після того,

155 як він/вона відповіли на запитання, інші учасники/учасниці можуть висловитись і додати те, про що, на їх думку, не було сказано.
Після закінчення обговорення усіх запитань у кожній підгрупі попросіть учасників/учасниць визначити запитання щодо сфер, які потребують уточнення.
Усі разом обговоріть сфери, які були визначені як такі, що потребують уточнення.
Час на виконання: 10-30 хвилин залежно від потреб групи.
Матеріали: питання, представлені у роздатковому матеріалі 14
(Додаток 13).
Завершення: обговорення вправи.
Примітки для фасилітаторок/фасилітаторів:

Це – ефективна вправа, яка допомагає оцінити, що засвоїли учасники, а також надає практичну можливість для роз’яснення
іншим поняття «ґендер».

ВИСНОВКИ ДО МОДУЛЮ ІX
1. Зворотній зв’язок передбачає відкрите, аргументоване та конструктивне висловлювання усіх членів групи стосовно різних ситуацій, які виникають із процесі виконання завдань, про зміст і способи вирішення різних проблем, стиль діяльності і спілкування, про порівняння різних типів поведінки.
2. Реалізація цього принципу дозволяє кожному учаснику СПТ побачити себе зі сторони, свій образ та образ іншого, створити умови

156 для відповідної корекції. Це унікальна можливість «побачити себе очима інших».
Висловлена членами групи інформація стає основою для роздумів, що, в свою чергу створює передумови для самокорекції
існуючих знань, умінь, навичок та розвитку здібності складання психологічного портрета людини. Також інформація, отримана при наданні зворотнього зв’язку дає змогу освіжити в пам’яті учасників/учасниць матеріал, пройдений в рамках тренінгу, оцінити його зміст, визначити аспекти тренінгу, що потребують подальшого опрацювання чи адаптації.
3. При наданні зворотнього зв’язку слід дотримуватись певних умов, а саме: характер зворотнього зв’язку повинен бути описовий; уникання категоричності суджень; конкретність висловлювань; висловлювання стосовно тих якостей та властивостей особистості, які реально можуть бути змінені.
Прийоми зворотнього зв’язку передбачають активне слухання та запит на додаткову інформацію.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Розкрийте поняття зворотнього зв’язку як одного із принципів роботи тренінгової групи.
2. Яких основних умов слід дотримуватися при наданні зворотнього зв’язку?
3. З якою метою здійснюється надання зворотнього зв’язку?
4. Які тренінгові вправи можна використовувати при наданні зворотнього зв’язку?

157
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Акусок А. М. Соціалізація особистості як психолого- педагогічна проблема / А. М. Акусок // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – №1. – С. 23–25.
2.
Амджадин Л. Трансформационные изменения института семьи и брачных отношений в украинском обществе : гендерный анализ / Л. Амджадин // Социология : теория, методы, маркетинг. –
2007. – №3. – С. 60–75.
3.
Антология гендерной теории / [сост. Е. Гапова,
А. Усманова]. – Минск : Пропилеи, 2000. – 384 с.
4.
Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / Сандра Бем; [пер. с англ.]. – М. :
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 336 с.
5.
Бендас Т. В. Гендерная психология: [учебное пособие] /
Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2006. – 431 с. : ил. – (Серия «Учебное пособие»).
6.
Берн Ш. Гендерная психология / Шон Берн. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с. – (Секректы психологии).
7.
Болотська О. А. Соціально-педагогічні умови гендерного виховання жінок-лідерів в діяльності громадських організацій та рухів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.
13.00.05 «Соціальна педагогіка» / О. А. Болотська. – Луганськ, 2008. –
20 с.
8.
Браун Дж. Гендерные различия в здоровье / Дж. В. Браун,
Л. В. Панова, Н. Л. Русинова // Социс. – 2007. – № 6. – С. 114–121.
9.
Бут Л. О. Гендерна освіта в вузі : в 2-х ч. Ч. І. : Спецкурси :

158
[навч.-метод. посібник для викладачів соц.-гуманітар. дисциплін та студентів вищ. навч. закладів] / Л. О. Бут, О. А. Луценко. – Суми :
СумДПУ, 2001. – 106 с.
10.
Введение в гендерные исследования: учебное пособие для студентов вузов / [Костикова И. В. и др.] ; под общ. ред.
И. В. Костиковой. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Аспект Пресс,
2005. – 255 с. – (Серия«Классический университетский учебник»).
11.
Вейнингер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротики / О. Вейнингер М. : Форум ХIX-XX-XXI, 1991. –
120 с.
12.
Виноградова Т. В.
Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин : роль биологических и социальных факторов / Т. В. Виноградова, В. В. Семенов // Вопросы психологии. 1993. – №2. – С. 63–71.
13.
Власенко Н. С. Гендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок
і чоловіків
/
Н. С. Власенко,
Л. Д. Виноградова, І. В. Калачова. – К. : Інститут держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України, 2000.
14.
Воронина О.
Теоретико-методологические основы гендерных исследований / О. Воронина // Теория и методология гендерных исследований : [курс лекций; под. общ. ред.
О. А. Ворониной]. – М. : МЦГИ–МВШСЭНМФФ, 2001. – С. 13–106.
15.
Воронина О. А. Гендер и культура / О. А. Воронина,
Т. А. Клименкова // Женщины и социальная политика
(гендерный аспект) ; [отв. ред. З. А. Хоткина]. – М., 1992. – 203 с.

159 16.
Впровадження гендерних підходів : [практичний посібник /
Регіональне бюро Програми розвитку ООН по країнах Центральної і
Східної Європи та СНД]. – К., 2003. – 142 с.
17.
Гапова Е. Гендерная проблематика в антропологи //
Введение в гендерные исследования. Ч. 1 : [учебное пособие; под ред.
И. А. Жеребкиной]. – Харьков : ХЦГИ, 2001 ; СПб. : Алетейя, 2001. –
С. 147–173.
18.
Гапон Н. Гендер у гуманітарному дискурсі : філософсько- психологічний аналіз / Н.Гапон. – Львів: Літопис, 2002. – 310 с.
19.
Гафизова Н. Б. Роль средств массовой информации в формировании и поддержании традиционных ролей мужчин и женщин / Н. Б. Гафизова [и др.] // Практикум по гендерной психологии; [под ред. И. С. Клециной]. – СПб. : Питер, 2003. – С.
113–118.
20.
Гендерна освіта і виховання студентської молоді в процесі соціалізації : теорія та практика: монографія / С. Я. Харченко, С. М.
Гришак, Н. С. Шабаєва; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»,
2013. – 258 с.
21.
Гендер і культура : [збірник статей / упорядники :
В. Агєєва, С. Оксамитна]. – К. : Факт, 2001. – 222 с.
22.
Гендер і державна політика / [пер. з англ. ; упоряд.
П. Ренкін]. – К. : Вид-во Соломії Павличко«Основи», 2004. – 394 с.
23.
Гендер : реалії та перспективи в українському суспільстві: мат-ли Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). –
К. : ПЦ «Фоліант», 2003. – 300 с.

160 24.
Гендер : реалії та перспективи в українському суспільстві: мат-ли Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.) ;
[додаткове видання]. – К. : ПЦ «Фоліант», 2004. – 70 с.
25.
Гендерні аспекти державної служби : [монографія] /
М. Пірен, Н. Грицяк, Т.Василевська, О. Іваницька; [за заг. ред.
Б. Кравченка]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 335 с.
26.
Гендерні аспекти в методологіях гуманітарних наук:
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Луцьк, 9-
10 грудня 2004 р. – ВАТ «Волинська обласна друкарня». – 283 с.
27.
Гендерний портрет Волинської області / за заг. ред.
О. Ярош, С. Баранової, М. Мушкевич, М. Філіпович. – Луцьк : ТзОВ
«Євро сервіс», 2007. – 397 с.
28.
Гендерні стереотипи індивідуального здоров’я : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2007. – 233 с.
29.
Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / Під ред.
Ліліани Гентош, Оксани Кісь. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 252 с.
30.
Гендерний розвиток у суспільстві : (конспекти лекцій). –
[2-е вид.]. – К. : ПЦ «Фоліант», 2005. – 351 с.
31.
Говорун Т. В., Кікінеджі О. М. Гендерна психологія :
[навчальний посібник] / Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – К. :
Видавничий центр «Академія», 2004. – 308 с.
32.
Говорун Т. В., Кікінеджі О. М. Стать та сексуальність : психологічний ракурс / Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – Тернопіль :
Навчальна книга-Богдан, 1999. – 380 с.

161 33.
Горностай П. П. Гендерна соціалізація та становлення гендерної ідентичності / П. П. Горностай // Основи теорії гендеру :
[навчальний посібник / відп. ред. Скорик М. М.]. – К. : «К.І.С.», 2004.
– С. 132–156.
34.
Градскова Ю. В.
Гендерная социализация
/
Ю. В. Градскова // Введение в гендерные исследования: [учеб. пособ. для студ. вузов; Костикова И. В. и др. ; под. общ. ред.
И. В. Костиковой]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Аспект Пресс,
2005. – 255 с. – (Серия«Классический университетский учебник»).
35.
Гришак С. М. Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец.
13.00.05 «Cоціальна педагогіка» / С. М. Гришак. – Луганськ, 2007. –
20 с.
36.
Досвід упровадження проекту виховання гендерної культури молоді / [упор. В. Гурієвська]. – Хорол, 2003. – 118 с.
37.
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (№2866– ІV; 8 вересня2005р.) ;
[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
38.
Земба А. Б.
Гендерний аналіз комунікативно- характерологічного профілю працівників центрів зайнятості / Алла
Богданівна Земба // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред.
С. Д. Максименка. − Т. Х, ч. 1. – К., 2008. – С. 111–121.

162 39.
Земба А. Б. Психологічний аналіз гендерної асиметрії у сучасному українському суспільстві / Алла Богданівна Земба //
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів
і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне майбутнє» (16-17 квітня 2008 року). У 2-х т. – Луцьк: РВВ «Вежа»
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 138 – 140.
40.
Кайл Р. Детская психология : тайны психики ребенка /
Р. Кайл. – СПб. : Прайм–ЕВРО–ЗНАК, 2002. – 416 с.
41.
Ковальчук І. А.
Статеворольова соціалізація учнів:
[монографія] / І. А. Ковальчук. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 216 с.
42.
Кон И. С. Введение в сексологию / И. С. Кон. – М. :
Медицина, 1988. – 182 с.
43.
Кочарян А. С.
Личность и половая роль
:
Симптомокомплекс маскулинности/фемининности в норме и патологи / А. С. Кочарян. – Х. : Основа, 1996. – 100 с.
44.
Кравець В. П. Гендерна педагогіка : [навчальний посібник]
/ В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – 416 с.
45.
Кравець В. П. Педагогіка та психологія : гендерний аспект :
[навч. посібник] / В. П. Кравець, О. М. Кікінежді. – Тернопіль :
Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 124 с.
46.
Кравець В. П. Статева соціалізація дітей і підлітків : закономірності та гендерні особливості. [монографія] / В. П. Кравець.
– Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 476 с.
47.
Основи теорії гендеру : навчальний посібник. – К. :
«К.І.С.», 2004. – 536 с.

163 48.
Основи гендерної рівності : навчально-методичний посібник / за заг. ред. О. Ярош, М. Філіпович. – Луцьк, 2008. – 290 с.
49.
Посібник для тренерок/тренерів (ТдТ) з гендерної чутливості та впровадження гендерної політики в Україні.
[Электронный ресурс].
//
Режим доступа: http://elearn.univector.net/file.php/157/01/01.pdf.
50.
Практикум по гендерной психологи / [под ред.
И. С. Клециной]. – СПб. : Питер, 2003. – 480 с.
51.
Рівність жінок і чоловіків в Україні : правові аспекти : мат- ли Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20-21 листопада2000р.). – К.,
2001. – 230 с.
52.
Словарь гендерных терминов; [Электронный ресурс]. //
Режим доступа: http:// www/owl.ru/gender/364htm.
53.
Столярчук Л. И. Полоролевая социализация школьников : теория и практика воспитания : [монография] / Л. И. Столярчук. –
Волгоград : Перемена, 1999. – 275 с.
54.
Фройд З. Вступ до психоаналізу / З. Фройд. – К. : Основи,
1998. – 709.с.
55.
Хорни К. Женская психология / К. Хорни. – СПб. : Вост.-
Евр. ин-т психоанализа, 1999. – 380 с.
56.
Чекалина А. А. Гендерная психология : учебное пособие /
А. А. Чекалина. –М. : «Ось-89», 2006. – 256 с.
57.
Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. – М. : Ренесанс,
1991. – 304 с.

164


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал