Навчальний посібник київ 2 міністерство освіти І науки україниPdf просмотр
Сторінка21/24
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
звіт, розглянувши який суд приймає подальше рішення. Такими рішеннями суду можуть бути:
 припинення зовнішнього управління у зв’язку з відновленням платоспроможності фірми-боржника і перехід до розрахунків з кредиторами;
 продовження раніш встановлених строків завнішнього управління;
 визнання фірми-боржника банкрутом і відкриття конкурсного провадження;
 припинення судового провадження по справі
про банкрутство на підставі укладеної в ході спостереження і зовнішнього управління мирової угоди між кредиторами і боржником.
Вважається, що зовнішнє управління може бути ефективним заходом лише по відношенню тих підприємницьких фірм, кризові явища на яких присутні тільки в окремих напрямках їх діяльності. Коли ж виробництво практично призупинене, оборотних засобів немає, забергованість у багато разів перевищує обсяг реалізації, тоді ніщо, крім

231 конкурсного провадження, врятувати підприємство уже не може.
Проблемна фірма-боржник перетворюється у фірму-банкрут.
Конкурсне провадження, як правило, є найбільш болючою частиною всієї процедури банкрутства. Рішення про введення конкурсного провадження приймається судом за двома обставинами.
Перша обставина полягає в тому, що ознаки банкрутства фірми- боржника встановлюються уже при здійсненні процедури спостереження.
Друга обставина полягає в тому, що результати зовнішнього управління фірмою-боржником виявляються незадовільними. Кінцевою ціллю конкурсного управління є задоволення вимог кредиторів фірми- боржника.
Всім причетним до банкрутства суб’єктам належить знати і враховувати у своїй діяльності економічні і правові наслідки відкриття
конкурсного провадження. З моменту прийняття арбітражним судом рішення про визнання фірми-боржника банкрутом і про відкриття конкурсного провадження:
 строк виконання всіх грошових зобов’язань фірми-банкрута, а також відстрочених обов’язкових платежів банкрута вважається наступившим;
 припиняється нарахування неустойок, відсотків та інших фінансово-економічних санкцій по всіх видах заборгованості фірми- боржника;
 відомості про фінансовий стан фірми-банкрута припиняють відносити до категорії відомостей, які носять конфіденційний характер або є комерційною таємницею;
 вводяться обмеження на здійснення угод, пов’язаних із відчуженням майна фірми-банкрута або тягнуть за собою передачу його майна на користь третіх осіб;
 знімаються раніш накладені арешти майна банкрута і не допускаються нові;
 всі вимоги до банкрута можуть бути висунуті тільки в межах конкурсного провадження.
З моменту відкриття конкурсного провадження органи управління фірмою-боржником усуваються від керівництва, і на фірму призначається
конкурсний керуючий, який починає свою діяльність із публікації в пресі повідомлення про встановлення банкрутства фірми-боржника і про відкриття конкурсного провадження. Тим самим, забезпечується широка гласність у здійсненні конкурсного провадження, перш за все, –

232 повідомлення про те, що відбувається всіх можливих кредиторів фірми- банкрута.
Так як і зовнішній керуючий, конкурсний керуючий призна- чається судом, як правило, за поданням кредиторів фірми-банкрута.
Особливість даного призначення полягає лише в тому, що функцію конкурсного керуючого можуть одночасно виконувати декілька осіб, кажна із яких є самостійним конкурсним керуючим. Конкурсні керуючі формують склад ліквідаційної комісії фірми-банкрута і керують її роботою.
До конкурсного керуючого остаточно переходять всі повнова- ження по управлінню справами підприємницької фірми, в тому числі по розпорядженню її майном, визначенню відповідної оцінки даного майна і
конкурсної маси – сукупного майна, що є у наяності у фірми-банкрута на момент відкриття конкурсного провадження, або виявленого в ході конкурсного провадження. Саме конкурсна маса виступає в якості джерела покриття боргів фірми-банкрута.
Законодавство України визначає черговість задоволення вимог кредиторів фірми-банкрута.
В першу чергу задовільняються вимоги громадян, перед якими банкрут несе відповідальність за заподіяння шкоди життю і здоров’ю.
В другу чергу проводяться розрахунки по виплаті вихідної допомоги
і оплати праці з особами, які працювали за трудовою угодою
(контрактом), або за авторськими угодами.
В третю чергу задовільняються вимоги кредиторів за зобов’язан- нями, забезпеченим майном банкрута (так званих „заставних кредиторів‖), що свідчить про високу міру корисності „заставної підстраховки‖ ділових відносин. До числа заставних кредиторів відносяться суб’єкти бізнесу, які встигли частково забезпечити себе за допомогою договору з боржником про заставу при укладанні з ним угоди.
У випадку визнання підприємницької фірми банкрутом заставлене майно виключається із всього майна банкрута і звільняється від претензій кредиторів, наступних по черзі.
В четверту чергу задовільняються вимоги за обов’язковими платежами до державного і місцевого бюджетів, а також до позабюджетних фондів.
В п’яту чергу задовільняються вимоги всіх інших кредиторів (так звані ―конкурсні кредитори‖), у відповідності до реєстру їх вимог, і, як правило, згідно фактичної черги їх звернення до суду з претензіями на адресу майбутнього банкрута.

233
Після розгляду арбітражним судом звіту конкурсного керуючого
виноситься рішення про завершення конкурсного провадження. В
єдиному державному реєстрі юридичних осіб робиться відповідний запис про те, що конкурсне провадження завершене і фірма-банкрут
визнається ліквідованою.
На будь-якій стадії розгляду арбітражним судом справи про банкрутство підприємницької фірми боржник і кредитори вправі укласти між собою морову угоду. Мирова угода це досягнення домовленості між боржником і кредиторами відносно відстрочки або розстрочки належних кредиторам платежів або знижки з боргів.
Укладання мирової угоди відбувається під контролем арбітражного суду. Вона укладається в письмовій формі, затверджується арбітражним судом, який у свою чергу може відмовити у затвердженні мирової угоди або визнати її недійсною. Форма і зміст мирової угоди визначені Законом
України „Про банкрутство‖. Після підписання мирової угоди сторонами, вона разом з іншими документами передається на розгляд і затвердження арбітражного суду і, після цього, вступає в силу.
Закон допускає, що до мирової угоди можуть бути включені умови:
 про відстрочку і розстрочку платежів;
 знижка з боргів;
 зниження недоплати платежів до бюджету і до позабюджетних фондів;
 про повернення надміру виплачених сум в порядку і на умовах, передбачених законом.
Мирова угода, як і санація підприємницької фірми, фактично є черговою спробою спасти дану фірму як самостійного суб’єкта бізнесу, надати їй можливість продовження ділової діяльності. При цьому умови, які містяться у мировій угоді, не повинні обмежувати права кредиторів, які не брали участі в даній угоді. Так, зокрема, не пізніше двох тижнів після підписання мирової угоди повинні бути покриті не менше 35% боргів кредиторам. Потім сторонами мирової угоди затверджується подальший порядок погашення боргів.
Фірма-банкрут зобов’язана дотримуватись всіх умов мирової угоди, а якщо вона їх все таки порушує, процес про банкрутство відновлюється, всі раніш досягнуті домовленості автоматично анулюються, а мирова
угода розривається. Разом з тим фірма-банкрут також вправі оскаржувати в суді дії кредиторів, якщо такі були направлені на порушення мирової угоди.


234
Задачі
з дисципліни „Підприємницька фірма: організаційний
аспект”
Задача 1. Виробнича програма АТ характеризується такими даними: готова продукція – 35 млн. грн., товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку – 0,5 млн. грн., роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону – 0,4 млн. грн., вартість запасних частин, відпущених на ситорону – 0,2 млн. грн.
Незавершене виробництво на початок року становило 0,3 млн. грн., на кінець року – 0,4 млн. грн. Залишок готової продукції на складах: на початок року – 0,12 млн.грн., на кінець року – 0,10 млн. грн.
Визначити обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.
Задача 2. Виробнича програма ВАТ характеризується такими даними: готова продукція – 65 млн. грн., товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку – 1,5 млн. грн., роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону – 0,6 млн. грн., вартість запасних частин, відпущених на ситорону – 0,4 млн. грн.
Незавершене виробництво на початок року становило 0,8 млн. грн., на кінець року – 1,4 млн. грн. Залишок готової продукції на складах: на початок року – 0,2 млн.грн., на кінець року – 0,10 млн. грн.
Визначити обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.
Задача 3. Виробнича програма ЗАТ характеризується такими даними: готова продукція – 135 млн. грн., товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку – 7,5 млн. грн., роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону – 1,4 млн. грн., вартість запасних частин, відпущених на ситорону – 1,2 млн. грн.
Незавершене виробництво на початок року становило 1,3 млн. грн., на кінець року – 1,6 млн. грн. Залишок готової продукції на складах: на початок року – 0,8 млн.грн., на кінець року – 0,60 млн. грн.
Визначити обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.
Задача 4. Виробнича програма ТОВ „Гарант‖ характеризується такими даними: готова продукція – 55 млн. грн., товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку – 2,5 млн. грн., роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону – 0,6 млн. грн., вартість запасних частин, відпущених на ситорону – 0,4 млн. грн.
Незавершене виробництво на початок року становило 0,9 млн. грн., на кінець року – 1,3 млн. грн. Залишок готової продукції на складах: на початок року – 0,4 млн.грн., на кінець року – 0,30 млн. грн.
Визначити обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.
Задача 5. Виробнича програма ПОП „Іскра‖ характеризується такими даними: готова продукція – 115 млн. грн., товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку – 9,5 млн. грн., роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону – 2,4 млн. грн., вартість запасних частин, відпущених на ситорону – 0,5 млн. грн.

235
Незавершене виробництво на початок року становило 1,3 млн. грн., на кінець року – 2,1 млн. грн. Залишок готової продукції на складах: на початок року – 1,2 млн.грн., на кінець року – 0,90 млн. грн.
Визначити обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.
Задача 6. Виробнича програма корпорації характеризується такими даними: готова продукція – 355 млн. грн., товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку – 10,5 млн. грн., роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону – 10,4 млн. грн., вартість продукції, відпущеної на ситорону –
10,2 млн. грн.
Незавершене виробництво на початок року становило 10,3 млн. грн., на кінець року – 11,1 млн. грн. Залишок готової продукції на складах: на початок року – 24,4 млн.грн., на кінець року – 18,6 млн. грн.
Визначити обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.
Задача 7. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у відсотках до базавого року, якщу в році 240 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 19,5 тис. грн.. За планом річний обсяг випуску товарної продукції становив 4100 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 4800 людино-днів.
Задача 8. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у відсотках до базавого року, якщу в році 220 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 21,5 тис. грн.. За планом річний обсяг випуску товарної продукції становив 5800 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 2200 людино-днів.
Задача 9. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у відсотках до базавого року, якщу в році 260 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 22,5 тис. грн.. За планом річний обсяг випуску товарної продукції становив 6400 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 5200 людино-днів.
Задача 10. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у відсотках до базавого року, якщу в році 240 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 19,5 тис. грн.. За планом річний обсяг випуску товарної продукції становив 4400 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 3600 людино-днів.
Задача 11. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у відсотках до базавого року, якщу в році 240 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 29,5 тис. грн.. За планом річний обсяг випуску товарної продукції становив 7100 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 3840 людино-днів.
Задача 12. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у відсотках до базавого року, якщу в році 220 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 15,5 тис. грн.. За планом річний обсяг випуску товарної продукції становив 4000 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 3960 людино-днів.

236
Задача 13. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у відсотках до базавого року, якщу в році 250 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 34,5 тис. грн.. За планом річний обсяг випуску товарної продукції становив 9100 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 3750 людино-днів.
Задача 14. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у відсотках до базавого року, якщу в році 260 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 22,0 тис. грн.. За планом річний обсяг випуску товарної продукції становив 6500 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 3640 людино-днів.
Задача 15. Завдяки впровадженню досягнень НТП ЗАТ „Вимпел‖ планує довести час одного обороту до 60 днів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 36 млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів – 8,5 млн. грн.
Визначити. На скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.
Задача 16. Завдяки впровадженню досягнень НТП АТ „Алмаз‖ планує довести час одного обороту до 65 днів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 40 млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів –
10,0 млн. грн.
Визначити. На скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.
Задача 17. Завдяки впровадженню досягнень НТП ВАТ „Колокол‖ планує довести час одного обороту до 50 днів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 25 млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів – 3,5 млн. грн.
Визначити. На скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.
Задача 18. Завдяки впровадженню досягнень НТП ТОВ „Виклик‖ планує довести час одного обороту до 40 днів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 40млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів – 6,5 млн. грн.
Визначити. На скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.
Задача 19. Завдяки впровадженню досягнень НТП ТДВ „Сапфір‖ планує довести час одного обороту до 80 днів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 20 млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів – 6,2 млн. грн.
Визначити. На скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.
Задача 20. Завдяки впровадженню досягнень НТП ПОП „Веселка‖ планує довести час одного обороту до 50 днів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 34 млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів – 5,8 млн. грн.

237
Визначити. На скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.
Задача 21. Завдяки впровадженню досягнень НТП СП „Меркурій‖ планує довести час одного обороту до 59 днів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 44,5 млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів – 9,7 млн. грн.
Визначити. На скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.
Задача 22. Визначити вивільнену суму нормованих оборотних засобів, якщо в результаті впровадження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротилася на 10 днів. За планом завод має реалізувати продукції на 20 млн. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 5 млн. грн.
Задача 23. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних засобів і тривалість одного обороту, якщо річна сума реалізації продукції – 6000 тис. грн., а середньоквартальний норматив оборотних засобів відповідно 720, 730, 740 та 740 тис. грн.
Задача 24. Визначити річний економічний ефект і термін окупності витрат на проведення спеціалізації виробництва, якшо собівартість виробу знизилася з 550 до
520 грн. за одиницю, при цьому транспортні витрати зросли з 20 до 45 грн. на одиницю. Капітальні вкладення до спеціалізації становили 160 млн. грн., а після спеціалізації – 210 млн. грн. Обсяг випуску продукції спеціалізованого підприємства
10,5 млн. грн. Е
н
– 0,12.
Задача 25. Визначити річний економічний ефект і термін окупності витрат на проведення спеціалізації виробництва, якшо собівартість виробу знизилася з 500 до
490 грн. за одиницю, при цьому транспортні витрати зросли з 22 до 27 грн. на одиницю. Капітальні вкладення до спеціалізації становили 110 млн. грн., а після спеціалізації – 280 млн. грн. Обсяг випуску продукції спеціалізованого підприємства
6,5 млн. грн. Е
н
– 0,15.
Задача 26. Визначити річний економічний ефект і термін окупності витрат на проведення спеціалізації виробництва, якшо собівартість виробу знизилася з 545 до
520 грн. за одиницю, при цьому транспортні витрати зросли з 10 до 30 грн. на одиницю. Капітальні вкладення до спеціалізації становили 120 млн. грн., а після спеціалізації – 280 млн. грн. Обсяг випуску продукції спеціалізованого підприємства
10,5 млн. грн. Е
н
– 0,15.
Задача 27. Визначити річний економічний ефект і термін окупності витрат на проведення спеціалізації виробництва, якшо собівартість виробу знизилася з 545 до
520 грн. за одиницю, при цьому транспортні витрати зросли з 25 до 45 грн. на одиницю. Капітальні вкладення до спеціалізації становили 190 млн. грн., а після спеціалізації – 270 млн. грн. Обсяг випуску продукції спеціалізованого підприємства
6,5 млн. грн. Е
н
– 0,12.
Задача 28. Визначити річний економічний ефект і термін окупності витрат на проведення спеціалізації виробництва, якшо собівартість виробу знизилася з 445 до
420 грн. за одиницю, при цьому транспортні витрати зросли з 45 до 65 грн. на одиницю. Капітальні вкладення до спеціалізації становили 105 млн. грн., а після

238 спеціалізації – 276 млн. грн. Обсяг випуску продукції спеціалізованого підприємства
11,5 млн. грн. Е
н
– 0,15.
Задача 29. Визначити річний економічний ефект і термін окупності витрат на проведення спеціалізації виробництва, якшо собівартість виробу знизилася з 345 до
320 грн. за одиницю, при цьому транспортні витрати зросли з 60 до 80 грн. на одиницю. Капітальні вкладення до спеціалізації становили 400 млн. грн., а після спеціалізації – 690 млн. грн. Обсяг випуску продукції спеціалізованого підприємства
20,5 млн. грн. Е
н
– 0,14.
Задача 30. Визначити прибуток та рентабельність виробу на кожному з трьох підприємств, що випускають продукцію однакової моделі, якщо повна собівартість одного виробу на підприємствах відповідно становить: С
1
= 330 грн., С
2
= 340 і С
з
=360 грн., а річний обсяг випуску продукції становить: Q
1
= 25 тис. шт.,Q
2
= 10 тис. шт. і Q
3
= 2 тис. шт. Нормативна рентабельність виробу – 15%.
Задача 31. Визначити прибуток та рентабельність виробу на кожному з двох підприємств, що випускають продукцію однакової моделі, якщо повна собівартість одного виробу на підприємствах відповідно становить: С
1
= 300 грн., С
2
= 350, а річний обсяг випуску продукції становить: Q
1
= 28 тис. шт., Q
2
= 12 тис. шт.
Нормативна рентабельність виробу – 25%.
Задача 32. Визначити прибуток та рентабельність виробу на кожному з трьох підприємств, що випускають продукцію однакової моделі, якщо повна собівартість одного виробу на підприємствах відповідно становить: С
1
= 220 грн., С
2
= 240 і С
з
=
260 грн., а річний обсяг випуску продукції становить: Q
1
= 23,5 тис. шт.,Q
2
= 11 тис. шт. і Q
3
= 3 тис. шт. Нормативна рентабельність виробу – 17%.
Задача 33. Визначити прибуток та рентабельність виробу на кожному з трьох підприємств, що випускають продукцію однакової моделі, якщо повна собівартість одного виробу на підприємствах відповідно становить: С
1
= 200 грн., С
2
= 220 і С
з
=250 грн., а річний обсяг випуску продукції становить: Q
1
= 45 тис. шт.,Q
2
= 15 тис. шт. і Q
3
= 5 тис. шт. Нормативна рентабельність виробу – 35%.
Задача 34. Визначити прибуток та рентабельність виробу на кожному з трьох підприємств, що випускають продукцію однакової моделі, якщо повна собівартість одного виробу на підприємствах відповідно становить: С
1
= 130 грн., С
2
= 135 і С
з
=
140 грн., а річний обсяг випуску продукції становить: Q
1
= 15 тис. шт.,Q
2
= 5 тис. шт.
і Q
3
= 1 тис. шт. Нормативна рентабельність виробу – 41,5%.
Задача 35. Визначити прибуток та рентабельність виробу на кожному з трьох підприємств, що випускають продукцію однакової моделі, кщо повна собівартість одного виробу на підприємствах відповідно становить: С
1
= 550 грн., С
2
= 640 і С
з
=660 грн., а річний обсяг випуску продукції становить: Q
1
= 45 тис. шт.,Q
2
= 20 тис. шт. і Q
3
= 12 тис. шт. Нормативна рентабельність виробу – 25,5%.
Задача 36. Визначити прибуток та рентабельність виробу на кожному з трьох підприємств, що випускають продукцію однакової моделі, кщо повна собівартість одного виробу на підприємствах відповідно становить: С
1
= 160 грн., С
2
= 190 і С
з
=
200 грн., а річний обсяг випуску продукції становить: Q
1
= 45 тис. шт.,Q
2
= 16 тис. шт. і Q
3
= 6 тис. шт. Нормативна рентабельність виробу – 35,5%.

239
Глосарій

Антрепренерство –
різновид венчурного підприємництва. Це діяльність, направлена на одержання доходів від венчурної фірми за рахунок вмілого стороннього керівництва нею – від проведення наукових досліджень до проенктного впровадження нової продукції, серійного виробництва і масового збуту цієї продукції.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал