Навчальний посібник для викладачів І студентів. Ужгород, двнз «УжНУ», «Говерла». 2015. 88 с. «Теорія І технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»Сторінка7/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.28 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7

Що представляють собою спортивні програми?

А. Техніку виконання спортивних вправ;

Б. Спеціально організовані загальнодоступні масові спортивні заходи;

В. Наукові досягнення спортивних наук;

Г. Засоби фізичного виховання.
 1. Що представляють собою фітнес-програми?

А. Заняття спортивними вправами;

Б. Заняття фізичними вправами;

В. Заняття фізичними вправами з направленістю на підвищення функціональних можливостей організму;

Г. Заняття фізичними вправами з направленістю на профілактику різноманітних захворювань.
 1. Що представляють собою рекреаційні програми ?

А. Розроблені правила проведення та структура уроку;

Б. Створені комбінацій вправ та логічних переходів від однієї вправи до іншої;

В. Заняття фізичними вправами розважального характеру;

Г. Розроблена спеціальна термінологія з назвами вправ рекреаційного характеру.
 1. Що представляють собою оздоровчі програми?

А. Спеціальні заняття фізичними вправами лікувально-реабілітаційного напряму;

Б. Спеціальні заняття фізичними вправами у вільний час;

В. Групові та/або самостійні заняття;

Г. Спеціальні заняття фізичними вправами, спрямованість на вищі досягнення;
 1. На які види поділяються спортивні програми?

А. Спортивно-оздоровчі;

Б. Офіційні, змістом яких є види спорту, офіційно визнані в Україні і визначені наказом державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України;

В. З протистояння зростаючої гіподинамії серед населення;

Г. Неофіційні – з видів спортивної рухової активності, створених під певний контингент учасників.
 1. На яких трьох базових елементах рухової активності ґрунтується класифікація фітнес-програм?

А. На одному виді рухової активності;

Б. На поєднанні кількох видів рухової активності;

В. На спеціально організованій трудовій діяльності;

Г. На поєднай рухової активності та оздоровчих сил природи або гігієнічних чинників.
 1. В чому полягає основна відмінність рекреаційних програм?

А. Види спорту не мають чіткого регламенту;

Б. Від учасників не вимагається особливої спеціальної підготовки;

В. Населення сприймає краще саме рекреаційні програми;

Г. Від учасників вимагається особливої спеціальної підготовки.
 1. При складанні рекреаційних програм рухової активності враховується в першу чергу?

А. Емоційна складова;

Б. Систематичність занять;

В. Контингент учасників;

Г. Доступність фізичного навантаження контингенту учасників.
 1. Де прописаний регламент проведення тих чи інших форм ОРРА?

А. В газетах;

Б. В спортивних, фітнес, рекреаційних і оздоровчих програмах;

В. В спортивній популярній літературі;

Г. В окремих літературних джерелах;


Варіант 4


 1. Який з наведених розділів повинен входити першим номером до структури фітнес-програми?

А. Установка на досягнення кінцевого результату тренувань;

Б. Цільова установка (де вказуються назва програми, мета і завдання, прогнозований кінцевий результат занять, контингент учасників, місце і час проведення, прилади і інвентар);

В. Кінцева установка (де вказуються назва програми, мета і завдання, прогнозований кінцевий результат занять, контингент учасників, місце і час проведення, прилади і інвентар);

Г. Заключна установка (де вказуються назва програми, мета і завдання, прогнозований кінцевий результат занять, контингент учасників, місце і час проведення, прилади і інвентар).
 1. Який із наведених розділів повинен входити другим номером до структури фітнес-програми?

А. Техніка виконання спортивних вправ;

Б. Вправи з фітнесу оздоровчого напряму;

В. Етапи тренування (де вказуються назви і зміст етапів тренування із зазначенням конкретних вправ і методики дозування фізичного навантаження, поради і вказівки щодо виконання програмних вправ);

Г. Зміст програми (де не вказуються назви і зміст етапів тренування, поради і вказівки щодо виконання програмних вправ).
 1. Який із наведених розділів повинен входити третім номером до структури фітнес-програми?

А. Методи контролю та оцінки;

Б. Номери занять фізичними вправами;

В. Перелік теоретичних і практичний занять;

Г. Заходи з профілактики різноманітних захворювань.
 1. Який із наведених розділів повинен входити четвертим номером до структури фітнес-програми ?

А. Правила проведення уроків;

Б. Комбінацій вправ та логічних переходів від однієї вправи до іншої;

В. Теми занять фізичними вправами розважального характеру;

Г. Заходи безпеки та застереження.
 1. Який із наведених розділів повинен входити п’ятим номером до структури фітнес-програми?

А. Вступ до програми;

Б. Головний розділ;

В. Спеціальна література та джерела;

Г. Заключна частина;
 1. Що є основою стретчингу?

А. Спортивно-оздоровчі вправи на витривалість;

Б. Система положень певних частин тіла, що спеціально фіксуються з метою покращання еластичності м’язів та розвитку рухливості у суглобах;

В. Протистояння зростаючої гіподинамії;

Г. Види рухової активності, створених під певний контингент учасників.
 1. Що є невід’ємним компонентом фітнес-програм?

А. На одному виді рухової активності;

Б. Оцінка фізичного стану тих, хто займається;

В. Спеціально організована трудова діяльність;

Г. Оцінка фізичного стану тих, хто займається.
 1. Які міжнародні фізкультурно-оздоровчі організації сприяють розвитку фітнесу?

А. Міжнародна асоціація рухової активності і танців (IDEA), освітня організація фітнесу (WFO);

Б. Європейська конфедерація “Спорт и здоров’я” (CESS);

В. Науковий центр Університету У. Кекконена (Фінляндія);

Г. Міжнародна асоціація оздоровчих тенісних і спортивних клубів (IHRSA).
 1. Які з наведених факторів сприяють ефективній реалізації фітнес-програм?

А. Стресогенні фактори;

Б. Заходи формування свідомого ставлення до участі в програмі;

В. Націленість на отримання задоволення від занять;

Г. Доступність фізичного навантаження контингенту учасників.
 1. Які науково-дослідницькі організації України розробляють сучасні фізкультурно-оздоровчі програми?

А. Київський науково-дослідний інститут медичних проблем фізичної культури;

Б. Київський національний університет фізичного виховання і спорту України;

В. Інститут передових технологій у фізичному вихованні і спорті Української академії наук;

Г. Київський національний університет ім.. Драгоманова;Варіант 5


 1. Що означає термін аеробіка?

А. Система вправ з установкою на досягнення кінцевого результату тренувань;

Б. Система вправ, спрямована на розвиток аеробних можливостей енергозабезпечення рухової активності;

В. Гімнастичні вправи (степ-аеробіка, слайд-аеробіка, данс-аеробіка та ін.);

Г. Ритмічна гімнастика, аеробні танці, танцювальні вправи.
 1. 1) На які два типи поділяються фітнес-програми?

А. Засновані на оздоровчих видах гімнастики різної спрямованості;

Б. Засновані на фітнесі оздоровчого напряму;

В. Засновані на видах рухової активності аеробного характеру та засновані;

Г. Засновані на вправах з легкої атлетики.
 1. Які фітнес-програми аеробної спрямованості, що не потребують технічних пристроїв, є найбільш розповсюдженими?

А. Аеробіка К. Купера;

Б. Програма бігу підтюпцем (Хоулі, Френкса, 2000);

В. Програма з оздоровчої ходьби;

Г. Амреслінг.
 1. На скільки фаз доцільно розділити заняття з аеробіки ?

А. Дві;

Б. Три;


В. Чотири;

Г. Вісім.
 1. Що являє собою тест К. Купера?

А. 12 хвилин ходьби (бігу, плавання або їзда на велосипеді);

Б. 15 хвилин ходьби (бігу, плавання або їзда на велосипеді);

В. 30 хвилин ходьби (бігу, плавання або їзда на велосипеді);

Г. 60 хвилин ходьби (бігу, плавання або їзда на велосипеді);
 1. Для якої категорії осіб програма з оздоровчої ходьби є найбільш ефективною?

А. Осіб з високим рівнем фізичної підготовленості;

Б. Осіб з надмірною масою тіла;

В. Осіб похилого віку;

Г. Осіб з низьким рівень фізичної підготовленості.
 1. Якою є необхідна мінімальна добова норма рухової активності дорослої людини?

А. Яка еквівалентна 1000 кроків;

Б. Яка еквівалентна 3000 кроків;

В. Яка еквівалентна 5000 кроків;

Г. Яка еквівалентна 10000 кроків.
 1. Як називаються прилади, що відстежують зроблені кроки, пройдену відстань і кількість витрачених калорій?

А. Кардіо-тренажери;

Б. Трекери;

В. Спірографи;

Г. Манометри.
 1. Для якої категорії осіб є особливо важливим біг як засіб оздоровлення і рекреації?

А. Осіб молодіжного і середнього віку;

Б. Осіб з відхиленнями у здоров’ї;

В. Осіб з високим рівнем фізичної підготовленості;

Г. Осіб, які мають середній рівень фізичної підготовленості.
 1. З яких вправ пропонує починати кожне заняття програма бігу підтюпцем?

А. З ходьби й стретчингу;

Б. З стрибкових вправ;

В. З силової гімнастики;

Г. З аквілібристики;Варіант 6


 1. Які фактори сприяли введенню катання на роликових ковзанах до числа найбільш популярних видів рухової активності серед молоді?

А. Можливості травмування під час катання на роликах;

Б. Ефективний розвиток аеробних спроможностей;

В. Висока емоційність;

Г. Аеробні танці, танцювальні вправи.
 1. Хто був першим винахідником запатентованих роликових ковзанів з металевими колесами?

А. Бельгієць Джон-Джозеф Мерлін;

Б. Брати Олсон;

В. Французький актор Луїс Лагранж;

Г. Джеймс Пимптон.
 1. В якому році вперше були запатентовані роликові ковзани із металевими колесами?

А. 1760 році;

Б. 2000році;

В. 1895 році;

Г. 1955 році.
 1. Які чотири види роликових ковзанів пропонують світові виробники спортивного інвентарю для оздоровлення та рекреації?

А. Для розваг;

Б. Для прогулянок і фітнесу;

В. Для екстремального (акробатичного) катання;

Г. Універсальні.
 1. Чому фітнес-програми з використанням технічних пристроїв є більш ефективними?

А. За рахунок більших навантажень;

Б. За рахунок високої вартості технічних пристроїв;

В. За рахунок швидкості переміщення в просторі;

Г. За рахунок високого емоційного фону занять.
 1. Які два типи фітнес-програм дозволяють технічні можливості тренажерів?

А. З довільним (ручним) регулюванням тренувальних параметрів (швидкості, кута нахилу й дистанції;

Б. З автоматичним регулюванням тренувальних параметрів (швидкості, кута нахилу й дистанції;

В. З невизначеним регулюванням тренувальних параметрів (швидкості, кута нахилу й дистанції;

Г. З дистанційним регулюванням тренувальних параметрів.
 1. Де і коли з’явилася програма спінбайк-аеробіки (спіннінг, сайклінг)?

А. В Європі у 80-х роках;

Б. В Азії у 70-х роках;

В. В США у 90-х роках;

Г. В Бразилії у 95-х роках.
 1. Що таке сайклінг і спіннінг?

А. Тренування на кардіо-тренажерах;

Б. Тренування на велосипедах;

В. Індивідуальне тренування на спінбайках;

Г. Групове тренування на спінбайках.
 1. Яка різниця між сайклингом і спіннінгом?

А. Сайклинг більше нагадує прогулянкову їзду на велосипеді;

Б. Під час сайклинга навантаження розподіляться рівномірно на верхню і нижню частини тіла;

В. Спіннінг нагадує швидкісну Їзду, як спортсмени на велогонках;

Г. Не має різниці.
 1. З яких розділів складається програма занять спінбайк-аеробікою?

А. Розвитку загальної витривалості;

Б. Розминочно-відновлювального;

В. Швидкісно-силового;

Г. Універсального.Варіант 7


 1. Коли і хто вперше запропонував використовувати хореографічно упорядковані гімнастичні вправи під музику для занять аеробікою?

А. У 2006 р. Марко Поло;

Б. У 1969 р. Дж. Соренсен (США);

В. У 1975 р. французький актор Луїс Лагранж;

Г. У 1975 р. Джеймс Бонд.
 1. Яка спрямованість лежить в основі класифікації видів аеробіки?

А. Аеробної витривалості;

Б. Демократизму і колективізму;

В. Силової витривалості та корекції фігури;

Г. Координаційних здатностей, музично-ритмічних навичок, гнучкості та досягнення релаксації.
 1. Що таке Степ-аеробіка?

А. Тренування в атлетичному стилі на спеціальних платформах висотою 10—30 см.;

Б. Тренування в атлетичному стилі з штангою;

В. Тренування в атлетичному стилі з гирями;

Г. Тренування в атлетичному зі скакалкою.
 1. Що таке роуп-скіппінг?

А. Вправи для розваг;

Б. Поєднання прогулянок і фітнесу;

В. Комбінація вправ для екстремального (акробатичного) катання;

Г. Комбінація різних стрибків, акробатичних і танцювальних елементів з однією або двома скакалками.
 1. Що таке фітбол-аеробіка?

А. Комплекс різноманітних рухів;

Б. Комплекс різноманітних рухів і статичних поз з опорою;

В. Комплекс різноманітних рухів і статичних поз з опорою на спеціальний м’яч з повітряним наповненням, діаметром від 45 см;

Г. Комплекс різноманітних рухів і статичних поз без опори.

 1. Які з наведених програм входять до комплексу програм з аквааеробіки?

А. Гідрорелаксація (на розслаблення);

Б. Аквастретчинг (на гнучкість);

В. Акватоніка (для підтримки тонусу м’язів);

Г. Акваданс (синхронність і ритміка).
 1. Що являє собою програма з бодібілдингу?

А. Система фізичних вправ з каланетики;

Б. Система фізичних вправ на м’язи брючного пресу;

В. Система фізичних вправ з різними обтяженнями, що виконуються з мстою розвитку силових здатностей і корекції форми тіла;

Г. Система фізичних вправ направлена на формування функціональних резервів організму.
 1. Яка мета занять калланетикою?

А. Покращання фігури за допомогою статодинамічних вправ на розтягування різних м’язових груп;

Б. Вдосконалення техніки виконання вправ на гнучкість;

В. Індивідуальне тренування аеробікою;

Г. Групове тренування фітнесом.
 1. Яка мета занять шейпінгом?

А. Заняття, спрямовані на досягнення високого рівня витривалості;

Б. Заняття, спрямовані на досягнення гармонійно розвинених форм тіла у поєднанні з високим рівнем рухової підготовленості;

В. Заняття, спрямовані на виховання морально-вольових якостей;

Г. Заняття, спрямовані на розвиток спритності та координації рухів.
 1. В чому полягає особливість виконання вправ за системою Пілатеса?

А. Свідоме виконання вправ, які сприятливо діють на опорно-руховий апарат, сприяють підвищенню гнучкості, стимулюють розвиток функції зовнішнього дихання;

Б. Виконання вправ розминочно-відновлювального характеру;

В. Свідоме виконання вправ, які сприятливо діють на серцево-судинну систему;

Г. Виконання вправ універсального характеру.


Варіант 8


 1. За якою спеціальністю згідно галузевого стандарту з підготовки магістрів можлива підготовка фітнес-тренерів?

А. За спеціальністю 8.01020301 (валеологія);

Б. За спеціальністю 8.01020303 (фітнес та рекреація);

В. За спеціальністю 8.01020302 (фізична реабілітація);

Г. За спеціальністю 8.01020201 спорт (за видами діяльності).
 1. За якою кваліфікацією згідно державного стандарту можлива підготовка фітнес-тренерів?

А. За кваліфікацією - 4576 «Фітнес-дизайнер»;

Б. За кваліфікацією - 3485 «Фітнес-інструктор»;

В. За кваліфікацією - 5475 «Вчитель фізичної культури, фітнес-тренер»;

Г. За кваліфікацією - 3475 «Фітнес-тренер».
 1. На що направлена професійна діяльність фахівця з рекреації й оздоровчої фізичної культури?

А. Спеціальну атлетичну підготовку;

Б. Досягнення високого рівня фізичного стану у представників різних вікових і соціальних груп населення;

В. Збереження високого рівня фізичного стану у представників різних вікових і соціальних груп населення;

Г. Тренування в межах фізичних можливостей представників різних вікових і соціальних груп населення;.
 1. Шляхом організації і проведення яких заходів здійснюється професійна діяльність фітнес-тренера?

А. Комплексних заходів із формування здорового способу життя;

Б. Впровадження фізичної культури на підприємствах, за місцем проживання та в зонах масового відпочинку людей;

В. Фізкультурно-розважальних свят, змагань, конкурсів з урахуванням національних традицій;

Г. Комбінацією різних видів професій.
 1. В яких установах повинен бути готовим працювати фахівець з рекреації й оздоровчої фізичної культури?

А. В будинках культури, палацах учнівської молоді, місцях відпочинку населення;

Б. В навчальних і спортивних установах;

В. В спортивних клубах, колективах фізичної культури на виробництві;

Г. В санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, на курортах, туристичних оздоровчих базах пори.
 1. До якої роботи повинен бути підготовленим фахівець з рекреації й оздоровчої фізичної культури?

А. Творчої професійно-педагогічної;

Б. В екстремальних умовах;

В. Фізкультурно-оздоровчої;

Г. Агітаційно-пропагандистської роботи.
 1. Які два види комп’ютерних фітнес-програм використовуються у фітнес-індустрії?

А. Фотошопінгу;

Б. Навчальні, призначені для підготовки фітнес-тренерів;

В. Технічні, що використовуються у оснащенні «розумних» тренажерів;

Г. Адоб-рідеру.
 1. Що визначається за допомогою більшості комп’ютерних фітнес-програм?

А. Склад крові;

Б. Техніка виконання вправ;

В. Рівень здоров’я і фізичної підготовленості;

Г. Параметри фізичного навантаження фітнес-тренування.
 1. Що не враховують комп’ютерні фітнес-програми?

А. Нестандартні ситуації та нюанси індивідуальних особливостей, які не були передбачені програмістом;

Б. Можливість складати уроки за бажанням, перебудовувати та аналізувати їх зміст;

В. Колір спортивної форми;

Г. Доцільність тих чи інших вправ і альтернативні варіанти комплексів вправ. 1. Що є важливою складовою підготовки фахівців з фітнесу і рекреації?

А. Знання китайської мови;

Б. Освоєння сучасних комп’ютерних технологій;

В. Математична освіта;

Г. Кулінарне мистецтво.Варіант 9


 1. Які зміни вносяться за результатами змагань у навчально-тренувальний процес з оздоровчо-рекреаційних форм рухової активності?

А. Корективи проведення занять;

Б. Перспективні напрямки розвитку;

В. Рекомендації щодо працевлаштування;

Г. Зміни до Правил змагань з олімпійських видів спорту.
 1. Якою є трійка найпопулярніших та наймасовіших видів спорту у світі?

А. Спортивна аеробіка, художня гімнастика, гирьовий спорт;

Б. Легка атлетика, футбол, плавання (в тому числі дайвінг);

В. Стрибки у воду, біатлон, спортивне орієнтування;

Г. Парашутний спорт, тріатлон, амреслінг.
 1. На який термін складається календарний план спортивних заходів?

А. На місяць;

Б. На півріччя;

В. На рік;

Г. На чотири роки.
 1. В залежності від напряму (мети), на які види поділяються змагання?

А. Навчальні, відбіркові, , змагання з інваспорту;

Б. Першості, чемпіонати, спартакіади і універсіади;

В. Масового спорту, спорту для всіх;

Г. Матчеві (дружні) зустрічі, а також ті, які проводяться за спрощеною програмою.
 1. На підставі якого документу складається Програма змагань?

А. Плану-календарю спортивних заходів;

Б. Кошторису витрат;

В. Оголошення про проведення змагань;

Г. Вказівок і рекомендацій вищого керівництва.
 1. Ким затверджується положення про змагання?

А. Спортивною командою;

Б. Управлінням охорони здоров’я;

В. Фізкультурно-спортивним колективом;

Г. Керівником організації, що проводить змагання.
 1. Що включає в себе етап підготовки спортивних змагань?

А. Підготовку спортивної форми;

Б. Підготовку необхідної документації;

В. Підбір суддів та відповідальних осіб;

Г. Підготовку місць змагань та інвентарю.
 1. Яким чином проходить відкриття змагань?

А. За сигналом судді-стартера;

Б. Під музику Чайковського;

В. Парадом учасників;

Г. За домовленістю організаторів і учасників.
 1. Який документ складають по завершенню змагань головний суддя та суддя-секретар?

А. Скаргу до дисциплінарного комітету змагань;

Б. Звіт про проведені змагання;

В. Лист-подяки;

Г. Декларацію.
 1. Суддівство повинно проводитися у суворій відповідності до якого головного документу?

А. Правил змагань;

Б. Інструкції по експлуатації приміщення;В. Спортивної етики і кодексу честі спортсмена;

Г. Рекомендацій ветеранів спорту.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал