Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка3/21
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.89 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
29
Розділ 2. Рішення у малому бізнесі
Ухвалення рішень у малому бізнесі і в управлінні загалом у науковій літературі розглядають як у розширеному розумінні,
так і у вузькому розумінні цього процесу.
У розширеному розумінні ухвалення рішень ототожнюється з усім процесом управління. Розширене розуміння охоплює не тільки процес ухвалення рішень, але і їх виконання та контроль результатів їх реалізації.
У структурі управлінської діяльності керівника бізнесмена можна виділити кілька найважливіших функцій:
• цілепокладання,
• прогнозування,
• планування,
• організування,
• мотивування,
• контролювання,
• регулювання – виправлення допущених помилок тощо,
• найістотніший елемент – функцію ухвалення управлінських рішень.
Більшість інших функцій керівник може делегувати своїм підлеглим, але якщо він делегує функцію ухвалення рішень, то відразу втрачає кермо влади і можливість керувати ситуацією,
автоматично перестаючи бути керівником.
Головною особливістю функції ухвалення рішення є те, що її
набагато важче стандартизувати і звести до обмеженого набору
Основою всякого рішення є проблемна ситуація, яка потребує розв’язання. Завдання підприємця на цьому етапі полягає в аналізі
проблемної ситуації, тобто у визначенні
симптомів «хвороби», вивченні стану справ і
мети, попередньому формулюванні критеріїв рішення.

30
алгоритмів, через що в ній дуже велика роль суб’єктивних, власне психологічних факторів.
Існують, звичайно, численні правила, процедури та методи ухвалення рішення, які полегшують цей процес, однак кожен бізнесмен за своїм особистим досвідом знає, яка велика роль суб’єктивних і інтуїтивних факторів у цьому процесі.
Внаслідок цього функція ухвалення рішення є предметом вивчення двох наук – теорії управління і психології. Це однаковою мірою і організаційно економічна проблема, і
психологічна. Саме функція ухвалення рішення з найбільшою виразністю змушує відчути, що управління – це не тільки наука,
але й мистецтво.
Тривалий час теорія управління базувалася на постулаті
раціональності поведінки загалом та ухвалення рішення зокрема: керівник повинен і може будувати свою поведінку і
ухвалювати рішення, орієнтуючись на максимальне врахування всіх факторів ситуації.
Це обумовило розвиток так званих жорстких схем управління, що виходять з уявлення про «людину раціональну». Проте надалі було доведено, що об’єктивно притаманні людині психофізіологічні обмеження роблять неможливими суворо раціональну поведінку і ухвалення рішення, а повний облік усіх об’єктивних факторів при цьому також у принципі неможливий.
У результаті було розроблено концепцію «обмеженої
раціональності»: суб’єктивні, психологічні особливості – це об’єктивні обмежувальні фактори поведінки. Ці фактори чинять важливий, а часто визначальний вплив і на процеси ухвалення рішень, і на управління. В результаті виникла
«школа ухвалення рішення», яка обгрунтувала потребу переходу від жорстко раціоналістичних уявлень до «м’яких»
схем управління.
Незважаючи на різноманіття умов і підходів, що роблять неповторним кожне управлінське рішення, можна виділити ряд універсальних критеріїв «доброго» і «поганого» управлінського рішення:

31
Критерії управлінських рішень
«
Добре»
«
Погане
»
ефективність,
обгрунтованість,
своєчасність,
реалізація,
конкретність,
поєднання жорсткості
та гнучкості
Етапи вироблення управлінських рішень
1. Початок процесу вироблення рішення визначається характером проблемної ситуації, яку неможливо розв’язати стандартними і звичними способами. Після усвідомлення цього факту слід свідомо загальмувати природне прагнення
«хапатися» за першу можливість розв’язати проблему, яка спадає на думку. Річ у тім, що, по перше, далеко не завжди перша думка, що приходить в голову, є найвдалішою, а по друге,
потрібно спочатку уточнити стратегію руху.
2. Наступний етап – вироблення критеріїв оптимального рішення, що відсікає ряд зовні привабливих, але невигідних рішень.
3. Після цього йде накопичення і розгляд можливих альтернатив, і порівняння їх з ознаками «ідеального» рішення.
4. Завершальний етап – реалізація рішення і контроль за його впровадженням у життя.
Cистема економічного обгрунтування управлінських рішень для малого та середнього бізнесу повинна відповідати за порядок, стабільність, передбачення економічних результатів у процесі формування, розробки, ухвалення цих рішень.
Основними причинами невдач у малому бізнесі частіше за все є:
– некомпетентність в управлінні своїм бізнесом;
– нестача досвіду у вибраній сфері діяльності;
рішення, ухвалені
на безальтернативній основі;
рішення, засновані на помилковому прогнозі розвитку ринку;
рішення, засновані на помилково вибраних критеріях

32
– недостатній контроль за фінансовою діяльністю;
– нестача капіталу;
– недбалість в наданні споживчого кредиту своїм клієнтам;
– недоліки в стратегічному плануванні;
– неправильний вибір місцезнаходження фірми.
Як уникнути «пасток» у малому бізнесі?
Щойно ми перелічили основні причини невдач у бізнесі. Що ж може допомогти приватному підприємцеві уникнути провалів? Накопичений досвід і статистичні обстеження свідчать, що досягненню успіху в малому бізнесі допомагають:
1) глибоке знання своєї сфери бізнесу. Будь який бізнес,
незалежно від того, великий він чи малий, має свої особливості
та висуває специфічні вимоги до його власника. Тому підприємцеві початківцю дуже важливо мати певний досвід в обраній сфері бізнесу. Перш ніж відкрити свою справу,
попрацюйте на інших бізнесменів, подивіться на цей бізнес зсередини, наберіться досвіду, тобто, як кажуть американці:
«Робіть спочатку помилки за чужий рахунок»;
2) уміння планувати діяльність фірми. План часто порівнюють
із штурвалом. Без нього фірма просто пливе за течією. План же
Для керівника важливо володіти різноманітними методами ухвалення рішень. Наприклад. Метод причин і
результатів. Автором його є К. Ісікава.
Цей метод одержав широке застосу вання спочатку в Японії, а потім у всьому світі. Сьогодні цей метод аналізу використовують не тільки для аналізу якості, а й для розв’язання різноманітних виробничих завдань. Застосування методу пов’язано з діяльністю гуртків якості. Схема методу являє собою графічно впорядковане подання факторів, які
впливають на об’єкт аналізу. Перевагою методу є те, що він дає
наочне уявлення про фактори, які впливають на об’єкт аналізу про причинно наслідкові зв’язки цих факторів.

33
дозволяє підприємцеві поміняти місцями фрази «я думаю» і «я знаю». У багатьох випадках бізнес будується на помилковому припущенні: «Я думаю, що в цьому місті досить споживачів моєї
продукції». Досвідчений же підприємець займеться дос лідженням цього припущення і порівняє його з реальними фактами, перш ніж ухвалить рішення почати цей бізнес.
Починайте свій бізнес тільки тоді, коли Ви впевнені в наявності
споживачів вашої продукції або послуг. Чітко визначте в процесі
планування специфіку свого бізнесу порівняно з конкурентами,
але не ставте недосяжні для себе цілі;
3) уміння вести фінансову звітність. Реальні процеси придбання сировини, матеріалів, машин і обладнання,
виготовлення і реалізації продукції, оплати праці найманих працівників, сплата податків і т. д. знаходять відображення в системі обліку діяльності фірми. Тому будь який підприємець повинен володіти основами обліку і фінансів.
Фінансова звітність – це основа для аналізу стану і контролю за діяльністю фірми. Фінансові показники, які розраховують на
їх основі, називають «показниками здоров’я фірми». Вміння їх використати означає здатність підприємця вчасно і правильно поставити діагноз «хвороби» його бізнесу, точно вибрати потрібні «ліки» для його лікування або констатувати нормальне функціонування бізнесу;
4) наявність професійних помічників. Підприємець не може бути фахівцем у всіх сферах бізнесу, особливо в тих,
які вимагають спеціальної освіти. Тому він час від часу повинен використовувати досвід і поради банкірів, адвокатів,
економістів та інших професіоналів. Передусім слід налагодити грунтовні контакти з банкірами як постачальниками стратегічної «сировини» – грошей. З
адвокатами, аудиторами і консультантами у приватних підприємців частіше за все складаються взаємовідносини на тимчасовій основі. Починаючи свій бізнес, оточуйте себе людьми, які розумніші за вас і які зацікавлені в успішному старті вашого бізнесу. В цьому випадку ви отримаєте правильні поради;

34
5) уміння підтримувати себе в потрібній фізичній і
психологічній формі. Успіх у бізнесі, як ми вже знаємо, залежить від стану здоров’я підприємця, його здатності витримувати фізичні і психологічні перевантаження, уміння скон центруватися на розв’язанні проблем свого бізнесу. Тому для початківця підприємця дуже важливо навчитися стежити за своїм здоров’ям.
Досвід країн з соціально орієнтованою економікою підтверджує, що успіх ініціюється різними про нього уявленнями (складниками успіху).
Створюючи підприємство, підприємець визначає конкретні
цілі підприємницької діяльності, тобто бажаний кінцевий результат діяльності. Виходячи з цього, одним із найперших складників успіху підприємницької діяльності є досягнення встановлених цілей і виконання місії.
Особиста мета підприємця може зводитися до бажання:
• отримати якомога більше грошей;
• працювати творчо;
• почуватися комфортно;
• привести в рівновагу складові елементи життя – власну кар’єру, сім’ю тощо;
• добитися визнання своєї професійності та обізнаності серед колег в обраній сфері підприємницької діяльності;
• спромогтися реалізувати власну ідею;
• не допустити банкрутства своєї фірми;
• створити нові робочі місця тощо.
Отже, слід усвідомити, що сучасне цивілізоване підприємництво є визначальною і необхідною умовою досягнення не лише економічного успіху, а й суспільного визнання соціальної значущості і корисності будь якої
господарської розумової та фізичної діяльності.
Кінцевою метою діяльності підприємця є забезпечення її
прибутковості шляхом раціональної організації праці та засобів виробництва. Але діяльність підприємця спрямована на створення умов задля успішного функціонування його бізнесу,
виходячи з того, що прибуток не є причиною здійснення

35
підприємницької діяльності, а лише ре зультатом її успішності. Дуже важливим є
розуміння економічної аксіоми, сутність якої
полягає в тому, аби підприємство було успішне впродовж тривалого часу, аби досягало своїх цілей, його діяльність повинна бути результативною та ефективною.
За словами П. Друкера, результативність є
наслідком того, що підприємство виробляє
потрібні на ринку продукти (товари), а ефективність є наслідком того, що ці потрібні комусь товари виробляють найраціональнішим способом. Друкер вважав, що результативність та ефективність діяльності підприємства як критерії успішної його діяльності є однаково важливими.
Безумовним є той факт, що у підприємництві поняття успіху пов’язане з досягненням результату, очікуваного при започаткуванні проекту з реалізації ідеї. За цивілізованого розуміння успіху до уваги насамперед треба брати його морально етичні аспекти, а вже потім фінансові. Отже,
підприємницький успіх слід оцінювати з урахуванням ступеня здійснення власної ідеї, бажання самоствердження або намагання змінити хід подій тощо. Гроші, капітал, прибуток природно є важливими складниками успіху, але не можуть виступати самоціллю. На рис. 1. наведено найважливіші якості
особистості підприємця.
Існує сотні способів, щоб змінити своє життя. Один з них –
стати бізнесменом. Фахівці, які добре знаються на всіх секретах бізнесової науки життя, рекомендують завжди пам’ятати – хай яка важлива справа, потрібно дослухатися до своїх інтересів. Ці
та інші поради для майбутніх бізнесменів подаємо далі.
1. «Між багатством і власним бізнесом знак рівності не
ставиться»
Мати власний бізнес – це ще не запорука багатства.
Статистика свідчить, що дві третини фірм припиняють свою діяльність впродовж першого року існування. Наступного року закриваються ще дві третини від тієї кількості, що залишилась
Пітер Друкер

36
Рис. 1. Найважливіші якості особистості підприємця

37
після першого року. Шанси вижити після двох років існування має лише десята частина новостворених фірм. Перш ніж вдається знайти прибуткову справу, доводиться кілька років пробувати.
Початківцеві бізнесмену слід бути готовим до неодноразових поразок до того часу, як прийде успіх. Не слід також забувати, що найприбутковіші – це ті проекти, які пов’язані з підвищеним ризиком. Що менше ризику, то меншим є прибуток.
2. «Своя справа – завжди ризик, але не завжди успіх».
Головне в бізнесовій діяльності – ідея. Будь який успішний бізнес – це завжди ідея, яка відрізняється від інших. Якщо зустрічається інновація, що може забезпечити прибуток, слід за неї хапатися і втілювати в життя. Слід пам’ятати і таке –
інновація не обов’язково мусить бути глобальна. Те, що вже відоме в іншому місці, може бути інновацією для вашого. Відомо,
що нове – це забуте старе (або маловідоме). Слід вивчати бізнесову діяльність в інших містах та країнах і розвивати її в рідному для бізнесмена оточенні.
Якщо інновацію вже десь втілено, то це є аргументом на її
корисність і живучість. Бізнесовий успіх може забезпечити лише цікава ідея. Якщо ж її немає, то з конкурентами не впораєтесь. На протоптаній доріжці вони почуваються краще за вас. Вони на ній були перші і вже накопичили досвід.
3. «Успішний бізнес – це завжди інновація»
Досить поширеною є думка про те, що для відкриття свого бізнесу потрібен стартовий капітал. Це не завжди відповідає
дійсності. Більшість всесвітньо відомих компаній стартували з
«нуля».
Невдовзі після початку бізнесової діяльності стає зрозуміло,
чи варто її продовжувати, а чи від неї слід відмовитися.
Далі зупинімося на деяких порадах, які фахівці дають бізнесменам початківцям. Ці поради допомагають визначитися,
що кого влаштовує – робота за наймом чи вільне плавання у морі підприємництва. Свій бізнес надає повну свободу дій залежно від ділових якостей підприємця. Бізнес може принести
і матеріальну, і моральну незалежність. Може й не принести.
Бізнес гарантії не створює і не надає. Бізнес створює лише шанси.

38
Отже для бізнесу потрібно таке:
1. Рішучість. Кажуть: «Щоб стати підприємцем, ним просто потрібно стати!» Ті, хто довго думає, бізнесменами ніколи не стануть. Якщо думати про все – податки, перспективи розвитку,
стартовий капітал, про позику для стартового капіталу, то просто не вистачить часу стати бізнесменом. Тут, очевидно, доречним
є вислів Наполеона: «Головне – це встряти в бій». Все решта прийде само собою.
2. Бізнес планування. Спеціалісти вважають, що для започаткування бізнесової діяльності достатньо простої бізнес
ідеї. Бізнес план потрібний буде для одержання кредиту в банку.
Якщо ж започаткування бізнесу розпочинати зі складання бізнесу з усіма подробицями, то на це піде багато часу.
Професіонали можуть скласти бізнес план, але візьмуть за це відповідно немалі гроші. Фахівці радять не перебільшувати значення бізнес планів. Його складання може відбити охоту до заняття бізнесом.
3. Старт без капіталу. Існує чимало способів розпочати бізнесову діяльність без залучення зовнішніх коштів, зокрема банківських кредитів. Кредит можна брати тоді, коли підприємець вже твердо стоїть на ногах і гроші потрібні для розширення бізнесу. Банківський кредит, як правило,
передбачає щомісячні виплати разом з відсотками, нарахування пені у разі недотримання термінів погашення. Банківська угода зазвичай містить кілька несприятливих для бізнесмена положень. Фахівці радять будувати бізнес так, щоб від малого поступово йти до більшого. Трапляються випадки, коли гроші
створюють буквально з повітря.
4. Конкуренція. В умовах ринкової економіки без неї
бізнесової діяльності не буває. Конкуренція – річ неприємна,
Приклади – «Microsoft», «Apple»,
«Coca Cola», «Kodak», Google». Пра вильний бізнес годує себе сам. Зав дання бізнесмена початківця полягає
в тому, щоб лише певний час протри матися на голодному пайку.

39
але вічна. Завжди була, є і буде. Якщо боятися конкуренції, все одно, що боятися вовка і не ходити до лісу. Про конкуренцію не слід забувати, але й не треба думати, що вона спрямована саме проти вас. Вона спрямована проти всіх, і всі з нею живуть.
5. Помилки. Вони будуть. Не робить помилок той, хто нічого не робить. Помилок боятися не слід.
6. Гнучкість. У ринковій економіці нічого не буває
стабільного. Бізнесмен має бути готовий до змін на ринку й адекватно реагувати на них. Слід завжди відстежувати зміни на ринку та намагатися без втрат реагувати на будь яку ситуацію.
Наприклад, не варто тримати товар за великою ціною,
намагаючись компенсувати затрати на нього. Розумніше буде продати його дешевше й отримати хоч би частину витрат.
7. Економія. Свою кишеню не слід плутати з касою фірми.
Не витрачайте негайно зароблені гроші, навіть якщо підприємство належить лише вам. Слід заощаджувати принаймні 10 відсотків готівкою. Це дозволить пережити форс мажорні обставини та зберегти попередній рівень життя у разі
настання несприятливих часів.
8. Здатність до долання труднощів. Китайський філософ Лао
Цзи сказав, що шлях у 10 тисяч кроків розпочинається з першого.
Свій бізнес вимагає великої відповідальності і максимальної
віддачі. Лише за таких умов можна досягти успіхів. Досвід –
запорука бізнесу. Абсолютна більшість фірм, які започаткували люди, що не мають потрібного досвіду, зазнають банкрутства.
Основна причина, чому це відбувається, – люди не знають, як стати багатими. Не знають, як створити успішний бізнес.
Можливо, ці люди мають варту уваги ідею про продукт чи послугу, але не мають ідеї запуску нового бізнесу.
Згідно з даними фірми «Dunn and
Bradstreet» 96 відсотків компаній в
США зазнають невдачі з огляду на нездатність управління ними. Це поняття означає, що ті люди,
які компанію створили, не знають, як вчиняти з нею далі.

40
Більшість компаній, які утворюють досвідчені бізнесмени,
успішні. Це пояснюється тим, що досвідчені люди знають, що слід робити і як треба робити. Вони знають, як продати свій товар або послугу, як вести ділові переговори з постачальниками, як збільшити доходи, як вести маркетингові кампанії та управляти фінансами. Досвід є запорукою для успішного старту і ведення бізнесу.
Висновки
Відмітною особливістю функції
ухвалення рішення є те, що її набагато важче стандартизувати і звести до обмеженого набору алгоритмів, через це в ній дуже велика роль суб’єктивних, власне психологічних факторів.
Тривалий час теорія управління базувалася на постулаті раціональності поведінки загалом та ухвалення рішення зокрема: керівник повинен і може будувати свою поведінку й ухвалив рішення, орієнтуючись на максимальне врахування всіх факторів ситуації.
У результаті виникла «школа ухвалення рішення», яка обгрунтувала потребу переходу від жорстко раціоналістичних уявлень до «м’яких» схем управління.
Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує в число першочергових заходів реформування економіки України на її
перехідному етапі.
Подальший динамічний розвиток малого бізнесу значно сприяє загальноекономічному зростанню. Однак його активність стримують фінансові бар’єри. Основним джерелом
інвестицій поки що залишаються власні фінансові ресурси суб’єктів малого бізнесу та сімейні позики.
Малий бізнес є невід’ємною рисою будь якої ринкової
господарської системи, без чого така економіка і суспільство загалом не можуть не тільки розвиватися, але й існувати. Саме в

41
секторі малого підприємництва створюється і функціонує
чимала маса національних ресурсів, яка є основою для середнього та великого підприємництва.
Кінцевою метою діяльності підприємця є забезпечення її
прибутковості шляхом раціональної організації праці та засобів виробництва.
Підприємницький успіх слід оцінювати з урахуванням ступеня здійснення власної ідеї, бажання самоствердження або намагання змінити хід подій.
Питання для самоперевірки
1. Які особисті вади, що перешкоджають досягненню підприємницького успіху, Ви виділили б у першу чергу?
2. Як Ви розумієте вислів: «Успіх, що приносить шкоду іншим, – це невдача»?
3. Дайте коротку аналітичну оцінку загалові
вітчизняних підприємців.
Тести для підприємця початківця
Успіхи і невдачі бізнесу багато в чому залежать від
особистісних якостей його господаря. Дайте відповідь на кілька
запитань і визначте свій рівень підприємницької хватки. Дайте
відповіді на такі запитання:
1. Як Ви припускаєте розбагатіти найближчим часом:
а) зробити кар’єру, піднявшись вгору керівними сходами;
б) вкладати наявні гроші в справу з вигодою, ризикувати;
в) спробувати щастя в лотереї?
2. Якби Вам випала можливість виступити в ролі актора,
то яку роль Ви змогли б зіграти краще за все:
а) Остапа Бендера;
б) Левіна з «Анни Кареніної»;
в) Штірліца з кінофільму «Сімнадцять миттєвостей весни»?
3. Уявіть собі, що Ви заробили мільйон, що б Ви зробили далі:
а) вклали гроші в банк і жили на відсотки від вкладу;

42
б) ризикнули б вкласти в прибуткову справу;
в) частину грошей вклали б у нову справу, а частину поклали б для надійності в солідний банк?
4. Що на Ваш погляд можуть принести Вам гроші:
а) владу;
б) життя у своє задоволення;
в) багато нових турбот і заздрості?
5. Якщо Ви розбагатієте, то хотіли б, щоб про це написали
в газетах?
а) ні;
б) так;
в) про мене і так іноді пишуть.
6. Яка з трьох груп професій Вам найбільше підходить:
а) письменник, художник, композитор;
б) адвокат, лікар, політик;
в) глава фірми, керівник інституту, директор видавництва.
7. Чи будете Ви брати на роботу осіб, які раніше були з
Вами в дружбі?
а) так;
б) ні;
в) відповідь на це запитання слід грунтовно продумати.
8. Уявіть собі, що Ви заробили мільйон, як би Ви повелися?
а) в моєму житті змінилися б лише квартира, машина, меблі
та інша обстановка;
б) я б дозволив собі більше подорожувати;
в) я б кардинально змінив свій спосіб життя.
9. Уявімо собі, що Ви стали директором фірми. З чого Ви
почнете свою діяльність?
а) з вивчення людей, з якими Вам доведеться працювати;
б) визначили б основні напрямки роботи фірми;
в) зайнялися б набором надійних помічників.
10. Яке з наведених тверджень Ви вважаєте привабливі
шим, якщо Ви отримали підвищення і стали директором фірми?
а) в моїй роботі знизилася значущість професіонально технічних навичок і підвищилася роль концептуальних знань;

43
б) що вище ранг управління, то значущіші комунікативні
вміння та здібності порівняно з професійно технічними;
в) змінилися однаковою мірою вимоги практично до всіх якостей особистості.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал