Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка19/21
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.89 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
263
• Дев’ята помилка – порушення конфіденційності.
Запам’ятайте, ніхто не має знати, що ви продаєте бізнес,
особливо наймані працівники.
• Десята і остання проблема – відстороненість від проблем переходу бізнесу до покупця. Більшість продавців бізнесменів не особливо хвилюються про долю власної компанії.
Найголовніше, щоб ту було вигідно продано, а після цього хай буде, що буде. Проте бажано не усуватися від бізнесу – адже багато покупців вимагає наявності власника ще деякий час після продажу.
Отже, якщо постаратися уникнути всіх цих помилок, то,
звичайно ж, бізнес буде продано набагато простіше й швидше та за найвищою ціною.
Закриття та банкрутство
Поняття «банкрутство» характеризує неспроможність підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт та послуг, а також забезпечити обов’язкові платежі
в бюджет і позабюджетні фонди. Треба розрізняти поняття неплатоспроможність та банкрутство.
Неплатоспроможність – неспроможність суб’єкта під приємницької діяльності виконати грошові зобов’язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати, зокрема із заробітної плати, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспро можності.
Банкрутство – це визнана господарським судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури. Під банкрутством слід розуміти законні примусові заходи в рамках судового процесу для найповнішого задоволення вимог кредиторів у разі
ускладнень з виплатами, тобто неплатоспроможності
підприємства.

264
Банкрутство підприємств в Україні
Ініціатором початку процедури банкрутства підприємства в Україні може виступити як кредитор, так і боржник.
Банкрутство можна використати для реструктуризації активів, а також для захисту від кредиторів.
Банкрутство не завжди припускає повне закриття під приємства, і його можна застосувати для зупинки нарахування штрафних санкцій за зобов’язаннями на певний термін.
Ліквідація – припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, якого господарський суд визнав банкрутом, для вжиття заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.
Ліквідація підприємства – процес набагато довший і
складніший, ніж його реєстрація, але рано чи пізно через цей процес доведеться пройти будь якій фірмі.
Підстави для ліквідації можуть бути різноманітні: за рішенням власника через зміну кон’юнктури ринку, економічну доцільність, завершення термінів дії ліцензій, за рішенням суду через банкрутство підприємства і відсутність можливостей відновити свою платоспроможність і задовольнити пред’явлені
вимоги, які висувають кредитори.
Не так важливо, з якої причини відбувається припинення діяльності, важливо, щоб ліквідація пройшла в найкоротші
терміни і з повним дотриманням законодавства.
Відомо, що підприємство вважають належно створеним від дня його державної реєстрації. А ліквідацію підприємства, на
Мережа книжкових крамниць
«Borders Group» збанкрутувала через електронні книжки. Роздрібна мережа книжкових крамниць у США «Borders
Group», основний конкурент «Barnes &
Noble», оголосила про вихід з бізнесу і
закриття всіх торгових точок. Основна причина – неможливість конкурентної торгівлі під тиском електронних книжок

265
противагу цьому, вважають повністю завершеною з моменту вилучення його з Єдиного державного реєстру, тобто з моменту втрати підприємством статусу юридичної особи.
Юридична особа припиняє своє існування в результаті
передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам правонаступникам (злиття, приєднання,
поділ, перетворення) або в результаті ліквідації. Юридичну особу ліквідують:
1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи,
уповноваженого на це установчими документами, зокрема через закінчення терміну, на який було створено юридичну особу,
досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках,
передбачених установчими документами;
2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державну реєстрацію юридичної особи через допущені під час її
створення порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках,
установлених законом.
Ліквідація підприємства за рішенням власника можлива в разі, коли активів підприємства вистачає для погашення всіх вимог кредиторів і повного розрахунку з бюджетом. У разі рішення власників підприємства про завершення діяльності і
ліквідацію юридичної особи створюють спеціальну ліквідаційну комісію, яка згодом займається всіма питаннями аж до закриття.
Після виконання всіх цих дій документи підприємства передають до архіву, а державний реєстратор робить відповідний запис в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій і
установ про ліквідацію підприємства. Терміни добровільної
ліквідації залежать від балансу замовника, району реєстрації і
становлять від двох до шести місяців.
Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації детально подано в Законі
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

266
осіб підприємців» від 15.05.2003, №755 ІУ. Голова ліквідаційної
комісії або особа, яку він уповноважив, після завершення процедури ліквідації, передбаченої законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинен подати
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення)
державному реєстраторові такі документи:
• заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи через ліквідацію;
• свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
• оригінал установчих документів;
• акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або органу, який вони уповноважили;
• довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів);
• довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;
• довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;
• довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
Висновки
Ефективне забезпечення функціону вання малого бізнесу залежить від стратегічної гнучкості, котра здатна до зміни основних моделей та стратегій бізнесу відповідно до змін оточення.
Стратегії малого бізнесу спрямовано на мінімізацію конкурентної боротьби з великими і середніми фірмами та на максимальне використання переваг малого бізнесу, особливо в плані гнучкості.
Сімейна компанія відрізняється від звичайної партнерської,
акціонерної та публічної наявністю цінностей, якими компанія пишається, бо саме вони роблять сімейний бізнес компанією з

267
«людським обличчям». Сімейний бізнес як соціальний інститут спрямовано на збереження цих цінностей і репутацію сім’ї
власника.
Наявність значної кількості нерозв’язаних проблем щодо банкрутства малих підприємств в Україні є причиною її низького рейтингу щодо ведення бізнесу в світі і, як наслідок, недостатньої
інвестиційної привабливості українських підприємств. Крім того, наявність проблем у сфері регулювання банкрутства підприємств тягне за собою негативні соціально економічні
наслідки для країни загалом, саме тому вони потребують негайного розв’язання та подолання.
Завдання для самоперевірки
Тест для майбутніх бізнесменів
Уявіть, що у Вас є $ 1 000 000 на найближчі два роки.
Завдання: письмово складіть список покупок, справ, проектів і розваг, на які б
Ви їх витратили (так, щоб витратити все,
тому проти кожного пункту поставте суму).
Помітьте час, який Ви витратили на виконання завдання.
Аналіз результатів тесту
Якщо Ви розгубилися перед сумою $ 1 000 000 і думали понад дві хвилин, що з ними робити, Ви до таких грошей ще не готові.
Якщо швидко, в межах двох хвилин, Ви склали список порожніх витрат, куди Ви можете викинути цю суму, то Вам цих грошей давати не можна. А як перевірити: витрати
«порожні» чи «не порожні»? Виділіть з Вашого списку п’ять реально важливих для Вас пунктів. Скільки вони коштують?
Якщо Ви вклалися у дві хвилини і подали реалістичний список життєздатних, перспективних бізнес проектів, для яких дійсно потрібно $ 1 000 000 на найближчі два роки: у Вас ці гроші
справді скоро з’являться.
Потрібні гроші з’являються, як водиться, у тих, хто знає, що з ними робити. До решти вони не приходять або від них швидко тікають.

268
ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ЗДІБНОСТІ
Тест
Спробуйте оцінити себе як потенційного підприємця,
відповівши на наведені нижче запитання (підкресліть обрану
відповідь).
1. Ваш вік
А. До 30 ти років.
Б. 31–40 років.
В. 41–50 років.
Г. Понад 50 років.
2. Ви:
А. Одружені.
Б. Неодружені.
В. Самотні.
3. Ви:
А. Старша дитина в родині.
Б. Середня дитина в родині.
В. Молодша дитина в родині.
Г. Єдина дитина в родині.
4. Чи займалися Ваші батьки індивідуальним підпри
ємництвом?
А. Так, займалися обидва.
Б. Так, займалися, але один з них.
В. Ні, ніхто не займався.
5. Як би Ви охарактеризували своє дитинство?
А. Як проведене у великій нужді.
Б. Родина була малозабезпечена.
В. Родина була досить забезпечена.
Г. Купалися як сир у маслі.
6. Яка у Вас освіта?
А. Середня спеціальна.
Б. Вища.
В. Ступінь магістра.
Г. Ступінь кандидата наук.

269
7. Скільки місць роботи Ви змінили?
А. Три і більше.
Б. Два.
В. Одне.
Г. Жодного.
8. Ви отримали свою першу оплачувану роботу у віці:
А. До 15 ти років.
Б. Від 15 ти до 18 ти років.
В. Від 18 ти до 21 го року.
Г. Після 21 го року.
9. Яка основна причина того, що Ви створили власний
бізнес?
А. Я хочу заробити гроші.
Б. Я хочу сам будувати своє життя.
В. Мені важко стриматися, коли хтось невміло керує
бізнесом.
10. Яка фраза найкраще характеризує Ваше ставлення до
роботи?
А. Я можу працювати стільки, скільки потрібно.
Б. Я можу напружено працювати тільки в разі потреби.
В. Робота має обмежуватися певними часовими рамками.
11. Ви переважно:
А. Оптиміст.
Б. Песиміст.
В. Не знаю.
12. Ви зіткнулися з дуже складною проблемою. Що Ви
зробите?
А. Нічого, буду сподіватися на те, що вона розв’яжеться сама по собі.
Б. Звернуся по допомогу.
В. Намагатимусь розв’язати її самостійно.
13. Ви граєте в карти з друзями. Понад усе Вас цікавить:
А. Перемога.
Б. Сама гра.
В. Можливість гарно провести час.

270
14. Як Ви ставитеся до невдач?
А. Страх перед невдачею паралізує мене.
Б. Невдача – це джерело набуття досвіду.
В. Можливість зазнати невдачі змушує мене працювати
інтенсивніше.
15. Яка фраза характеризує Вас найкраще?
А. Для того, щоб я чогось досяг, мене треба весь час підбадьорювати.
Б. Мені потрібна допомога тільки спочатку.
В. Мені не потрібна нічия допомога.
16. З якого приводу Ви поб’єтеся об заклад?
А. Ставка на іподромі.
Б. Ставка в грі, в якій Ви берете участь.
В. Я ніколи не б’юсь об заклад, не граю на гроші.
ПІДРАХУЙТЕ БАЛИ:
Питання 1. А – 8; Б – 10; В – 2; Г – 0.
Впродовж останнього десятиріччя середній підприємець молодшав. Більшість підприємців починають власну справу,
коли досягають 30 річного віку. До цього часу вони встигають заощадити певний капітал і набути відповідного досвіду в тій чи тій сфері бізнесу.
Питання 2. А – 10; Б – 3; В – 2.
Численні дослідження свідчать, що близько 75% усіх підприємців одружені. При цьому більшість вважає, що один з основних факторів успіху – це підтримка подружжя.
Питання 3. А – 10; Б – 0; В – 0; Г – 5.
Підприємець – це, як правило, старша або єдина дитина в родині. Очевидно, статус старшої дитини формує потрібні якості.
Питання 4. А – 10; Б – 6; В – 2.
Підприємці вчаться на прикладах. Діти, чиї батьки (або хоча б одне з них) мали власний бізнес, схильніші до підприємництва.
Питання 5. А – 2; Б – 10; В – 4; Г – 0.
Найчастіше успішні підприємці – вихідці з малозабезпечених родин. Можливо, саме тому вони і прагнуть отримувати максимальну вигоду за наявності обмежених ресурсів.

271
Питання 6. А – 4; Б – 10; В – 8; Г – 4.
Стереотип недоука, що будує свою імперію бізнесу, не завжди відповідає дійсності. Більшість підприємців мають закінчену вищу освіту.
Питання 7. А – 10; Б – 8; В – 2; Г – 0.
Постійний пошук нового, прагнення до змін і вдосконалення –
ось характерні риси підприємців. Вони не можуть тривалий час працювати в жорстких рамках корпоративного середовища.
Питання 8. А – 10; Б – 8; В – 4; Г – 0.
Люди з підприємницькими нахилами намагаються самоствердитися вже в 16 років. Саме в цьому віці вони отримують першу оплачувану роботу.
Питання 9. А – 4; Б – 8; В – 10.
Досить поширена думка, що гроші – головний мотив діяльності підприємця. Проте, як свідчать опитування, сучасне підприємництво зумовлене причинами іншого плану:
незадоволеністю від роботи на когось іншого, прагненням до самостійності тощо.
Питання 10. А – 10; Б – 4; В – 0.
Підприємців не лякає важка праця. Вони сприймають свою роботу як творчість, що потребує повної віддачі сил, але приносить насолоду.
Питання 11. А – 10; Б – 0; В – 4.
Не викликає сумнівів, що підприємець має бути оптимістом.
Проте часто надмірний оптимізм породжує серйозні проблеми.
Питання 12. А – 0; Б – 2; С – 10.
Підприємці за своєю природою незалежні. Вони вкрай неохоче звертаються по допомогу.
Питання 13. А – 10; Б – 8; В – 0.
Підприємці люблять змагання, в яких понад усе їх цікавить перемога.
Питання 14. А – 0; Б – 8; В – 10; Г – 2.
Можливість поразки справжніх підприємців не лякає.
Питання 15. А – 0; Б – 2; В – 10.
Самостійність в ухваленні рішень і персональна відповідальність – риси, притаманні всім підприємцям.

272
Рекомендована література
1. Аналітична інформація Державного Департаменту з питань банкрутства щодо реалізації державної
політики у сфері банкрутства [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.sdb.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=47511&cat_id=38904 2. Жук Л. А. Господарське право: навчальний посібник /Жук Л. А.,
Жук І. Л., Неживець О. М. – К.: Кондор, 2003 – 400 с.
3. Коломієць Н. І. Запобігання банкрутству малих підприємств //
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість.
Міжвідомчий науково технічний збірник. Вип. 29. – Львів, 2004. –
С. 248–256.
4. Матеріали інформаційного сайту Z Україна: Процедура банкрутства в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zet.in.ua/
bankrotstvo/procedura bankrutstva v ukraїni/
5. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством: навч.
посібник / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. – 335 с.
Питання 16. А – 2; Б – 10; В – 0.
Незважаючи на поширену думку, підприємець – не азартний гравець. Він намагається контролювати ситуацію і зменшувати ризик своєї діяльності.
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК:
135155 – природжений підприємець;
110134 – неординарний підприємець;
90109 – потенційний підприємець;
менше 90 – скоріш за все Ви зіткнетеся з великими
труднощами, намагаючись організувати свою справу.
Увага! Цей тест тільки допомагає Вам оцінити свої
якості і не гарантує ані успіху в бізнесі (якщо Ви набрали
високі бали), ані поразки чи провалу (якщо Ваш підсумок –
менше 90 балів).

273
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Аванс – грошова сума, яку сплачують в рахунок наступних платежів.
Агент – посередник між покупцями і продавцями, який у комерційній діяльності виконує також функції брокера, дилера тощо; діє за дорученням і від імені іншої особи в рамках агентської угоди за певну винагороду.
Актив(и) – 1) перевищення грошових доходів над видатками;
2) частина бухгалтерського балансу, що відображує у грошовому вираженні всі матеріальні та фінансові цінності, які належать даній юридичній особі з погляду їх складу і розміщення.
Акциз – один з найпоширеніших державних непрямих податків на продукти масового попиту (цукор, тютюн, горілку тощо), який стягує з виробників або продавців товарів і
переносять на ціну товару та споживача.
Акціонерне товариство – форма організації господарських об’єднань, що грунтується на концентрації коштів випуском та продажем акцій. Акціонерне товариство є юридичною особою і
відповідає за зобов’язаннями в межах майна, яке йому належить.
Відповідальність кожного акціонера обмежується вартістю його акцій. Акціонерні товариства бувають двох типів: закриті, коли акції мають обіг тільки всередині товариства, і не подані на фондовій біржі; відкриті акції мають обіг на ринку цінних паперів.
Акціонерний капітал – основний капітал акціонерного товариства; створюється за рахунок випуску акцій. Розрізняють акціонерний капітал: статутний – записаний (зафіксований) у статуті; передплатний – акумульований передплатою акцій;
сплачений – фактично внесений під час передплати.
Акція – один з видів цінних паперів, що свідчить про вкладення певної суми грошей у статутний фонд акціонерного товариства.

274
Амортизація – поступовий знос основних фондів (устат кування, споруд, будівель) перенесення їхньої вартості в міру зношення на собівартість продукції, яку виробляють, для подальшого відшкодування зносу основних фондів.
Асоціація (союз, спілка) – найпростіша форма договірного об’єднання підприємств та інших підприємницьких структур з метою постійної координації господарської діяльності.
Аудит – перевірка бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації щодо фінансово господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і
відповідності законодавству та встановленим нормативам.
Аудиторська служба (аудит) – спеціалізована фірма, яка перевіряє стан фінансово господарської діяльності акціонерних товариств, комерційних банків та інших суб’єктів ринкової
економіки на основі укладених з ними угод.
Аукціон – продаж з публічних торгів, при якому товари або майно, які продають, купує особа (організація), яка запропонувала за них найвищу плату.
Банк – кредитно фінансова установа, яка здійснює залучення
і нагромадження вільних коштів підприємств та організацій
(усіх видів власності), населення (пасивні операції), а також емісію грошей (випуск грошей в обіг), випуск цінних паперів,
кредитування народного господарства і населення, надання різного роду позичок на умовах платності, зворотності,
строковості (активні операції).
Банкрутство – боргова неспроможність, неможливість підприємця сплатити за своїми борговими зобов’язаннями через відсутність коштів, неплатоспроможність, фінансовий крах, розорення. Добровільне банкрутство виникає у зв’язку із заявою в суд самого боржника; примусове – при зверненні в суд кредиторів.
Бартер – натуральний товарообмін, коли певна кількість одного або кількох товарів замінюють на еквівалентну за ціною кількість іншого (інших) товару. Обмін здійснюють на безгрошовій основі.

275
Бізнес (англ. business – справа, заняття) – будь яка еко номічна діяльність в умовах ринкової системи господарювання,
що приносить власнику певний зиск (прибуток).
Бізнес план – розроблений у письмовій формі документ, що всебічно висвітлює суть і перспективи будь якого пропонованого комерційного заходу (зокрема інноваційного,
інвестиційного або іншого проекту) і подається потенційному
інвестору з метою переконати його в ефективності інвес тування.
Біржа – установа (організація), в якій здійснюють купівлю –
продаж (біржова операція) товарів (товарна), цінних паперів
(фондова), валюти (валютна), найм робочої сили (праці),
інформації (інформаційна), науково технічних розробок
(інтелектуальних ресурсів) на основі співвідношення попиту та пропозиції. У широкому розумінні виступає як організований ринок торгівлі зазначеними ресурсами.
Брокер – посередник при укладанні угод між продавцями і
покупцями товарів, цінних паперів, валют тощо.
Бюджет – збалансований кошторис, де відображають грошові доходи і видатки на певний період. Якщо видаткова частина перевищує доходну, то бюджет зводиться з дефіцитом (нестачею). Перевищення доходів над видатками утворює позитивний залишок бюджету. Основним джерелом доходів державного бюджету виступають відрахування від доходів підприємств у вигляді податків, а також на доходи населення.
Валова продукція – загальний обсяг продукції, виражений у грошових одиницях, вироблений підприємством за певний період (місяць, квартал, рік).
Валюта – грошова одиниця, яку використовують для вимірювання величин вартості товарів; грошова одиниця певної
країни (долар США, японська єна, угорський форинт тощо) і
той чи той її тип (золота, срібна, паперова).
Вексель – письмове боргове зобов’язання встановленої
форми, що дає його власнику (векселетримачу) право вимагати

276
від боржника (векселедавця) сплати зазначеної у векселі суми грошей.
Венчурні підприємства (англ. venture—ризик)— «ризикові»
фірми, що звичайно здійснюють комерційну апробацію науково технічних новинок; до них належать, як правило, малі
і середні фірми наукомістких галузей економіки.
Виробнича кооперація—форма співробітництва, за якої
закінчений виробничий цикл здійснюється всіма спів працюючими партнерами, а кожний з них виконує лише свою частку робіт щодо виробництва певних конструктивних елементів (деталей, вузлів, складальних одиниць) і складання готових виробів.
Господарська діяльність – діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва,
спрямована на виготовлення та реалізацію продукції,
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають ціновий вираз.
Грошовий потік – основний показник, що характеризує
ефект інвестицій у вигляді повернених інвестору грошових коштів. Величина грошового потоку складається з чистого прибутку і суми амортизаційних відрахувань від вартості
матеріальних і нематеріальних активів фірми.
Гудвіл (англ. goodwill – доброзичливість, добра воля) –
різниця між ринковою та індексованою балансовою вартістю фірми (компанії).
Дебіторська заборгованість – сума боргів, що належить підприємству (фірмі, компанії) і виникла внаслідок невиконання комерційно господарських, фінансово грошових зобов’язань з боку юридичних чи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал