Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка21/21
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.83 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Швеції у складі соціальних служб умовно можна виділити три основні групи фахівців 1) соціальні працівники, які доглядають хворих та
інвалідів і працюють в основному в медичних закладах 2) соціальні педагоги) соціальні працівники (патронаж, які представляють розгалужену сітку соціальних фахівців різноманітного спрямування. Більша частина їх зайнята в комунах (community) – адміністративно територіальних одиницях,
які територіально нагадують області України. Інші працюють в керівних органах різних рівнів, школах. Представники цієї сфери доволі повно представлені в парламенті (15 чоловік із 120 членів парламенту).
Соціальна робота в країні ведеться на всіх рівнях індивідуальному,
сімейному, общинному, муніципальному, загальнонаціональному, міжна родному.
Серед проблем, які вимагають втручання соціального працівника чи соціального педагога, основні пов’язані з безробіттям та розшаруванням
С. С. Пальчевський. Соціальна педагогіка суспільства, в результаті чого з’являються райони, населені людьми з різним соціальним статусом. Наприклад, непрестижними районами сьогодні вважаються території, забудовані в 60 70 і роки багатоквартирними будинками.
З такими районами найчастіше й пов’язується професійна соціальна робота та соціально педагогічна діяльність. До того ж така діяльність спрямовується не тільки на молодші вікові групи населення, ай на старші. Наприклад, соціальні працівники допомагають пенсіонерам знайти заняття у вільний час,
організувати свої побутові справи, подолати почуття самітності.
Головні обов’язки у сфері соціального обслуговування населення покладені на муніципалітети. У кожному з них за соціальне обслуговування відповідає комітет соціальної допомоги, який вибудовує свою діяльність у рамках повноважень, представлених йому чинним законодавством.
У країні діє розгалужена сітка спеціалізованих закладів соціального обслуговування. До складу відносно самостійних належать кризові центри
для чоловіків, кризові центри для жінок, молодіжні центри переборення кри
зи, притулки для підлітків
. До складу закладів, об’єднаних у єдину службу,
відносять наркотичні служби, А клініки, станції допомоги неповнолітнім,
витверезники, інтернати лікарні, інтернати гуртожитки, опорні пункти
квартири, диспансери.
Кризові центри для чоловіків
покликані допомагати клієнту розв’яза ти такі можливі проблеми сексуальні, економічні, психологічні, соціально побутові, пов’язані з конфліктами, які виникають на основі спілкування з членами сім’ї, сусідами, колегами за роботою. У цих випадках важливо зняти з нього негативні суґестивні комплекси і на основі цього створити умови для спокійної, тверезої оцінки стосунків та ситуацій з метою оптимальної їх корекції.
Жіночі кризові центри ізольовані та напівзасекречені, оскільки жінки,
які переступають їхні пороги, повинні відчувати себе убезпеці. Контакти з чоловіком чи партнером, які є джерелом образив їхніх стінах заборонені.
Тут не тільки можна отримати кваліфіковані поради, алей побути кілька днів, відпочити, позбавитися стресу. Знаходячись тут, жінка може продовжувати працювати, оскільки співробітники цього закладу допоможуть організувати побут.
Молодіжні центри переборення кризи
призначені для направлення сюди судами правопорушників у віці від 16 до 21 року. Тут вихованці вимушені дотримуватися жорсткого розпорядку, працювати по 7 8 годину майстернях та на сільськогосподарських фермах центру. Загорожа навколо таких центрів відсутня, вихованці можуть пересуватися по місту без супроводу, відвідувати рідних та друзів у дні свого народження. Однак за серйозні
Розділ 1. Теорія соціальної педагогіки порушення внутрішнього розпорядку порушників поселяють у камери з обмеженими побутовими зручностями та такими ж можливостями пересування.
Однак головним у роботі співробітників центрує не акцентна покаранні, а створення умов, які б допомогли правопорушнику переосмислити власне життя, вийти на шлях позитивних змін, долучитися до набуття певних трудових навичок.
Притулок для підлітків відкрито для тих, хто залишив сім’ю. Тут не поспішають повернути втікачів додому. Натомість у них бачать партнера для позитивного вирішення їх проблем. Тому соціальні працівники працюють над тим, щоб спрямувати зусилля підлітка на усвідомлення складної ситуації, в яку він потрапив, знаходження шляхів виходу з неї, перебо рення кризової ситуації.
Наркотичні служби зайняті підлітками, які зловживають алкоголем,
наркотиками, різноманітними лікувальними засобами. У розпорядженні
наркотичних служб для надання відповідної допомоги клієнтам знаходяться станції допомоги неповнолітнім, А клініки, інтернати лікарні,
витверезники, притулки (сховища, інтернати гуртожитки, опорні пункти квартири, диспансери.
Станції допомоги неповнолітнім
призначені для надання амбулаторної допомоги не тільки підліткам, ай їх близьким на добровільній основі.
Тут проводяться діагностичне лікувальне обстеження та відповідний курс лікування.
А клініки – амбулаторний заклад для надання допомоги у вирішенні
наркологічних проблем. Персонал його складають соціальні працівники,
лікарі та медсестри. Форми лікування індивідуальна бесіда із соціальним працівником, групова співбесіда, зустріч клієнта та його сім’ї із соціальними працівниками, діагностичне обстеження, курс лікування на основі
лікувальних препаратів.
Інтернати лікарні
– тимчасові помешкання для вирішення наркологічних проблем. Передбачені лікувальні процедури.
Витверезники
передбачені для надання допомоги для бажаючих перервати алкогольний запій. Обладнані ліжками. Лікувальний період 5 діб.
Персонал складається із соціальних працівників, медсестер, чергових.
Притулки (сховища) працюють із цілодобово відкритими дверима. У
них тимчасово розташовуються особи з наркологічними проблемами, у випадку необхідності диспансеризації отримують направлення у відповідні
заклади.
Інтернати гуртожитки пропонують клієнтам, наркологічно хворим і
зі слабою здатністю до самообслуговування, притулок та лікувальні послуги.
С. С. Пальчевський. Соціальна педагогіка
Опорні пункти квартири також передбачені для наркологічно хворих.
Надають тимчасове житло і амбулаторне лікування, допомагають налагодити побут.
Диспансери
– стаціонарні заклади для лікування наркологічно хворих. Методи лікування індивідуальне та групове обстеження, заходи з відновлення контактів з ріднею і колегами за роботою, медична допомога та допомога у трудовлаштуванні. Організоване дозвілля.
Важливою ланкою у вихованні та соціалізації молодіє підліткові клуби, яких лише у Стокгольмі нараховується Значну участь у наданні соціальної допомоги населенню надає пошто
ва служба, що пов’язано з особливостями заселення цієї доволі великої за площею країни. Сільські листоноші, пересуваючись по закріплених за ними дільницях на автомашинах, виконують роль зв’язуючої ланки населення із соціальними службами.
У підготовці соціальних працівників задіяні не тільки окремі
відділення університетів, ай церква.
У Північній Ірландії поряд із типовими для країн Європи структурами служб, які надають населенню соціальну допомогу, функціонує спеціальна служба, яку називають колегією апробації. Матеріали стосовно проступків неповнолітніх правопорушників передсудом аналізує соціальний працівник в офіцерському чині з командою, в яку входить 4 5 осіб. Він також наглядає за підлітком упродовж відбування ним терміну покарання і після його закінчення. Слідкує, щоб підліток знову не ставна попередній злочинний шлях.
Розділ 1. Теорія соціальної педагогіки
Запитання та завдання
1. Завдання соціалізації на порозі третього тисячоліття.
2.Проблема соціалізації особистості в освіті США.
3.Общинне навчання та общинне виховання в США.
4.Сім’я у США як об’єкт соціальної роботи та соціально педагогічної діяльності.
5.Яких особливих соціально педагогічних підходів вимагає в США
робота з важкими підлітками і неповнолітніми з групи ризику Які особливості психолого педагогічної служби «Гайденс»?
7.У чому суть соціально педагогічних досліджень у США Які особливості соціальної роботи та соціально педагогічної діяльності у Великобританії?
9.Роль концепції педагогіки навколишнього середовища для вирішення проблем соціалізації дітей та підлітків у Франції. Місце та значення педагогічної анімації у загальній системі соціалізації особистості у Франції. Основні принципи теорії та практики соціальної роботи в Німеччині. Особливості підготовки соціальних працівників та соціальних педагогів у Німеччині. Соціально педагогічна діяльність соціальних служб Швеції.
Рекомендована література
1. Веселова ВВ. Традиционные и новые ценности в системе образова ния США // Педагогика. – 1996. № 2. – С. 18 22.
2.Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на поро ге ХХІ века. – М Изд во УРАО, 1999.
3.Социальная работа в Германии и Австрии: Учеб. метод. пособие /
Отв. ред. И.А.Зимняя. – М. 1992.
4.Социальная работа и подготовка социальных работников в Вели кобритании, Канаде, США Учеб метод. пособие/ Отв. ред. И.А.Зимняя.
– М, 1992.
5.Мустафаева ФА. Основы социальной педагогики. – МС 397.
6.Чорбинский С.И. Социальная работа и социальные программы
США. – М, Школа социальных педагогов и социальных работников. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом / Ред. сост. В.Г.Бочарова, А.Н
.Дашкина. – М. 1991. – Вып. 1 6.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал