Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка12/12
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Література:
1. Бочарова В. Педагогика социальной работы. – М, 1994.
2. Галагузова М.Н. Социальная педагогика. – М, 1999.
3. Максимова НЮ, Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник К Перун, 1996.
4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога М, 2001.
5. Овчарова Р.В. Технология практического психологичес кого образования.– М, 2000.
6. Пинкус А, Манахант. Практика социальной работы (пе ревод с английского). – М, 1993.
Теория и практика социальной работы /Под редакцией
С.И.Григорьевой. – М, 1994.

203
Планування соціально педагогічної роботи
ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО
ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
Планування соціально педагогічної роботи передбачає
визначення її змісту і структури на певний період. Практикується перспективне, календарне і поточне планування.
Перспективний план складається з таких розділів:
І. Аналіз проведеної роботи. У цьому розділі висвітлюються найбільш актуальні проблеми соціально психологічної
діяльності, стан соціального життя учнів, що перебувають у складній життєвій ситуації якісний аналіз результативності
роботи соціального педагога за минулий період характеристика його соцільних зв’язків з іншими спеціалістами. Зібрана
інформація узагальнюється і робляться висновки проте, що є
об’єктом соціально педагогічної діяльності на найближчий період.
ІІ. Мета і завдання соціально педагогічної роботи. На основі досягнутого рівня соціально педагогічної діяльності та актуальних проблем, що характеризують процес становлення особистості дитини як суб’єкта соціального життя та процес створення педагогічно доцільного середовища, формулюється мета
і завдання.
Завдання визначають найближчу перспективу в розв’язанні
проблем соціального життя і реалізуються в основних напрямах роботи.
ІІІ. Профілактична робота. У цьому розділі передбачаються такі види діяльності соціального педагога проведення соціологічних досліджень розроблення соціально орієнтованих навчальних програм, проектів і планів заходів для учнів різного віку соціально педагогічна, роз’яснювальна робота серед батьків підвищення кваліфікації педагогів профорієнтаційна робота профілактика наркоманії, алкогольної та інших форм залежності попередження педагогічної конфліктності профілактика правопорушень, шкільної дезадаптованості, девіантної поведінки, дитячого травматизму інформування щодо наслідків впливу шкідливих звичок на здоров’я дітей і молоді,
пропаганда здорового способу життя виявлення групи ризику серед учнів та проведення роз’яснювальної роботи.

204
В.Є.Сорочинська. Організація роботи соціального педагога
IV. Охоронно захисна діяльність. У цьому розділі перераховуються ті соціальні групи та окремі діти, стосовно яких навчальний заклад зобов’язується забезпечити гарантію соціальних прав. При плануванні необхідно передбачити координацію дій з іншими державними і громадськими структурами. До цього розділу можна включити збір та аналіз інформації щодо дітей, які перебувають в складній життєвій ситуації (сироти,
біженці, неблагополучні сім’ї, жертви насильства створення умов для опікунства і водночас позбавлення батьківських прав;
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; роз в’язання проблем соціальної адаптації багатодітних сімей патронат дітей, що перебувають на обліку в комісіях у справах неповнолітніх і на внутрішкільному обліку облік усіх випадків конфліктних стосунків координація зусиль з іншими державними та громадськими організаціями, фондами, які можуть сприяти у розв’язанні поставлених завдань. Важливо заплановані види і форми роботи узгоджувати з чинним законодавством щодо охорони праві свобод дитини. Діагностична робота передбачає виявлення відхилень у певному мікросоціумі, конкретизацію проблем окремої дитини чи певної групи, що і дозволяє адекватно розв’язувати соціально педагогічні завдання. З цією метою передбачається розроблення програм психолого педагогічного діагностування окремої особистості, мікрогрупи; добір конкретних методик для уточнення висунутої гіпотези аналіз та узагальнення результатів діагностичної роботи використання результатів діагностування в шкільній практиці для визначення пріоритетних напрямів подальшої діяльності. Корекційно реабілітаційна робота. У цьому розділі передбачається робота з метою зміни та вдосконалення особистих якостей, особливостей життєдіяльності та створення умов для розвитку потенційних можливостей осіб з функціональними обмеженнями, активне залучення їх до всіх форм суспільного життя.
Соціальний педагог виявляє та розробляє графік індивідуального відвідування осіб з обмеженими фізичними можливостями дітей, що перебувають на індивідуальному навчанні.
Передбачається допомога особам, що потребують соціальної
реабілі тації та адаптації з використанням очної та дистанцій

205
Планування соціально педагогічної роботи
ної форми реалізація довготривалих програм корекційної роботи з різними віковими групами дітей надання консультативної допомоги.
Окремо слід виділити соціально реабілітаційну роботу із сім’єю, що передбачає як індивідуальний вплив, такі контакти з усією родиною. Основна мета – виведення членів сім’ї зі
стресового стану, що може бути викликано тяжкими захворюваннями, конфліктними стосунками, безробіттям, різними формами залежності тощо. Своєрідної корекційної роботи потребують молоді сім’ї, що може організовуватися з такими напрямами підготовка молоді до сімейного життя запобігання сімейним конфліктам допомога молодим батькам, піклування про збереження репродуктивного здоров’я. До цієї роботи можна залучати юристів, економістів, наркологів, гінекологів,
сексопатологів, психотерапевтів тощо.
Виправдовують себе такі форми роботи, як лекторії, дискусійні
клуби, пошта довіри, психологічний театр мініатюр, шоу програми, тематичні КВК, психологічне консультування, фотовиставки, конкурси сімейних ерудитів, на краще сімейне подвір’я,
виставки дитячих творів, святкування Дня матері тощо (1).
Схема перспективного плану
№ пп Назва розділів Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання


Календарний план складається на півріччя або ж на місяць на основі перспективного. Він допомагає систематизувати і
конкретизувати роботу соціального педагога по кожному розділу, уточнити місце і час проведення (2).
Схема календарного планування
№ пп Напрямки і форми соціально- педагогічної роботи Дата і місце проведення Відповідальний
Профорієнтаційна робота
– тестування десятикласників за методикою КОЗ-2 (Б.О.Федоришина)
– конкурс ерудитів Світ моїх захоплень
– індивідуальне консультування щодо професійного самовизначення
- Права молодого спеціаліста – зустріч з юристом
10.11. – центр профорієнтації
18.11 – актовий зал
23.11. – кабінет психологічного консультування
28.11. – актовий зал класні керівники соціальний педагог соціальний педагог організатор позакласної роботи

206
В.Є.Сорочинська. Організація роботи соціального педагога
Календарний план дозволяє окремо виділити і рівномірно розподілити ті заходи, що проводяться регулярно. Це консультування, зустрічі з адміністрацією закладу, організаційно педагогічні наради, виїздив державні заклади соціального захисту, наради з питань планування та аналізу роботи, оформлення документації.
План графік на день необхідний для того, щоб рівномірно розподілити часі не втратити послідовність у роботі. Слід па м’ятати, що третина часу має залишатися для термінової допомоги суб’єктам педагогічного процесу.

207
Планування соціально педагогічної роботи
Поточне планування може здійснюватись у формі плану сітки,
що дозволяє наочно відбити основні види діяльності впродовж місяця. Для зручності регулярні заходи можна позначати за допомогою символів або використовувати різний колір.
Результативність роботи соціального педагога визначається тим, наскільки зміст його діяльності узгоджується із соціальним замовленням, що виражене в нормативно правовій формі.
Спільною ознакою соціального замовлення різних типів навчальних закладів є вимога щодо реалізації державного стандарту освіти. Передбачається, що соціальний педагог забезпечує розвиток соціальних орієнтирів у педагогічному процесі.
Ознаками соціального спрямування будь якого типу освітнього закладу є соціальне замовлення, соціальні очікування суб’єктів освітнього процесу (учителів, учнів, батьків соціальна роль закладу, яка підтверджена навчальними програмами і
планами; спрямованість соціального життя учнів соціальної
функції педагогів, що виявляється у бажанні та здатності запобігати і розв’язувати проблеми соціального життя дітей. Увага соціального педагога має бути сконцентрована на процесі повноцінного становлення особистості дитини та створенні педагогічно доцільного середовища його розвитку. Успішність професійної діяльності залежатиме від точного визначення і
чіткого формулювання проблем соціального особистісного становлення учнів. Подолання труднощів і забезпечення умов повноцінного соціального становлення в сприятливому соціальному оточенні є визначальним функціональним обов’язком.
Тому значна частина часу буде приділена виявленню та формуванню соціальної проблеми окремої особистості чи мікрог

208
В.Є.Сорочинська. Організація роботи соціального педагога
рупи. Проблемні ситуації трапляються з кожною дитиною як результат дії суперечностей між новим рівнем соціальних вимог та сформованими життєвими стереотипами. Якщо в соціальному досвіді дитинине буде місця, наприклад, самостійному прийняттю рішень, то вона періодично потраплятиме в складну життєву ситуацію. Якщо найближче оточення не сприятиме, а, навпаки, посилюватиме життєві перепони, то дитина може уже потрапити в групу ризику. Тому при плануванні
соціально педагогічної діяльності необхідно точно орієнтуватися в проблемах соціального становлення дитини чи групи як суб’єктів соціального життя. На кожному етапі життєвого циклу можуть виникнути суперечності, які ні дитина, ні її найближче оточення розв’язати не зможуть. Тому, з’ясувавши сутність проблем, соціальний педагог формулює мету і завдання соціально педагогічної діяльності на наступний період (Показником ефективності професійної діяльності соціального педагога є раціональне використання можливостей освітнього закладу і своїх власних. Цього можна досягти за умови ретельного вивчення реального стану соціального оточення та формування об’єктивно виважених цілей і завдань, урахування можливостей усіх учасників проблемної життєвої ситуації.
Реалізація плану роботи передбачає періодичний аналіз виконаних заходів таза потребою їх корегування. Є всі підстави вважати соціального педагога дослідником соціальної ситуації
розвитку особистості, що має здійснюватися цілеспрямовано та систематично. Ефективність соціально педагогічної роботи значною мірою залежить від продуманого перспективного та поточного планування.
Література:
1. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник За ред.
А.Й. Капської – К, 2000. – 264 с.
Нагавкина Л.С. и др. Социальный педагог введение в долж ность /Сб. материалов. – СПб.: КОРС, 2000. – 272 с.

Навчальне видання
СОРОЧИНСЬКА ВІРА ЄВГЕНІВНА
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Навчально методичний посібник
Редактор:
Вдовиченко Валентина Миколаївна
Коректор:
Кліменчук Євгенія Василівна
Комп`ютерна верстка Петриченко Валентин Володимирович
Дизайн обкладинки:
Деркач Павло Павлович
Підписано до друку 15.02.2005 р. Формат Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Newton Ум. друк. арк. 11,02.; Обл.–вид, арк.– Вид. № . Наклад 1000 прим.
Зам. Видавництво «Кондор»
Свідоцтво ДК № 1157 від 17.12.2002 р, м.Київ, пров. Польовий, 6,
тел./факс:(044) 456 60 82, 241 83 47


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал