Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка16/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
9***
вивезенні готової продукції сплачені митні збори -100 грн.
Сума митних зборів і мита, нарахована на вартість готової продукції, отриманої в оплату за послуги, склала 1103 грн.

п/п
Зміст операції
Кор. рахунків
Сума грн.
дебет
кредит
1
2
3
4
5
1
Сплачено митні збори за митне оформлення при
ввозі давальницької сировини (валові витрати - 100
грн.).
377
311
100
2
Нараховані збори за митне оформлення при ввозі
давальницької сировини.
949
377
100
3
Видано простий вексель митним органам на суму
ввізного мита і ПДВ.
05
-
Сума
зазначена у
векселі
4
Врахована вартість давальницької сировини, що
надійшла для переробки, на забалансовому рахунку
(6000$ х 5,4).
022
-
32400
5
Відбито доход від реалізації наданих послуг з
переробки давальницької сировини, підписаний акт
виконаних робіт (900$ х 5,33). Валові доходи - 4797
грн.
362
703
4797
6
Списано собівартість наданих послуг.
903
23
4650
7
Сплачено митні збори за митне оформлення при
вивезенні готової продукції. Валові витрати - 100 грн.
377
311
100
Таблиця 9.4. Порядок відображення в обліку переробки давальницької сировини.

Кадуріна Л.О.
184 9.4. РЕАЛІЗАЦІЯ НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ, ЗРОБЛЕНОЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ, ЗАВЕЗЕНОЇ
ІНОЗЕМНИМ ЗАМОВНИКОМ
Згідно ст. З Закону про давальницьку сировину готова продукція, зроблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником, може реалізовуватися на митній території України тільки через зареєстроване
1
2
3
4
5
1
Сплачено митні збори за митне оформлення при
ввозі давальницької сировини (валові витрати -
100 грн.).
377
311
100
8
Нараховані митні збори за митне оформлення при
вивезенні готової продукції.
93
377
100
9
Сплачено митні збори і мито, нараховані на
вартість готової продукції, отриманої в оплату за
послуги з переробки. Валові витрати-1103 грн.
377
311
1103
10
Списано суму митних зборів і мита, нарахована на
вартість готової продукції, отриманої в оплату за
послуги, включена до складу первісної вартості
сировини.
281
377
1103
11
Сплачено суму ПДВ при митному оформленні
готової продукції, отриманої в оплату за послуги
(900$ х 5,33 +1103) х 20% .
377
311
1180
12
Включена до складу податкового кредиту сума
сплаченого ПДВ.
641
377
1180
13
Оприбутковано готову продукцію, отриману в
оплату за послуги справедливої вартості. Валові
витрати - 4797 грн.
281
632
4797
14 Зроблено залік заборгованостей.
632
362
4797
15
Списана
з
забалансового
обліку
вартість
давальницької сировини.
-
022
32400
16
Погашено простий вексель при вивезенні готової
продукції.
-
05
Сума,
зазначена у
векселі
17
Списано фактичну виробничу собівартість на
фінансовий результат.
791
903
4650
18
Списано суму доходу, отриманого від реалізації
наданих послуг з переробки давальницької
сировини, на фінансовий результат.
703
791
4797
Продовження таблиці 9.4.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
185 ним в Україні постійне представництво, що повинне оформити ввізну ВМД на готову продукцію без фактичного її ввозу на митну територію України і сплатити ввізне мито, інші податки і збори, передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів. При цьому ввізне мито сплачується по пільгових ставках Єдиного митного тарифу України.
Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
№959-ХІІвід 16.04.91 р. представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - це установа чи особа, що представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним образом оформлені відповідні повноваження. Реєстрація установ чи облич як представництва здійснюється за порядком, передбаченим Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в
Україні, затвердженої наказом
Міністерства зовнішньоекономічної торгівлі України № ЗО від 18.01.96 р.
Представництво суб'єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не займається самостійно комерційною діяльністю, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, відзначеного у свідченні про реєстрацію і виконує свої функції відповідно до діючого законодавства України.
Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, зв'язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах іноземного суб'єкта господарської діяльності, відзначеного у свідченні.
Згідно п.З ст.4 Закону про давальницьку сировину розрахунки між українським покупцем готової продукції і постійним представництвом нерезидента відбуваються в національній валюті України через рахунки постійного представництва в установах банків. При цьому відповідальність за порушення такого порядку розрахунків несе пе-реробник-резидент, що відвантажує готову продукцію безпосередньо покупцю, минаючи представництво нерезидента. Крім штрафів по оподатковуванню (ПДВ, податок на прибуток), посадові особи такого переробника залучаються до кримінальної відповідальності за навмисне відхилення від оподатковування
(ст.212 Кримінального кодексу України).
Підстава для погашення векселя, що видавався при ввезенні на митну територію України сировини для переробки, є представлення українським

Кадуріна Л.О.
186 виконавцем у податкові органи за своїм місцезнаходженням наступних документів:
- копії ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію (без фактичного увозу в Україну), оформленої постійним представництвом
іноземного замовника;
- копії контракту, укладеного іноземним замовником з покупцем готової продукції;
- акт про приймання готової продукції постійним представництвом
іноземного замовника;
- довідки про сплату ввізного мита, інших податків і зборів, що видається органом митної служби по місцезнаходженню постійного представництва іноземного замовника.
Зазначені документи постійного представництва іноземного замовника зобов'язано передати українському виконавцю протягом 10 робочих днів після оформлення акта про приймання готової продукції.
9.5. ВИВІЗ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО
ЗАМОВНИКА ЗА МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ І ВВІЗ В
УКРАЇНУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
При вивезенні за межі митної території України давальницької сировини, якщо така сировина підлягає обкладанню вивізного
(експортного) мита, податками і зборами, їхня сплата (крім митних зборів) відображається українським замовником шляхом видачі простого векселя з відстрочкою платежу на період здійснення операції з давальницькою си- ровиною, але не більше ніж на 90 календарних днів з моменту оформлення
ВМД.
Виходячи з їхніх технологічних особливостей виробництва КМУ може встановлювати інші терміни виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною.
Давальницька сировина, не оподатковувана вивізним (ек-спортим) митом, податками і зборами, вивозиться на підставі представленого українським замовником митним органам письмового зобов'язання про повернення в Україну готової продукції, зробленої з цієї сировини (чи повернення в Україну валютного виторгу від реалізації готової продукції), не пізніше, чим через 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної
ВМД. Однак такий порядок вивозу давальницької сировини не

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
187 поширюється на операції, коли готова продукція, виготовлена з цієї сировини, має заборону на експорт.
При цьому підставою для митного оформлення давальницької сировини, що вивозиться за межі митної території України, є:
- копія векселя (письмового зобов'язання, узятого на облік органом податкової служби за місцезнаходженням замовника);
- копія зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини.
У випадку, якщо зовнішньоекономічним контрактом обумовлено, що готова продукція не повертається в Україну, то на момент митного оформлення давальницької сировини, що вивозиться за межі України, стягуються мито, податки і збори. Для того щоб визначити суми мита, податків і зборів, необхідно вартість давальницької сировини перерахувати в національну валюту України за курсом НБУ, що діяв на день платежу
(фактично вивіз такої давальницької сировини прирівняний до експортної операції).
Згідно п.15 ст.5 Закону про давальницьку сировину готова продукція, виготовлена з давальницької сировини українського замовника, що ввозиться на територію України, обкладається ввізним митом, податками і зборами, стягнутими як і у випадку імпорту товарів, тобто ввіз готової продукції, виготовленої з давальницької сировини українського замовника, прирівняний до звичайної імпортної операції. У свою чергу, це спричиняє стягування «митного» ПДВ виходячи з вартості готової продукції, ви- готовленої із сировини резидента, а також обов'язковим є сплата мита.
Також до такої готової продукції застосовуються міри нетарифного регулювання, зокрема ліцензування і квотування.
Якщо ввезена продукція не звільнена від ПДВ, при ввозі такої готової продукції на день оформлення ВМД виникають зобов'язання по сплаті
ПДВ. Сплата податків може здійснюватися шляхом видачі простого податкового векселя з відстрочкою платежу не більше ніж на ЗО днів відповідно до Порядку випуску, звертання і погашення векселів, що вида- ються на суму податку на додаткову вартість при ввозі (пересиланню) товарів на митну територію України, затвердженим постановою КМУ від
1.10.97 р. № 1104. Право на включення в податковий кредит сплаченого митного ПДВ з'являється в момент сплати по податкових зобов'язаннях згідно п.п. 7.5.2. ст.7 Закону про ПДВ.

Кадуріна Л.О.
188
Контрактна вартість готової продукції, що підлягає ввозу на митну територію України, не повинна бути менше митної вартості вивезеної давальницької сировини і суми коштів, сплачених (підлягаючих сплаті) за переробку (обробку, збагачення чи використання) цієї сировини. У такий спосіб сума обкладання ПДВ складається з вартості завезеної давальниць- кої сировини і вартості послуг з переробки давальницької сировини.
У випадку розповсюдження режиму квотування і ліцензування, спеціального режиму експорту на товари, що вивозяться як давальницька сировина, а також якщо контрактом передбачений вивіз давальницької сировини у виді товарів, експорт яких підлягає реєстрації (за умови наступ- ної реалізації готової продукції в країні виконавця чи в іншій країні), такі контракти підлягають реєстрації в Міністерстві економіки і з питань
європейської інтеграції України.
Зміст операції
Дебет
Кредит
І. Оплата за переробку давальницької сировини
здійснюється коштами.
Сплачені митні збори за митне оформлення при вивезенні
давальницької сировини.
377
311
Списана сума зборів, сплачених за митне оформлення при
вивезенні давальницької сировини.
281
377
Передана давальницька сировина на переробку.
206
201
Сплачені митні збори за оформлення ввезеної від
виконавця готової продукції.
377
311
Нараховані митні збори за оформлення ввезеної від
виконавця готової продукції.
281
377
Підписаний
акт
виконаних
послуг
з
переробки
давальницької сировини.
281
632
Нарахований ПДВ (база оподаткування дорівнює сумі
давальницької сировини плюс вартість послуг з
переробки).
643
641
Таблиця 9.5. Основна кореспонденція рахунків з обліку опе- рацій з переробки давальницької сировини у не-
_____________ резидента. ______________________________________

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
189
1
2
3
Сплачено суму ПДВ при ввозі готової продукції.
377
311
Сплачена сума ПДВ включена до складу податкового кредиту
на підставі ВМД.
641
377
Списано вартість переробленої давальницької сировини на
вартість готової продукції.
281
206
Перераховані кошти в іноземній валюті в оплату послуг з
переробки давальницької сировини.
632
312
II. Оплата за переробку давальницької сировини
здійснюється сировиною. Сплачені митні збори
за митне оформлення при вивозі давальницької сировини.
377
311
Списана сума зборів, сплачених за митне оформлення при
вивозі давальницької сировини.
281
377
Передана давальницька сировина на переробку.
206
201
Відбитий доход від вибуття сировини, переданої виконавцю як
оплату послуг з переробки.
362
712
Списана балансова вартість сировини, переданої виконавцю як
оплату послуг за давальницьким договором (визначається
одним з методів оцінки вибуття запасів).
943
201
Сплачені митні збори за оформлення ввезеної від виконавця
готової продукції.
377
311
Нараховані митні збори за оформлення ввезеної від виконавця
готової продукції.
281
377
Підписаний акт виконаних послуг з переробки давальницької
сировини.
281
632
Нарахований
ПДВ
від
контрактної
вартості
наданої
нерезидентом послуги чи наявності акта виконаних робіт.
643
641
Включена до складу податкового кредиту сума ПДВ з наданої
нерезидентом послуги.
641 644
644 643
Відбитий залік заборгованостей.
632
362
Сплачена сума ПДВ при ввозі готової продукції.
377
311
Сплачена сума ПДВ включена до складу податкового кредиту
на підставі ВМД.
641
377
Списана вартість переробленої давальницької сировини на
вартість готової продукції
281
206
Продовження таблиці 9.5.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
190
10
і
9.5.1. Послуги виконавця оплачуються коштами Приклад.
Між шдприємством-резидентом
і шдприємством-нерезиден-том укладений договір на переробку давальницької сировини, відповідно до якого резидент є замовником, а нерезидент -виконавцем. Замовник відвантажує на адресу виконавця давальницьку сировину, облікова вартість якої 27 000 грн.
На дату митного оформлення ВМД при вивозі давальницької сировини курс НБУ склав 5,4 грн. за 1 долар СІНА.
Вартість послуг з переробки давальницької сировини відповідно до договору складає 950 доларів СІНА.
III. Оплата за переробку давальницької сировини
здійснюється готовою продукцією.
Сплачені митні збори за митне оформлення при вивозі
давальницької сировини.
377
311
Списана сума зборів, сплачених за митне оформлення при
вивозі давальницької сировини.
281
377
Передана давальницька сировина на переробку.
206
201
Сплачені митні збори за оформлення ввезеної від виконавця
готової продукції.
377
311
Нараховані митні збори за оформлення ввезеної від виконавця
готової продукції.
281
377
Підписаний акт виконаних послуг з переробки давальницької
сировини.
281
632
Нарахований ПДВ від контрактної вартості наданої
нерезидентом послуги чи наявності акта виконаних робіт.
643
641
Включена до складу податкового кредиту сума ПДВ з наданої
нерезидентом послуги.
641 644 644 643
Сплачена сума ПДВ при ввозі готової продукції.
377
311
Включена до складу податкового кредиту сума сплаченого
ПДВ.
641
377
Відбитий доход від реалізації готової продукції.
362
702
Списана собівартість реалізованої готової продукції.
902
281
Відбитий залік заборгованостей.
632
362
Списана вартість переробленої давальницької сировини на
вартість готової продукції.
281
206
Продовження таблиці 9.5.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
191
На дату підписання акта виконаних робіт і митного оформлення ввізної
ВМД (при ввозі готової продукції) курс НБУ склав 5,3 грн. за 1 долар
США.
На дату перерахування валюти в оплату послуг з переробки давальницької сировини курс НБУ склав 5,2 грн. за 1 долар США.
За митне оформлення при вивозі давальницької сировини сплачені митні збори в сумі 80 грн.
За оформлення ввезеної від виконавця готової продукції сплачені митні збори і мито в сумі 200 грн.
При ввозі на митну територію України готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, сплачується ПДВ за ставкою 20 %. Право на включення в податковий кредит сплаченого митного ПДВ з'являється на момент сплати по податкових зобов'язаннях згідно п.п.7.5.2.ст.7 Закону про
ПДВ.
В обліку замовника на дату одної з подій, що відбулася раніше (або списання засобів з розрахункового рахунка в оплату послуги, або підписання акта виконаних робіт), виникають валові витрати на величину, рівну контрактної вартості наданої послуги.
Таблиця. 9.6. Бухгалтерський облік операцій по переробці давальницької сировини нерезидентом при оплаті послуг коштами.
№ п\п
Зміст операції
Кор.рахунків
Сума,
грн.
дебет
кредит
1
2
3
4
5
1
Сплачено митні збори за митне оформлення при
вивозі давальницької сировини (валові витрати - 80
грн.).
377
311
80
2
Нараховані збори за митне оформлення при вивезенні
давальницької сировини відбиті в складі первісної
вартості.
281
377
80
3
Передано давальницьку сировину на переробку.
Контрактна вартість - 5000$.
206
201
27000
4
Сплачено митні збори і мито за оформлення ввезеної
готової продукції. Валові витрати - 200 грн.
377
311
200
5
Відбито суму митних зборів і мита за оформлення
ввезеної від виконавця готової продукції.
281
377
200
6
Підписано акт виконаних послуг з переробки
давальницької сировини (950$х5,3).
Валові витрати - 5035 грн.
281
632
5035
7
Сплачено суму ПДВ при ввозі готової продукції
(5950$х5,3+200)х20%.
377
311
6347

Кадуріна Л.О.
192
8
Сплачена сума ПДВ включена до складу податкового
кредиту на підставі ВМД.
641
377
6347
9
Списано
вартість
переробленої
давальницької
сировини на вартість готової продукції.
281
206
27000
10
Перераховано кошти в іноземній валюті в оплату
послуг
з
переробки
давальницької
сировини
(950$х5,2).
632
312
4940
11
Відбито курсову різницю, нараховану на суму
заборгованості в іноземній валюті, з одночасним
віднесенням на фінансовий результат.
(5,3-5,2) х 950$ =95 грн.
632 714
714 791
95 95
9.5.2. Оплата за переробку давальницької сировини замовника-резидента
здійснюється сировиною
Приклад.
Між шдприємством-резидентом
і підприємством-нерези-дентом укладений договір на переробку давальницької сировини, відповідно до якого резидент є замовником, а нерезидент - виконавцем. Замовник відвантажує на адресу виконавця давальницьку сировину, облікова вартість якої 27000 грн., і давальницька сировина, призначена як оплата послуг з переробки.
На дату митного оформлення ВМД при вивозі давальницької сировини курс НБУ склав 5,4 грн. за 1 долар СІНА.
Вартість послуг з переробки давальницької сировини відповідно до договору складає 950 доларів США. Справедлива вартість послуг за переробку давальницької сировини встановлена на рівні договірної.
На дату підписання акта виконаних робіт і митного оформлення ввізної
ВМД (при ввозі готової продукції ) курс НБУ склав 5,3 грн. за 1 долар
США.
За митне оформлення при вивозі давальницької сировини, призначеної для переробки, сплачені митні збори в сумі 80 грн., крім того за частину сировини, призначеної для оплати послуг з переробки, сплачені митні збори і мито в сумі -45 грн.
За оформлення ввезеної від виконавця готової продукції сплачені митні збори і мито в сумі 200 грн.
Поскільки український замовник відвантажує сировину, у тому числі й в оплату за послуги виконавця-нерезидента, на митниці на кожну частку сировини варто оформити окрему вивізну ВМД.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
193
Одна вивізна ВМД буде оформлена на частину сировини, що після переробки у виді продукції в повному обсязі буде повернута в Україну за умовами договору. На неї оформляється письмове зобов'язання про повернення в Україну готової продукції.
Друга вивізна ВМД оформляється на частину сировини, що надходить виконавцю як оплата послуг. При цьому податкові зобов'язання з ПДВ виникають у момент оформлення вивізної ВМД на цю частину сировини за ставкою 0 %. Така подія є першою при здійсненні бартерної операції (пе- редана сировина в оплату послуги по переробці).
У такий спосіб схема виникнення податкових наслідків наступна.
Валові доходи виникають на дату відвантаження сировини в оплату за послуги (тобто за правилом «першої події»). На дату заключної
(балансуючої) операції - підписання акта виконаних робіт - в обліку замовника виникають валові витрати. Валові доходи і витрати виникають на величину, рівну контрактної вартості послуги, але не нижче звичайних цін.
При ввозі на митну територію України готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, сплачується «ввізний» ПДВ за ставкою 20 %.
Право на включення в податковий кредит сплаченого митного ПДВ з'являється на момент сплати по податкових зобов'язаннях згідно п.п. 7.5.2. ст.7 Закону про ПДВ.
У бухгалтерському обліку заборгованість за немонетарни-ми статтями відображається за курсом на дату її виникнення, а не за курсом, що діяв на момент її проведення. Тому в даному випадку використовується курс НБУ, що діяв на дату вивозу сировини як оплату за послуги з переробки даваль- ницької сировини.
Валові витрати - 5035 грн. (застосовується курс НБУ, що діяв на дату підписання акта наданих послуг - 5,3 грн. за 1 долар СІНА).

Кадуріна Л.О.
194 9.5.3. Оплата за переробку давальницької сировини замовника- резедента здійснюється готовою продукцією
Приклад. п\п
Зміст операції
Кор. рахунків
Сума, грн. дебет кредит


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал