Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка1/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Кадуріна Л.О.


ОБЛІК І АНАЛІЗ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів
УДК
657.4(075.8)
Київ 2006


ББК
65.053я73
КІЗ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-2672від
01.07.2003р.)
Рецензенти:ТІопова Анна Юрьївна —
к.е.н., доцент кафедри «Фінанси »,
Краматорський економіко-гуманітарний інстітут.
Панков Віктор
Олександрович -
к.е.н., професор, Генеральний директор правління
ЗАТ «НКМЗ».
Акімова Олена Володимирівна —
к.е.н., доцент,
зав.кафедри « Облік і аудит »(Донбаська державна машинобудівна
академія).

КІЗ Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
Навчальний посібник.
-К.:
Видавничий Дім «Слово», 2006. -288 с.
ISBN 966-8407-29-1
Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми і курсу «Облік і аналіз
зовнішньоекономічної діяльності» для студентів, котрі навчаються за спеціальностями
«Фінанси», «Облік і аудит».
Навчальний матеріал систематизовано у вигляді окремих частин, які висвітлюють
питання обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
слухачів системи закладів післядипломної освіти, аспірантів, а також бухгалтерів-
практиків, працівників податкових органів.
ISBN 966-8407-29-1


©Кадуріна Л.О., 2006
© Видавничий Дім «Слово», 2006
ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНО-
МІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ............................................................. 7 1.1 .Поняття зовнішньоекономічної діяльності ..................................... 7 1.2.
Види зовнішньоекономічних операцій .......................................... 9 1.3.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ........ 15 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ .....................................................................27 2.1.
Реєстрація та акредитація підприємства ..................................... 27 2.2.
Порядок відкриття валютного рахунку ...................................... 32 2.3.
Об'єкти, цілі і задачі бухгалтерського обліку операцій з зовнішньоекономічної діяльності ............................................... 43 2.4.
Об' єкти зовнішньоекономічної діяльності ................................ 46 3. ОБЛІК ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ЗОВ-
НІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ..................................................48 3.1.
Іноземна валюта і особливості її обліку ......................................48 3.2.
Курсова різниця. Відображення її в обліку тазвітності.52 3.3.
Облік купівлі й продажу іноземної валюти ................................59 3.3.1.
Купівля іноземної валюти .................................................. 59 3.3.2.
Продаж іноземної валюти .................................................. 68 4. УПРАВЛІННЯ КОНТРАКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ............................... 73 4.1.
Підготовка до укладання зовнішньоекономічного кон- тракту 73 4.2. Умови зовнішньоторговельного контракту ................................ 79 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ .............................................. 91 5.1.
Основні види та форми розрахунків ........................................... 91 5.2.
Поняття міжнародних розрахунків, ввідображення їх у бухгалтерському обліку ............................................................. 95 5.3.
Кредитні операції ...................................................................... 106 5.4.
Види кредитів ............................................................................ 112 6. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ....................................................................................................... 116 6.1.
Види цін у зовнішньоекономічній діяльності ........................ 116 6.2.
Порядок формування цін .......................................................... 120


6.3.
Види мита та митних платежів ................................................ 123 6.4.
Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій
.................................................................................................... 126 7. ОБЛІК ІМПОРТНИХТАЕКСПОРТНИХ ОПЕРАДІЙ...137 7.1.
Загальні поняття імпортних операцій ...................................... 137 7.2.
Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій ....... 138 7.3.
Оподаткування імпортних операцій ........................................ 141 7.4.
Особливості обліку імпорту робіт, послуг .............................. 145 7.5.
Загальні поняття обліку експортних операцій ........................ 148 7.6.
Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій ..... 156 7.7.
Облік авансів, одержаних від іноземних покупців.. 161 8. ОБЛІК КОНСИГНАЦІЙНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ОПЕ-
РАЦІЙ ........................................................................................................ 164 8.1. Поняття комісійних та консигнаційних операцій.. 164 8.1.1.
Митне оформлення ............................................................ 165 8.1.2.
Складання угоди ........................................
..................... 167 8.2. Облік комісійних та консигнаційних операцій ....................... 176 8.2.1.
Імпорт за договором комісії на продаж ........................... 179 8.2.2.
Експорт за договором комісії ........................................... 182 9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ
ОПЕРАЦІЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ .............................. 190 9.1.
Поняття давальницької сировини і сутність операцій з нею . 190 9.2.
Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною ........ 193 9.3.
Ввіз на митну територію України давальницької сировини
іноземним замовником та вивіз виробленої з неї готової продукції
..................................................................................................... 198 9.3.1. Відображення в обліку операідйздавввьшщькою си- ровиною у випадку оплати за послуги коштами. .202 9.3.2. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною при оплаті за переробку сировиною.. 205 9.3.3. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною при оплаті за переробку готовою про- дукцією ............................................................................... 208


9.4. Реалізація на митній території України готової про- дукції, зробленої з давальницької сировини, завезе- ної іноземним замовником ....................................................... 211 9.5. Вивіз давальницької сировини українського замовни- ка за межі митної території України і ввіз в Україну готової продукції ....................................................................... 213 9.5.1. Оплата за переробку давальницької сировини здійснюється коштами ...................................................... 218 9.5.2. Оплата за переробку давальницької сировини за- мовника резидента здійснює?ься сировиною... 2 20 9.5.3. Оплата за переробку давальницької сировини за- мовника резидента здійснюється готовою продук- цією .....................................................................................223 9.6. Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною ................................... 224 10. ОБЛІК ІНШИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕ-
РАЦІЙ ........................................................................................................ 228 10.1. Лізингові зовнішньоекономічні операції .............................. 228 10.1.1.
Поняття, об'єкти, та суб'єкти лізингу .......................... 228 10.1.2.
Лізингові платежі .......................................................... 234 10.1.3.
Митне оформлення лізингових операцій .................... 236 10.1.4.
Облік лізингових операцій ........................................... 237 10.2.
Облік реекспортних операцій ................................................. 238 10.3.
Облік реімпортних операцій................................................... 242 10.4.
Облік розрахунків з підзвітними особами............................. 244 11. БАРТЕРНІ ОПЕРАЦІЇ ...................................................................... 257 11.1.
Визначення зовнішньоекономічного бартеру й основні вимоги при його здійсненні .................................................................. 257 11.2.
Механізм оцінки товарообмінних операцій .......................... 261 11.3. Бухгалтерський облік бартерних операцій ........................... 263 12. АНАЛІЗ ЗОВНППНЬОЕКОНОМГЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .270 12.1.
Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій ......... 271 12.2.
Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій ........... 279
ЛІТЕРАТУРА ......................................................................................... 284


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ
Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічних
операцій. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
1.1. ПОНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Зовнішньоекономічна діяльність на сьогодні тттній день є саме тим перспективним варіантом господарювання, що має можливість гармонійно поєднувати інтереси держави в досягненні політичної й економічної незалежності з інтересами підприємств у максимізації прибутку й у відповідному її перерозподілу.
Поняття зовнішньоекономічної діяльності виникло у зв'язку з переходом до нової системи управління й початком здійснення зовнішньоекономічних реформ.
Суть цих реформ полягала в децентралізації зовнішньоекономічної торгівлі і переході від міжнародних зовнішньоекономічних зв'язків до зовнішньоекономічної діяльності на рівні виробничих структур
(підприємств, фірм, організацій) з повною їхньою самостійністю у виборі партнерів, номенклатури товарів, визначенні ціни і вартості контракту, обсягів і термінів постачання при укладенні договорів.
Виробниче підприємство на зовнішньому ринку - це нове явище для української економіки.
Вихід на зовнішній ринок самостійних суб'єктів господарювання сприяв приєднанню економіки України до системи міжнародних відносин, що й є найважливішим джерелом поповнення державного бюджету.
Для рішення проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності
(ЗЕД) необхідно було розширення прав підприємств -надання їм права безпосереднього виходу на зовні тттній ринок.
І**
7
Під ЗЕД розуміють діяльність суб'єктів господарської діяльності
України й іноземних суб'єктів господарської діяльності, що заснована на взаємних відношеннях між ними на території України та за її межами.
Суб'єктами валютних операцій є резиденти та нерезиденти. Резиденти:


1.
Фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), що постійно проживають на території України, в тому числі й ті, що тимчасово знаходяться за кордоном.
2.
Юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи
(філії, представництва, тощо)
- з місцезнаходженням на території України, що здійснюють свою діяльність на підставі законів України.
3. Дипломатичні, консульські, торговельні та
інші офіційні
'представництва
України за кордоном, що користу- ються
імунітетом
і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств
і організацій
України за кордоном, що здійснюють підприємницьку діяльність згідно з законами України...
Нерезиденти:
1.
Фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), що мають постійне місце проживання за межами України, або тимчасово знаходяться на території України.
2.
Юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи
(філії, представництва, тощо) з місцезнаходженням за межами України, що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави.
3.
Розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуають-ся імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, що не здійснюють підприємницьку діяльність згідно з законами України.
Суб'єкти ЗЕД у своїй діяльності керуються засадами, визначеними ст. 2
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».Сувере-
Свобода
Юридична
Верхо-
Захист
Зквівалент-
нітет
зовніш-
рівність та
венство
інтересів
ність обміну,
народів
ньоеконо-
недискримі
закону
суб'єктів
неприпусти-
при
мічного
нація
ЗЕД
мість демпінгу
здійсненні
підприєм-
партнерів

при ввезенні та
ЗЕД
ництва

вивезенні товарів
Рисунок 1.1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 1.2. ВИДИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Зовнішньоекономічна діяльність являє собою процес реалізації зовнішньоекономічних зв'язків. До основних форм зв'язків відносяться: торгівля, спільне підприємництво, надання послуг, співробітництво.
1.
Торгівля. За допомогою цієї форми здійснюється купів-ля-продаж товарів широкого вжитку, устаткування, відбувається товарний обмін
(бартер) продукцією, здійснюється купівля-продаж продукції
інтелектуальної праці, ліцензій і «ноу-хау», інжинірингової продукції.
2.
Спільне підприємництво. Дана форма зовнішньоекономічних зв'язків реалізується у виді інвестиційних проектів у всіх сферах промисловості, науки, утворення, медицини, кредитно-фінансової сфери.
3.
Надання послуг. Велике поширення в міжнародному бізнесі належить посередницьким, банківським, біржовим послугам, страхуванню, туризму, міжнародним перевезенням вантажів. Швидко росте обсяг послуг, що надають комп'ютерні мережі, що існують в розвинених країнах світу.
4. Співробітництво. Наукове, технічне й економічне співробітництво.
Відпбвідио до Декрету № 15-93 резиденти і нерезиденти мають право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться:
- на території України;
- за межами території України, крім випадків, передбачених законодавством України.
Також вони мають право здійснювати валютні операції з валютними цінностями з урахуванням обмежень, встановлених Декретом № 15-93 та
іншими актами України з питань валютного законодавства.Таблиця 1.1. Класифікація зовнішньоекономічних операцій.

п\п
Ознака класифі-іеації
Види операцій
1
За напрямками
торгівлі.
Експортні, імпортні, реекспортні, реімпортні.
2
За групами товарів.
Купівля-продаж машин та устаткувань, сировинних та
інших.
3
За ступенем го-
товності товару до
продажу.
Постачання готової продукції, вузлів і деталей для зборки,
комплектного устаткування і т.п.
4
Товарообмінна
торгівля.
Зустрічні закупівлі, бартер, переробка давальницької
сировини та інші.
5
Торгівля науково-
технічними
досягненнями та
надання послуг.
Купівля-продаж ліцензій, «ноу-хау», факторинг, інжиніринг,
при здійсненні підряду, оренди, лізингу, туризму,
інформатизації, перевезень на транспорті та інші.
6
Торгово-
посередницька
діяльність.
Консигнаційні, комісійні, агентські, брокерські.
7
Інша торгівля.
Аукціон, міжнародні торги, біржова торгівля.
До основних видів зовнішньоторговельних операцій відносяться:
- експортна операція - продаж іноземному контрагенту товару з вивезенням його за кордон;
-реекспортна операція - продаж раніше імпортованого без доробки товару за кордон;
-
імпортна
операція - придбання в іноземного контрагента товару з ввезенням його з-за кордону;
-
реімпортна
операція - придбання раніше експортованого без доробки товару з ввезенням з-за кордону;
-
прямий
експорт та імпорт, які передбачають постачання товарів чи послуг самими виробниками безпосередньо іноземним споживачам, або придбання в них відповідних товарів чи послуг.
Найбільш часто цей метод використовується при торгівлі промисловою сировиною на основі довгострокових контрактів, при експорті великогабаритного і дорогого устаткування, стандартного багатосерійного устаткування через власні закордонні філії та дочірні компанії, при закупівлі сільськогосподарських товарів безпосередньо у фермерів- виробників.


Прямі зв'язки мають ряд переваг: найбільш тісні контакти з контрагентами, кращі знання коньюктури ринку, найбільш швидке пристосування своїх виробничих потужностей до потреб споживача;
- непрямий експорт чи імпорт, купівля чи продаж товарів через торгових посередників.
Цей метод також має свої переваги: власна мережа обслуговування, гарні зв'язки, знання ринку та підприємства.
Укладається контракт із посередником при реалізації не основної продукції на віддалених, важкодоступних і погано вивчених ринках, на невеликих ринках, при відсутності власної створеної мережі в країнах-
імпортерах і у випадках монополізації ввозу в країну великими торгово- посередницькими фірмами.
До торгово-посередницьких операцій відносяться:
1. Комісійні операції. Це договірні відносини, згідно яким одна сторона, комісіонер, за дорученням іншої сторони, комітенту, здійснює операції купівлі-продажу від свого імені, але за рахунок комітенту.
Комітент - це власник товару.
Комісіонер - не купує товар, але виступає для покупця стороною договору. Комісіонер одержує за свою роботу винагороду у вигляді відсотків від зробленої угоди чи у виді різниці між ціною комітенту та ціною продажу.
2.
Консигнаційні
угоди - різновид договорів комісії, згідно яким постачальники - консигнанти поставляють товари на склади посередників - консигнаторів, які збувають їх покупцям і переводять виручені грошові кошти консигнантам.
3.
Операції
по перепродажу здійснюються від імені та за рахунок торгового посередника. Торговий посередник вступає в торгові відносини як з експортером, так і з покупцем. Торговий посередник може стати власником товару і реалізовувати його за будь-якою ціною чи ж підписати з експортером договір про продаж товарів на визначеній території протягом установленого терміну.
4.
Агентські
операції. Договірні відносини, що визначають доручення однієї сторони, принципала, іншій стороні, агенту, щодо здійснення юридичних угод за рахунок і від імені принципала.
В агентській угоді визначається територія, у межах якої агент здійснює свою діяльність, обсяг його повноважень, термін дії угоди, порядок його

припинення. Агент є юридичною особою і здійснює свою діяльність самостійно на основі агентської угоди.
5. Брокерські
операції
-
це операції по встановленню через брокера зв'язків між продавцем та покупцем, при яких бро- кер виступає лише для інформування двох сторін. Брокер пра- цює не на постійній основі, а відповідно до окремих доручень.
Брокер отримує винагороду, яка називається брокередж, куртаж, провізіон. Розмір цієї винагороди при товарних операціях коливається від
0,25 до 2-3%.
Брокери спеціалізуються на продажі, купівлі одного виду товару, біржового чи аукціонного.

Кадуріна Л.О.
12
Різниця в ціні реалізації товарів
на ринку й ціною експортера


Змішана форма
Тверда сума згідно угоди
сторін
Система «костплас»
Додаткові винагороди
Відсотки за експортними
(фактурними) цінами

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
13

При здійснені операцій
на умовах консигнації і
купівлі-продажу
відсоток від експортних
цін
стимулює
посередників
у
розширенні
об'єктів
збуту
товарів
та
збільшенні
цін,
підвищуючи
еффективність
експортних операцій.
При збуті товарів на
умовах
договорів
консигнації та купівлі
продажу посередникам
надається
можливість
залишати в себе.
Якщо експортери мають можливість
контролювати фактичний рівень ре-
алізації товарів на ринку, то їхнім ко-
мерційним інтересам цілком відповідає
форма винагороди посередників у виді
відсотків з різниці цін.
Виплачується, якщо посередник виконує
окремі послуги (вивчення ко-ньюктури,
реклама, отримання консультацій та ін.).
Дозволяє продавцю утримувати понесені
посередником
витрати,
що
підтверджуються
відповідними
документами, додаючи до них проценти
для одержання прибутку. Такий спосіб
приміняється, якщо можна з точністю
визначити майбутні витрати посередника.
За
сумлінне,
ініціативне
виконання
послуг, заповзятливість посередників.
Рисунок 12. Способи винагороди посередників за їхні послуги.

Кадуріна Л.О.
14
Не мають права підписувати контракти з
третіми особами
Мають право
підписувати
договори а третіми
особами від свого
імени та за свій
рахунок
Мають право
підписувати до-
говори з третіми
особами від свого
імені та за рахунок
доручителяі
і

і

Агент —
Брокер

Маклер

Дистрнб'юте
Дилеї
> —
представ-
посеред-
особа, яка
р -
фізична
ник
ник, який
професійно
збутовиЙ
або
який
сприяє
займається
торговий
юридич


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал