Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка8/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Суть, учасники та документообіг за акредитивами
Історично акредитиви виникли для зменшення ризиків сторони угоди, яка її ініціює (авансовий платіж, поставка товару чи послуги). У міжнародній торгівлі акредитив застосовується більше як 100 років. Адже при постачанні товарів і наданні послуг, ризики можуть з’явитися на різних етапах: від придбання сировини, виготовлення і зберігання товарів і до своєчасного постачання/надання послуг
і платежу.
Використання акредитивних розрахунків дозволяє в таких ситуаціях захистити інтереси як продавця так і покупця.
Акредитив – це тверде зобов’язання, взяте на себе банком (банк- емітент), видане на підставі доручення свого клієнта-покупця (апліканта,
імпортера), сплатити визначену суму коштів бенефіціару (експортеру) за умови своєчасного подання передбачених в акредитиві документів, що підтверджують відвантаження товару або виконання послуг. Це спосіб взаєморозрахунків між сторонами, що беруть участь в торговій операції, при якому банк виступає посередником, стежить за виконанням контрагентами своїх зобов’язань один перед одним (як по постачанню товару так і по його оплаті) і виступає гарантом виконання цих зобов’язань.
Для покупця найбільш важливим є належним чином здійснене постачання товару/виконання робіт/послуг, тоді як для продавця – своєчасне отримання платежу. Пов’язані з цим ризики загострюються під час складних економічних ситуацій, коли покупцеві складно оцінити надійність продавця.
Те ж саме відноситься і до продавця: при продажі він бере на себе ризики, пов’язані як з перевезенням товарів, так і з неоплатою.
Уявімо ситуацію, що певна компанія «Експортер» з України хоче придбати у японської компанії «Бенефіціар» партію товару, проте компанія
«Бенефіціар» вимагає повну передоплату, бо не впевнена в надійності компанії «Експортер». У компанії «Експортер» є гроші, щоб оплатити товари, але вона не впевнена у чесності японської компанії. В даній ситуації доцільно залучити банківську установу, в якій «Експортер» зможе відкрити акредитив на ім’я «Бенефеціара». При цьому, компанія «Експортер» перераховує кошти на спеціальний рахунок, банк компанії «Експортер»

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
129 повідомляє банку компанії «Бенефіціар» про те, що гроші вже є на рахунку і будуть перераховані щойно банк компанії «Бенефіціар» надасть банку компанії «Експортер» документи про поставку товару.
Насправді, це дуже спрощена схема, адже існує багато видів акредитивів, що містять не лише операції гарантії платежу і самого платежу, а й кредитні угоди, за яких банк блокує на спеціальному рахунку не гроші компанії покупця, а кредитні кошти, тож виникає необхідність застави та
інших операцій.
За способом використання акредитиви поділяються на документарні
(товарні) та грошові (циркулярні): а) документарні (товарні) використовуються для розрахунків за товари і послуги при наданні обумовлених в акредитиві документів; б) грошові (циркулярні) – це такі акредитиви, виплата за якими не обумовлена наданням документів.
За формою акредитиви поділяються на документарні акредитиви та акредитивні листи.
У більшості країн терміни «документарний акредитив» та «комерційний акредитивний лист» – синоніми. Але, наприклад, у США, Великобританії та
Китаї, а також у закордонних відділеннях найбільших банків Англії та США технологічні процеси та можливості акредитивних листів суттєво відрізняються від документарних акредитивів.
Особливість акредитивних комерційних листів полягає у тому, що вони направляються не до банку в країні продавця, а безпосередньо бенефіціару.
При цьому, банк у країні продавця може використовуватися лише як проміжна інстанція. Бенефіціар, після відправлення товару та отримання усіх необхідних, передбачених у акредитивному листі документів, може або передати їх банку, обраному на свій розсуд, або направити для сплати безпосередньо банківській установі, що виписала акредитивний лист.
Експортер, який погодився на розрахунки з використанням акредитивних листів, повинен прийняти до уваги, що йому не буде відмовлено у акцепті тратт банком його країни лише у тому випадку, якщо акредитивний лист виписаний першокласним банком та його гарантія купити виставлені тратти вважатиметься іншими банками достатньою.
Як інструмент забезпечення платежу, документарний акредитив особливо важливий для пом’якшення зіткнення інтересів покупця і продавця. Продавець хоче бути впевненим, що належна йому сума за поставку товару буде сплачена своєчасно і в узгодженій валюті. Покупець

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
130 же не хоче платити за замовлений товар до моменту, коли він буде знаходитися на шляху до нього.
Відтак, найчастіше акредитив використовується в розрахунках в наступних випадках:
 ділові партнери встановили нові, неперевірені ділові стосунки;
 продавець не впевнений в платоспроможності покупця, а покупець не впевнений в здатності продавця поставити товар / виконати роботи / надати послуги;
 об’єктом договору є великі проекти або товари, виготовлені за спеціальним замовленням.
Отже, таку форму міжнародного розрахунку, як акредитив доцільно використовувати в наступних випадах рис.3.1.
Рис. 3.1. Випадки використання документарних акредитивів
У практиці міжнародних розрахунків використовуються різні види акредитивів (табл. 3.1).
I. Види акредитивів залежно від відповідальності банків.
1. Відкличний акредитив (Revocable Letter of Credit) – це акредитив, що може бути в будь-який час змінений або відкликаний (анульований) банком- емітентом за дорученням імпортера без обов’язкового повідомлення бенефіціара. Враховуючи те, що вид акредитиву визначається в договорі за яким здійснюються розрахунки, відкликання акредитива не створює яких- небудь зобов’язань банку-емітента, перед одержувачем коштів, по цьому договору (бенефіціаром).
Випадки використання документарних акредитивів немає впевненості в платоспроможності контрагента; контрагент невпевнений у належному виконанні зобов'язань із вашого боку
(кількість та якість товару та послуг); необхідна передоплата (аванс) за цінності, що постачаються; необхідна відстрочка платежу/товарний кредит; контрагент вимагає акредитивну форму розрахунку.

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
131
Таблиця 3.1
Види акредитивів та їх класифікація
За ступенем гарантованості оплати відкличні; безвідкличні.
За наявністю або відсутністю підтвердження за акредитивом з боку авізуючого або іншого банку підтверджений; непідтверджений.
За валютою платежу
У національній валюті бенефіціара
(експортера); у національній валюті експортера; у третій валюті.
За характером платежу у зв’язку з можливістю чи неможливістю здійснювати часткові поставки продукції подільні; не подільні.
За місцем та суб’єктом виконання виконується банком-емітентом у країні
імпортера; виконується авізуючим або підтверджуючим банком, що знаходиться в країні бенефіціара (експортера).
Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
(експорту чи імпорту товарів та послуг) акредитиви на імпорт; акредитиви на експорт.
За способами виконання
Шляхом платежу за пред’явленням; шляхом акцепту; шляхом платежу з відстрочкою; шляхом негоціації.
Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку покриті; непокриті.
Залежно від наявності інших бенефіціарів переказні (трансферабельні); непереказні.
Спеціальні форми акредитивів компенсаційні акредитиви –»бек ту бек»; зустрічні акредитиви; резервні акредитиви – «стенд бай»; відновлюванні акредитиви; револьверні акредитиви; акредитиви з червоною смугою.
Оскільки відкличний акредитив не створює додаткових зобов’язань
імпортера в частині оплати куплених ним товарів, експортери не вважають його достатньою гарантією. Тому в міжнародних розрахунках він використовується не часто. У випадку, коли імпортер та експортер дійдуть згоди щодо використання в міжнародних розрахунках відкличного акредитива, останній може бути використаний як інструмент, що, завдяки

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
132 своїй простоті, точності та невеликій вартості, порівняно з безвідкличним акредитивом, забезпечить:
 платіж у встановлений термін, роблячи зручнішим управління грошовими ресурсами продавця;
 контроль банком розпоряджень продавця, що стосується документів про відправку товару.
 розпорядження про зміну умов відкличного акредитива платник може давати постачальнику тільки через банк-емітент, що сповіщає банк постачальника (виконуючий банк), а той, у свою чергу, самого постачальника. Але виконуючий банк повинен оплатити документи, що відповідають умовам акредитива, виставлені постачальником і прийняті банком постачальника до одержання останнім повідомлення про зміну або анулювання акредитива.
Оскільки банк-емітент, здебільшого, так вчиняє лише на вимогу покупця, то продавець, безперечно, має цілком довіряти покупцеві своїх товарів. У такому випадку, використання цього виду акредитива є рівнозначним застосуванню звичайного банківського переказу за фактом поставки продукції (тобто покупець може заплатити, а може і не заплатити).
Сьогодні такий вид акредитивів практично не використовується, тому що його умови не захищають експортера від ризиків неплатежу. Якщо у тексті акредитива не зазначено його тип, то згідно із ст. 6 Правил по акредитивах, він вважається безвідкличним.
2.
Безвідкличний непідтверджений акредитив
(Irrevocable unconfirmed Letter of Credit).
Юридичне зобов’язання банку-емітента, що відкрив безвідкличний акредитив, не може переглядатись у межах встановленого терміну дії без згоди всіх зацікавлених сторін (покупця, його банку та продавця).
Встановлюється юридичний зв’язок, з одного боку, між покупцем та банком, а з іншого – між банком та експортером. Однак, слід зазначити, що відсутній прямий зв’язок між покупцем та продавцем, лише торговельний контракт пов’язує їх та накладає зобов’язання на експортера за поставку товару, а на
імпортера – за його оплату.
Непідтверджений акредитив – це акредитив, за яким авізуючий банк обмежується тільки авізуванням експортера щодо відкриття акредитива та платить лише у тому випадку, коли банк-емітент (банк імпортера) перераховує йому відповідну суму.

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
133
При використанні такого виду акредитива, банк-емітент не має права відмовитися від свого зобов’язання протягом усього терміну дії акредитива без згоди бенефіціара (продавця). Тобто, на відміну від відкличного акредитива, безвідкличний непідтверджений акредитив не можна змінити в односторонньому порядку або анулювати.
Крім умов надання документів продавцем, банк-емітент в акредитиві може дати авізуючому банку інструкції наступного типу:
«Будь ласка авізуйте умови даного акредитива бенефіціару без зобов’язань з Вашого боку», або:
«Будь ласка оплатіть представлені документи і дебетуйте наш рахунок при остаточному розрахунку».
В результаті цього, авізуючий банк направить продавцеві повідомлення в такому (або подібному) формулюванні:
«Незважаючи на те, що банк-емітент вимагає сплатити Вам суму тратт, поданих відповідно до умов акредитива, просимо звернути увагу, що акредитив був авізований без зобов’язань з нашого боку».
На практиці це означає, що продавець надав документи авізуючому банку повністю, відповідно до умов акредитива, але оплата авізуючим банком буде здійснена тільки після отримання компенсації від банку- емітента.
3. Безвідкличний підтверджений акредитив (Сonfirmed Irrevocable
Letter of Credit) використовується при проведенні торгових операцій з країною, де спостерігається нестабільна політична чи економічна ситуація, задля додаткової безпеки законного і обов’язкового здійснення розрахунків, від відомого банку у власній країні.
Безвідкличний акредитив може бути авізований бенефіціаром через
інший банк без будь-якої відповідальності з боку авізуючого банку. Разом з тим, безвідкличний акредитив, за дорученням банку-емітента, може бути підтверджений іншим банком (безвідкличний підтверджений акредитив).
Банк, що підтвердив акредитив, зобов’язаний перед бенефіціаром своєчасно здійснити обумовлені акредитивом платежі. Тому підтвердженим може бути тільки безвідкличний акредитив.
Отже, підтверджений безвідкличний акредитив – це акредитив, за яким банк-емітент звертається з проханням до іншого банку (досить часто – до авізуючого) взяти безпосередню участь в операції, шляхом надання свого власного зобов’язання до безвідкличного зобов’язання банку-емітента. Між продавцем та підтверджуючим банком встановлюється юридичний зв’язок,

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
134 що дає змогу експортеру скористатися двома банківськими зобов’язаннями, які доповнюють одне одного.
У цьому випадку, підтверджуючий банк додатково бере на себе зобов’язання (щодо оплати товару або послуг продавця в межах акредитива), що
є аналогічними зобов’язанням банку-емітента
(солідарна відповідальність). Таким чином, на користь бенефіціара виставляється два зобов’язання – банку-емітента і підтверджуючого банку. Однак, для того, щоб підтверджуючий банк взяв на себе зобов’язання з підтвердження акредитива, потрібно виконати певні умови (рис. 3.2.).
Рис. 3.2. Умови підтвердження акредитива підтверджуючим банком
Водночас, слід зрозуміти, що акредитив вважається підтвердженим тільки після одержання достовірного повідомлення з банку-кореспондента про те, що він дійсно додав підтвердження до цього акредитива. Якщо виконуючий банк не додав свого підтвердження до акредитива, то він не зобов’язаний здійснювати платіж бенефіціару
(ст. 10
Правил по акредитивах). У такому випадку, він одержує документи, надсилає їх до банку-емітента і здійснює платіж бенефіціару лише після того, як одержить покриття (забезпечення) від банку-емітента.
Проте, іноді підтвердження не означає, що банк, який підтвердив акредитив приймає на себе всі зобов’язання імпортера (Soft Confirmation або
Умови підтвердження банком акредитива
1.
2.
3.
4. акредитив повинен бути безвідкличним; повинен містити чітко сформульовану вказівку або прохання банку-емітента до банку-кореспондента
(підтверджуючого банку) додати своє підтвердження; акредитив повинен виконувати підтверджуючий банк (крім акредитивів з рамбурсним підтвердженням); зміст акредитива повинен бути чітким, зрозумілим і не містити жодних умов, що дозволяють покупцеві уникнути виконання умов акредитива з оплати (так звані «стоп- застереження»).

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
135 м’яке підтвердження). Тому, бенефіціару рекомендується переконатися, що підтвердження дано однозначно і в тому обсязі, як це необхідно, наприклад:
«Ми цим додаємо наше підтвердження до даного документарного акредитива і, тим самим, беремо на себе зобов’язання сплатити Вам всю суму тратт, що будуть представлені Вами, відповідно до умов акредитива, якщо на них будуть вказані дата і номер акредитива, а також сам акредитив і всі поправки до нього».
Таким чином,
інтереси постачальника найкраще захищаються підтвердженим безвідкличним акредитивом, що є твердим платіжним зобов’язанням як банку-емітента, так і підтверджуючого банку. Але, при цьому, продавець може зазнати ризику, коли він погоджується прийняти акредитив, що передбачає в якості своїх умов документи, які повинні видаватися покупцем або від імені покупця, наприклад:
 телексне підтвердження про отримання товару, підписане покупцем;
 сертифікат експедитора про те, що товари були отримані від імені покупця;
 сертифікат огляду, скріплений підписом покупця.
Тому, продавець повинен переконатися якнайшвидше, але в будь-якому випадку не пізніше часу одержання акредитива, в тому, що не передбачається ніяких документів понад ті, видачу, форму і зміст яких контролює він сам.
Одним з різновидів підтвердженого акредитива є акредитив з рамбурсним підтвердженням («рамбурс» від англійського «reimburse» – відшкодовувати). Такий вид підтвердження використовується тоді, коли бенефіціар наполягає на тому, щоб акредитив, з одного боку, був підтвердженим, а з іншого – виконувався в банку, у якому він обслуговується, але банк-емітент з певних причин не може здійснити підтвердження саме в цьому банку (наприклад, якщо банк не є першокласним).
ІІ. За валютою платежу акредитиви поділяються на такі, що сплачуються у:
 національній валюті «бенефіціара»;
 національній валюті «імпортера»;
 третій валюті.
Якщо за акредитивом платіж передбачений у іншій валюті, ніж валюта, в якій відкрито акредитив, в його умовах повинен чітко зазначатися курс

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
136 перерахунку з валюти акредитива у валюту платежу, який необхідно використовувати при здійсненні виплати з акредитива.
IIІ. Види акредитивів за формою платежу охарактеризовані у табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Види акредитивів за формою платежу

Вид
Характеристика
1.
Акредитиви з оплатою за пред’явленням документів
Letter of
Credit a sight/against payment
Бенефіціар одержує оплату за акредитивом після представлення документів, перевірки їх виконуючим банком і визнання такими, що відповідають умовам акредитива. Платіж проводиться у спосіб «документи проти платежу», банку надається не більше семи робочих банківських днів після одержання документів.
2.
Акредитиви з відстрочкою платежу
Letter of
Credit with deferred payment details
Після надання документів, банк-емітент, підтверджуючий банк або виконуючий банк дає письмову згоду здійснити платіж на користь бенефіціара
(експортера) у термін, встановлений в акредитиві.
Умови відстрочення платежу має бути чітко визначено в акредитиві.
3.
Акредитиви з негоціацією
Letter of
Credit with negotiation
Банк, уповноважений провести негоціацію (окрім банка- емітента), одержує документи стосовно акредитива і перевіряє їх. Він може, не чекаючи одержання грошового відшкодування з банку-емітента, відразу оплатити ці документи на користь бенефіціара, з відрахуванням визначеного відсотка комісії.
Негоціюючий банк несе ризик неотримання відшкодування від банку-емітента або несвоєчасного відшкодування.
4.
Автоматично поновлювані револьверні) акредитиви
Revolving
Letter of
Credit
Використовується у разі поставки товару рівними партіями через рівні проміжки часу, оплата може здійснюватися за автоматично поновлюваним на тих самих умовах (револьверним) акредитивом.
5.
Резервний акредитив
Standby
Letter of
Credit
Є інструментом, подібним до гарантій. Резервний акредитив можна використовувати замість гарантії пропозиції, гарантії виконання або гарантії повернення авансового платежу, а також замість платіжної гарантії.
Він також є забезпеченням платежу в разі невиконання третьою стороною договірного зобов’язання.
Використання цього інструмента передбачено тільки у випадку невиконання однією із сторін договірного зобов’язання
1. Акредитиви з оплатою за пред’явленням документів (акредитив по пред’явленні – Letter of Credit at sight/against payment).

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
137
Платіж за пред’явленням здійснюється, як правило, авізуючим або підтверджуючим банком у країні експортера при наданні відповідних фінансових та комерційних документів. Такий спосіб виконання акредитива дає змогу експортеру отримати платіж одразу після надання відповідних документів до банку-платника. Бенефіціар одержує оплату за акредитивом після представлення документів, перевірки їх виконуючим банком і визнання такими, що відповідають умовам акредитива. Платіж проводиться за способом «документи проти платежу», причому банку надається достатньо часу на перевірку документів, але не більше семи робочих банківських днів після одержання документів (ст. 13 Правил по акредитивах).
2. Акредитиви з відстрочкою платежу (Letter of Credit with deferred payment details).
По загальноприйнятій практиці (особливо в Європі) даний вид акредитива випускається у випадку, якщо необхідно відкласти платіж до певної дати в майбутньому і, при цьому, не змушувати продавця оформляти тратту. Якщо продавець подає документи відповідно до умов такого акредитива, то переважаючими є наступні обставини:
 якщо авізуючий банк не додавав свого підтвердження до даного документарного акредитиву, то він буде просити повноважень у наказодавця направити документи банку-емітенту, повідомивши йому приблизно наступне: «Банк-емітент надав безвідкличне зобов’язання здійснити платіж терміном до 18 жовтня 2010 р. (термін платежу складає 90 днів з дати відвантаження). Будь ласка, вимагайте оплату USD 100,000.00 за кілька днів до настання дати платежу. Ця інформація надана без зобов’язань з нашого боку»;
 якщо авізуючий банк додав своє підтвердження до даного документарного акредитиву, то в обмін на правильно подані документи авізуючий/підтверджуючий банк надасть продавцю наступне безвідкличне зобов’язання: «Цим ми беремо на себе зобов’язання сплатити Вам USD
100,000.00 терміном до 18 жовтня 2010 р. (термін платежу складає 90 днів з дати відвантаження) після отримання Вашої вимоги. Будь ласка, вимагайте оплату за декілька днів до настання дати платежу».
Незважаючи на відсутність акцептованої тратти, підтвердження, зазвичай, буває достатньо для продавця, щоб отримати аванс від свого банкіра, або оплату до закінчення терміну платежу.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
138
Вибір між відстроченим платежем та акцептом обумовлюється, головним чином, звичаями та законодавством країни-експортера.
Наказодавець може уникнути оплати мита та митних зборів на цінні папери ряду країн, якщо вибрав відстрочений платіж замість акцепту. При цьому способі виконання платежу банк-емітент та підтверджуючий банк (якщо акредитив підтверджений) зобов’язані здійснити платіж у визначений термін.
Після надання відповідних документів, уповноважений банк (банк- емітент, підтверджуючий банк або виконуючий банк) дає письмову згоду здійснити платіж на користь бенефіціара (експортера) у термін, встановлений в акредитиві. Умови відстрочення платежу мають бути чітко визначені в акредитиві. Як правило, зазначається, що відстрочка становить
«____днів» з дати оформлення (виписки) транспортного документа
(коносамента) або іншого, погодженого сторонами документа. Платежі з відстрочкою можливі як за підтвердженими, так і за непідтвердженими акредитивами.
3. Акредитиви з негоціацією (Letter of Credit with negotiation).
Іноді в акредитивах зустрічається форма оплати шляхом негоціації («by negotiation», від англійського слова «negotiate» – одержати гроші, сплатити).
Це такі документарні акредитиви, в умовах яких вписано вимогу до продавця випустити тратту на ім’я банку-емітента або на ім’я покупця для того, щоб здійснити оплату за траттою одразу по отриманню документів.
Додатково банк-емітент може включити інструкції, що вимагають від авізуючого банку авізувати акредитив продавцеві без підтвердження (без зобов’язань з боку авізуючого банку). Також може бути виставлено умову, що акредитив доступний для негоціації авізуючому банку або будь-якому банку в країні продавця. В даному випадку, банк буде негоціювати акредитив з оборотом на продавця. Це означає, що гроші будуть виплачені продавцю тільки після отримання всієї компенсації, що належить до отримання за акредитивом від банку-емітента, і оплати витрат негоціюючого банку (за рахунок продавця або покупця, в залежності від умов акредитива).
Якщо компенсація не була перерахована банком-емітентом через невідповідність документів умовам акредитива або з незалежних обставин, а банк вже виплатив гроші по акредитиву, то продавець зобов’язаний повернути негоціюючому банку отриману суму і сплатити витрати останнього у валюті акредитива. Однак, якщо авізуючий банк додав своє підтвердження, то він зобовязаний негоціювати документи без обороту на продавця, якщо вони подані в повній відповідності з умовами акредитива. Є випадки, коли банки-емітенти відкривають вищезгадані акредитиви зі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал