Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка5/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
іншими європейськими банками. Для середніх і дрібних банків були запропоновані продукти і послуги транснаціональних банків, які мають розвинуту інфраструктуру філій і мережу банків-кореспондентів.
Система СВІФТ.
Найбільш стандартизованою у міжнародній банківській справі є міжнародна мережа, що пов’язує національні клірингові та банківські мережі, утворюючи світову фінансову систему телекомунікацій S.W.I.F.T.
(Society for Worldwide Interbank Financial Telekomunication), яку було засновано в 1977 році консорціумом великих банків Західної Європи і США.
Членами SWIFT можуть бути банки, що уповноважені виконувати міжнародні банківські операції і перебувають в країні, яка має регіональний процесинговий центр. Власниками акцій SWIFT можуть бути тільки банки, що є його членами. Члени товариства, водночас, виступають власниками акцій, які розміщуються з урахуванням обсягу операцій, що здійснюються банком через мережу SWIFT. Отже, чим більше повідомлень відправляє банк, тим більшу кількість акцій розподіляє йому Правління товариства.
Завданнями та цілями цього товариства, яке об’єднує 4800 банків і фінансових організацій, розташованих в 155 країнах світу (серед них більше
2700 банків), у яких налічується понад 20000 терміналів (усі вони, незалежно від їх географічного положення, мають можливість цілодобової взаємодії

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
45 один з одним 365 днів в році, зараз по мережі SWIFT щодня передається 5 млн. фінансових повідомлень) є планування, розбудова та функціонування міжнародної мережі комунікацій стандартизованими повідомленнями у міжнародних банківських операціях між його членами.
Система передає за допомогою каналів супутникового зв’язку інструкції банків-учасників для виконання різних фінансових переказів, розрахунків за цінними паперами і т.д. Банки готують і відправляють накази про переказ коштів через електронні термінали. Термінали з’єднані з регіональними накопичувальними центрами, що спрямовують інформацію головним ретрансляторам, що знаходяться в Брюсселі й Амстердамі. Там усі накази по мірі надходження сортуються, ставляться в чергу і передаються в пункт призначення. Слід зазначити, що система не має у своєму розпорядженні можливості консолідації дебетових і кредитових проводок. Визначенням чистого сальдо розрахунків за день займаються самі учасники на взаємній основі. Найбільший об’єм операцій через SWIFT проводять фінансові установи Німеччині, Великобританії, Італії.
Головним досягненням SWIFT є розробка і створення особливого формату банківських повідомлень, з допомогою яких різні установи здійснюють міжнародні розрахунки.
Кожному виду повідомлень присвоювався трирозрядний номерний код (Massage Тур = МТ). Наприклад, перекази клієнтів, які становлять велику частину обсягу повідомлень, позначаються як МТ 100, а підтвердження валютних операцій – МТ 300.
Окремим валютам країн-членів Товариства присвоюється, розроблений міжнародною організацією зі стандартів, трирозрядний Альфа-код, при цьому перші дві цифри позначають країну, а третя – відповідну валюту.
Але значна частина розроблених спеціально для SWIFT текстових повідомлень отримує все більше поширення поза межами системи і стає стандартом «де-факто» для фінансових повідомлень (операцій, трансакцій).
Переваги таких стандартів також і в тому, що їх розробники одночасно є і їх користувачами, а відповідно, мають можливість оперативно
їх удосконалювати.
Адреси членів системи також були стандартизовані, причому кредитні установи отримали восьмирозрядну постійну Свіфт-адресу, яка за своєю функцією може зрівнятися з міжнародним банківським кодом.
Повідомлення для SWIFT, що складаються з трьох частин – шапки
(head), тексту повідомлення і трейлера (trailer), – відправляються кредитним установам на відповідний національний концентратор (Київ). Там дані
«фокусуються», тобто концентруються і автоматизовано передаються по

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
46 швидких лініях передач даних у відповідний центральний пульт управління
(рахунковий центр SWIFT) в Зетервуде (Нідерланди) або Калпепер (США).
Інформація про ключі, що захищена за допомогою двосторонніх домовленостей між кредитними установами, підлягає формальній перевірці та проміжному зберіганню в центральному пульті управління, після чого вона надходить також у кредитні установи-одержувачі. Ключ СВІФТ, що підтверджує достовірність інформації, є поліпшеною та автоматизованою версією першого коду, який використовувався між кредитними установами при телеграфних повідомленнях, якщо мова йде про доручення або підтвердження грошових сум. Він розраховується, виходячи з повного тексту повідомлення (замість окремих даних, які можливі при кодах). Цим гарантується виявлення будь-якої зміни в тексті повідомлення.
Той факт, що обмін секретною інформацією, наприклад, секретними кодами, здійснюється із застосуванням паперових носіїв, багато хто розглядає як головний недолік в існуючому процесі забезпечення безпеки.
Щоб зменшити пов’язані з цим ризики, в 1993 р. були введені дві нові послуги СВІФТ під загальною назвою «Поширена безпека для кінцевого користувача» – «User Security Enhancement», скорочено USЕ. Обидві ці послуги являють собою доповнення до існуючих заходів безпеки:
 обмін двосторонніми ключами (Bilateral Key Exchange – BKE) – це послуга, що дає можливість користувачеві здійснювати безпечний обмін ключами автентичності через мережу SWIFT, не вдаючись, при цьому, до письмової кореспонденції.
 за допомогою захищеного логіну і селекту (Secure Login and Select –
SLS), користувач має можливість доступу до послуг SWIFT шляхом застосування карт-втулок (ІСС) замість таблиць логіна і селекту на папері.
З метою модернізації існуючої мережі було розроблено мережу цілком нового типу – SWIFT II, що базується на чотирирівневій архітектурі та управляється системним керуючим процесором (System Control Processor –
SCP). Активні й резервні SCP розташовані в тих самих містах, що й операційні центри SWIFT І (США і Нідерланди).
SWIFT продовжує консультації зі своїми членами про потенційне надання мережі обміну електронними рахунками між банками (e-invoicing) і про створення стандартів в банківській індустрії з використання e-invoicing.
E-invoicing дозволяє компаніям спростити бізнес-процеси, а також збільшити прозорість фінансового ланцюжка поставок і кредиторської заборгованості.

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
47
E-invoicing – це електронна передача інформації про рахунки і платежі через Internet або шляхом інших електронних пристроїв між сторонами
(бізнес, громадський сектор, споживач), які залучені в комерційні перекази.
На відміну від паперових інвойсів, e-invoices пропонують величезні переваги для компаній – їх легше обробляти, вони швидше доходять до клієнта. Також можна відзначити, що при цьому інформація зберігається централізовано з найменшими затратами.
Головними перевагами для користувачів e-invoicing є:
 швидке повернення грошових коштів від клієнтів, шляхом зменшення часу відправки інформації про інвойс або платежі через пошту;
 зниження поштових витрат і витрат на друк;
 обробка проходить швидше і дешевше, тому що інформація в електронних інвойсах негайно може бути передана в платіжну та розрахункову систему компанії;
 більш низькі витрати при зберіганні інформації.
Можливими перешкодами для більш широкого використання e- invoicing в світі є:
 е-invoices випускаються в різних форматах, і при цьому використовуються різні стандарти. Це перешкоджає передачі e-invoicing від однієї сторони іншій, а також не сприяє зниженню витрат при використанні e-invoicing;
 зміни в національних правилах, що визначають законність і прийнятність e-invoices в юридичному, фінансовому та адміністративному сенсах. Ці умови ускладнюють використання e-invoices в міжнародних переказах в межах ЄС;
 більшість потенційних користувачів турбуються з приводу безпеки систем e-invoicing, а також шахрайства.
Слід зазначити, що SWIFT є лише системою передачі даних і не виконує ніяких розрахункових функцій. Платежі, що передаються з його допомогою, враховуються як проводка за відповідними рахунками «Ностро»
і «Лоро» так само, як і при використанні традиційних платіжних документів.
Водночас, за допомогою системи SWIFT, члени і користувачі можуть використовувати пакет унікальних можливостей:
 підвищення ефективності роботи банків за рахунок використання стандартизації та сучасних способів передачі інформації, що сприяють розвитку автоматизації та раціоналізації банківських процесів;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
48
 надійність передання інформації, що забезпечується побудовою самої мережі спеціальним пристроєм передання й прийняття повідомлень, їх кодуванням;
 скорочення операційних витрат, порівняно з телексним зв’язком.
Наприклад, вартість одного стандартного повідомлення (до 325 символів) не залежить від відстані. Повідомлення досягає свого адресата значно швидше, ніж телексне;
 відсутність обмежень в географії платежів, завдяки розгалуженій мережі кореспондентських рахунків із різними банками; зручний прямий доступ банків-членів SWIFT до своїх кореспондентів, відділень і філій у всьому світі;
 використання стандартизованих повідомлень SWIFT дає змогу подолати мовні бар’єри і звести до мінімуму відмінність у практиці здійснення міжнародних банківських операцій;
 гарантування безпеки передання інформації, тобто захист від підробок, втрати інформації та обов’язкова відповідальність за всіма платіжними дорученнями і фінансовими повідомленнями. Кожен грошовий переказ захищений системою безпеки світового класу, яка гарантує, що адресат отримає гроші точно і в строк;
 широкий перелік валют платежів: долари США, євро, російські рублі, канадські долари, англійські фунти стерлінгів, шведські крони, швейцарські франки;
Таблиця 1.7
Порівняльна таблиця тарифів за переказами з України за кордон
SWIFT
PrivatMone
Western
Union
MoneyGram
Кому
Фізичні та юридичні особи
Фізичні особи
Фізичні особи Фізичні особи
Куди
Будь-яка країна світу
12 країн
(в основному країни
СНД)
До 200 країн світу
До 200 країн світ
Валюта
USD,
EUR,
RUR,
CAD,
GBR, PLZ і ін.
USD, EUR, RUR
USD
EUR
Тарифи
0,5% від суми платежу min 5грн.+ 12$
3% від суми переказу (для сум від
100 до
10 000 USD\EUR )
24 USD (для сум від 500.01
USD до 3500
USD)
21
EUR
(для сум від
500.01
USD до 10 000
EUR)

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
49
 можливість відправки платежів як на користь юридичних, так і фізичних осіб;
 за умови відповідності мети переказу коштів вимогам валютного законодавства України і наявності документів, що підтверджують цю мету, через систему SWIFT можна відправити будь-яку суму без обмежень;
 відправка платежів за вигідними тарифами, в порівнянні із вітчизняними платіжними системами (див. табл. 1 7.).
Для наочності також варто здійснити порівняльну характеристику тарифів за відправку доларів
США через системи грошових переказів (табл. 1.8):
Таблиця 1.8
Порівняльна таблиця тарифів за доларовими переказами
Сума переказу
SWIFT
Western
Union
PrivatMoney
ManeyGram
300 $
13.5 $ по курсу НБУ
16
$ по курсу НБУ
9 $
400 $
14$
16$
12$
500 $
14,5 $
20 $
15$ долари
США не відправляються, можливо відправити переказ тільки у
євро
Отже, перевагами міжнародних платежів SWIFT, в порівнянні з системами термінових грошових переказів, є: нижчі тарифи при відправці платежів, можливість відправки платежів в будь-яку країну світу на користь юридичних і фізичних осіб, широкий перелік валют платежу.
Відправка переказу резидентом України до еквіваленту 15 тис. грн. в один операційний день може здійснюватися без відкриття поточного рахунку фізичної особи. Переказ коштів на велику суму можливий з поточного рахунку за умови відповідності мети переведення вимогам валютного законодавства України і наявності документів, що підтверджують цю мету. Для відправлення SWIFT-платежу клієнт заповнює платіжне доручення на переказ іноземної валюти. Переказ іноземної валюти здійснюється на підставі наступних документів:
 паспорта фізичної особи або документу, який його замінює та
ідентифікаційного коду;
 платіжного доручення на переказ коштів, підписаного клієнтом;
 документів, що підтверджують наявність основи для переказу валюти за межі України при відправці суми більше екв. 15 тис. грн.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
50
Для відправки міжнародного SWIFT-платежу в іноземній валюті клієнт повинен надати в банк:
 реквізити банку одержувача платежу і SWIFT-код банку-одержувача
–видаються клієнтові юридичною особою (при переказі коштів на користь юридичної особи) або банком-одержувачем платежу (при переказі коштів на користь фізичної особи);
 номер рахунку одержувача;
 найменування одержувача юридичної особи (для фізичної особи – прізвище, ім’я).
Платежі в іноземній валюті виконуються в день отримання від клієнта заяви на переказ.
1.5. Сучасні платіжні системи
і засоби зв’язку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Системи міжбанківських комунікацій
Кошти, що використовуються для розрахунків документарними і недокументарними платіжними інструментами, можуть переміщатися між платіжними системами, що використовують різні засоби для розрахунків.
Наприклад, для розрахунків у платіжній системі, що використовує електронні гроші, кошти можна переказати платіжним дорученням, платіжною карткою або надати готівку в пункті прийому платіжної системи.
Таким чином, грошові кошти юридичної або фізичної особи (платника) можуть бути розподілені між різними системами роздрібних платежів, залежно від його потреб.
Потік платежів, спрямований від платника до одержувача коштів, зазвичай, супроводжується потоком зі зворотнім напрямком, що являє собою товари, послуги та фінансові активи, які надаються в обмін на кошти.
За принципами організації розрахункових взаємовідносин між учасниками платіжних систем, системи розрахунків поділяються на системи валових розрахунків (брутто-розрахунки) та нетто-розрахунків. Синтезом характеристик брутто- та нетто-розрахунків є система змішаних розрахунків.
Розрахунок на валовій основі (gross settlement) припускає, що відповідно до кожного доручення чи вимоги, проводиться окрема операція за допомогою відповідного перерахування коштів. Платежі виконуються послідовно в міру їх надходження або відповідно до встановленої черговості обробки.

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
51
Нетто-розрахунок (net settlement) – це розрахунок на основі чистої позиції взаємних вимог і зобов’язань, його також називають неттінгом або заліком. Неттінг являє собою розрахунок нетто-позицій із зустрічних платежів згідно з сумами, відображеними в платіжних інструкціях двох і більше учасників розрахунків на нетто-основі, відповідно до порядку проведення розрахунків або клірингу.
Системи нетто-розрахунків поділяються за способом розрахунку нетто- позиції вимог і зобов’язань на двосторонній (bilateral) неттінг і багатосторонній (multilateral) неттінг.
Системи брутто-розрахунків розрізняються за швидкістю і порядком проведення розрахунків. Розрахунки на валовій основі можуть проводитися безперервно протягом дня (real-time), а можуть здійснюватися в певний визначений період часу (batch). Це визначає поділ брутто-розрахункових систем на розрахунки в режимі реального часу і розрахунки з періодичною обробкою платежів.
Змішані системи (hybrid systems) – це системи, що поєднують швидку завершеність платежу систем валових розрахунків та більш ефективне використання ліквідності, характерне для неттінгових систем. Основною рисою цих систем є частий залік платежів протягом операційного дня з негайним завершенням розрахунку.
Починаючи з 1999 р. в Європейському Союзі функціонує п’ять основних платіжних систем, що дають можливість уніфікувати і спростити механізм розрахунків у євро. Це система TARGET, система Європейської банківської асоціації (ЄБА), дистанційний доступ до європейських клірингових систем, міжбанківські платежі через систему кореспондентських відносин, клірингові послуги транснаціональних
європейських банків.
Альтернативним варіантом розрахунків у євро є механізм здійснення платежів через Європейську банківську асоціацію (ЄБА), розрахунки через котру дають можливість проведення клірингових взаємозаліків у кінці робочого дня, здійснення комерційних і міжбанківських платежів. На відміну від системи TARGET, через ЄБА можна здійснювати і невеликі за обсягами платежі. До характерних особливостей платіжної системи ЄБА слід віднести:
 клірингові послуги, що поєднуються з механізмом розрахунків у системі TARGET;
 банківські послуги в режимі реального часу;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
52
 валютні операції з готівкою і можливість інвестувати залишки коштів на рахунках у короткострокові інструменти міжнародного фінансового ринку.
Система TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) дозволяє швидко та безпечно здійснювати платіжні операції між Європейським центральним банком та банківською системою.
Система розрахована на здійснення значних платежів транснаціональних корпорацій і банків (ТНК і ТНБ) в режимі реального часу.
Система TARGET містить такі елементи:
 внутрішні системи переказу великих сум, введені в кожній країні, що є членом системи;
 технологічні процедури поєднання (Interlinking);
 функції Європейського центрального банку.
До переваг платіжної системи TARGET можна віднести:
 безумовний характер платежів;
 зарахування коштів у день проведення операції;
 вільний доступ та уніфіковані формати SWIFT.
До недоліків цієї системи відносяться високі комісії за платіж – 1,5-3 дол. США, тоді як тарифи за платіжні послуги американської системи
FedWire складають лише 0,5 дол. США за проведення операції.
Країни-члени ЄС з частковими повноваженнями є учасниками системи
TARGET. Засоби платежу Європейського центрального банку (ЄЦБ) також є частиною системи TARGET, хоча ЄЦБ не має системи переказу великих сум. Крім своєї основної мети (забезпечення здійснення платежів), TARGET сприяє розвитку надійних та ефективних механізмів платежів у Європі шляхом запровадження ширшого використання методики переказу великих сум. Система TARGET спроектована так, що спроможна обробляти та обслуговувати міжнародні платежі у валюті євро майже на рівні внутрішніх платежів. Вона дозволяє здійснювати платежі, і особливо, платежі грошового ринку у зоні єдиної валюти, з незначними витратами, з високим ступенем захисту та за короткий період.
Фундаментальний принцип системи TARGET – це принцип системи переказу великих сум: безумовні платіжні доручення проходять та обробляються безперервно, один за одним та автоматично. Тобто, система
TARGET забезпечує миттєве та остаточне здійснення всіх платежів за умови,

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
53 що грошових коштів достатньо або установі, що здійснює платіж, надано овердрафт на її рахунку у центральному банку.
Таким чином, система TARGET розроблена як система платежів, що складається з систем брутто-розрахунків у реальному часі кожної країни та механізму, який пов’язує усі системи переказу великих сум (система
Interlinking). Кожний національний центральний банк (НЦБ) має інтерфейс між своєю системою переказу великих сум та системою Interlinking.
У США активно функціонують міжбанківські платіжні системи FedWire
і CHIPS, що здійснюють понад 80% всіх переказів у доларах. Близько 40% платежів у системі FedWire – міжбанківські операції, 10% – операції з
євродоларами, 10% – комерційні платежі.
Система FedWire використовується для переказу коштів і операцій з цінними паперами на великі суми. Для здійснення операцій за цією системою 12 федеральних резервних банків з’єднані між собою і функціонують як єдине ціле й управляються ФРС.
Переказ коштів через FedWire здійснюється у формі валових розрахунків у реальному часі, за якими відправник коштів ініціює переказ
(це система кредитних переказів). Депозитні установи (в тому числі відділення й агентські контори іноземних банків у США, що мають резервний або кліринговий рахунок у будь-якому федеральному резервному банку), можуть використовувати FedWire для відправлення й одержання платежів.
Учасники FedWire можуть переказувати кошти на рахунок іншої установи у федеральному резервному банку як установи-одержувача, а також на користь третьої сторони (наприклад, установи-кореспондента, корпорації або приватної особи).
Платіжні повідомлення FedWire надсилають через мережу зв’язку в резервний банк. Депозитні установи надсилають вказівки про платежі на опрацювання у свій місцевий федеральний резервний банк. Якщо платіж призначено для певної установи, що має рахунок в іншому федеральному резервному банку (ФРБ), то його пересилають через мережу зв’язку в цей резервний банк і повідомляють депозитну установу-одержувача.
Кошти можуть бути надіслані через FedWire тільки на прохання установи-відправника
(платника).
Установа-відправник безвідривно уповноважує федеральний резервний банк, в якому знаходиться її рахунок, дебетувати його на суму переказу. У свою чергу, установа-одержувач уповноважує федеральний резервний банк, в якому знаходиться її рахунок, кредитувати його на суму грошового переказу. Якщо кошти, що

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
54 переказуються, підлягають виплаті третій стороні, установа-одержувач погоджується на негайне зарахування їх на рахунок третьої сторони.
Грошові перекази за системою FedWire вважаються виконаними в момент їхнього одержання установою-адресатом, оскільки ФРС гарантує оплату переказів. Тому овердрафт рахунка, що знаходиться у федеральному резервному банку, протягом дня має бути підтверджений ФРС з віднесенням кредитного ризику на цю установу.
Варто відмітити, що попередником FedWire була приватна система
Bankwire, організована в 1952 році декількома банками Нью-Йорка і Чикаго при сприянні компанії «Western Union Telegraph Company». У 1974-1975 роках система була реорганізована та у травні 1978 року почала функціонувати під назвою Bankwire II. Вона прийняла на обслуговування
270 банків у 75 містах, використовуючи канали зв’язку Західного об’єднання.
Безперебійність роботи мережі забезпечувались двома обчислювальними комутаційними центрами, що розташовані у Джерсі-Сіті і
Далласі, а центр нагромадження даних у м. Сідар-Рапідс. Види послуг, що надавались системою:
 підтвердження купівлі/продажу цінних паперів;
 видача інструкцій з операцій збереження цінних паперів;
 передача акредитивів або інформації про проведену інкасацію;
 передача/одержання міжбанківської пошти;
 одержання
інформації про поточний стан рахунків для корпоративних клієнтів;
 підтвердження операцій з іноземною валютою;
 висновок кредитних договорів із членами банківського консорціуму.
Послугами цієї системи користуються такі організації, як «MasterCard»,
Чіказьська асоціація розрахункових палат, Американська банківська асоціація й ін.
Bankwire II, як і FedWire, використовує або загальнонаціональні мережі зв’язку, або комунікаційні мережі окремих банків, або міжнародні автоматизовані системи міжбанківських розрахунків (SWIFT, «Геонет»,
Сідел та ін.).
До речі, мережа Bankwire II, у порівнянні з іншими швидкодіючими засобами передачі даних, вважається менш дорогою. Наприклад, вартість передачі повідомлень телексом складає блиько 1,5 долара за операцію, телефоном – від 20 центів до 3 доларів, факсимільним зв’язком – 2-3 долара.
Нові члени можуть користуватися послугами безкоштовно протягом трьох

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
55 місяців, після чого встановлюється тарифна плата на частину календарного року, що залишилася, виходячи з об’єму повідомлень в останньому місяці.
Процентні ставки, що зростають на грошових ринках США, багато в чому сприяли підвищенню попиту на телекомунікаційні системи зв’язку, що здатні забезпечити своєчасне переміщення і використання коштів фінансовими установами. Тому банки США активно використовують основні чотири мережі: FedWire і Bankwire, про які зазначено вище, CHIPS і
SWIFT.
Система ЧІПС (CHIPS – Clearing House Interbank Payment System – система міжбанківського клірингу) – це приватна комп’ютеризована мережа для доларових трансфертів, що діють у режимі «он-лайн» (англ. on- line – на лінії), що означає режим реального часу, тобто час відправлення коштів у тому місці, де знаходиться початкова точка переказу.
Необхідно відмітити, що вирішальною спонукальною причиною створення CHIPS стало зростання у 60-ті роки об’ємів міжбанківських платежів, що довгий час здійснювалися ручним способом банківськими чеками. Клієнти часто здійснювали переказ коштів на початку дня, розраховуючи на «покриття» від надходжень, яких вони очікували протягом доби. Фактично, це породжувало проблему «денного овердрафта». Жодному банку не вигідно виписувати чеки на ще не отримані кошти. У результаті, велика частина нью-йоркських банків очікувала часу останнього денного клірингу, щоб почати виписку цих чеків. Після 12.00 год. банки починали виписувати чеки у відповідності із вже отриманими грошовими переказами, призначеними для їхнього покриття. У випадку невідповідності, банк повинен був вирішити питання кредитування, тобто виписки чеку, що відізваний.
На сьогодні, CHIPS одна із найбільших приватних систем електронних переказів, що забезпечує функціонування світового ринку долара. Вона була заснована в 1970 році розрахунковою палатою Нью-Йорка для заміни паперової системи розрахунків – чеків, а почала функціонувати з 1971 р., замінивши існуючий кліринговий механізм, заснований на паперових носіях.
CHIPS активно використовується американськими банками для здійснення міжнародних розрахунків у доларах: розрахунки за валютними операціями
(55%), розміщення європозик (25%) і внутрішні розрахунки (20%).
Платіжною системою CHIPS пересилають також платіжні вказівки для здійснення розрахунків за зобов’язаннями, що існують у межах інших платіжних систем, коригування сальдо коррахунків і здійснення платежів за

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
56 комерційними операціями, банківськими позичками та операціями з цінними паперами.
Центральний монітор CHIPS об’єднує 127 учасників системи, володіє повною інформацією про зміст проведених операцій та інформує банки про стан клієнтських рахунків на кінець робочого дня. Учасниками CHIPS можуть бути комерційні банки, парабанки, інвестиційні компанії, корпорації.
Банк, що не є учасником CHIPS, повинен звернутися до послуг учасника
CHIPS як свого кореспондента або агента. В останні роки до мережі CHIPS приєднуються переважно банки Японії, поступово витісняючи банки
Америки та Європи. З банків, що зберігають своє членство в CHIPS, більшість передає частину своїх функцій нью-йоркським кліринговим банкам, що здатні вести справи більш ефективно, із меншими витратами.
Учасником CHIPS може бути будь-який банк із капіталом не менше 250 млн. доларів, що має відділення в Нью-Йорку і зв’язок із розрахунковими банками мережі.
Платіжна система CHIPS, як і FedWire, є системою кредитних переказів.
Проте, на відміну від FedWire, платіжні операції в CHIPS зараховуються на багатосторонній основі, а розрахунки за чистими зобов’язаннями здійснюються наприкінці дня. Протягом робочого дня CHIPS функціонує як центр комутації платіжних повідомлень і бухгалтерського обліку операцій між учасниками системи. Кожен учасник починає робочий день з нульового балансу, тому учасники надають один одному кредит, щоб розплатитися між собою. Проте, кожен з них обмежує кредитний ризик шляхом встановлення ліміту на суму кредиту, яку він готовий надати іншому учаснику в процесі відправлення й одержання платежів (так званий двосторонній кредитний ліміт).
Протягом операційного дня система CHIPS безупинно підраховує чисту позицію кожного учасника стосовно інших за відправленими й одержаними платіжними повідомленнями. Ці повідомлення можуть передбачати зарахування коштів у той самий день або в один із наступних днів, якщо вони не призводять до перевищення відправником свого кредитного ліміту або межі чистої дебіторської позиції.
У випадку нездатності банку-члена CHIPS оплатити рахунки до кінця робочого дня, в рамках системи передбачені правила, відомі як
«розкручування» і «перегрупування», для фіксації неоплачених зобов’язань такого банку. На банк, що залишився з неврегульованою позицією, поширюється юридична відповідальність за невиконання платіжного зобов’язання, тому що, відповідно до правил CHIPS, телеграфні перекази в

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
57 системі є остаточними. Аналогічні правила діють і у відношенні банку, що робить розрахунки, і не бажає або не в змозі їх виконати.
У Швейцарії цілодобово діє Швейцарська міжбанківська клірингова система SIC (Swiss Interbank Clearing), що здійснює остаточні і безвідкличні платежі у швейцарських франках з використанням коштів, які зберігаються в
Швейцарському національному банку (ШНБ).
SIC була розроблена в 1981-1986 роках компанією «Телекурс АГ» у співпраці зі швейцарськими банками і ШНБ, і вступила в дію 1987-го. У перехідний період (з 1987-го по 1989-й) були скасовані системи, що використовували ваучери як носії інформації, банки були підключені до SIC
і відбулося поступове зростання обсягу операцій.
SIC є єдиною системою, що здійснює електронні платежі між швейцарськими банками. Розрахунки по всіх платежах проводяться за рахунками учасників на індивідуальній основі (шляхом дебетування рахунку банку, що дає вказівку про платіж, і кредитування рахунку банку- одержувача). SIC є системою як великих, так і дрібних платежів; розміри платежів не обмежуються.
Метою функціонування SIC є зниження кредитних ризиків, усунення овердрафтів по жирорахунках в ШНБ, прискорення розрахунків і полегшення управління готівкою.
Жиро (італ. giro – коло, оборот) являє собою вид безготівкових розрахунків, що здійснюються за допомогою розрахункових чеків. Такі розрахунки проводяться у вигляді системи заліків взаємних вимог і зобов’язань. Розрахунковою одиницею в жирорахунках є жирочек, тобто документ для зняття грошей з рахунку в національній системі жирорахунків.
Жиросистема – це система платежів через жирорахунки, тобто через рахунки в поштових відділеннях, що діють у багатьох європейських країнах і в Японії. Будь-яка особа може відкрити рахунок і переказувати грошові кошти з нього іншим власникам таких поштових рахунків. Система, зазвичай, має центральну ланку, що дозволяє прискорити розрахунки.
Учасники SIC повинні знаходитися на території Швейцарії і відповідати вимогам швейцарських законів про банківську діяльність. Крім того, вони повинні мати жирорахунки в ШНБ. Через SIC можуть здійснюватися тільки кредитні перекази в швейцарських франках, тобто платежі завжди
ініціюються банком-платником.
SIC може використовуватися для зарахування платежів клієнтів банків на будь-який банківський рахунок, виконання платіжних доручень на користь третіх сторін, забезпечення покриття і здійснення міжбанківських платежів. Крім того, через SIC в

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
58 платіжну систему пошти, телеграфу і зв’язку (ПТЗ) можуть здійснюватись перерахування коштів на поштові рахунки або грошові перекази (сума переказу доставляється листоношею до дому бенефіціара). І навпаки, платежі, ініційовані через відділення ПТЗ на користь власників банківських рахунків, переводяться з платіжної системи ПТС в SIC.
У випадку, якщо SIC з будь-яких причин не зможе бути використана (у результаті помилок у програмному забезпеченні, руйнування
інфраструктури тощо), використовується міні-SIC. Міні-SIC – це клірингова система, що оперує простими носіями даних, за допомогою якої учасники пересилають платіжні вказівки на магнітних стрічках до встановленого центру їх обробки. Вся обробка даних за день здійснюється одночасно, платежі сортуються по банках-одержувачах, підраховуються підсумкові кредиторська і дебіторська позиції кожного банку й учасники отримують платіжні документи на магнітних стрічках. Підсумковий результат кожного банку заноситься на його рахунок у ШНБ.
Відповідно до правил, що регламентують виплату відшкодування за затримку платежу або зміну терміну його зарахування на рахунок, банк- одержувач має право вимагати сплату відсотків за час затримки.
Учасники розрахунків можуть у будь-який момент подати запит про:
 поточний стан рахунку;
 підсумок щодо початкових і отриманих платежів;
 підсумок щодо платежів, що надходять або внесені у файли очікування;
 залишки коштів на рахунку;
 про статус вхідних-вихідних платежів.
В Японії діє система фінансової мережі банку Японії (Bank of Japan
Financial Network System (BOJ-NET). Вона створена в 1988 р. з метою здійснення електронних грошових переказів між фінансовими установами, включаючи Банк Японії, що нею керує. BOJ-NET працює в режимі «он- лайн».
Фінансові установи, щоб отримати доступ до послуг BOJ-NET в сфері грошових переказів, повинні мати рахунки в Банку Японії. Система BOJ-
NET використовується для здійснення:
 грошових переказів між фінансовими установами, повязаними з міжбанківським грошовим ринком та які займаються проведенням операцій з цінними паперами;

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
59
 грошових переказів в рамках однієї і тієї ж фінансової установи
(внутрішньофірмових грошових переказів);
 розрахунків за позиціями, які утворюються в результаті функціонування клірингових систем, що знаходяться в приватному управлінні;
 грошових переказів між фінансовими установами і Банком Японії
(включаючи перекази грошових коштів казначейства).
Грошові перекази, здійснювані BOJ-NET, є, зазвичай, кредитовими, але для внутрішньофірмових переказів вони можуть також бути дебетовими.
Банк-відправник може передати платіжне доручення, що містить інформацію про клієнтів банку-відправника та/або банку-одержувача.
Учасники системи здійснюють грошові перекази з одного рахунку
Банку Японії на інший шляхом пересилання платіжних доручень з терміналів BOJ-NET, встановлених в приміщеннях окремих учасників.
Розрахунки по грошових переказах здійснюються за вибором учасника або на валовій основі в реальному часі (з 9-17 год. за токійським часом), або у встановлений час. Існують чотири встановлених розрахункових періоди:
9.00, 13.00, 15.00, 17.00. Платіжні доручення можуть бути також спрямовані напередодні розрахунку, причому такі розрахунки припиняються в 17.20.
Грошові перекази, здійснені за допомогою BOJ-NET, є остаточними.
При розрахунку у встановлений час платіжні доручення можуть бути відкликані до їх виконання. Валові платежі в реальному часі стають остаточними негайно.
Банк Японії не надає кредитів в межах робочого дня. Якщо будь-який учасник BOJ-NET не має на своєму рахунку коштів, достатніх для здійснення грошового переказу в реальному часі, платіжне доручення автоматично відхиляється.
Система CHAPS (Clearing House Automated Payment System) призначена для швидкісного здійснення великих платежів (від 7 тис. фунтів стерлінгів і більше) та проведення розрахунків між установами-учасниками протягом одного дня.
Система CHAPS почала функціонувати 1984 р. як електронна міжбанківська система переказу безвідкличних, гарантованих, безумовних кредитових переказів у фунтах стерлінгів з одного розрахункового банку (від свого імені чи від імені своїх клієнтів) іншому розрахунковому банку протягом одного дня. Система здійснює розрахунки на всій території
Великобританії. CHAPS обробляє майже всі великі за сумами одноденні

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
60 платежі між банками, окрім тих, що стосуються безпосередньо розрахунків за придбання державних цінних паперів Об’єднаного Королівства або
інструментів грошового ринку.
Крім CHAPS, існує ще дві системи обробки великих за сумами платежів у фунтах стерлінгів, але більш обмежені у використанні. Це платіжні угоди для Центрального управління державних облігацій та цінних паперів з державною гарантією та Центрального управління грошових ринків.
Безпосередніми членами клірингової системи CHAPS є 16 банків, у тому числі, Банк Англії. Ці установи відповідають за здійснення всіх переказів і, відповідно, всіх міжбанківських зобов’язань, що проходять через дану систему.
Є також приблизно 400 установ, що мають статус учасника системи
CHAPS, яким на основі агентських угод, укладених з членами системи розрахунків, можуть безпосередньо адресуватися платежі CHAPS через їх агентський рахунок. Залежно від лімітів на операційний день, встановлених членами системи розрахунків, установи також можуть бути ініціаторами початкових платежів CHAPS за допомогою прямого зв’язку з платіжною системою банку, що здійснює розрахунки, або звернутися з проханням здійснити платіж до відділення банку, чи використати систему SWIFT, щоб передати розпорядження про платіж до банку, що здійснює розрахунки через
CHAPS. Переказ може бути здійснений будь-яким відділенням банку- учасника. Оскільки гроші зараховуються на рахунок у день переказу, одержувач може скористатись ними негайно.
Протягом дня учасники системи обмінюються повідомленнями за допомогою мережі British Telecom PSS. Кожен з банків має стандартне програмне забезпечення Gateway (Шлюз), що діє як інтерфейс між банківською платіжною системою кожного члена системи CHAPS та мережею CHAPS у цілому. Програмне забезпечення Gateway фіксує всі платежі банку, що відправляються та всі платежі, що надходять. Це означає, що розрахункові банки надсилають один одному повідомлення про виплати, не повідомляючи Банк Англії про окремі перекази. Всі платіжні повідомлення, що проходять через систему, підлягають криптуванню та засвідченню на автентичність.
З моменту введення системи в експлуатацію, правила системи CHAPS вимагали, щоб кожен платіж, відправлений та підтверджений банком- одержувачем, був безвідкличним та безумовним. Крім того, існувала вимога, що кожен переданий переказ гарантується як банком-відправником, так і банком-одержувачем. Це означало, що як тільки член системи розрахунків

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
61
CHAPS поставив своє ім’я під повідомленням про платіж, дозволивши йому пройти через свій Gateway, він бере на себе зобов’язання здійснити переказ, навіть якщо в кінці дня клієнт-відправник платежу не буде мати достатнього сальдо, щоб профінансувати цей платіж.
Такий порядок був загальноприйнятою практикою, коли система CHAPS базувалась на розрахунках нетто, але це означало, що банк-відправник наражає на ризик банк-одержувача від моменту, коли рахунок клієнта прокредитовано до моменту здійснення остаточного міжбанківського розрахунку.
Система CHAPS автоматично вираховує чисту нетто-позицію, відповідно до зобов’язань кожного члена системи розрахунків, і відправляє
їх у Банк Англії для врегулювання в кінці операційного дня. Наступного дня ці сальдо відправляються по розрахункових рахунках відповідних банків.
Процес розрахунку для операцій
CHAPS вдосконалюється з впровадженням системи валових розрахунків у реальному часі. Для того, щоб дозволити здійснення платежів CHAPS у режимі реального часу, угоди щодо проходження повідомлень у мережі CHAPS вимагали змін. У новій системі кожний платіж CHAPS врегульовується у Банку Англії перед тим, як
інформація про платіж надсилається в банк-одержувач. Створення
інтерфейсу між мережею CHAPS та новою банківською системою розрахунків у режимі реального часу дозволило проводити розрахунки на основі «операція за операцією».
Правила системи CHAPS не передбачають відкликання платежів, але коли платіж було зроблено помилково, одержувач повинен відправити компенсуючий переказ назад відправнику не пізніше, ніж о 12 годині наступного дня. Такі умови було встановлено, коли система CHAPS функціонувала на основі платежів нетто, і такий підхід зберігається після впровадження системи валових розрахунків у реальному часі. Єдина зміна, внесена до попередніх угод, – можливість анулювати запити про врегулювання, відправлені помилково (але які ще не були врегульовані).
Даний процес анулювання буде здійснюватись Банком Англії на прохання банку-відправника. Немає жодних обмежень щодо видів (або суми) здійснюваних операцій за умови, що це безумовний платіж у фунтах стерлінгів. Значна частка платежів CHAPS здійснюється на валютному ринку та інших ринках, бо вони вимагають швидкого обслуговування у сфері розрахунків. Однак, система може використовуватись для проведення одноденних переказів, наприклад, загальних комерційних операцій, купівлі власності в межах країни тощо, і при цьому, перекази можуть бути досить невеликими за сумою.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
62
У кінці дня система підводить підсумки валового дебетового і валового кредитового балансів між усіма парами банків, що брали участь у розрахунках. Пізніше ці дані направляються в Банк Англії, який і розсилає багатосторонні чисті залишки сум на рахунки розрахункових банків.
Розрахунок вважається проведеним тільки після схвалення Банком
Англії отриманих підсумків дня.
BACS (Banker’s Automated Clearing Services) – платіжна система
Великобританії, що здійснює електронний залік кредитових і дебетових проводок, згідно з розпорядженням учасників системи з прямим зарахуванням сум на рахунки або списанням їх з рахунків без використання чеків або інших паперових носіїв.
Найбільш розповсюджена операція в цій системі – пряме зарахування заробітної плати на банківські рахунки одержувачів. У Великобританії приблизно дві третини всіх місячних виплат заробітної плати співпрацівникам приватних фірм і державним службовцям проходить через
ВACS. Інформація надходить у центр у вигляді магнітних стрічок, касет або передається через термінали, що безпосередньо з’єднані з комп’ютерним центром.
BACS виконує також великий обсяг платежів у формі так званих постійних доручень (standing orders), що є інструкціями клієнтів про регулярний переказ з їх рахунків коштів для оплати різного роду внесків, страхових премій, чергових платежів за кредитами, іпотеками і т.д.
Виконуючи цей вид обслуговування, банки-учасники системи щоденно приводять у дію так званий «майстер-файл», де записані відповідні
інструкції клієнтів. Відбираються платежі, строк яких настає у вказаний день. Стрічку із записом кредитових проводок, де вказані суми, банки, що ведуть рахунки одержувачів, передають у BACS. Одночасно відомості надходять у центральну бухгалтерію банку для дебетових списань сум з рахунків клієнтів. Наступного дня, на основі відомостей з центральної бухгалтерії головного банку, відділення дебетують поточні рахунки платників. Також у BACS відбувається обробка стрічок, що надійшли від банків-платників. На основі цієї інформації виготовляються нові стрічки і надсилаються банкам-одержувачам. На третій день банки-одержувачі обробляють отриману інформацію і зараховують гроші на рахунки клієнтів у відділеннях.
Існує ще одна форма обслуговування, що виконується через BACS, –
пряме дебетування рахунків (direct debiting). Ця операція аналогічна операції
«постійного доручення», але тут сума і час переказів не фіксуються

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
63 заздалегідь, а можуть змінюватись. Власник рахунку уповноважує банк приймати платіжні вимоги від певних осіб або фірм і списувати з рахунку будь-які суми, що вказані в цих вимогах. Такі вимоги можуть надходити від асоціацій, клубів, страхових компаній тощо.
1.6. Дистанційне банківське обслуговування. Банківська діяльність в Internet
На даний час інформаційно-комунікаційні технології, наприклад, мережа Internet і мобільний зв’язок, широко застосовуються в банківському бізнесі. Використання в платіжних системах сучасних стандартів і сервісів обміну інформацією призвело до появи різноманітних систем електронного обміну «банк-клієнт», «телефонний банкінг», «Internet-банкінг», «мобільний банкінг» тощо, об’єднаних загальним терміном «дистанційне банківське обслуговування».
Різновидом новітніх банківських технологій, безперечно, є Internet- банкінг. Класичний варіант системи Internet-банкінга містить повний набір банківських послуг (окрім операцій з готівкою). Через Internet-банкінг можна здійснювати будь-які безготівкові платежі, купувати та продавати валюту. Клієнт має змогу стежити за станом свого рахунка та операціями по ньому за будь-який проміжок часу. Однією із серйозних переваг Internet- банкінгу є те, що користуватись ним можна без спеціально встановленого програмного забезпечення, а за допомогою звичайної й загальнодоступної програми для перегляду Internet-сторінок. Клієнту достатньо отримати в банку ім’я з паролем для входу в систему та, у деяких випадках, дискету з ключем для електронного підпису своїх розпоряджень банку.
Фактично, усі види грошових операцій з використанням Internetу зводяться до трьох варіантів:
 управління грошовим рахунком через Internet;
 комерційні замовлення через Internet із подальшою оплатою.
Обидві технології вже детально розроблені і такі послуги нині пропонують клієнтам багато банків.
Специфічним є варіант, коли необхідно здійснити оплату в режимі «он- лайн». Наприклад, клієнт купує програмний продукт, базу даних, консультаційні послуги, замовляє продукт з попередньою оплатою через
Internet.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
64
Саме для цього випадку винайдено так звані «кібер-гроші» – гроші для
Internetу. Ця схема працює за наступними принципами. Припустимо, клієнт бажає купити програмний продукт, виставлений на продаж на деякому сайті.
На цьому сайті вказаний також номер розрахункового рахунку продавця.
Клієнт зв’язується по Internet із сервером власного банку, віддає розпорядження про оплату відповідної суми за номером рахунка й одночасно пропонує сповістити про це продавця, вказавши ідентифікатор його сайту.
Банківський сервер автоматично перевіряє його платоспроможність і приймає доручення до виконання, після чого автоматично зв’язується із зазначеним сайтом продавця, якому і повідомляє про прийняття платіжного доручення до виконання, одночасно повідомляючи і реквізити трансакції, що можуть мати юридичне значення.
Після цього клієнт знову звертається до продавця, повідомляє про оплату, продавець поставляє товар по Internet. Уся комерційна операція на цьому закінчується, а грошову операцію вже завершує банк за власною схемою.
У даний час банки використовують ряд різних систем, що, з визначеним ступенем умовності, можна об’єднати у такі групи:
1) система управління рахунками «Банк-клієнт»;
2) система управління рахунками «Internet-клієнт»;
3) платіжні та розрахункові системи, у тому числі ті, в яких Internet використовується лише як середовище передачі інформації;
4) система карткового процесингу;
5) системи онлайнової торгівлі цінними паперами та валютою;
6) інтерфейсні модулі для взаємодії із зовнішніми системами електронної комерції (наприклад, модулі, що реалізують зв’язок «Банк –
Internet-магазин», можна розглядати як частину платіжних систем).
Структурну взаємодію всіх видів існуючих систем зображено на рис. 1.13.
Автоматизована система «Банк-клієнт» («Internet-клієнт» ) – це програмно-технічний комплекс, що забезпечує можливість клієнтові здійснювати роботу з банком, безпосередньо зі свого офісу, з використанням комп’ютерної техніки та засобів телекомунікації по телефонних каналах зв’язку, що комутуються. Система зорієнтована на роботу з одним користувачем і допускає встановлення у клієнтів, які регулярно взаємодіють з банком. Відмінність такої системи від системи «Internet-банк» полягає у використанні спеціального програмного забезпечення для роботи з банком та окремих банківських каналів зв’язку.

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
65
Рис. 1.13. Схема взаємодії різних типів систем банківського обслуговування клієнтів
Використовуючи систему, клієнт має змогу:
 підготувати, відкоригувати й роздрукувати платіжні документи в національній валюті;
 відправити платіжні документи до банку для опрацювання операціоністами;
 здійснювати облік стану введених і відправлених до банку документів;
 після завершення операційного дня одержувати від банку, за запитом, виписки з особових рахунків;
 оперативно контролювати поточний стан рахунка з урахуванням зовнішніх надходжень на нього;
 наприкінці робочого дня робити архівну копію оброблених документів і переглядати документи з архіву на необхідну дату;
 обмінюватися з банком нерегламентованими повідомленнями і завантажувати файли, передані банком, передавати і переглядати файли.
Система Internet-банкінгу виконує всі функції, властиві звичайному розрахунковому обслуговуванню клієнта (рис. 1.14).
Система управління рахунками
“Банк-клієнт”
Платіжні системи і системи карткового процесингу
Модулі взаємодії із зовнішніми системами електронної комерції
Система управління рахунками “Інтернет- клієнт”
Системи онлайнової торгівлі цінними паперами
Клієнти
Клієнти
Клієнти
Клієнти
БАНК

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
66
Управління рахунком за допомогою системи «Internet-клієнт» включає такі функції:
1) введення платіжних документів;
2) отримання підсумкових виписок щодо рахунку;
3) отримання поточних результатів щодо рахунку;
4) відправлення повідомлень до банку;
5) перегляд повідомлень, отриманих від банку;
6) робота із файлами та їх передачею.
Рис. 1.14. Функції системи «Internet-клієнт»
Платіжні системи
– це автоматизовані програмно-технічні комплекси, що обробляють операції, пов’язані з переказом коштів на рахунки. Відмінність таких систем від систем «Internet-клієнт» полягає у тому, що оплата здійснюється безпосередньо при оформленні угоди купівлі- продажу і забезпечує переказ коштів з рахунка покупця на рахунок продавця.
Система карткового процесингу забезпечує переказ коштів від покупця продавцеві, використовуючи картковий рахунок клієнта. Такі системи дають змогу користуватися всіма функціями, необхідними при обслуговувані операцій з пластиковими картками: еквайринг пластикових карток – обслуговування торгових операцій та операцій з готівкою за пластиковими картками.
Клієнт
Банк
Система “Інтернет-клієнт”
Функції системи
“Інтернет - клієнт”
1. Відкриття рахунка клієнта.
2. Зарахування коштів на рахунок клієнта.
3. Управління рахунком.
4. Проведення оплат за допомогою рахунка.
5. Обслуговування рахункау банком.
6. Нарахування відсотків за залишками

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
67
Системи онлайнової торгівлі цінними паперами й іншими активами
– системи, що забезпечують можливість торгівлі цінними паперами, валютою та іншими активами. Багато приватних інвесторів за допомогою ресурсів Internet активно торгують цінними паперами на вторинному ринку.
Вимоги до таких систем полягають у забезпеченні постійного надходження оперативної інформації про стан рахунка клієнта, поточні курси цінних паперів та можливості максимально швидко провести операції з купівлі й продажу активів.
Системи електронної комерції – це автоматизовані комплекси, що дають змогу користувачеві провести нефінансові операції звичайним методом із використанням ресурсів Internet. Угоди, що укладають в електронних магазинах та системах оптової торгівлі, потребують подальшого фінансового оформлення. Модулі взаємодії із зовнішніми системами електронної комерції забезпечують зв’язок систем «Internet- клієнт», платіжних систем, систем карткового процесингу.
Зазначимо, що окрім послуг з управління рахунком, Internet дає змогу отримувати високоякісну аналітичну інформацію у вигляді графіків, звітів, новин. Потрібну інформацію банк може надавати у вигляді послуги «e-mail розсилання», тобто подання різних документів до банку, шляхом прикріплення до сайту бланків усіляких заявок, доручень, договорів у текстовому форматі. Також Internet-банкінг вдало виконує функцію консалтингу.
Internet-банки пропонують своїм клієнтам депозитні сертифікати, чекові рахунки, послуги з оплати рахунків у реальному часу. Однак, для того, щоб отримати гроші готівкою, вкладник має скористатися терміналом системи електронних машин. Крім цього, Internet-банки можуть інвестувати свої кошти у ліквідні цінні папери або брати участь у кредитних синдикатах.
Вони також можуть надавати кредити під майнову заставу та, за умови достовірності інформації, про фінансовий стан позичальника. Майже всі
Internet-банки пропонують клієнтам кредитні картки і можливість отримувати по них визначену норму овердрафту, а також брати участь в операціях з комерційного лізингу.
У світовій практиці використовують дві економічні моделі Internet- банків: інтегровану та самостійну. Перша модель передбачає лише створення нового підрозділу банку, спрямованого на те, щоб клієнти мали вихід в
Internet, вони є менш затратні, ніж традиційні, що дасть змогу знизити їх вартість і стане допоміжним фактором у конкурентній боротьбі.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
68
Друга модель передбачає створення незалежного банку із власною торговою маркою і конкурентоспроможними продуктами. Завдяки нижчій собівартості обслуговування, такий банк повинен активніше залучати нових клієнтів і переважати над конкурентами за рахунок забезпечення вищих ставок за депозитами та низьких комісійних.
У розвинених країнах, де Internet-технології завжди перебувають у центрі уваги великих інвесторів, з’явилися віртуальні банки, які виконують ті ж функції, що і традиційні. Вартість послуг такого віртуального банку має суттєво знижуватися завдяки використанню менших приміщень, невеликого штату співробітників, відсутності сховищ тощо. Але, поки що, через технічну складність реалізації такого проекту (а значить, і високу вартість) та недовіру потенційних клієнтів, вони є поодинокими прикладами або тісно пов’язані з традиційними фінансовими установами.
Електронні банки, що надають послуги через Internet, нині функціонують у всіх країнах Заходу, хоча результати їх діяльності не завжди виправдовують сподівання. Деякі банки, підводячи перші підсумки своєї діяльності в мережі Internet і не бачачи відповідної віддачі, почали сумніватися у доцільності подальшого фінансування капітальних витрат на
Internet-комерцію і частково згортати амбіційні онлайнові проекти. Так, черговим підтвердженням загальної тенденції стало рішення керівництва
«Bank of Ireland» припинити незалежне існування свого дочірнього офшорного електронного банку «FSharp» і зробити його елементом внутрішньої структури.
Безперспективність другої моделі побудови електронного банку підтверджується реаліями інших фінансових інститутів. Наприклад, із всіх
Internet-банків, що стартували у Великобританії, нині функціонують лише чотири, а їх діяльність призводить до багатомільйонних збитків. Поки що тримаються такі Internet-банки, як «Cahoot», «Smile». Решта банків були ліквідовані через значні збитки. Аналогічні ситуації спостерігалися і в інших
європейських країнах.
Жодна з платіжних систем, що на поточний момент використовуються або випробовуються для електронної комерції через Internet, не є монопольною і не займає виключних позицій. Порівняно із загальною кількістю користувачів Internet кожна з них задовольняє потреби незначної групи. Далі розглядаються деякі з них.
Для виконання платежів через Internet широко використовується система з трьох протоколів (і=1,2,3). Відмінність між протоколами пов’язана з рівнем безпеки і полягає у різній кількості сторін (покупець, продавець та

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
69 еквайер), що користуються парами відкритих ключів для розшифрування надісланої до них інформації. На першому рівні таку пару ключів використовує лише еквайер, на другому – також і продавець, а на третьому – всі учасники торговельної операції. При цьому, застосовуються лише загальновідомі методи криптографії з використанням відкритих ключів.
Результатом є надійно захищений протокол доступу в Internet, що практично виключає можливість зловживання з боку будь-якого учасника комерційної операції. Мережею передається лише авторизація покупця, тобто дозвіл перерахувати гроші з його рахунку.
Для перерахування коштів використовуються існуючі механізми платежів.
На відміну від вищезазначеного підходу, система STT (Secure
Transaction Technology), що була розроблена VISA International разом із
Microsoft 1995 року, передбачає певний платіжний механізм, - це віртуальна система платежів за допомогою кредитних карток, що забезпечує захист платіжних операцій у загальнодоступній мережі, якою і є Internet. Кожний учасник системи має дві пари ключів. В одній парі ключ для шифрування є відкритим, а для розшифрування використовується таємний ключ. В іншій парі відкритим є ключ розшифрування, а відповідний шифруючий ключ відіграє роль електронного підпису. Усі відкриті ключі сертифікує Асоціація кредитних карток, яка засвідчує своїм електронним підписом, що ключ належить певному користувачеві.
Майже одночасно з розробкою STT, MasterCard у співпраці з IBM та з
іншими компаніями розробили систему SEPP (Secure Electronic Payment
Protocol), що також відображає в Internet існуючу систему платежів за допомогою кредитних карток і використовує відкриті ключі та практику електронної сертифікації. Дана технологія передбачає більш ширше використання приватних банківських мереж для здійснення платежів. Банки- учасники платіжної операції можуть не надавати послуги через Internet, де повинна діяти лише центральна сертифікуюча установа. 1996 року на базі
STT і SEPP обидві конкуруючі асоціації створили єдиний стандарт – SET.
Перш за все, його варто розглядати як комунікаційний стандарт, а не як платіжний механізм.
Дослідна експлуатація системи DigiCash в Internet розпочалася ще в
1994 році, а з 1995-го року вона функціонує на комерційній основі.
Користувачі цієї системи (як клієнти, так і продавці) повинні мати рахунки у банку-емітенті відповідних електронних грошей. На даний час, такі банки є в чотирьох країнах: США, Фінляндії, Швеції та Німеччині. DigiCash надає можливість відстежувати платежі лише тому користувачеві, який здійснює

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
70 відповідний платіж. Дані про трансакцію зберігаються у зашифрованому вигляді й ключ для розшифрування має лише платник.
Система First Virtual діє в Internet як механізм виставлення рахунків за платежі з використанням кредитних карток. Її можна уявити як щось, на зразок електронного торговельного центру, що складається з великої кількості маленьких крамниць, де замовлення товарів та отримання грошей здійснюється за допомогою електронної пошти через мережу Internet.
Кожний користувач відкриває у системі «рахунок», який містить ім’я, адресу електронної пошти та дані кредитної картки, що надаються за телефоном.
Здійснюючи покупку, користувач повідомляє електронній крамниці своє ім’я та адресу електронної пошти, вона видає товар і передає рахунок для обробки у систему, що дебетує кредитну картку покупця, отримавши його згоду електронною поштою. Процедура проста і дешева, але досить повільна
(термін виконання платежу іноді досягає понад 3 місяці) і недостатньо захищена. Щоправда, вона не створює умов для значного шахрайства, адже шахрайським шляхом можна отримати лише послуги, а не гроші.
CyberCash – найпоширеніша система надання в Internet надійно захищених послуг щодо платежів з використанням карток. У ній використовується програмний захист платіжної інформації на основі шифрування. Система характеризується досить високим рівнем контролю трансакцій та відносно високою вартістю. Тому вона більш придатна для платежів великими сумами.
Дуже простою і зручною системою платежів із використанням
«електронних грошей» є NetCash. Користувач надсилає до банку гроші в певній формі, наприклад, у вигляді звичайного чека. Банк електронною поштою повідомляє систему про отриману суму із урахуванням його комісій та «номер електронної банкноти». Користувач витрачає ці гроші, передаючи
«банкноту» продавцю електронною поштою.
Продавець перевіряє справжність «електронної банкноти» у банку і, в разі підтвердження, може отримати від банку аналогічну «електронну банкноту» або внести ці гроші на свій рахунок. Система є дешевою і не потребує додаткового програмного забезпечення, але в ній відсутні будь-яке шифрування чи анонімність. Для дрібних платежів ризик може бути обмежений завдяки використанню
«електронних банкнот» малої номінальної вартості.
Система CheckFree використовується для полегшення проведення платежів із використанням чеків. Клієнт передає до системи інформацію про платіж і рахунок, який він отримав, наприклад, електронною поштою, а система виконує цей платіж за нього в довільно обраній формі. Очевидно,

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
71 система повинна мати доступ до чекового рахунку користувача. Такий метод оплати – простіший і дешевший від традиційного пересилання чеків поштою, але не повністю використовує можливості Internet, до того ж користується таким застарілим платіжним інструментом як чеки. Тому, останнім часом, була розроблена вдосконалена версія під назвою CheckFree
Wallet, що забезпечує автоматичну авторизацію і високий рівень захисту на основі шифрування, але не є анонімною.
Для задоволення постійно зростаючих потреб, забезпечення високого рівня захисту платежів, а також зниження вартості їх виконання, останнім часом, створюються дедалі досконаліші платіжні системи. Як наслідок – виникають нові форми відомих платіжних механізмів і принципово нові рішення.
Питання для самоконтролю:
1. Які особливості визначення ролі національних валют, світових валют та золота в міжнародних розрахунках? Охарактеризуйте протистояння
євро/долар в сучасних умовах.
2. Які існують валютні обмеження в Україні та як вони впливають на ефективність експортно-імпортних операцій?
3. Визначіть сутність та особливості міжнародної банківської справи.
Які основні функції банківських установ в обслуговуванні суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності?
4. В чому відмінності та особливості внутрішніх розрахунків в порівнянні із зовнішніми?
5. В чому суть парадоксу Тріффіна?
6. Які переваги та недоліки основних умов платежу Ви можете назвати? Яка із них є найвигіднішою для експортера, а яка для імпортера?
Відповідь обґрунтуйте.
7. Що собою являє валютне застереження контракту? В яких випадках його використовують?
8. В чому переваги для міжнародних контрагентів в розрахунках за допомогою системи SWIFT?
9. Що являє собою e-invoicing? Які можливі перспективи та перешкоди для більш широкого його використання в міжнародних розрахунках?
10. В чому суть та необхідність застосування дистанційного банківського обслуговування? Які переваги для клієнтів?

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
72
Тести
1. Основними суб’єктами міжнародних розрахунків є: а) експортери; б) імпортери; в) банки; г) всі вище вказані.
2. В якому році набула чинності Ямайська угода «Про реформування міжнародної валютної системи» ? а) 1976 р. б) 1978 р. в) 1980 р. г) 1982 р.
3.
Назвіть основний недолік платежу за міжнародними торговельними операціями «передоплата». а) експортер отримує гроші негайно і не несе ризиків; б) імпортер несе ризик, оскільки одержує товар лише після оплати; в) імпортер платить без огляду товару; г) немає вірної відповіді.
4. Валютні застереження – це: а) умова договору, яка визначає умови платежу у зв’зку з відмінностями у котируванні різних грошових одиниць; б) політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу
іноземної валюти; в) комплекс заходів у сфері грошового обігу, спрямованих на забезпечення стабільності економіки країни; г) вірна відповідь відсутня.
5. Пряме валютне застереження має місце у тому випадку, коли: а) валюта контракту і валюта платежу не співпадають; б) валюта контракту і валюта платежу співпадають; в) сума платежу ставиться в залежність від зміни курсового співвідношення двох валют; г) вірна відповідь відсутня.
6. На які види поділяються валютні застереження за кількістю валют? а) одно-валютні і багато-валютні;

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
73 б) двовалютні і мультивалютні; в) тільки багатовалютні; г) правильна відповідь а,б.
7. До основних способів визначення ціни товару належать: а) тверда фіксація цін при укладанні контракту; б) ціна встановлюється в процесі виконання контракту; в) частина ціни твердо фіксується,а частина встановлюється у змінній формі; г) всі вище перераховані.
8. Однією із причин виникнення валютного ризику у міжнародній торгівлі є: а) незбіг валюти ціни і валюти платежу; б) коли валюта ціни і валюта платежу співпадають; в) вірні відповіді а, б; г) немає вірної відповіді.
9. Міжнародний кореспондентський договір – це: а) угода між двома банками про здійснення взаємних розрахунків і платежів; б) угода між двома, або кількома банками про здійснення платежів і розрахунків одним із них за дорученням і за рахунок іншого; в) договірні відносини між банками різних країн з приводу взаємного надання банківських послуг; г) всі відповіді вірні.
10. Рахунок «ностро» – це. а) рахунок , який банк має у свого банка-кореспондента , і на якому враховуються всі його витрати і надходження; б) кореспондентський рахунок на якому проводяться всі операції з виконання кореспондентом доручень даного банку. в) кореспондентський рахунок для міжнародних розрахунків, який відкривається у вітчизняному банку на ім’я іноземного банка-кореспондента; г) вірна відповідь а і б.
11. Рахунок «лоро» – це: а) кореспондентський рахунок , по якому проводяться всі операції з виконання кореспондентом доручень даного банку; б) кореспондентський рахунок для міжнародних розрахунків який відкривається у вітчизняному банку на ім’я іноземного банка-кореспондента;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
74 в) вірна відповідь а і б; г) немає вірної відповіді.
12. Співвідношення балансових і позабалансових вимог і зобов’язань
із кожної іноземної валюти – це: а) овердрафт; б) валютна позиція; в) грошово-кредитні зобов’язання; г) немає вірної відповіді.
13. Занадто великі золотовалютні резерви можуть спричинити: а) негативні наслідки, оскільки певна їх частина заморожується на деякий час; б) позитивні, оскільки їх достатньо для нормального функціонування економіки держави; в) позитивні наслідки ,оскільки є можливість здійснювати інвестиції на валютному ринку і ринку грошей, з метою підтримки попиту і пропозиції і обмінного курсу національної валюти; г) немає вірної відповіді.
14. До складу золотовалютних резервів, які створюють Центральні банки, входять: а) іноземна валюта, золотий запас; б) національна валюта, іноземна валюта; в) резервна позиція в МВФ, спеціальні права запозичення; г) правильна відповідь а і в.
15. Існують такі форми запасів вільноконвертованих валют: а) залишки на кореспондентських і поточних рахунках у зарубіжних банках , а також короткострокові банківські депозити; б) ринкові ліквідні фінансові інструменти; в) боргові документи, що не обертаються а ринку; г) всі вище перераховані правильні.
16. В якій країні існує Мідний стабілізаційний фонд? а) США; б) Норвегія; в) Чилі; г) Франція.

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
75 17. До недоліків платіжної системи ТАРГЕТ відносять: а) безумовний характер платежів; б) зарахування коштів у день проведення операції; в) високі комісійні за платіж; г) вільний доступ та уніфіковані формати СВІФТ.
18. Суть системи «Федвайер» полягає у тому, що: а) здійснюється переказ коштів і операцій з цінними паперами на великі суми; б) здійснюється переказ коштів на невеликі суми; в) здійснюється зарахування коштів у день проведення операцій; г) вірна відповідь відсутня.
19. Міжбанківська платіжна система ЧІПС – це: а) комп’ютеризована мережа , яка використовується для переказу коштів і операцій з цінними паперами на великі суми; б) приватна комп’ютеризована мережа для доларових трансфертів, що діє у режимі реального часу; в) автоматизовані комплекси ,що дають змогу користувачеві провести не фінансові операції значним методом із використанням ресурсів Internetу; г) всі відповіді вірні.
20.
Основною відмінністю платіжної системи
ЧІПС від
«Федвайер» є: а) платіжні операції в ЧІПС зараховуються на багатосторонній основі; б) розрахунки за чистими зобов’язаннями в ЧІПС здійснюються наприкінці дня; в) кошти можуть бути надіслані через ЧІПС тільки на прохання установи-відправника (платника); г) вірні відповіді а, б.
21. Для того щоб відправити СВІФТ платіж клієнт заповнює такі документи: а) заяву на переказ іноземної валюти; б) платіжне доручення на переказ іноземної валюти; в) паспорт фізичної особи , або документа, що його заміняє; г) документів , що підтверджують наявність основи для переказу валюти за межі України при відправці суми більше екв. 15 тис.грн.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
76 22. Яку кількість банків об’єднує міжнародна система комунікацій
СВІФТ: а) 2700 банків; б) 3200 банків; в) 4800 банків; г) 4600 банків.
23. За принципами організації розрахункових відносин між учасниками платіжних систем, системи розрахунків поділяються на: а) система нетто-розрахунків ; б) система брутто-розрахунків; в) система змішаних розрахунків; г) всі відповіді правильні.
24. Нетто-розрахунок – це: а) системи, що поєднують швидку завершеність платежу систем валових розрахунків та більш ефективне використання ліквідності, характерне для неттингових систем; б) розрахунок, що відповідно до кожного доручення чи вимоги проводиться окрема операція за допомогою відповідного перерахування коштів, і платежі виконуються послідовно в міру їх надходження, або відповідно до встановленої черговості обробки; в) розрахунок на основі чистої позиції взаємних вимог і зобов’язань; г) немає вірної відповіді.
25. Брутто-розрахунок – це: а) системи, що поєднують швидку завершеність платежу систем валових розрахунків та більш ефективне використання ліквідності, характерне для неттингових систем; б) розрахунок, що відповідно до кожного доручення чи вимоги проводиться окрема операція за допомогою відповідного перерахування коштів, і платежі виконуються послідовно в міру їх надходження, або відповідно до встановленої черговості обробки; в) розрахунок на основі чистої позиції взаємних вимог і зобов’язань; г) немає вірної відповіді.
26. Система брутто-розрахунків поділяється на: а) розрахунки в режимі реального часу; б) розрахунки з періодичною обробкою платежів; в) двосторонній неттинг; г) вірні відповіді а, б.

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
77 27. Основними видами грошових операцій з використанням мережі
Internet є: а) управління грошовим рахунком через Internet; б) комерційні замовлення через Internet із подальшою оплатою; в) здійснення оплату в режимі «он-лайн»; г) всі відповіді вірні.
28. Автоматизована система банк- клієнт – це: а) автоматизовані програмно-технічні комплекси, що обробляють операції, пов’язані з переказом коштів на рахунки; б) система, що забезпечує можливість торгівлі цінними паперами, валютою та іншими активами; в) автоматизована система, що дає змогу користувачеві провести не фінансові операції значним методом із використанням ресурсів Internetу; г) програмно-технічний комплекс, що забезпечує можливість клієнтові здійснити роботу з банком, безпосередньо зі свого офісу з використанням комп’ютерної техніки та засобів телекомунікації по телефонних каналах зв’язку, що комутуються.
29. Платіжні системи – це: а) автоматизовані програмно-технічні комплекси, що обробляють операції, пов’язані з переказом коштів на рахунки; б) система, що забезпечує можливість торгівлі цінними паперами, валютою та іншими активами; в) автоматизована система, що дає змогу користувачеві провести не фінансові операції значним методом із використанням ресурсів Internetу; г) програмно-технічний комплекс, що забезпечує можливість клієнтові здійснити роботу з банком, безпосередньо зі свого офісу з використанням комп’ютерної техніки та засобів телекомунікації по телефонних каналах зв’язку, що комутуються.
30. Основними функціями управління рахунком за допомогою системи «Internet-клієнт» є: а) введення платіжних документів та отримання підсумкових виписок щодо рахунка; б) отримання поточних результатів щодо рахунка; в) відправлення повідомлень до банку та перегляд повідомлень, отриманих від банку; г) всі відповіді вірні.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
78


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал