Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка28/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
1. Правильність зазначення дати виписки векселя.
2. Вексель повинен бути підписаний і індосований.
3. Якщо передбачається «вексель з додатковими умовами», то перевірте правильність вказівки цих умов.
4. Правильність вказівки трасата, наприклад:
- на покупця;
- на банк, що випустив акредитив;
- на банк, який авізував акредитив;
- на ім’я третьої особи.
5. Суми цифрами і прописом повинні збігатися.
6. Сума, на яку виписана тратта, повинна збігатися з сумою, вказана в комерційних рахунках, якщо інше прямо не зазначено в умовах акредитива.
7. Тратта повинна бути виписана «за пред’явленням» або «на термін» залежно від умов акредитива.
8. Правильність періоду платежу для тратти «на термін».
9. Відповідність зазначення строку оплати (дати, по пред’явленню, до або після бортовий дати коносаменту) умовам акредитива.
10. Справжність підписів і повноваження осіб, що підписали вексель.
11. Наявність номера акредитива на лицьовій стороні векселя.
Страхові документи.
Якщо за умовами акредитиву вимагається надання страхових документів, то Ви повинні перевірити наступне.
1. Страховий документ повинен покривати всі ризики, передбачені умовами акредитиву.
2. Страховий документ повинен бути випущений і / або підписаний страховою компанією / страховиком або агентом на підставі їх доручення.
3. Страховий документ не повинен бути тимчасовим свідоцтвом про страхування
(cover note), виданими страховим брокером, якщо це прямо не зазначено в умовах акредитива.
4. Страховий документ повинен бути датований більш раннім числом, ніж дата відвантаження, відправки або прийняття до оплати (в останньому випадку має бути врахований час «від складу до складу»).
5. Страховий документ повинен бути випущений у валюті акредитиву, якщо інше прямо не вказано в його умовах.
6. Страховий документ повинен забезпечувати достатнє грошове покриття всіх ризиків, зазначених в умовах акредитива. Якщо ризики не вказані, то покриття повинне становити 110% CIF або CIP.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
520 7. Страховий документ повинен бути випущений в переказній формі і індосований наказом продавця, якщо це потрібно.
8. Страховий документ повинен містити найменування, вагу, кількість і опис товару такі, які зазначені в коносаменті та інших документах.
9. Страховий документ не повинен містити будь-яких змін і виправлень не завірених тим же страховиком, яким підписано весь документ.
10. Страховий документ повинен вказувати метод транспортування, місце навантаження, відправлення, оплати витрат, найменування транспортного засобу
(корабля) і порт розвантаження або місце доставки.
11. Страховий документ повинен покривати ризики при перевантаженні, якщо перевантаження вказане у транспортних документах і дозволена умовами акредитива.
12. Страховий документ повинен містити найменування місця, де буде проведена оплата при виникненні страхового випадку.
13. Страховий документ повинен покривати ризики транспортування товару
«відвантаженого на палубу», якщо такий спосіб транспортування передбачений умовами акредитива і товар відправлений у контейнерах чи упаковках, які можуть транспортуватися таким способом.
14. Страховий документ повинен містити номер акредитива на лицьовій стороні.
Комерційний рахунок
Перевірте наступне.
1. Рахунок повинен бути адресований покупцеві, якщо умовами акредитива не передбачено інше.
2. Сума, зазначена в рахунку, не повинна перевищувати суму, на яку виписаний акредитив.
3. Опис товару в рахунку повинен точно відповідати опису товару в акредитиві.
4. Номери імпортної ліцензії, орієнтовної фактури та інші посилання повинні бути присутніми в рахунку, якщо це потрібно.
5. Рахунок не повинен містити згадок інших товарів і послуг (які, можливо, поставляються безкоштовно - зразки, каталоги, рекламні матеріали тощо), крім тих, ціна яких зазначена в ньому.
6. Ціна товарів, зазначених у рахунку, повинна бути така ж, як і в орієнтовній фактурі.
7. Ціна товарів не повинна відрізнятися від зазначених в інших документах і не повинно бути помилок при розрахунку ціни.
8. Додаткові витрати і комісії не повинні входити в суму рахунку, якщо це прямо не зазначено в умовах акредитива.
9. Рахунок повинен містити Ваше ім’я, як продавця.
10. Рахунок повинен бути посвідчений, підписаний і нотаріально завірений так, як це вимагається умовами акредитива і законодавством.
11. Рахунок повинен містити найменування, вагу, кількість і опис товару таке ж, яке зазначено в коносаменті та інших документах.
12. Рахунок повинен містити опис товару таке саме, що й в інших документах, передбачених умовами акредитива.

ДОДАТКИ
521 13. На всіх рахунках повинні бути проставлені правильні порядкові номери.
14. Якщо транспортний документ (коносамент або авіаційна накладна) включає вартість фрахту, то рахунок також повинен включати цю вартість.
15. На лицьовій стороні рахунку повинен бути вказаний номер акредитиву.
Морський коносамент.
Цей документ найбільш докладно розроблений в «Уніфікованих правилах ...». Якщо умовами акредитива не вказано інше, то при його підготовці необхідно переконатися в наступному.
1. Коносамент повинен бути випущений пойменованим перевізником, підписаний ним же або його агентом за його дорученням.
2. Коносамент не повинен випускатися експедитором фрахту, якщо такий експедитор не діє, як фактичний перевізник або його агент.
3. Повинна бути присутнім позначка «Товар завантажений» або «Відправлено на борт» і найменування судна.
4. Комплект коносамента повинен містити повний набір оригіналів і копій, необхідних за умовами акредитиву.
5. Якщо умови акредитива передбачають, що коносамент допускає отримання товару третьою стороною (позначка «Наказом замовника»), він не повинен називати цю сторону, як одержувача. Передача прав можлива шляхом індосаменту тільки, якщо це спеціально обумовлено.
6. Якщо умови акредитива передбачають, що коносамент випускається на користь
Вашого наказу, то Ви можете індосувати незаповнений коносамент.
7. »Бортова» дата коносамента не повинна бути пізнішою, ніж остання дата відвантаження за умовами акредитива.
8. Якщо умови акредитива спеціально не передбачають, коносамент не повинен містити позначки «Одержаний для відвантаження». Ця позначка допустима, якщо вона належним чином підписана і датована перевізником або його агентом.
9. Коносамент не повинен містити положень про прийом пошкодженого товару або упаковок.
10. Коносамент не повинен містити найменувань і номерів одиниць товару, відмінних від інших документів.
11. Коносамент не повинен містити змін, які не були завірені перевізником.
12. Коносамент не повинен показувати відвантаження товару, що відрізняється або додатково описана в умовах акредитива.
13. Коносамент повинен містити назви портів завантаження й розвантаження товару у відповідності з умовами акредитива. Однак, коносамент може містити найменування місця «Взято до оплати», відмінного від порту завантаження, за умови, що є позначка
«Товари прийняті на борт» в передбаченому порту завантаження.
14. Назва судна та / або порту завантаження та / або порту розвантаження не повинні передувати словом «Призначено», за винятком:
- якщо слово «Призначено» стоїть перед назвою судна, то в коносаменті повинно бути примітка, завірена перевізником або його агентом, про те, що товари були завантажені на назване судно.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
522
- якщо слово «Призначено» стоїть перед назвою порту завантаження, то в примітці повинно бути визначено зазначено, що товари були завантажені в названому порту.
- якщо слово «Призначено» стоїть перед назвою порту вивантаження, то в примітці повинно бути визначено та вказано місце остаточної доставки і воно повинно відповідати умовам акредитива.
15. Не повинно бути позначки про те, що товари завантажені «На палубі», якщо це прямо не передбачено умовами акредитива.
16. Наявність позначки в коносаменті «В контейнері частина вантажу» не дозволить покупцеві отримати товар, поки не буде надано комплект коносаментів на весь товар цілком.
17. Якщо потрібно, коносамент повинен мати позначку «Повідомлення сторін».
18. Повинна бути позначка «Фрахт сплачений», якщо це передбачено умовами поставки.
19. Якщо потрібно за умовами акредитива наявність позначки про витрати фрахту - вона повинна бути.
20. На лицьовій стороні коносамента повинен бути вказаний номер акредитива.
Авіаційна накладна
При перевірці авіаційних накладних необхідно звернути увагу на наступне.
1. Авіаційна накладна повинна бути випущена пойменованим перевізником, підписана ним же або його агентом за його дорученням.
2. Якщо представляється «Авіаційна накладна торгової фірми», то вона повинна бути підписана як фірмою, так і перевізником або його агентом.
3. Повинні бути позначки «Фрахт сплачений» або «Фрахт сплачується одержувачем».
4. Повинні бути правильно вказані найменування аеропорту відправлення товару та аеропорту призначення, відповідно до умов акредитива.
5. Повинно бути правильно вказано найменування одержувача товару.
6. Якщо потрібне повідомлення одержувача, то повинна бути необхідна позначка.
7. Якщо було проведено перевантаження, то вона повинна бути дозволене умовами акредитива.
8. Повинна бути зазначена більш рання дата відвантаження, ніж зазначена в умовах акредитива остання дата відвантаження.
9. На лицьовій стороні має бути вказаний номер акредитива.
Кур’єрська або поштова квитанції
При відправці поштою переконайтеся в наступному.
1. Відправлення повинне бути проведене саме поштою або кур’єром із зазначеного в акредитиві місця.
2. Дата поштового штемпеля повинна відповідати періоду, дозволеному за умовами акредитива.
Якщо потрібно, повинна бути вказана вартість відправлення.
4. Місце призначення повинно бути вказано вірно.
5. На лицьовій стороні квитанції повинен бути вказаний номер акредитива.

ДОДАТКИ
523
Інші транспортні документи.
Під іншими транспортними документами розуміються документи на перевезення автомобільним, залізничним і річковим транспортом. При їх перевірці звертайте увагу на наступне.
1. Документ повинен бути випущений пойменованим перевізником, підписаний ним же або його агентом за його дорученням.
2. Якщо документи містять більше одного оригіналу, то необхідно представити їх повний комплект.
3. Документи повинні містити стільки копій, скільки вказано в умовах акредитива.
4. Якщо потрібно, на лицьовій стороні документів повинні бути позначки
«Відіслані», «Прийняті до оплати», «Загружені», «Відправлений на борту» і ін.
5. Транспортні документи не повинні містити положень про пошкодження товару або упаковки.
6. Транспортні документи не повинні містити найменувань і номерів одиниць товару, відмінних від інших документів, що подаються за умовами акредитива.
7. Будь-які зміни і доповнення в транспортному документі мають бути завірені перевізником або його агентом.
8. Документи не повинні містити вказівок на відправку, прийняття до оплати або відвантаження товарів, відмінних від зазначених в акредитиві.
9. Якщо потрібні позначки «Повідомити одержувача» або аналогічні, то вони повинні бути присутніми.
10. Якщо доставка здійснюється водним транспортом, то відправка «На палубі» допускається, якщо це прямо обумовлено в умовах акредитива.
11. Наявність позначки «В контейнері частина вантажу» не дозволить покупцеві отримати товар, поки не буде надано весь комплект транспортних документів.
12. Позначка «Фрахт сплачений» може бути тільки, якщо товар відправляється на умовах CFR, CIF, CPT або CIP.
13. Транспортні витрати повинні бути показані, якщо це обумовлено за умовами акредитива.
14. Транспортні документи повинні містити номера акредитива на лицьовій стороні.
Сертифікат про походження
При перевірці переконайтеся в наступному.
1. Зміст повинен відповідати іншим документам, необхідним умовами акредитива.
2. Якщо не передбачено інше, сертифікат про походження повинен вказувати наказодавця акредитива в якості отримувача товару.
3. Якщо потрібно, такий сертифікат повинен бути випущений Торговою Палатою.
4. Сертифікат про походження повинен бути підписаний так, як це передбачено
Законом країни походження товару та / або міжнародними угодами.
5. Будь-які доповнення та зміни повинні бути завірені належним чином.
6. Сертифікат не повинен містити найменувань і номерів одиниць товару, відмінних від інших документів, що подаються за умовами акредитива.
7. Сертифікат повинен містити номер акредитива на лицьовій стороні.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
524
Вимоги до інших документів.
Переконайтеся, що всі документи містять одні й ті ж найменування, номера одиниць товарів, ваги та інші характеристики, а також те, що всі документи містять номер акредитива на лицьовій стороні.
Всі документи повинні бути виписані на англійській мові або мати нотаріально завірені перекази.

ДОДАТКИ
525
ДОДАТОК Л
Свіфт-повідомлення щодо акредитиву
:700 Issue of Documentary Credit/Випуск Документарного акредитиву:
= RECEIVED = Issue of a Documentary Credit FM700 =========================
S-COPY 0001 =
DESTINATION/МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ PBANUA2XAXXX
DATE RCVD/ДАТА ОДЕРЖАННЯ __-__-__ 10:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
ORIGINATOR/ВІДПРАВНИК FROM SWIFT
DATE SENT/ДАТА ВІДПРАВЛЕННЯ __-__-__ 11:20
------------------------------------------------------------------------ URGENT ------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
:27/Sequence of Total / Кількість повідомлень:
:40A/Form of Documentary Credit / Форма документарного акредитиву:
REVOCABLE/IRREVOCABLE Відкличний / Безвідкличний може додаватися TRANSFERABLE/ Трансферабельний чи STANDBY / Резервний
:20 /Documentary Credit Number / Номер документарного акредитиву:
:31C/Date of Issue / Дата випуску:
:31D/Date and Place of Expiry / Дата і місце закінчення:
Це остання дата представлення документів у виконуючий банк.
:50/Applicant / Наказодавець: Покупець (Імпортер)
:59/Beneficiary / Бенефіціар: Продавець (Експортер)
:32B/Currency Code Amount / Код валюти і сума: Валюта і сума акредитиву
:39A/Percentage Credit Amount Tolerance / Толеранс по сумі у відсотках:
Тут указується припустиме відхилення від суми акредитиву. Необхідно, щоб припустиме відхилення збігалося з зазначеним у полі 45А припустимим відхиленням кількості товару.
:41A/Available with/by / Виконується…шляхом…:
Указується виконуючий банк і спосіб виконання (Payment / Платіж по пред’явленню; Def
Payment / Відстрочений платіж; Mixed PYMT / Змішаний платіж; Negotiation / Негоціація;
Acceptnace / Акцепт).
:43P/Partial Shipments / Часткові відвантаження: Not allowed / Не дозволені чи Allowed
/ Дозволені :43T/Transshipment / Перевантаження: Not allowed / Не дозволене чи Allowed
/ Дозволена :44A/On Board/Disp/Taking Charge / На борт/Відвантаження/Прийняття до перевезення: Пункт відвантаження товару :44B/For Transportation to / Для транспортування в: Пункт розвантаження товару :44C/Latest Date of Shipment / Остання дата відвантаження:
:44D/Shipment Period / Період відвантаження:
:45A/Descp of Goods and/or Services / Опис товарів та/або послуг:
:46A/Documents Required / Необхідні документи:
Перелік документів, який необхідно підготувати і надати у виконуючий банк.
:47A/Additional Conditions / Додаткові умови:
:71B/Charges / Комісійні:
Указується за чий рахунок (наказодавця чи продавця) повинні бути оплачені банківські

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
526 комісії.
:48/Period for Presentation / Період для представлення:
Поле означає термін, у який документи повинні бути представлені у виконуючий банк після дати відвантаження (виписки транспортного документа).
:49/Confirmation Instructions / Інструкції з підтвердження:
:78/Instrucs to Pay/Accpt/Negot Bank / Інструкції банку, який платить/ акцептує/негоціює:

ДОДАТКИ
527
ДОДАТОК М
ЗАЯВА ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТІВ НА ІНКАСАЦІЮ
ПАТ «___________» вул. _________________
04119, м. _____________
Управління документарних операцій
Цим надаємо Вам документи для інкасування:
Сума документів
Назва та адреса Платника
Назва та адреса банка
Платника
Перелік документів
№ п/
п
Назва документа
Кількість оригіналів
Кількість копій
Просимо направити документи до банка Платника.
Документи повинні бути видані Платнику:
Проти оплати
Проти акцептування вищевказаних документів
Виручку просимо зарахувати на наш рахунок №_________________ в ПАТ
«___________».
Умови сплати комісійних:
Комісійні ПАТ «___________»
Комісійні банку Платника
За наш рахунок
За наш рахунок
За рахунок Платника
За рахунок Платника
Ми висловлюємо згоду з тим, що обслуговування даного інкасо відбувається відповідно до „Уніфікованих правил по інкасо» Міжнародної Торговельної Палати редакції 1995р. (видання № 522).
Підписи уповноважених осіб клієнта та кругла печатка.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
528
ДОДАТОК Н
Публічне акціонерне товариство «_________________» 38, бульвар Дружби народів, 01014 м.Київ, Україна,
SWIFT код: KPRB UA UK, що надалі йменується також «Банк»
To: Public Joint Stock Company «___________________», 38, Boulevard Druzhby Narodiv, 01014, Kyiv, Ukraine,
SWIFT code: KPRB UA UK, hereinafter called also as «Bank».
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ №_______
Дата:
______________________________
«_____»_____________ 20___ р.
Order for Documentary Collection
Date (day, month, year)
Довіритель (трасант)/ Principal(Drawer):
Повне найменування
Full name
Юридична адреса/місцезнахождення
Legal Address
№ поточного рахунку у Банку
Account No. with Bank
UAH № у ___________________філії ПАТ «__________» with branch of PublicJSC ________________
USD № у _______________філії ПАТ «______________» with branch of Public JSC _______________
EUR № у _________________філії ПАТ «______________» with branch of Public JSC _______________
RUB № у ___________________філії ПАТ «____________» with branch of Public JSC _______________
___ № у _________________філії ПАТ «______________» with branch of Public JSC _______________
ПІБ уповноваженої особи
Authorized person name
Посада/Position
Контактний тел. №:
Tel.No.:
Факс №:
Fax No.:
Адреса e-mail:
E-mail address:
ПІБ контактної особи
Contact person name
Посада/Position
Контактний тел. №
Tel.No.:
Факс №:
Fax No.:
Адреса e-mail:
E-mail address
1)
Поштова адреса для листування
Postal address for correspondence
Банк Платника (трасата)/ Payer’s
(Drawee’s) bank (2)
Платник (трасат)/ Payer (Drawee) (3)
Повне наймену-вання
Full name
Повне найменування
Full name
Юридична адреса
Legal Address
S.W.I.F.T. код
Юридична адреса
Legal Address
Додатково/Additional:
Додатково/Additional

ДОДАТКИ
529
(
4) Надаємо Вам нижчевказані документи на інкасо стосовно поставки товару, вказаного у комерційному рахунку/транспортному документі, згідно з договором між
Довірителем і Платником №_____________від__________ на нижчевказаних умовах./We enclose the below listed documents for collection concerning shipment of the merchandise as per commercial invoice/transport document in accordance with the contract between the Principal and the
Payer No. dated ,on the conditions indicated herein.
Товар відвантажено безпосередньо Платнику вищевказаному банку
Платника
The merchandise was sent directly to the Payer to the Payer’s bank
Інкасо підпорядковується Уніфікованим Правилам для Інкасо, у чинній редакції та
іншим міжнародним документам, затвердженим Міжнародною торговельною палатою, м.
Париж./The documentary collection is subject to currently valid Uniform Rules for Collections and other international rules, published by the International Chamber of Commerce, Paris.
Документ
Document
Оригіналів
Originals
Копій/
Copies
Документ
Document
Оригіналів
Originals
Копій
Copies
Трата
Draft
Страховий поліс/сертифікат
Insurance policy/certificate
Комерційний рахунок
Commercial Invoice
Пакувальний лист
Packing/Weight List
Коносамент
Bill of Lading (B/L)
Сертифікат походження
Certificate of Origin
Авіанакладна
Airway Bill (AWB)
Дорожня накладна
Road
Waybill
(CMR/FCR)
5) Сума платежу за інкасо проти вищевказаних документів
(сума, код валюти цифрами та прописом)
Amount of payment under the collection against abovementioned documents
(amount and currency in figures and words)
(6) Документи повинні бути видані Платнику/трасату
The documents are to be released to the Payer/drawee
► проти платежу за пред’явленням не пізніше____________ against payment at sight at the latest on
► проти акцепту трати з опротестуванням у разі неакцепту неплатежу against acceptance of the draft with protest in case of non-acceptance non-payment
► проти (інше вказати)_____________________________________________ against (other, pls specify)
(7) Банківські комісії
► Всі комісії за наш рахунок за рахунок Платника
All charges to our debit to the debit of Payer
► Комісії Банку за наш рахунок за рахунок Платника

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
530
Charges of the Bank to our debit to the debit of Payer
У разі відмови Платника сплачувати комісії документи не видавати.
If charges are refused by the Payer please do not release the documents.
(8) Акцептовані трати просимо зберігати у банку Платника та пред’явити до сплати у зазначену дату held at the Payer’s bank and presented for payment at maturity
Accepted drafts to be повернути нам returned to us
У разі неакцепту/неплатежу просимо повідомити нас із зазначенням причин.
Please advise us on non-acceptance/non-payment stating reason.
(9) Просимо надіслати документи до банку Платника кур’єрською поштою
(інше вказати)_________________________
Please forward the documents to the Payer’s bank by courier mail other, pls specify
(10) Додаткові інструкції/Additional instructions
(11) Просимо зарахувати платіж на наш рахунок/ Please credit proceeds to our account вказаний у графі 1 цього доручення №/No.____________________________________ indicated in the box 1 of this order у банку/ with bank
__________________________________ (повне найменування, адреса, S.W.I.F.T. код, інші деталі)
(full name, address, S.W.I.F.T. , other details)
(12) Доручаємо Банку самостійно списувати з будь-якого поточного рахунку нашого підприємства (Довірителя) у Банку всі комісії за інкасо та інші витрати, які можуть виникнути за інкасо, в тому числі пов’язані зі сплатою Банком комісій і витрат інших банків, що діють за дорученням Банку за цим інкасо./We instruct the Bank to debit any of our current accounts with Bank for all collection charges and other expenses, including those connected with payment of charges and expenses of other banks acting by order of the Bank under this collection order.
Умови про договірне списання грошових коштів/Debit authorization agreement:
1. Банк має право на договірне списання грошових коштів з вказаного в цій заяві будь-якого поточного рахунку Довірителя, в рахунок сплати комісій і витрат за інкасо, в розмірах, встановлених тарифами Банку ./The
Bank is authorized to debit any of the Principal’s current accounts specified herein for its charges and expenses under the collection in the amounts according to the terms and conditions of the Bank.
2. Договірне списання грошових коштів з поточного рахунку Довірителя здійснюється
Банком за дорученням Довірителя відповідно до вимог чинного законодавства України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України./ The agreed debiting of the current account(s) of the Principal is made by the Bank in accordance with the Law of Ukraine including rules of the National Bank of Ukraine.
3. Договірне списання грошових коштів з поточного рахунку Довірителя Банк здійснює при настанні встановленого тарифами Банку терміну сплати відповідних комісій і витрат Банку або в будь-який момент після настання такого терміну сплати./The Bank is authorized to debit the current account(s) of the Principal in terms (on dates) according to the terms and conditions of the
Bank for payment of the relative charges and expenses and/or at any time after such terms (dates) for payment.
4. Договірне списання грошових коштів з поточного рахунку Довірителя Банк не здійснює у разі сплати Довірителем комісій і витрат самостійно у встановлений тарифами Банку строк./The

ДОДАТКИ
531
Bank shall not debit the current account(s) of the Principal provided the Principal paid the charges and expenses in terms (on dates) according to the terms and conditions of the Bank).
5. У разі несплати Довірителем комісій і витрат Банку у встановлений строк та неможливості списання грошових коштів із поточного рахунку Довірителя з причини недостатності коштів на поточному рахунку останнього, Довіритель сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, вирахувана від суми несплачених комісій за кожний день прострочення./If
Principal fails to pay the Bank’s charges and expenses in time and the Bank is unable to debit the
Principal’s current account(s) due to insufficiency of available balance the Principal is engaged to pay the fine at the double discount rate established by the National Bank of Ukraine for the period of indebtedness calculated on the actual amount of unpaid commissions and expenses for each day of delay.
________________________________________
________________________________________
Підпис(и) уповноваженої(их) особи(осіб) Довірителя
Authorized Signature(s) of the Principal
Відмітки Банку
For Bank’s Use
Підпис(и) і печатка Довірителя відповідають заявленим у картці із зразками підписів і відбитка печатки
Валютний контроль проведено./Signatures and seal of the Principal are in compliance with those declared in the card with the samples of authorized signatures and seal. Verified by the export/import payment control.
___________________________________________________
ПІБ, посада уповноваженого працівника Банку, особистий штамп/печатка, найменування філії Банку.
Full name, position of the Bank’s officer, personal stamp/seal, relative Bank’s branch name

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
532
ДОДАТОК П
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
АБО БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ/
PAYMENT ORDER IN FOREIGN CURRENCY
OR PRECIOUS METALS No. ____
Від (as of) «____» ____________ 200 __ р.
0408004
БАНК ПЕРЕКАЗНИК
REMITTING BANK
ПАТКБ
«____________»
Україна,01021,м.Київ,Кловський узвіз,9/2
«____________» PJSCCB
9/2 Klovskyy Uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine
SWIFT CODE: PRAUAUK
Сума переказу або маса банківських металів
(цифрами та прописом), (код валюти або банківського металу)/ Amount of transfer or precious metal mass (in numbers and words),
(currency or precious metal code )
32
Клієнт-переказник / Remitter
50
П.І.П/б. паспорт (серія, номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання), місцезнаходження (назва країни, місто)
Passport details(name,surname,number,issue date and authority,address) of the remitter
Резидентність (для платежів в межах України)
Residence (for domestic payments)
Рахунок в ПАТКБ «________Банк_» ( в
іноземній валюті або банківських металах)/Account with «____________-BANK»
PJSCCB (in foreign currency or precious metals)
Ідентифікаційний код/ Identification code
Банк-посередник / Intermediary Bank
56
Назва та адреса банку-посередника / Name and address of the intermediary bank
SWIFT code чи будь-який інший код банку- посередника / SWIFT code or any other code of the intermediary bank
Банк бенефіціара / Beneficiary’s Bank
57
Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара / Name and address of the bene’s bank
SWIFT code чи будь-який інший код банку бенефіціара / SWIFT code or any other code of the

ДОДАТКИ
533 beneficiary’s bank
Рахунок банку бенефіціара у банку- посереднику /Account beneficiary’s bank holds with intermediary bank
Бенефіціар / Beneficiary
59
П.І.П/б. повна адреса, його місцезнаходження або проживання (країна, місто)/Full name and full address (country, city)
Резидентність (для платежів в межах України)
Residence (for domestic payments)
Номер рахунку / Account number
Призначення платежу / Purpose of payment
70
Документи, на підставі яких виконується платіж / Documents necessary for execution of payment
Комісійні
(підкреслити)/Commissions (underline)
OUR : Списати з нашого рахунку / Draw
SHA : За рахунок відправника та
Строк переказу (підкреслити): „терміновий»,
„строковий»,
„звичайний»/Payment terms
(underline): urgent, current, ordinary
71
BEN : Віднести на рахунок бенефіціара /
Draw from the beneficiary’s account
Додаткова
інформація для банку до переказу /Additional information for bank transfer
72
Ця операція не пов’язана зі здійснення м підприємн ицької та
інвестицій ної діяльності
This transaction is not connected with entrepreneurial and investment activity.
Код операції
(вказується
Код країни бенефіціару
(вказується банком)
Платіж з конверсією /For payments with conversion
Контактний телефон кліента-переказника/ Telephone number of the remitter
Підпис/ Signature
Обов’язкові для заповнення графи/Mandatory fields
Необов’язкові для заповнення графи/Optional
Сальдо рахунку дозволяє, підписи перевірено (відмітка банку)

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
534
ДОДАТОК Р
«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«___________________________________________________________»
Україна, м._________
0408004
Примірник _____
Заява на перерахування кредитних коштів в іноземній валюті №_____
Дата _____________________20____р.
Кредитний договір
Номер
Дата
PR/Пріоритет:
CU/Код валюти переказу
SP/Сума переказу цифрами
Normal Urgent Very urgent
Сума та назва
іноземної валюти словами
АОС/Рахунок платника
СC/Код платника (ЄДРПОУ або ПІН):
50/Найменування та місцезнаходження платника українською мовою
Резидентність*
2 англійською/російськоюмовою**
1 2
CA/Комісії утримати з рахунку
AB/Рахунок бенефіціара (IBAN)
59/Найменування та місцезнаходження
Бенефіціара
CS/Код країни бенефіціара
ABB/Коррахунок або код банку бене- фіціара
(BLZ, Sort Code, FW або ABA) виняток: для руб.РФ код та коррахунок
CBB/SWIFT-код банку бенефіціара
57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара
CBC/Код банку-кореспонденту
(BLZ, Sort Code, FW або ABA) виняток: для руб.РФ код та коррахунок
CBС/SWIFT-код банку кореспонденту
56/Найменування та місцезнаходження банку - кореспонденту
70/Призначення платежу
Передплата
Оплата по факту
SERIAL Послідовний
COVER З покриттям
71/Комісійні витрати
BEN
За рахунок бенефіціара
OUR
За рахунок платника
SHA
За рахунок платника та бенефіціара
OUR
За рахунок платника
72/Додаткова інформація
Контактний телефон платника
CN/Код операції
CB/Код банку України
Підписи та ________________________________ відбиток печатки (у разі наявності) ________________________________
Відмітка про надходження
Кредитний підрозділ
Підрозділ валютного контролю
Відмітка про виконання
Дата надходження
Дата перевірки
Дата реєстрації
Дата виконання
Підпис
Підпис
Підпис
Підпис
Штамп
Штамп
Штамп
Штамп
* Резидентність - зазначає платник – фізична особа свою та бенефіціара (в полях 50, 59) словом «резидент» або «нерезидент» у випадку здійснення переказу коштів в іноземній валюті на користь іншої фізичної особи в межах України
** Російською мовою заповнюється при здійсненні переказів у російських рублях (код валюти 643)»

ДОДАТКИ
535
ДОДАТОК С
Анкета позичальника за програмою фінансування експортно-імпортних контрактів
1.
Параметри кредитної операції
1.1.
По проекту в цілому:
1.1.1.
Мета кредитування
1.1.2.
Загальна вартість проекту
1.1.3.
Необхідна сума кредиту
1.1.4.
Валюта кредиту
1.1.5.
Необхідний термін кредитування
1.1.6.
Тип кредитної операції кредит, кредитна лінія відновлювальна/невідновлювальна тощо
1.1.7.
Забезпечення кредиту
2.
Параметри кредиту
2.1.
Номер контракту та дата укладання
№__ від_________ або «контракт не укладено»
2.2.
Найменування експортера
2.3.
Країна експортера
2.4.
Банк експортера
2.5.
Найменування товарів/послуг, що закуповуються за контрактом
2.6.
Країна походження товарів/послуг
2.7.
Загальна вартість контракту
2.8.
Умови оплати
2.9.
Валюта платежу за контрактом
2.10.
Умови поставки (Інкотермс)
2.11.
Терміни поставки (графік поставки)
2.12.
Форма розрахунків
Акредитив
3.
Інформація про клієнта
3.1.
Загальна інформація
3.1.1.
Повна назва клієнта
3.1.2.
Фактична адреса
3.1.3.
Дата реєстрації уповноваженим органом
3.1.4.
Код ЄДРПОУ
3.1.5.
Основні види діяльності
3.1.6.
ПІБ керівника
3.1.7.
ПІБ головного бухгалтера
3.1.8.
Контактні телефони
3.1.9.
Адреса електронної пошти
3.2.
Фінансова інформація
3.2.1.
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг за попередній рік та останній звітний період
3.2.2.
Чистий прибуток/збиток за попередній рік та останній звітний період
3.2.3.
Кредиторська заборгованість на поточну дату
3.2.4.
Дебіторська заборгованість на поточну дату
3.2.5.
Дані про діючі кредити сума, дата надання, строк погашення, ставка, забезпечення

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
536
ДОДАТОК Т

ДОДАТКИ
537

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
538
ДОДАТОК У
Перелік документів, що передаються до банку для надання гарантії/контргарантії
1. Лист-клопотання.
2. Заповнена заява про надання гарантії / контргарантії.
3. Оригінал та копія договору або іншого документа, який згідно з законодавством
України має силу договору (за наявності), у якому може бути передбачено надання гарантії (далі – договір), або копію тендерної документації про проведення тендера (якщо вона є) тощо. Копія договору або тендерної документації повинна бути засвідчена підписами відповідальних осіб клієнта та відбитком печатки. Оригінал договору повертається клієнту.=
В разі надання гарантії/контргарантії за зовнішньоекономічними договорами надаються 2 копії договору, одна з яких залишається у підрозділі, що здійснює валютний контроль.
4. Квартальні звіти з додатками за останній рік роботи підприємства.
5. Копія реєстраційного свідоцтва Національного банку про реєстрацію договору про залучення кредиту, позики в іноземних валютах від кредитора-нерезидента (в разі, якщо гарантія надається для залучення кредиту, позики в іноземних валютах від кредитора-нерезидента).
6. Довідка про установчі документи та керівні органи згідно з затвердженою формою до переліку документів, необхідних для підготовки юридичного висновку по кредитному проекту.
7. *Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, видане відповідним органом реєстрації.
8. *Довідка про внесення підприємства до ЄДРПОУ, видана відповідним управлінням статистики.
9. *Установчі документи зі всіма змінами та доповненнями до них, обов’язкова наявність яких передбачена для відповідного виду юридичної особи, довідка про повну оплату учасниками юридичної особи статутного фонду.
10. *Внутрішні положення, інструкції тощо, що визначають компетенцію та повноваження органів управління (Положення про дирекцію, правління, спостережну раду тощо), якщо установчі чи інші документи прямо вказують на їх обов’язковість або мають посилання на них.
11. *Документи, які підтверджують повноваження особи, яка буде представляти
інтереси (діяти від імені) підприємства:
- документ відповідного органу про обрання/призначення/надання згоди на призначення (протокол зборів учасників (акціонерів), засідання спостережної ради тощо);
- документ, що свідчить про виникнення між особою та підприємством трудових правовідносин (наказ (рішення) компетентного органу про призначення та наказ про вступ особи на посаду, за наявності
- трудовий контракт з керівником), паспорт керівника та його ідентифікаційний номер;
- для осіб повноваження яких не визначені установчими документами - належним чином складена та засвідчена довіреність (якщо договір укладатиметься в нотаріальній

ДОДАТКИ
539 формі – то і довіреність має бути нотаріально посвідчена). Якщо умови наданої довіреності наділяють правом фізичну особу-працівника (робітника, службовця) підприємства вчиняти від імені підприємства певні дії, необхідним є отримання відносно такої особи документів, зазначених вище.
12. *Завірена картка із зразками підписів.
13. *Рішення відповідного органу управління про надання згоди на укладення відповідного договору та про делегування особі, яка буде представляти інтереси (діяти від імені) підприємства, повноважень на її укладення.
14. *Копії ліцензій, якщо діяльність підприємства, у зв’язку з якою надається гарантія, підлягає ліцензуванню.
15. **Інші документи згідно з переліком, затвердженим Кредитним комітетом банку, для підготовки юридичного висновку по кредитному проекту, та переліком, затвердженим Кредитним комітетом банку для проведення попереднього аналізу
Кредитного проекту.
* Документи, що зазначені у пунктах 7-14, надаються у разі їх відсутності в юридичній справі підприємства або внесення в них змін та повинні бути завірені печаткою підприємства.
** Для гарантій, непокритих грошовими коштами. В разі якщо забезпечення за гарантією надається третьою особою, до банку передаються документи на вказану особу згідно з пп.6-11,13,15.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
540
ДОДАТОК Ф вих. № ______ від « « ____________ 20____ р.
АТ «____________________»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ № _________
Просимо Вас надати під нашу повну відповідальність і за наш рахунок гарантію повна назва
Принципал
(Заявник) скорочена назва адреса
Місцезнаходження
Принципала адреса для листування
Телефон
Контактна особа
Факс повна назва місцезнахо- дження
Бенефіціар банківські реквізити повна назва місцезнахо- дження
Банк Бенефіціара
SWIFT-код
(BIC kod) телекс
(за необхідності) повна назва
Публічне акціонерне товариство «_________________»
Банк-гарант місцезнахо- дження
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127
Контракт
(вказується номер та повна назва договору або іншого документу, який згідно з законодавством
України має силу договору, із зазначенням реквізитів, або посилання на реквізити тендерної документації про проведення тендеру, де передбачено основне зобов’язання)
Основне зобов’язання Принципала
Платіжна
Тендерна
Вид гарантії виконання зобов’язань
Якості

ДОДАТКИ
541 авансового платежу на користь туриста забезпечення кредиту
інше _________
Сума гарантії цифрами словами
Валюта гарантії назва валюти цифровий/літерний код до « « ___________________ 20____ року
Строк дії гарантії
інше ___________________________________________________ усі банківські комісії за рахунок Принципала усі банківські комісії за рахунок Бенефіціара
Банківські комісії
інше _______________________________
Типова АТ «_____________» надана Бенефіціаром вказана у Контракті надана банком
Бенефіціара
Форма гарантії
інше ______________________________________________
Напряму
Поштою віддається Принципалу через банк-посередник
Гарантія відправляється
Бенефіціару
SWIFT
Телексом
Чинним законодавством України
Уніфікованими правилами для гарантій за першою вимогою, публ. МТП № 458, 1992 р.
Гарантія регулюється
інше ____________________________________________ вид забезпечення
Забезпечення за гарантією розмір забезпечення
Додаткові
інструкції/ помітки/ доручення банку-гаранту
Додатки
(посада)
(підпис)
(ПІБ)
МП
(посада)
(підпис)
(ПІБ)

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
542
ДОДАТОК Х вих. № ______ від « « ____________ 20____ р.
ПАТ «__________________»
Україна, ________, м. _______, вул.
________
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ КОНТРГАРАНТІЇ № _________
Просимо Вас надати під нашу повну відповідальність і за наш рахунок контргарантію повна назва
Принципал
(Заявник) скорочена назва
Адреса
Місцезнаходження
Принципала адреса для листування телефон
Контактна особа факс повна назва місцезнаходження
Бенефіціар банківські реквізити повна назва місцезнаходження
Банк Бенефіціара
SWIFT-код (BIC kod) телекс (за необхідності) повна назва
Публічне акціонерне товариство
«____________________________________»
Банк-контргарант місцезнаходження
Україна, , м. вул. повна назва місцезнаходження
Банк-гарант
SWIFT-код (BIC kod) телекс (за необхідності)
Контракт
(вказується номер та повна назва договору, або
іншого документу, який згідно з законодавством
України має силу договору, із зазначенням реквізитів, або посилання на реквізити тендерної документації про проведення тендеру, де передбачено основне зобов’язання)
Основне зобов’язання Принципала
Сума контргарантії/ гарантії цифрами словами
Валюта контргарантії/ назва валюти цифровий/літерний код

ДОДАТКИ
543
Відмітки банку
Гарантії до « « ___________________ 20____ року
Строк дії гарантії
інше ___________________________________________________ до « « ___________________ 20____ року
Строк дії контргарантії
інше ___________________________________________________ платіжна
Тендерна виконання зобов’язань
Якості авансового платежу
Судова
Вид гарантії забезпечення кредиту на користь туриста усі банківські комісії за рахунок Принципала усі банківські комісії за рахунок Бенефіціара
Банківські комісії
інше ____________________________________________________ типова АТ «_______________» надана Бенефіціаром вказана у Контракті надана Банком-гарантом
Форма контргарантії та гарантії
інше ____________________________________________________ напряму
Поштою віддається Принципалу через банк-посередник
Контргарантія відправляється
SWIFT
Телексом чинним законодавством України
Уніфікованими правилами для гарантій за першою вимогою, публ. МТП № 458, 1992 р.
Контргарантія та гарантія регулюються
інше _____________________________________________________ вид забезпечення
Забезпечення за контргарантією
Розмір забезпечення
Додаткові інструкції/ помітки/ доручення банку-контргаранту
Додатки
(посада)
(підпис)
(ПІБ)
МП
(посада)
(підпис)
(ПІБ)

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
544
ДОДАТОК Ш
ФОРВАРДНИЙ БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Аграрної біржі
________/О.Є.Марюхніч/
«___» ___________ 2012 року
М.П.
ФОРВАРДНИЙ БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ № _____ Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна
«____» _______________ 2012 р. м. Київ
Державна спеціалізована бюджетна установа Аграрний фонд (далі - Покупець) в особі Брокера-покупця __________________, що діє на підставі довіреності від «___»
________р. № __, з одного боку, та сільськогосподарський товаровиробник зерна (далі -
Продавець) ___________________________________________________, в особі Брокера- продавця
_____________,
Брокерської контори
№ ____
___________________________________________, що діє на підставі договору доручення від «__» ___________р. №_____ та довіреності від «__»_______ № ____, з іншого боку,
(далі - Сторони), з іншого боку, (далі - Сторони),уклали даний форвардний біржовий контракт (далі - Контракт) про таке:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
1.1. В порядку та на умовах даного Контракту Продавець передає Покупцю у власність товар: __________, що відповідає ДСТУ __________ (далі - Товар), а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його.
1.2. Кількість (тонн): __________ (________).
1.3. Місяць поставки: в термін до «01» листопада 2012 року.
1.4.
Базис поставки:
____________________________________, адреса,
____________________________________________________________________________.
1.5. Ціна за одиницю Товару (тонну) на базисі поставки: ________
(____________________________ гривень __копійок).
1.6. Вартість Товару всього __________ (__________________________________) гривень, у тому числі ПДВ ___________ гривень.

ДОДАТКИ
545 2. ТЕРМІН ПОСТАВКИ ТОВАРУ
2.1. Брокер-продавець поставляє Брокеру-покупцю Товар на базисі поставки:
___________________________________, в термін до «__» __________ р.
2.2. Поставка вважається здійсненою в момент підписання акта приймання- передавання Товару на базисі поставки відповідно до умов цього Контракту.
3. ДОКУМЕНТАЦІЯ
3.1. Брокер-продавець на момент укладення Контракту надає такі документи:
- довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та внесків до Пенсійного фонду України;
- довідку про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;
- завірені товаровиробником в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки органу державної статистики про включення товаровиробника до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з наданням оригіналів для ідентифікації;
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- довідку про посівні площі об’єктів державного цінового регулювання та врожайність по господарству за останні п’ять років, видану управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації;
- копію Статуту юридичної особи та у разі якщо Статутом передбачена необхідність погодження (затвердження) вищими органом управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладання правочинів на певну суму, оригінал рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладання контракту та договору застави;
- договір комплексного страхування на випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на користь Аграрного фонду або договір страхування зерна, що перебуває у власності товаровиробника та є предметом застави, засвідчену копію платіжного доручення про сплату страхового внеску.
3.2. Після укладення контракту товаровиробник подає до Аграрного фонду нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю між продавцем та покупцем або нотаріально засвідчений договір застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави.
3.3. Остаточний розрахунок з Продавцем за умови виконання Контракту в повному обсязі проводиться Покупцем на підставі наявності таких документів: договору складського зберігання між сертифікованим зерновим складом та
Покупцем; складського документу на зерно, виписаного на Аграрний фонд; акту передавання-приймання на весь обсяг зерна;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
546 картки аналізу зерна або посвідчення про його якість.
Продавець у день надходження на поточний рахунок остаточної суми по Контракту, надає Аграрному фонду податкову накладну, зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних, на відповідну суму.
4. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР АГРАРНОЇ БІРЖІ
4.1. Реєстраційний збір Аграрної біржі є обов’язковим і сплачується Продавцем протягом двох робочих днів після укладання Контракту.
4.2. Реєстраційний збір Аграрної біржі складає: 0,1%, що становить _______ грн., в т.ч. ПДВ 20% ______ грн.
4.3. Реквізити Аграрної біржі:
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1
Фактична адреса: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп.5
Поточний рахунок № 26006500047684 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» м. КИЇВ,
МФО 300614
ЄДРПОУ 33947314, ІПН 339473126599, № свідоцтва 39124000.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Покупець упродовж трьох робочих днів з моменту укладання Контракту на торгах Аграрної біржі зобов’язується перерахувати кошти (авансовий платіж) на поточний рахунок Продавця в розмірі 50 % від суми Контракту.
5.2. Продавець у день надходження авансового платежу на свій поточний рахунок видає Покупцю податкову накладну на відповідну суму.
5.3. Остаточний розрахунок здійснюється впродовж трьох робочих днів після поставки Товару відповідно до цього Контракту, надання документів, передбачених пунктом 3.3, та виконання пункту 4.1 Контракту.
6. ДОДАТКОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Брокер-продавець зобов’язаний повідомити Брокера-покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (право застави тощо). У разі невиконання цієї вимоги
Брокер-покупець має право вимагати розірвання Контракту, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар.
6.2. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу товару, пред’явить до
Брокера-покупця позов про витребування товару, Брокер-покупець повинен повідомити про це Брокера-продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі.
6.3. Правочин щодо звільнення Продавця від відповідальності або щодо її обмеження у разі витребування Товару в Покупця третьою особою є нікчемним.
6.4. У разі порушення Продавцем умов Контракту щодо асортименту Товару застосовуються правові наслідки статті 672 Цивільного кодексу України.
6.5. Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати своїх зобов’язань, повинна письмово повідомити про це другу Сторону не пізніше ніж за два тижні до терміну поставки товару.

ДОДАТКИ
547 6.6. Якщо зустрічне виконання зобов’язань здійснено однією із Сторін, незважаючи на невиконання другою Стороною своїх зобов’язань, друга Сторона повинна виконати свої зобов’язання за цим Контрактом.
6.7. У разі невиконання однією із Сторін своїх зобов’язань або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає своїх зобов’язань у встановлений строк або виконає його не в повному обсязі, друга Сторона має право зупинити виконання своїх зобов’язань, відмовитися від їх виконання частково або в повному обсязі.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання (неналежного виконання) або затримки виконання будь-якої з вимог Контракту Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
7.2. За невиконання Продавцем умов Контракту щодо обсягів поставки ним сплачується штраф у розмірі 20 відсотків вартості недопоставленого Товару.
7.3. Директори регіональних відділень Аграрного фонду відповідають за перевірку достовірності та повноти даних, передбачених пунктами 3.1, 3.2 та 3.3 цього Контракту.
7.4. У разі порушення Покупцем строків оплати, установлених пунктами 5.1 та 5.3 цього Контракту, Покупець сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла в період несвоєчасної оплати від вартості простроченого платежу.
7.5. У разі виконання Покупцем пункту 5.1 та невиконання Продавцем пункту 2.1 цього Контракту з Продавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості недопоставленого Товару, з якого допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків указаної вартості.
7.6. Брокер-продавець та Брокер-покупець забезпечують належне виконання їх клієнтами всіх зобов’язань, що випливають з умов цього Контракту.
7.7. Сторони забезпечують достовірність реквізитів, указаних у цьому Контракті.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання зобов’язань унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор) за умови, що дані обставини сталися не з вини Сторін та безпосередньо вплинули на своєчасне виконання договірних зобов’язань.
У цьому разі термін виконання зобов’язань переноситься відповідно до терміну дії зазначених обставин, про що укладається відповідний договір.
8.2. Сторона, для якої склалися такі умови, повинна в короткий строк, але не пізніше
5 днів, повідомити іншу Сторону про настання і припинення обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань.
8.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на дані обставини.
8.4. Якщо обставини непереборної сили діють більше трьох місяців, то такий факт підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
548 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають з цього Контракту або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.
9.3. Суперечки, що виникають між Брокером-продавцем та Брокером-покупцем під час укладання та виконання Контракту, вирішуються біржовим арбітражем Аграрної біржі. Надалі рішення біржового арбітражу Аграрної біржі може бути оскаржене в суді на загальних підставах.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Розірвання Контракту в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, що передбачені законодавством та цим Контрактом.
10.2. Покупець має право в односторонньому порядку розірвати Контракт у разі недостатнього фінансування видатків на здійснення форвардних закупівель.
10.3. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та реєстрації на Аграрній біржі і діє до «01» грудня 2012 року.
10.4. Цей Контракт укладений українською мовою у 5 (п’яти) примірниках, які мають однакову юридичну силу та розподіляються таким чином: по одному примірнику для Покупця, Продавця, Аграрної біржі, Брокера-покупця, Брокера-продавця.
10.5. Відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Контрактом, регламентуються законодавством.
10.6. Після остаточного розрахунку за Контрактом Аграрна біржа здійснює його затвердження.
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ
______________
ПОКУПЕЦЬ
Аграрний фонд
01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,1
ЄДРПОУ33642855 п/р № 35228002004099 в Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172
ІПН 336428526592, Св. № 39111748 тел./факс 044 277 27 00
БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ
Брокерська контора № ____ підпис _____________/____________/
М.П.
ЗАРЕЄСТРОВАНО АГРАРНОЮ БІРЖЕЮ
Уповноважена особа Аграрної біржі підпис ____________/________/
«___»________ 2012 р.
М.П.
БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ підпис ______________/______________/
М.П.
ПЕРЕВІРЕНО
Директор регіонального відділення
Аграрного фонду підпис _________ /_________________/
(ініціали, прізвище)
«___» _______ 2012 р.
М.П.

ДОДАТКИ
549
ДОДАТОК Щ
СПОТОВИЙ КОНТРАКТ
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор Аграрної біржі
_______________/Марюхніч О. Є./
«____» ________________ 2012 р.
М.П.
БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ АГРАРНОЇ БІРЖІ №______ м. Київ
«__» ______________ 2012 р.
Аграрний фонд
(далі

Продавець), в особі
Брокера-продавця
________________________________, який діє на підставі Довіреності від ____ ______________
2012 р. № ______ , з одного боку, та ____________________________ (далі – Покупець), в особі
Брокера-покупця
________________, брокерська контора
№ ________________
____________________________________, який діє на підставі Договору-доручення від ____
_____________ 2012 р. №________________, Довіреності від ____ __________ 2012 р. № ______, з
іншого боку (далі – Сторони), відповідно до Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004р. №1877-IV та згідно Правил біржової торгівлі на Аграрній біржі, уклали цей біржовий контракт про наступне:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
ПРОДАВЕЦЬ продав, а ПОКУПЕЦЬ купив товар – _______________, ОДЦР – ___________.
1.1. Кількість – ________ тонн
1.2. Ціна за одиницю Товару (тонн) на базисі поставки: ______ грн.
1.3. Вартість Товару всього: __________ грн.
1.4. Реєстраційний збір ____% (від вартості Товару – п. 1.3. Контракту), без ПДВ:
_______ грн.
ПДВ 20%: _________ грн.
Реєстраційний збір ___ % (від вартості Товару – п. 1.3. Контракту), з ПДВ: __________ грн.
1.5. Брокерська винагорода брокера-покупця 0,2%, без ПДВ: _______ грн.
ПДВ 20% : _______ грн.
Брокерська винагорода брокера-покупця з ПДВ: ______ грн. (згідно Договору-доручення
___________________________)
1.6. Брокерська винагорода брокера-продавця ___%, без ПДВ: ___ грн.
1.7.Сума оплати за контрактом
(вартість товару):
____________ грн.
(______________________________________________)
1.8.Тип контракту – спот.
1.9. Покупець перераховує вартість Товару Продавцеві на рахунок, вказаний у п. 4.1.
Контракту.
1.10. Покупець сплачує реєстраційний збір та брокерську винагороду у розмірі, визначеному, відповідно, у п 1.4. та п. 1.6. Контракту.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
550 2. ПОСТАВКА ТОВАРУ
2.1. ПРОДАВЕЦЬ забезпечує наявність товару на базисі поставки : _____________________
_____________________________________________________________________________________
2.2. Після здійснення Покупцем попередньої оплати, Продавець протягом 3-х робочих днів надає Покупцю:
● дозвіл на переоформлення товару;
● довіреність на переоформлення товару;
● складський документ;
● картку аналізу зерна або посвідчення;
2.3. Протягом 5-ти днів після здійснення попередньої оплати, Покупець надає Продавцю підписаний трьохсторонній акт приймання-передавання товару.
3. РЕЄСТРАЦІЯ КОНТРАКТУ
3.1. Реєстрація контракту проводиться на підставі протоколу проведених торгів у відповідності договору-доручення з брокерською конторою, акредитованою Аграрною біржею.
4. РОЗРАХУНКИ ПО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
4.1. Оплата коштів за контрактом згідно п. 1.7. здійснюється ПОКУПЦЕМ протягом 5-ти банківських днів, після реєстрації контракту на Аграрній біржі, на банківський рахунок
Аграрного фонду:
Р/р 37116004004099, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172 4.2. Сплата реєстраційного збору згідно п. 1.4. здійснюються на рахунок Аграрної біржі
Покупцем протягом двох робочих днів після укладання Контракту:
Р/р 26004016330501 в філії ″ЦРУ″ АТ ″Банк ″Фінанси та Кредит», МФО 300937
ЄДРПОУ 33947314, ІПН 339473126599, № свід. 39124000.
4.3. У випадку невиконання Покупцем п. 4.2. контракту, останній зобов’язується сплатити
Аграрній біржі штраф у розмірі 10% від суми реєстраційного збору. Крім того, у зв’язку несвоєчасної сплати реєстраційного збору, Покупець підлягає зобов’язанню погасити неустойку
(пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми несвоєчасного виконання грошового зобов’язання, за кожен день прострочення.
4.4. Затвердження контракту проводиться при наявності:
 оплати коштів за контрактом на банківський рахунок Аграрного фонду згідно п.
1.7.;
 реєстраційного збору на банківський рахунок Аграрної біржі;
 брокерської винагороди згідно договорів-доручення на банківський рахунок брокера.
4.4.1. Затвердження Контракту свідчить про виконання Сторонами всіх його умов.
4.5. ПРОДАВЕЦЬ, Брокер-продавець є неприбутковою організацією та платником податку на додану вартість.
4.6. Аграрна біржа є платником податку на загальних підставах.
4.7. ПОКУПЕЦЬ та Брокер-покупець є платниками податку на загальних підставах.
5. ЯКІСТЬ
5.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує якість Товару. Якість Товару повинна відповідати вимогам
ДСТУ ________________.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони біржового контракту несуть відповідальність за достовірність вказаних реквізитів.
6.2. У разі відмови від письмового оформлення усної біржової угоди, винна Сторона
(брокерська контора) зобов’язується відшкодувати реєстраційний збір згідно п. 1.4. терміном до наступних біржових торгів.
6.3. У разі відсутності товару на базисі поставки або невідповідності кількості обумовленої цим контрактом або якості товару даним, вказаним у документі, що підтверджує якість,
Продавець відповідає згідно чинного законодавства.

ДОДАТКИ
551 6.4. При невиконанні п. 2.3., п.4.1. Продавець має право на розірвання контракту в односторонньому порядку.
6.5. Розірвання Контракту після його реєстрації на Аграрній біржі, не звільняє Покупця від сплати реєстраційного збору.
7.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. Обставини непереборної сили – обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов’язкових для суб’єктів аграрного ринку згідно із законодавством або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з
інших обставин, які не могли бути керованими Стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов’язаного з несплатою їх вартості.
Письмовим доказом є експертний висновок Торгово-промислової палати України.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Суперечки, що виникають між Сторонами під час укладання та/або виконання біржових контрактів вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами, спір передається на розгляд господарського суду.
8.2. Сторона Контракту, яка вважає за необхідне змінити або розірвати Контракт, повинна керуватися положеннями статті 188 Господарського кодексу України.
8.3. Цей Контракт укладений українською мовою у 5 (п’яти) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу та розподіляються таким чином: по одному примірнику для
Покупця, Продавця, Аграрної біржі, Брокера-покупця, Брокера-продавця.
8.3.1. Примірники Контракту для Покупця та Брокера-покупця надаються уповноваженою особою Аграрної біржі лише після виконання Покупцем п. 4.2. Контракту.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ:
ПРОДАВЕЦЬ:
Аграрний фонд
Юрид. адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1
Факт. адреса: 01001, м.Київ, вул.Бориса Грінченка,1
ЄДРПОУ 33642855
Р/р 37116004004099, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172
ІПН 336428526592
№ свідоцтва 39111748
Тел./факс (044) 279-78-43
БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ:
БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ:
Підпис________________/ /
Підпис________________/ /
М.П.
М.П.
Аграрна біржа
Адреса: Юрид. адреса: 01001, м. Київ, вул.
Бориса Грінченка, 1
Факт. адреса:
04073, м.
Київ, вул.
Копилівська,67, корп.5
Зареєстровано за № ____ від «___» _________
2012 р.
Уповноважена особа
____________________/____________/
М.П.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
552
ДОДАТОК Ю
Ф’ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ НА ІНДЕКС УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ
ЗАРЕЄСТРОВАНО рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «__» ________ 2010р. №____
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Біржової ради
ПАТ «Українська біржа»
Протокол №21 від 04 березня 2010р.
Із змінами та доповненнями
Протокол № 29 від 22 листопада 2010 р.
Голова Комісії
Голова Біржової ради
____________________ Д.М. Тевелєв
______________________ І.О. Мазепа
ЗРАЗКОВА ФОРМА
Ф’ЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТУ на Індекс українських акцій (Індекс UX)
1.
Терміни і визначення
Біржа
Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».
Зразкова форма зразкова форма ф’ючерсного контракту на Індекс українських акцій
(Індекс UX).
Індекс українських акцій
(Індекс UX)
індекс, який розраховує Публічне акціонерне товариство - «Українська біржа» згідно затвердженої Біржовою радою Методики розрахунку
Індексу українських акцій.
Покупець, Продавець сторони укладеного Ф’ючерсного контракту.
Правила торгівлі в Секції строкового ринку
Правила торгівлі в Секції строкового ринку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».
Угода про систему заходів невиконання щодо зниження ризиків
Угода про систему заходів щодо зниження ризиків зобов’язань за строковими контрактами
Публічного акціонерного товариства
«Українська біржа»
Ф’ючерсний контракт ф’ючерсний контракт на Індекс українських акцій (Індекс UX), умови якого визначаються Зразковою формою
Центральний контрагент
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український центральний контрагент».
Терміни, прямо не вказані в Зразковій формі, розуміються відповідно до Правил торгівлі в
Секції строкового ринку, Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків, Методики розрахунку Індексу українських акцій та законодавства України.
2. Загальні положення
2.1.
Ця Зразкова форма є типовими умовами договору відповідно до частини 1 статті
630 Цивільного кодексу України та підлягає оприлюдненню на Сайті Біржі.
2.2.
На умовах, визначених Зразковою формою, Ф’ючерсний контракт може бути укладений між Учасником торгів та Центральним контрагентом виключно на Торгах, що проводяться Біржею, в порядку, встановленому Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.
2.3.
Адреси, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані
(для фізичних осіб) Учасника торгів та Центрального контрагента, що уклали Ф’ючерсний контракт, містяться в Переліку учасників біржових торгів, який веде Біржа.

ДОДАТКИ
553 2.4.
Ф’ючерсний контракт, що укладається на Торгах, сторонами якого є Учасник торгів та Центральний контрагент, підписується Аналогом власноручного підпису відповідно до
Угоди про використання аналога власноручного підпису в електронній торговельній системі
(ЕТС) ПАТ «Українська біржа».
2.5.
Вид ф’ючерсного контракту, укладеного на умовах, визначених Зразковою формою, є без поставки базового активу (розрахунковим).
2.6.
Базовим активом Контракту є Індекс UX, що розраховується Біржею відповідно до методики, затвердженої Біржовою Радою.
2.7.
Обсяг Ф’ючерсного контракту складає 1 Лот.
2.8.
Лот Контракту дорівнює кількості Пунктів Індексу UX, що становить значення
Індексу UX.
2.9.
Вартість одного Пункту Індексу UX складає 1 (одну) українську гривню .
2.10.
Ф’ючерсний контракт укладається за ціною, яка дорівнює добутку кількості
Пунктів Індексу UX на Вартість одного пункту (далі - Ціна укладання Ф’ючерсного контракту).
2.10.1. Ціна укладання Ф’ючерсного контракту вказується в гривнах з точністю до 0,05
(п’яти сотих) гривні, що відповідає мінімально допустимій зміні ціни укладання Ф’ючерсного контракту на Торгах.
2.11.
Ціною виконання Ф’ючерсного контракту є ціна укладання Ф’ючерсного контракту.
2.12.
Код (позначення) Ф’ючерсного контракту і короткий код (позначення)
Ф’ючерсного контракту встановлюється рішенням Біржі про можливість укладення даного
Ф’ючерсного контракту на Торгах. Вказане рішення ухвалюється в порядку, встановленому
Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.
2.12.1. Код (позначення) Ф’ючерсного контракту формується за наступними правилами:
UX-<місяць виконання>.<рік виконань>.
Місяць та рік виконання вказуються арабськими цифрами і використовуються для визначення Дати виконання Ф’ючерсного контракту.
Приклад. Код (позначення) «UX-3.10» означає, що Ф’ючерсний контракт на Індекс UX підлягає виконання в березні 2010 року.
2.12.2. Короткий код (позначення) Ф’ючерсного контракту формується за наступними правилами:
UX<місяць виконання><рік виконання>.
Місяць виконання кодується одним латинським символом таким чином:
Місяць
Код
Місяць
Код січень
F липень
N лютий
G серпень
Q березень
H вересень
U квітень
J жовтень
V травень
K листопад
X червень
M грудень
Z
Рік виконання вказується однією арабською цифрою, яка визначає останню цифру року виконання Ф’ючерсного контракту.
Приклад. Короткий код (позначення) «UXH0» означає, що Ф’ючерсний контракт на Індекс
UX підлягає виконання в березні 2010 року.
2.13.
Термін виконання - дата виконання Ф’ючерсного контракту є 15 (п’ятнадцяте) число місяця і року виконання Ф’ючерсного контракту, якщо ця дата припадає на Робочий день, або найближча наступна за 15 (п’ятнадцятим) числом місяця та року виконання Ф’ючерсного контракту дата, що припадає на Робочий день.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
554 2.14.
Рішенням Біржі про можливість укладення Ф’ючерсного контракту на Торгах може бути встановлена інша Дата виконання Ф’ючерсного контракту.
2.15.
Останнім Торговельним днем, в ході якого може бути укладений Ф’ючерсний контракт, є день виконання Ф’ючерсного контракту.
Рішенням Біржі про можливість укладання Ф’ючерсного контракту на Торгах може бути встановлений інший останній Торговельний день, в ході якого може бути укладений Ф’ючерсний контракт.
2.16.
Розмір Початкової маржі за Ф’ючерсним контрактом визначається відповідно до
Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.
3. Зобов’язання за Ф’ючерсним контрактом
3.1.
У Дату виконання Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну виконання
Ф’ючерсного контракту, а Продавець зобов’язаний прийняти оплату.
У дату виконання Продавець зобов’язаний сплатити Покупцю Ціну завершення розрахунків
Ф’ючерсного контракту, за наявності зобов’язання за Ф’ючерсним контрактом, вказаного в абзаці першому цього пункту, а Покупець зобов’язаний прийняти оплату.
Зобов’язання по оплаті припиняються заліком в частині меншої з сум в порядку, передбаченому Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків невиконання.
3.2.
Ціна завершення розрахунків Ф’ючерсного контракту визначається в наступному порядку:

Ціна завершення розрахунків Ф’ючерсного контракту приймається рівною середньому значенню Індекса UX за останню годину торгів на Ринку заявок ПАТ «Українська біржа» в Останній Торговельний день, в ході якого може бути укладений Ф’ючерсний контракт, помноженому на 1 гривню. Вказаний порядок визначення Ціни завершення розрахунків
Ф’ючерсного контракту застосовується у випадку, якщо протягом всього вказаного періоду на
Біржі проводилися Торги цінними паперами, включеними в список для розрахунку Індексу UX, сумарна вага яких у складі Індекса UX складала не менше 75% (сімдесяти п’яти відсотків) протягом всього вказаного періоду.

Якщо в результаті припинення Торгів цінними паперами, включеними в список для розрахунку Індексу UX, умова, передбачена абзацом другим цьго підпункту, не дотримується,
Торговельним днем, на який визначається Ціна завершення розрахунків Ф’ючерсного контракту,
є найближчий попередній Торговельний день, протягом якого сумарний час Торгів цінними паперами, включеними в список для розрахунку Індексу UX, сумарна вага яких у складі Індекса
UX складає не менше 75% (сімдесяти п’яти відсотків), в період з 12 годин 00 хвилин до закінчення Торговельної сесії, визначеної відповідно до Правил Біржі (далі – Торговельна сесія), склало не менше 60 (шістдесяти) хвилин (далі – Розрахунковий час). В цьому випадку Ціна завершення розрахунків Ф’ючерсного контракту приймається рівною середньому значенню
Індекса UX за перших 60 (шістдесят) хвилин Розрахункового часу, помноженому на 1 гривню.
В цілях цьго підпункту для розрахунку сумарної ваги цінних паперів, включених в список для розрахунку Індексу UX, в складі Індексе UX використовуються ваги цінних паперів на момент закінчення Торговельної сесії в Торговельний день, передуючий дню розрахунку сумарної ваги.
3.3.
Часткового виконання зобов’язань за Ф’ючерсним контрактом не допускається.
3.4.
Порядок виконання (припинення) зобов’язань за Ф’ючерсним контрактом визначається Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.
3.5.
Зобов’язання за Ф’ючерсним контрактом, вказане в абзаці першому пункту 3.1.
Зразкової форми, може бути виконано достроково. Умови дострокового виконання вказаного зобов’язання за Ф’ючерсним контрактом встановлюються Угодою про систему заходів щодо

ДОДАТКИ
555 зниження ризиків. При цьому зобов’язання, вказане в абзаці другому пункту 3.1. Зразкової форми, припиняється.
4. Відповідальність сторін та порядок розгляду спорів
4.1.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Ф’ючерсним контрактом відповідно до законодавства України та Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.
4.2.
Порядок розгляду спорів, що виникають під час укладання та виконання
Ф’ючерсного контракту, визначений Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.
5. Особливі умови
5.1.
Згідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржа має право прийняти рішення про зміну умов укладання та умов укладених Ф’ючерсних контрактів. Вказане рішення набирає чинності в порядку, визначеному Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.
5.2.
З моменту набрання чинності рішення, прийнятого Біржею відповідно до пункту
5.1. Зразкової форми, умови існуючих зобов’язань за раніше укладеними Ф’ючерсними контрактами вважаються зміненими з врахуванням вказаного рішення.
6. Внесення змін та доповнень до Зразкової форми
6.1.
Біржа має право внести зміни та доповнення до Зразкової форми, та зобов’язана зареєструвати такі зміни в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6.2.
Зміни та доповнення до Зразкової форми набирають чинності після реєстрації в
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку з моменту вступу в дію Зразкової форми, що містить вказані зміни та доповнення.
6.3.
Інформація про вступ в дію Зразкової форми, що містить зміни та доповнення, оприлюднюються шляхом публікації на Сайті Біржі не менш ніж за 1 (один) Торговельний день до вступу її в дію.
6.4.
З моменту вступу в дію Зразкової форми, що містить зміни та доповнення, умови
існуючих зобов’язань за раніше укладеними Ф’ючерсними контрактами вважаються зміненими з врахуванням таких змін та доповнень.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
556
ДОДАТОК Я
ОПЦІОНА НА Ф’ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ
НА ІНДЕКС УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ (ІНДЕКС UX)
ЗАРЕЄСТРОВАНО рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «__» _______ 2012р. №____
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Біржової ради
ПАТ «Українська біржа»
Протокол № 45 від 14 лютого 2012 р.
Голова Комісії
Голова Біржової ради
____________________ Д.М. Тевелєв
______________________ І.О. Мазепа
ЗРАЗКОВА ФОРМА
ОПЦІОНА НА Ф’ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ на Індекс українських акцій (Індекс UX)
1.
Терміни та визначення
Біржа
Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».
Зразкова форма
Зразкова форма опціона на ф’ючерсний контракт на Індекс українських акцій (Індекс UX)
Індекс українських акцій
(Індекс UX)
індекс, який розраховує Публічне акціонерне товариство –
«Українська біржа» згідно затвердженої Біржовою радою Методики розрахунку Індексу українських акцій
Сторони опціонного контракту
Утримувач/Підписчик за Опціонним контрактом з одним кодом.
Правила торгівлі в
Секції строкового ринку
Правила торгівлі в
Секції строкового ринку
Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».
Угода про систему заходів щодо зниження ризиків
Угода про систему заходів щодо зниження ризиків невиконання - зобов’язань за строковими контрактами Публічного акціонерного товариства «Українська біржа»
Опціонний контракт
Опціон на ф’ючерсний контракт на Індекс українських акцій (Індекс
UX), умови якого визначаються Зразковою формою
Ф’ючерсний контракт ф’ючерсний контракт на Індекс українських акцій (Індекс UX)
Центральний контрагент Товариство з обмеженою відповідальністю
«Український центральний контрагент».
Терміни, прямо не вказані в Зразковій формі, використовуються у значенні відповідно до
Правил торгівлі в Секції строкового ринку, Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків,
Методики розрахунку Індексу українських акцій та законодавства України.
2. Загальні положення
2.1.
Ця Зразкова форма є типовими умовами договору відповідно до частини 1 статті
630 Цивільного кодексу України та підлягає оприлюдненню на Сайті Біржі.
2.2.
На умовах, визначених Зразковою формою, Опціонний контракт (далі по тексту -
Контракт) може бути укладений між Учасником біржових торгів та Центральним контрагентом

ДОДАТКИ
557 виключно на торгах, що проводяться біржею, в порядку, встановленому Правилами торгівлі в
Секції строкового ринку.
2.3.
Адреси, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані
(для фізичних осіб) Учасника біржових торгів та Центрального контрагента, що уклали Контракт, містятьсяв Переліку учасників біржових торгів, який веде Біржа.
2.4.
Контракт, що укладається на торгах, сторонами якого є Учасник біржових торгів та Центральний контрагент, підписується Аналогом власноручного підпису відповідно до Угоди про використання аналога власноручного підпису в електронній торговельній системі (ЕТС) ПАТ
«Українська біржа».
2.5.
Найменування Контракту :
Опціон на ф’ючерсний контракт на Індекс українських акцій (Індекс UX).
2.6.
Базовим активом Контракту є ф’ючерсний контракт на Індекс українських акцій
(Індекс UX) (далі - Ф’ючерсний контракт).
2.7.
Код (позначення) Контракту формується за наступними правилами:
<Код опціонного контракту>M<останній день укладення
Контракту><тип
Контракту><категорія Контракту>< ><ціна виконання>
 символ «M» означає, що Контракт є маржируємим, що означає наявність Зобов’язання по варіаційній маржі, визначеного відповідно до пункту 4.2 Специфікацій;
 останній день укладення Контракту вказується арабськими цифрами у форматі ДДММРР
(наприклад, 151210 - 15 грудня 2010 року);
 тип Контракту означає Контракт на купівлю - «C» або Контракт на продаж - «P»;
 категорія Контракту означає американський опціон - «A».
Останнім днем укладення Контракту є останній Торговельний день, в який може бути укладений Контракт. Дата останнього дня укладення Контракту, що вказується в коді Контракту, визначається відповідно до пункту 3.3. Зразкової форми.
Приклад. Код (позначення) «UX-12.09M151210СА 2500» означає, що базовим активом цього Контракту є Ф’ючерсний контракт з кодом «UX-12.09», Контракт є маржируємим, останній день укладання Контракту - 15 грудня 2010 року, тип Контракту - на купівлю,
Контракт є американським, ціна виконання дорівнює 2500 пунктів.
2.8.
Вид Контракту, який укладений на умовах, визначених Зразковою формою, є з поставкою базового активу (поставочним).
2.9.
Кількість Ф’ючерсних контрактів, що є базовим активом Контракту (далі - Лот), складає 1 (один) Ф’ючерсний контракт.
2.10.
Контракт є маржируємим, що означає наявність Зобов’язання по варіаційній маржі, визначеного відповідно до пункту 4.2 Зразкової форми.
2.11.
Розмір Початкової маржі за контрактом визначається відповідно до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.
3. Укладення Контракту
3.1.
Можливість укладання Контракту на Торгах встановлюється рішенням Біржі, яке повинне містити:
 код (позначення) Контракту;
 дату першого Торговельного дня, в який може бути укладений Контракт (далі - перший день укладання Контракту);
 час, починаючи з якого може бути укладений Контракт (далі - момент початку Торгів
Контрактом).
3.2.
Термін дії Контракту складає період з моменту початку Торгів Контрактом до початку останньої клірингової сесії останнього дня укладення Контракту.
3.3.
Дата останнього дня укладення Контракту, що вказується в коді Контракту, визначається в наступному порядку (якщо інший день не встановлений рішенням Біржі, вказаним в пункті 3.1 Зразкової форми) :

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
558 3.3.1. у разі, якщо місяць та рік закінчення терміну дії Контракту співпадають з місяцем та роком виконання Ф’ючерсного контракту, останнім днем укладення Контракту є останній день укладення Ф’ючерсного контракту;
3.3.2. у разі, якщо місяць та рік закінчення терміну дії Контракту не співпадають з місяцем та роком виконання Ф’ючерсного контракту, останнім днем укладення Контракту є 15
(п’ятнадцяте) число місяця та року закінчення терміну дії Контракту, а якщо 15 (п’ятнадцяте) число місяця та року виконання Контракту не є Торговельним днем – наступний за 15
(п’ятнадцятим) числом місяця та року закінчення терміну дії Контракту Торговельний день.
4. Зобов’язання за контрактом
4.1.
Премія (ціна Контракту).
4.1.1.
Премія (ціна Контракту) в ході Торгів при подачі заявки та укладанні Контракту вказується в гривнах за Лот.
4.1.2.
Мінімальна зміна ціни Контракту в ході Торгів (далі - мінімальний крок ціни
Контракту) складає 0,1 (одну десяту) гривні.
4.2.
Зобов’язання по варіаційній маржі.
4.2.1.
Сторони Контракту зобов’язані сплачувати один одному грошові кошти
(варіаційну маржу) в порядку та на умовах передбачених Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.
4.3.
Виконання зобов’язання по укладенню Ф’ючерсного контракту.
4.3.1.
Підписчик зобов’язаний на вимогу Утримувача укласти Ф’ючерсний контракт із дотриманням наступниху мов :
 код Учасника біржових торгів та код (коди) Клієнта (Клієнтів), вказані при укладенні
Ф’ючерсного контракту, співпадають з кодом Учасника біржових торгів та кодом (кодами)
Клієнта (Клієнтів), вказаними при укладенні Контракту;
 Підписчик стає Продавцем за Ф’ючерсним контрактом, а Утримувач стає Покупцем за
Ф’ючерсним контрактом, якщо Контракт є опціоном на купівлю, або Підписчик стає Покупцем за
Ф’ючерсним контрактом, а Утримувач стає Продавцем за Ф’ючерсним контрактом, якщо
Контракт є опціоном на продаж;
 ціна укладення Ф’ючерсного контракту дорівнює ціні виконання Контракту.
4.3.2.
Утримувач може заявити вимогу про укладення Ф’ючерсного контракту шляхом подачі заявки на Біржу.
4.3.3.
В ході останньої клірингової сесії останнього дня укладення Контракту вимога
Утримувача про укладення Ф’ючерсного контракту вважається заявленою при дотриманні наступних умов :
 останній день укладення Контракту не співпадає з останнім днем укладення Ф’ючерсного контракту (у тому числі у разі, коли відповідно до Специфікації Ф’ючерсного контракту змінився останній день укладення Ф’ючерсного контракту);
 Контракт є опціоном на купівлю, ціна виконання якого менше нижнього ліміту коливань цін угод Ф’ючерсного контракту, встановленого в ході останньої клірингової сесії після закінчення останнього дня укладення Контракту, або Контракт є опціоном на продаж, ціна виконання якого більше верхнього ліміту коливань цін угод Ф’ючерсного контракту, встановленого в ході вечірньої клірингової сесії після закінчення останнього дня укладення
Контракту.
4.3.4.
В ході останньої клірингової сесії останнього дня укладення Контракту вимога
Утримувача про укладення Ф’ючерсного контракту вважається заявленою при дотриманні наступних умов :
 останній день укладення Контракту співпадає з останнім днем укладення Ф’ючерсного контракту;
 Контракт є опціоном на купівлю, ціна виконання якого менше середнього значення

ДОДАТКИ
559
Індексу UX за період з 16 годин 30 хвилин до 17 годин 30 хвилин1 в останній день укладання
Ф’ючерсного контракту (далі - середнє значення Індексу UX), або Контракт є опціоном на продаж, ціна виконання якого більше середнього значення Індексу UX.
В цілях цього пункту середнє значення Індексу UX розраховується як середньоарифметичне усіх розрахованих значень Індексу UX за період часу, за який визначається середнє значення
Індексу UX.
4.3.5.
Укладення Ф’ючерсного контракту здійснюється відповідно до Правил торгівлі,
Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків та Зразкової форми ф’ючерсного контракту.
5. Підстави та порядок припинення зобов’язань за контрактом
5.1.
Підстави припинення зобов’язань за контрактом:
5.1.1.
Зобов’язання за контрактом повністю припиняються внаслідок Виконання
Контракту.
5.1.2.
Зобов’язання сторони за Контрактом повністю припиняються внаслідок виникнення у цієї сторони зустрічних зобов’язань за Контрактом з тим же кодом (позначенням), тобто виникнення у Підписчика зобов’язань Утримувача або у Утримувача - зобов’язань
Підписчика, з дотриманням вимог, передбачених Правилами торгівлі в секції Строкового ринку та Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.
5.1.3.
Зобов’язання за контрактом можуть бути припинені з інших підстав, вказаних в
Правилах торгівлі та Угоді про систему заходів щодо зниження ризиків.
5.1.4.
Зобов’язання за контрактом повністю припиняються після закінчення терміну дії
Контракту.
5.2.
На підставах, вказаних в пункті 5.1 Зразкової форми, зобов’язання за Контрактом припиняються в порядку, встановленому Правилами торгівлі та Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.
6. Відповідальність
6.1.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Контрактом відповідно до законодавства України та Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.
6.2.
Порядок розгляду суперечок, що виникають при укладенні та виконанні
Контракту, визначений Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.
7. Особливі умови
7.1.
Згідно з Правилами торгівлі в Секції строкового ринку Біржа має право прийняти рішення про зміну умов укладання та умов укладених Контрактів. Вказане рішення набуває чинності в порядку, визначеному Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.
7.2.
З моменту набрання чинності рішення, прийнятого Біржею відповідно до пункту
5.1. Зразкової форми, умови існуючих зобов’язань по раніше укладеними Контрактами вважаються зміненими з урахуванням вказаного рішення.
8. Внесення змін та доповнень до Зразкової форми
8.1.
Біржа має право внести зміни та доповнення до Зразкової форми та зобов’язана зареєструвати такі зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8.2.
Зміни до Зразкової форми набувають чинності після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку з моменту вступу в дію Зразкової форми, що містить вказані зміни та доповнення.
8.3.
Інформація про вступ в дію Зразкової форми, що містить зміни та доповнення, оприлюдняться шляхом публікації на Сайті Біржі не менше ніж за 1 (один) Торговельний день до вступу її в дію.
8.4.
З моменту вступу в дію Зразкової форми, що містить зміни та доповнення, умови
існуючих зобов’язань по раніше укладеними опціонними контрактами вважаються зміненими з урахуванням таких змін та доповнень.
1
В розрахунок середнього значення Індексу UX не включається значення на 16 годин 30 хвилин та включається значенння на 17 годин 30 хвилин.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
560


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал