Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка23/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29
ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
8.1. Загальна характеристика конверсійних операцій
Конверсійні операції – це угоди агентів валютного ринку щодо обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на певну дату.
В залежності від часових умов проведення конверсійних операцій існує два важливих різновиди валютних ринків: спотовий та форвардний.
Орієнтовна частка ринку спот становить 60-70% усього обсягу валютних операцій. Решта 30-40% припадають на форвардний ринок.
Якщо операції йдуть за поточними цінами і, як прийнято говорити, з
«негайним» (immediate) виконанням зобов’язань, то такий ринок називають спотовими (spot market). Що стосується умови «негайно» на ринку спот, то вона означає: «через два робочих дні на третій з моменту здійснення операції» (система дат валютування). Слід врахувати, що в міжбанківських угодах застосовуються і «доспотові» поставки, тобто «сьогодні» («today»), або «завтра» («tomorrow»). Такі умови називають також «відразу» (outright).
Але індивідуальні інвестори – гравці оперують саме на спотовому ринку.
На форвардному ринку (forward market) принцип роботи точно такий же, як і на спотовому, тільки з різницею в термінах (датою валютування).
Тут здійснюються транзакції (операції) з виконанням контрактних зобов’язань у встановлений термін у майбутньому, який є більш віддаленим, ніж на ринку спот, а конкретніше – дата валютування за якими відрізняється від дати укладення угоди більш ніж на два робочих дня.
Привабливість цього ринку полягає (так само як і спот) в тому, що поточні ціни в «майбутньому» можуть бути іншими, ніж ті, за якими була укладена угода. Тим самим цю обставину можна використовувати як для спекулятивної гри, так і для хеджування.
Для роботи на форвардному ринку використовується безліч фінансових продуктів. По відношенню до валютного ринку виділяють їх дві основні групи: форварди – для спекуляції і форвардні свопи (forward swaps або FX swaps) – для хеджування; деривативи (derivatives) – похідні фінансові інструменти (опціони, ф’ючерси, свопи).

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
422
Самі по собі деривативи цінності не представляють, оскільки не є ні валютою, ні предметом товарно-сировинної групи. Ринкова вартість кожного з деривативних інструментів визначається на основі тих реальних складових, з яких він «вироблений».
8.2. Валютні операції на умовах спот
Як уже зазначалося спот операція – це конверсійна операція з датою валютування, відмінною від дати укладення угоди не більше ніж на два робочих банківських дні за курсом, зафіксованим в момент її укладання.
Дата валютування (термін валютування) – це строк або дата реальних розрахунків за угодою.
В залежності від дати валютування виокремлюють такі види спот операцій як опрації today, tomorrow і spot.
Якщо угода з купівлі-продажу валюти відбувається до 15-00 поточного робочого дня і розрахунки за цією угодою здійснюються в той же день, тоді угода називається today (TOD).
Якщо угода укладається сьогодні, а розрахунки за угодою здійснюються протягом наступного робочого банківського дня, то така угода називається tomorrow (TOM).
Якщо угода укладається сьогодні, а розрахунки за угодою проводяться післязавтра, то угода називається spot (SPT).
Цілями проведення валютних операцій на умовах спот є наступні:
 забезпечення потреби клієнтів банків іноземною валютою для проведення поточних валютних операцій з експорту та імпорту товарів, робіт, послуг;
 операції для конверсії коштів з однієї валюти в іншу: з метою підтримки банківської валютної позиції, з метою підтримки постійного запасу іноземної валюти на закордонних валютних рахунках (НОСТРО);
 отримання доходів від розміщення коштів за кордоном на короткий час під відносно більш високий відсоток ніж на місцевому ринку
(спекулятивна або дохідна мета);
 операції для отримання спекулятивного прибутку за рахунок різниці курсів.
Незважаючи на короткий термін поставки іноземної валюти, контрагенти несуть валютний ризик за цією угодою, так як в умовах

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
423
«плаваючих» валютних курсів курс може змінитися за два робочих дні.
Проведення валютних операцій і мінімізація ризиків вимагають певної підготовки. Техніка їх вчинення складається з декількох етапів. На підготовчій стадії проводиться аналіз стану валютних ринків, виявляються тенденції руху курсів різних валют та вивчаються причини їх зміни. На основі цієї інформації дилери, беручи до уваги наявну у них валютну позицію, за допомогою комп’ютерної техніки визначають середній курс національної валюти по відношенню до іноземної валюти.
Для обмеження потенційного кредитного ризику банк повинен прагнути здійснювати свої операції переважно з першокласними банками-партнерами.
Здійснення валютних операцій на умовах спот відбувається за такою схемою (Рис 8.1).
1. Визначається сума, необхідна банку А (5 млн. дол.) за курсом, зафіксованим сьогодні 1:8, розрахунки за яким здійснюватимуться протягом двох робочих банківських днів.
2. Банк А перераховує банку Б грошові кошти 40 млн. грн. для подальшої конвертації їх на міжбанківському валютному ринку в іноземну валюту 5 млн. дол.
3. Банк А, платить за конверсію грошових коштів 40 млн. грн. на
іноземну валюту в розмірі 5 млн. дол. 0,5% банку Б за переведення в готівку.
4. Згодом, на третій робочий банківський день, дохід банку А в обмінних пунктах складе різницю між 0,5% і курсовою маржею.
Рис.8.1. Схема здійснення валютної операції на умовах спот
Існує безліч різних шляхів застосування спот. Наприклад, вони можуть бути використані як інструмент придбання іноземної валюти на обмежений
Банк А
Банк Б
Необхідно
5 млн. дол. курс 1:1 2 робочих дні
Міжбанківський валютний ринок
40 млн. грн.
5 млн. дол.
1:8 5 млн. дол.
Дохід:
40×0,005=200 тис. грн.
5 млн. дол.
Дохід:
350-200=150 тис. грн.
40,35 млн. грн.
40 млн. грн. + 0,05%
1:8,07

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
424 період за фіксованим обмінним курсом. Тому вони являють собою дуже корисний інструмент для управління ліквідністю.
Спот також дозволяє клієнтам швидко та ефективно реагувати на зміни очікуваних вхідних і вихідних валютних потоків шляхом укорочення або подовження термінів контрактів з хеджування, які вони вже уклали. Це робиться через зміни строку звернення існуючого форвардного покриття.
В Україні операції на умовах «спот» регулюється Положенням
Національного банку України «Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою» від 10.08.2005, яке визначає, що валютна операція на умовах
«спот» – це валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції на другий робочий день після дня укладення договору.
Операції на умовах «своп» в Україні здійснюється лише між
Національним банком України та комерційними банками і регламентуються
Постановою Правління Національного банку України «Порядок проведення
Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп» від 05.12.2011.
Порядок проведення Національним банком України операцій з купівлі- продажу іноземної валюти на умовах «своп» з уповноваженим банком регламентує здійснення Національним банком України операцій з підтримання ліквідності банків шляхом проведення купівлі-продажу
іноземної валюти на умовах «своп»
Операції «своп» між Національним банком України і банком здійснюються з іноземними валютами 1-ї групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів.
Обов’язковою умовою для здійснення Національним банком із уповноваженим банком операції «своп» є укладання додаткової угоди про порядок укладання угод «своп» до генеральної угоди про порядок проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України.
Національний банк може прийняти рішення про підтримання ліквідності банку шляхом проведення операції «своп», якщо банк дотримується таких основних вимог:
 строк діяльності – не менше ніж один рік після отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;
 має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка передбачає здійснення банком торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України;

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
425
 здійснює своєчасне погашення одержаних від Національного банку кредитів та сплату процентів за користування ними.
Операція «своп» складається з двох частин: операції з купівлі валюти на умовах «тод», «том» або «спот» та операції з продажу валюти на умовах
«форвард».
8.3. Процес встановлення валютного курсу
Валютний курс – це ціна іноземної валюти виражена у в внутрішній валюті іншої країни. Поточним конверсійним операціям притаманний обмінний курс спот.
Поточний валютний курс формується на міжбанківському ринку на основі конкретних угод між банками-контрагентами в дану хвилину.
На ринку присутні безліч продавців і покупців безготівкової валюти, які в кожен даний момент часу укладають угоди за однаковим курсом. Ключову роль тут грає інформованість ринку про поточний рівень валютного курсу.
Раніше угоди щодо обміну валют між безліччю контрагентів відбувалися в основному на валютних біржах, де представники банків могли укладати угоди один з одним і знали курс поточних угод.
З розвитком сучасних засобів зв’язку і телекомунікацій – прямих телефонних, телексних ліній, а також з розвитком ділингового обладнання, укладення угод стало можливим не за допомогою прямого контакту, а опосередковано – з ділингових залів банків з технічних засобам зв’язку.
При цьому стало можливим укладати угоди між різними фінансовими центрами, які знаходяться в різних часових поясах. Наприклад, валютний дилер лондонського банку може одночасно по телефону укладати конверсійні операції з банком в Сінгапурі і з банком у Франкфурті-на-Майні.
У випадку розбіжності курсів він купує валюту дешевше, скажімо, в нью- йоркському банку, і продає її дорожче банку у Франкфурті-на-Майні.
У банківській практиці прийнято наступне позначення курсів валют: наприклад, курс долара США до євро позначають USD/EUR, долара до гривні USD/UAH, а фунта стерлінгів до долара США – GBP/USD.
У даному позначенні ліворуч ставиться база котирування (базова валюта), а праворуч – валюта котирування (котирувана валюта):

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
426
Даний приклад означає кількість валюти котирування за одиницю базової валюти (в даному випадку, 8.1174 українських гривень за один американський долар).
Останні цифри значення валютного курсу називаються процентними пунктами (points) або піпсами (pips). Сто пунктів складають базове число – на дилерському жаргоні «велику фігуру» (big figure). Наприклад, зміна курсу долара до української гривні з 8.1174 до 8.1134 буде сприйнято як зниження курсу долара на 40 пунктів, а зміна курсу з 8.1134 до 8.1234 як зростання курсу долара на одну «фігуру».
Котирування курсів спот буває прямим і непрямим.
Пряме котирування визначає кількість національної валюти за одиницю
іноземної. Зазвичай валюти порівнюються з американським доларом: кількість національної валюти за один долар США (тут долар є базою котирування). У вигляді прямого котирування офіційно котируються курси більшості валют світу – USD/EUR, USD/CHF, USD/UAH, USD/JPY,
USD/CAD і т.д.
Використання долара США у вигляді базової валюти відображає роль американської валюти як загальновизнаної
і найбільш вживаної розрахункової одиниці, використовуваної в міжнародній торгівлі, а також відображає значення долара в якості ключової валюти післявоєнної світової валютно-фінансової Бреттон-Вудської системи.
Непряме (зворотне) котирування визначає кількість іноземної валюти, виражену в одиницях національної валюти. Зазвичай це менш поширений вид розрахунку валютного курсу. я
котируванн
Пряме
1
я котируванн
Непряме

Наприклад, при використанні прямого котирування курс долара до української гривні буде виглядати як USD / UAH = 8.1174.
При використанні непрямого котирування курс долара до української гривні буде виглядати як UAH/USD = 1/8.1174 = 0.1232 з округленням до четвертого знака після коми.
USD / UAH = 8.1174 база котирування валюта котирування курс

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
427
При непрямому котируванні долар виступає в якості валюти котирування, а інша валюта виступає у вигляді бази котирування. Ряд валют офіційно котирується до долара США у вигляді непрямої котировки. Це курс долара до євро, англійського фунта стерлінгів, а також до грошових одиниць країн – колишніх колоній Великобританії – EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD,
NZD/USD, IEP/USD і ряд інших.
Наприклад, курс GBP/USD = 1.5760 означає, що один фунт стерлінгів можна купити за 1.5760 доларів США.
Причини котирування фунта стерлінгів у вигляді базової валюти криються в ролі англійського фунта як найпоширенішої у світі валюти часів
Британської імперії, яка обслуговує левову частку світового торгового обороту. З фунтом стерлінгів співвідносили свої валюти інші країни на початку XX століття, в тому числі і США.
З тих часів збереглася традиція називати курс фунта стерлінгів до долара «телеграфним курсом» або «кейбл» (cable). Коріння цієї традиції криються в тому, що в ті часи розрахунки між Великобританією і США здійснювалися за допомогою телеграфних переказів по дроту (cable), прокладеному по дну океану.
На валютному ринку банки котирують валютні курси з використанням двох сторін – bid і offer. Якщо подивитися на котирування курсів у газетах, в обмінному пункті або на моніторі Рейтера, можна побачити таке написання:
Нижче наводяться доларові котирування основних європейських валют, що котируються великими банками, взяті зі спеціальної інформаційної сторінки агенства Рейтер EFX (табл. 8.1.).
Bid – це курс купівлі. За котируванням bid банк купує базову валюту, в нашому випадку USD – долари США, продає валюту котирування, тобто українську гривню.
Offer – це курс продажу. За котируванням offer банк продає базову валюту – долари, купує українську гривню.
У визначенні дій, які необхідно здійснити з базовою валютою за стороною bid або за стороною offer, важливе значення має те, хто кому котирує валютний курс. Зазвичай комерційні банки котирують курс своїм
USD/UAH = 8.1174 — 8.1184
Bid
Offer

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
428 клієнтам – компаніям, фізичним особам, однак на міжбанківському ринку банки котирують курс один одному. Вищенаведене правило відноситься до банку, який котирує курс.
Таблиця 8.1
Доларові котирування європейських валют
Currency
Last
Day
High
Day Low
%
Change
Bid
Ask
EUR/USD
1.2579 1.2585 1.2553
+0.12%
1.2579 1.2583
GBP/USD
1.5526 1.5529 1.5508
+0.12%
1.5526 1.5530
USD/JPY
79.430 79.460 79.340
+0.01%
79.430 79.450
USD/CHF
0.95460 0.95670 0.95480
-0.12%
0.95460 0.95520
USD/CAD
1.0267 1.0291 1.0271
-0.25%
1.0267 1.0272
AUD/USD
0.99600 0.99630 0.99350
+0.16%
0.99600 0.99640
Для полегшення розуміння і запам’ятовування сторін bid і offer наведемо таку схему:
Припустимо, що клієнт банку тримає валютний рахунок у доларах
США, але за умовами контракту повинен заплатити за поставлене обладнання українські гривні. Виставляючи банку платіжне доручення в українських гривнях проти свого доларового рахунку, клієнт фактично просить здійснити йому конверсію доларів у необхідні для закупівлі обладнання гривні. Банк виконує конверсію за котируванням bid, купуючи у клієнта долари (шляхом списання їх з рахунку клієнта) і продаючи йому гривні (зараховуючи на рахунок клієнта і здійснюючи платіж).
При будь-якому котируванні – прямому або зворотному – клієнт продає валюту за курсом Bid котирувальника (найнижчий курс) і купує за курсом
Offer (найбільш високий курс). Різниця між курсами Bid і Offer називається спредом. Природно, що для клієнта завжди вигідний малий спред. Банки в більшій мірі готові працювати з невеликим спредом, коли валюта має високу ліквідність, і в меншій мірі, коли ринкові обсяги торгівлі даною валютою котирує ставку здійснює запит на котирування
8.1174 8.1184
БАНК
БАНК
USD UAH
КЛІЄНТ
КЛІЄНТ
UAH USD
Bid
Offer

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
429 невеликі. В цьому випадку досить важко знайти партнера і закрити валютну позицію. З міркувань безпеки спред збільшується також у порівнянні зі звичайними ринками на нестійких ринках, перед публікацією важливих економічних даних, внаслідок політичних подій або наприкінці торгового дня. Відхилення в обсягах угод в меншу або в більшу сторону від звичайних призводять, як правило, до збільшення спреду.
При укладанні угод між банками та їх клієнтами у встановлені курси зазвичай вже включена маржа. Це відбувається при операціях, які здійснюються не за міжбанківськими курсами.
Наприклад, підприємство хоче продати банку А долари США за українські гривні, при цьому курс USD/UAH на міжбанківському ринку знаходиться в межах від 8.1174 до 8.1184. Таким чином, банк А може продати долари іншому банку за українські гривні за курсом 8.1174. Щоб отримати прибуток від угоди з клієнтом, банк А платить йому менше, ніж
8.1174, припустимо, 8.1074. При покупці фунтів банк А встановив би для клієнта більш високий, ніж ринковий, курс Offer, припустимо, 8.1274.
Якщо банк і його клієнт домовляються про меншу маржу, то мова йде про особливі умови. Важливу роль при узгодженні величини маржі між банком і його клієнтом відіграє платоспроможність останнього. Беруться до уваги також обсяг угоди і вид валюти. На міжбанківському ринку важче вирівняти позицію з нестандартною сумою операції або «екзотичною» валютою, ніж позицію з нормальним об’ємом валюти, що користується з великим попитом.
8.4. Крос-курси та їх розрахунок
Клієнти часто роблять запити про конвертацію валют, відмінних від долара США, наприклад про обмін фунтів стерлінгів на євро або швейцарських франків на польські злоті. Курси, в яких долар не є ні валютою, що торгується, ні валютою котирування, називаються крос- курсами (Cross-Rates).
Хоча в крос-курсах відсутній долар, доларові курси валюти, що торгується і валюти котирування служать підставою для обчислення крос- курсу. Розрізняють розрахунки прямих і зворотних котирувань.
На практиці дилер має дві можливості для закриття позиції в недоларових валютах.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
430
 зазначений нижче порядок з використанням долара;
 пряма купівля або продаж іноземної валюти за допомогою укладення крос-угоди на міжбанківському ринку. Останнє може бути вигідніше, оскільки тут відсутні операційні витрати за доларовими платежами і різниця між курсами Bid і Offer в твердих крос-валютах часто менша, ніж при торгівлі з використанням долара.
Розрахунок значень крос-курсів будується з використанням курсів потрібних валют до долара США. Розглянемо три способи розрахунку крос- курсів з урахуванням того, чи є котирування валют до долара прямими або непрямими. При цьому пропонується використовувати просте для запам’ятовування правило множення і ділення дробів, у вигляді яких можна представити запис курсу валют. При цьому не слід сприймати написання
USD/EUR буквально як дріб; це просто загальноприйняте в міжнародній практиці позначення валютного курсу. Якби курс долара до євро зображувався у вигляді звичайного дробу, то значенню курсу 1.2579, або кількості євро за один долар, відповідало б написання EUR/USD.
Розрахунок крос-курсу для валют з прямими котируваннями до долара, (тобто долар є базою котирування для обох валют)/
Наприклад, потрібно знайти крос-курс канадського долара
і швейцарського франка – CAD/CHF. Застосовуючи правило дробів спробуємо вивести формулу отримання співвідношення CAD/CHF у вигляді написання дробу CAD/CHF шляхом використання прямих доларових курсів, канадського долара і швейцарського франка.
USD/CAD
USD/CHF
CAD/CHF 
Якщо USD/CHF = 0.95460, а USD/CAD = 1.0267, то крос-курс CAD/CHF складе 0.95460/1.0267 = 0.9298 з округленням до пункту.
Таким чином, якщо долар США є базою котирування для обох валют, то для знаходження їх крос-курсу слід розділити доларові курси цих валют.
Розрахунок крос-курсу для валют з прямим
і непрямим котируванням до долара, де долар є базою котирування для однієї з валют.
Наприклад, потрібно знайти крос-курс євро до фунта стерлінгів –
EUR/GBP. Знову використовуємо правило розрахунку дробу EUR/GBP на основі доларових курсів цих валют. В даному випадку курс EUR/USD є непрямим котируванням, а курс USD/GBP прямим котируванням.
EUR/GBP = EUR/USD x USD/GBP

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
431
Прийнявши, що курс EUR/USD = 1.2579, а курс USD/GBP = 0.95460, отримаємо крос-курс євро до фунта: 1.2579 х 0.95460 = 1.2008 з округленням до пункту.
Таким чином, наступне правило розрахунку крос-курсів говорить, що якщо долар є базою котирування тільки для однієї з валют, то необхідно перемножити доларові курси цих валют.
Розрахунок крос-курсу для валют з непрямими котируваннями до долара США, де долар є валютою котирування для обох валют.
Наприклад, нам необхідно знайти крос-курс фунта стерлінгів до австралійського долара – GBP/AUD. Правило розрахунку такого дробу через доларові курси цих валют приводить нас до такої формули:
AUD/USD
GBP/USD
GBP/AUD 
або 1.5526 : 0.99600 = 1.5588
У цьому випадку правило вказує, що якщо долар є валютою котирування для обох валют, то для знаходження їх крос-курсу необхідно поділити доларові курси цих валют.
Дані способи застосовуються для розрахунку середнього крос-курсу, однак у реальності будь-які курси котируються банками у вигляді двостороннього котирування bid та offer. Наприклад, клієнту банку, що має валютний рахунок у євро, потрібно купити 100 тис. фунтів стерлінгів для оплати контрактних поставок, і він хоче знати, яка сума в євро буде списана з його рахунку в євро.
Банк буде котирувати йому курс фунта стерлінгів до євро у вигляді двостороннього котирування:
Оскільки базовою валютою є фунт стерлінгів, то по стороні bid банк буде купувати фунти стерлінгів проти євро, а по стороні offer продавати фунти. Відповідно, клієнт купить у банку 100 тис. фунтів стерлінгів за курсом 1.2316 (стороні offer), заплативши за них 231 тис. євро.
Для знаходження сторін bid і offer крос-курсів за міжбанківськими операціями на ринкові суми (що припускають досить вузький спред) застосовуються нижченаведені правила.
Валютам з прямими котируваннями до долара при розрахунку спреда їх крос-курсу необхідно:
GBP/EUR = 1.2316 — 1.2319
Bid
Offer

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
432
 для отримання лівого боку bid крос-курсу розділити сторону bid доларового курсу валюти, яка виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування;
 для отримання правого боку offer крос-курсу розділити сторону offer доларового курсу валюти, яка виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону bid доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування.
Наведемо приклад. Необхідно розрахувати спред крос-курсу євро до швейцарського франка EUR/CHF. Припустимо, доларові котирування цих валют наступні:
USD/CHF = 0.9505 – 0.9510; USD/EUR = 0.7915 – 0.7916, тоді
2015 1
7915 0
9510 0
bid
USD/EUR
offer
USD/CHF
EUR/CHF
2007 1
7916 0
9505 0
offer
USD/EUR
bid
USD/CHF
EUR/CHF


Таким чином, отримуємо двостороннє котирування крос-курсу євро і швейцарського франка EUR/CHF = 1.2007–1.2015.
Валютам з прямими і непрямими котируваннями до долара при розрахунку спреда їх крос-курсу необхідно:
 для отримання лівого боку bid крос-курсу помножити сторони bid доларових курсів цих валют;
 для отримання правого боку offer помножити сторони offer доларових курсів цих валют.
Наприклад, потрібно розрахувати подвійне котирування крос-курсу фунта стерлінгів до євро GBP/EUR. Доларові котирування цих валют (для фунта стерлінгів воно непряме, а для євро пряме) такі:
EUR/GBP = EUR/USD x USD/GBP
GBP/USD = 1.5500 – 1.5503 USD/EUR = 0.7917 – 0.7918
GBP/EUR bid = GBP/USD bid x USD/EUR bid = 1.5500 x 0.7917 = 1.2271
GBP/EUR offer = GBP/USD offer x USD/EUR offer = 1.5503 x 0.7918=
1,2275
Подвійне котирування крос-курсу фунта стерлінгів до євро виглядатиме наступним чином, GBP/EUR = 1.2271–1,2275.
У реальній міжнародній практиці для ліквідних ринків валютні дилери часто розраховують крос-курси більш простим способом: вони беруть

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
433 середнє з кожних котирувань доларового курсу валют, шляхом множення або ділення отримують середній крос-курс цих валют і потім просто розширюють спред від середнього значення.
Наприклад, для розрахунку згадуваного вище крос-курсу фунта стерлінгів до євро валютний дилер взяв би середній курс фунта стерлінгів до долара – 1.55015 і помножив би його на середній курс долара до євро –
0.79155:
1.55015 x 0.79155 = 1.2270 (з округленням до піпса).
При котируванні крос-курсу у вигляді подвійного котирування він встановив би сторони bid і offer на 5 пунктів вище і нижче середнього значення – GBP/ EUR = 1.2265–1.2275.
8.5. Поняття та види валютної позиції комерційного банку
Валютна позиція – співвідношення вимог та зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – відкритою. Відкрита позиція
є короткою, якщо обсяг зобов’язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань.
Розрізняють декілька видів валютної позиції банку, а зокрема:
Чиста балансова позиція – різниця між сумою балансових активів і сумою балансових пасивів в одній і тій же іноземній валюті.
Чиста «спот» позиція – різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті.
Чиста строкова позиція – різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті.
Чиста опціонна позиція – різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті, зумовленими купівлею/продажем кредитною організацією опціонних контрактів.
Чиста позиція за гарантіями – різниця між зваженою величиною отриманих та виданих безвідкличних гарантій, виражених в одній і тій же
іноземній валюті.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
434
Довга чиста позиція – позитивний результат розрахунку чистої позиції.
Довга чиста позиція включається в розрахунок відкритої позиції зі знаком
«+».
Коротка чиста позиція – негативний результат розрахунку чистої позиції. Коротка чиста позиція включається в розрахунок відкритої позиції зі знаком «–».
Відкрита валютна позиція
– величина, що визначається підсумовуванням чистої балансової позиції, чистої «спот» позиції, чистою термінової позиції, чистої опціонної позиції і чистої позиції щодо гарантій з урахуванням знака позицій.
Закрита валютна позиція – це валютна позиція, при якій сума вимог і сума зобов’язань банку в окремій іноземній валюті рівні один одному.
Валютна позиція по капіталу – величина, відповідної вартісної оцінки всіх або частини валютних цінностей, отриманих в оплату статутного капіталу.
Коротка відкрита валютна позиція – пасиви і зобов’язання банку в
іноземній валюті перевищують його активи і вимоги в тій же іноземній валюті. Тому при розрахунку її величина виходить зі знаком мінус.
Довга відкрита валютна позиція протилежна короткій, і при ній активи і вимоги банку в іноземній валюті перевищують його пасиви і зобов’язання в цій валюті, а сальдо розрахунків є позитивним і вказується зі знаком плюс.
Для уповноважених банків, що здійснюють на міжбанківському валютному ринку України операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні, Національний банк установлює ліміти таких відкритих валютних позицій: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями.
Ліміти відкритої валютної позиції – це встановлене Національним банком кількісне обмеження у відсотках щоденної величини відкритих банком валютних позицій, а саме: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями до регулятивного капіталу банку.
Банки в Україні мають здійснювати розрахунок дотримання лімітів загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2).

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
435
Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку. Значення Л13 не повинно перевищувати 30%.
Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов’язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.
Значення Л13-1 не повинно перевищувати 20%.
Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу зобов’язань за проданою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку. Значення
Л13-2 не повинно перевищувати 10%.
Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку; ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку) розраховується за такою формулою:
(8.1), де Л13 (Л13-1; Л13-2) – ліміт загальної відкритої валютної позиції банку
(ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку; ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку);
ВПБ – відповідна загальна (довга/коротка) відкрита валютна позиція банку за балансовими та позабалансовими вимогами зобов’язаннями банку за всіма іноземними валютами і банківськими металами в гривневому еквіваленті (розрахунок здійснюється за звітну дату), яка визначається як підсумок за всіма іноземними валютами і банківськими металами різниць значень за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом балансових та позабалансових вимог банку (Ві) і балансових та позабалансових зобов’язань банку (Зі). Різниця значень (Ві) і (Зі) за кожною
іноземною валютою та кожним банківським металом визначається окремо.
До розрахунку ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку береться позитивна різниця значень (Ві) і (Зі) за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом. До розрахунку ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку береться від’ємна різниця значень (Ві) і (Зі) за кожною іноземною валютою і кожним банківським металом. До

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
436 розрахунку ліміту загальної відкритої валютної позиції банку беруться абсолютні величини (без урахування знака) різниць, значень (Ві) і (Зі) за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом.
Ві – обсяг балансових та позабалансових вимог в і-тій іноземній валюті
(банківському металі).
Контроль за дотриманням лімітів відкритих позицій уповноважених банків здійснюється Національним банком України в рамках нагляду за діяльністю кредитних організацій.
До операцій, що впливає на зміну валютної позиції, слід відносити наступні:
1. Отримання процентних та інших доходів в іноземних валютах.
2. Нарахування процентних та оплата операційних витрат, а також витрат на придбання власних коштів в іноземних валютах.
3. Конверсійні операції з негайною поставкою коштів (не пізніше другого робочого банківського дня з дати угоди) і постачанням їх на термін
(понад два робочі банківські дні від дати угоди), включаючи операції з готівковою іноземною валютою.
4. Термінові операції (форвардні і ф’ючерсні угоди, розрахункові форварди, угоди своп та інші), за якими виникають вимоги та зобов’язання в
іноземній валюті незалежно від способу і форми проведення розрахунків за такими угодами (зразок форвардного контракту подано в Додатку Ш).
5. Інші операції в іноземній валюті та операції з іншими валютними цінностями, включаючи похідні фінансові інструменти валютного ринку (в тому числі біржового), якщо за умовами цих угод у тому чи іншому вигляді передбачається обмін (конверсія) іноземних валют чи інших валютних цінностей.
6. Отримані безвідкличні гарантії, номіновані в іноземній валюті, що включаються до розрахунку відкритої валютної позиції з моменту першої несплати по кредиту, в забезпечення якого отримана гарантія.
7. Видані безвідкличні гарантії, номіновані в іноземній валюті, що включаються до розрахунку відкритої валютної позиції з моменту, коли за мотивованою оцінкою уповноваженого банку виникає ймовірність подання бенефіціаром вимог про сплату грошової суми. Мотивована оцінка може базуватися на
інформації про невиконання (затримки виконання) принципалом своїх зобов’язань, в т.ч. не мають відношення до умов даної гарантії.

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
437
Питання для самоконтролю.
1. Поясніть суть конверсійних операцій.
2. Дайте порівняльну характеристику спотовому та форвардному рику.
3. Які особливості валютних операцій на умовах спот?
4. Які Ви знаєте шляхи застосування свопів?
5. Дайте визначення поняття «валютний курс» та опишіть процес його встановлення.
6. Поясніть суть прямого та зворотного котирування.
7. Опишіть процедуру котирування валютних курсів банками з використанням сторін bid і offer.
8. Дайте визначення поняття «крос-курс» та опишіть порядок розрахунку крос-курсів.
9. Дайте визначення поняття «валютна позиція банку» та опишіть її різновиди.
10. Охарактеризуйте основні методи управління валютним ризиком.
Тести
1. В залежності від часових умов проведення конверсійних операцій
існує таких два види валютних ринків: а) відкритий, закритий; б) ф`ючерсний, форвардний; в) спотовий, ф`ючерсний; г) спотовий, форвардний.
2. Угоди агентів валютного ринку щодо обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на певну дату – це: а) конверсійні операції; б) операції спот; в) валютні операції; г) опціон.
3. Дата валютування - це: а) угода, яка укладається сьогодні, а розрахунки здійснюються протягом наступного робочого дня; б) строк або дата реальних розрахунків за угодою; в) ціна іноземної валюти виражена у внутрішній валюті іншої країни;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
438 г) співвідношення вимог та зобов`язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі.
4. Виділяють такі види спот операцій: а) today, tomorrow; б) spot, svop; в) today, tomorrow, spot; г) TOD, TOM, svop.
5. Угода «today» – це: а) угода, яка угода укладається сьогодні, а розрахунки за угодою проводяться післязавтра; б) угода, що укладається сьогодні, а розрахунки за угодою здійснюються протягом наступного робочого банківського дня; в) угода, яка укладається сьогодні, а розрахунки за угодою здійснюються протягом наступного місяця; г) угода з купівлі-продажу валюти відбувається до 15-00 поточного робочого дня і розрахунки за цією угодою здійснюються в той же день.
6. Угода «tomorrow» – це: а) угода, яка угода укладається сьогодні, а розрахунки за угодою проводяться післязавтра; б) угода, що укладається сьогодні, а розрахунки за угодою здійснюються протягом наступного робочого банківського дня; в) угода, яка укладається сьогодні, а розрахунки за угодою здійснюються протягом наступного місяця; г) угода з купівлі-продажу валюти відбувається до 15-00 поточного робочого дня і розрахунки за цією угодою здійснюються в той же день.
7. Угода «spot» – це: а) угода, яка угода укладається сьогодні, а розрахунки за угодою проводяться післязавтра; б) угода, що укладається сьогодні, а розрахунки за угодою здійснюються протягом наступного робочого банківського дня; в) угода, яка укладається сьогодні, а розрахунки за угодою здійснюються протягом наступного місяця; г) угода з купівлі-продажу валюти відбувається до 15-00 поточного робочого дня і розрахунки за цією угодою здійснюються в той же день.

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
439 8. Цілями проведення валютних операцій на умовах спот є: а) забезпечення потреби клієнтів банків іноземною валютою для проведення поточних валютних операцій з експорту та імпорту товарів, робіт, послуг; б) забезпечення банків додатковими ліквідним коштами для проведення операцій з іноземними партнерами; в) швидкий обмін товарами і послугами між іноземними партнерами; г) отримання доходів від розміщення коштів за кордоном на короткий час під відносно більш високий відсоток ніж на місцевому ринку.
9. Валютний курс – це: а) ціна національної грошової одиниці виражена у доларах США; б) ціна іноземної валюти виражена у в внутрішній валюті іншої країни; в) ціна національної валюти виражена у іноземній валюті; г) ціна національної валюти виражена у спеціальних правах запозичення.
10. Котирування курсів спот буває: а) прямим і непрямим; б) прямим і опосередкованим; в) відкритим і закритим; г) вільним і відкритим.
11. Зворотне котирування: а) ціна іноземної валюти виражена у внутрішній валюті іншої країни; б) визначає кількість іноземної валюти за одиницю іноземної; в) строк або дата реальних розрахунків за угодою; г) визначає кількість іноземної валюти, виражену в одиницях національної валюти.
12. Курсом купівлі при котируванні валют виступає курс: а) offer; б) tom; в) spot; г) bid.
13. Курсом продажу при котируванні валют виступає курс: а) offer; б) tom;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
440 в) spot; г) bid.
14. Різниця між курсами Bid і Offer – це: а) дельта; б) серед; в) премія; г) маржа.
15. Способи розрахунку крос-курсів: а) розрахунок з прямим котируванням до долара, розрахунок з прямим і непрямим котируванням до долара, де долар є базою котирування для однієї з валют; б) розрахунок з прямими котируваннями до долара, розрахунок з прямим і непрямим котируванням до долара, де долар є базою котирування для однієї з валют, розрахунок з непрямими котируваннями до долара США, де долар є валютою котирування для обох валют; в) розрахунок з непрямими котируваннями до долара США, де долар є валютою котирування для обох валют; г) розрахунок з прямим і непрямим котируванням до долара, де долар є базою котирування для однієї з валют, розрахунок з непрямими котируваннями до долара США, де долар є валютою котирування для обох валют.
16. Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) – це: а) довга валютна позиція; б) відкрита валютна позиція; в) коротка валютна позиція; г) відкрита довга валютна позиція.
17. Розрахунок крос-курсу для валют з непрямими котируваннями до долара США, де долар є валютою котирування для обох валют відбувається за формулою: а)
USD/CAD
USD/CHF
CAD/CHF 
; б) EUR/GBP = EUR/USD x USD/GBP;

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
441 в)
AUD/USD
GBP/USD
GBP/AUD 
; г) EUR/GBP = USD/EUR x GBP/USD
18. Валютам з прямими котируваннями до долара при розрахунку спреда їх крос-курсу необхідно: а) для отримання лівого боку bid крос-курсу розділити сторону bid доларового курсу валюти, яка виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування; б) для отримання лівого боку bid крос-курсу помножити сторони bid доларових курсів цих валют; в) для отримання правого боку offer крос-курсу розділити сторону offer доларового курсу валюти, яка виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону bid доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування; г) для отримання правого боку offer помножити сторони offer доларових курсів цих валют.
19. Валютам з прямими і непрямими котируваннями до долара при розрахунку спреда їх крос-курсу необхідно: а) для отримання лівого боку bid крос-курсу розділити сторону bid доларового курсу валюти, яка виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування; б) для отримання лівого боку bid крос-курсу помножити сторони bid доларових курсів цих валют; в) для отримання правого боку offer крос-курсу розділити сторону offer доларового курсу валюти, яка виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону bid доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування; г) для отримання правого боку offer помножити сторони offer доларових курсів цих валют.
20. Співвідношення вимог та зобов`язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі: а) крос-курс; б) дата валютування; в) котирування;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
442 г) валютна позиція.
21. Закрита валютна позиція – це: а) валютна позиція, при якій сума вимог і сума зобов’язань банку в окремій іноземній валюті рівні один одному; б) пасиви і зобов’язання банку в іноземній валюті перевищують його активи і вимоги в тій же іноземній валюті; в) позитивний результат розрахунку чистої позиції. Довга чиста позиція включається в розрахунок відкритої позиції зі знаком «+»; г) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті.
22. Чиста балансова позиція – це: а) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; б) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; в) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же
іноземній валюті, зумовленими купівлею/продажем кредитною організацією опціонних контрактів; г) різниця між сумою балансових активів і сумою балансових пасивів в одній і тій же іноземній валюті.
23. Чиста «спот» позиція – це: а) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; б) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; в) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же
іноземній валюті, зумовленими купівлею/продажем кредитною організацією опціонних контрактів; г) різниця між сумою балансових активів і сумою балансових пасивів в одній і тій же іноземній валюті.
24. Чиста строкова позиція – це: а) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; б) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті;

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
443 в) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же
іноземній валюті, зумовленими купівлею/продажем кредитною організацією опціонних контрактів; г) різниця між сумою балансових активів і сумою балансових пасивів в одній і тій же іноземній валюті.
25. Чиста опціонна позиція – це: а) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; б) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; в) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же
іноземній валюті, зумовленими купівлею/продажем кредитною організацією опціонних контрактів; г) різниця між зваженою величиною отриманих та виданих безвідкличних гарантій, виражених в одній і тій же іноземній валюті.
26. Чиста позиція за гарантіями – це: а) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; б) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же іноземній валюті; в) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же
іноземній валюті, зумовленими купівлею/продажем кредитною організацією опціонних контрактів; г) різниця між зваженою величиною отриманих та виданих безвідкличних гарантій, виражених в одній і тій же іноземній валюті.
27. Валютна позиція по капіталу – це: а) різниця між позабалансовими вимогами і зобов’язаннями в одній і тій же
іноземній валюті, зумовленими купівлею/продажем кредитною організацією опціонних контрактів; б) величина, відповідної вартісної оцінки всіх або частини валютних цінностей, отриманих в оплату статутного капіталу; в) пасиви і зобов’язання банку в іноземній валюті перевищують його активи і вимоги в тій же іноземній валюті; г) різниця між зваженою величиною отриманих та виданих безвідкличних гарантій, виражених в одній і тій же іноземній валюті.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
444 28. Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) визначається як: а) співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою
іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов’язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку; б) співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку; в) співвідношення величини перевищення обсягу зобов’язань за проданою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку; г) співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою
іноземною валютою та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.
29. Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) визначається як: а) співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою
іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов’язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку; б) співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку; в) співвідношення величини перевищення обсягу зобов’язань за проданою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку; г) співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою
іноземною валютою та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.
30. Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-
2) визначається як: а) співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою
іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов’язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку; б) співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку;

ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
445 в) співвідношення величини перевищення обсягу зобов’язань за проданою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку; г) співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою
іноземною валютою та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.
Навчальні вправи та задачі
1. Банку «Мрія» для здійснення спекулятивних операцій на валютному рику необхідно 10 млн. дол. США. Задля отримання даної суми банку необхідно конвертувати в долари певну суму коштів у гривнях, а отже здійснити валюто обмінну операцію на умовах своп за зафіксованим курсом
1:8,02. Через два робочих дні внаслідок різкої зміни функціонування грошового ринку та загострення політичної нестабільності гривня девальвувала по відношенні до долара США на 22%.
Розрахувати дохід банку «Мрія» від валюто обмінної операції на умах спот враховуючи, що плата банку-контрагенту за конверсію гривень у долари становить 0,03% від суми операції.
2. Розрахуйте крос-курс для валют із прямим та непрямим котирування до долара США:
Bid Offer
Курс GBP/USD 1,5890 1,5893 – непряме котирування;
USD/UAH 8,0500 8,0750 – пряме котирування.
3. Розрахуйте спред крос-курсу євро до української гривні EUR/UAH.
Доларові котирування цих валют є наступними: USD/UAH = 8.1174 – 8.1184;
USD/EUR = 0.7915 – 0.7916.
4. Розрахуйте крос-курс російського рубля до польського злотого
5. Курс долара США до фунта стерлінгів у Лондонському банку складає: купівля 1.5526 продаж 1.5634
Необхідно визначити: а) скільки фунтів стерлінгів можна отримати при обміні 1000 дол.
США; б) скільки доларів США можна отримати при обміні 1000 ф.ст.; в) курс купівлі і продажу ф.ст. до дол.. США.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
446


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал