Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка15/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29
Однак, щоб цей надпис визнався дійсним, банк, куди перераховуються гроші за чеком, повинен визнати його за допомогою власного індосаменту.
Банк зобов’язаний перевіряти послідовність індосаментів, але не несе відповідальності за їх достовірність, тобто банк не відповідає за підробку підписів індосантів.
Зупинка платежу за чеком (stop payment). Чекодавець має право повідомити банк про відмову від оплати вже виданого чека. Якщо банк, маючи таке розпорядження, оплатить чек, він бере на себе витрати за чеком.
Тому, в банку ведеться спеціальна картотека, де зазначені інструкції щодо припинення платежу. Однак, така дія чекодавців не дуже заохочується, а в деяких випадках може навіть бути покарана штрафом, конфіскацією чекової

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
235 книжки, призупиненням права видачі чеків або судовим покаранням. Крім того, банк не має права оплачувати чек, якщо він отримав повідомлення про смерть або банкрутство чекодавця.
Оплата чека – відповідальна операція для банку. Чеки можуть бути підроблені, можуть мати різноманітні дефекти. Найчастіше це наступні порушення: рис. 4.5.
Рис. 4.5. Найпоширеніші порушення при оформленні чека
Ризик, пов’язаний з видачею і оплатою чеків, може бути значно знижений завдяки гарантійної чекової картки (check guaranteecard). У
Великобританії банки почали видавати ці картки надійним і перевіреним клієнтам з 60-х рр. ХХ ст.
Гарантійна чекова картка є засобом ідентифікації власника рахунку в банку, що видав чекову книжку. Вона свідчить про те, що:
 клієнт банку може отримати готівку за чеком (в межах ліміту) в будь-якому відділенні цього банку (а не тільки в тому, де ведеться рахунок клієнта);
 чек, виданий клієнтом, буде оплачений незалежно від стану його рахунка і наявності на ньому достатньої суми.
При використанні гарантійної чекової картки необхідно виконати ряд умов, а саме:
 чек повинен бути підписаний у присутності касира банку, і підпис повинен збігатися з підписом на картці;
 картка повинна бути не прострочена;
 чек повинен бути стандартної форми і мати код сортування, надрукований на картці.
Порушення за чеком підробка підпису чекодавця збільшення суми чека; прострочення (якщо прой- шло більше шести місяців між датами виписки і пред'явлення чека, такий чек підлягає поверненню) датування датою, яка ще не настала виписка чека без покрит- тя (несанкціонований овердрафт) пропуск в ланцюзі
індосаментів

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
236
Разом з тим, наявність гарантійної чекової картки відкриває великі можливості для зловживань, оскільки оплата чека гарантується банком.
Тому банки намагаються видавати чеки лише тим клієнтам, які довели свою чесність і відповідальність в операціях з банком.
Схема інкасо чеків. Під час отримання грошей за іменним чеком, а в деяких випадках – і по дорожньому, необхідною є процедура інкасо. Справа в тому, що банк, в який звернеться клієнт переводити чек, не виплатить відразу зазначену в документі суму зі своїх коштів, а звернеться до тієї фінансової установи, в якій відкрито рахунок особи, що виписала чек. І тільки перевіривши чек і отримавши від такої установи гроші, банк передасть їх клієнту. Інших способів перевести в готівку іменний чек
іноземного банку – не через розрахунки по інкасо – в Україні не існує.
Оскільки, схема інкасо досить рідкісна, вона не автоматизована та проводиться вручну. Тому отримати гроші по чеку досить дорого. У вартість процедури входить прийом чека на інкасо, з подальшим відсиланням його в
інкасуючий банк поштою (наприклад, 4% від номіналу чека, мінімум $ 20 – максимум $ 300), а також листування з банком – щоб уточнити або розшукати суму відшкодувань за чеками (по запиту власника чека).
Причому, оплата стягується за кожен чек окремо.
Існують спеціальні Internet-сервіси, за допомогою яких можна дешевше
і швидше здійснити інкасо іменних чеків. Для цього необхідно відправити чек в країну, де така процедура більш поширена, відповідно, вона відбувається швидше і коштує менше. Зазвичай перевести в готівку чек за допомогою такого сервісу можна протягом тижня, а комісія складе до 3%
(мінімум $5).
4.3. Використання пластикових карток в міжнародному платіжному обороті
Міжнародні платіжні картки – це універсальний персоніфікований платіжний інструмент у вигляді пластикової картки, призначений для проведення розрахунково-платіжних операцій та для отримання готівкових коштів. За формою пластикова картка представляє пластину стандартних розмірів (85,6 мм. на 53,9 мм. і 0,76 мм.), виготовлену із спеціальної пластмаси з магнітною смугою, на якій занесені певні дані, необхідні для

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
237
ідентифікації особи-власника картки при її використанні в банківських автоматах та електронних терміналах торговельних закладів.
Використання платіжних карток набуло значного поширення в світі.
Найчастіше вони використовуються в безготівкових розрахунках у
Саудівській Аравії (99,0% від загальної кількості трансакцій), Китаї (71,7%),
Канаді (69%), Індії (66,6%), Швеції (59,3%).
Існує декілька видів електронних платіжних систем, що використовують бездокументарні форми розрахунків, які можна умовно класифікувати за трьома основними типами:
 карткові системи;
 оператори цифрової готівки;
 платіжні шлюзи.
До карткового типу належать платіжні системи, що працюють із банківськими картками. Платіжна картка є видом інструменту для здійснення розрахунків, що призначений для здійснення фізичними та юридичними особами операцій з коштами, що знаходяться в емітента.
Платіжна картка містить певну інформацію про рахунок і є лише засобом доступу до коштів на рахунку власника. Вона є інструментом проведення платежу, а не власне засобом платежу.
Банківська платіжна картка – картка, що засвідчує право її власника стягувати кошти зі свого рахунку в банку (дебетна картка) або користуватись кредитними коштами в межах визначеного ліміту (кредитна картка).
Емітентом платіжної картки виступає кредитна організація, що здійснює діяльність із випуску платіжних карток, відкриття рахунків та розрахунково-касового обслуговування клієнтів при здійсненні операцій з використанням виданих їм карток. При здійсненні розрахунків між платником та одержувачем емітент взаємодіє з кредитною організацією – еквайєром, який підтримує мережу пунктів прийому банківських карток.
Розрахунок між еквайєром і емітентом виконує розрахунковий агент – кредитна організація, що виконує функцію управління розрахунковим процесом між учасниками міжбанківських розрахунків. Функції емітента, еквайєра та розрахункового агента, а також підтримка програмно-апаратних засобів взаємодії учасників і клієнтів платіжної системи можуть виконуватися в рамках однієї кредитної організації або бути розподіленими між кількома організаціями.
Платіжні карткові системи можна класифікувати, відповідно до способу авторизації та підтвердження трансакції на:

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
238
 залежно від того, чи для проведення трансакції використовують кредитну лінію, наявні на рахунку кошти, чи обсяг електронних грошей на власному рахунку;
 залежно від того, чи операції повинні бути проведені в он-лайн чи автономному режимі;
 залежно від того, чи проведення операції передбачає введення персонального ідентифікаційного номеру (PIN) або підпису квитанції
(фізично чи електронним підписом).
Платіжні системи, що оперують цифровою готівкою (емітованими організатором системи грошовими одиницями, які можна обміняти на готівку у відповідних учасників системи).
Електронні гроші – грошові зобов’язання емітента в електронній формі, облік яких здійснюється на спеціальному пристрої, наприклад, мікропроцесорній карті або жорсткому диску персонального комп’ютера.
Якщо електронні гроші являють собою продукт, заснований на картках, вартість, зазвичай, зберігається на мікропроцесорному чіпі, вбудованому в пластикову картку. Інший вид електронних грошей являє собою, так званий мережевий продукт, що використовує спеціалізоване програмне забезпечення, встановлене на персональному комп’ютері, для зберігання вартості.
Платіжні шлюзи представляють собою синтез карткових систем та операторів електронної готівки, надаючи можливість взаємної конвертації та способів оплати товарів і послуг в Internet. Значна частина існуючих на даний час електронних платіжних систем належить саме до шлюзів, незважаючи на те, що багато з них виділяють певний вид платежів як основний.
Існують функціональні компоненти, спільні для електронних платіжних систем на основі карток та електронних грошей:
 випуск розрахункового та/або касового інструменту (емісія);
 випуск безготівкових грошових коштів, депонованих, позичених або придбаних у емітента;
 операційна мережа програмно-апаратного забезпечення пунктів прийому електронних платіжних засобів (еквайрингова мережа);
 програмно-технічні засоби інформаційного обміну та обробки розрахунково-касових операцій (процесинг).
Організаціями, що виконують функції еквайера, емітента та розрахункового агента в рамках платіжних систем на базі електронних

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
239 грошей, можуть бути не тільки кредитні організації, а й інші юридичні особи.
Більшість карт, що знаходяться в обігу по всьому світі та в Україні зокрема, базуються на магнітній смужці (надалі – «класичні картки»). У той же час, найбільш перспективними є картки із вбудованою мікросхемою
(smart card – смарт карта), що поступово витісняють перший вид банківських карт.
Класичні картки містять на зворотній стороні закодовану магнітну доріжку з певною інформацією: банківські реквізити власника, номер рахунку, номер секретного коду, строк дії картки, максимальна сума коштів, якою може скористатися власник, що необхідні для ідентифікації особи власника карти при її використанні у банкоматах та терміналах торгівельних установ. Коли карта вводиться у відповідний пристрій, індивідуальні дані власника зчитуються із неї та передаються по комунікаційним мережам для отримання дозволу на здійснення трансакції. На картках великих міжнародних карткових асоціацій, наприклад Visa та Master Card магнітна смуга має кілька доріжок для фіксації необхідних відомостей у закодованій формі. На одній з доріжок записано персональний ідентифікаційний номер
PIN (Personal Identification Number), що вводиться власником картки за допомогою спеціальної клавіатури при використанні ним банківських автоматів і терміналів РОS. Набрані цифри порівнюються з PIN-кодом, записаним на магнітній смузі. Якщо вони не збігаються, власнику картки надають можливість повторити ще кілька спроб набору PIN-коду. Потім картка вилучається або повертається власнику (єврокарта).
Необхідно звернути увагу на те, що у пам’яті картки, що базується на магнітній смужці, є відсутньою інформація про кількість коштів на картковому рахунку. Така картка слугує лише засобом ідентифікації власника рахунком та містить «ключ» до його рахунку. Для проведення операції за даною карткою необхідною умовою є зв’язок між банкоматом або іншим платіжним терміналом із платіжною системою (тобто, даний вид банківських карток функціонує у режимі «он-лайн»). Таким чином, банківська картка з магнітною смужкою є інструментом управління рахунком, а не засобом, на якому зберігаються безготівкові кошти.
Зовсім іншу природу мають смарт-картки, що надають можливість обробляти інформацію. Така картка є безпечнішою, зручнішою для власника, однак вона і дорожча. Вбудована у неї мікросхема (чіп) є засобом зберігання інформації, що записується, а потім може оновлюватися у момент проведення трансакції. При трансакціях за допомогою смарт-карт

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
240 використовується режим офф-лайн (off-line) – дозвіл на їх проведення дає сама картка (точніше вбудована у неї мікросхема). Дана картка сама зберігає у пам’яті суму безготівкових коштів, що були попередньо внесені її власником.
Положення НБУ про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням № 223 від 30.04 2010 р. не виділяє старт-картки в окремий вид карток та оперує лише терміном «електронний гаманець», під яким розуміє смарт-картку або платіжний додаток платіжної картки, кошти за операціями з якою(им) обліковуються на консолідованому картковому рахунку емітента. Електронний гаманець надає можливість його держателю у межах установленого ліміту виконувати платіж за товари
(послуги) без введення персонального
ідентифікаційного номера.
Призначений в основному для здійснення розрахунків і зняття готівки на невеликі суми, електронний гаманець є одним із типів наперед оплачених платіжних карток.
Клієнт банку матиме можливість проводити операції зі смарт-карткою навіть у випадках, коли немає прямого зв’язку між банкоматом або іншим платіжним терміналом та сервером платіжної системи, у межах встановленого ліміту по цій картці. Коли зв’язок між карткою та платіжною системою буде встановлено, відбуватиметься синхронізація електронних даних смарт-картки із картковим рахунком клієнта, у результаті якої із цього рахунку буде списана певна сума з одночасним поповненням платіжного ліміту смарт-картки.
Отже, на відміну від класичних карток, що базуються на магнітній смужці і є лише інструментом управління рахунком, смарт-картка є безпосереднім носієм безготівкових коштів.
Відтак, ключовими перевагами міжнародних платіжних карток є:
 можливість цілодобово отримувати готівку з власного карткового рахунку в будь-якій країні світу у валюті країни місцезнаходження держателя картки незалежно від валюти карткового рахунку. При цьому, кошти конвертуються банківською установою по вигідному для держателя курсу;
 можливість сплачувати за товари та послуги в більш ніж 20 млн. торговельних організацій у всьому світі, використовувати свою картку для здійснення операцій Mail Order (оплата товарів, що замовлені по пошті),
Phone Order (оплата товарів, що замовлені по телефону), Electron Order
(оплата товарів / послуг, що замовлені через мережу Internet);

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
241
 гарантія збереження коштів – в разі втрати або крадіжки картки, при своєчасному повідомленні банку, держатель втрачає лише пластикову картку, а кошти при цьому залишаються недоторканими. У держателя картки зникає потреба мати при собі готівку і це не робить його об’єктом, привабливим для злочинців;
 додаткові прибутки – банк нараховує відсотки на щоденні залишки на картковому рахунку та зараховує їх в останній день місяця, про що робиться відповідний запис в щомісячній виписці по рахунку, яка надається клієнтам.
Пластикові картки бувають двох видів: кредитні та дебетні.
Кредитна картка – це інструмент безготівкових розрахунків, що дозволяє власнику отримувати кредит у межах відведеного ліміту при купівлі товарів або послуг та при отриманні авансів готівковими коштами, а також користуватись різноманітними пільгами, що визначені банком- емітентом або платіжною системою.
Модель розрахунку кредитними картками.
1. Купівля товару за допомогою кредитної карки. В момент купівлі товару чи послуги власник пред’являє картку і, якщо на картці є зображення власника, то касир повинен звірити його з особою, що хоче зробити купівлю.
Якщо у касира є віддрукований стоп-лист, він повинен перевірити, чи не значиться у ньому номер картки. Касир друкує торговий чек (сліп), на якому за допомогою спеціального пристрою роздруковуються дані з картки. Цей процес називається імпринтингом і здійснюється за допомогою імпринтера.
2. Запит про можливість кредитування власника картки. Існує два типи здійснення авторизації (в залежності від того, як обладнана товарно - торгова точка): а) касир дзвонить у банк по телефону і диктує номер картки і суму купівлі b) касир набирає номер картки на спеціальному пристрої (EPOS- термінал), що сам зв’язується з комп’ютером банка та (або) процесинговим центром.
3.
Перевірка платоспроможності.
Перевіряється можливість кредитування клієнта на суму купівлі.
4.
Підтвердження платоспроможності.
При підтвердженні платоспроможності клієнту пропонується підписати три торгових чеки.
Касир звіряє підпис на чеку з підписом на картці. Один чек видається клієнту, другий залишається у торговця, третій передається у банк.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
242 5. Передача торгового чека та розрахунки торговця з банком. В кінці робочого дня, або по мірі необхідності, підприємство торгівлі (послуг) передає підшивку торгових чеків в банк-екваєр, який перевіряє правильність
їх заповнення і розраховується з торговцем. Якщо пункт торгівлі (послуг) обладнано POS-терміналом, то в банк передається спеціальний файл на магнітному носії або іншим способом при дотриманні вимог безпеки. Ці рахунки розглядаються банком як еквівалент грошових сум, що належать невідкладному зарахуванню на рахунок торговця. Торговець може зразу використати ці кошти, незалежно від того поверне кредит банку клієнт чи ні.
Виключення робиться лише в тому випадку, якщо купівлю зроблено з порушенням встановлених правил при свідомій участі торговця.
6. Розрахунки між банками.
7. Розрахунок власника картки з емітентом. Кредитна картка передбачає нульовий залишок на картковому рахунку (але це не завжди так). При здійсненні купівлі рахунок дебетується на відповідну суму. В кінці кожного місяця банк-емітент здійснює процедуру біллінга, тобто надсилає власнику картки спеціальну виписку з його карткового рахунку з вказанням всіх операцій, проведених за період, а також сум та строків сплати заборгованості. У держателя картки є два альтернативних варіанти розрахунків з банком: а) сплатити борг без виплати відсотків на протязі пільгового періоду –
25-30 днів з дати платежу, вказаного у виписці; б) продовжити кредит за межі пільгового періоду з нарахуванням відсотків на суму непогашеного середньодобового залишку боргу (15-19%).
Так виглядає загальна схема розрахунку при купівлі товару із застосуванням банківської кредитної картки. Слід зазначити, що було викладено модель розрахунку, що застосовується в платіжних системах розвинутих країн.
Дебетна картка. Дебетна картка є передплаченою карткою багатоцільового призначення. Основні відмінності дебетної картки:
 кожна дебетна картка має свій рахунок в банкові-емітентові, на якому відображаються всі операції, котрі здійснюються за її допомогою;
 дебетна картка розрахована на платежі середніми та великими сумами, тому частина платежів (великими сумами) може здійснюватись в режимі on-line. Це не виключає можливості використання картки для платежів дрібними сумами;
 при всіх операціях, як правило, використовується ПІН-код;

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
243
 по залишкам рахунків, зазвичай, нараховуються відсотки.
Схема операції з дебетовою карткою в режимі on-line наведена на рис.
4.6.
Рис. 4.6. Схема операції з дебетовою карткою у режимі on-line
Бажаючи здійснити купівлю або отримати послугу, власник картки надає її торговцеві (1). Торговець перевіряє картку візуально (2), а потім проводить авторизацію – голосову по телефону або електронну через POS- термінал (3). Отримавши дозвіл, торговець оформляє чек (3б), переносячи на нього дані з картки. Власник картки підписує всі примірники чека (при авторизації через POS-термінал підпис не потрібен, оскільки його роль виконує ПІН-код). Примірник чека і товар передаються покупцеві (4).
Наприкінці кожного робочого дня торговець надає в банк-екваєр примірники чеків, котрі слугують документальним підтвердженням трансакції. Дані за трансакціями передаються у процесинговий центр (5). Банк-екваєр перевіряє документи і кредитує рахунок торговця на відповідну суму (6).
Процесинговий центр обробляє інформацію і передає її у розрахунковий банк, в якому банки-учасники відкрили кореспондентські рахунки (7).
Розрахунковий банк
8 1
4 9
3 10 3а
3 7

3 5
Власник картки
Торговець
2 3б
Банк- емітент
Банк-екваєр
6
Процесинговий центр

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
244
Розрахунковий банк проводить взаємозалік між банками-учасниками (8).
Банки, що не мають кореспондентських рахунків у розрахунковому банку, здійснюють розрахунки самостійно. Банк-емітент щомісяця сповіщає власника картки про стан його карткового рахунка (10). Банки-емітенти знімають комісійну платню з рахунків власників карток за послуги при здійсненні операцій.
Процес авторизації значно спрощується, якщо технічний бік справи дозволяє проводити її в off-line режимі (рис. 4.7.).
Рис. 4.7. Схема off-line авторизації платіжної картки
Порядок здійснення операцій з видачі готівкових коштів власникам міжнародних пластикових карток при обслуговуванні клієнтів через банкомати та POS-термінали здійснюється у такій послідовності:
1. Держатель картки звертається до банкомату.
2. Банкомат здійснює запит у банк-екваєр на проведення трансакції.
3. Банк-екваєр відправляє повідомлення у платіжну систему .
4. Платіжна система надсилає запит до банку-емітенту.
5. Банк-емітент повертає відповідь до платіжної системи.
6. Платіжна система формує запис про те, що трансакція відбулась.
7. Платіжна система повертає повідомлення банку-екваєру.
8. Банкомат видає гроші держателю картки.
9. Платіжна система формує файл для емітента на списання коштів.
Вагомим внеском в розвиток карткового бізнесу стало використання безпровідникових платіжних технологій, що наділені значними перевагами як для покупців, так і для продавців. Споживачі, до прикладу, мають змогу краще контролювати свої платежі, проведення яких стає зручнішим.
Продавці виграють від зростання продажів та вищих прибутків.
Картка
Власник картки
Точка обслуговування
Авторизація
Оплата карткою
Товар
(або відмова)

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
245
Безконтактна технологія здійснення платежів передбачає використання
Bluetooth, IrDA (англ. Infrared Data Association – Інфрачервоний порт), Near
Field Communication, NFC (комунікація ближнього поля – технологія бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії, дана технологія дозволяє обмінюватися даними між двома пристроями на відстані до 20 сантиметрів) та RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радіочастотна
ідентифікація – здійснюється за допомогою закріплених за об’єктом спеціальних міток, що несуть ідентифікаційну та іншу інформацію про той чи інший об’єкт, наприклад, різних товарах, їх місцезнаходження, дають можливість вести тимчасовий облік подій за їх участю і отримувати
інформацію про здійснення товарної операції швидко і просто, без втручання людини і з мінімальним числом помилок).
American Express, до прикладу, ввів безконтактний платіжний
інструмент ExpressPay, для здійснення покупки за яким покупцю необхідно тримати брелок для ключів із вмонтованим смарт-чіпом поруч з безконтактним зчитувачем, передача даних здійснюється за лічені секунди та не потребує підпису платника.
MasterCard було запропоновано технологію PayPass – це безконтактний
інтерфейс для вже існуючих карт. Фактично це мікросхема з антеною, що вбудовується в існуючу пластикову карту і залежно від того, де така картка використовується, визначає, з яким саме платіжним додатком вона взаємодіє. Мікропроцесор з платіжною функцією MasterCard PayPass може бути вставлений в наручний годинник, як це було зроблено в Тайвані, в брелоки (США, Іспанія, Туреччина), в мобільні телефони або в будь-які предмети, які людина звикла носити з собою щодня.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал