Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка14/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Особливості використання в міжнародній сфері недокументарних форм розрахунків
До бездокументарних форм платіжних інструментів відносять платіжні картки, електронні гроші, а також
інструменти, що поєднують характеристики електронних форм розрахунків. Причому, бездокументарні платіжні інструменти, зазвичай, є кредитовими, оскільки процедура
ініціювання розрахункових операцій здійснюється платником.
Міжнародна термінологія, що використовується в платіжних та розрахункових системах, в залежності від величини розрахункових операцій, поділяє платежі на два основних види: рис. 4.1.
Рис. 4.1. Поділ платежів в залежності від величини розрахункових операцій
Роздрібні платежі є, в основному, споживчими нетерміновими платежами порівняно невеликої вартості. Системи роздрібного переказу коштів обробляють великий обсяг, відносно невеликих за вартістю, платежів у формі чеків, кредитових переказів, прямих дебетів, операцій через банкомати та операцій електронного переказу коштів у пунктах продажів.
Крім цього, грошові перекази, що здійснюються за банківською або поштовою системою, прийнято також вважати формою роздрібних платежів.
До роздрібних фінансових послуг відносять широкий перелік послуг, що надаються фінансовими посередниками юридичним і фізичним особам.
Серед них – платіжно-розрахункові послуги та послуги з переказу коштів.
Под
іл платеж
ів за величиною розрахункови х оп ераці
й платежі на великі суми
(large-value payments) роздрібні платежі
(retail payments) здійснюються між банками або між учасниками на фінансових ринках
і, зазвичай, вимагають термінового та своєчасного розрахунку; термін, що характеризує споживчі нетермінові платежі на невеликі суми коштів.

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
225
Організації, що надають фінансові послуги з проведення платежів, представлені двома великими групами установ – кредитними організаціями та організаціями, що не є кредитними. Перші діють і здійснюють банківські операції на підставі ліцензії, що надається Центральним банком. До організацій, які не є кредитними, відносяться організації поштового зв’язку, оператори електронної готівки, оператори мобільного зв’язку, а також міжнародні та національні системи грошових переказів.
Залежно від виду платіжного інструменту, що використовується для
ініціювання розрахункових операцій між платником і одержувачем коштів, розрізняють роздрібні платежі в документарній та бездокументарній формі.
Розрахунки на підставі нормативно встановлених розрахункових документів прийнято називати документарними формами розрахунків.
Розрахункові документи являють собою:
– розпорядження платника (клієнта банку) на списання коштів зі свого рахунку і переказ їх на рахунок отримувача коштів;
– розпорядження одержувача (стягувача) на списання коштів із рахунку платника і перерахування їх на рахунок, вказаний одержувачем коштів
(стягувачем).
Розрахункові документи можуть бути представлені у паперовому варіанті або на електронному носії.
У зовнішній торгівлі широко використовуються такі інструменти платежів: чеки, векселі та пластикові картки. Векселі та чеки застосовуються як самостійні засоби платежів, так і в поєднанні з іншими формами міжнародних розрахунків (табл. 4.1.).
Таблиця 4.1
Характеристика недокументарних форм розрахунків
Інструменти
Характеристика
Чеки
Письмове розпорядження особи платнику про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за рахунок наданого платнику грошового покриття
Прямі перекази
Кредитові перекази
Розпорядження платника своєму банку списати з його рахунку кошти і перерахувати їх на рахунок одержувача платежу
Дебетові перекази
Списання коштів з рахунку платника за розпорядженням отримувача платежу за попередньою згодою платника
Платіжні картки
Кредитна картка
Картка, що дозволяє держателю здійснювати покупку та знімати готівку в сумі, яка не перевищує наперед визначений кредитний ліміт. Наданий кредит може або повертатись повністю в кінці періоду, або частково, коли решту кредиту можна повертати протягом довшого періоду часу (на цю частку нараховуються відсотки)

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
226
Продовження табл. 4.1
Дебетна картка
Картка, що дозволяє держателю здійснювати покупки або знімати готівку, причому кошти одразу списуються з його рахунку
Наперед оплачена картка
Картка, кошти на яку можуть бути внесені наперед і обліковуються на самій картці або на рахунку на комп’ютері. Ці кошти можуть використовуватись держателем для здійснення покупок
Інші методи оплати
Телефонний банкінг
Надання певних банківських послуг (запит балансу рахунку, переказ коштів, оплата рахунків по телефону)
Мобільний банкінг
Проведення банківських операцій за допомогою мобільного телефону. Один
із прикладів здійснення платежів полягає у попередній реєстрації деталей кредитної картки держателя в базі даних мобільного оператора. Платник може здійснити платіж, використавши ID та PIN для аутентифікації. Платіж обробляється як звичайна операція із використанням кредитної картки.
Іншим прикладом може бути здійснення платежів за допомогою мобільного телефону, що відображається в рахунку за використання телефону.
Internet банкінг
Послуги для керування рахунком і банківськими операціями через Internet, що дозволяє споживачу запитувати баланс на рахунку, розміщувати кошти на депозит та подавати заявку на отримання кредиту.
4.2. Міжнародні розрахунки з використанням чеків
Чек (англ. check) – грошовий документ, що містить наказ власника рахунку (чекодавця) банку про виплату вказаної в ньому суми грошей певній особі або пред’явникові (чекодержателеві).
Чеки є одними з перших та найдавніших інструментів безготівкових розрахунків, що вперше з’явилися в XVI ст. у вигляді квитанції касирів, які за зберігання грошей стягували відсотки з вкладників.
Цей інструмент особливо поширений в таких країнах як Франція,
Ірландія, Португалія, хоча їх використання поступово скорочується. В більшості країн Єврозони чеки практично не застосовуються в розрахунках, а їх важливість в світі поступово зменшується. В таких країнах як Фінляндія та Нідерланди вони вже практично припинили своє існування та прогнозується, що ця тенденція поступово пошириться на всю північно- західну Європу. Відтак, використання чеків сконцентроване в країнах
Північної та Латинської Америки і кількох європейських країнах. На даний час приблизно дві третіх обсягу чекових розрахунків зосереджено у двох країнах – Франції та США. Чеки також залишаються одними із основних методів здійснення великих платежів в Китаї, Кореї, Сінгапурі, Канаді.
Водночас, у Швеції, Швейцарії, Бельгії, Німеччині їх питома вага в

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
227 платіжному об’ємі становить до 1%. Форми чеків та їх обіг регламентуються національним законодавством і нормами Женевської конвенції про чеки
1931р. Країни, що не належать до Женевського чекового права, регулюють обіг чеків національними нормами права, а країни англо-американського права дотримуються принципів англійського Закону про переказні векселі
1882р., згідно якого чек розглядається як переказний вексель на банк з оплатою за пред’явленням. Відповідно до міжнародного права, при розв’язанні суперечностей, пов’язаних з формою та обігом чеків, застосовується право тієї країни, де був виписаний чек.
Особливість чека полягає у тому, що він не відноситься до інструментів кредитування і підлягає оплаті при пред’явленні, тому строк його обігу чітко обмежений. Згідно Женевської конвенції термін подання чека до оплати у країні його видачі становить 8 днів, у платіжному обороті між країнами
Європи – 20, а в міжконтинентальному платіжному обороті – 70 днів. Ці терміни діють з дня виставлення чека.
Випущений в обіг чек повинен мати відповідне фінансове покриття.
Оскільки, оплачений чек з підписом пред’явника служить для банку розпискою про виплату вказаної в чеку суми і підтвердженням достовірності виконаної операції. За видачу чека без валютного покриття законодавства багатьох країн передбачають кримінальні санкції. Відмова в оплаті чека повинна бути посвідчена протестом.
Чеки можна використовувати для отримання готівки, для безготівкового платежу та в інших формах, пов’язаних з обігом чеків як засобу платежу. У міжнародному обороті чек як засіб платежу використовують при розрахунках за отриманий товар, надані послуги, а також у розрахунках за неторговельними операціями.
Так, чековим платежам надається перевага тоді, коли платнику не відомі номер рахунку та банк одержувача або якщо він виписує чек і сам його використовує для того, щоб отримати процентні переваги в результаті збільшення відстрочки платежу. При платежах в США, де не заведено здійснювати оплату переказом, дуже зручно використовувати чеки, особливо, якщо одержувач платежу не має рахунку в банку-кореспонденті, що бере участь в операції. В цьому випадку можна частково уникнути високого збору американських кредитних установ за пред’явлення чека (в основному, при переказуванні відносно невеликих сум).
За допомогою чеків здійснюються також платежі в третіх валютах, наприклад, в доларах США – до Аргентини, в фунтах стерлінгів – до
Індонезії, причому, вони часто передаються одержувачу платежу

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
228 безпосередньо, а не через відповідну кредитну установу. Це дає переваги одержувачу, оскільки він сам може визначити момент переведення суми чека в національну валюту і по можливості дочекатися зручного курсу.
Іншою причиною оплати за допомогою чека може бути можливість миттєвого запису банком, що обслуговує закордонного одержувача, в кредит його рахунку еквівалента чека із зауваженням щодо наступного надходження. А це означає прискорення платежу, оскільки бенефіціар вже в день отримання чека може розпоряджатися його еквівалентом.
Особливу увагу варто звернути на термін дії іменного чека. Якщо лицева сторона чека не містить вказівки терміну його дії, то, відповідно до міжнародної практики чекового звернення, він приймається рівно шість місяців з дати його виписки.
У зв’язку з цим, не варто зволікати з поданням іменного чека на інкасо – якщо від дати виписки чека пройшло більше 4-5 місяців, можливість прийняття на інкасо зменшуватиметься, адже прострочені чеки або чеки в яких термін дії закінчується протягом місяця, банками, зазвичай, не приймаються.
Іменний чек – це письмове розпорядження власника рахунку видати певну суму, зазначену в чеку, фізичній або юридичній особі.
На іменному чеку повинні бути зазначені дев’ять наступних параметрів:
 прізвище або назва чекодавця (особи або компанії, які виписали чек);
 особистий підпис особи або представника компанії, який виписав чек;
 назва, адреса, реквізити банку-платника по чеку;
 валюта чека і сума (цифрами і словами);
 прізвище, ім’я бенефіціара (чекодержателя, одержувача виручки) або назву бенефіціара-юридичної особи. У разі поштового відправлення чека також потрібно вказати адресу бенефіціара;
 номер чека (в основному полі даних) і ще раз номер чека
(дублюється внизу);
 дата виписки чека;
 термін дії чека;
 магнітна інформаційна смуга.
При цьому, на чеку, щоб він був прийнятий банком, не повинно бути:
 виправлень;
 написів на звороті.

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
229
Крім того, іменний чек, оформлений в деяких країнах, неодмінно повинен містити назву «чек» на тій мові, на якій він складений. Однак, ця вимога, згідно із законодавством (Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України №520 від
29.12.2000 р.) необов’язкова для низки найбільших країн з давніми чековими традиціями, як правило, це Великобританія, Австралія, Канада, США,
Німеччина.
Щоб перевести в готівку за іменним чеком гроші, потрібно звернутись в банк з документом, що засвідчує особу, і підписати заяву. Перевести в готівку чек може будь-яка інша особа за довіреністю, засвідченою нотаріально.
У разі відсутності імені/назви бенефіціара (чек «на пред’явника») документ на інкасо в Україні прийнятий не буде – згідно з вітчизняним законодавством. А ось якщо сума цифрами та словами на чеку відрізняється, то правильним, відповідно до законодавства практично всіх країн, включаючи й нашу, у таких випадках, завжди визнається напис словами, а помилковим – напис цифрами.
Що ж стосується ушкоджень, то надриви, легка потертість або невелике намокання, якщо вони не перешкоджають прочитанню необхідних реквізитів, зазвичай, не є вагомою причиною для відмови в прийомі чека до оплати.
Якщо чек прострочений або до кінця строку дії залишилося два-чотири тижні, він все ж може бути прийнятий на інкасо, однак, у цьому випадку, банк має право потребувати грошову заставу. Сам іменний чек може виглядати наступним чином (рис. 4.2.):
Рис. 4.2. Зразок іменного чека

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
230
Загалом, у міжнародній практиці застосовують поширені наступні види чеків: фірмові та банківські. Особливими видами чеків є дорожні
(туристичні) та єврочеки.
Фірмовий (комерційний) чек – документ, виписаний в національній чи
іноземній валюті на пред’явника (одержувача), і виставляється фірмою
(чекодавцем) на свій банк. Оплата за ним здійснюється за рахунок коштів чекодавця. Фірмові чеки виписуються на чекових бланках клієнтами банку.
Проте, такі чеки не дають повної гарантії отримання коштів.
Банківський чек – чек, виписаний банком на інший банк-кореспондент.
Це письмовий наказ банку – володаря авуарів за кордоном своєму банку- кореспонденту про перерахування певної суми з поточного рахунку власнику чека.
Експортери, отримавши такий чек, продають його своїм банкам. У тексті таких чеків відсутні найменування фірми-чекодавця, ним виступає банк-боржника. Оплату за цими чеками здійснюють за кошти банку чекодавця на його рахунку в банку-кореспонденті за кордоном.
У міжнародному платіжному обігу найчастіше використовують банківські ордерні чеки. У більшості європейських країн використовуються
єврочеки.
Єврочеки (eurochegue) – стандартизовані чеки, що випускають банки – члени Європейської банківської системи «Єврочеки» разом із спеціальною гарантійною карткою. Цей вид платіжних документів виник в 60-х роках ХХ ст., коли ряд великих європейських банків надали своїм клієнтам право виписувати чеки під час поїздок за кордон і отримувати за ними гроші у відділеннях зарубіжних банків-кореспондентів через пред’явлення гарантійної картки.
Пізніше була введена єдина форма чека, що дістала назву єврочек. Його почали видавати клієнтам фінансові установи (комерційні банки, ощадні банки, поштові установи) багатьох європейських країн, які приєдналися до системи єврочеків. Єврочеки видаються їх власнику без попереднього грошового внеску і оплачуються за рахунок банківського кредиту строком до одного місяця.
Оплачений чек повинен повернутися в банк, що його видав, протягом 20 днів з дня оплати. Єврочеки оплачуються лише при пред’явленні їх власником єврочекової картки. Інкасування єврочеків, виставлених усередині країни, не відрізняється від інкасо звичайних чеків. Єврочек, виписаний за кордоном, направляється через центр-єврочек країни перебування власника чека у центр-єврочек своєї країни і проводиться

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
231 перерахунок цього єврочека за обмінним курсом у національну валюту.
Банк, що оплачує та інкасує чек, стягує комісію.
Разом з бланками єврочеків клієнту видається єврочекова картка, що дає можливість виписувати гарантовані єврочеки. Картки дійсні протягом трьох років. Зараз функції єврочекової картки значно розширилися: вона не лише гарантує оплату чека в межах установленого ліміту, а також може використовуватися як дебетна картка для зняття готівки у мережі банківських автоматів.
Особливість єврочеку полягає в тому, що його можна виписувати у валюті країни перебування. Чек приймається для оплати за товари тисячами роздрібних торговельних установ в 40 країнах Європи та Північної Америки.
Дорожній чек (Travellers Chegues) – це платіжне доручення виплатити зазначену у чеку суму власнику, підпис якого є на дорожньому чеку у момент його продажу. Схема роботи з чеками така: при купівлі чека покупець ставить свій підпис у відведеному для цього місці, при отриманні готівки за нього – в іншому, і лише при ідентичності підписів, клієнт може отримати готівку. Як правило, за обмін чеків на місцеву валюту банки стягують певний відсоток – комісійні для покриття своїх витрат, розміри яких можуть значно відрізнятися в різних банках.
Дорожні чеки є іменними. Розрахунки ними, як правило, проводяться на базі інкасо. Дорожні чеки не є законним платіжним засобом, їх придбання і прийняття в оплату забезпечується угодою емітента з відповідними організаціями (найчастіше з туристичними організаціями). Це платіжні документи, за якими під час подорожей можна швидко та зручно отримати гроші. На відміну від іменних, дорожні чеки купують у фінансових організаціях, щоб таким способом зберегти кошти та легко перевести їх у готівку в разі потреби. Тобто клієнту необхідно прийти в банк і купити у компанії-емітента сертифікат-зобов’язання виплатити зазначену в чеку суму.
А за кордоном він отримає гроші, підписуючи виписаний на нього дорожній чек і заплативши комісію в розмірі 1-2% від вартості чека або фіксовану суму за кожний чек. Дорожній чек, як правило, має відмітку про місце і дату продажу. Крім того, на ньому може вказуватися строк, протягом якого він підлягає оплаті. Якщо строк не вказано, чек вважається безстроковим.
Дорожні чеки не мають обмежень у часі – їх можна взяти з собою в подорож і через пару років. У багатьох магазинах, ресторанах та готелях за кордоном такі документи приймають нарівні з готівкою. Вони досить зручні у використанні – їх легко відновлювати у випадку крадіжки або втрати: зателефонувавши до світової служби відшкодування компанії-емітента за

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
232 телефоном, вказаним на квитанції про купівлю чека, блокується втрачений чек і протягом доби отримується інший.
Купити в українських банках такі чеки можна за готівку, пред’явивши паспорт, уклавши договір та заплативши комісію в розмірі 0,5-1% від суми покупки. Вивозити за кордон та ввозити такі чеки в Україну можна на суму до 10 000 євро. Більшу суму треба письмово задекларувати в митному органі, підтвердивши документально, що вона була знята з рахунку в банку.
Крім цього, в Україні не можливо за один операційний день купити дорожніх чеків на суму більше 10 000 євро, оскільки це заборонено законодавством. Перш за все для вивезення дорожніх чеків не потрібно спеціальний дозвіл, як це потрібно при вивозі валюти готівкою.
Готівка за дорожній чек може бути отримана без затримок на інкасо, якщо він відноситься до наступних видів: American Express (поширені в
США); Thomas Cook і Visa (поширені в Європі); City Corp (поширені в азіатських державах). Суть в тому, що якщо банки здійснюють виплату за знайомими їм видами чеків відразу, то за іншими видами вони захочуть провести інкасо, що потребує часу. Крім цього, не кожен закордонний банк візьме на інкасо чеки незнайомих йому систем. Обміняти як дорожні так і
іменні чеки можна тільки на повну суму грошей, зазначену в них.
Часткового «зняття» не буває.
Слід розрізняти компанії, що видали (емітували) чек від банків, в яких чек може бути прийнятий до оплати. Більше того, зобов’язання компанії- емітента не є зобов’язаннями банку.
Перевагами дорожніх чеків також є:
 зручність у перевезенні, простота у використанні, відсутність часових обмежень у строках використання;
 приймання для оплати товарів та послуг у переважній більшості магазинів, готелів, ресторанів, пунктів прокату, сервісних центрів багатьох країн світу;
 друк на спеціальному папері та присутність кількох надійних ступенів захисту;
 у разі їх втрати власники мають змогу отримати відшкодування грошовими коштами або чеками, вчасно сповістивши про це відповідну установу.
Дорожній чек повинен містити наступні реквізити:
 назву документа – «дорожній чек» («Traveler’s Cheque»);

ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
233
 назву компанії-емітента, що випустила дорожній чек – American
Express та ін.;
 назву платника та його реквізити;
 підписи уповноважених представників компаній-емітентів;
 номінал та назву іноземної валюти;
 серію та номер;
 місця для підписів особи, яка купує чеки.
Кросований чек. Можна обмежити право вилучення готівки з рахунку за чеком шляхом його кросування – проводка двох паралельних ліній на лицевій стороні чека. Це означає, що зазначена в чеку сума повинна бути зарахована на рахунок його пред’явника в даному банку або переведена в
інший банк безготівковим шляхом. Чек з кросуванням ускладнює використання викрадених чеків, оскільки за ними не можна отримати готівки. Чеки можуть бути кросовані попередньо друкарським способом, і клієнт банку отримує чекову книжку з кросованими чеками.
Відомі різні форми кросованих чеків. Кросування може бути спеціальним, коли між лініями вказується точне найменування банку і номер рахунку одержувача коштів або назва банку і напис «не обертається, рахунок одержувача» («Smalltown Ваnk, nоt nеgоtiаblе, ассоіnt оf рауее»). В інших випадках, якщо невідомий банк, куди переказуються кошти, між лініями пишуть: «Not Nеgоtіаblе», «А / с рауее» (рис. 4.4.).
Рис. 4.4. Зразок кросованого чека
Засвідчений чек. Банк спеціальним написом засвідчує підписи клієнта і наявність суми для оплати чека. Банк несе за ним відповідальність і не може відмовитися від оплати, для чого в момент засвідчення чека сума знімається з рахунку чекодавця і резервується на особливому рахунку. На лицевій стороні чека ставиться штамп «Сеrtіfed», дата, назва банку і підпис

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
234 працівника банку. Хоча банк не зобов’язаний засвідчувати чек, це дуже поширена операція у великих банках. Засвідчені чеки використовуються там, де важливо мати еквівалент готівки, наприклад при операціях з цінними паперами.
Чек казначейства – чек, що містить підпис скарбника банку і виписаний на банк (для погашення зобов’язань банку, купівлі устаткування для власних потреб і т.п.). Ці чеки надійні й охоче приймаються в процесі обігу. Іноді банки продають їх клієнтам як заміну менш цінних засвідчених чеків.
Чеки можуть використовуватися за індосаментом (передавальний напис на зворотному боці чека). Цим самим власник чека передає право отримання грошей за чеком іншій особі.
Розрізняють чотири види індосаментів:
 Бланковий індосамент. Власник чека ставить на його зворотному боці свій підпис, внаслідок чого чек стає документом на пред’явника, і будь- який законний власник може отримати за ним кошти в банку.
 Іменний індосамент. Власник ставить на звороті свій підпис і вказує
ім’я особи, якій передається право на отримання коштів за чеком.
 Цільовий індосамент. Власник чека вказує на звороті мету передачі чека іншій особі й обмежує можливість отримання коштів за чеком.
Найчастіше такий індосамент містить: «Тільки для депонування». Іноді цей вид індосаменту використовується разом з іменним («заплатіть Джону
Джеймі, тільки для депонування»).
 Безоборотний індосамент. Якщо власник чека хоче обмежити або виключити можливість пред’явлення претензій за чеком у разі його несплати, у тексті індосаменту він використовує слова «Не обертається».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал