Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка10/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29
Відкриття акредитива передбачає для банку, що його відкрив, надання абстрактного боргового зобов’язання. За умови, що банк не вимагає від
імпортера негайної виплати суми акредитива, він кредитує відкриття акредитива імпортерові. При цьому, кошти банку, зазвичай, не залучаються
і, при надходженні документів, вказаних в акредитиві, вони оплачуються, здебільшого, через поточний рахунок імпортера.
До прийняття документів від експортера, банк, що відкрив акредитив, бере на себе кредитний ризик. При цьому, він повинен бути впевнений у тому, що зможе отримати виконані за акредитивом платежі за рахунок
імпортера. Такий кредит, зазвичай, надається під забезпечення товарів, що будуть імпортуватися на умовах акредитивної форми платежу. Ця схема отримання кредиту використовується тоді, коли імпортер є посередником.
Перевагою компенсаційного акредитива, в порівнянні з трансферабельним є те, що допоміжний акредитив, відкритий банком посередника – це безпосереднє зобов’язання даного банка-емітента бенефіціару з оплати документів, що відповідають умовам акредитива.
Також клієнт-посередник одержує можливість надання гарантії оплати субпостачальнику, без надання фінансового покриття в банк, що надає таку гарантію. Субпостачальник одержує кошти за відвантажену продукцію тільки у випадку виконання всіх умов допоміжного акредитива, що, завдяки спеціально розробленим умовам, передбачає виконання умов основного акредитива.

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
151 3.3.2. Зустрічний акредитив (Dispute Letter OF Credit)
Зустрічний акредитив аналогічний акредитиву Back-To-Back, єдина відмінність полягає в тому, що емітентом як «першого», так і «другого» акредитивів є один і той самий банк. Тобто, при зустрічному акредитиві банк-емітент для другого акредитива не приймає перший (основний) акредитив як «забезпечення». Замість цього, банк отримує інструкції дебетувати рахунок експортера (посередника) за всіма платежами, що здійснюються за другим акредитивом. Перший (основний) акредитив використовується як потенційне джерело надходження грошових коштів на рахунок експортера (посередника).
3.3.3. Резервний акредитив (STANDBY Letter OF Credit)
Резервний акредитив, який інколи ще називають «чистим», є спеціальними видом акредитивів, що за своєю суттю більше тяжіє до банківської гарантії (його іноді називають квазі-гарантією), і випускається для того, щоб покрити торговельні борги. На відміну від документарних акредитивів, що забезпечують, перш за все, інтереси експортера, резервний акредитив як інструмент забезпечення платежів є значно гнучкішим та універсальнішим. За економічним змістом він подібний до банківських гарантій і порук. Проте, останні підпорядковуються національним правилам
і національному законодавству, резервні ж акредитиви – Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів (публікація
Міжнародної торговельної палати
№ 600, редакція
2007 р.) або
Міжнародним процедурам стенд-бай (ISP98) (публікація Міжнародної торговельної палати № 590 (редакція 1998 року)). Фактично, це гарантія, оформлена у вигляді акредитива, тому що платіж за акредитивом виконується проти надання документів (по суті вимоги) за акредитивом, які підтверджують, що аплікант не виконав свої зобов’язання.
У зв’язку з тим, що при видачі банківських гарантій виникають певні труднощі, пов’язані з відмінностями національних законодавств, якими регламентується надання гарантій, використовують резервний акредитив.
Механізм надання резервного акредитива такий же, як і при наданні банківської гарантії, але завдяки тому, що він підпорядковується
Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів, значно

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
152 спрощується процедура його надання та обслуговування. Відмінності між акредитивом та гарантією зазначені в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Основні відмінності акредитивів та гарантій
Акредитив
Гарантія
Засіб платежу.
Засіб гарантування виконання зобов’язань.
Оплата здійснюється проти документів, для перевірки яких
існують
єдині міжнародні стандарти.
Оплата здійснюється проти вимоги заплатити, описаної тільки в гарантії.
Оплата здійснюється в разі належного виконання сторонами своїх контрактних зобов’язань.
Оплата здійснюється в разі невиконання однією зі сторін своїх контрактних зобов’язань.
Акредитиви «стенд-бай» застосовуються, насамперед, у США і заміняють там прийняті в Європі банківські гарантії, що, відповідно до юрисдикції більшості федеральних штатів США, не можуть бути видані банками. Однак, і в Європі цей вид акредитива набуває поширення у зовнішньоекономічних операціях.
Доцільність використання резервного акредитива з’являється коли:
 законодавство країни контрагента забороняє гарантійну форму розрахунку;
 контрагент вимагає, щоб формою розрахунку був резервний акредитив.
Діапазон застосування резервних акредитивів досить широкий. Нижче зазначені найтиповіші ситуації:
 обігових коштів покупця цілком достатньо для своєчасної оплати товарів, однак постачальник наполягає на використанні безпечнішої, ніж переказ, форми розрахунків. У такому випадку сторони можуть домовитися про платежі за зовнішньоекономічним договором на умовах комерційного кредиту, шляхом переказу на умовах товарного кредиту за відкритим рахунком;
 потрібно підсилити гарантованість платежу.
Як забезпечення виставляється резервний акредитив, що покриває одне чи декілька відвантажень. Якщо покупець вчасно розраховується за зовнішньоекономічним договором, резервний акредитив не використовується. Якщо ж він не розраховується за певну партію товару, продавець може звернутися до банку з вимогою здійснити платіж;

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
153
 коли є потреба в забезпеченні зобов’язань експортера за акредитивом, що передбачає здійснення банком-емітентом авансового платежу, або в забезпеченні зобов’язань щодо виплати неустойок і штрафів на користь імпортера.
Платіж по резервному акредитиву відбувається тільки у випадку, якщо наказодавець акредитива не здійснив платіж за поставлені товари чи надані послуги в строк, обумовлений в умовах акредитива. Резервний акредитив може застосовуватися для фінансування або забезпечення основних кредитних угод, угод з нематеріальними активами. Суми таких угод можуть бути дуже значними, а ризик по такому інструменту, як резервний акредитив, вищий, оскільки платіж здійснюється проти заяви бенефіціара про те, що наказодавець не виконав своїх зобов’язань, і, в кращому випадку, копій відвантажувальних документів. Бенефіціар, при цьому, має прекрасну можливість скласти підроблену заяву і отримати кошти.
Резервний акредитив використовується як гарантія для країн, в яких використання гарантій заборонено, а також замість гарантії виконання або гарантії повернення авансового платежу, платіжної гарантії. Він також є забезпеченням платежу в разі невиконання третьою стороною договірного зобов’язання, наприклад:
 невиконання покупцем зобов’язань з оплати поставлених товарів;
 невиконання продавцем зобов’язань з поставки товару або виконання послуг.
Так, резервний акредитив може використовуватися і як документарний акредитив, і для додаткового забезпечення платежів на користь експортера
(скажімо, при розрахунках у формі інкасо або банківського переказу). Але такий акредитив (як аналог авансової гарантії або гарантії виконання) може виступати і як забезпечення повернення раніше виплаченого імпортером
(замовником) авансу або виплати неустойок та штрафів на користь
імпортера при неналежному виконанні експортером контракту.
Таким чином, резервний акредитив (як і банківську гарантію), на відміну від документарного акредитива, можна віднести до непрямого забезпечення платежу. Оскільки резервні акредитиви належать до категорії незабезпечених кредитів, більшість банків виставляє їх за дорученням тих клієнтів, які мають у них свої рахунки. Існують фінансова і комерційна моделі акредитива «стендбай».

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
154
Фінансова модель акредитив «стендбай» розглядає як міжнародну гарантію, що адресована бенефіціару, тому необхідно закцентувати увагу на таких основних моментах:
 бенефіціар – це покупець, який є бенефіціаром фінансового акредитива «стендбай»;
 наказодавець є експортером.
Тобто наказодавець та бенефіціар абсолютно відрізняються від тих осіб, котрі беруть участь у виконанні документарного акредитива або в акредитиві
«стендбай», що гарантує оплату товару.
В той час, комерційний «стендбай» може розглядатися як гарантія за документарним акредитивом.
Комерційна модель акредитива «стендбай» у вигляді гарантії оплати товару стосується усіх підприємств, як експортерів, так і імпортерів.
Акредитив «стендбай» як гарантія оплати товару може застосовуватися у ситуації, коли експортер наполягає на безвідкличному акредитиві, а покупець не має достатньої суми власних грошових коштів, і банк не бажає або не має змоги надати покупцеві кредит для оплати товарів експортеру.
Таким чином, комерційна модель акредитива «стендбай» – це безвідкличне зобов´язання банку-емітента оплатити товар у випадку неналежного виконання акредитива покупцем.
Однією з переваг цього інструменту є те, що резервний акредитив може обслуговувати зовнішньоторговельні операції на суму, яка у кілька разів перевищує суму акредитива, якщо передбачається відвантаження товару частинами. У цьому випадку акредитив відкривається на суму, рівну сумі одного відвантаження і діє протягом усього терміну дії контракту. Переваги та недоліки використання резервного акредитива проілюстровані в табл. 3.4.
3.3.4. Автоматично поновлювані (револьверні) акредитиви (Revolving
Letter of Credit)
Револьверні акредитиви
– це акредитиви, що автоматично поновлюються на їх початкову суму або після закінчення заздалегідь визначеного періоду, чи в міру використання у наперед визначених межах загальної суми та терміну дії. Тобто, це такий тип акредитиву, що може поповнюватися через певні проміжки часу, у міру отримання грошей бенефіціаром. Таким чином, акредитиви зможуть поновлюватися щомісяця, щокварталу або певну кількість разів.
Револьверні акредитиви

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
155 використовуються у тих випадках, коли продаж товару за кордон не одноразова угода, а іноземний покупець є постійним клієнтом експортера.
Використання такого акредитива дає експортеру змогу отримувати грошові кошти під належним чином оформлені документи, що відповідають умовам акредитива, за кожну кратну поставку (здійснювану переважно за графіком), що зафіксовано у контракті (найчастіше – при поставках сировини).
Таблиця 3.4
Переваги та недоліки використання резервного акредитива для продавця та покупця
Переваги використання резервного акредитива
- забезпечення невиконання зобов’язань – для експортера резервний акредитив гарантує платіж по комерційній угоді, для імпортера – резервний акредитив гарантує поставку товару або надання послуг у відповідності до умов контракту.
- всесвітньо розповсюджений інструмент;
- можливість отримання відстрочки платежу, що надасть конкурентні переваги у збільшенні обсягів поставок, просування товарів (послуг) на нові ринки. для продавця для покупця усунення ризику несплати / оплати з запізненням / часткової оплати за поставлений товар (надані послуги); резервний акредитив може відкриватися за рахунок власних коштів покупця, банківського кредиту, а також за рахунок надання покупцем іншого забезпечення виконання своїх зобов’язань
(застава, депозит та ін.);
Можливість збільшення обсягів поставок, просування товарів (послуг) на нові ринки, здобуття конкурентних переваг; покупець має можливість відстрочити платіж до моменту, коли відповідні документи не будуть свідчити про відправку товару в повному обсязі і відповідної якості до вказаного місця (платіж здійснюється після відвантаження товару
і надання документів). усунення ризику відмови (зміни умов) покупця від замовлення без згоди
(дозволу) продавця.
Револьверні та відновлювані акредитиви виступають альтернативою акредитивам «стенд-бай» у ситуаціях, коли:
 імпортер отримує регулярні поставки товару з-за кордону від
іноземного постачальника;
 постачальник наполягає на платежі у формі акредитива;
 банк не бажає виставляти акредитив на повну вартість товарів, що періодично постачатимуться певний час.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
156
Поповнення акредитива може відбуватися автоматично, проте це буває в окремих випадках. Нехай, наприклад, випущений поновлюваний акредитив на суму USD 10,000.00 на три місяці з умовою «даний акредитив поновлюється автоматично» У цьому випадку, протягом усього строку дії акредитива, продавець отримає оплату в USD 10,000.00 стільки разів, скільки разів він подасть правильно оформлені документи. Відтак, ні банк- емітент, ні авізуючий банк, ні покупець не можуть обмежити використання коштів з цього акредитива. Тому, більш прийнятне формулювання є наступним: «Сума акредитива поновлюється автоматично, але всього не більше USD 30,000.00», тобто, в будь-якому випадку, необхідне чітке обмеження на максимально можливу суму. Досить імовірно, що продавець не може забезпечити щомісячні поставки товару на однакові суми. Тоді умову можна сформульовати так: «Сума акредитива поновлюється автоматично щомісяця рівними частками, але всього не більше USD
30,000.00». В цьому випадку, якщо продавець протягом першого місяця відправляє товари на суму USD 8,000.00, то на початок другого місяця на акредитиві буде сума USD 12,000.00 (тобто USD 10,000.00 – відновлення за другий місяць і невикористана частина від попереднього місяця USD
2,000.00) і так далі до вичерпання ліміту USD 30,000.00. Будь-які інші способи відновлення акредитива повинні бути чітко вказані в його умовах.
У разі, коли товар поставляється рівними партіями через рівні проміжки часу, то оплата може здійснюватися за автоматично поновлюваним, на тих самих умовах, (револьверним) акредитивом. Текст цього акредитива буде приблизно таким: «сума акредитива: USD 10,000.00 п’ять раз автоматично поновлюваний акредитив аж до максимальної суми в USD 60,000.00». Таке формулювання означає, що після використання перших 10,000.00 дол. США автоматично набирає чинності акредитив на наступні 10,000.00 дол. США, і так далі аж до досягнення зазначеної максимальної суми. Так звану «умову поновлення» можна скласти у кількох варіантах залежно від потреби.
Наприклад, можна зазначити: «Акредитив на суму: USD 10,000.00 автоматично поновлюваний щомісяця, перший раз – у січні й останній раз – у травні 2011 р. Максимальна сума, що виплачується за цим акредитивом:
USD 60,000.00».
У свою чергу, револьверні акредитиви поділяються на:
 кумулятивні – означає дозвіл додавати невикористані часткові виплати або залишки коштів до наступних часткових виплат, що дає змогу переносити можливий залишок з поточного періоду на наступний та

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
157 уникнути відкриття цілої послідовної мережі акредитивів. Він є дуже зручним, особливо при регулярних, розбитих на частини поставках
(наприклад, щотижневе забезпечення фруктами у період збирання врожаю, рибою – у сезон). Однак, слід зазначити, що, оскільки поновлення здійснюється автоматично, ризик, який бере на себе банк-емітент у день відкриття акредитива або підтверджуючий банк у день його підтвердження, стосується усієї суми за операцією, а не частини, що належить до певного періоду;
 некумулятивний – означає заборону додавати невикористані часткові виплати або залишки коштів до наступних часткових виплат, тобто невикористаний залишок повертається.
Поновлювальний акредитив має ряд переваг і недоліків як для покупців так і продавців.
Перевагами для покупця (апліканта) є:
 на вимогу покупця виставляється один акредитив, що покриває регулярні поставки продукції від постачальника, при цьому немає жодної потреби вносити зміни до умов акредитива (такі, як збільшення суми акредитива та подовження терміну його дії);
 покупцю не потрібно бронювати свої кошти одразу на загальну суму всіх поновлювань за акредитивом (кошти бронюють тільки на відповідні транші).
Недоліком для покупця є те, що покупець зобов’язаний регулярно відволікати власні кошти для поновлення суми акредитива. При цьому, він не має права (враховуючи безвідкличність самого акредитива), наприклад, у разі поставки неякісного товару, скасувати його або змінити механізм поновлення. Продавець може продожувати відвантажувати продукцію та отримувати експортну виручку поки не закінчиться термін дії акредитива.
Перевагою для продавця (бенефіціара) є те, що, здійснюючи регулярні відвантаження продукції та виконуючи усі вимоги акредитива, продавець обов’язково отримуватиме експортну виручку, незалежно від бажань та вимог покупця.
Недоліки є те, що за умови, якщо такий акредитив є ще й підтвердженим, і комісія за підтвердження сплачується за рахунок продавця, останній буде змушений сплатити таку комісію від загальної суми всіх поновлень за акредитивом.
Необхідно також зазначити, що, здійснюючи операції за револьверним акредитивом, банк-емітент стикається з високим ступенем

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
158 ризику, який полягає у тому, що цей банк на конкретний момент часу має зобов’язання на загальну суму акредитива, а у забезпечення отримує покриття від покупця (апліканта) на суму відповідного траншу.
Акредитив не вважається автоматично поновлюваним, якщо визначену кількість товару має бути відправлено протягом попередньо передбаченого терміну визначеними частинами (не обов’язково однаковими). Тому велике значення має ст. 41 Правил по акредитивах. Відповідно до неї, якщо в установлений термін певна частина не використана та/або не відвантажена протягом терміну, передбаченого для цієї частини, то акредитив не може бути використаний ні для цієї частини, ні для всіх наступних, якщо інше не обумовлено в акредитиві.
Коли банк виставляє револьверний акредитив, він та його клієнт беруть на себе зобов’язання щодо всієї суми, а не її частини, що стосується певного періоду. Таким чином, револьверний акредитив, що виник для задоволення потреб торгових партнерів, дає змогу координувати поставки з використанням документарного акредитива за операціями, що передбачають відправку товарів частинами.
3.3.5. Акредитив з червоною смугою (Red Clause Letter of Credit)
Акредитив з червоною смугою (червоним застереженням, обмовкою) або його ще називають попереджуючий (Antisipatory), був розроблений для того, щоб дозволити продавцю отримати частину суми, передбаченої акредитивом, як аванс. Історично, ці акредитиви виникли для забезпечення поставок вовни з Австралії в Європу і частина суми, що передбачалася як аванс продавцеві друкувалася червоною фарбою. Іноді можна зустріти такі найменування акредитивів з «червоним застереженням», як чистий (Clean), незабезпечений (Unsequred), гарантований (Sequred). Останній відомий також, як акредитив з «зеленим застереженням» (Green Clause).
Отже, це акредитив, відповідно до умов якого продавець зможе одержати від виконуючого/підтверджуючого банку аванс на обумовлену суму. Ця форма акредитива дозволяє експортеру отримати частину коштів по акредитиву до подання всіх товаророзпорядчих документів в якості авансового платежу, який призначений для того, щоб фінансувати виробництво і споживання товару, що поставляється по акредитиву, а також для закупівлі та оплати призначеного для експорту товару (перед відвантаженням його покупцеві). Виплата авансу може здійснюватися

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
159 виконуючим/підтверджуючим банком як за рахунок банку-емітента, так і за свій рахунок. При здійсненні платежу за акредитивом, сума авансу утримується із суми платежу. У випадку, якщо бенефіціар не подає вчасно документи, банк, що здійснив авансовий платіж, вимагає від банку-емітента акредитива відшкодування в розмірі авансу (якщо виплата здійснювалася не за рахунок банку-емітента). Останній отримує дану суму з наказодавця акредитива, що несе відповідальність і ризик за наданий продавцю аванс.
Виплачують його за певних умов. Зокрема, акредитив має містити так звану
«червону умову», у якій банк-емітент уповноважує виконуючий банк виплатити бенефіціару визначений відсоток від суми акредитива у вигляді авансового платежу проти подання таких документів:
 квитанції бенефіціара;
 листа бенефіціара про те, що він зобов’язується:
- надати у зазначений в акредитиві термін обумовлені відвантажувальні документи;
- у разі нездійснення відвантаження, повернути до банку, що здійснив фінансування, не пізніше встановленої дати всю суму отриманого авансу і відсотки, нараховані за час користування ним;
- проінструктувати свій банк про переказ суми, що повертається, до банку, який здійснив фінансування.
Якщо клієнт, якому виплачується аванс, є абсолютно надійним з точки зору банку, що фінансує, то достатньо буде вищезазначеного переліку. У такій ситуації виплата авансу провадиться за рахунок банку-кореспондента
(виконуючого банку), але під відповідальність банку, що відкрив акредитив
(банку-емітента). Якщо продавець не надасть у строк необхідні документи і не погасить аванс, то банк-кореспондент (виконуючий банк), що здійснив фінансування, спише суму авансу разом з відсотками з банку-емітента.
Останній утримає цю суму з наказодавця акредитива, який, тим самим, несе ризик за аванс і відсотки.
У разі, коли банк, що здійснює фінансування, не достатньо знає і довіряє бенефіціару – одержувачу авансового платежу, додатково до вищевказаного переліку потрібно надати гарантії банку (банку-продавця) із зобов’язанням повернути суму авансу, включаючи відсотки, якщо бенефіціар не подасть відвантажувальні документи протягом дії акредитива.
Якщо було проведено фінансування і бенефіціар надав у зазначений термін необхідні документи, то після перевірки їх і визнання такими, що

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
160 відповідають умовам акредитива, банк, що фінансує, списує суму разом з відсотками за фінансування з банку, що відкрив акредитив. При цьому, бенефіціар одержить тільки різницю між сумою, зазначеною в акредитиві, і сумою вже отриманого раніше авансу.
Таким чином, перевагами у використанні акредитивів з червоною смугою є:
 бенефіціар (експортер) отримує авансовий платіж для відвантаження продукції імпортеру, при цьому не використовуючи власні кошти;
 імпортер не відволікає власні кошти для оплати авансованого ним платежу бенефіціару (експортеру).
Недоліки використання акредитивів з червоною смугою такі:
 акредитив з червоною смугою не регулюється окремими статтями в
Уніфікованих правилах та звичаях для документарних акредитивів та інших міжнародних правилах (умови зазначаються тільки в акредитиві);
 ризик банку, що авізує
(виконуючого), щодо неповернення авансового платежу з боку банку-емітента;
 ризик ненадання бенефіціаром (експортером) документів, що відповідають умовам акредитива, або невідвантаження продукції взагалі.
3.4. Уніфіковані правила для документарних акредитивів
Зауважимо, що банки, працюючи з документарними акредитивами, документарним інкасо, гарантіями, керуються міжнародними правилами і звичаями, які видаються Міжнародною торговельною палатою (далі – МТП).
Так, при операціях з документарним інкасо використовуються Уніфіковані правила по інкасо; при акредитивній формі розрахунків – Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів. Ці правила і звичаї, з юридичної точки зору, не належать до міжнародно-правових нормативних актів і не є обов’язковими для застосування в усіх випадках здійснення зовнішньоторгових операцій купівлі-продажу товарів (послуг). Проте, вони широко застосовуються у практиці міжнародної торгівлі тому що сприяють однаковому розумінню


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал