Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитаціїPdf просмотр
Сторінка18/18
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Результати тестування розшифровуються так
1. Підраховується сума балів у кожній вертикальній колонці, наприклад, сума балів, поставлених дитиною у клітинках під №1, 14,
27, 40, 53, 66, 79, 92. Визначаючи суму, слід враховувати знак “+” чи
“-”. Сума балів кожної колонки має діапазон від +16 (якщо всі вісім тверджень оцінено тестованим +2, тобто цілком правильно) до -16 якщо всі твердження оцінено -2, тобто зовсім неправильно.
2. Розкодовується найменування зашифрованих у вертикальних колонках типів характеру
I
(1, 14, 27, 40, 53, 66, 79, 92) параноїк,
II
(2, 15 ,28, 41, 54, 67, 80, 93) епілептоїд,
III
(3, 16, 29, 42, 55, 68, 81, 94) гіпертим,
IV
(4, 17, 30, 43, 56, 69, 82, 95) істероїд,
V
(5, 18, 31, 44, 57, 70, 83, 96) шизоїд,
VI
(6, 19, 32, 45, 58, І, 84, 97) психастеноїд,
VII
(7, 20, 33, 46, 59, 72, 85, 98) сенситив,
VIII
(8, 21, 34, 47, 60, 73, 86, 99) гіпотим,
IX
(9, 22, 35, 48, 61, 74, 87, 100) конформний тип,


243
X
(10, 23, 36, 49, 62, 75, 88, 101) нестійкий тип,
XI
(11, 24, 37, 50, 63, 76, 89, 102) астенік,
XII
(12, 25, 38, 51, 64, 77, 90, 103) лабільний тип,
XIII
(13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104) циклоїд.
3. Визначається ступінь вираженості кожного з психотипів за допомогою побудови графіка Рисунок особистості. Наведемо приклад побудови графіка на підставі розшифрування результатів тестування одного з підлітків. Номер психотипу
І
I
I
I
II
I
V
V
V
I
V
II
V
III
І
Х
X
X
I
X
II
X
III Сума балів у кожній колонці
+
6
+
2
+
15
+
8
-
5
-
7
-
10
-
13
+
10
+
5
+
1
+
4
+
9 Якщо крива не виходить за межі точок +10 і -10, то це означає, що психотип перебуває в межах звичайного рисунка особистості (ці точки прийняті спеціалістами за нормативні.
Графік "Рисунок особистості"
6 2
15 8
-5
-7
-10
-13 10 5
1 3
9
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2 0
2 4
6 8
10 12 14 Номер пс ихо типу Сума балів у кожній колонці ума балів Якщо крива виходить за межі точки +10, то це означає, що якийсь психотип у тестованого проявляється найяскравіше. Якщо жодна чи кілька точок перебувають за межами точки -10, то це означає, що в тестованого проявляється антитип, тобто риси, властиві людині з протилежним характером. У нашому випадку в підлітка найбільш яскраво проявляються риси гіпертима (точка +15, що відповідає психотипу III, зрозміщена вище 10 лінії) і антигіпотима точка -13, яка відповідає психотипу VIII, – нижче -10 лінії. Не слід забувати проте, що багато людей – неакцентовані особистості, тобто в них у рисунку особистості немає помітних виступів.


244
ДОДАТОК D
Тест смисложиттєвих орієнтацій (ТСО) Тест смисложиттєвих орієнтацій є адаптованою версією тесту Ціль ужитті) Джеймса Крамбо і Леонарда
Махелика. Методика була розроблена авторами на основі теорії прагнення до змісту і логотерапії Віктора Франкла (Франкл, 1990) і переслідувала ціль емпіричної валідизації ряду представлень з цієї теорії, зокрема представлень про екзистенціальний вакуумі ноогенні неврози. Суть цих уявлень полягає втім, що невдача в пошуку людиною змісту свого життя (екзистенціальна фрустрація) і відчуття втрати, що випливає з її змісту (екзистенціальний вакуум, є причиною особливого класу щиросердечних захворювань – ноогенних неврозів, що відрізняються від раніше описаних видів неврозів. Спочатку автори прагнули показати, що а) методика вимірює саме ступінь екзистенціального вакууму у термінах Франкла; б) останнє характерно для психічнохворих і в) він нетотожний просто психічній патології (Crambaugh, Mahotick, 1964, р. Ціль ужитті, що діагностує методика, автори визначають як переживання індивідом онтологічної значимості життя (там само. Оригінальна методика в її остаточному варіанті складається з 20 шкал, кожна з яких являє собою твердження з закінченням, що роздвоюється два протилежних варіанти закінчення задають полюси оцінної шкали, між якими можливі сім градацій переваги. Обстеженим пропонується вибрати найбільш придатну із семи градацій і підкреслити чи обвести відповідну цифру. Обробка результатів полягає у підсумовуванні числових значень для всіх 20 шкалі перекладу сумарного балу в стандартні значення (процентилі). Висхідна послідовність градацій (від 1 до 7) чергується у випадковому порядку зі спадної (від 7 до 1), причому максимальний бал (7) завжди відповідає полюсу наявності мети вжитті, а мінімальний бал
(1) – полюсу її відсутності. Поряд з описаною вище формалізованою частиною А тест
Крамбо і Махолика містить також частини В і С. Частина В складається з 13 незакінчених пропозицій щодо теми змісту і безглуздості життя, а в частині 3 обстежуваному пропонується викласти коротко, але конкретно, його устремління і цілі вжитті, а також розповісти, наскільки успішно ці устремління і цілі реалізуються. Автори тесту підкреслюють, що частини В і С непотрібні для більшості досліджень, однак дуже корисні при індивідуальній роботів клініці за


245 умови, що їх оцінює психіатр, клінічний чи консультуючий психолог
(Crumbaugh, Maholick, 1981).
Інструкція: Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. Ваше завдання – вибрати одне з двох тверджень, що, на Вашу думку, більше відповідає дійсності, і відзначити одну з цифр 1, 2, 3 залежно від того, наскільки Ви впевнені у виборі (чи 0, якщо обидва твердження, на Ваш погляд, однаково правильні.
1. Зазвичай мені дуже нудно
2. Життя здається мені завжди хвилюючим і захоп- люючим
3. Ужитті я не маю визначених цілей і намірів
4. Моє життя видається мені вкрай безглуздим і безцільним
5. Щодень здається мені завжди новим і несхожим на інші
6. Коли я піду на пенсію, то займуся цікавими речами, якими завжди мріяв зайнятися
7. Моє життя склалося саме так, як я мріяв
8. Яне домігся успіхів у здійсненні своїх життєвих планів
9. Моє життя порожнє і нецікаве
10. Якби мені довелося
3 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3


3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3 Зазвичай я повний енергії Життя здається мені зовсім спокійним і рутинним
Ужитті я маю дуже ясні цілі і наміри Моє життя видається мені цілком осмисленим і цілеспрямованим Щодень здається мені цілком схожим на всі інші
Коли я піду на пенсію, я намагатимусь не обтяжувати себе ніякими турботами Моє життя склалося зовсім не так, як я мріяв Я здійснив багато чого з того, що було мною заплановане вжитті Моє життя наповнене цікавими справами Якби мені довелося сто-


246 підбивати сьогодні підсумок мого життя, то я б сказав, що вона була цілком осмисленим
11. Якби я міг вибирати, то я б побудував своє життя зовсім інакше
12. Коли я дивлюся на навколишній світ, він часто приводить мене в розгубленість і занепокоєння
13. Я людина дуже обов’яз- кова
14. Я думаю, що людина має можливість здійснити свій життєвий вибір за своїм бажанням

15. Я можу назвати себе цілеспрямованою людиною

16. Ужитті я ще не знайшов свого покликання і ясних цілей
17. Мої життєві погляди ще не визначилися
18. Я вважаю, що мені вдалося знайти покликання і цікаві цілі вжитті. Моє життя – в моїх руках, і я сам керую ним3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3


3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3


3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3
годні підбивати підсумок мого життя, то я б сказав, що воно немало змісту
Якби я міг вибирати, то я б прожив життя ще раз так само, як живу зараз Коли я дивлюся на навколишній світ, він зовсім не викликає у мене зачепо- коєння і розгубленості Я людина зовсім не обов’язкова Я думаю, що людина позбавлена можливості вибирати через вплив природних здібностей і обставин Яне можу назвати себе цілеспрямованою людиною Ужитті я знайшов своє покликання домети Мої життєві погляди цілком визначилися Я навряд чи здатний знайти покликання і цікаві цілі вжитті Моє життя непідвладне мені і воно керується зовнішніми подіями


247 20. Мої повсякденні справи мене задовільняють
3 2 1 0 1 2 3 Мої повсякденні справи призводять до суцільних неприємностей та переживань
КЛЮЧІ ШКАЛ ТЕСТУ СЖО
Для підрахунку балів необхідно перевести відзначені випробуваним позиції на симетричній шкалі 3 2 1 0 1 2 3 в оцінки за висхідною чи спадною асиметричною шкалою за таким правилом у висхідну шкалу 1234567 переводяться пункти 1, 3, 4, 8, 9, 11,
12, 16, 17; у спадну шкалу 7654321 переводяться пункти 2, 5, 6, 7, 10, 13,
14, 15, 18, 19, 20. От приклад перекладу відповідей на перші п’ять пунктів тесту оцінки за асиметричною шкалою
1. 3 2 1 0 1 2 3 ->
3 2. 3 2 1 0 1 2 3 ->
1 3. 3 2 1 0 1 2 3 ->
4 4. 3 2 1 0 1 2 3 ->
5 5. 3 2 1 0 1 2 3 ->
2 Після цього сумуються бали асиметричних шкал, що відповідають позиціям, відзначеним випробуваним. Загальний показник ОЖ – усі 20 пунктів тесту
Субшкала 1 (Цілі) – пп. 3, 4, 10, 16, 17, 18.
Субшкала 2 (Процес) – пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9.
Субшкала 3 (Результат) – пп. 8, 9, 10, 12, 20.
Субшкала 4 (Локус контролю – Я) – пп. 1, 15, 16, 19.
Субшкала 5 (Локус контролю – життя) – пп. 7, 10, 11, 14, 18, 19. Норми, необхідні для оцінки результатів, наведені в таблиці 1. Середні і стандартні відхилення субшкал і загального показника ОЖ N
Таблиця 1
Шкала Чоловіки Жінки
Х Х

1. Мета
32,90 5,92 29,38 6,24 2. Процес
31,09 4,44 28,80 6,14 3. Результат
25,46 4,30 23,30 4,95 4. ЛК–Я
21,13 3,85 18,58 4,30 5.ЛК–життя
30,14 5,80 28,70 6,10 Загальний показник ОЖ
103,10 15,03 95,76 16,54


248
Інтерпретація субшкал
1. Цілі вжитті Бали за цією шкалою характеризують наявність чи відсутність ужитті обстежуваного цілей у майбутньому, що додають до життя свідомість, спрямованість і тимчасову перспективу. Нижчі бали за цією шкалою навіть при загальному високому рівні ОЖ будуть належати людині, що живе сьогоднішнім чи вчорашнім днем. Разом з тим, високі бали за цією шкалою можуть характеризувати не тільки цілеспрямовану людину, ай прожектера, плани якого не мають реальної опори в сьогоденні і не підкріплюються особистою відповідальністю за їхню реалізацію. Ці два випадки нескладно розрізнити, з огляду на показники за іншими шкалами СЖО.
2. Процес життя викликає інтересі емоційну насиченість. Зміст цієї шкали збігається з відомою теорією проте, що єдиний сенс життя полягає втому, щоб жити. Цей показник говорить протечи сприймає випробуваний сам процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений змістом. Високі бали за цією шкалою і низькі за іншими будуть характеризувати гедоніста, що живе сьогоднішнім днем. Низькі бали, за цією шкалою, – ознака незадоволеності своїм життям у сьогоденні при цьому, однак, їй можуть додавати повноцінного змісту спогади про минуле чи націленість у майбутнє.
3. Результативність життя чи задоволеність самореалізацією. Бали до цієї шкали відбивають оцінку пройденого відрізка життя, відчуття того, наскільки продуктивною і осмисленою була прожита її частина. Високі бали за цією шкалою і низькі за іншими будуть характеризувати людину, що доживає своє життя, в якого все у минулому, але минуле здатне додати зміст решти життя. Низькі бали – незадоволеність прожитою частиною життя.
4. Локус контролюЯ (Ягосподар життя). Високі бали відповідають уявленню про себе, як про сильну особистість, що володіє достатньою волею вибору, щоб побудувати своє життя відповідно до своїх цілей і уявлень про його зміст. Низькі бали – невіра у свої сили контролювати події власного життя.
5. Локус контролю – життя чи керованість життям. При високих балах – переконання втім, що людині дано контролювати своє життя, вільно приймати рішення і втілювати їх ужиття. Низькі бали – фаталізм, переконаність утім, що життя людини непідвладне свідомому контролю, що воля вибору ілюзорна, і безглуздо що- небудь загадувати на майбутнє.


249
ДОДАТОК Е
Карта ризику суїцидальності
(автор Н. Конончук) Дані анамнезу. Вік першої суїцидальної спроби – до 20 років. Раніше була вчинена суїцидальна спроба особливо небезпечно не раніше, ніж рік тому. Суїцидальні спроби у родичів. Розлучення або смерть одного з батьків (до 18 років. Нестача тепла усім їв дитинстві або юності. Повна або часткова бездоглядність у дитинстві. Початок статевого життя до 20 років. Надання великого значення в системі цінностей інтимним стосункам. Недостатнє значення виробничої сфери в системі цінностей. Наявність в анамнезі розлучення (власного. Актуальна конфліктна ситуація. Ситуація невизначеності, очікування. Конфлікту любовних чи подружніх стосунках. Тривалі конфлікти. Подібний конфлікт був раніше. Конфлікт, обтяжений неприємностями в інших сферах життя.
18.
Суб’єктивне почуття нездоланності конфліктної ситуації. Почуття образи, жалю до себе. Відчуття втоми, безсилля. Суїцидальні висловлювання, погрози. Характеристика особистості. Емоційна лабільність. Імпульсивність. Емоційна залежність, необхідність надто близьких емоційних контактів. Довірливість. Емоційна в’язкість. Хворобливе самолюбство. Самостійність, незалежність у прийнятті рішень.


250
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИКА
Автоматичне самогубство 48
Аксіологічна корекція 151, 152, 182 Акцентуації 104, 115, 116, 174, 236 Альтруїзм 20, 54
Альтруїстичне самогубство 20, 56, 57, 217 Альтруїстичний суїцид 56, 57 Амбівалентність 28, 49, 72, 78, 146, 155, 160 Аналітичний постсуїцидальний стан 186
Анамнез 81, 123, 136, 158, 162, 249 Анемічне самогубство 20, 59 Анемічний суїцид 59
Аутоагресія 10, 216, 218
Аутоагресивна поведінка 17, 162, 227
Аутогенне тренування 174, 183 Афект 19, 35, 57, 86, 154, 162, 163
Афектація 46
Афективна демонстрація 18, 23 Афективна поведінка 18, 22 Афективна суїцидальна поведінка 19, 145
Афективно-невропатичне самогубство 47, 48
Б
Біхевіоральна психотерапія 173
В
Вектори суїциду 22 Внутрішній конфлікт 24, 25, 196
Г Галюцинації 34, 45
Гештальттерапія 172 Гіперактивність 87 Глибинні мотиви 21 Гнів 20, 21, 28, 31, 32, 33, 35, 87, 121, 144, 196
Д Девіантна поведінка 113 Дезадаптація 119, 216
Делінквентність 104 Демонстративна суїцидальна поведінка 18, 145 Демонстративність 18


251 Депресія 29, 36, 83, 118, 121, 146, 219 Депривація 117, 173 Деструктивні переживання 198 Деформація особистості 110 Дискурс 40
Дистимічні реакції 26 Душевні захворювання 68
Е
Евтаназія 76 Егоїстичне самогубство 19, 56
Ейфоричний стан 40 Ейфорія 17, 26
Екзистенційно-гуманістична терапія 37 Екзистенція 41 Екстремальність 16, 108, 125 Емоційна незрілість 84, 217 Емоційні розлади 109
Етап суїцидальних дій 71 Етап суїцидальних тенденцій 71 Етап постсуїциальної кризи 72
Ефект Вертера 23
Ж
Життєва криза 25, 87, 95 Життєвий шлях 97, 106
Життєтворення 10
З
Завершений суїцид 26, 51, 71 Задум 18
Замкнутість 24, 120 Захисний механізм 22 Зцілення 8
И(І)
Індукований ПТСР 43 Інстинкт 20, 43 Інстинкт життя (“Libido”) 20, 43 Інстинкт смерті (“Tanatos”) 20, 43 Інтеграція 53, 54, 55, 56


252
Інтровертована агресія 12
Інтроект 22
Інтроективний вектор 22 Істинна суїцидальна поведінка 19 Інфантильність 106
К
Когнітивна психотерапія 151, 152, 182 Когнітивні процеси 45 Комплекс 16, 90
Комплекс неповноцінності 21 Контракт 28, 34 Концепція 16, 25
Конфлюентний вектор 23
Конфлюенція 22 Кризова ситуація 151, 152, 182, 197 Кризова психотерапія 151, 152, 182, 197 Критичний постсуїцидальний стан 185
Л
Лібідо 43, 112 Лідер 101, 102, 112, 143
М
Маніакальне самогубство 47 Маніпулятивний постсуїцидальний стан 185 Менталітет 14 Модель поведінки 27 Мотивація 41, 42, 52, 54, 56, 57
Мотиви 15, 18, 21, 23, 39, 40, 44, 48, 63, 70
Н
Нав’язливий стан 55 Намір 70, 71, 72, 75, 76, 83, 121, 122, 134, 135, 145, 146
Нарцисизм 21
Невротизація 46
Несуїцидальна аутоагресивна поведінка 17
НЛП 43, 175
П
Парасуїцид 18 Передсмертні послання 45, 46, 47 Поведінковий патерн 87


253
Покинутість 37
Посттравматичний стресовий розлад 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Похилий вік 95 Почуття провини 18, 28, 29, 31, 33, 35, 37
Превенція 154, 193, 218 Пригнічення 100, 117 Проективний вектор 22 Прощання 31, 139 Прояснення 8, 163, 181 Психічне здоров’я 12, 25, 217
Психодрама 174
Психопатизація 46
Психопатологічне самогубство 48, 64 Психопатологія 85, 115, 218
Психотравма 26, 43
ПТСР-терапія 38
ПТСР-синдром 38
Р
Раціоналізація 55 Раціональна психотерапія 42, 172
Ретрофлексивний вектор 22
Ретрофлексія 22 Референтна група 106 Ризикована поведінка 49
С
Самогубство 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 36, 45, 48, 49, 51,
52, 63, 64, 71, 74, 75, 77, 83, 86, 94, 103, 116, 122, 133,
145, 154, 193, 200, 218 Самознищення 9, 14, 15, 17, 22, 23, 43 Самотність 6, 28, 37, 70, 99, 122, 172, 182, 239 Сенс життя 11, 12, 25, 169, 248 Системна сімейна психотерапія 175 Сором 8, 27, 28, 29, 31, 70, 99, 136, 170 Соціологічна суїцидологія 19 Страх 25, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 44, 46, 55, 57, 64, 69, 70, 77, 79, 85, 87,
88, 90, 99 Стрес 98, 113, 146, 157 Суїцид 9, 17, 25, 29, 38, 44, 48, 49, 51, 52, 63, 184


254 Суїцид еквівалент 16, 17 Суїцидальна інтервенція 155, 156 Суїцидальна поведінка 8, 17, 18, 19, 58, 64, 71, 89, 135, 175 Суїцидальна превенція 154, 193 Суїцидальна спроба 18, 51, 119, 163, 169 Суїцидальний намір 19 Суїцидальні думки 18, 59 Суїцидальні задуми 18, 59 Суїцидальні тенденції 17, 18, 66, 67, 71, 73, 76, 171, 178
Суїцидально-фіксований постсуїцидальний стан 186
Суїцидент 10, 11, 14, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 35, 39, 46, 47, 49, 55, 75,
83, 121, 125, 132, 145, 150, 156, 160, 169, 180, 182, 190,
191, 193
Суїцидологія 19,40
Т
Танатос 43
Текст-доказ 47
Текст-заповіт 47 Тенденція 47, 66, 67, 69, 73, 76, 117, 132 Технологія попередження 28 Толерантність 29 Травматичний стрес 33
Травматичні ситуації 33 Трансформація почуттів 36
Трансцендер 44
У
Установки 152, 173 Ушкодження 17
Ф
Фаза амбівалентності 70 Фаза обдумування 70 Фаза суїцидальної спроби 70 Фактор ризику 81 Фатальність 8 Феномен 6, 18, 22, 50, 111, 186 Фрустрація 103, 171, 196, 206, 244
Х
Хвилі емоцій 28 Хибна товариськість 114


255
Ц
Циклоїдний тип 132 Цінності 18, 22, 25, 32, 64, 71, 73, 74, 106, 156, 166, 182 Ціннісні орієнтації 59, 181
Ч
Чинники 7, 17, 25, 36, 41, 68, 73, 84, 85, 86, 95, 107, 133
Ш
Шизоїд 132


256
ПОКАЖЧИК ІМЕНА
Агадзе Н. 150 Адлер А. 21
Айзенк Г. 151
Аквінський Ф. 10
Амбрумова А. 64, 151, 152, 153, 161, 162
Ананьєв Б. 96
Анциферова Л. 95, 98
Арістотель 6
Афонін Е. 100, 115
Б
Баженов Н. 46
Бергман А. 42
Бердяєв М. 10, 12
Бехтерев В. 82 Блаженний Августин 10
Божович Л. 198 Бондаренко О. 176
Бородін С. 6
Булацель П. 16
Буленко Т. 119
В
Вайзер Г. 97
Васильєв В. 140, 143 Вітер В. 102
Водоп’янова Н. 234
Войцех В. 6, 153
Вроно Е. 6, 85, 89
Г
Галін А. 196
Ганнушкін А. 47 Гете І. 67 Глетчер Д. 63 Гордон Г. 46
Горін С. 195
Гроллман Е. 38
Д
Джексон С. 234


257 Достоєвський М. 11
Дудін С. 100, 104
Дюркгейм Е. 16, 19, 20, 22, 23, 42, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60 Дяченко М. 100
Е
Еріксон Е. 98
Є
Єнікеєв М. 143
Ж
Жмуров В. 178
З
Залевський Г. 144
Зотов МІ

Ісаєв Д. 170
К
Камю А. 11 Кант І. 11
Кеворкян Дж. 65
Кирилін В. 100, 110
Ковальов О. 6, 142, 145
Комаров О. 202
Кондратьєва Я. 143
Коні А. 65, 67
Конончук Н. 219
Корольов З. 186
Короленко І. 151
Корсаков С. 46
Крайтман Н. 50
Крамбо Дж. 244
Крамер Г. 36
Крепелін Е. 16
Кричевський Р. 100
Кузьмін Е. 100, 105
Куракін А. 150
Л
Лайхен М. 174
Ларивеч В. 152
Лафрі Г. 35


258
Леонгард К. 236
Ліндеман Е. 197
Літман Р. 49
Лічко О. 18 Лукас КМ

Маслач К. 234 Маслюк С. 106, 114
Махолик Л. 244
Мелентьєв М. 143
Меннінгер К. 21, 23, 50
Меркле Р. 177
Михлін А. 208
Мішина Т. 85 Морено Дж. 194
Морогін В. 144
Моховиков О. 6, 14, 22, 23, 84
Муздибаєв К. 96
Мушинський В. 71
Н
Норрінгер К. 50
Ніцше Ф. 11
О
Олексенко О. 236
Осгуд Ч. 39
П
Перевалов В. 100, 102
Петроній 9
Петруковіч В. 174
Пилягіна Г. 150, 153
Пінель П. 16
Платон 9, 61
Поляєв А. 196, 210
Попов І. 17
Прийменко В. 81
Прозоров Л. 17
Процик ВР
Ратинова О. 85
Робінсон Д. 63


259
Роджерс К. 151
Розен АС
Самохіна Т. 205
Сейден Г. 27, 28
Семикіна Т. 103 Сенека 9
Силяхіна В. 69, 70, 74, 80
Сікорський І. 46, 82
Слободянюк І. 236 Сократ 9
Сохань Л. 176
Спілбергер Ч. 151
Старшенбаум Г. 152, 162
Сулицький В. 6, 202
Суслов Е. 142, 145
Суханов С. 46
Т
Тарабріна Н. 27, 34
Тимонін М. 142, 145
Титаренко Т. 25
Тихоненко В. 151, 153, 161
Тищенко А. 6, 43
Трусова С. 84, 87
Тьорнер Б. 201
У
Уолкер Г. 39
Ф
Фальре Ж. 16
Фарбер Н. 26
Фарбероу Н. 35, 49
Франкл В. 12, 93, 152, 244
Фредман Н. 176
Фрейд З. 20, 94
Х
Хазратова Н. 89, 94
Ханін Ю. 151
Хасан Р. 65
Хензелер Х. 167


260
Холодова О. 236
Ч
Чижевський А. 60
Чуприков А. 153, 161
Ш
Шерман Р. 176
Шерстньов К. 170
Шнейдер Л. 184
Шнейдман З. 151
Шнейдман Е. 26
Шопенгауер А. 11
Шорт Г. 201
Ю
Юм Д. 62
Юрчук О. 40
Я
Яковенко С. 6 Ярмиш Н. 6


261 Навчальне виданняР. П. Федоренко
ПСИХОЛОГІЯ СУЇЦИДУ

Навчальний посібник


Редактор В. С. Голюк Коректор Верстання Ю. І. Поліщук

Підп. до друку 00.00.2011. Формат 60×84 1
/
16
. Папір офс. Гарн. Таймс. Друк цифровий. Обсяг 15,11 ум. друк. арк., 15,03 обл.-вид. арк. Наклад 000 пр. Зам. 0000. Видавець і виготовлювач − Волинський національний університет ім. Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13). Свідоцтво Держкомітету телебачення та радіомовлення України ДК № 3156 від 04.04.2008 р.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал