Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитаціїPdf просмотр
Сторінка16/18
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Назва теми

Лекції
ПЗ
Самост.роб.
д.ф.
з.ф.
д.ф.
з.ф. д.ф. з.ф.
1 Теоретичні основи психології суїцидальної поведінки
2 2
2 2
-
4 2
Загальнопсихологічні особливості суїциду. Суїциді суїцидоподібні вчинки
4
-
4 2
-
4 3 Соціальні фактори мотивації суїцидальної поведінки
2
-
-
-
4 6
4
Соціально-психологічні,
індивідуально-психологічні та особистісні чинники виникнення та перебігу суїцидальної поведінки у молоді
2 2
-
-
4 4
5 Психологічні особливості суїциду неповнолітніх
2
-
4 2
-
4 6 Психологічні особливості суїцидальної поведінки окремих категорій осіб засуджених, військовослужбовців та ін.)
2
-
2
-
-
2 7 Корекція суїцидальності
2 2
2 2
-
2 8 Методи психологічної профілактики та корекції суїцидальних тенденцій в учнівської молоді
4
-
2
-
4 4
9 Формування навичок психологічної допомоги при суїциді
4 2
-
-
2 6
Всього
24 8
16 8
14 38216
Програма спецкурсу Психологія суїциду
Тема 1. Теоретичні основи психології суїцидальної поведінки.

Основні питання:
1.
Соціально-історичний аспект проблеми самогубства. Поняття та основні теорії суїцидальної поведінки. Особливості переживання людьми самогубства близьких. Основний психологічний зміст передсмертних послань суїцидентів.
Основні поняття: суїцид, парасуїцид, суїцид-спроба, соціально- психологічна дезадаптація особистості, суїцидальна поведінка, аутоагре- сія, руйнівна поведінка особистості.

Література: 3, 7, 9, 14, 16, 20, 23.
Тема 2. Загальнопсихологічні особливості суїциду. Суїциді суїцид-
доподібні вчинки.
Основні питання
1.
Суїцидальна мотивація. Неусвідомлюване самогубство. Ризикована гра і ризикована безпечність. Психопатологічне і афективно-невропатичне самогубство.
5.
Демонстративно-шантажна форма суїцидальної поведінки. Внутрішні і зовнішні форми суїцидальної поведінки. Способи самогубства.
Основні поняття: суїцидальні прояви, незавершений суїцид, постсуїцидальний стан, недиференційований ґрунт, ситуаційні суїцидальні реакції.
Література: 7, 11, 12, 16, 18, 22.
Тема 3. Соціальні фактори мотивації суїцидальної поведінки.

Основні питання:
1.
Групова згуртованість як чинник, що впливає на суїцидальність. Соціальні засади мотивації егоцентричного самогубства. Соціальні засади мотивації альтруїстичного самогубства. Соціальні засади мотивації анемічного суїциду. Взаємодія суспільної згуртованості і сонячної активності у впливі на суїцидальність. Суспільне ставлення до самогубства як фактор суїцидальності.


217 Навіювання суїцидальних настроїв засобами масової інформації, літературними творами.
Основні поняття: суїцидальна поведінка, суїцидальні тенденції, постсуїцидальна криза, емоційна напруга, аутодеструктивна поведінка, ауто- агресивний акт, групова згуртованість, егоцентричне самогубство, альтруїстичне самогубство, аномічний суїцид.
Література: 6, 7, 9, 12, 16, 17.
Тема 4. Соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та
особистісні чинники виникнення та перебігу суїцидальної поведінки
у молоді.

Основні питання:
1.
Особливості виникнення та перебігу суїцидальної поведінки у молоді. Захисні антисуїцидальні фактори. Формування адекватного ставлення оточуючих людей до суїцидальних проявів і можливостей їх виявлення та подолання. Як визначити вході спостереження перші загрозливі тенденції, ознаки суїцидальної поведінки підлітків та юнаків.
5. Психодіагностика суїцидальних схильностей і дій учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Карта визначення ризику суїцидальності (В. М. Прийменко)
Основні поняття: психічне здоров’я, антисоціальна поведінка, мотиви самогубства, психотичний стан, загрозливі тенденції, кризовий стан.
Література: 5, 7, 8, 9, 11, 13.
Тема 5. Психологічні особливості суїциду неповнолітніх.

Основні питання:
1.
Психологічні особливості суїциду неповнолітніх. Суперечливі позиції в суїцидології неповнолітніх. Імпульсивність, емоційна незрілість, емоційна нестійкість як суїцидогенні особливості психіки неповнолітніх. Зовнішні чинники суїцидальності неповнолітніх. Сімейні фактори суїцидальності неповнолітніх.
6.
Суїцидогенні переживання неповнолітніх.


218 7.
Суїцидонебезпечні ситуативні реакції підлітків. Основний психологічний зміст передсмертних послань суїци- дентів.
Основні поняття: потенційний суїцид, превенція суїциду, емоційні прояви, суїцидальна загроза, патологічний захист, етап нормотворчості, гедоністичні установки, деструктивні фактори, механізм наслідування, сцена странгуляції, процес закарбування (імпритінг).

Література: 4, 8, 16, 21, 22.

Тема 6. Психологічні особливості суїцидальної поведінки
окремих категорій осіб (засуджених, військовослужбовців та ін.)
Основні питання:
1.
Самогубство серед осіб похилого віку. Особливості суїцидальної поведінки військовослужбовців. Особливості суїцидальної поведінки засуджених.
Основні поняття: психологічний феномен, аутоагресія, суїцидальна загроза, емоційні порушення, індукований суїцид, груповий суїцид, ефект
Веттера.

Література: 7, 12, 16, 18, 21.

Тема 7. Корекція суїцидальності.

Основні питання:
1.
Психодіагностика аутоагресивної (суїцидальної) поведінки. Психотерапія як метод корекції і превенції аутоагресивної суїцидальної) поведінки. Профілактика аутоагресивної (суїцидальної) поведінки.
4. Організаційні і правові принципи подання допомоги суїцидентам.
5. Основні методи психокорекційної роботи з суїцидентами.
Основні поняття: провокуючі фактори, конструктивна поведінкова реакція, шкала депресії, суїцидальний ризик, соматичні розлади, суїцид- доманія, психопатологія, суїцидальний фактор, психалгічні реакції,
інтерперсональні взаємини, егоцентричне переключення, пресуїцид.

Література: 7, 11, 13, 16, 20, 24.


219
Тема 8. Методи психологічної профілактики та корекції
суїцидальних тенденцій в учнівської молоді.

Основні питання:
1.
Бажана упереджувальна поведінка батьків та оточуючих зі схильними до суїциду дітьми та підлітками. Рекомендації педагогічним працівникам щодо надання превентивної допомоги учневі при потенційному суїциді. Професійні науково-методичні заходи і підходи у профілактичній та корекційнії роботі психологів із суїцидентами.
Основні поняття: керування емоціями, емоційна напруга, конят- руктивна поведінкова реакція, суїцидальний ризик, емоційні порушення, позитивний психологічний клімат, екстремальна ситуація, прогноз суїцидальної поведінки, рівні адаптації.
Література: 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17.
Тема 9. Формування навичок психологічної допомоги при суїциді.

Основні питання:
1.
Виявлення психологічного сенсу суїциду. Техніки психологічної допомоги активне слухання. Особливості телефонного консультування клієнта, який виявляє суїцидальні наміри. Принципи консультування суїцидального клієнта.
Основні поняття: активне слухання, суїцидальні наміри, парасуїцид, суїцидальний абонент, превенція аутоагресивної поведінки, суїцидальний ризик, гострий діалог, реактивна непсихотична депресія.
Література:7, 8, 10, 14, 16, 21.220
Методичні вказівки до проведення практичних занять
із спецкурсу Психологія суїциду

Важливою формою навчання є практичні заняття, які дають можливість значно розширити пізнання предмету шляхом вивчення додаткової літератури та сформувати вміння і навички практичного застосування отриманих теоретичних знань через індивідуальне виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Проведення практичних занять названого спецкурсу спрямоване на глибоке вивчення природи суїциду, соціально-психологічних та
індивідуально-психологічних чинників виникнення і перебігу суїцидальних тенденцій і ситуацій, шляхів вияву і засобів профілактики суїцидальної поведінки. Під час проведення практичного заняття студенти роблять повідомлення, невеликі доповіді і реферати, предметом яких можуть бути не тільки вказані в темі практичних занять питання, ай окремі, як правило, особливі випадки, які мають дискусійний характер та ін. Практичні заняття зі спецкурсу Психологія суїциду орієнтовані також на оволодіння студентами методами виявлення суїцидальних схильностей і поведінки потенційних суїцидентів та конкретними методами психологічної профілактики суїцидальних тенденцій серед населення (на наведених конкретних прикладах роботи психолога з суїцидентами). Практичні заняття включають проведення попереднього контролю знань, умінь та навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем і її обговорення за участю студентів. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються під час виставлення підсумкової оцінки з цього спецкурсу.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Практичне завдання 1
Тема: Проблема суїциду в Україні.

Питання для обговорення
1.
Характеристика сучасного стану проблеми суїциду в Україні основні тенденції та риси. Кризове суспільство як сприятливий фактор виникнення суїцидальних тенденцій. Особливості організації допомоги суїцидентам в Україні.


221
Теми рефератів
1.
Культуральний аспект проблеми смерті. Проблема самогубства у художній літературі. Оцінка самогубства в традиціях різних народів.
Завдання для самостійної роботи Опрацювати статтю
Полищук Ю. И. О спорном понимании самоубийства как психолог- гического явления. // Вопр. психологии. – 1994. – №1. Дати відповідь на запитання 1) Яку природу має явище самогубства 2) Чи припустима однозначна оцінка сили вчинку самогубства
Література
1.
Бердяєв Н. О самоубийстве. Психологический этюд / Н. Бердяев // Психол. журн. – 1992. – № 1, 2.
2.
Полищук Ю. И. О спорном понимании самоубийства как психологического явления. / Ю. И. Полищук // Вопр. психологии. –
1994. – № 1. Психологія суїциду / за ред. В. П. Москальця. – К, 2004.
4.
Суицидология: прошлое и настоящее / сост. АН. Моховиков. – Мб. в, 2001.
Практичне завдання 2
Тема: Діагностика суїцидальних тенденцій.

Питання для обговорення
1.
Використання опитувальників і шкал репресивності й тривожності. Застосування проективних методик для діагностики суїцид- дальних тенденцій. Складання профілю біографії та визначення типу її структури за розповіддю історії життя.
Теми рефератів
1.
Психологічний портрет самогубці (на матеріалі аналізу особистості літературно-художнього персонажа.
2.
Зв’язок характерологічних рисі суїцидальних тенденцій особистості.
Завдання для самостійної роботи Опрацювати монографію К. Леонгарда “Акцентуированные личности”. Визначити типи


222 акцентуйованих особистостей, для яких суїцидальна поведінка може бути найбільш властивою. Обґрунтувати свої міркування.
Література
1.
Актуальні проблеми суїцидології : зб. наук. праць. – К, 2002.
2.
Дьоміна О. О. Клініко-психологічні особливості суїцидальної поведінки при гострій реакції на стрес / О. О. Дьоміна //Укр. вісн. психоневрології. – 2002. Т. 10.
3.
Моховиков ОМ. Чи викликає психічний біль суїцид Досвід використання шкали психічного болю Е. Шнейдмана / ОМ. Мохо- виков, О. Ю. Донець // Форум психіатрії і психотерапії. – 2000. – Т. Психологія суїцидальної поведінки. Діагностика, корекція, профілактика : зб. наук. праць / за заг. ред. СІ. Яковенка. – К, 2004. Психологія суїциду : посібник / за ред. В. П. Москальця. – К, 2004.

Практичне завдання 3
Тема: Профілактика підліткового суїциду.

Питання для обговорення
1.
Детермінанти суїцидальної поведінки дітей та підлітків в Україні. Роль алкоголю та наркотиків у виникненні та реалізації суїцидальних тенденцій у підлітковому віці.
Практичне завдання
Розробка багатоаспектної програми профілактики самогубств серед підлітків, яка могла би бути запропонована для реалізації в освітніх та виховних закладах та для позашкільної роботи з підлітками.
Теми рефератів
1.
Соціально-психологічні передумови суїцидальної поведінки підлітків та юнацтва. Суїцидальні дії підлітків при психічному інфантилізмі та іншій пограничній психопатології.
Завдання для самостійної роботи Опрацювати: Подмазин С. И.
Как помочь подростку с “трудным характером. – К, 1996. Намітити основні шляхи подолання підліткової “важковиховуваності”.
Література:
1.
Друзь О. В. Алкоголь і наркотики в генезі суїцидальної пове-


223 дінки осіб молодого віку / О. В. Друзь // Форум психіатрії і психотерапії Т. 2.
2.
Психотерапия у детей и подростков / под ред. Х. Ремшмидта. – М. : Мир, 2000.
3.
Соломко І. Втеча від життя / І. Соломко // Політика і культура. –
2001. – № 13.
4.
Трусова СМ. Соціально-психологічні передумови та профілактика суїцидальної поведінки підлітків та юнацтва / СМ. Трусова. – К, 2000.

Практичне завдання 4
Тема: Ризик суїциду у психічнохворих осіб.

Питання для обговорення
1.
Прогностичні ознаки суїцидентів із депресивним станом. Основні відмінності у суїцидальній поведінці депресивно хворих і осіб з гострою афективною реакцією. Ознаки суїцидальної небезпеки при шизофренії. Зовнішні фактори, які підвищують ризик самогубства при психопатіях.

Теми рефератів
1.
Суїцидонебезпечні стани в осіб інволюційного віку та їх профілактика. Чинники суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію. Частота і поширеність самогубств серед психічнохворих.
Література
1.
Конончук Н. В. О суицидальных попытках при депрессиях / Н. В. Конончук // Журн. невропатологии и психиатрии им. Корсакова. –
1990. – Т. 90, вип. 4 Психологія суїциду : посібник / за ред. В. П. Москальця. – Кб. в, 2004.
3.
Фельдман M. Д. Психічні розлади у практиці сімейного лікаря тривожні стани / М. Д. Фельдман Медицина світу. – 2001. – Е.ХІ, чис. 3. – С. 121–129.
Практичне завдання 5
Тема: Техніки психологічного консультування.


224
Питання для обговорення
1.
Особливості телефонного консультування. Кризова психологічна інтерференція поняття, напрямки, методи й техніки.
Практичні завдання з відпрацювання окремих технік психологіч-
ного консультування: Встановлення невербального контакту. Техніка відображення почуттів. Техніка зворотного зв’язку. Освоєння директив як методу впливу. Засвоєння техніки переказу як методу впливу у ситуації інтерв’ю. Прийоми роботи з аутоагресією. Прийоми пошуку альтернативних рішень.
Теми рефератів
1. Українська соціально-психологічна консультативна телефонна служба історія становлення, основні принципи та завдання її функціонування.
2. Розвиток методів психотерапії постсуїцидальною кризою.
Завдання для самостійної роботи Написати листа від імені психолога людині, яка зважилася на самогубство (підліткові чи дорослому – на вибір. Можливий алгоритм написання листа означити розподіл відповідальності уточнити можливості психолога і адресата повідомити безоцінно психологічну інформацію окреслити свою позицію через зворотний зв’язок; намітити перспективи адресата. У виконанні завдання допоможе підручник Абрамової Г. С.
“Практическая психология”. – М, 2000.

Література
1.
Абрамова Г. С. Практическая психология / Г. С. Абрамова. – Мб. и, 2000.
2.
Моховиков АН. Телефонное консультирование.
3.
Пилипенко НМ. Адаптація особистості до життєвої кризи / НМ. Пилипенко //Журн. приктикующего психолога. – 2000. – Вып. 6. Психологія суїциду : посібник / за ред. В. П. Москальця. – К, 2004.
5.
Суицидология: прошлое и настоящее / Сост. АН. Моховиков. – Мб. и, 2001.


225
СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
ЗІ СПЕЦКУРСУ ПСИХОЛОГІЯ СУЇЦИДУ
Зарубіжний та вітчизняний досвід показує, що значно активізує навчальний процес та підвищує його результативність і ефективність рейтинговий контроль знань. Рейтинг – це інтегративна кількісна оцінка якості навченості студента з навчальної дисципліни. Він розглядається як форма організації самостійної роботи студентів та контролю навчальної діяльності та активно впливає на характер навчального процесу у вузі. Як складова частина нових технологій навчання, рейтинг є основою для впровадження системи контролю, яка б відповідала таким вимогам реальність, оперативність, мінімальність витрат часу на проведення контрольних заходів та перевірку завдань охоплення контролем усіх студентів та всього матеріалу що вивчається використання наслідків контролю для диференціації навчання. Важливими вимогами до системи рейтингового контролює також підготовка та здача студентом викладачеві після вивчення кожної теми звітних матеріалів, що відображають розуміння та застосування теорії, прийомів і методів діяльності відповідно домети навчання використання системи стимулів і мотивів, які активізують пізнавальний процес та сприяють розвиткові мислення, уміння аналізувати рівень виконання завдань. Під час впровадження рейтингової оцінки ми намагались уникнути формалізації, статистичного підходу до неї. По-перше ми враховували не тільки види контролю, ай брали до уваги види пізнавальної діяльності, активність, регулярність, інтенсивність, послідовність їх здійснення по-друге форми контролю усіх видів пізнавальної діяльності мають визначену оцінку, яка дає можливість аналізувати студентові і викладачеві рівень досягнення конкретної мети цієї діяльності. Згідно з зазначеною системою, контролю обліку та узагальненню підлягають діяльність студентів на семінарських заняттях, лекціях та результати виконання ними самостійних робіт, а саме вивчення окремих тем написання рефератів та їх захист виконання аналізу проходження самостійних психологічних тестів, ведення конспектів лекцій ведення та захист конспектів із питань для самостійної роботи виступи на практичних заняттях участь в активних формах


226 навчання (контрольними заходами є поточний, рубіжний та підсумковий контролі. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за такими критеріями безпомилковість володіння матеріалом здатність до застосування творчість активність, самостійність. Підсумковий залік з відповідною позитивною оцінкою виставляється, якщо студент набрав мінімальну кількість балів за результатами відповідних видів діяльності. Передбачаються також завдання, які не є обов’язковими для виконання, але дають можливість набрати додаткові бали для збільшення загального підсумку.

Питання для самоконтролю
1.
Соціально-історичний аспект проблеми самогубства. Проблема суїциду в Україні. Основні тенденції та риси суїциду в Україні. Основні теорії суїцидальної поведінки. Психологічні особливості особистості суїцидентів.
6.
Соціально-психологічні фактори ризику, що сприяють виникненню суїцидальних проявів.
7.
Індивідуально-психологічні та особистісні чинники виникнення суїцидальної поведінки у молоді. Мотивація суїцидальної поведінки школярів. Фази суїцидальної поведінки підлітків.
10.
Етапи суїцидальної поведінки.
11.
Характеристика формі методів реалізації суїцидальної поведінки.
12.
Захисні антисуїцидальні фактори.
13.
Виявлення суїцидальних тенденцій учнівської молоді.
14.
Зовнішні чинники суїцидальності неповнолітніх.
15.
Сімейні фактори суїцидальності неповнолітніх.
16.
Суїцидогенні переживання неповнолітніх. Ознаки суїцидальної поведінки підлітків. Соціальні засади мотивації егоцентричного самогубства. Соціальні засади мотивації альтруїстичного самогубства. Соціальні засади мотивації аномічного суїциду. Навіювання суїцидальних настроїв засобами масової інформації, літературними творами. Особливості передсмертних послань суїцидентів. Особливості роботи з дітьми, які пережили втрату.


227 24.
Аутоагресивна поведінка при депресії в осіб похилого віку.
25.
Соціально-психологічні чинники самогубства в похилому віці.
26.
Соціально-психологічні особливості суїцидальної поведінки засуджених.
27.
Особливості повторних суїцидів.
28.
Неусвідомлюване самогубство.
29.
Ризикована гра і ризикована безпечність. Спільні риси суїцидальної поведінки. Особливості підліткового і дитячого суїциду. Самогубство і психічні розлади. Технології надання психологічної допомоги суїцидентам. Особливості переживання людьми самогубства близьких. Психопатологічне і афективно-невропатичне самогубства. Суспільне ставлення до самогубства як фактор суїцидальності. Самогубство психічно нормальної людини. Способи самогубства. Групова згуртованість як чинник, що впливає на суїци- дальність. Взаємодія суспільної згуртованості і сонячної активності у впливі на суїцидальність. Особливості надання психологічної допомоги при суїциді. Виявлення психологічного сенсу суїциду. Техніки психологічної допомоги суїциденту. Правила психотерапії суїцидального клієнта. Особливості телефонного консультування клієнта, який виявляє суїцидальні наміри. Психодіагностика суїцидальної поведінки. Профілактика аутоагресивної поведінки. Психотерапія як метод корекції і превенції суїцидальної поведінки. Основні методи психокорекційної роботи з суїцидентами. Особливості профілактики суїциду у навчальних закладах. Особливості поводження батьків та оточуючих зі схильними до суїциду дітьми та підлітками. Специфіка роботи психолога з клієнтами із суїцидальними намірами. Психологічна допомога людям, які пережили суїцид близьких. Характеристика методик вивчення схильності до суїцидальної поведінки. Методики на виявлення суїцидальних намірів.


228
Методичні вказівки та тематика рефератів зі спецкурсу
“Психологія суїциду
Спецкурс передбачає написання реферату з однієї із запропонованих тем. Тему реферату студент вибирає самостійно із запропонованих тем або пропонує самостійно за погодженням з викладачем. Методичні вказівки з кожної теми, приблизний плані рекомендована література мають бути погоджені з викладачем. Захист реферату здійснюється на практичному занятті чи оцінюється викладачем самостійно. Зараховується до самостійної роботи і є одним із видів поточного контролю.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал