Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка3/9
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.7 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Завдання 3 Обгрунтуйте взаємозв'язок між освітньою, виховуючою та розвиваючою функціями навчання.

Завдання 4 Розподіліть словесні методи навчання на дві групи: монологічні: діалогічні:

Завдання 5 Визначте дидактичну сутність дефініцій:

прийом —

форма -

метод -


принцип-

засіб -


Завдання 6 Схарактеризуйте класно-урочну систему, запропоновану Я. Коменським, її переваги та недоліки.

Завдання 7 Запишіть етапи процесу засвоєння знань, умінь та навичок

1)

2) Осмислення, розуміння та запам'ятовування3)

4)


Завдання 8 Схарактеризуйте компоненти процесу навчання:

Цільовий -

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
Завдання 9 Запишіть типи (види) навчання:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Завдання 10 Розкрийте зміст та організацію традиційного (пояснювально-ілюстративного) типу навчання. Проаналізуйте діяльність вчителя та учнів за такої організації навчання.

Завдання 11 Розкрийте зміст та організацію проблемного
навчання. Проаналізуйте діяльність вчителя та учнів за такої
організації навчання.

Завдання 12 Розкрийте зміст та організацію програмованого навчання. Проаналізуйте діяльність вчителя та учнів за такої організації навчання.

Завдання 13 Розкрийте зміст та організацію модульно-рейтингового типу навчання. Проаналізуйте діяльність вчителя та учнів за такої організації навчання.

Завдання 14 Розкрийте зміст та організацію дистанційного типу навчання. Проаналізуйте діяльність вчителя та учнів за такої організації навчання.

Завдання 15 Обґрунтуйте принцип виховуючого навчання. Назвіть шляхи реалізації цього принципу.

Завдання 16 Обґрунтуйте та дайте характеристику принципу трудності та доступності у навчанні.

Завдання 17 Поясніть, у чому полягають недоліки та переваги усного опитування?

Завдання 18 Схарактеризуйте принцип систематичності у навчанні та обґрунтуйте необхідність ним керуватися?

Завдання 19 Поясніть причини існування різних класифікацій методів навчання.

Завдання 20 Дайте оцінку проблемним методам навчання, умови їх успішної організації.

Завдання 21 Наведіть приклади організації самостійної роботи учнів з підручником.

Завдання 22 Схарактеризуйте практичні методи навчання. Завдання 23 Визначте види та значення наочних методів навчання.

Завдання 24 Обгрунтуйте необхідність самоконтролю та взаємоконтролю як умови підвищення ефективності навчального процесу.

Завдання 25 Знайдіть відповідність між основними видами самостійної роботи учнів, які впроваджує вчитель на уроці, та характеристикою пізнавальної діяльності учнів.Види самостійної роботи учнів

Характеристика пізнавальної діяльності учнів

1) самостійна робота за зразком

а. Пошуковий характер діяльності, висловлювання власних суджень, висунення гіпотез, самостійне проектування дослідницької роботи, постановка нових проблем.

2) Реконструктивна самостійна

б. Осмислення, вияв головного, застосування правил у різних ситуаціях, наведення власних прикладів, проведення спостережень і дослідів, пошук нових способів розв’язання задачі.

3) Творча самостійна робота

в. Упізнання, розмежування, встановлення схожості, підведення нового факту під уже відоме поняття. Проведення дослідів за відомою схемою

Завдання 26 Обґрунтуйте необхідність застосування в навчальній діяльності логічних методів
Логічні методи
Завдання 27 Поясніть причину існування різних класифікацій уроків
Завдання 28 Схарактеризуйте типологію уроків, запропоновану українським дидактом В. Онищуком.

Типи уроків

Завдання 29 Обґрунтуйте вимога до організації контролю у навчанні.

Завдання 30 Види контролю знань:

2.2. Педагогічні ситуації Педагогічна ситуація 1

Учителька хімії методично правильно організовує свої уроки. Але вирішення експериментальних завдань йде погано. Вчителька нервує, роздратовано підганяє учнів. Одна учениця, заплутавшись у запису рівняння реакції, дістає підручник. Учителька миттєво опиняється біля дівчинки, висмикує підручник, образливо вигукує: «Ледачі», «Нездібні», «Невиховані»...

Після уроку скаржиться класному керівникові на учнів і не може зрозуміти, в чому причина її невдач.

Питання: .


 1. Як би Ви пояснили поведінку вчительки?

 2. У чому причини її недоліків?

 3. Чи правдива інформація вчительки про учнів?

Педагогічна ситуація 2

Із розмови вчителів біля вчительської кімнати: • У кого в 8-Б класі будуть погані оцінки за чверть?

 • Не можу сказати напевно: ще не вивчена до кінця тема.

 • А я з першого уроку знаю, у кого які оцінки будуть за чверть.
  Питання:
 1. Яке ставлення до учнів виявляють вчителі?

 2. Як би Ви відповіли на запитання вчителя?

 3. Яка роль оцінки в навчальному процесі?

Педагогічна ситуація 3

В учительській виникла суперечка. Одні вчителі вважали, що основою навчання є здатність учителя формувати «апетит» до знань,

уміння зробити цікавим кожен урок. Інші підкреслювали принципове значення вміння долати труднощі, згадуючи відомий вираз щодо відсутності торованих стежок у науці, і визнавали думку перших помилковою. Вони вважали, що цікаве навчання привчає лише до цікавої роботи, а в житті доводиться займатися буденними, часом нудними, але потрібними справами.

Питання:


 1. Хто з вчителів має рацію?

 2. Яким мусить бути сучасне навчання?

3. Чи є здатність формувати «апетит» до знань показником
професійної майстерності вчителя?

Педагогічна ситуація 4

Учитель математики однієї міської школи завжди задає додому задачі на вибір. Це означає, що задають дві-три, іноді чотири задачі, а учень може вибрати будь-яку. Звичайно, так перевіряти важче, але працювати цікавіше. Іноді той самий учитель задає математичний твір - придумати задачу певного типу і з певною кількістю дій або якусь задачу на 10 хвилин розв'язування. Часом він влаштовує конкурс самостійно складених задач: у кого найважча, найчіткіша., найдотепніша.

Питання:

1. Аргументуйте продуктивність такого підходу вчителя до


процесу навчання.

 1. Який принцип навчання реалізується в цьому разі?

 2. Що для учня означає вибір домашніх задач?

Педагогічна ситуація 5

На уроці історії вчитель захоплено розповідає про події, читає учням уривки з книжок, що викликає в них справжню зацікавленість. Педагог рекомендує школярам прочитати книжки, з яких було процитовано уривки, і диктує учням, щоб вони записали в своїх зошитах відповідні назви. В цей час учень піднімає руку. • Слухаю тебе, - говорить учитель.

 • А ось ще одна цікава книжка... - починає учень.

 • Сідай і помовчи, - різко обриває його вчитель.
  Питання:

1. Проаналізуйте ситуацію, що склалася на уроці.

 1. Чим саме було порушено структуру навчального процесу?

 2. Якими можуть бути наслідки позиції вчителя?

Педагогічна ситуація 6

Учитель викликає до дошки учня. Той жваво й гладенько розповідає матеріал минулого уроку. Педагог слухає і думає: «Хлопець здібний, матеріал схоплює, як кажуть, «на льоту», та готуватися ґрунтовно не хоче, перегорнув сторінки підручника на перерві та й годі. Проте відповідь є правильною і логічною. Присікатися не можна».

До столу підходить інший учень. Його відповідь плутана, не чітка у формулюваннях, хоч і помітно, що до ознайомлення з матеріалом він поставився сумлінно. «Слабка відповідь. Більше семи не поставиш», - констатує вчитель.

Питання:

1. Проаналізуйте наведену ситуацію. Чи можна підійти до


оцінювання учнів інакше?

 1. Зважте, скільки праці, зусиль і часу витратили обидва учні на
  підготовку до уроку. Можливо, справедливіше буде знизити оцінку
  першому й підвищити другому?

 2. Які функції виконує оцінка в навчальному процесі?

Педагогічна ситуація 7

На уроці десятикласник Петро після невдалої відповіді заявив: «Мій батько переглянув підручник з історії України і сказав, що в ньому більше брехні, ніж правди. Чи варто мені вивчати таку спотворену історію?»...Питання:

 1. Як Ви прореагуєте на таку заяву учня?

 2. Як необхідно оцінити відповідь учня?

 3. Які подальші кроки вчителя історії?

Педагогічна ситуація 8

Учитель пише на дошці три нерівноцінних за складністю завдання і говорить класу:

- Сильні! Виконуйте завдання, які написані на лівій частині дошки.

- Слабкі будуть працювати над завданням, яке розміщене на


правій частиш дошки.

- Всі інші виконують завдання, яке написане посередині ...


Кожному дається право визначити, до якої групи себе віднести,

враховуючи свої сили, і яке завдання слід виконувати. Питання: 1. Які аргументи Ви можете навести на захист чи проти цього
  прийому?

 2. Поясніть сутність принципу індивідуального підходу в
  навчанні.

 3. Яка думка вчителів-новаторів відносно цього прийому Вам
  відома?

Педагогічна ситуація 9

Учителька української мови ввійшла в дев'ятий клас і побачила, що всі сидять долі. Вона спокійно, як завжди, відкрила журнал і розпочала перекличку. Один за одним учні вставали і сідали за парти. Вчителька запитала, що було задано додому, викликала Демченко до дошки, а іншим запропонувала самостійно дібрати приклади з уживанням прикметника. Попередила, що до кінця уроку збере для перевірки зошити. Діти ретельно виконали завдання. Урок пройшов нормально.Питання:

 1. Дайте оцінку діям учителя.

 2. Як би Ви вчинили в подібній ситуації?

 3. У чому єдність процесів навчання й виховання?

Педагогічна ситуація 10

До першого уроку в школі Галині Семенівні п'ятий клас приготував сюрприз: натер дошку воском. На ній уже нічого не можна було писати. Але Галина Семенівна на перерві помітила метушню дітей біля дошки. Урок розпочала спокійно, запропонувала самостійну роботу, потім перейшла до фронтального опитування. Діти були здивовані, розчаровані таким поворотом подій, але й були в захопленні від своєї нової вчительки. Вони самі розповіли про свою невдалу витівку й обіцяли надалі вести себе добре.Питання:

1. Дайте оцінку діям вчителя.

2. Як би Ви організували проведення уроку в подібній ситуації?

3. Які психологічні особливості дітей необхідно враховувати


вчителю у педагогічній діяльності?

Педагогічна ситуація 11

Удаване схвалення продемонстрував учитель математики, коли побачив на дошці карикатуру на себе. Учні, затамувавши подих, чекали, як відреагує на вчинок учнів педагог. Вони вважали, що він розсердиться, почне розпитувати, хто намалював карикатуру, що частина уроку пройде в нотаціях і погрозах. Але вчитель після невеликої паузи посміхнувся, підійшов до дошки й поправив окремі штрихи, поліпшив малюнок. Учні були присоромлені. Урок пройшов нормально.

Питання:


 1. Проаналізуйте поведінку вчителя.

 2. Знання яких закономірностей організації навчально-виховного
  процесу допомогли вчителеві реалізувати мету й завдання уроку?

 3. Як би Ви реагували в подібній ситуації?

Педагогічна ситуація 12

Вступ до уроку може істотно вплинути на сприйнятгя матеріалу. Як іноді починається пояснення? Вчитель каже: «Сядьте рівно, закрийте зошити. Петренко, не крутись. Припиніть розмови. Сьогодні в нас важка тема, дуже складний матеріал...»

Безумовно, організувати клас, залучити учнів до праці необхідно, але після слів «важкий», «складний» багато з них відчує майже фізичну вагу того, що має бути - діти дуже сприйнятливі.

Досвідчений педагог, як правило, починає розмову інакше: «Подивіться, учні, як просто й цікаво! Як логічно й красиво можна вивести цю формулу!» Від цих слів навіть «найслабший» підбадьориться, захоче зрозуміти цей гарний і логічний висновок. У такого вчителя все виходить легко, ніби само собою.Питання:

 1. Яку роль у реалізації принципу доступності в навчанні відіграє
  психологічний клімат на уроці?

 2. Як він впливає на активність і свідомість учнів у навчанні?

3. Порівняйте підходи різних учителів у створенні умов для
сприйняття нового навчального матеріалу.

Педагогічна ситуація 13

Часто на уроці застосовувався такий прийом: учитель записував на дошці якісь приклади чи задачу, «помилявся», «забував» щось, «міркував неправильно». Діти починали виправляти, педагог спочатку не погоджувався... Дише під тиском аргументів своїх учнів він раптом «усвідомлював», що неправий. Діти поступово звикли до того, що треба працювати разом з учителем, але в той же час бути критичними, не боятися стверджувати те, у правильності чого вони переконані.

іноді педагог звертався до учнів з проханням допомогти йому скласти цікавіші вправи, задачі й приклади з рідної мови і математики.

У тих випадках, коли урок проходив емоційно і напружено і видно було, що учні задоволені, педагог казав їм: «Дякую, діти, що ви так добре співробітничали зі мною!»

Питання:


 1. Оцініть педагогічні пошуки учителя.

 2. Розкрийте сутність педагогіки співробітництва,

 3. Як вдало дібрані методи стимулювання допомагають учням
  долати психологічні бар'єри в навчанні й вихованні?

Педагогічна ситуація 14

Учителька ввійшла до класу. Розпочала урок. Чітко сформулювала запитання. Для відповіді викликала учня. Проте високий десятикласник, не вважаючи за потрібне встати, недбало відповів: • А я сьогодні відповідати не буду.
  - Чому?

 • Не хочу, та й настрою немає.

Клас дружнім реготом реагує на цю зухвалість. Викликає іншого, але і він в тон попередньому промовляє:

 • Я до уроку не готовий.

 • З якої причини?

 • Не хотілося вчора займатися вашою біологією.
  Називаються прізвища ще п'ятьох учнів, і всі вони

відмовляються. Людина, яка не працювала в школі, може не зрозуміти складності такої ситуації: мовляв, звичайна хлопчача бравада, прагнення позувати. Чи варто звертати увагу? Поставити їм всім «погані» оцінки — і все тут.

Питання:

1. Наведіть варіанти розв'язання цієї ситуації.

2. Чи варто в подібних випадках виставляли учням «погані» оцінки?

3. Незнання яких закономірностей процесу навчання зумовлюють прорахунки вчителя в навчальній роботі?

Педагогічна ситуація І5

У клас прийшла нова вчителька з хімії. Уже через два тижні одна з кращих учениць , «стабільна відмінниця», почула категоричне: «Більше десяти балів у мене не одержиш!» І що ж? Незабаром у щоденнику школярки з'явилися не тільки «десятки», а й «сімки» ... І зовсім не тому, що вчителька до неї ставилася несправедливо: просто в дівчини пропало бажання займатися хімією, як кажуть — не лежить душа.Питання:

 1. У чому причина «фрустації» (краху надій, планів) школярки?

 2. Яких помилок припустився педагог в оцінці знань учнів?

 3. Чи правильно, що вчительське «не здолає», «не зможе» здатне
  заморозити сили, загальмувати рух особистості вперед?

Педагогічна ситуація 16

Одного разу восьмикласники на прохання вчителя фізики принесли самостійно виготовлені маятники. Серед купи найрізноманітніших маятників здіймалася двопудова гиря з обривком тросу. Побачивши цю «розкіш», учитель остовпів. А назустріч уже нетерпляче тяглася рука відомого своїми витівками Петрова.

- Федоре Григоровичу, а який маятник Вам найбільше сподобався?

- Звичайно, ось цей, - з посмішкою вказав учитель на маятник-


гігант. - А йди-но, Петров, до дошки, потримай його, поки я буду
пояснювати принцип дії...

«Так, - сказав би інший вчитель, - знову 8-Б дозволяє собі залюбки розважатися... Хто приніс цю гирю? Не знаєте? Добре! Чергові! Ви всю перерву були в кабінеті, відповідайте: хто приніс гирю? І ви не знаєте? Майте на увазі - я останній раз запитую: якщо ви не відповісте, хто приніс гирю, я уроку не почну».Питання:

 1. Який варіант впливу на учня найкращий у даній ситуації?
  Визначіть його ефективність.

 1. Яку роль у навчанні відіграє емоційний фактор?

З. Як впливає поведінка та слова вчителя на процес навчання школярів?

Педагогічна ситуація 17

Учитель математики Ярослав Степанович проводив контрольну роботу. Три попередні уроки були дуже напруженими. Вчитель дав чітке завдання учням, дохідливо пояснив, як його виконувати, і з полегшенням сів за стіл. Можна розслабишся, дати відпочити нервам...

Але що це? Учні, звичайно енергійні, працездатні, працюють мляво, неохоче. Вчитель подумав: важке завдання? Ні, нормальне. На попередньому уроці клас показав, що матеріал засвоєний непогано... Не можна піддаватися втомі, треба самому включатися в роботу. І ось учитель нахилився над зошитом одного восьмикласника й похвалив оригінальний хід думок, ось порадив іншому: «Перевір рішення!». Підсів до слабкішого учня, трохи допоміг, дав спрямування думки. «Я почав працювати сам, пожвавішав, - аналізував свій стан Ярослав Степанович, – і невидимими каналами, як сполученими судинами, моя енергія передавалася учням.Питання:

1. У чому секрет успіху педагога?

2. Які вимоги до вчителя передбачає принцип свідомості й
активності в навчанні?

3. Який принцип навчання був реалізований у даному випадку?

Педагогічна ситуація 18

-Я вже розв'язав.

-Ія.

- І я! - лунають голоси тих, хто вже перемножив й поділив запропоновані їм числа. Більшість же не здолала і половини завдання, а от Вася і Ліда з шести прикладів розв'язали тільки два.Знайома картина. Але як тут діяти вчителеві?

Дітям, які справилися зі стандартним завданням, учителька вручила картки з задачею-казкою: «Мешканці хатинки жабка, зайчик, мишка й лисичка домовилися: кожного дня троє з них виходять на полювання, а один залишається стерегти хатинку. Так тривало, поки не з'явився вовк. За цей час більше всіх виходила на полювання лисичка - 8 разів, менше всіх жабка - 5 разів. Скільки днів жили мешканці теремка до появи вовка?»

Можна було бачити, якою цікавістю запалали оченята малюків! Ще б пак – зустріч з казкою, знайомими персонажами!

Інтерес підштовхував до пошуків розв'язання. Поступово у пошук були залучені всі учні, і в цій радості «відкриття» вони не відчували ніякої втоми й перевантаження.Питання:

 1. Назвіть основні шляхи попередження перевантаження й
  подолання неуспішності школярів.

 2. Яку роль відіграє інтерес в організації навчальної діяльності
  учнів?

 3. Який принцип був покладений в організацію навчальної
  діяльності учнів?

Педагогічна ситуація 19

Закінчилася контрольна з математики. Учні здають зошити. І тут учитель раптом звертає увагу на те, що на дошці були старанно кимсь виведені всі потрібні для розв'язання формули, та ще й відповіді. Отже, на дошці ми виявляємо «шпаргалку», яка полегшує розв'язання тих математичних задач, що були запропоновані класу на контрольній.Питання:

Що ми скажемо класу?

1. Усі оцінки за контрольну буде знижено на один бал.


 1. Або ви називаєте мені ім'я спритника, або всі одержують
  «погані» оцінки.

 2. Сьогодні після уроків ми з вами повторимо контрольну роботу
  з новими задачами.

 3. Ваш варіант.

Педагогічна ситуація 20

На уроці ботаніки вивчається тема «Основні групи рослин». На початку кожен учень одержав завдання: протягом 20 хвилин оволодіти необхідними програмними знаннями про одну з груп рослин на вибір

- бактерії, гриби, мохи, папоротеподібні, водорості. Після чого учням пропонується робота парами змінного складу, учні обмінюються ролями, виступаючи то як той, хто навчає, то як той, кого вчать.

Питання:


 1. Які завдання розв'язував учитель, організуючи навчання таким
  чином?

 2. У чому полягає педагогічне значення ситуації вибору в процесі
  навчання?

 3. Яка Ваша думка відносно ефективності зміни ролей учнів у
  процесі навчання?

Педагогічна ситуація 21

На уроці іноземної мови вчителька, звертаючись до Наталки, попереджає: «Приготуйся. Зараз буде опитування. Ось текст, який ти можеш самостійно опрацювати». Оскільки вчителька добре знає про сором'язливість учениці, вона дає їй час подолати схвильованість, зібратися з думками. Більшість учнів у класі вже мають заохочувальні оцінки з цієї теми, а у Наталки оцінки немає - навчання дається їй нелегко.Питання:

1. У чому полягає педагогічна цінність такої організації перевірки знань? 1. Які установки дає вчитель?

 2. Який підхід до організації освіти реалізований у цій ситуації?

Педагогічна ситуація 22

Триває урок. Розв'язуючи задачу, восьмеро учнів класу


використали один спосіб рішення, п'ятнадцять обрали інший,
четверо знайшли оптимальний шлях. Проте вчитель не поспішає
визначати правих. Він пропонує переформулювати задачу в новий
спосіб, заохочуючи при цьому кожного учня до активних дій.
Учитель не поспішає й оцінювати роботу учнів. Найбільше він
переймається розумовою працею учнів, стежить за розвитком думки
учнів, пошуком нових способів рішень, звертаючи увагу на окремі
помилки, заохочуючи до нових самостійних пошуків. Для нього та
його учнів найбільша радість та нагорода - це запальний вигук: «Я
зрозумів! Можна ще й так розв'язати »

Питання:

 1. Який стиль спілкування вчителя та учнів на уроці? Що є
  критерієм успіху уроку?

 2. Які умови створені вчителем для розвитку учнів?

З. На що саме звертає увагу вчитель у цій ситуації?

Педагогічна ситуація 23

На уроці математики вчителька перед тим, як довести формулу площі кола, запропонувала учням задачу такого змісту: для налагодження мостів через невеликі річки під мостами прокладають трубу, пропускна здатність якої повинна бути не менше за пропускну здатність русла річки. Розрахуйте найменше значення діаметру труби, щоб річкова вода без перешкод проходила по ній. Поперечний перетин є трапецією з основами 5 м та 9 м, висотою 1,2 м.

Учні самі визначають план розв'язання задачі, розподілившись на групи. Процес знаходження площі перетину та діаметр труби здійснюється разом із вчителькою.Питання:

 1. Які методи навчання використовує вчителька на уроці?

 2. У чому освітня та виховна цінність цієї педагогічної стратегії?

 3. Який принцип навчання реалізований у цій ситуації?

Педагогічна ситуація 24

Урок образотворчого мистецтва. — Хто намалює весняний вітер? - питає вчитель До дошки виходять двоє учнів. Один - подає вітер лагідним та добрим, а у іншого - сила вітру зносить будинки та розриває хмари.

- Чудові малюнки, - заохочує вчитель сміливців. Чи можна
додати ще яку-небудь деталь? ...

Потім вчитель малює на дошці завиток. Його треба подовжити в такий спосіб, щоб одержати конкретний предмет. Один учень намалював крокодила, інший - машину, третій — гнома, четвертий -черевик.

Усі сміються, проте кожному хочеться додати своє.

- Ось бачите, як багато можна виразити тільки однією лінією. Як


по-різному ми бачимо світ навколо нас.

Питання:

1. Доведіть доцільність такої організації діяльності учнів на уроці


малювання.

2. Які процеси розумової діяльності учнів активізуються вчителем?

3. Як би Ви запропонували розвивати творчість учнів на уроках?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал