Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка2/9
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.7 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Педагогічна ситуація 10

Зовсім невиправною здавалася спочатку Ніна В. - грубіянила І старшим, любила сперечатися, робила все наперекір здоровому! глузду. Всі посилалися на «важкий» підлітковий вік. Але одного разу вихователь розпочав розмову з нею словами: «Я не згоден з тобою, І але я можу теж помилитися. Якщо я неправий, доведи мені, виправ». Ніна почала відстоювати свою точку зору, але до кінця бесіди дійшла висновку, якого чекав педагог.Питання:

1. Яку педагогічну оцінку можна дати такій ситуації?  1. Чи правильно те, що підлітки дуже чутливі до чесності й
    відвертості?

  2. Яку роль відігравали дружелюбність і готовність вихователя
    визнати свої помилки?

Педагогічна ситуація 11

Одного разу я з метою покарання наказав учневі позачергово вимити підлогу. Такий прийом у своїй практиці застосовував і А. Макаренко, але в даному випадку це не спрацювало: покараний учень, добродушний і нелінивий, не відмовився виконати мій наказ. Він взяв ганчірку, приніс воду, але замість того, щоб мити, почав відчайдушно і голосно плакати та лаятися. І як я не тиснув на нього, нічого не діяло. Прийшлося ужити крайніх заходів: я відібрав у хлопця ганчірку й проголосив, якщо він не бажає мити підлогу, то я впораюсь і без нього, сам вимию. Він спочатку дивився на те? як я справно мив підлогу, а потім уже зовсім іншим тоном заявив: «Ну давайте, Вікторе Миколайовичу, я домию сам». Інцидент був вичерпаний, але я зрозумів, що припустив якоїсь помилки. Питання:

1. У чому помилка педагога?

2. Чи потрібно використовувати метод покарання?

3. Наведіть приклади використання методу заохочення.

Педагогічна ситуація 12

Учень 5-го класу загубив щоденник, де класним керівником і вчителем математики були зроблені такі записи: «Погано поводив себе на уроці!», «Грубо розмовляв із вчителем математики. Прошу вжити заходів!»

Питання:


1. Як Ви оцінюєте ситуацію:

- з позиції учня, у щоденнику якого зроблені записи;

- з позиції класного керівника;

- з позиції вчителя математики;

- з позиції батьків учня.

2. У чому Ви бачите призначення учнівського щоденника?

3. Чи відповідає щоденник цього учня своєму призначенню?

Відповідь вмотивуйте.

Педагогічна ситуація 13

Призначений класним керівником учитель просить свого попередника дати характеристику учням класу й одержує таку інформацію:

Андрій Ктименко - староста класу, відмінник, але тільки і всього. Я вже була задоволена тим, що він сам не порушує дисципліну. Петро Мельниченко - навчається добре, але поведінка погана.

Лариса Масенко - навчається посередньо, домашніх завдань не виконує.

Олексій Степанюк - навчається посередньо, дисципліна погана. Станіслав Левчук - навчається погано, диеш-шліна ще гірше. Володимир Степашин - слабувато навчається, проте хуліган видатний. Питання:

1. Які висновки Ви би зробили з такої інформації про учнів, про

вчителя та про їх взаємовідносини. Чи знає вчитель дітей?

2. Які засоби одержання відомостей про учнів Ви знаєте?

3. У чому полягає сутність та завдання педагогічного прогнозування?

Дискусійне питання 1

«Я став дійсним майстром тільки тоді, коли навчився вимовляти «Підійди до мене» з 15-20 відтінками, коли 20 відтінків виявлялися на обличчі, фігурі, голосі. І тоді я не боявся, що хтось до мене не підійде або не почує того, що треба» (А. Макаренко)

Питання:


1. Яка роль слова та інтонації вчителя у спілкуванні з учнями?

2. Чи можливо розвити у себе таку майстерність слова?

3. Наведіть приклади, коли слово або інтонація сприяли

виникненню конфлікту або усували його.

Дискусійне питання 2

Багато видатних людей у шкільні та студентські роки мали низьку успішність; їх вважати нездібними та невдалими учнями. Це класичні представники світової науки та культури: Дарвін, Ейнштейн, Регель, Вагнер, Верді, Шиллер, Свіфт, Шерідан, Гейне, Пристлі.

Питання:

1. Як розпізнати обдаровану дитину в процесі навчання в школі?

2. На вашу думку, спадковість - вирішальний фактор у розвитку

здібностей дитини?

3. Чи є успішність у школі критерієм творчих досягнень людини?

Дискусійне питання З

В. Сухомлинський писав: «Без наукового передбачення, без уміння закладати в людині ті зерна, які зійдуть через десятиліття, виховання перетворююся б у примітивний догляд, вихователь - в неосвічену няньку, педагогіка - у знахарство».

Ш. Амонашвілі підкреслював, що вчитель сам повинен бути людиною майбутнього й допомогти ввійти дітям у власне майбутнє. Питання:

1. Чи зменшується значення виховного впливу вчителя, якщо

результат виховання виявляється через роки?

2. Яке значення наукового передбачення у формуванні

особистості учнів?

3. Як Ви розумієте вислів Ш. Амонашвілі?

Дискусійне питання 4

Я. Комеиський рекомендував батькам у процесі виховання обов'язково поєднувати любов до дитини з вимогливістю до неї.

А. Макаренко пропонував поєднувати вимогливість до вихованця з повагою до нього.

Питання:

1. Як, на Вашу думку, ці позиції видатних педагогів утілюються

в сучасному виховному процесі?

2. Чи є вимогливість у поєднанні з повагою найважливішою

умовою ефективності виховного впливу?

3. Яку систему заходів запропонували б Ви з метою підвищення

ефективності власного виховного впливу?

Дискусійне питання 5

Французький педагог С. Френе (ї половина XX ст.) писав: «Сьогодні психологи та педагоги намагаються довести, що гра є одним з основних та необхідних видів людської діяльності».

Питання:


1. Чи є ефективним застосування ігрових методів у навчальній

діяльності?

2. Які межі застосування ігрових методів у навчанні школярів?

3. Доведіть доцільність використання ігрових методів у процесі

викладання певної дисципліни (на ваш вибір).

Дискусійне питання 6

М. Квінтіліан (35-95 рр. н. є.) високо оцінював природні здібності дітей. На його думку, тупість та нездібність - рідкісні явища.

Питання:


1. Чи можна погодитися з такою думкою педагога?

2. Які інші твердження педагогів щодо розвитку природних

здібностей Вам відомо!?

3. Чи необхідно розвивати природні здібності дітей?

Дискусійне питания 7

«Людина народжуеться вільною, а між тим вона скрізь у ланцюгах», - стверджував Ж. -Ж. Руссо (1712-1778). Питания:

1. Як Ж. - Ж. Руссо пропонує вийти iз цієї соціальної ситуації?

2. У чому протиріччя в поглядах Ж. -Ж. Руссо на виховання

молоді?

3. Як Ви розумієте вислів «вільна людина»?Дискусійне питания 8

Починаючи від Коменського, вci видатні педагоги (Песталоцці, Дистервег, Сковорода, Ушинський та ін.) уважали, що навчання в материнській (дошкільній) та початковій школах мае здійснюватися рідною мовою. Вони обгрунговували думку, що інші мови треба вивчати, як правило, лише тоді, коли рідна мова, народний спосіб мислення пустять в душі дитини «глибоке коріння».

Питания:

1. Доведать чи спростуйте це твердження.

2. 3 якого віку, на вашу думку, потрібно починати вивчення

іноземних мов?

3. Які думки видатних педагогів сучасності із цієї проблеми Вам відомі?

Дискусійне питания 9

Й. Песталоцці (1746-1827) стверджував, що цілеспрямоване виховання необхідне кожні людині, тому що, надана сама co6i, вона стихійно розвивається i не досягае того ступеня гармонійного розвитку всіх людських сил, яких потребуе від неї суспільство.

Питания:


1. Обгрунтуйте думку Й. Песталоцці про необхідність урахування природних можливостей дитячого організму у виховному процесі.

2. Чи завжди суспільство ставило за мету всебічний гармонійний розвиток особистості?

3. Яку мету виховання ставлять науковці сьогодні перед працівниками загальноосвітніх закладів?

Дискусійне питания 10

«Особистість формуеться особистістю», - писав К. Ушинський. Питания:

1. Доведіть або спростуйте це твердження.

2. Що Ви розумієте під формуванням особистості?

3. Які фактори впливають на формуваня особистості?

Дискусійне питания 11

Щоб бути прикладом для наслідування, - роз'яснював В. Сорока-Росинський, — треба бути педагогом з чітко вираженою особистісною позицією, яскравою особистістю. Таку ж думку висловлюють i школярі. Відповідаючи на питания, яким є ідеальний учитель, вони пояснюють: «Сучасний вчитель, на наш погляд, - це цікава люднна, цікава як особиспсть. Кожного разу, коли йдеш на урок, хочеться побачити не тічьки вчителя, але й людину. Це просто необхідно. Разом з навчальною інформацією сприймаєш i вчительське ставлення до усього оточуючого».

Питания:

1. Що е основою професійної позиції вчителя?

2. Чи залежить ycпix педагопчної даяльності вчителя від стилю

спілкування з учнями?

3. Як Ви вважаеге, наскихьки сильно впливає на учнів вчительське ставлення до оточуючого світу?

Дискусійне питания 12

«Я прихильник педагогіки розумних конфліктів. Іноді їх треба викликати цілеспрямовано», - писав Ш. Амонашвілі. Питания:

1. Що є, на Вашу думку, «розумний» конфлікт у навчально-

виховному пpoцeci?

2. Яких конфліктів треба уникати?

3. Чи реально це в педагогічній діяльності?

Дискусійне питания 13

Важливим об'ектом самопізнання є темперамент. Його не обирають - з ним народжуються. Проте знания людиною свого темпераменту дає можливість передбачати свою поведінку, правильно визначати лінію своїх дій у конкретних життєвих ситуаціях. Ломоносов та Суворов були яскраво вираженими холериками; Крилов та Кутузов - флегматиками. Але всі вони були геніальними особистостями.

Питания:


1. Що є спального у поняттях «характер», «воля», «темперамент»?

2. Чи потрібно враховувати темперамент у процeci самовиховання та виховання?

3. Чи необхідне Вам знання свого темпераменту у професійній

даяльності?

Дискусійне питания 14

Існує виховний кодекс - збірка законів, яким керувалися багато видатних педагогів в pізні епохи. Такі закони не тільки формують особистість, а й визначають ії подальше життя. Вони такі:

1. У житті, прислухаючись до серця, керуйтеся розумом.

«Перед людиною до разуму три шляхи: шлях розмірковувань -

найблагородніший; шлях наслодування - найлегший; шлях власного досвідгу—найважчий» (Конфуцій).

2. Вірити у свої сили.

«У світі немає нічого, чого б не могла осягнути наділена почуттями та розумом людина» (Я. Коменський).

3. Творити добро.

«Якщо б люди зробили загальним доробком все те, що корисне, все, що приносить щастя, світ став би раем» (Т. Компанелла).

4. Прагнути самовдосконалення, натхненно працювати.

«Виховання, одержане людиною, завершене, досягло своєї мети,

коли людина настільки склалася, що має сили та волю саму себе виховувати в подальшому житті i знає, в який спосіб i якими засобами це здійснити» (А. Дистервег).

5. Служити людям, бути їм необхідним.

«Якщо я буду так чинити, що решта буде щаслива, то й я буду щасливий» (А. Макаренко).

6. Розуміти людей, кращих з них обирати в друзі.

«Уникайте людей, які, бачачи ваші вади та недоліки, виправдовують їх або навіть схвалюють» (Г. Сковорода).

7. Ненавидіти бездіяльність, неробство.

«Жити - це не означае: дихати; це значить: діяти. Кожний бездіяльний громадянин є злодієм» (Ж. -Ж. Руссо).

8. Берегти результати своєї та чужої праці.

«Людина цінує лише те, у що вона вклала частнку своєї душі, свого серця» (В. Сухомлинський).

Питания:

1. Як Ви вважаєте, що зі скарбів духовного багатства вам

підходить сьогодні, що можна було б зробити правилом вашого

життя через рік, а що — в далекому майбутньому?

2. Схарактеризуйте морально-етичні цінності, властиві сучасному суспільству.

3. Якими моральними цінностями керуєтесь Ви?

Дискусійне питания 15

Haуці відомі такі факти: А. Чехов ніколи не мав за шкільні твори більше «трійки». Коли Горький та Шаляпин пришли вступати до консерваторії, то, прослухавши їх, викладачі прийняли Горького, а не Шаляпіна. Шкльний учитель сказав про свого учня Альберта Ейнштейна: «Боже, я ще не зустрічав такої тупої дитини», хоча Ейнштейн себе оцінив інакше: «Ніякого таланту в мене нема, є впертість осла та здатність дивуватися».

Питания:

1. Геніальність, на Вашу думку, - це таємниця чи наукова

закономірвасть?

2. У чому виявляється професіоналізм учителя в роботі з

обдарованими дітьми?

3. Чи потребують обдаровані діти Вашого захисту та опіки?

Дискусійне питания 16

Відомий психолог К. Левін називав підлітка людиною, яка вийшла із світу дитинства i не потрапила до світу дорослих. Проблема перехідного періоду підлітка полягає в тому, що він уже не хоче бути дитиною, але ще не може бути дорослим в очах дорослих та й у своїх власних.

Питания:

1. Що спадає на думку, коли Ви думаєте про підлітків? Що вони

невиховані, галасливі, безвідповідальні, невдячні, неслухняні і ледачі? А може, вони творчі, ініціативні, розуміючі, чуйні, здатні підтримати?

2. Чим зумовлюється сприйняття підлітків?

3. Чи, на Вашу думку, існує проблема підліткового віку?

Дискусійне питання 17

Три позиції відстоювали вчителі, що присвятили школі все життя. Що слід вважати результатом педагогічної роботи:

1. «Я задоволений. У мене нема відстаючих. Мої оцінки підтверджені результатами вступних екзаменів до ВНЗ».

2. «Я пишаюся тим, що багато моїх випускників стали значними

фахівцями».

3. «А мене хвилює те, якими людьми вони стануть? Якою буде

їхня подальша діяльність і як вони будуть виховувати своїх дітей?»

Питання:

1. Чи можна за цими висловлюваннями зробити висновок про

різні перспективні та стратегічні завдання, що реалізують вчителі

в своїй навчальній та виховній діяльності?

2. Який результат бажаєте одержати Ви у своїй педагогічній

діяльності?

3. Чи можливе поєднання навчальних та виховних завдань у

реальній діяльності вчителів?

13. Тести з контролю знань до модуля 1

Тест 1 Виданням якого твору започаткована педагогіка як наука:

- Платона «Держава»;

- Я. Коменського «Велика дидактика»;

- К. Ушинського «Людина як предмет виховання»;

- ваш варіант.

Тест 2 Першим вікову періодизацію в системі ступеневої освіти ввів: Т.Мор;

- -Я. Коменський;

- А. Дистервег;

- ваш варіант.


Тест 3 Який принцип виховання був реалізований у січових, козацьких школах:

- загартованого лицаря-козака;

- гармонійного виховання людини;

- стійкого мужнього воїна;

- ваш варіант.

Тест 4 До якої групи належать автори, в педагогічних творах яких теоретично обґрунтовується і розвивається нова гуманістична система виховання: -Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, М. Монтесорі, В. Сухомлинський;

- Д. Локк, М. Ломоносов, А. Макаренко;

- X. Алчевська, Г. Спенсер, Й. Гербарг;

- ваш варіант.

Тест 5 Видатними представниками педагогічної думки в Україні були:

- Т. Шевченко, Г. Сковорода, Л. Українка, Б. Хмельницький;

- Г. Сковорода, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Ф. Прокопович;

- І. Франко, М. Грушевський, М. Коцюбинський., А, Макаренко;

- ваш варіант.

Тест 6 Першим вищим навчальним закладом був:

- Києво-Могилянська академія;

- Харківський університет;

- Львівський університет;

- Московська слов'яно-греко-латинська академія;

- ваш варіант.

Тест 7 Які козацькі школи діяли в Україні у XVII ст.:

- січові, полкові, музичні;

- гетьманські, військові, старшинні;

- сирітські, «військового служителя», січові;

-ваш варіант.

Тест 8 Класно-урочну систему розробив:

-Ж.-Ж. Руссо;

- Й. Песталоцці;

- Я. Коменський;

- ваш варіант.

Тест 9 У Законі «Про освіту» зазначено, що метою освіти є:

- набуття професійних знань, умінь і навичок, а також життєвого

досвіду молоді;

- підготовка висококваліфікованих кадрів для суспільства;

- всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності

суспільства;

- ваш варіант.

Тест 10 У розвитку теорії виховання велике значення мав твір «Людина як предмет виховання», який написав: —М. Добролюбов; —К. Ушинський; -В. Сухомлинський; -А. Макаренко; -ваш варіант.

Тест 11 Центральний елемент новаторської методики «опорний сигнал» увів:

- Є. Іпьїн;

- С. Лисенкова;

- І. Іванов;

- В. Шаталов;

- ваш варіант.

Тест 12 Кому належить думка про те, що педагогічній майстерності потрібно навчати майбутніх вчителів?

- А. Макаренку;

- Є. Ільїну;

- В. Сухомлинському, - В. Шаталову;

- ваш варіант.

Тест 13 Систему «перспективних ліній» у вихованні розробив:

- Я. Коменський;

- Д.Дідро;

-А.Макаренко;

- В. (Сухомлинський;

- ваш варіант.

Тест 14 «Школу радості» створив:

- Щ. Амонашвші;

- Я. Коменський;

- Дж. Локк;

- В. Сухомлинський;

- Й. Песталоцці;

- ваш варіанг.

Тест 15 Проблему загальної освіти вперше поставив:

-Я. Коменський;

- Й. Пееталоцщ;

- А.Дистервег;

- ваш варіант.

Тест 16 Видатним представником педагогічної думки ХУІП ст. в Україні був:

- Т. Шевченко;

- ї. Франко;

- Г. Сковорода:

- ваш варіант.

Тест 17 Харківський університет засновано:

-в 1785 р.;

-в 1804 р.;

-в 1835 р;

-ваш варіант.

Тест 18 Методика навідних питань вперше розроблена:

- Платоном;

- Аристотелем;

- Сократом;

- Піфагором;

- Демокритом;

- ваш варіант.

Тест 19 Думку про те, що процес виховання базується на природних закономірностях, вперше висловив:

-Я. Коменський;

- Й. Песталоцці;

-Дж. Локк;

-Ж.-Ж.Руссо;

- ваш варіант.

Тест 20 Перші університети з'явилися:

- VIII ст. в Англії, Голландії;

- XI ст. у Німеччині, Швеції;

- ХП ст. в Італії, Франції;

- VI ст. у Стародавньому Римі;

- ХШ ст. у Німеччині;

-ваш варіант.

Тест 21 Трактат «Про виховання оратора» належить:

-Демокриту;

-Сократу,

-Платону;

- М. Квішіліану;

-Аристотелю;

- ваш варіант.

Тест 22 Реформатором жіночої освіти в Росії був: -К. Ушинський;

- М. Ломоносов;

- М. Новиков;

-І. Янкович;

- ваш варіант.

Тест 23 Першим «штатним» педагогом, який одержував платню з імператорської казни був:

-Я. Коменський;

-Ж.-Ж.Руссо;

- М. Квінтіліан;

—К. Ушинський;

- ваш варіант.

Тест 24 Назвіть авторів — представників класичної педагогіки та їх основні твори, в яких обґрунтовані такі педагогічні положення:

1. Критикуючи сучасний йому книжний характер навчання, він

зазначав: «Справжні наші вчителі - це досвід та почуття».

Відстоював ідею вільного розвитку природних сил дитини,

навчання дітей з урахуванням їх інтересів та потреб.

2. Він вважав, що процес навчання повинен мати 4 ступені:

- Ясності - визначення матеріалу та поглиблений його розгляд;

- Асоціації - зв'язок нового матеріалу з раніше засвоєними

знаннями;

- Системи - формування висновків, понять, законів;

- Методи - застосування отриманих знань.

3. Він обґрунтував теорію елементарного навчання, головними

елементами якого є число, форма, слово. Пізнання їх потрібно

починати з найпростішого: у слові - звук, у формі - лінія, в числі -

одиниця.


Література до 1 модулю:

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих

навчальних закладів. — К: Академія, 2001. - 576 с.

2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія:

Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1995 — 237 с.

3. Гессен С. И. Основи педагогики. Введение в прикладную

философию / Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. - М.: Школа-Прес,

1995.-448 с.

4. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) -

К: Райдуга, 1994.-61 с.

5. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками

2002 року - К.: Вид-во Держ. ін-ту проблем сім'ї та молоді,

2003.-232 с.

6. Історія педагогіки: Навчальний посібник / За ред.

М. С. Гриценка. - К.: Вища школа, 1973. - 447 с.

7. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального

процесу // Рідна школа. - 2000. - №8. - С. 8-11.

8. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навчальний

посібник. - К.: Вища школа, 1993 - 276 с.

9. Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування:

Методичні рекомендації / Упоряд. Г. М. Латяіонова та ін. - К.:

Науковий світ, 2000. - 38 с.

10. Концепція загальної середньої освіти (12-річна шкода) // Педагогічна газета. - 2002. - №1 (91). - С. 4-6.

11. Коротяев Б. И. Педагогика как совокупность педагогаческих

теорий.—М.: Просвещение, 1986. — 354 с.

12. Левківський М. В., Микитюк О. М. Історія педагогіки:

Навчальний посібник / За ред. М. В. Левківського. - X.: ОВС,

2002.-376 с.

13. Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекцій. - 4-е изд., перераб. и

доп. - М.: Юрайт, 1999. - 523 с.

14. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура,

функціонування, тенденції розвитку / За заг. ред. О. Г. Мороза. -

К.:МАУП, 1994. -196 с.

15. Нечепоренко Л. С. та ін. Класична педагогіка: Навчальний

посібник. -X.: Основа, 1998. -420 с.

16. Освіта в Україні: Доповідь Міністра освіти і науки України на П

Всеукраїнському з'їзді працівників освіти //Педагогічнагазета. -

2001. - №10(88).-С. 2-4.

17. Педагогіка / Под ред. И. Ф. Харламова. - М: Владос, 2000. -

376 с.


18. Педагогика / Ю. К. Бабанский й др. - 2-е изд., доп. и перераб. -

М.: Просвещение, 1981.-425 с.

20. Попов С. Сознание и социальная среда: пер с болгарского. -

М.: Прогресе, 1979.-232 с,

21. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991, № 1060 із

змінами та доп.: Витяг // Дитинство в Україні: Права, гарантії,

захист : 36. док- 4.1. - К: АТ «Вид-во «Столиця», 1998. -

С. 131-139.

22. Саймон Б. Общество и образование: Пер. с англ. / Обш. ред. и

предисл. В. Я. Пилиповского. - М.: Прогресе, 1989. - 200 с.

23. Сисоєва С. О., Соколова І. В. Нариси з історії розвитку

педагогічної думки: Навчальний посібник. - К.: Центр навч.

літератури, 2003. - 308 с.

24. Словник термінології з педагогічної майстерності. - Полтава:

Полтавський педагогічний університет, 1995. - 76 с.

25. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1994. - 688 с.

26. Сорока-Росинський В. М. Школа Достоевського. - М.: Знання,

1978.-С. 23-27.

27. Фернхель А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)

28. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закадів освіти. – К.: Видавничий центр Академія, 2002. – 544 с.

29. Щербань П.М. Національне виховання в сім’ї. – К.: Боривітер, 2000. – 608 с.
МОДУЛЬ 2 ДИДАКТИКА

2.1. Педагогічні завдання

Завдання 1 Визначіть і проаналізуйте форми організації навчання. Основні: Допоміжні:

Завдання 2 Визначіть схематично підпроцеси, що є складовими процесу навчання.Процес навчанняПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал